Click here to load reader

KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika • Samovrednovanje

 • View
  1

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA? - ssmb.hr A_ŠKOLA__Pomors… · • Samovrednovanje se vrši na...

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?Provedba i obrada anketa samovrednovanja škole

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  CILJEVI PROJEKTA

  • Ustanoviti: Koliko je dobra naša škola?

  • Otkriti: Kako to znamo ?

  • Dogovoriti: Što možemo učiniti da budemo bolji

  • Potaknuti na promjene

  • Podizanje odgovornosti škole za vlastiti razvoj

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  CILJNA SKUPINA:

  • Članovi Nastavničkog vijeća Pomorske škole Zadar

  • Učenici • Roditelji učenika• Brodarske tvrtke

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  VIZIJA

  • Biti još bolja škola • Biti najbolja pomorska škola u Hrvatskoj

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  OSNOVNE POSTAVKE

  • Samovrednovanje se vrši na temelju prikupljenih podataka od strane nastavnika, roditelja i učenika

  • Samovrednovanje se vrši na temelju brižljive, poštene i realistične analize

  • Svi prikupljeni podaci se koriste kao vrijedan izvor informacija za prepoznavanje vlastitih prednosti, nedostataka i mogućnosti

  • Samovrednovanje je trajna aktivnost

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  INSTRUMENTI VREDNOVANJA

  • Upitnici za nastavnike:• Školski prostor , nastavna sredstva i oprema.

  • Zadovoljstvo radom u školi.

  • Politika NV.

  • Komunikacija među nastavnicima

  • Komunikacija i suradnja s učenicima.

  • Stavovi o roditeljima.

  • Stavovi o upravi i ravnatelju.

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  • Upitnici za učenike:• Zadovoljstvo školom i uvjetima.

  • Strah od škole.

  • Izbjegavanje nastave.

  • Stav prema profesorima.

  • Zadovoljstvo izborom škole.

  • Pozitivna motivacija.

  INSTRUMENTI VREDNOVANJA

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  • Upitnici za brodarske tvrtke:• Opći stavovi prema obrazovanju pomoraca.• Iskustva sa kadrom koji završi našu školu.• Primjedbe i sugestije.

  INSTRUMENTI VREDNOVANJA

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  STRATEGIJE VREDNOVANJA

  • Opredijeljenost uprave

  • Informiranje, dogovor i donošenje odluke na N.v.

  • Formiranje tima za kvalitetu (razvojnog tima):ravnatelj, pedagog, tajnik, voditelji stručnih vijeća, predsjednik Vijeća učenika, predsjednik Vijeća roditelja, predsjednik Školskog odbora

  • Informiranje učenika o projektu na satu razrednika

  • Informiranje roditelja putem roditeljskih sastanaka

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  PLANIRANE AKTIVNOST

  • Anketiranje nastavnika• Anketiranje učenika-kojih razreda-izbor?• Anketiranje roditelja-kojih razreda-izbor?• Obrada prikupljenih podataka• Analiza dobivenih podataka: N.v., roditelji, učenici.....

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  PLANIRANE AKTIVNOSTI

  • Prijedlog mjera, prijedlog razvojnog plana• Praćenje ostvarenja predloženih mjera od

  strane tima za kvalitetu• Prijedlog strategije za novu školsku godinu

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  PLANIRANE AKTIVNOSTI

  • Statistička obrada podataka• Prezentacija dobivenih podataka• Analiza aktivnosti i refleksija• Dogovor

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  METODE I POSTUPCI

  • Informiranje• Senzibiliziranje• Dogovor• Prikupljanje mišljenja i prijedloga• Statistička obrada

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  TRAJANJE PROJEKTA

  • Jedna do dvije godine

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  OČEKIVANI PROBLEMI

  • Otpor uprave• Opor nastavnika• Pretjerano kritiziranje od strane učenika• Nezainteresiranost i pasivnost roditelja• Obimnost projekta

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  NEOČEKIVANI PROBLEMI

  • Obimnost upitnika• Obimnost prikupljenih podataka• Nedovoljna kritičnost sudionika

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Ne usuđujemo se ne zato što je teško,

  nego je teško jer se ne usuđujemo.L.E. Seneka

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  ŠKOLSKI PROSTOR,NASTAVNA SREDSTVA, OPREMLJENOST ŠKOLE

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Materijalni uvjeti rada u školi su vrlo dobri

  3% 16%

  19%

  40%

  22% Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažemNe mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažemPotpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Naša je škola opremljena odgovarajućim namještajem

  3%

  6%

  11%

  44%

  36%Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažemNe mogu se opredijelitiUglavnom se slažemPotpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  U našoj školi nedostatak prostora predstavlja problem

  30%

  32%3%

  19%

  16% Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažemNe mogu se opredijelitiUglavnom se slažemPotpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  KOMUNIKACIJA MEĐU NASTAVNICIMA

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  S mnogim mojim kolegama na poslu, privatno se dobro slažem

  24%

  54%

  19% 3%

  0%

  Nimalo se ne slažem

  Uglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  U školi ima vrlo malo kolega s kojima dijelim profesionalne

  interese

  5%

  38%

  46%

  11%

  0%

  Nimalo se ne slažem

  Uglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  U N.v. imam mnogo dobrih prijatelja

  3% 19%

  51%

  27%

  0%

  Nimalo se ne slažem

  Uglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  U našoj školi često mi nedostaje stručni razgovor s kolegama

  33%

  39%

  11%

  14% 3%Nimalo se ne slažem

  Uglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Od kolega u školi dobio sam već mnogo dobrih savjeta i poticaja

  3% 11%

  19%

  56%

  11%Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažemNe mogu se opredijelitiUglavnom se slažemPotpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  S nekim kolegama iz škole redovito se nalazim i izvan radnog vremena

  5% 16%

  30%38%

  11%Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažemNe mogu se opredijelitiUglavnom se slažemPotpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  KAKO KOMUNICIRAMO-SURAĐUJUJEMO S UČENICIMA ?

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Sve u svemu, moji me učenici dobro prihvaćaju

  0% 16%

  60%

  24%

  0%

  Nimalo se ne slažem

  Uglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijelitiUglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  S mojim učenicima imam i dobru osobnu komunikaciju

  3%

  8%

  72%

  17%

  0%Nimalo se ne slažem

  Uglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Rad s učenicima pričinjava mi veliku radost

  5%

  3%

  19%

  46%

  27%Nimalo se ne slažem

  Uglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  U našoj školi nastavnici se brinu za učenike, ako treba učenicima su na raspolaganju i za osobne razgovore

  0%

  8%

  46%

  43%

  3%

  Nimalo se ne slažem

  Uglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Nastavnici i učenici međusobno se ohrabruju i poštuju

  8%

  8%

  35%38%

  11% Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  U ovoj se školi pazi da psihička opterećenost učenika ne bude velika

  5%

  11%

  35%

  44%

  5%

  Nimalo se ne slažem

  Uglavnom se ne slažemNe mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  ŠTO MISLIMO O RODITELJIMA NAŠIH UČENIKA

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Roditelji naših učenika dovoljno priznaju naš trud

  5%30%

  27%

  35%

  3%Nimalo se ne slažem

  Uglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Kad nastanu problemi, za roditelje je nastavnik uvijek

  dežurni krivac

  3%24%

  38%

  30%

  5%Nimalo se ne slažem

  Uglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Roditelji naših učenika misle da smo nepravedni prema učenicima

  3%

  32%

  46%

  19%

  0%

  Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažemNe mogu se opredijelitiUglavnom se slažemPotpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Imam osjećaj da autoritet nastavnika u očima roditelje sve

  više nestaje

  0% 14%

  22%

  37%

  27% Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Roditelji vrlo intenzivno sudjeluju u školskim događanjima

  8%

  37%36%

  19%0%

  Nimalo se ne slažem

  Uglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  ŠTO MISLIMO O NAŠIM UČENICIMA?

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  U našoj školi ima iznimno mnogo problematičnih učenika

  14%

  38%19%

  24%5%

  Nimalo se ne slažem

  Uglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Naša škola ima više problematičnih učenika od ostalih škola u blizini

  29%

  30%22%

  8%

  11% Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  U ovoj školi učenici rado i često preuzimaju odgovornost

  8%

  35%

  38%

  16% 3%Nimalo se ne slažem

  Uglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  U našoj školi nema problema nasilja među učenicima

  8%

  27%

  14%40%

  11% Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Učenici koji završe našu školu vrlo su uspješni ne samo u nastavku školovanja, već i u kasnijem radu

  5%

  5%

  35%44%

  11% Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažemNe mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažemPotpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Naši učenici većinom imaju pozitivan stav prema školi i učenju

  6%19%

  19%53%

  3% Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Konzumiranje i preprodaja droga u ovoj školi nisu problem

  14%

  8%

  30%24%

  24%Nimalo se ne slažem

  Uglavnom se ne slažemNe mogu se opredijelitiUglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Učenici vrlo rijetko neopravdano izostaju s nastave

  46%

  43%

  8%

  3%0% Nimalo se ne slažem

  Uglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Moje slobodne aktivnosti i hobiji donose mi više zadovoljstva nego

  rad u ovoj školi

  5%30%

  40%

  11%

  14% Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Dobro se nosim s poteškoćama koje moj posao u školi donosi sa sobom

  0%

  6%

  9%

  74%

  11%Nimalo se ne slažem

  Uglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Meni kao nastavniku dopuštene su sve metode za kvalitetno rješavanje

  problema s problematičnim učenicima

  5%

  19%

  38%

  35%

  3%

  Nimalo se ne slažem

  Uglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Smatram da rad u ovoj školi ima više prednosti odnosno ugodnih strana

  5% 14%

  49%

  32%

  0%

  Nimalo se ne slažem

  Uglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijelitiUglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Već sam nekoliko puta razmišljao o tome, ne bi li bilo bolje otići u neku

  drugu školu

  56%30%

  8%

  3% 3%

  Nimalo se ne slažem

  Uglavnom se ne slažemNe mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažemPotpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Vrlo rado predajem u ovoj školi

  5%

  3%

  48%

  41%

  3%

  Nimalo se ne slažem

  Uglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Mislim da s pravom mogu biti ponosan na ono što sam napravio u

  ovoj školi

  0%24%

  49%

  24%

  3%

  Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažemNe mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažemPotpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Moj rad u ovoj školi pruža mi dovoljno prilika za razvoj mojih

  sposobnosti

  8%19%

  59%

  14%

  0%

  Nimalo se ne slažem

  Uglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Kao nastavnik u ovoj školi imam velik ugled u javnosti

  6%

  33%

  29%

  26%6% Nimalo se ne slažem

  Uglavnom se ne slažemNe mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažemPotpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Vrlo sam zadovoljan podjelom poslova i rasporedom sati u našoj

  školi

  0% 11%

  11%

  35%

  43%

  Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijelitiUglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  POLITIKA NASTAVNIČKOG VIJEĆA NAŠE ŠKOLE

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Zadovoljan sam podrškom u N.v.

  3%

  5%

  22%

  46%

  24% Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Važna zadaća naše škole je obrazovanje za učenike iz nižih

  socioekonomskih slojeva

  3%

  14%

  35%

  45%

  3%

  Nimalo se ne slažem

  Uglavnom se ne slažemNe mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažemPotpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Nastavnici u ovoj školi odgojni zadatak smatraju jednako važnim

  kao i prenošenje znanja

  5%

  22%

  40%

  30%

  3%

  Nimalo se ne slažem

  Uglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Naše se N.v. suočava s društvenim promjenama te njihovim posljedicama na školu

  5% 14%

  49%

  32%

  0%Nimalo se ne slažem

  Uglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  U redovitim se raspravama pokušavaju formulirati i dalje

  razvijati zajedničke vrijednosti

  3%22%

  45%

  30%

  0%Nimalo se ne slažem

  Uglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  U ovoj školi dugo se radi na poboljšanju kvalitete nastave

  3%

  8%

  43%

  43%

  3%Nimalo se ne slažem

  Uglavnom se ne slažemNe mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažemPotpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  U našoj se školi raspravlja o bitnim pitanjima rada škole

  3%

  11%

  14%

  27%

  45%

  Nimalo se ne slažem

  Uglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Kad jednom donesemo pravila svi ih se nastavnici dosljedno pridržavaju

  11%

  16%

  22%37%

  14% Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  JESU LI NAŠI UČENICI OSPOSOBLJENI ZA NASTAVAK

  OBRAZOVANJA ILI ZA RAD?

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Učenici koji završe našu školu vrlo su uspješni u nastavku školovanja i u

  kasnijem radu5%

  5%

  35%44%

  11% Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  U nastavi se pazi na povezivanje sadržaja sa praksom

  3%

  11%

  16%

  62%

  8% Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažemNe mogu se opredijelitiUglavnom se slažemPotpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Naša se škola orjentira prema natprosječno visokim stručnim

  ciljevima učenja

  8%14%

  29%30%

  19%Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažemNe mogu se opredijelitiUglavnom se slažemPotpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Zanje i kompetentnost nastavnika i učenika u ovoj se školi visoko cijene

  5% 11%

  36%32%

  16% Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Između naše škole i okružja(gospodarstvo,kultura, sport)

  postoje bliske veze

  5% 8%

  33%32%

  22%Nimalo se ne slažem

  Uglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  SLOBODNE AKTIVNOSTI, DOPUNSKA I DODATNA NASTAVA, NATJECANJA

  STRUČNO USAVRŠAVANJE

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  U školi postoji zanimljiva nastavna ponuda, s dodatnim, izbornim predmetima i tečajevima za

  nastavnike i učenike

  0% 11%

  22%

  51%

  16%

  Nimalo se ne slažem

  Uglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijelitiUglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Nastavnici u ovoj školi vrlo su angažirani u pedagoškom i

  stručnom usavršavanju

  3%24%

  46%

  27%

  0%Nimalo se ne slažem

  Uglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Naša škola rado sudjeluje na natjecanjima

  6%

  8%

  19%

  31%

  36% Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Život u školi bogat je i raznolik i izvan redovne nastave

  0% 19%

  44%

  32%

  5%Nimalo se ne slažem

  Uglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  ODNOS RAVNATELJA PREMA

  NASTAVNICIMA

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Komunikacija između uprave i nastavnika dobro funkcionira

  3%

  11%

  24%62%

  0%Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažemNe mogu se opredijelitiUglavnom se slažemPotpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Naš ravnatelj naglašava važnost samoodgovornosti nastavnika

  3%

  0%

  43%

  54%

  0%

  Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažemNe mogu se opredijelitiUglavnom se slažemPotpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Naš ravnatelj drži mnogo do samoodlučivanja u školi

  3%

  8%

  11%

  46%

  32% Nimalo se ne slažemUglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Naš ravnatelj pokušava podržati i olakšati nam posao

  0% 16%

  30%51%

  3%

  Nimalo se ne slažem

  Uglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  Ravnatelj poštuje moje mišljenje

  5%

  14%

  27%51%

  3%Nimalo se ne slažem

  Uglavnom se ne slažem

  Ne mogu se opredijeliti

  Uglavnom se slažem

  Potpuno se slažem

 • 2.3.2013.

  PROJEKT SAMOVREDNOVANJA – KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?SVETKO PERKOVIĆ - ravnatelj

  POMORSKA ŠKOLA ZADAR

  Svetko Perković [email protected]