Click here to load reader

RFID og EPC – Muligheter og utfordringer · PDF fileAntenna and Reader Domain WebSphere Embedded Software w/ IBM RFID enablement RFID Controller EEddggee DDoommaaiinn PPrreemmiisseess

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RFID og EPC – Muligheter og utfordringer · PDF fileAntenna and Reader Domain WebSphere...

 • RFID Innovasjonssenter AS

  RFID og EPC RFID og EPC Muligheter og utfordringerMuligheter og utfordringer

 • RFID Innovasjonssenter AS

  SS, litt om RFID, litt om RFID

 • RFID Innovasjonssenter AS

  RFID systemRFID system

  RFID leser

  Antenne

  RF Felt

  Computer

  RFID Tag/Label

 • !!

  RFID Innovasjonssenter AS RFID RFID tagstagsWall-Mart

  TREC (IBM)Tempere Resistant Embedded Controller

 • ""

  RFID Innovasjonssenter AS RFID RFID tagstags

  HitatchiVerdens minste og tynneste chip 0.15 x 0.15 mm, 7.5m thick RFID IC chip

 • ##

  RFID Innovasjonssenter AS

  EnsycEnsyc TEchnologiesTEchnologies

  !"#$ "#%&'

 • $$

  RFID Innovasjonssenter AS

  Hva bestHva bestr RFID av?r RFID av?

  %% &'()&'()

  %% &'()&'()*+,*+,---+---+

  %% ../*/* ++&'()&'()

 • 00

  RFID Innovasjonssenter AS

  RFID TAG typerRFID TAG typer

  %% 11++22)1)133

  %% 45,45,33

  %% /.61*/.61*%% 77 88 3388 1111,,

  %% 99**++

  %% 44882288 **%% ::.6;.6;11?? [email protected]+"[email protected]+"AA

  %% ##??"#7"#7%% 5*5*

 • RFID Innovasjonssenter AS

  RRadio adio FFrekvensrekvens IDIDentifikatorentifikator

  -!6,C2

  -

  D-

  *

  .

  ?

  E,

  .?5E,

  '

  "06,C2

  0##4,CFG'

  "#4,CG'

  ",C:'

  HovedHoved frekvenserfrekvenser::

  Varehandel testing I RFIDlab

  Muligheter

 • --

  RFID Innovasjonssenter AS

  EPC EPC ElectronicElectronic ProductProduct CodeCode

  %% /77 /77

  %% / /

  %% E7/. >

  &'()&'()??

  EPCglobalEPCglobalRFID RFID ImplementationImplementation CookbookCookbook

 • ""

  RFID Innovasjonssenter ASFFrste hovedfase: rste hovedfase: Bygg kompetanse /start forprosjektBygg kompetanse /start forprosjekt

  Bygg ndvendig kompetanse om EPC og RFID

  Vurder og forst Business Drivers for en implementering

  Gjr ndvendig forankring av prosjektet hos ledere/nkkelpersoner

  Identifiser Use cases - velg prosesser som br effektiviseres

  Gjr deg kjent med mulige eksterne EPC/RFID - ressurser

  Dann en innovasjonsorientert RFID prosjektgruppe

 • ##

  RFID Innovasjonssenter ASEPCglobal RFID EPCglobal RFID ImplementationImplementation CookbookCookbook

  2.6. Pilot and 2.6. Pilot and ImplementationImplementation Planning Planning ToolsTools

  ((

  ,,7*7*&'()&'()

  /J/J ,J*,J*

  ?? ))?? 88**88

  !!>> KK &L>1&L>1*,*,,2,2++2211**11

  ""))>,>,&&

 • $$

  RFID Innovasjonssenter AS Oppstart Oppstart finn finn mulighetene!mulighetene!

  1 !"!

  1 # $%&1 '((1 )* ("

  2*&-(-3&&),)$3&-- /*/ 4(0

  Trial &Field Test

  Investigate

  Experiment

 • 00

  RFID Innovasjonssenter AS

  Kombiner RFID anvendelsesomrKombiner RFID anvendelsesomrder der for for ke gevinstpotensialetke gevinstpotensialet

  +!"(",

  '

  *-*

  *

  .

  #

  /0

  /.

  (

  #$

  Pilot

  )!"

  1!

  *,!"

  #

  *

  Trial &Field Test

 • RFID Innovasjonssenter AS

  UtfordringerUtfordringer

 • --

  RFID Innovasjonssenter AS

  Spesielle teknologiutfordringer skiller RFIDSpesielle teknologiutfordringer skiller RFID-- fra fra IKTIKT--prosjekterprosjekter

 • RFID Innovasjonssenter AS

  RFID/EPC Global RFID/EPC Global konfkonf..Intelligent emballasje:Intelligent emballasje:

  Hei, Jeg har deltatt I en brutt kjlekjede og under min transport hatt en temperatur p 20 gr. i 5 timer. Ikke spis meg!

 • RFID Innovasjonssenter ASTypiske feil ved implementering av Typiske feil ved implementering av ny teknologi (inkl. RFID)ny teknologi (inkl. RFID)

  ))33

  99

  EE 111133

  MML*L*88 ,,

  H,H,44

 • RFID Innovasjonssenter ASHvordan behandle de store Hvordan behandle de store datamengdene?datamengdene?

 • !!

  RFID Innovasjonssenter AS

  Alle SW leverandAlle SW leverandrer mrer mlage RFID llage RFID lsningersninger

  ((MiddelwareMiddelware))

  Nettverk overvNettverk overvking mking m tilpassestilpasses

  Stort behov for kompetanseoppbygningStort behov for kompetanseoppbygning(Problem i USA)(Problem i USA)

 • ""

  RFID Innovasjonssenter AS

  EPC Gen 1 versus Gen 2 og Gen 3?EPC Gen 1 versus Gen 2 og Gen 3?Utfordringer

 • ##

  RFID Innovasjonssenter AS RFID og EPCRFID og EPCEn strre IT-strukturell endring enn Internett?

  RFID p F-pakFuture Store

 • $$

  RFID Innovasjonssenter AS

  ViktigeViktige spsprsmrsmll

  Hvor lang levetid har brikkene?Hvor langt unna kan de leses?Er man garantert lese alle brikkene i nrheten?Kan noen andre lese det som er lagret p en brikke?Kan man vre sikker p at ingen andre forandrer innholdet?Tler brikken vaskes?Gr det an sl av brikken?Hva er det neste vi kan vente oss av RFID-teknologi?

 • 00

  RFID Innovasjonssenter AS

  You'reYou're not paranoid: not paranoid: theythey AREARE watchingwatching youyouRetailRetail surveillancesurveillance surreptitiouslysurreptitiously monitors monitors shoppersshoppers

  Varehandelen kartlegger Varehandelen kartlegger kjkjpsadferdpsadferd og kjog kjpvanerpvaner Tyske forbrukere sier nei til Tyske forbrukere sier nei til spionchipsspionchips

 • RFID Innovasjonssenter AS Privacy IssuesPrivacy Issues

 • !-!-

  RFID Innovasjonssenter AS

  IBM, Microlise, Intermec og RFIDlab 6. november

  Velkommen til LIVE demo i Oslo den 6. november

  6. november kommer IBM sammen med sine partnere Microlise og Intermec til holde ett seminar om optimaliseringslsninger for distribusjon og fltestyring for varetransport.Live demo gjennomfres hos RFID Innovasjonssenter

Search related