Skema K2 2010

 • Upload
  ckzeo

 • View
  292

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/8/2019 Skema K2 2010

  1/20

  1. Industri batik telah berkembang pesat dan rakyat Malaysia kini mula menghargaikeunikan batik.Bincangkan usaha-usaha yang dijalankan untuk memajukan lagi industri batik di negara ini.

  Pengenalan :Seni batik- salah satu akar budaya yang menjadi identiti bangsa Malaysia. Pelbagai usaha perlu

  untuk mempromosikan di samping mengekalkan keindahan warisan ini.

  Bil Isi Utama Huraian

  1 Mewajibkan pemakaian batik - oleh penjawat awam-era Dr.Mahathir Mohd -digalak pakai setiap hari Sabtu, era Datuk SeriAbdullah Badawi - 1 dan 15 haribulan setiap bulanmulai Julai 2005, kemudian diganti kepada setiaphari khamis

  - dalam surat pekeliling digariskan batik mestikeluaran tempatan

  - jualan meningkat-lebih RM700 juta setahun

  - mencetuskan idea baru untuk mendapat pasaran-reka cipta baru, kain baru.

  2 Peranan badan/agensi - peranan Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysiadan Perbadanan Pembangunan Perdagangan LuarMalaysia promosi batik kepada rakyat setempatdan asing

  - Institut kraftangan anjurkan seminar-menggalakkan masyarakat melibatkan diri,mengetahui asal-usul batik, menghayati pelbagaijenis corak.

  - Promosi oleh Kementerian Pelancongan ke luarnegara

  3 Latihan - Bimbingan, bengkel, kajian penggunaan kain,ketahanan warna, penggunaan computer,

  - Ditubuhkan Pusat Inovasi Batik di Kelantan- mengadakan kajian dengan kerjasama negara

  Indonesia, usahawan kraf tempatan

  4 Sistem Pemasaran - Dilakukan oleh Kraftangan Malaysia, KaryanekaMalaysia memajukan industri batik untukpelancong asing dan pengguna domestic

  - promosi bertema di kompleks beli-belah, destinasipelancongan seperti di Batu Feringghi, P.Pinang ;Central Market, KL, pameran di hotel-hotel, kainbatik laris di UK

  - promosi melalui Malaysia Hall ; di butik-butikterkemuka di negara asing dan tempatan

  - pameran/ekspo di luar negara

 • 8/8/2019 Skema K2 2010

  2/20

  5 Pengusaha batik - harus berpandangan jauh-mengupah model-modeluntuk memperagakan batik

  - ada usaha fesyen batik di pertunjukan fesyen diMilan, Paris sejak 2007

  - membuat pelaburan untuk merancakkan pengeluaranbatik negara

  - ada konvesnyen batik The Business of Batik pada

  2008 di tahap global- mempelbagaikan produk berasaskan balitk- beg,

  kasut, peralatan rumah berasaskan batik

  6 Bantuan modal - disediakan bantuan modal berupa pinjaman wang,premis perniagaan untuk pengusaha batik

  - kadar faedah yang berpatutan, merancakkan IDaerah 1 Industri- khas untuk batik di setiap negeri

  - pihak MARA, kementerian, jabatan , swastamenghulurkan bantuan

  7 Akademi batik - menubuhkan akademi/kolej-pengkhususan bidangbatik biasiswa disediakan

  - didedahkan sejarah batik, rekaan batik, pemasaran,penjenamaan, perkembangan kontemporari duniatekstil

  - tunjuk ajar aspek teknikal , teori dan teknikperniagaan

  - penubuhan pusat batik di Sekolah Seni, Kuchingpada 2009

  8 Program khas - Minggu Batik Malaysia bertemakan Berkongsi

  dengan Dunia pada 2005- mempromosikan keistimewaan dan kegemilangan

  batik Malaysia di peringkat global- Minggu Batik di peringkat sekolah- batik dijadikan pakaian rasmi- Bulan Kemerdekaan

  2010-Datuk Seri Najib membuat pilihan pakaianbatik

  KesimpulanPelbagai usaha perlu diberi kerjasama oleh rakyat dan kerajaan bagi menyerlahkan khazanah

  negara yang tidak ternilai

  2. Kejayaan Malaysia dalam sukan badminton, squash dan bowling di peringkatantarabangsa amat membanggakan. Kejayaan ini berpunca daripada pendedahan awal yang telahdiberikan semenjak di sekolah rendah lagi.Bincangkan usaha-usaha yang wajar diambil bagi meningkatkan mutu sukan dalam kalanganpelajar sekolah serta cabaran dalam pelaksanaannya.

  2

 • 8/8/2019 Skema K2 2010

  3/20

  Pengenalan:- Mutu sukan Negara masih pada tahap yang lembap- Pelbagai langkah perlu diambil untuk meningkatkan mutu sukan terutamanya di

  peringkat sekolah, namun begitu usaha tersebut menghadapi pelbagai cabaran

  Bil Idea Utama Huraian

  1 A. Langkah-langkah:

  Menyediakan Peruntukankewangan

  - Kem. Pelajaran/sekolah mendapat peruntukan kewangan

  yang cukup, program latihan dapat dijalankan- Alatan latihan yang canggih dapat disediakan- Jurulatih yang bertauliah dan professional dapat diupah- Altet dan pemain juga dapat dihantar ke luar negara untuk

  menjalani latihan- Lebih banyak pertandingan dapat dianjurkan

  2 Pemberian ganjaran - Ganjaran dalam bentuk kewangan/ peghargaan/ sijil/biasiswa kepada pelajar yang berkelayakan

  - Pemberian anugerah kepada pelajar cemerlangankokurikulum

  3 Kenalpasti bakat pelajar

  dari awal

  - Pertandingan diperingkat sekolah rendah dan menengah

  diutamakan- Bakat muda yang berpotensi dapat dicungkil, diasah,

  dibimbingan dan latihan khusus diberikan, misalnyamenghantar mereka ke sekolah sukan

  - Dapat melahirkan para pelapis ahli sukan egara

  4 Merit kepada pelajar - Pelajar yang terlibat aktif dalam sukan diberi merit untukmelanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi

  - Peluang melanjutkan pelajaran samada dalam bidang sukanatau pun bidang lain lebih terbuka

  - Peluang pekerjaan lebih cerah

  5. Perkasakan sekolah

  berasaskan sukan

  - Perbanyakkan sekolah sukan yang sedia ada

  - Pelajar yang berpotensi dapat dilatih dengan lebih awal- Akademik juga perlu diutamakan utk menarik minat pelajar

  mennyertainya

  6. Perkasakan jurulatih - Tenaga pengajar perlu dilatih dengan supaya mereka dapatmelatih pelajar dengan baik

  - Latihan dan bimbingan perlu diberikan dari masa kesemasatentang ilmu kejurulatihan kpd guru-guru

  7B. CABARANKetiadaan jurulatihberkelayakan

  - Kemahiran kejurulatihan agak terhad dalam kalangan guru- Sesetengah guru kurang berminat untuk meningkatkanpengetahuan kepegawaian dan kejurulatihan

  - Peluang terhad kepada guru untuk meningkatkan

  pengetahuan- Tiada insentif kepada guru untuk kerja lebih masa- Beban tugas guru sangat banyak- Kekurangan guru lelaki sebagai jurulatih

  8 Prasarana/alatan tidak mencukupi

  - Peralatan dikongsi oleh sejumlah pelajar yang ramai- Penggunaan peralatan secara individu agak terhad- Kawasan untuk menjalani latihan tidak mencukupi/bersesuaian

  3

 • 8/8/2019 Skema K2 2010

  4/20

  9 Sikap pelajar - Pelajar bersikap sambil lewa semasa menjalani latihan- Tidak berfokus kepada satu sukan sahaja- Tidak dapat mendisiplinkan diri menjalani latihan- Tumpuan lebih kepada akademik semata-mata- Menganggap akademik lebih menjamin masa depan

  10 Kurang galakan daripadaibu bapa/ masyarakat

  - Ibu bapa menganggap sukan tidak menjamin masa hadapan- Tidak memberi sokongan moral dan bantuan kewangan

  - Kesibukan ibu bapa bekerja menghalang mereka untukterlibat dengan aktiviti sukan anak-anak.

  PenutupKerjasama pelbagai pihak diperlukan demi meningkatkan mutu sukan negaraSkema jawapan : 2 + 2

  3. Penerokaan angkasa lepas telah membuka banyak ruang kepada manusiamemperkembang bidang sains dan teknologi. Bincangkan kepentingan penerokaan angkasalepas.

  Bil Isi Huraian Isi

  1 Bidang telekomunikasi Dunia menjadi semakin kecil dengan adanyateknologi komunikasi

  Satelit membolehkan penggunaan telefon,faksimili, televisyen dan telesidang video

  Satelit juga membolehkan internet berfungsi

  Boleh berhubung dengan masyaratkat luarmenggunakan telefon bimbit

  Makumat/ berita dapat disebarkan dengan cepat/secara langsung

  Tahap keselamatan negara dapat ditingkatkan

  2 Bidang pendidikan maya Satelit membolehkan cara/ kaedah pendidikanterkini disebarkan

  Satelit siaran langsung membolehkan pelajarmenerima siaran televisyen secara langsung,membolehkan pelajar mengikuti Rancanganberbentuk pendidikan

  Pelajar yang tinggal di kawasan terpencil dapatdihubungi

  Membolehkan pelajar menggunakan peralatan

  multimedia di terutamanya di Sekolah Bestarisecara efektif

  Membolehkan operasi Pendidikan Jarak Jauh

  Membuka peluang pembelajaran yang lebih luas

  3 Maklumat dalam meteorologi Cuaca dapat diramalkan dengan lebih tepat

  Fenomena alam, pemantauan bencana alamseperti banjir, rebut, taufan dapat dikesan lebih awalmelalui awan yang diambil

  Memudahkan orang ramai membuat persediaan

  4

 • 8/8/2019 Skema K2 2010

  5/20

  menghadapi kemungkinan bencana alam tersebut

  Satelit aeronautik membolehkan kapal terbangyang melintasi Lautan Atlantik dan Pasifik dikesan

  Satelit merupakan remote-sensing ; dapatmemberi amaran bencana alam

  Sistem Laut dapat mengesan kapal laut yangmenghadapi masalah dan memberi bantuan

  segera

  4 Kajian topografi Satelit yang mempunyai kamera inframerahdapat mengambil gambar bumi dengan tepat

  Gambar ini membolehkan peta dunia dihasilkandengan tepat

  Makumat dari satelit juga dapat digunakan dalamkajian geologi, ekologi dan pemeliharaan hutan

  5 Mengesan pencemaran alam Penggunaan satelit dan kapal angkasamenjadikan gambar-gambar lebih mudah untuk

  diambil dan dirakam dari sudut membantu manusia merancang untukmenjalankan projek pembangunan dengan lebihmesra alam.

  Penerokaan aeroangkasa membolehkan kadarpencemaran alam dipantau dengan lebih tepat

  Mengesan penipisan lapisan ozon, tumpahanminyak di Teluk Mexico, kebakaran hutan diAustralia

  6 Pemangkin teknologi robotik Kebanyakan peralatan teknologi yang dihantarke angkasa lepas atau kawasan ruang udara bumi

  dikawal oleh robot atau peranti kawalan. Keadaan ruang angkasa yang begitu bahaya dansukar diramal menyebabkan robot lebih sesuaidigunakan berbanding dengan manusia

  penggunaan robotik meningkat dengan begitubanyak.

  7 R&D dalam bidang sains kajian tentang kesan graviti terhadap manusia diluar ruang angkasa bumi terutama aspekketumpatan tulang dan kadar kehilangan jisimtulang manusia.

  Penyelidikan dalam bidang perubatan

  Penyelidikan dalam bidang pertanian

  Penyelidikan dalam bidang sains secarakeseluruhan

  8 Sistem pengangkutan Pengunaan sistem radar secara meluas dalamindustri pengangkutan spt kapal terbang, kapal laut

  Penggunaan GPS secara meluas

  Pemarkahan: Pilih mana-mana 4 idea

  5

 • 8/8/2019 Skema K2 2010

  6/20

  4. Pengambilan suplemen kian mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat moden.Walau bagaimanapun, pengambilannya yang tidak terkawal boleh memudaratkan.Bincangkan.

  Pengenalan:Gaya hidup yang sibuk menyukarkan masyarakat mengikuti diet seimbang setiap hari-dibantuoleh pengambilan vitamin dan bahan minuman bertonik. Ada kesan baik dan buruknya

  Isi

  Bil Isi Utama Huraian

  1

  A. Kebaikan

  Membantu tumbesaran yangsihat

  - ibu hamil-asid folik penting untuk janin/bayidalam kandungan

  - kanak-kanak-perlukan kalsium , zat besi danprotein untuk merangsang tumbesaran seimbang

  - pembentukan tulang kuat-kasium-osteoporosisdapat dielakkan pada hari tua

  2 Memelihara kesihatan - individu yang kurang bermaya selepaspembedahan, jatuh sakit- pengambilan tabletvitamin C, asid nikotinik, minuman tonik yangdisediakan melalui perubatan tradisional-minuman ginseng; pati ikan

  3 Mengekalkan kecergasan - tidak mudah letih/lesu- melakukan kerja harian dengan penuh bertenaga-

  kandungan oksigen yang secukupnya dalam darah- pil-pil pelengkap untuk amalan pemakanan yg

  tidak seimbang spt multivitamin, Vitamin A, B, C,

  D, E, K- pil gantian zat makanan spt limau ganti vitamin C,pisang diganti dengan potasium

  4 Meningkatkan dayaimunisasi

  - Daya tahan penyakit bagi golongan kanak-kanak-multivitamin

  - vitamin C meningkatkan daya tahan, mengelakkanselesema

  - vitamin E elak jangkitan penyakit kulit- vitamin A-mengekalkan lapisan mukosa- tidak mudah jatuh sakit, elak penyakit berjangkit

  5 Melambatkan prosespenuaan

  - pengambilan nutrien antioksidan membantumengekalkan kesegaran kulit

  - membaharui sel-sel mati- mendapat zat serta vitamin yang mencukupi untuk

  tubuh badan- minuman tonik setiap pagi-membantu

  mengekalkan kesegaran kulit muka

  6

 • 8/8/2019 Skema K2 2010

  7/20

  6

  B. Kemudaratan

  Keracunan - terlalu banyak vitamin A-menjadi racun dalambadan

  - pengambilan vitamin E yang banyak-fungsi hatiterjejas

  - gel vitamin menjejaskan dinding perut

  - cirit-birit, pening , kes teruk -maut

  7 Penyakit - suplemen herba menurunkan kadar kolesterol-merosakkan organ hati dan ginjal

  - pil kalsium berlebihan-penyakit batu karang dalampundi kencing

  8 Alahan - gangguan kesihatan sementara-gatal-gatal padakulit, ruam, sakit kepala, bengkak, sakit lutut-ketidakserasian pil-pil tetentu

  - pil-pil berasaskan hidupan akuatik-kesan teruk

  kepada pesakit hepatitis

  9 Ketagihan - kesan biologi dan mental- sentiasa bergantung kepada makanan suplemen -

  abaikan amalan pemakanan yang seimbang danteratur

  - sentiasa perlu walaupun badan mungkin tidakmemerlukannya

  Kesimpulan :

  -Perlu mendapat nasihat doktor bagi mengelakkan komplikasi kesihatan.

  Skema jawapan : 2 + 2.

  5 (a) Pengarah Eksekutif Program Makanan Dunia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu(PBB), Josette Sheeran, menggunakan terma tsunami senyap untuk menggambarkansituasi yang berlaku sekarang. Terma ini bertepatan kerana kekurangan dan kenaikanharga bahan makanan bukan sahaja mencetuskan masalah kelaparan dan kekurangan zatmakanan, malahan boleh menggugat soal keselamatan awam. Buktinya 34 buah kerajaanberhadapan dengan masalah tunjuk perasaan dan rusuhan makanan ...

  (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Haryati Sahfii, NilaiSebenar Kualiti Hidup Rakyat,Dewan Masyarakat, Julai 2009)

  (i) Apakah yang dimaksudkan dengan tsunami senyap?

  (ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan punca-puncaberlakunya krisis makanan.

  Cadangan jawapan:

  7

 • 8/8/2019 Skema K2 2010

  8/20

  i. maksud tsunami senyap ialah:1. kekurangan dan kenaikan harga bahan makanan akanmenggugat keselamatan awam. 2 markah2. kekurangan dan kenaikan harga bahan makanan bukan sahajamencetuskan masalah kelaparan dan kekurangan zat makanan, malahan bolehmenggugat soal keselamatan awam. 1 markah

  ii. punca krisis makanan ialah:1. perubahan cuaca dunia iklim dunia yang tidak menentu memberi kesan kepada

  pengeluaran makanan, perubahan iklim yang melampau mengganggu proses penuaianbahan makaman, bencana alam banyakmerosakkan kawasan tanaman .

  2. permintaan yang banyak dari negara pertumbuhan baru spt China dan India memberikesan kepada penawaran bahan makanan dunia sekaligus menyebabkan harga naikmendadak. Pengeluaran tidak selaras dengan pertambahan penduduk

  3. sekatan perdagangan - larangan eksport negara pengeluar bagi menjamin bekalandalan negara mencukupi spt India, Vietnam, Mesir dan Kazakhstan melarang eksportberas dan gandum kerana khuatir berlaku masalah bekalan dlm negara.

  4. dasar kerajaan mengabaikan sektor pertanian dengan beranggapan bahawa kos

  import lebih murah, lebih perhatian kepada industri /perkilangan5. corak pertanian yang lebih tertumpu kepada tanaman komoditi. Permintaan dan harga

  yang baik bagi komoditi spt koko, kelapa sawit, getah, kopi menyebabkan banyakkawasan pertanian ditukar kepada tanaman tersebut.

  5. (b) Golongan profesional yang terdiri daripada pegawai akademik lebih digalakkkan menulisartikel atau buku terutama dalam bidang sains, teknikal dan sains sosial dalam bahasa Inggerissebagai syarat untuk kenaikan pangkat. Tindakan ini bukan sahaja memalapkan perkembanganilmu moden dalam kalangan rakyat Malaysia, terutama yang berada jauh dari pusat bandar malahmenjauhkan minda rakyat daripada menguasai bahasa Melayu. Sepatutnya penerbitan buku

  dalam bahasa Melayulah yang perlu digiatkan dan disebarkan ke seluruh negara..

  (i) Nyatakan kesan jika golongan profesional banyak menulis bahasa Inggeris?(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan sebab-sebab

  bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan.

  Cadangan skema

  (i) Kesan jika banyak menulis dalam bahasa Inggeris ialah:

  - terbantut perkembangan ilmu dan bahasa Melayu 2 markah.

  - memalapkan perkembangan ilmu moden dalam kalangan rakyat dan menjauhkan mindamenguasai bahasa Melayu 1 markah

  - memalapkan perkembangan ilmu moden dalam kalangan rakyat Malaysia, terutama

  yang berada jauh dari pusat bandar malah menjauhkan minda rakyat daripadamenguasai bahasa Melayu -1 markah

  8

 • 8/8/2019 Skema K2 2010

  9/20

  (ii) Antara sebab bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar:

  Bil Isi Huraian

  1 Bahasa komunikasi utama - penduduk Melayu paling ramai dan mereka banyak

  menggunakan bahasa Melayu dalam semua urusan

  2 Untuk mencapai integrasinasional

  - perpaduan senang dipupuk dengan menguasai satubahasa dalam kalangan rakyat berbilang kaum yang

  berbeza ras dan budaya- bentuk komunikasi yang dapat dihayati bersama-sama

  3 Identiti nasional - sejarah asal usul kepulauan rantau ini adalah bangsa

  Melayu. Masyarakat telah menjadikan bahasa inisebagai identity budaya mereka

  4 Termaktub dalamperlembagaan

  - telah dijadikan sebagai bahasa rasmi Negara dlmsemua btk perhubungan/komunikasi

  6(a) ...Botulinum Toxin Tpye A atau Botox dikenali sebagai Susuk Moden yang diprosesuntuk menghapuskan kedutan muka melalui kaedah suntikan. Wanita yang mahu kelihatan

  cantik akan mendapat rawatan botox kerana dapat menghilangkan kecacatan kecil pada wajah,walaupun penggunaan botox memberi kesan sampingan kepada pengguna.

  (Sumber: dipetik dan diubahsuai daripada Dewan Kosmik,Oktober 2004)

  (i) Mengapakah kaedah rawatan botox mendapat sambutan?

  (ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan ,jelaskan kesan sampingan

  rawatan kosmetik.

  Cadangan jawapan

  (i) Rawatan botox mendapat sambutan kerana :

  - dapat mencantikan wajah - 2 markah

  - dapat merawat wajah supaya kelihatan muda dan cantik 1 markah

  - dapat menghapuskan kedutan muka melalui kaedah suntikan dan dapat

  menghilangkan kecacatan kecil pada wajah 1 markah

  (ii) kesan sampingan rawatan kosmetik

  1. Mengancam nyawa - boleh menyebabkan kematian apabila tisu muka dan kulit

  merosakkan sistem saraf/ mata/ daya tahan yang lemah akan memberi kesan kepada

  kesihatan dalam jangka masa panjang.

  2. kerosakan organ badan rawatan akan meninggalkan parut yang berkekalan,

  merosakkan buah pinggan, hidung, mata dll

  9

 • 8/8/2019 Skema K2 2010

  10/20

  3. alahan - akan merosakkan lapisan muka dan anggota badan membantu

  mempercepatkan risiko jangkitan. Kulit mengelupas

  4. murung sentiasa memikirkan tentang penjagaan, penggunaan ubatan serta perlu

  mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan.

  5. Pergantungan kpd ubat secara berterusan- terjadi ketagihan, serta risiko mendapat

  penyakit lain

  6 (b) Suria merupakan sumber unggul tenaga untuk semua ekosistem di bumi ini, iaituekosistem daratan dan ekosistem akuatik. Melalui proses fotosintensis, tumbuhan hijau akanmemerangkap tenaga suria dan menggunakannya untuk menukar karban dioksida dan air kepadakarbonhidrat. Tumbuhan juga menggunakan nutrien tidak organik seperti nitrat, fosfat dan ion-ion berbagai-bagai logam untuk membentuk protein, asid nukleik dan pigmen yang diperlukanuntuk fungsi fisiologi dan struktur.

  ( Dipetik dan diubah suai daripada Utusan Malaysia 23 April 2009)

  i) Apakah prosesfotosintesis?ii) Dengan menggunakan tidak lebih 50 patah perkataan, bincangkan kelebihan tenaga suria

  dalam penjanaan sumber tenaga alternatif.

  Skema Jawapan

  i. Proses fotosintesis ialah proses tumbuhan:

  - menghasilkan makanan dengan menggunakan cahaya matahari 2 markah- menukar karbon dioksida dan air kepada karbohidrat. 1 markah- memerangkap tenaga suria dan menggunakannya untuk menukar karban dioksidadan air kepada karbonhidrat. 1 markah

  ii. Kelebihan tenaga suria sebagai tenaga alternatif:1. Sumber tenaga berterusan dan tidak pupus - sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan

  tidak akan kehabisan2. Sumber tenaga yang menjimatkan walaupun ada peringkat awal memerlukan banyak

  perbelanjaan, namun dalam jangka panjang sumber ini akan lebih menjimatkan3. Tidak mencemarkan alam sekitar- berbanding sumber tenaga konvensional. Alam sekitar

  akan terus berada dalam keadaan semulajadi4. Tidak menjejaskan kesihatan manusia tenaga yang dihasilkan tidak menjejaskan

  kesihatan manusia

  7. Berdasarkan petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan perubahan dalam penggunaan minyak dan lemak beberapa negara terpilih dalamtempoh yang dinyatakan.

  Penggunaan minyak dan lemak dunia semakin bertambah setiap tahun selaras denganperkembangan dalam industri perkilangan hari ini. Perkara ini dapat dibuktikan penggunaan olehnegara India, Brazil, China, Kesatuan Eropah (EU), Amerika Syarikat serta Malaysia semakinberkembang dari tahun 2001 hingga 2005.

  10

 • 8/8/2019 Skema K2 2010

  11/20

  Pengguna kedua terbanyak minyak dan lemak adalah negara China yang mencatatnilai penggunaan sebanyak 17 528 ribu tan bagi tahun 2001. Kesatuan Eropah (EU) merupakannegara terbanyak yang menggunakan minyak dan lemak sehingga tahun 2003, sebelum dipintasoleh negara China sehingga tahun 2004 dengan nilai penggunaan sebanyak 22 321 ribu tanmengatasi negara EU sebanyak 887 ribu tan. Bagi tahun 2005, penggunaan minyak dan lemakbagi negara China dan EU meningkat masing-masing sebanyak 1951 ribu tan dan 483 ribu tanberbanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2002 dan 2003, negara China menggunakan minyak

  dan lemak sebanyak 19 090 ribu tan dan 20 430 ribu tan dan dikuti oleh EU sebanyak 20 464ribu tan dan 20 845 ribu tan.

  Amerika Syarikat menduduki tempat ketiga dalam penggunaan minyak dan lemak duniadengan jumlah penggunaan sebanyak 14 412 000 tan, 14 336 000 tan, 14 282 000 tan dan 14535 000 tan sepanjang tempoh 2002 hingga 2005. Manakala penggunaan bagi tahun 2001negara berkenaan adalah sebanyak 14 239 000 tan, nilai ini berkurangan sebanyak 5440 ribu tanberbanding dengan penggunaan oleh negara-negara Kesatuan Eropah (EU).

  Negara India, walaupun mempunyai jumlah penduduk yang ramai, namun penggunaanminyak dan lemak hampir sama penggunaan dengan Amerika Syarikat. Pada tahun 2002,penggunaan oleh Negara Inida adalah sebanyak 12 092 ribu tan, meningkat sebanyak 360 ributan berbanding tahun sebelumnya, manakala merosot sebanyak 159 ribu tan berbanding dengan

  tahun 2003. Jumlah penggunaan minyak dan lemak telah mula merosot sebanyak 241 ribu tankepada 12 010 ribu tan untuk tahun 2004 sebelum meningkat semula sebanyak 3.74 peratusuntuk tahun 2005.

  Brazil adalah salah sebuah negara pengguna minyak dan lemak terbanyak dalamkalangan negara-negara benua Amerika Latin dengan catatan sebanyak 4485 ribu tan bagi tahun2001 sebelum merosot untuk dua tahun bertutut-turut. Jumlah penggunaan untuk tahun 2003adalah sebanyak 4 365 ribu tan iaitu peningkatan sebanyak 13 000 tan berbanding dengan tahunsebelumnya. Nilai penggunaan terus menunjukan peningkatan sehingga tahun 2005 denganpeningkatan sebanyak 34 ribu tan kepada 4567 ribu tan berbanding tahun 2004.

  Malaysia merupakan Negara membangun yang paling maju menunjukkan penggunaanminyak dan lemak semakin bertambah dengan ketara sepanjang tempoh tersebut. Nilai

  penggunaan bagi tahun 2001 adalah sebanyak 2475 ribu tan meningkat kepada 2590 ribu tan dan2669 ribu tan bagi tahun 2002 dan 2003. Pada tahun 2005, nilai penggunaan adalah sebanyak2989 ribu tan yang merupakan kadar peningkatan sebanyak 6.75 peratus berbanding dengan nilaipenggunaan bagi tahun 2004.

  (Dipetik dan disesuaikan daripada Majalah Visi,Bil. 88, April 2008, Kuala Lumpur)

  Panduan Pemeriksaan bahagian D

  Perincian skema pemarkahan

  PA KT KI KJ Jumlah

  A Salah media: Rujuk jadual - - - - 1/15

  Jawapan tepat: No. 7: Graf garis biasaNo.8: graf gabungan

  4 4 4 3 15/15

  B Maklumat salah1. Tiada tajuk/salah tajuk/tiada tahun pada

  tajuk/tiada tempat.1 1 1 1 6/15

  2. Tiada petunjuk/petunjuk pada muka 1 1 1 1 6/15

  11

 • 8/8/2019 Skema K2 2010

  12/20

  surat lain

  3. Tiada label paksi (menegak/mendatar) / salah nilai atau unit di paksi

  1 1 1 1 6/15

  4. (a) sumber tak lengkap 4 4 3 2 14/15

  5. (b) Tiada sumber 4 4 3 2 13/15

  6. Jika jawapan hanya jadual saja.Butiran 2 markah

  Tajuk markahSumber markah

  - - - - 3/15

  C Lain-lain kesalahan

  1. Salah data dlm jadual: > 2 salah< 2 salah

  44

  44

  3 3

  2 2

  14/1513/15

  2. Kurang kemas 4 4 3 2 14/15

  3. Satu garis/bar tak cukup 3 3 3 2 11/15

  Cadangan jadual:

  PENGGUNAAN MINYAK SAWIT OLEH BEBERAPA

  NEGARA TERPILIH PADA TAHUN 2001, 2002, 2003, 2004 DAN 2005 (Ribu tan)

  2001 2002 2003 2004 2005

  China 17528 19090 20430 22321 24272

  EU 19679 20464 20845 21434 21917

  USA 14239 14412 14336 14282 14535

  India 11732 12092 12251 12010 12459

  Brazil 4485 4352 4365 4533 4567

  Malaysia 2475 2590 2669 2800 2989

  Jumlah 51445

  (Dipetik dan disesuaikan daripada Majalah Visi, Bil. 88, April 2008, Kuala Lumpur)Cadangan graf:

  PENGGUNAAN MINYAK DAN LEMAK OLEH BEBERAPA NEGARA TERPILIH

  PADA TAHUN 2001, 2002, 2003, 2004 DAN 2005

  12

  Penggunaan minyak&lemak (ribu tan)

 • 8/8/2019 Skema K2 2010

  13/20

  0

  5000

  10000

  15000

  20000

  25000

  30000

  1 2 3 4 5

  Nota tambahan:1. Label paksi menegak mesti ditulis lengkap seperti dlm skema. Tiada perkataanminyak dan lemak rujuk B(3)2. Dalam tajuk mesti ada perkataan terpilih, sekiranya tiada salah tajuk B(1)

  8. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan grafyang sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran, eksport, import serta

  harga minyak mentah di Malaysia pada tahun-tahun yang dinyatakan.

  Minyak mentah keluaran Malaysia adalah yang terbaik di dunia. Malaysia akan memperolehkeuntungan yang tinggi jika minyak mentah ini di eksport ke luar negara. Pada tahun 2004kuantiti pengeluaran minyak mentah Malaysia ialah sebanyak 255 ribu tong sehari. Pengeluaranini merosot sebanyak 22 ribu tong sehari pada tahun 2005. Namun, pada tahun 2006,pengeluaran bagi minyak mentah ini mengalami peningkatan kepada 300 ribu tong sehari.Pengeluaran minyak mentah ini juga mengalami peningkatan yang paling besar iaitu sebanyak50.67% kepada 452 ribu tong sehari pada tahun 2007.

  Pada tahun 2008, pengeluaran minyak mentah merosot sebanyak 31 ribu tong sehari.Kuantiti eksport minyak mentah ini sentiasa lebih besar berbanding dengan kuantiti importsepanjang tempoh 2004 -2008. Walaupun harga minyak mentah pada tahun 2004 ialah US$75setong, namun kuantiti eksport dan import minyak mentah mengalami pengurangan pada tahuntersebut iaitu masing-masing kepada 202 ribu tong sehari dan 92 ribu tong sehari.

  Malaysia memperoleh keuntungan yang tinggi apabila kuantiti eksport lebih besardaripada kuantiti import dengan harga minyak mentah berada pada tahap yang tinggi di pasarandunia. Keadaan ini berlaku pada tahun 2005 apabila kuantiti eksport petroleum mentah ialah 212ribu tong sehari berbanding dengan kuantiti importnya sebanyak 73 ribu tong sehari. Harga

  13

  Tahun

  2001 2002 2003 2004 2005

  China

  EU

  A Syarik

  India

  BrazilMalaysia

 • 8/8/2019 Skema K2 2010

  14/20

  minyak mentah adalah paling tinggi untuk tahun tersebut iaitu US$ 88 setong. Begitu jugapada tahun 2006, kuantiti eksport minyak mentah Malaysia telah bertambah kepada 239 ributong sehari, manakala kuantiti importnya adalah jauh lebih rendah dengan 48 ribu tong sehari.Pada tahun tersebut harga minyak mentah adalah US$ 75 setong.

  Walaupun kuantiti import minyak mentah Malaysia adalah sama antara tahun 2006hingga tahun 2008 iaitu 48 ribu tong sehari namun kuantiti eksport dan harga komoditi ini dipasaran dunia masih tidak konsisten. Kuantiti eksport minyak mentah pada tahun 2007 ialah 390

  ribu tong sehari pada harga US$ 69 setong di pasaran dunia. Pada tahun 2008 kuantiti eksportminyak mentah merosot sebanyak 37 ribu tong sehari selaras dengan penurunan harga minyakmentah kepada US$ 67 setong di pasaran dunia.

  ( Sumber dipetik dan diubahsuaikan daripadaLaporan Ekonomi 2007/2008)

  CADANGAN JAWAPAN (JADUAL )

  MALAYSIA : KUANTITI PENGELUARAN, EKSPORT DAN IMPORT SERTAHARGA MINYAK MENTAH PADA TAHUN 2004 HINGGA TAHUN

  2008

  Butiran 2004 2005 2006 2007 2008

  Kauntiti pengeluaran(Ribu tong sehari)

  255 233 300 452 421

  Kuantiti eksport(Ribu tong sehari)

  202 212 239 390 353

  Kuantiti import( Ribu tong sehari)

  92 73 48 48 48

  Harga pasaran (US$ setong) 75 88 75 69 67

  Pengiraan :

  Nilai kuantiti pengeluaran (2005) : 255 22 = 233 ribu tong sehari. Nilai kuantiti eksport (2008) : 390-37 = 353 ribu tong sehariNota tambahan:

  3. Jawapan diterima - Graf Gabungan- Lain-lain graf - salah media (01/15 rujuk jadual).

  2. Graf bar mewakili nilai kuantiti pengeluaran, eksport dan import ( 3 bar bagi setiaptahun) dan graf garis sebagai harga pasaran. Kalau sebaliknya (salah media 01/15)3. Paksi graf barmesti mewakili ketiga-tiga pembolehubah. Tiada salah satu tak lengkap rujuk Panduan Pemeriksaan B (3)4. Jawapan lengkap rujuk skema, m/s 135. Sekiranya jawapan hanya 1 graf sahaja: PA=2, KT=2, KI=2, KJ=1 (07/15)

  CADANGAN JAWAPAN (GRAF)

  14

 • 8/8/2019 Skema K2 2010

  15/20

  9. Berdasarkan jadual di bawah, tafsirkan keadaan penggunaan tanah pertaniandi negara ini antara tahun 1995, 2000, dan 2005 dan jelaskan sebab-sebabterjadinya masalah tanah terbiar dalam beberapa sektor pertanian di negaraini.

  MALAYSIA:KUANTITI PENGELUARAN, EKSPORT DAN IMPORT SERTAHARGA MINYAK MENTAH PADA TAHUN 2004 HINGGA TAHUN 2008

  050

  100150

  200

  250

  300

  350

  400

  450

  500

  2004 2005 2006 2007 2008 Tahun

  Kuantiti pengeluaran,

  eksport dan import

  (ribu tong sehari )

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  Harga pasaran

  (US$ setong)

  Kauntiti pengeluaran

  Kuantiti eksportKuantiti importHarga pasaran (US$ setong)

  Skala 1cm : 50 ribu tong sehari Skala 1 cm : US$ 10 setong

  Petunjuk :

  ( Sumber dipetik dan diubahsuaLaporan Ekonomi 2007/2008)

  15

 • 8/8/2019 Skema K2 2010

  16/20

  MALAYSIA: PENGGUNAAN TANAH UNTUK PERTANIAN ,1995, 2000 DAN 2005 (Hektar)

  Komoditi 1995 2000 2005

  Getah 1 727 000 1 430 700 1 301 500

  Kelapa sawit 2 507 611 3 460 000 3 100 000

  Koko 234 538 105 000 105 000

  Nanas 9 801 10 233 12 500Tembakau 10 539 15 000 12 400

  Padi 592 410 572 196 611 000

  Kelapa 298 740 220 000 201 000

  Sayur-sayuran 42 000 51 420 77 290

  Lain-lain 68 146 67 534 67 737

  Jumlah 5 743 136 6 240 999 5 884 140

  (Dipetik dan diubahsuaikan daripada LaporanEkonomi, Rancangan Malaysia Kelapan, 2001-2005)

  Bil. Keadaan Perubahan Bukti data, alasan

  A. Analisis Perubahan

  Jumlah keseluruhan:tidak konsisten

  (1995) 5 743 136 hektar meningkat(2000), 6 240 999 hektar,Perbezaan: 497863 / 8.66% dan menurun(2005), 5 884 140 hektarPerbezaan: 356 859 hektar / 5.71%

  Meningkat berterusan:Nanas

  Sayur-sayuran

  Nanas, (1995) 9801 hektar meningkat(2005) 10 233 hektar,Peningkatan: sebanyak 432 hektar atau 4.40%

  Sayur-sayuran (1995) 42000 hektar meningkat(2005)77290 hektar,Perbezaan: sebanyak 35290 hektar atau 84.0%

  Menurun berterusani. Getah,

  ii. Kelapa

  Getah, (1995), 1 727 000 hektar menurun(2005) 301500 hektarPerbezaan: sebanyak 425 500 hektar / 24.6%

  Kelapa, (1995), 298 740 hektar menurun kepada201 000 hektar (2005)Perbezaan: sebanyak 97740 hektar / 32.71 %

  Tidak konsisteni. Tembakau,

  ii. kelapa sawit

  Tembakau, (1995) 10539 hektar, meningkat(2000) 15000 hektar,Perbezaan: 4461 hektar / 42.32%

  (2005)12500 hektar menurunPerbezaan: 2500 hektar / 16.663%

  16

 • 8/8/2019 Skema K2 2010

  17/20

  K Sawit: (1995) 2 507611 hektar, meningkat(2000) 3 460 000 hektar,Perbezaan : 952 389 hektar / 37.97%(2005) 3 100 000 hektar menurunperbezaan: 360 000 hektar / 10.40%

  5.

  B. Analisis Bandingan

  Tahun 1995 Paling tinggi: kelapa sawit, 2 507 611 hektar /43.66%Paling rendah: nanas, 9801 hektar / 0.17%Drp jumlah keseluruhan tahun tersebut: 5, 743 136 H

  6.

  Tahun 2000 Paling tinggi: kelapa sawit, 3 460 000 hektar /55.43%Paling rendah: nanas, 10 233 hektar / 0.16%Drp jumlah keseluruhan tahun tersebut: 6 240 999H

  7

  .

  Tahun 2005 Paling tinggi: kelapa sawit, 3100 000 hektar /

  52.68%Paling rendah: nanas, 12400 hektar / 0.21%Drp jumlah keseluruhan tahun tersebut: 5884 140H

  C. Sebab terjadi tanah terbiar

  8. kekurangan tenaga kerja banyak terjadi dalam sector penanaman padi keranatenaga muda tidak meminati. Tenaga tua tak mampu untuk mengusahakan secarabesar2an

  9. pemecahan saiz tanah yang tidak ekonomik tanah warisan dipecahkan kepadaunit-unit yang lebih kecil antara adik beradik. Saiz yang kecil menyebabkan kos

  pengurusan lebih besar berbanding dengan hasil pengeluaran.10. kekurangan teknologi ramai petani masih belum mampu memiliki sendiri

  jentera pertanian yang lebih moden, masalah buta huruf menyebabkan petani takmampu menggunakan mesin/jentera

  11. masalah bekalan air/saliran sesetengah tempat masih lagi bergantung kepadabekalan air hujan, tanah pertanian tidak dapat diusahakan dengan lebih giat.Musim kemarau yang melampau, mengeringkan kaw takungan air.

  12. serangan penyakit/serangga perosak serangan daripada perosak seperti tikus,burung memusnahkan hasil padi/buah kelapa sawit. Serangan siput gondam / padiangin merosakan anak padi. Ladang pisang/sawit dirosakkan oleh gajah/babihutan

  13. Tanah tidak subur -Nota:

  1. jawapan yang diterima mesti sebagaimana dalam skema.2. huraian data mesti ada perbezaan nilai mutlak dan nilai %3. pemarkahan 1+1+2

  Isi (I) 1m x 4 = 4 mHuraian (H) 2m x 4 = 8 mBahasa (B) 2 mRumusan (K) 1 m

  17

 • 8/8/2019 Skema K2 2010

  18/20

  ______15 m

  10. Berdasarkan maklumat daripada carta pai di bawah, huraikan keadaankemasukan pelancong asing ke negara ini dari tahun 2001 hingga tahun 2003,dan berikan sebab-sebab mengapa berlakunya perkembangan kadarkemasukan pelancong tersebut.

  Malaysia : Kemasukan Pelancong-pelancong Asing Terpilih ke Malaysia

  dari Tahun 2001 hingga Tahun 2003

  ( Dipetik dan diubahsuaikan daripadabuku Jabatan Perangkaan Malaysia, 2005 )

  18

  13,171,699 orang

  11,424,671 orang11,629,091 orang

 • 8/8/2019 Skema K2 2010

  19/20

  Cadangan jawapan

  Isi/Idea Huraian

  1.

  A. Analisis perubahan

  Jumlah keseluruhan -meningkat

  Tahun 2001 11 424 671 orangTahun 2003 13 171 699 orangPerbezaan sebanyak 1 747 028 orang atau 15.29%

  2. Meningkat berterusan Pelancong AseanTahun 2001 70.9% (8,100,091) orangTahun 2003 73.5% (9,681,198) orangPerbezaan sebanyak 1,581,107 orang atau 19.51%

  Pelancong dari Timur Tengah

  Tahun 2001 1.4% (159,945) orangTahun 2003 1.5% (197,575) orangPerbezaan sebanyak 37,630 orang atau 23.52%

  3. Menurun berterusan Dari EropahTahun 2001 14.9% (1,702,275) orangTahun 2003 14.0% (1,844,037) orangPerbezaan sebanyak 141,762 orang atau 8.32%

  Dari Asia TimurTahun 2001 13.0% (1,313,837) orang

  Tahun 2003 9.8% (1,290,826) orangPerbezaan sebanyak 23,011 orang atau 1.75%

  4. Tidak konsisten Dari Amerika SyarikatTahun 2001 1.3% (148,520 orang), turun kepada1.1% ( 127,920 orang) tahun 2002, perbezaansebanyak 20,600 (13.87%) dan meningkat semulake 1.2% ( 158,060 orang ) tahun 2003,Perbezaan sebanyak 30,140 orang atau 23.56%

  5.

  B. Bandingan

  Tahun 2001Paling tinggi Asean 72.35%, (8,100,091 org) drpjumlah keseluruhan.Paling rendah, Amerika Syarikat, 1.1% (148,520org) drp jumlah keseluruhan, 11 629 091 orang

  6. Tahun 2002 Paling tinggi Asean 73.5%, (8,419,461 org) drpjumlah keseluruhan.Paling rendah, Amerika Syarikat, 1.% (127,920 org)drp jumlah keseluruhan, 11 424 671 orang

  7. Tahun 2003 Paling tinggi Asean 70.9%, (9,861,198 org) drp

  19

 • 8/8/2019 Skema K2 2010

  20/20

  jumlah keseluruhan.Paling rendah, Amerika Syarikat, 1.3% (158,060org) drp jumlah keseluruhan, 13 171 699 orang

  C. Sebab meningkat

  8. Promosi berterusan kerjasama kerajaan dengan swasta mempromositempat2 menarik dalam negara telahmenggalakkan kedatangan pelancong

  9. Keamanan / keselamatannegara

  negara aman dari segala bencana alam ataurusuhan kaum

  10.

  Kos sara hidup yang rendah kadar tukaran asing rendah menggalakkanpelancong untuk datang dan berbelanja.

  Tidak menghadapi masalah tempat penginapan/pengangkutan / makanan

  11.

  Mudah memperolehmakanan halal

  Berjaya menarik minat penduduk/pelancong darinegera2 Islam

  12.

  Banyak produk pelancongan Pelbagai produk pelancongan boleh diikuti olehpelancong spt pelancongan kesihatan, pendidikan,

  ekopelancongan, sukan, dll

  Nota:4. jawapan yang diterima mesti sebagaimana dalam skema.5. huraian data mesti ada nilai % dan mutlak (2m), data % sahaja (1m). Data tanpa

  %, tiada markah.6. pemarkahan 1+1+2

  Isi (I) 1m x 4 = 4 mHuraian (H) 2m x 4 = 8 mBahasa (B) 2 mImpak (K) 1 m

  ______15 m

  20