33
SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S TEŠKOĆAMA Uvođenje učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja Dinka Žulić, mag.rehab.educ. učiteljica edukacijska rehabilitatorica savjetnica Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec

SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S IT...SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S TEŠKOĆAMA Uvođenje učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja Dinka Žulić, mag.rehab.educ. učiteljica

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S IT...SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S TEŠKOĆAMA Uvođenje učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja Dinka Žulić, mag.rehab.educ. učiteljica

SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S TEŠKOĆAMA

Uvođenje učenika s intelektualnim teškoćama u

proces samovrednovanja

Dinka Žulić, mag.rehab.educ.

učiteljica edukacijska rehabilitatorica savjetnica

Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec

Page 2: SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S IT...SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S TEŠKOĆAMA Uvođenje učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja Dinka Žulić, mag.rehab.educ. učiteljica

PRISTUPI VREDNOVANJU

•Vrednovanje naučenog

•Vrednovanje za učenje

•Vrednovanje kao učenje

Page 3: SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S IT...SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S TEŠKOĆAMA Uvođenje učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja Dinka Žulić, mag.rehab.educ. učiteljica

Formativno i sumativno vrednovanje (Moss, Brookhart prema Bursać i dr., 2016.)

FORMATIVNO

• SVRHA: poboljšanje učenja i postignuća

• Provodi se za vrijeme učenja – dan po dan, sat po sat

• Fokus je na procesu učenja i napretku učenja

• Ogleda se kao sastavni dio procesa poučavanja- učenja

• Greške su dopuštene

• Prilika za poboljšanje, napredak

SUMATIVNO

• SVRHA: mjerenje ili provjeravanje postignuća

• Provodi se s vremena na vrijeme, da bi imali uvid u trenutno stanje

• Fokus je na produktu učenja

• Ogleda se kao nešto odvojeno, aktivnost koja se provodi nakon ciklusa poučavanja-učenja

• …

Page 4: SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S IT...SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S TEŠKOĆAMA Uvođenje učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja Dinka Žulić, mag.rehab.educ. učiteljica

Samovrednovanje

• Kakvo je moje učenje? Kako ja učim? Jesam li uspješan u učenju?

• Primjena kriterija uspjeha za provjeru:

• U čemu sam uspješan?

• U čemu mogu napredovati?

Page 5: SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S IT...SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S TEŠKOĆAMA Uvođenje učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja Dinka Žulić, mag.rehab.educ. učiteljica

PRVI SAT

Page 6: SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S IT...SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S TEŠKOĆAMA Uvođenje učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja Dinka Žulić, mag.rehab.educ. učiteljica

SEMAFOR

Kartice u tri boje

- Za vrijeme nastave, na kraju sata

- Prije pisane provjere

Page 7: SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S IT...SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S TEŠKOĆAMA Uvođenje učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja Dinka Žulić, mag.rehab.educ. učiteljica
Page 8: SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S IT...SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S TEŠKOĆAMA Uvođenje učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja Dinka Žulić, mag.rehab.educ. učiteljica

SEMAFOR – 2.

•Učenik/učenica signalizira bojom semafora•zeleno – žuto – crveno, je li sve / djelomično / ništa

•razumio/razumjela.

Page 9: SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S IT...SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S TEŠKOĆAMA Uvođenje učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja Dinka Žulić, mag.rehab.educ. učiteljica

SMAJLIĆ PROCJENA

Tijekom procesa učenja

Prilikom zadavanja zadataka za vježbanje

Radni materijal prilagođen prema www.bookwidgets.com/blog/2017/06/stimulate-your-students i

Barbara-Anne Alexander 2012—EVALUATION ASSOCIATES [email protected]

Page 10: SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S IT...SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S TEŠKOĆAMA Uvođenje učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja Dinka Žulić, mag.rehab.educ. učiteljica

CILJEVI i DOKAZI(kriteriji/ishodi i indikatori)

CILJ/ISHOD(što želimo ostvariti – što očekujemo da učenik zna i može)

DOKAZ/INDIKATOR(kako/po čemu ćemo znati da smo ostvarili cilj)

Učenik opisuje izgled likova iz priče.

Navodi približnu starosnu dob lika.

Određuje spol lika.

Učenik opisuje građu tijela lika (visina, držanje).

S nekoliko riječi opisuje kosu (boja, duljina, frizura).

Opisuje lice (oči, usta, nos)

Navodi odjevne predmete i njihovu boju.

CILJ: pozitivno formuliran (ono što će znati, moći, a ne ono što neće)

S – specifičan

M – mjerljiv

A – aktivno usmjeren (zahtijeva aktivnost)

R – realističan, ostvariv

T – terminom zadan (vremenski ograničen)

Tek kad su ciljevi precizno i pozitivno formulirani, mogu se odrediti indikatori.

Indikatori su mjerljivi pokazatelji u kojoj je mjeri cilj ostvaren.

PRIMJER:

Page 11: SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S IT...SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S TEŠKOĆAMA Uvođenje učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja Dinka Žulić, mag.rehab.educ. učiteljica

POSTAVLJANJE CILJEVA

Page 12: SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S IT...SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S TEŠKOĆAMA Uvođenje učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja Dinka Žulić, mag.rehab.educ. učiteljica

LJESTVE USPJEHA(PENJALICA)

Učenik nacrta na rubu papira (bilježnice) ljestve.

Broj prečki ovisi o broju indikatora.

Učenici preispituju/uspoređuju svoj uradak u odnosu na kriterije (indikatore)

Na prečke ljestvi upisuju:

+ ako su zadovoljili/ostvarili indikator

+/- ako su djelomično

- ukoliko nisu ostvarili/zadovoljili

Zatim se vraćaju na uradak te traže i ispravljaju pogreške.

Ponavljaju procjenu.

1.

5.

4.

3.

2.

6.

+

+

+

-

+/-

+/-

Page 13: SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S IT...SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S TEŠKOĆAMA Uvođenje učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja Dinka Žulić, mag.rehab.educ. učiteljica

KOTAČ UČENJA

CILJ: odrediti moguće izazove u procesu učenja i pronaći rješenja za te probleme.

UPUTA:

Svaku „krišku” ispunjavaš za jedan nastavni sat.

U unutrašnji krug upiši što nisi razumio.

U vanjski krug predloži što ili tko i kako ti može pomoći da to razumiješ, naučiš.

1.6.

5.

4.

3.

2.

Izvor: Seiss, K. (Methodix – Inventar von Evaluationsmethoden für den Unterrichthttps://www.sachsen.schule/~profil-q/materialien_frei/Methodix.pdf (pristupljeno20.9.2018.)

Page 14: SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S IT...SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S TEŠKOĆAMA Uvođenje učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja Dinka Žulić, mag.rehab.educ. učiteljica

LICE

CILJ: potaknuti učenike na

samoevaluaciju na

kreativan način

UPUTE:

Nacrtaj lice.

Desno uho će biti veliko koliko si dobro slušao.

Lijevo uho će biti veliko koliko te zanimalo ono što si čuo.

Desno oko – koliko si zadovoljan sa svojim ponašanjem na satu.

Lijevo oko – jesi li sve razumio

Usta – koliko si sudjelovao i odgovarao na pitanja

Nos – koliko si novog saznao

Kosa – koliko ti se sve skupa svidio sat

PREPUSTIMO UČENICIMA INTERPRETACIJU

Page 15: SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S IT...SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S TEŠKOĆAMA Uvođenje učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja Dinka Žulić, mag.rehab.educ. učiteljica

PAUKOVA MREŽA

KAKO TI IDE… ČITANJE I PISANJE

BROJEVA DO 100 000

ZBRAJANJE

BROJEVA DO

100 000

ODUZIMANJE

BROJEVA DO 100 000

USPOREĐIVANJE

BROJEVA DO 100 000

MJERENJE VREMENA

MNOŽENJE

OPSEG PRAVOKUTNIKA

MJERENJE

DUŽINA

1

3

2

1

2

3

Page 16: SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S IT...SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S TEŠKOĆAMA Uvođenje učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja Dinka Žulić, mag.rehab.educ. učiteljica

PAUKOVA MREŽA

ZELENO – dobro, odlično

ŽUTO – osrednje

CRVENO – ne baš dobro, loše

KAKO TI IDE… ČITANJE I PISANJE

BROJEVA DO 100 000

ZBRAJANJE

BROJEVA DO

100 000

ODUZIMANJE

BROJEVA DO 100 000

USPOREĐIVANJE

BROJEVA DO 100 000

MJERENJE VREMENA

MNOŽENJE

OPSEG PRAVOKUTNIKA

MJERENJE

DUŽINA

Page 17: SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S IT...SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S TEŠKOĆAMA Uvođenje učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja Dinka Žulić, mag.rehab.educ. učiteljica

PRIJE/POSLIJE

• PRIJE: označi plavim X koliko znaš o…

• POSLIJE: označi crvenim O koliko sada znaš

PROŠLOSTI MEĐIMURJAZNAM

DOBRO TAKO-TAKO MALO

Po čemu su važni grofovi Zrinski?

Mađarska i Međimurje

Page 18: SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S IT...SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S TEŠKOĆAMA Uvođenje učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja Dinka Žulić, mag.rehab.educ. učiteljica

PUTUJUĆI PAPIRIĆ

• Učenici presaviju papir/e u obliku lepeze (harmonike) i zapisuju jedan po jedan:

• Što su najbolje razumjeli

• Gdje trebaju još pomoći

• Što bi htjeli na sljedećem satu

Page 19: SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S IT...SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S TEŠKOĆAMA Uvođenje učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja Dinka Žulić, mag.rehab.educ. učiteljica

LISTA SAMOPROCJENE

Page 20: SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S IT...SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S TEŠKOĆAMA Uvođenje učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja Dinka Žulić, mag.rehab.educ. učiteljica
Page 21: SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S IT...SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S TEŠKOĆAMA Uvođenje učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja Dinka Žulić, mag.rehab.educ. učiteljica

DNEVNIK UČENJA

Page 22: SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S IT...SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S TEŠKOĆAMA Uvođenje učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja Dinka Žulić, mag.rehab.educ. učiteljica

DNEVNIK UČENJA – 2.

Page 23: SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S IT...SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S TEŠKOĆAMA Uvođenje učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja Dinka Žulić, mag.rehab.educ. učiteljica

• sadrži kolone s naslovnim stranicama udžbenika, slikom bilježnice, nastavnim listićem, domaćom zadaćom, rubrikom za procjenu utrošenog vremena, procjenom zaslužene ocjene (samoprocjena!) i napomenom

Page 24: SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S IT...SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S TEŠKOĆAMA Uvođenje učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja Dinka Žulić, mag.rehab.educ. učiteljica

Učenici svaki dan zabilježe:

• Jesu li napravili domaću zadaću i/ili jesu li

i iz čega učili;

• koliko im je vremena bilo potrebno za učenje;

• koju bi ocjenu dobili da ih učteljica pita na satu

Page 25: SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S IT...SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S TEŠKOĆAMA Uvođenje učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja Dinka Žulić, mag.rehab.educ. učiteljica

Učiteljica bilježi:

• Jesu li napravili zadaću

• na čemu trebaju još raditi, pohvali ono što

je dobro napravljeno

• razgovara s učenicima gdje su radili zadaću i tko im je pomagao pri izradi zadaće ili pri učenju

Page 26: SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S IT...SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S TEŠKOĆAMA Uvođenje učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja Dinka Žulić, mag.rehab.educ. učiteljica

Rezultati:

• učenici rjeđe zaboravljaju domaće zadaće

• traže pomoć roditelja, braće, udomitelja

• aktivniji su na nastavi

• bolje procjenjuju vrijeme koje im je

potrebno za učenje

Page 27: SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S IT...SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S TEŠKOĆAMA Uvođenje učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja Dinka Žulić, mag.rehab.educ. učiteljica

STRATEGIJE UČENJA

Page 28: SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S IT...SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S TEŠKOĆAMA Uvođenje učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja Dinka Žulić, mag.rehab.educ. učiteljica

STRATEGIJE UČENJA

Page 29: SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S IT...SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S TEŠKOĆAMA Uvođenje učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja Dinka Žulić, mag.rehab.educ. učiteljica

SS INFORMACIJEKOD UČENJA MI POMAŽE: KOD UČENJA MI SMETA:

- Kad mi netko pročita zadatak - Glasna muzika

- Kad vidim kako to drugi rade - Ako sam umoran

- Ako imam dovoljno vremena - Mala slova

… - Puno teksta

Page 30: SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S IT...SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S TEŠKOĆAMA Uvođenje učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja Dinka Žulić, mag.rehab.educ. učiteljica

IZLAZNICA

• Što je najvažnije što si danas naučio?

• Što ne razumiješ u potpunosti?

Page 31: SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S IT...SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S TEŠKOĆAMA Uvođenje učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja Dinka Žulić, mag.rehab.educ. učiteljica

RADNA MAPA

- Svi pisani radovi

- Crteži

- Samoevaluacije

- Dnevnik učenja

PORTFOLIO

Page 32: SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S IT...SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S TEŠKOĆAMA Uvođenje učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja Dinka Žulić, mag.rehab.educ. učiteljica

SUPER MAPA

- Ukrašavaju, ocrtavaju po želji

- Odabrani radovi

PORTFOLIO

Page 33: SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S IT...SAMOVREDNOVANJE I UČENICI S TEŠKOĆAMA Uvođenje učenika s intelektualnim teškoćama u proces samovrednovanja Dinka Žulić, mag.rehab.educ. učiteljica

Izvori:Bursać, L. i dr. ( 2016. ): Učeničkim samovrednovanjem do kvalitetnih

učeničkih postignuća. Magistra Iadertina, 11 (1); str.73-87

Kurikulum međupredmetne teme Učiti kako učiti za osnovne i srednje

škole, NN, 7/2019.

Lee, B. (1999.): Self-assessment for pupils with learning difficulties,

NFER, Slough, Berkshire, UK

Okvir za vrednovanje procesa i ishoda učenja u osnovnoškolskom i

srednjoškolskom odgoju i obrazovanju

Veličkova, J. (2015.): Selbstevaluation im DaF-Unterricht.

Masaryk-Universität, Brünn (diplomski rad)

www.blk-demokratie.de: Demokratie-Baustein „Selbstevaluation – wie

geht das?” – pristupljeno 12.10.2018.

Žulić, D., Benčik, D. i Žižek, T. (2013.): Autonomija škole u razvoju kompetencije

učiti kako učiti, u: Zbornik radova 6. međunarodnog simpozija

Autonomija škole, OŠ Črenšovci, Slovenija, str. 89. – 95.