Click here to load reader

Session 9 Emma Holgersson

  • View
    325

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Session 9 Emma Holgersson

  • 1. KANTSTENSPARKERING HUR TRAFIKSKERT R DET?Emma Holgersson, Tyrns Malm

2. BAKGRUNDVarfr har vi kantstensparkering? Enkel och billig att anlgga. Platserna behvs fr att tcka behovet. Ett stt att erbjuda platser nra mlpunkter i stadskrnan. 3. BAKGRUNDHur pverkar kantstensparkering staden? Genererar sktrafik. Ger gatan liv och rrelse. kar tillgngligheten till handel. Komplicerar trafiksituationen - kan ha en negativ pverkan p trafikskerheten. 4. BAKGRUNDSyfte och frgestllningarSyftet r att studera vilken pverkan kantstensparkering har p olycksfrekvensen (antalet olyckorsom intrffar) vilka typer av olyckor som intrffar till fljd av kantstensparkering om kantstensparkering innebr att hastigheten minskar och drmed risken frolyckor hur kantstensparkering pverkar tryggheten om det finns ngon parameter i utformningen och trafikmiljn p gator medkantstensparkering som pverkar trafikanternas skerhet, komfort ochtrygghet. 5. BAKGRUNDMetodversikt Litteraturstudie Utdrag ur STRADA med olycksanalys Intervjuer med kommuner Beteendestudier Intervjuer med fotgngare 6. LITTERATURSTUDIEVad rekommenderas i handbcker?VGU Kan komplicera trafiksituationen och drmed frsmratrafikskerheten och tillgngligheten.GCM-handboken Kan finnas behov p breda gator fr att hastigheternainte ska bli hga. Smre trygghet i cykelflt med kantstensparkering.Norska och danska handbcker Ger mer specifika rekommendationer. 50 km/h DT max 4000 f/d 30 och 40 km/h DT max 8000 f/d Kombinationen kantstensparkering och cykelflt brundvikas (Norska Veg- og gateutforming) 7. LITTERATURSTUDIEVad har tidigare forskning kommit fram till? Flertalet mindre studier som gjorts pekar p att olycksrisken kar p gatormed kantstensparkeringMEN SAMTIDIGT visar tv andra studier p att hastigheten p gator med kantstensparkering rlgre n p gator utan. Projektet Sjlvfrklarande gator - en pilotstudie (Trivector) visade atthastighetssnkningen i medeltal var s stor som drygt 11 % vid enkelsidigparkering och ca 23 % vid dubbelsidig parkering. Motsvarar en reduktion av ddsfallsrisken med nstan 40 % p en gata medenkelsidigt parkerade fordon jmfrt med dr parkering saknas. Risken attskadas svrt minskar med drygt 25 %. 8. OLYCKSANALYSUrval och metod 61 gator i 21 stder ver hela Sverige, frn Malm i sder till Lule i norr. Centrala, affrer lngs gatan, enhetlig utformning i minst 150 m. Alla olycksfrlopp analyserades fr att se vilka som kan hrledas tillkantstensparkering. Sambandet mellan olyckor som beror p kantstensparkering och faktorer igatans utformning studerades i statistikprogrammet SPSS. 9. OLYCKSANALYSResultat och analys 10 % av olyckorna kan hrledas till kantstensparkering Vanliga typolyckor:- Cyklist kr in i ppnad bildrr vanligast (24 av 54 olyckor)- Bil kr in i annan bil som kr in eller ut frn p-plats nst vanligast (9 av 54 olyckor) 5 % har ftt allvarliga skador. Inga ddsolyckor. Hastighetsgrnsen verskrids endast p tv av gatorna. Analysen visar p fljande samband Frre olyckor p bredare gator Fler olyckor p gator som har enkelsidig parkering. 10. BETEENDESTUDIERUrval och metod Tre gator i centrala Malm I dag p varje gata 100 m lng strcka Studierna inkluderade:- Rkning av fotgngare och cyklister vid 5 tillfllen- Belggning p parkeringsplatserna- Beteendestudier cyklister (5 tillfllen 1 h och 20 min): Var korsar de?Interaktioner? Avstnd till parkerade bilar?- Beteendestudier fotgngare (5 tillfllen 1 h och 20 min): Var korsar de?Beteende vid korsande rrelse? Interaktioner? 11. OLYCKSANALYSSpngatan: 2000 f/d, 40 km/h (uppmtt Stora Nygatan: 2200 f/d, 40 km/h (uppmtt30 km/h), 7 m mellan parkerade bilar25 km/h), 5 m mellan parkerade bilarRegementsgatan: 10800 f/d, 50 km/h(uppmtt 28 km/h), 8 meter mellanparkerade bilar, cykelbana 12. BETEENDESTUDIERFotgngare: Skerhet vid passage ver vgen Majoriteten av de som korsar gatan p strckan r skymda av parkeradebilarMEN SAMTIDIGT sg sig 90 % eller mer fr nr de passerade gatan. 13. BETEENDESTUDIER Fotgngare: Vem/vad sker interaktionen med vid passage ver vgen? SpngatanStora NygatanCykel Cyklist17%7% Parkerande bilParkerande bil14% 4%Regementsgatan Passerande bilCykel Passerande bil 79% 1% 79%Passerande bil99%Slutsats: Fotgngare pverkas inte nmnvrt av de parkerande bilarna. 14. BETEENDESTUDIER Cyklister: Typer av interaktioner Spngatan Stora NygatanKonflikt mellan bilar Konflikt mellan bilar pverkar cyklistpverkar cyklistGende stiger 4%5%ur bilenGende stigerPasserande bil 3%ur bilen 24%14% Passerande bil40% Bil parkerar/kr ut frn p-plats 31% ppen bildrr 11%Bil parkerar/krppen bildrr Gendeut frn p-plats 10%11%47% 15. BETEENDESTUDIERCyklister: Kantstensparkering r en viktig orsak till att cyklisternahamnar i interaktioner 16. BETEENDESTUDIERCyklister: Uppskattat avstnd frn cyklist till parkerade bilar Spngatan Stora Nygatan3,5 m3 m 0,5 m 3m 0,5 m 2m 2,5 m 1%1% 3% 4%1% 5%1%1m22% 1,5 m 16% 2m 28% 1m1,5 m 75% 43%Slutsats: Ju smalare gata desto nrmre bilarna cyklar man. 17. SLUTSATS Endast centrumgator har studerats. Mer forskning behvs ombostadsgator dr fler barn rr sig sjlva! Flera studier visar att olycksrisken kar med kantstensparkeringMEN. Samtidigt bidrar kantstensparkeringen till lgre hastigheter minskarantalet allvarliga olyckor. Inget stort trafikskerhetsproblem. Frre olyckor p bredare gator. Fler olyckor p gator med enkelsidig parkering n dubbelsidig hnder mindre, minskad uppmrksamhet. Tnk p cyklisternas skerhet och framkomlighet! Om storacykelflden vervg separat bana (men glm inte andra problem som kanuppst d)! 18. Tack fr mig! Emma Holgersson, Tyrns 010 452 23 [email protected]

Search related