87
2.3.2013. PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? Provedba i obrada anketa samovrednovanja škole

KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?Provedba i obrada anketa samovrednovanja škole

Page 2: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

CILJEVI PROJEKTA

• Ustanoviti: Koliko je dobra naša škola?

• Otkriti: Kako to znamo ?

• Dogovoriti: Što možemo učiniti da budemo bolji

• Potaknuti na promjene

• Podizanje odgovornosti škole za vlastiti razvoj

Page 3: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

CILJNA SKUPINA:

• Članovi Nastavničkog vijeća Pomorske škole Zadar

• Učenici • Roditelji učenika• Brodarske tvrtke

Page 4: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

VIZIJA

• Biti još bolja škola • Biti najbolja pomorska škola u Hrvatskoj

Page 5: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

OSNOVNE POSTAVKE

• Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i u čenika

• Samovrednovanje se vrši na temelju brižljive, poštene i realisti čne analize

• Svi prikupljeni podaci se koriste kao vrijedan izvor informacija za prepoznavanje vlastitih prednosti, nedostataka i mogućnosti

• Samovrednovanje je trajna aktivnost

Page 6: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

INSTRUMENTI VREDNOVANJA

• Upitnici za nastavnike:• Školski prostor , nastavna sredstva i oprema.

• Zadovoljstvo radom u školi.

• Politika NV.

• Komunikacija među nastavnicima

• Komunikacija i suradnja s učenicima.

• Stavovi o roditeljima.

• Stavovi o upravi i ravnatelju.

Page 7: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

• Upitnici za učenike:• Zadovoljstvo školom i uvjetima.

• Strah od škole.

• Izbjegavanje nastave.

• Stav prema profesorima.

• Zadovoljstvo izborom škole.

• Pozitivna motivacija.

INSTRUMENTI VREDNOVANJA

Page 8: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

• Upitnici za brodarske tvrtke:• Opći stavovi prema obrazovanju pomoraca.• Iskustva sa kadrom koji završi našu školu.• Primjedbe i sugestije.

INSTRUMENTI VREDNOVANJA

Page 9: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

STRATEGIJE VREDNOVANJA

• Opredijeljenost uprave

• Informiranje, dogovor i donošenje odluke na N.v.

• Formiranje tima za kvalitetu (razvojnog tima):ravnatelj, pedagog, tajnik, voditelji stručnih vijeća, predsjednik Vijeća učenika, predsjednik Vijeća roditelja, predsjednik Školskog odbora

• Informiranje učenika o projektu na satu razrednika

• Informiranje roditelja putem roditeljskih sastanaka

Page 10: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

PLANIRANE AKTIVNOST

• Anketiranje nastavnika• Anketiranje učenika-kojih razreda-izbor?• Anketiranje roditelja-kojih razreda-izbor?• Obrada prikupljenih podataka• Analiza dobivenih podataka: N.v., roditelji, učenici.....

Page 11: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

PLANIRANE AKTIVNOSTI

• Prijedlog mjera, prijedlog razvojnog plana• Praćenje ostvarenja predloženih mjera od

strane tima za kvalitetu• Prijedlog strategije za novu školsku godinu

Page 12: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

PLANIRANE AKTIVNOSTI

• Statistička obrada podataka• Prezentacija dobivenih podataka• Analiza aktivnosti i refleksija• Dogovor

Page 13: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

METODE I POSTUPCI

• Informiranje• Senzibiliziranje• Dogovor• Prikupljanje mišljenja i prijedloga• Statistička obrada

Page 14: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

TRAJANJE PROJEKTA

• Jedna do dvije godine

Page 15: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

OČEKIVANI PROBLEMI

• Otpor uprave• Opor nastavnika• Pretjerano kritiziranje od strane učenika• Nezainteresiranost i pasivnost roditelja• Obimnost projekta

Page 16: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

NEOČEKIVANI PROBLEMI

• Obimnost upitnika• Obimnost prikupljenih podataka• Nedovoljna kritičnost sudionika

Page 17: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Ne usuđujemo se ne zato što je teško,

nego je teško jer se ne usuđujemo.L.E. Seneka

Page 18: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

ŠKOLSKI PROSTOR,NASTAVNA SREDSTVA, OPREMLJENOST ŠKOLE

Page 19: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Materijalni uvjeti rada u školi su vrlo dobri

3% 16%

19%

40%

22% Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažemNe mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažemPotpuno se slažem

Page 20: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Naša je škola opremljena odgovaraju ćim namještajem

3%

6%

11%

44%

36%Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažemNe mogu se opredijelitiUglavnom se slažemPotpuno se slažem

Page 21: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

U našoj školi nedostatak prostora predstavlja problem

30%

32%3%

19%

16% Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažemNe mogu se opredijelitiUglavnom se slažemPotpuno se slažem

Page 22: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

KOMUNIKACIJA ME ĐU NASTAVNICIMA

Page 23: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

S mnogim mojim kolegama na poslu, privatno se dobro slažem

24%

54%

19% 3%

0%

Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 24: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

U školi ima vrlo malo kolega s kojima dijelim profesionalne

interese

5%

38%

46%

11%

0%

Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 25: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

U N.v. imam mnogo dobrih prijatelja

3% 19%

51%

27%

0%

Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 26: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

U našoj školi često mi nedostaje stru čni razgovor s kolegama

33%

39%

11%

14% 3%Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 27: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Od kolega u školi dobio sam ve ć mnogo dobrih savjeta i poticaja

3% 11%

19%

56%

11%Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažemNe mogu se opredijelitiUglavnom se slažemPotpuno se slažem

Page 28: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

S nekim kolegama iz škole redovito se nalazim i izvan radnog vremena

5% 16%

30%38%

11%Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažemNe mogu se opredijelitiUglavnom se slažemPotpuno se slažem

Page 29: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

KAKO KOMUNICIRAMO -SURAĐUJUJEMO S UČENICIMA ?

Page 30: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Sve u svemu, moji me u čenici dobro prihva ćaju

0% 16%

60%

24%

0%

Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijelitiUglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 31: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

S mojim u čenicima imam i dobru osobnu komunikaciju

3%

8%

72%

17%

0%Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 32: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Rad s u čenicima pri činjava mi veliku radost

5%

3%

19%

46%

27%Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 33: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

U našoj školi nastavnici se brinu za učenike, ako treba u čenicima su na raspolaganju i za osobne razgovore

0%

8%

46%

43%

3%

Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 34: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Nastavnici i u čenici me đusobno se ohrabruju i poštuju

8%

8%

35%38%

11% Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 35: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

U ovoj se školi pazi da psihi čka optere ćenost u čenika ne bude velika

5%

11%

35%

44%

5%

Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažemNe mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 36: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

ŠTO MISLIMO O RODITELJIMA NAŠIH UČENIKA

Page 37: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Roditelji naših u čenika dovoljno priznaju naš trud

5%30%

27%

35%

3%Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 38: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Kad nastanu problemi, za roditelje je nastavnik uvijek

dežurni krivac

3%24%

38%

30%

5%Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 39: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Roditelji naših u čenika misle da smo nepravedni prema u čenicima

3%

32%

46%

19%

0%

Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažemNe mogu se opredijelitiUglavnom se slažemPotpuno se slažem

Page 40: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Imam osje ćaj da autoritet nastavnika u o čima roditelje sve

više nestaje

0% 14%

22%

37%

27% Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 41: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Roditelji vrlo intenzivno sudjeluju u školskim doga đanjima

8%

37%36%

19%0%

Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 42: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

ŠTO MISLIMO O NAŠIM UČENICIMA?

Page 43: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

U našoj školi ima iznimno mnogo problemati čnih u čenika

14%

38%19%

24%5%

Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 44: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Naša škola ima više problemati čnih učenika od ostalih škola u blizini

29%

30%22%

8%

11% Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 45: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

U ovoj školi u čenici rado i često preuzimaju odgovornost

8%

35%

38%

16% 3% Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 46: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

U našoj školi nema problema nasilja među učenicima

8%

27%

14%40%

11% Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 47: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Učenici koji završe našu školu vrlo su uspješni ne samo u nastavku školovanja, ve ć i u kasnijem radu

5%

5%

35%44%

11% Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažemNe mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažemPotpuno se slažem

Page 48: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Naši učenici ve ćinom imaju pozitivan stav prema školi i u čenju

6%19%

19%53%

3% Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 49: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Konzumiranje i preprodaja droga u ovoj školi nisu problem

14%

8%

30%24%

24%Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažemNe mogu se opredijelitiUglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 50: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Učenici vrlo rijetko neopravdano izostaju s nastave

46%

43%

8%

3%0% Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 51: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Moje slobodne aktivnosti i hobiji donose mi više zadovoljstva nego

rad u ovoj školi

5%30%

40%

11%

14% Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 52: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Dobro se nosim s poteško ćama koje moj posao u školi donosi sa sobom

0%

6%

9%

74%

11%Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 53: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Meni kao nastavniku dopuštene su sve metode za kvalitetno rješavanje

problema s problemati čnim učenicima

5%

19%

38%

35%

3%

Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 54: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Smatram da rad u ovoj školi ima više prednosti odnosno ugodnih strana

5% 14%

49%

32%

0%

Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijelitiUglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 55: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Već sam nekoliko puta razmišljao o tome, ne bi li bilo bolje oti ći u neku

drugu školu

56%30%

8%

3% 3%

Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažemNe mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažemPotpuno se slažem

Page 56: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Vrlo rado predajem u ovoj školi

5%

3%

48%

41%

3%

Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 57: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Mislim da s pravom mogu biti ponosan na ono što sam napravio u

ovoj školi

0%24%

49%

24%

3%

Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažemNe mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažemPotpuno se slažem

Page 58: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Moj rad u ovoj školi pruža mi dovoljno prilika za razvoj mojih

sposobnosti

8%19%

59%

14%

0%

Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 59: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Kao nastavnik u ovoj školi imam velik ugled u javnosti

6%

33%

29%

26%6% Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažemNe mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažemPotpuno se slažem

Page 60: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Vrlo sam zadovoljan podjelom poslova i rasporedom sati u našoj

školi

0% 11%

11%

35%

43%

Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijelitiUglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 61: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

POLITIKA NASTAVNI ČKOG VIJEĆA NAŠE ŠKOLE

Page 62: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Zadovoljan sam podrškom u N.v.

3%

5%

22%

46%

24% Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 63: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Važna zadaća naše škole je obrazovanje za u čenike iz nižih

socioekonomskih slojeva

3%

14%

35%

45%

3%

Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažemNe mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažemPotpuno se slažem

Page 64: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Nastavnici u ovoj školi odgojni zadatak smatraju jednako važnim

kao i prenošenje znanja

5%

22%

40%

30%

3%

Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 65: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Naše se N.v. suo čava s društvenim promjenama te njihovim posljedicama na školu

5% 14%

49%

32%

0%Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 66: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

U redovitim se raspravama pokušavaju formulirati i dalje

razvijati zajedni čke vrijednosti

3%22%

45%

30%

0%Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 67: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

U ovoj školi dugo se radi na poboljšanju kvalitete nastave

3%

8%

43%

43%

3%Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažemNe mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažemPotpuno se slažem

Page 68: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

U našoj se školi raspravlja o bitnim pitanjima rada škole

3%

11%

14%

27%

45%

Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 69: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Kad jednom donesemo pravila svi ih se nastavnici dosljedno pridržavaju

11%

16%

22%37%

14% Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 70: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

JESU LI NAŠI UČENICI OSPOSOBLJENI ZA NASTAVAK

OBRAZOVANJA ILI ZA RAD?

Page 71: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Učenici koji završe našu školu vrlo su uspješni u nastavku školovanja i u

kasnijem radu5%

5%

35%44%

11% Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 72: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

U nastavi se pazi na povezivanje sadržaja sa praksom

3%

11%

16%

62%

8% Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažemNe mogu se opredijelitiUglavnom se slažemPotpuno se slažem

Page 73: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Naša se škola orjentira prema natprosje čno visokim stru čnim

ciljevima u čenja

8%14%

29%30%

19%Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažemNe mogu se opredijelitiUglavnom se slažemPotpuno se slažem

Page 74: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Zanje i kompetentnost nastavnika i učenika u ovoj se školi visoko cijene

5% 11%

36%32%

16% Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 75: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Između naše škole i okružja(gospodarstvo,kultura, sport)

postoje bliske veze

5% 8%

33%32%

22%Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 76: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

SLOBODNE AKTIVNOSTI, DOPUNSKA I DODATNA NASTAVA, NATJECANJA

STRUČNO USAVRŠAVANJE

Page 77: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

U školi postoji zanimljiva nastavna ponuda, s dodatnim, izbornim predmetima i te čajevima za

nastavnike i u čenike

0% 11%

22%

51%

16%

Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijelitiUglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 78: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Nastavnici u ovoj školi vrlo su angažirani u pedagoškom i

stru čnom usavršavanju

3%24%

46%

27%

0%Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 79: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Naša škola rado sudjeluje na natjecanjima

6%

8%

19%

31%

36% Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 80: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Život u školi bogat je i raznolik i izvan redovne nastave

0% 19%

44%

32%

5%Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 81: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

ODNOS RAVNATELJA PREMA

NASTAVNICIMA

Page 82: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Komunikacija izme đu uprave i nastavnika dobro funkcionira

3%

11%

24%62%

0%Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažemNe mogu se opredijelitiUglavnom se slažemPotpuno se slažem

Page 83: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Naš ravnatelj naglašava važnost samoodgovornosti nastavnika

3%

0%

43%

54%

0%

Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažemNe mogu se opredijelitiUglavnom se slažemPotpuno se slažem

Page 84: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Naš ravnatelj drži mnogo do samoodlu čivanja u školi

3%

8%

11%

46%

32% Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 85: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Naš ravnatelj pokušava podržati i olakšati nam posao

0% 16%

30%51%

3%

Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 86: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

Ravnatelj poštuje moje mišljenje

5%

14%

27%51%

3%Nimalo se ne slažem

Uglavnom se ne slažem

Ne mogu se opredijeliti

Uglavnom se slažem

Potpuno se slažem

Page 87: KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

2.3.2013.

PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

POMORSKA ŠKOLA ZADAR

Svetko Perkovi ć dipl.ing.

[email protected]