Nils Holgersson 2010

  • View
    619

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2010

Text of Nils Holgersson 2010

F as ti g h et e n N i l s H o l g e rs s o n s underbara resa genom Sverigeen avgiftsstudie fr 2010

Bild: H ans Thoursie

FRORDVrme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhllning tillhr de ndvndiga nyttigheterna i alla bostadshus. Sttet som de produceras p inverkar p de boendes komfort och p miljn i stort. Dessutom utgr kostnaden fr dem i genomsnitt drygt en tredjedel av den totala boendekostnaden fr flerbostadshus. Den sammanlagda kostnaden fr dessa nyttigheter uppgr till mellan 40 och 50 miljarder kronor varje r fr hus som upplts med hyresrtt och bostadsrtt. Inte minst kostnaderna gr att dessa frgor r viktiga fr alla fastighetsgare, bostadsrttshavare och hyresgster. Ocks det faktum att mnga av verksamheterna bedrivs i kommunala eller enskilda monopol innebr att de behver granskas inte minst med avseende p priserna. Sedan femton r tillbaka ger Nils Holgerson-gruppen, med representanter frn HSB Riksfrbund, Hyresgstfreningen Riksfrbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsgarna Sverige, rligen ut rapporten Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Hr redovisas fakta bland annat om de prisskillnader som finns mellan olika kommuner. Svenskt Vatten, Avfall Sverige, Energimarknadsinspektionen och Svensk Fjrrvrme har bidragit med faktauppgifter till rapporten. Samarbetet med branschorganisationerna har fungerat vl och har varit till stor frdel fr att p ett smidigt stt skaffa fram korrekta fakta. Samarbetet har ocks bidragit till en nra nog 100-procentig svarsfrekvens betrffande de flesta priserna. EKAN Gruppen i Jnkping har liksom tidigare r ansvarat fr faktainsamling, kvalitetsskring, rapportskrivning och analys. Ocks i rets rapport kan konstateras att det r anmrkningsvrt stora prisskillnader mellan leverantrerna. Avgiftsgruppen hoppas drfr att rapporten ska bidra till att skapa debatt, vilket frhoppningsvis ska leda till snkta priser fr kunderna. Nils Holgersson-gruppen vill framfra ett stort tack till berrda branschorganisationer och myndigheter fr gott samarbete och till EKAN Gruppen fr ett vl utfrt arbete med rets rapport. Stockholm den 28 oktober 2010

Nils Holgersson-gruppen

Rapport Avgiftsstudie 2010

2 (44)

Bild: H ans Thoursie

InnehllsfrteckningFRORD ......................................................................................................................... 2 1. SAMMANFATTNING.................................................................................................... 4 1.1 FRUTSTTNINGAR ........................................................................................................ 4 1.2 ATT JMFRA TAXOR OCH AVGIFTER ..................................................................................... 4 1.3 RESULTAT ................................................................................................................... 5 2. AVFALL..................................................................................................................... 10 2.1 SLUTSATSER & IAKTTAGELSER .......................................................................................... 10 2.2 RESULTAT ................................................................................................................. 11 2.3 BAKGRUND OCH FASTIGHETENS FRUTSTTNING ..................................................................... 12 2.4 FRAMTIDA KRAV INOM AVFALLSOMRDET .............................................................................. 14 3. VATTEN OCH AVLOPP............................................................................................... 16 3.1 SLUTSATSER & IAKTTAGELSER .......................................................................................... 16 3.2 RESULTAT ................................................................................................................. 16 4. EL............................................................................................................................. 19 4.1 SLUTSATSER & IAKTTAGELSER .......................................................................................... 19 4.2 NTAVGIFTER ............................................................................................................. 20 4.3 ELPRISER (KONKURRENSUTSATT DEL) .................................................................................. 22 4.3 SAMMANLAGDA ELKOSTNADER INKLUSIVE SKATTER ................................................................... 25 5. FJRRVRME ........................................................................................................... 28 5.1 SLUTSATSER & IAKTTAGELSER .......................................................................................... 28 5.2 RESULTAT ................................................................................................................. 29 5.3 ALTERNATIV TILL UPPVRMNING MED FJRRVRME ................................................................... 34 6. TOTALKOSTNAD ....................................................................................................... 36 7. DE TIO STRSTA KOMMUNERNA ............................................................................. 38 7.1 AVFALL .................................................................................................................... 38 7.2 VATTEN & AVLOPP ....................................................................................................... 39 7.3 EL ELNT ............................................................................................................... 40 7.4 FJRRVRME .............................................................................................................. 42 7.5 TOTALT ................................................................................................................. 44

Bilaga 1 och 2 finns ocks i Excel-format med filnamn NH2010bilaga1o2.xls. Denna rapport (version 22 oktober 2010) tillsammans med mer material finns att hmta hem p www.nilsholgersson.nu. Omslag Foto: Johnr Images / Central Illustration: Hans Thoursie

Rapport Avgiftsstudie 2010

3 (44)

Bild: H ans Thoursie

1 . S A M M A N FATT N I N G1.1 FrutsttningarSom metod fr underskningen har valts att frflytta en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jmfra kostnader fr sophmtning, vatten och avlopp, el och uppvrmning. Nr det gller uppvrmning har kostnader fr fjrrvrme anvnts i de kommuner dr fjrrvrmen r det dominerande uppvrmningsalternativet. I vriga kommuner redovisas en kostnad fr alternativ uppvrmning enligt beskrivning i kapitel 5.3 Alternativ till uppvrmning med fjrrvrme. Frutsttningar fr fastigheten: Area Antal lgenheter rsfrbrukning Elenergi Fastighetsel (35A) Hushllsel (16A) Fjrrvrme Energibehov Flde Olja Avfall Vatten och avlopp 15 000 kWh 34 500 kWh 193 000 kWh 3 860 m3 25 m3 3 st 370 liters krl/vecka 2 000 m3 1 000 kvm 15 (i medeltal ca 67 kvm/lgh)

Tidigare genomfrda underskningar har visat p en relativt liten skillnad i kronor per kvadratmeter mellan det relativt lilla flerbostadshuset och strre fastigheter, varfr vi har valt att endast studera en fastighet. Mlet fr underskningen har varit att f in uppgifter fr samtliga kommuner i Sverige. Detta har uppntts till 100 %. Uppgifterna kommer frn respektive kommuns tekniska kontor eller motsvarande fr avfall och VAtaxor samt frn energi- eller elfretag fr fjrrvrme och elpriser. Enbart frbrukningsavgifter har berknats. Kostnadsuppgifter fr alternativet till fjrrvrme (biobrnslepelletspanna och bergvrmepump) har hmtats frn bl a Energimarknadsinspektionen. Uppgifter om befolkning, skatter mm har hmtats frn SCB:s statistik. Alla nyttigheter utom VA-verksamheten finansierar verksamheten fullt ut genom taxeintkter. VA-verksamheten r i dominerande grad taxefinansierad.

1.2 Att jmfra taxor och avgifterErfarenheter frn tidigare underskningar visar att det r mjligt att jmfra taxor ven om frutsttningarna skiftar. Den nyttighet som r svrast att passa in i en mall r avfallshanteringen, men det r ocks den som str fr den minsta kostnadsandelen. I anslutning till redovisningen av varje nyttighet finns kommentarer om hur avgifterna har berknats och vilka oskerheter som finns i bestmningen av priset.

Rapport Avgiftsstudie 2010

4 (44)

Bild: H ans Thoursie

1.3 ResultatLule r den kommun som har den lgsta totala kostnaden fr de studerade nyttigheterna (212 kr/kvm inkl moms) medan Munkedals kommun har den hgsta kostnaden (369 kr/kvm inkl moms). Frsrjningen av vrme, el, avfall och VA fr den underskta fastigheten r sledes 72 % hgre i Munkedal n i Lule. Fr en lgenhet motsvarar kostnaden ca 1185 kr/mnad i Lule och 2060 kr/mnad i Munkedal. Skillnaden i kostnad mellan en lgenhet i Lule och Munkedal r sledes hela 875 kr/mnad. I absoluta tal s har skillnaden ter igen kat mellan kommunerna med lgsta respektive hgsta kostnaden. Frra rets minskning visade sig vara ett undantag. Det r stora skillnader i taxeniver mellan kommunerna. Strst spridning finner man bland avfallsoch VA- taxorna. Den strsta utgiftsposten gller uppvrmningen dr kostnaden fr fjrrvrmen varierar mellan 83 och 184 kr/kvm inkl moms. Uppvrmningskostnaderna i kommunerna utan fjrrvrme baseras p medelvrden av pellets - och vrmepumpbaserad uppvrmning, 108 kr/kvm inkl moms (104 kr/kvm r 2009).Kr/kvm inkl moms AltUppv 2010 FV 2010 El 2010 VA 2010 Avfall 2010

400 350

301,7

300 250 200 150 100 50 0Medel FV kommuner

265,7

Medel AltU kommuner

Figur 1 Kommuner med hgst och lgst totalkostnadVariationerna fr exempelvis sophmtningen beror i mnga fall p hur ttt befolkad kommunen r och om den har stor andel fritidsboende. Fr VA-verken r kapitalkostnaden en stor del av den totala kostnaden och berkningsmetodik fr kapitalkostnaden tillsammans med kundttheten ger direkt utslag i kostnaderna fr verksamheten. Fjrrvrmen r oftast dyrast