of 25 /25
*** Republicată Legea protecţiei muncii nr. 90/1996 EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 47 din 29 ianuarie 2001 *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 177 din 18 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 24 octombrie 2000, dându-se textelor o nouă numerotare. Legea protecţiei muncii nr. 90/1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 23 iulie 1996. CAP. 1 Dispoziţii generale ART. 1 (1) Protecţia muncii constituie un ansamblu de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii salariaţilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă. (2) Normele de protecţie a muncii stabilite prin prezenta lege reprezintă un sistem unitar de măsuri şi reguli aplicabile tuturor participanţilor la procesul de muncă. (3) Activitatea de protecţie a muncii asigură aplicarea criteriilor ergonomice pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi pentru reducerea efortului fizic, precum şi măsuri adecvate pentru munca femeilor şi a tinerilor. ART. 2 (1) Prevederile prezentei legi se aplică tuturor persoanelor juridice şi fizice la care activitatea se desfăşoară cu personal angajat pe bază de contract individual de muncă sau în alte condiţii prevăzute de lege. (2) În sensul prezentei legi, prin persoane juridice şi fizice se înţelege: agenţii economici din sectorul public, privat şi cooperatist, inclusiv cu capital străin, care desfăşoară activităţi pe teritoriul României; autorităţile şi instituţiile publice, precum şi agenţii economici români care efectuează lucrări cu personal român pe teritoriul altor ţări în baza unor convenţii internaţionale sau contracte bilaterale; asociaţiile, fundaţiile şi organizaţiile nonprofit, respectiv membrii asociaţiilor familiale constituite cu respectarea prevederilor legale, persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente şi persoanele fizice care angajează personal prin încheierea unui contract individual de muncă sau prin încheierea unei convenţii civile de prestări de servicii, potrivit legii.

Republicată ţ Ă ţ ă ţ ă ş - Stiinte juridice

  • Author
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Republicată ţ Ă ţ ă ţ ă ş - Stiinte juridice

Microsoft Word - protectia_muncii_prevazuta_de_legea_nr_90_din_12_iulie_199…*** Republicat
Legea proteciei muncii nr. 90/1996 EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 47 din 29 ianuarie 2001 *) Republicat în temeiul art. III din Legea nr. 177 din 18 octombrie 2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 24 octombrie 2000, dându-se textelor o nou numerotare. Legea proteciei muncii nr. 90/1996 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 23 iulie 1996. CAP. 1 Dispoziii generale ART. 1 (1) Protecia muncii constituie un ansamblu de activiti instituionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiii în desfurarea procesului de munc, aprarea vieii, integritii corporale i sntii salariailor i a altor persoane participante la procesul de munc. (2) Normele de protecie a muncii stabilite prin prezenta lege reprezint un sistem unitar de msuri i reguli aplicabile tuturor participanilor la procesul de munc. (3) Activitatea de protecie a muncii asigur aplicarea criteriilor ergonomice pentru îmbuntirea condiiilor de munc i pentru reducerea efortului fizic, precum i msuri adecvate pentru munca femeilor i a tinerilor. ART. 2 (1) Prevederile prezentei legi se aplic tuturor persoanelor juridice i fizice la care activitatea se desfoar cu personal angajat pe baz de contract individual de munc sau în alte condiii prevzute de lege. (2) În sensul prezentei legi, prin persoane juridice i fizice se înelege: agenii economici din sectorul public, privat i cooperatist, inclusiv cu capital strin, care desfoar activiti pe teritoriul României; autoritile i instituiile publice, precum i agenii economici români care efectueaz lucrri cu personal român pe teritoriul altor ri în baza unor convenii internaionale sau contracte bilaterale; asociaiile, fundaiile i organizaiile nonprofit, respectiv membrii asociaiilor familiale constituite cu respectarea prevederilor legale, persoanele fizice autorizate s desfoare activiti independente i persoanele fizice care angajeaz personal prin încheierea unui contract individual de munc sau prin încheierea unei convenii civile de prestri de servicii, potrivit legii.
ART. 3 Normele de protecie a muncii se aplic salariailor, membrilor cooperatori, persoanelor angajate cu convenii civile, cu excepia celor care au drept obiect activiti casnice, precum i ucenicilor, elevilor i studenilor în perioada efecturii practicii profesionale. ART. 4 (1) Ministerul Muncii i Proteciei Sociale**) i Ministerul Sntii***), prin organele lor de specialitate centrale i teritoriale, organizeaz, coordoneaz i controleaz activitatea de protecie a muncii. (2) Ministerul Aprrii Naionale, Ministerul de Interne i Ministerul Justiiei - Direcia general a penitenciarelor, Ministerul Finanelor*) - Garda financiar, precum i Serviciul Român de Informaii, Serviciul de Informaii Externe, Serviciul de Telecomunicaii Speciale i Serviciul de Protecie i Paz organizeaz, coordoneaz i controleaz activitatea de protecie a muncii din unitile proprii, prin organele acestor ministere i servicii, pe baza prevederilor prezentei legi. (3) Cercetarea, înregistrarea i evidena accidentelor de munc i a bolilor profesionale, precum i autorizarea, din punct de vedere al proteciei muncii, a unitilor din subordinea ministerelor i serviciilor menionate la alin. (2) se efectueaz de organele proprii. ------------ *) Conform Hotrârii Guvernului nr. 18 din 4 ianuarie 2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 10 ianuarie 2001, noua denumire a Ministerului Finanelor este "Ministerul Finanelor Publice". **) Conform Hotrârii Guvernului nr. 4 din 4 ianuarie 2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 9 ianuarie 2001, noua denumire a Ministerului Muncii i Proteciei Sociale este "Ministerul Muncii i Solidaritii Sociale". ***) Conform Hotrârii Guvernului nr. 22 din 4 ianuarie 2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, noua denumire a Ministerului Sntii este "Ministerul Sntii i Familiei". ART. 5 (1) Ministerul Muncii i Proteciei Sociale emite norme generale, normative i alte reglementri de interes naional privind securitatea muncii i alte domenii ale proteciei muncii, potrivit legii, pentru toate unitile, coordoneaz programul de elaborare a normelor specifice pe activiti i avizeaz normele, standardele i orice alte reglementri, iniiate de alte organe, care conin prevederi sau au efect în acest domeniu, în scopul prevenirii accidentelor de munc i a bolilor profesionale. (2) Normele generale de protecie a muncii cuprind reguli i msuri aplicabile în întreaga economie naional. (3) Domeniile pentru care se elaboreaz normele generale de protecie a muncii sunt cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta lege.
(4) Comisia Naional pentru Controlul Activitilor Nucleare elaboreaz norme specifice activitilor nucleare i exercit controlul cu privire la respectarea acestora. (5) Activitile din economia naional pentru care se elaboreaz norme specifice de securitate a muncii sunt cuprinse în anexa nr. 2 la prezenta lege. (6) Persoanele juridice i fizice sunt obligate s elaboreze instruciuni proprii de aplicare a normelor de protecie a muncii, în funcie de particularitile proceselor de munc. ART. 6 (1) Ministerul Sntii emite norme obligatorii privind igiena muncii i avizeaz standarde i acte normative, elaborate de alte organe, care privesc sntatea salariailor la locul de munc. (2) Domeniile pentru care se elaboreaz normele de igien a muncii sunt cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta lege. ART. 7 (1) Contractele colective de munc ce se încheie la nivelul unitilor, grupurilor de uniti, ramurilor de activiti, precum i la nivel naional vor cuprinde, obligatoriu, clauze referitoare la protecia muncii, în conformitate cu prevederile prezentei legi, a cror aplicare s asigure prevenirea accidentelor de munc i a bolilor profesionale. (2) În contractele individuale de munc, în conveniile civile, cu excepia celor care au drept obiect activiti casnice, precum i în contractele de colarizare vor fi stipulate clauze privind protecia muncii, stabilindu-se i rspunderea prilor. (3) Conveniile internaionale i contractele bilaterale încheiate de persoane juridice române cu parteneri strini, în vederea efecturii de lucrri cu personal român pe teritoriul altor ri, vor cuprinde clauze privind protecia muncii. ART. 8 (1) În regulamentele privind organizarea i funcionarea persoanelor juridice vor fi stabilite obligaii i rspunderi în domeniul proteciei muncii, în conformitate cu prevederile prezentei legi. (2) În funcie de natura, complexitatea i riscurile specifice activitii desfurate, precum i de numrul salariailor, persoanele juridice vor stabili personalul cu atribuii în domeniul proteciei muncii sau, dup caz, vor organiza compartimente de protecie a muncii. ART. 9 (1) Desfurarea activitilor de producie sau a prestaiilor de servicii este condiionat de obinerea autorizaiei de funcionare din punct de vedere al proteciei muncii, emis de inspectoratele teritoriale de munc, cu excepia activitilor desfurate de unitile din subordinea organelor i a serviciilor prevzute la art. 4 alin. (2). (2) Persoanele juridice i persoanele fizice au obligaia s confirme anual la inspectoratul teritorial de munc faptul c se pstreaz condiiile iniiale pentru care s-a eliberat autorizaia de funcionare din punct de vedere al proteciei muncii.
ART. 10 Cheltuielile aferente realizrii msurilor de protecie a muncii vor fi suportate de la capitolul "Alte cheltuieli de exploatare" ale persoanelor juridice i persoanelor fizice, precum i din sumele prevzute cu aceast destinaie în bugetele instituiilor publice sau, dup caz, din fondurile de investiii. ART. 11 (1) Activitile de interes naional în domeniul proteciei muncii i sursele de acoperire a cheltuielilor necesare în vederea realizrii acestora se aprob de ctre Guvern, la propunerea Ministerului Muncii i Proteciei Sociale. (2) Activitile de cercetare tiinific în domeniul proteciei muncii, de interes naional, se finaneaz din fondurile prevzute pentru acestea, potrivit legii. CAP. 2 Echipamentele tehnice, echipamentul individual de protecie i de lucru, alimentaia de protecie i materialele igienico-sanitare ART. 12 (1) În sensul prezentei legi, sunt echipamente tehnice: mainile, utilajele, instalaiile, aparatura, dispozitivele, uneltele i alte mijloace asemntoare necesare în procesul muncii. (2) Echipamentele tehnice trebuie s corespund prevederilor din normele, standardele i din alte reglementri referitoare la protecia muncii i s nu prezinte pericol pentru sntatea sau viaa salariailor, a persoanelor aflate în unitate în interes de serviciu sau a altor persoane pentru care se asigur protecia muncii potrivit prevederilor art. 3. (3) Echipamentele tehnice din producia intern i din import trebuie s fie dotate cu aparatur de msur i control al parametrilor tehnologici, precum i de prevenire i avertizare a strilor de pericol. (4) Echipamentele tehnice pot fi fabricate, importate, comercializate i utilizate numai dac îndeplinesc condiiile de protecie a muncii certificate de organisme recunoscute de Ministerul Muncii i Proteciei Sociale. ART. 13 (1) În sensul prezentei legi, echipamentul individual de protecie reprezint mijloacele cu care este dotat fiecare participant în procesul de munc pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc. (2) Echipamentul individual de protecie se acord, obligatoriu i gratuit, salariailor, precum i altor categorii de persoane care desfoar activiti la persoanele juridice sau fizice prevzute la art. 2, potrivit criteriilor stabilite în Normativul-cadru de acordare i utilizare a echipamentului individual de protecie, elaborat de Ministerul Muncii i Proteciei Sociale. (3) În cazul degradrii echipamentului individual de protecie, respectiv al pierderii calitilor de protecie, se acord obligatoriu un nou echipament.
(4) Degradarea sau pierderea echipamentului individual de protecie înainte de termenul de utilizare prevzut, din vina purttorului, atrage rspunderea acestuia pentru prejudiciul cauzat, potrivit legii. ART. 14 (1) În sensul prezentei legi, echipamentul individual de lucru reprezint mijloacele pe care persoanele juridice i fizice le acord unui salariat în vederea utilizrii lor în timpul procesului de munc pentru a le proteja îmbrcmintea i înclmintea. (2) Echipamentul individual de lucru se acord de ctre persoanele juridice în condiiile negociate prin contractele colective de munc. (3) Cheltuielile necesare pentru achiziionarea echipamentului individual de lucru sunt suportate în proporie de 50% de la capitolul "Alte cheltuieli de exploatare" ale persoanelor juridice sau din sumele prevzute cu aceast destinaie în buget pentru unitile finanate de la bugetul de stat, respectiv din bugetele locale, iar diferena se suport de ctre beneficiari. ART. 15 (1) Unitile productoare de echipament individual de protecie i de echipament individual de lucru sunt obligate s respecte condiiile de realizare a sortimentelor prevzute în standardele româneti corespunztoare. (2) Importul i introducerea în fabricaie a sortimentelor de echipament individual de protecie i echipament individual de lucru se pot face numai dup avizarea prototipurilor de ctre Ministerul Muncii i Proteciei Sociale. (3) Sortimentele de echipament individual de protecie pot fi comercializate i utilizate numai dup certificarea calitii de protecie a acestora de ctre organisme recunoscute de Ministerul Muncii i Proteciei Sociale. ART. 16 Alimentaia de protecie se acord, obligatoriu i gratuit, de ctre persoanele juridice i fizice persoanelor care lucreaz în locuri de munc cu condiii grele i vtmtoare, pe baza normelor elaborate de Ministerul Sntii i Ministerul Muncii i Proteciei Sociale. ART. 17 (1) Materialele igienico-sanitare se acord, obligatoriu i gratuit, de ctre persoanele juridice i fizice persoanelor care îi desfoar activitatea în locuri de munc al cror specific impune o igien personal deosebit. (2) Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum i locurile de munc ce impun acordarea acestora se stabilesc pe baza normelor elaborate de Ministerul Sntii. CAP. 3 Obligaii privind realizarea msurilor de protecie a muncii
ART. 18 (1) În vederea asigurrii condiiilor de protecie a muncii i pentru prevenirea accidentelor de munc i a bolilor profesionale, conducerea persoanei juridice, precum i persoana fizic au urmtoarele obligaii: a) s adopte, din faza de cercetare, proiectare i execuie a construciilor, a echipamentelor tehnice, precum i la elaborarea tehnologiilor de fabricaie, soluii conforme normelor de protecie a muncii, prin a cror aplicare s fie eliminate riscurile de accidentare i de îmbolnvire profesional a salariailor i a altor persoane participante la procesul de munc; b) s solicite inspectoratului teritorial de munc autorizarea funcionrii unitii din punct de vedere al proteciei muncii, s menin condiiile de lucru pentru care s-a obinut autorizaia i s cear revizuirea acesteia în cazul modificrii condiiilor iniiale în care a fost emis; c) s stabileasc msurile tehnice, sanitare i organizatorice de protecie a muncii, corespunztor condiiilor de munc i factorilor de mediu specifici unitii; d) s stabileasc pentru salariai i pentru ceilali participani la procesul de munc atribuiile i rspunderea ce le revin în domeniul proteciei muncii, corespunztor funciilor exercitate; e) s elaboreze reguli proprii pentru aplicarea normelor de protecie a muncii, corespunztor condiiilor în care se desfoar activitatea la locurile de munc; f) s asigure i s controleze, prin compartimente specializate sau prin personalul propriu, cunoaterea i aplicarea, de ctre toi salariaii i participanii la procesul de munc, a msurilor tehnice, sanitare i organizatorice stabilite, precum i a prevederilor legale în domeniul proteciei muncii; g) s ia msuri pentru asigurarea de materiale necesare informrii i educrii salariailor i participanilor la procesul de munc: afie, pliante, filme, diafilme i altele asemenea cu privire la protecia muncii; h) s asigure informarea fiecrei persoane, anterior angajrii în munc, asupra riscurilor la care aceasta este expus la locul de munc, precum i asupra msurilor de prevenire necesare; i) s asigure, pe cheltuiala unitii, instruirea, testarea i perfecionarea profesional a persoanelor cu atribuii în domeniul proteciei muncii; j) s ia msuri pentru autorizarea exercitrii meseriilor i a profesiilor prevzute în normele de protecie a muncii; k) s angajeze numai persoane care, în urma controlului medical i a verificrii aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinii de munc pe care urmeaz s o execute; l) s in evidena locurilor de munc cu condiii deosebite: vtmtoare, grele, periculoase, precum i a accidentelor de munc, bolilor profesionale, accidentelor tehnice i avariilor; m) s asigure funcionarea permanent i corect a sistemelor i dispozitivelor de protecie, a aparaturii de msur i control, precum i a instalaiilor de captare,
reinere i neutralizare a substanelor nocive degajate în desfurarea proceselor tehnologice; n) s prezinte documentele i s dea relaiile solicitate de inspectorii de munc în timpul controlului sau al efecturii cercetrii accidentelor de munc; o) s asigure realizarea msurilor stabilite de inspectorii de munc, cu prilejul controalelor i al cercetrii accidentelor de munc; p) s desemneze, la solicitarea inspectorului de munc, salariaii care s participe la efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de munc; r) s nu modifice starea de fapt rezultat din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afar de cazurile în care meninerea acestei stri ar genera alte accidente ori ar periclita viaa accidentailor i a altor persoane participante la procesul de munc. (2) Realizarea efectiv a obligaiilor prevzute în alineatul precedent revine persoanelor cu atribuii în organizarea i conducerea procesului de munc. ART. 19 Persoanele prevzute la art. 3 sunt obligate: a) s îi însueasc i s respecte normele de protecie a muncii i msurile de aplicare a acestora; b) s desfoare activitatea în aa fel încât s nu expun la pericol de accidentare sau îmbolnvire profesional atât propria persoan, cât i pe celelalte persoane participante la procesul de munc; c) s aduc la cunotin conductorului locului de munc orice defeciune tehnic sau alt situaie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnvire profesional; d) s aduc la cunotin conductorului locului de munc accidentele de munc suferite de propria persoan i de alte persoane participante la procesul de munc; e) s opreasc lucrul la apariia unui pericol iminent de producere a unui accident i s îl informeze de îndat pe conductorul locului de munc; f) s utilizeze echipamentul individual de protecie din dotare, corespunztor scopului pentru care a fost acordat; g) s dea relaiile solicitate de organele de control i de cercetare în domeniul proteciei muncii. CAP. 4 Coordonarea i controlul activitii de protecie a muncii ART. 20 Ministerul Muncii i Proteciei Sociale exercit coordonarea i controlul activitii de protecie a muncii i are urmtoarele atribuii principale: a) coordoneaz elaborarea normelor de aplicare a legii i a altor acte normative în domeniul proteciei muncii; b) colaboreaz cu ministerele i cu organele lor teritoriale specializate, în domeniul proteciei muncii;
c) autorizeaz, din punct de vedere al proteciei muncii, funcionarea persoanelor juridice i fizice i retrage autorizaia în cazul modificrii condiiilor pentru care a fost emis; d) atest persoane fizice i abiliteaz persoane juridice pentru a presta servicii în domeniul proteciei muncii; e) recunoate laboratoare i organisme, în scopul certificrii calitii de protecie a muncii a echipamentelor tehnice i a echipamentelor individuale de protecie; f) cerceteaz, sub aspectul cauzelor i rspunderii juridice, accidentele de munc colective, accidentele de munc mortale, accidentele care au produs invaliditate, precum i accidentele tehnice i avariile care ar fi putut pune în pericol sntatea sau viaa salariailor i a celorlali participani la procesul de munc; g) stabilete msuri obligatorii în vederea prevenirii producerii evenimentelor prevzute la lit. f); h) avizeaz dosarele de cercetare a accidentelor de munc ce au produs incapacitate temporar de munc, întocmite de comisiile de cercetare ale persoanelor juridice; i) avizeaz prototipurile sortimentelor de echipament individual de protecie i de lucru, în vederea introducerii acestora în fabricaie; j) aprob clasificarea minelor din punct de vedere al emanaiilor de gaze, în baza documentaiilor prezentate de persoanele juridice; k) coordoneaz, în colaborare cu Agenia Naional pentru tiin, Tehnologie i Inovare*), elaborarea programului de cercetare de interes naional în domeniul proteciei muncii; l) organizeaz, împreun cu Ministerul Educaiei Naionale, activitatea de pregtire general în domeniul proteciei muncii pentru instituiile de învmânt gimnazial, liceal, profesional, de ucenici, tehnic, de maitri, postliceal i superior; m) organizeaz, în colaborare cu Ministerul Educaiei Naionale**), formarea specialitilor în domeniul proteciei muncii, prin cursuri postliceale i postuniversitare; n) desfoar activiti de informare-documentare cu privire la protecia muncii, asigurând elaborarea i editarea de cri, reviste, brouri, pliante, afie i alte publicaii în acest domeniu i avizeaz materiale elaborate în acest scop; o) elaboreaz, în colaborare cu Ministerul Sntii i cu Institutul Naional de Statistic i Studii Economice***), sistemul de raportare i eviden a accidentelor de munc i a bolilor profesionale; p) efectueaz studii, analize, expertize tehnice i acord consultaii i asisten tehnic în probleme de protecie a muncii, pe baz de contracte încheiate cu persoane juridice i persoane fizice din ar i din strintate, plata lucrrilor fcându-se pe baz de tarife stabilite prin ordin al ministrului muncii i proteciei sociale, iar sumele rezultate vor fi gestionate în regim extrabugetar i se vor utiliza pentru acoperirea cheltuielilor curente, de capital i de personal; r) reprezint statul, ca organ de specialitate în domeniul proteciei muncii, în relaiile de cooperare internaional. ------------
*) A se vedea Hotrârea Guvernului nr. 23 din 4 ianuarie 2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2001. **) Conform Hotrârii Guvernului nr. 23 din 4 ianuarie 2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2001, noua denumire a Ministerului Educaiei Naionale este "Ministerul Educaiei i Cercetrii". ***) A se vedea Ordonana Guvernului nr. 111/2000 pentru modificarea i completarea Ordonanei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 2 septembrie 2000. ART. 21 (1) Veniturile gestionate în regim extrabugetar se pstreaz la trezoreria statului, sunt purttoare de dobând, iar cele rmase neutilizate la finele anului se reporteaz în anul urmtor, fiind utilizate cu aceeai destinaie. (2) Organizarea i funcionarea compartimentelor prevzute la art. 20 lit. p) se stabilesc prin ordin al ministrului muncii i proteciei sociale, cu avizul Ministerului Finanelor. ART. 22 Inspectorii de munc sunt autorizai: a) s exercite controlul la persoane juridice i fizice, privind modul în care se respect legislaia de protecie a muncii; b) s aib acces liber, permanent i fr întiinare prealabil, în sediul persoanei juridice i în orice alt loc de munc organizat de aceasta; c) s cear informaii de la orice persoan care particip la procesul de munc, cu privire la activitatea de protecie a muncii; d) s solicite conducerii persoanei juridice, precum i persoanei fizice documentele i informaiile necesare în vederea realizrii controlului sau efecturii cercetrii accidentelor de munc; e) s efectueze sau s solicite msurtori i determinri pentru clarificarea unor situaii de pericol i s ia probe de produse i materiale pentru examinarea lor în afara unitii, atunci când situaia constatat o impune; f) s dispun sistarea unei activiti sau oprirea din funciune a echipamentelor tehnice când constat o stare de pericol iminent de accidentare sau de îmbolnvire profesional i s sesizeze, dup caz, Ministerul Muncii i Proteciei Sociale i organele de urmrire penal; g) s propun conducerii inspectoratului teritorial de munc retragerea autorizaiei de funcionare a persoanei juridice sau a persoanei fizice, din punct de vedere al proteciei muncii, dac constat c, prin modificarea condiiilor care au stat la baza emiterii acesteia, nu se respect normele de protecie a muncii; h) s aplice sanciuni, potrivit legii, în situaia în care constat înclcri ale prevederilor actelor normative în domeniul proteciei muncii. ART. 23 Inspectorul de munc este obligat:
a) s nu aib un interes patrimonial în raporturile cu persoana juridic sau fizic, în executarea atribuiilor sale; b) s nu dezvluie, nici dup încetarea funciei de inspector, secrete de fabricaie sau de comer ori procedee de exploatare, precum i alte date cu caracter secret, cunoscute cu ocazia exercitrii atribuiilor sale; c) s pstreze confidenialitate asupra sursei de informare în legtur cu sesizrile sau plângerile primite, referitoare la defeciunile din instalaii sau la înclcarea dispoziiilor legale, i s nu fac cunoscut persoanei juridice i persoanei fizice faptul c s-a procedat la efectuarea inspeciei ca urmare a unei plângeri. CAP. 5 Accidentele de munc i bolile profesionale ART. 24 (1) În sensul prezentei legi, prin accident de munc se înelege vtmarea violent a organismului, precum i intoxicaia acut profesional, care au loc în timpul procesului de munc sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridic a contractului în baza cruia se desfoar activitatea, i care provoac incapacitate temporar de munc de cel puin 3 zile, invaliditate ori deces. (2) Este, de asemenea, accident de munc: a) accidentul suferit de elevi, studeni i ucenici în timpul efecturii practicii profesionale; b) accidentul suferit de cei care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public, inclusiv în cadrul unor activiti culturale, sportive, în timpul i din cauza îndeplinirii acestor sarcini; c) accidentul suferit de orice persoan ca urmare a unei aciuni întreprinse din proprie iniiativ, pentru prevenirea ori înlturarea unui pericol care amenin avutul public sau pentru salvarea de viei omeneti; d) accidentul survenit în timpul i pe traseul normal al deplasrii de la locul de munc la domiciliu i invers; e) accidentul cauzat de activiti care nu au legtur cu procesul muncii, dac are loc la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, în calitate de angajator, ori în alt loc de munc organizat de acetia, în timpul programului de munc i nu se datoreaz culpei exclusive a accidentatului. ART. 25 Accidentul de munc se clasific, în raport cu urmrile produse i cu numrul persoanelor accidentate, în: a) accident care produce incapacitate temporar de munc de cel puin 3 zile; b) accident care produce invaliditate; c) accident mortal; d) accident colectiv, când sunt accidentate cel puin trei persoane în acelai timp i din aceeai cauz.
ART. 26 (1) Accidentul de munc va fi comunicat de îndat conducerii persoanei juridice sau persoanei fizice de ctre conductorul locului de munc sau de orice alt persoan care are cunotin despre producerea accidentului. (2) Accidentul de munc urmat de incapacitate temporar de munc ori, dup caz, urmat de invaliditate sau deces, precum i accidentul de munc colectiv vor fi comunicate de îndat de ctre conducerea persoanei juridice sau, dup caz, de persoana fizic, în calitate de angajator, inspectoratului teritorial de munc i, dup caz, organelor de urmrire penal competente, potrivit legii. (3) În cazul accidentelor de circulaie produse pe drumurile publice, în care printre victime sunt i persoane aflate în îndeplinirea unor sarcini de serviciu, persoana juridic sau fizic la care sunt angajai accidentaii va anuna de îndat inspectoratul teritorial de munc din judeul în raza cruia s-a produs accidentul. (4) În cazul prevzut la alin. (3) organele Ministerului de Interne competente, potrivit legii, vor trimite organelor prevzute la art. 27, în termen de 5 zile de la data solicitrii, un exemplar al procesului-verbal de cercetare la faa locului, la cererea acestora. ART. 27 (1) Cercetarea accidentelor de munc se efectueaz astfel: a) de ctre persoana juridic, în cazul accidentului care a produs incapacitate temporar de munc; b) de ctre inspectoratele teritoriale de munc, în cazul accidentelor care au produs invaliditate, deces, al accidentelor colective, precum i în cazul accidentelor de munc ce au produs incapacitate temporar de munc salariailor angajai la persoane fizice; c) de ctre Ministerul Muncii i Proteciei Sociale, în cazul accidentelor de munc colective, generate de unele evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile. (2) Rezultatul cercetrii accidentului de munc se va consemna într-un proces- verbal care va stabili: a) cauzele i împrejurrile în care a avut loc accidentul; b) prevederile din normele de protecie a muncii care nu au fost respectate; c) persoanele care se fac rspunztoare de nerespectarea normelor de protecie a muncii; d) sanciunile aplicate; e) persoana juridic sau fizic la care se înregistreaz accidentul de munc; f) msurile ce trebuie luate pentru prevenirea altor accidente. (3) În caz de deces al persoanei accidentate în munc unitatea medico-legal competent este obligat s înainteze inspectoratului teritorial de munc, în termen de 7 zile de la data decesului, o copie de pe raportul de constatare medico-legal. ART. 28 (1) Înregistrarea accidentului de munc se face în baza procesului-verbal de cercetare, de ctre persoana juridic, precum i de ctre persoana fizic, la care s-a produs accidentul.
(2) Accidentele suferite de elevi, studeni i ucenici în timpul desfurrii practicii profesionale se înregistreaz de ctre persoana juridic unde se desfoar practica. (3) Accidentul suferit de o persoan în condiiile prevzute la art. 24 alin. (2) lit. b) se înregistreaz de ctre persoana juridic ce a organizat aciunea respectiv. (4) Accidentul de munc suferit de o persoan în condiiile art. 24 alin. (2) lit. c) se înregistreaz de ctre persoana juridic sau fizic unde s-a produs evenimentul; în cazul accidentului de aceast natur, produs în afara incintei persoanei juridice sau la persoana fizic i care nu are nici o legtur cu acestea, înregistrarea se face de ctre primria în a crei raz teritorial s-a produs. (5) Accidentul de munc survenit în condiiile prevzute la art. 24 alin. (2) lit. d) se înregistreaz de ctre persoana juridic sau fizic la care este încadrat accidentatul. ART. 29 Accidentul de munc înregistrat de persoana juridic i persoana fizic se raporteaz de ctre acestea la inspectoratul teritorial de munc. ART. 30 (1) În sensul prezentei legi, bolile profesionale sunt afeciunile care se produc ca urmare a exercitrii unei meserii sau profesii, cauzate de factori nocivi fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de munc, precum i de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de munc. (2) Sunt boli profesionale i afeciunile suferite de elevi, studeni i ucenici în timpul efecturii practicii profesionale, în condiiile prevzute la alin. (1). ART. 31 (1) Declararea bolilor profesionale este obligatorie i se face de ctre medicii unitii sanitare care acord asisten medical participanilor la procesul de munc desfurat de persoana juridic, precum i de persoana fizic. (2) Bolile profesionale se comunic inspectoratului judeean de poliie sanitar i medicin preventiv, indiferent dac sunt sau nu urmate de incapacitate temporar de munc. ART. 32 (1) Cercetarea cauzelor îmbolnvirilor profesionale, în vederea confirmrii sau infirmrii lor, precum i stabilirea de msuri pentru prevenirea altor îmbolnviri din aceleai cauze se fac de inspectoratul de poliie sanitar i medicin preventiv al judeului, respectiv al municipiului Bucureti, împreun cu inspectoratul teritorial de munc. (2) Rezultatul cercetrii bolii profesionale se consemneaz într-un proces-verbal care va cuprinde elementele prevzute la art. 27 alin. (2). (3) Intoxicaia acut profesional se declar, se cerceteaz i se înregistreaz atât ca boal profesional, cât i ca accident de munc. ART. 33 (1) Înregistrarea bolilor profesionale se face, în baza procesului-verbal de cercetare, de ctre persoana juridic i de persoana fizic la care s-a produs îmbolnvirea.
(2) Bolile profesionale înregistrate de persoana juridic i de persoana fizic se raporteaz la inspectoratul de poliie sanitar i medicin preventiv al judeului, respectiv al municipiului Bucureti. CAP. 6 Rspunderea juridic ART. 34 Înclcarea dispoziiilor legale privitoare la protecia muncii atrage rspunderea disciplinar, administrativ, material, civil sau penal, dup caz, potrivit legii. ART. 35 Neluarea vreuneia dintre msurile prevzute de dispoziiile legale referitoare la protecia muncii, de ctre persoana care are îndatorirea de a lua aceste msuri la locul de munc, dac prin aceasta se creeaz un pericol iminent de producere a unui accident de munc sau de îmbolnvire profesional, constituie infraciune i se pedepsete cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend. ART. 36 Neluarea vreuneia dintre msurile prevzute de dispoziiile legale referitoare la protecia muncii, de ctre persoana care are îndatorirea de a lua aceste msuri la locurile de munc ce prezint un pericol deosebit, dac prin aceasta se creeaz posibilitatea producerii unui accident de munc sau de îmbolnvire profesional, constituie infraciune i se pedepsete cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend. ART. 37 Nerespectarea de ctre orice persoan a msurilor stabilite cu privire la protecia muncii, dac prin aceasta se creeaz un pericol iminent de producere a unui accident de munc sau de îmbolnvire profesional, constituie infraciune i se pedepsete cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amend. ART. 38 Nerespectarea de ctre orice persoan a msurilor stabilite cu privire la protecia muncii, la locurile de munc ce prezint un pericol deosebit, dac prin aceasta se creeaz posibilitatea producerii unui accident de munc sau de îmbolnvire profesional, constituie infraciune i se pedepsete cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend. ART. 39 Repunerea în funciune a instalaiilor, mainilor i utilajelor anterior eliminrii tuturor deficienelor pentru care s-a dispus oprirea acestora constituie infraciune i se pedepsete cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend. ART. 40 Dac faptele prevzute la art. 35 - 39 sunt svârite din culp, minimul i maximul special al pedepsei se reduc la jumtate.
ART. 41 (1) Constituie contravenii faptele svârite de persoanele juridice i persoanele fizice, aflate în una dintre situaiile prevzute de prezenta lege, dac nu au fost comise în astfel de condiii încât, potrivit legii penale, s fie considerate infraciuni. (2) Constituie contravenie i se sancioneaz cu amend de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei înclcarea dispoziiilor art. 18 alin. (1) lit. o). (3) Constituie contravenii i se sancioneaz cu amend de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 9 i ale art. 18 alin. (1) lit. b), precum i nerespectarea de ctre persoana fizic i juridic a dispoziiilor art. 22 lit. a), b) i e) privind exercitarea atribuiilor de ctre inspectorul de munc. (4) Constituie contravenii i se sancioneaz cu amend de la 3.500.000 lei la 7.000.000 lei urmtoarele: a) înclcarea dispoziiilor art. 8 alin. (2), ale art. 12 alin. (2) - (4), ale art. 13 alin. (2) i (3) i ale art. 18 alin. (1) lit. a) i m); b) neluarea msurilor prevzute în norme, care s previn prezena peste limitele admise în norme a factorilor nocivi chimici, fizici sau biologici, precum i suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman, în procesul de munc; c) darea în exploatare sau repunerea în funciune, parial sau total, a construciilor, echipamentelor tehnice noi sau reparate, precum i aplicarea unor procese tehnologice care nu corespund normelor de protecie a muncii; d) neîntocmirea sau nerespectarea documentaiilor tehnice pentru executarea lucrrilor care necesit msuri speciale de siguran; e) neluarea msurilor pentru prevenirea i lichidarea avariilor; f) folosirea surselor de foc deschis i fumatul în locurile în care acestea sunt interzise prin norme; g) neluarea msurilor de protecie a muncii pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare, la executarea, exploatarea, întreinerea i repararea instalaiilor i a echipamentelor electrice, precum i a msurilor pentru prevenirea efectelor electricitii statice i a descrcrilor atmosferice; h) nerespectarea msurilor de protecie a muncii privind depozitarea, manipularea, transportul sau utilizarea materialelor toxice, corosive, inflamabile, a pesticidelor, precum i a deeurilor rezultate; i) neasigurarea sau nefolosirea instalaiilor electrice de construcie adecvate, la locurile de munc unde exist pericole de incendiu sau de explozie; j) nerespectarea normelor de protecie a muncii privind asigurarea celei de-a doua surse de alimentare cu energie electric a echipamentelor tehnice; k) înclcarea dispoziiilor legale referitoare la asigurarea i utilizarea fondului necesar pentru realizarea msurilor de protecie a muncii. (5) Constituie contravenii i se sancioneaz cu amend de la 3.000.000 lei la 5.000.000 lei urmtoarele: a) înclcarea dispoziiilor art. 15 i ale art. 18 alin. (1) lit. c) - l); b) înclcarea dispoziiilor art. 16 i ale art. 17 alin. (1);
c) nerespectarea normelor de protecie a muncii privind transportul, manipularea i depozitarea echipamentelor tehnice, materialelor i produselor; d) nerespectarea msurilor de siguran prevzute în normele privind lucrul la înlime, în spaii închise i în condiii de izolare; e) nerespectarea normelor privind delimitarea, îngrdirea i semnalizarea zonelor periculoase, golurilor, spturilor, puurilor i luminatoarelor; f) nerespectarea msurilor de protecie a muncii pentru asigurarea exploatrii fr pericole a instalaiilor de sudare, a recipientelor-butelii cu gaze comprimate sau lichefiate, a instalaiilor mecanice sub presiune, a conductelor prin care circul fluide sub presiune i a altor asemenea echipamente tehnice; g) nerespectarea normelor privind întreinerea, revizia i repararea periodic a echipamentelor tehnice; h) nerespectarea normelor privind exploatarea în condiii de siguran a mijloacelor de transport i a celor de ridicat; i) nerespectarea normelor de protecie a muncii privind aplicarea metodelor de exploatare minier, execuia, exploatarea i întreinerea lucrrilor miniere, realizarea i funcionarea sistemului de aeraj, corespunztor clasificrii minelor din punct de vedere al emanaiilor de gaze. (6) Constituie contravenii i se sancioneaz cu amend de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei urmtoarele: a) înclcarea dispoziiilor art. 7 alin. (2) i (3), ale art. 8 alin. (1), ale art. 18 alin. (1) lit. p) i r), ale art. 19 lit. b) i e) i ale art. 26 alin. (2); b) înclcarea normelor de protecie a muncii privind timpul de munc, munca în schimburi i intensitatea muncii; c) nerespectarea normelor privind asigurarea, marcarea i întreinerea cilor de acces i de circulaie; d) neasigurarea iluminatului de siguran la locurile de munc prevzute în normele de protecie a muncii; e) prsirea echipamentelor tehnice aflate în funciune sau încredinarea supravegherii acestora unor persoane neautorizate; f) nerespectarea normelor privind organizarea i desfurarea activitii de salvare. (7) Constituie contravenii i se sancioneaz cu amend de la 1.500.000 lei la 2.500.000 lei urmtoarele: a) înclcarea dispoziiilor art. 18 alin. (1) lit. n), ale art. 19 lit. a), c), d), f) i g), ale art. 26 alin. (1) i (3), ale art. 27 alin. (1) lit. a) i alin. (3), ale art. 28 alin. (1) - (5) i ale art. 29; b) înclcarea dispoziiilor art. 33 alin. (1) i (2); c) accesul persoanelor neautorizate la locurile de munc ce prezint pericol deosebit; d) nerespectarea normelor privind organizarea activitii de pstrare, întreinere i denocivizare a echipamentului de protecie;
e) neîntocmirea documentelor de urmrire a parametrilor funcionali ai echipamentelor tehnice i a rapoartelor de serviciu pentru instalaiile cu regim special de exploatare; f) nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea i trimiterea în termen a rapoartelor i datelor în legtur cu situaia proteciei muncii. ART. 42 (1) Constatarea contraveniilor i aplicarea amenzilor prevzute la art. 41 alin. (2) - (7) se fac de ctre inspectorii de munc din cadrul Inspeciei Muncii; sumele încasate cu titlu de amend se fac venit la bugetul de stat în procent de 85%, iar 15% constituie fond de stimulare a personalului angajat la Inspecia Muncii. (2) Constatarea contraveniilor i aplicarea amenzilor prevzute la art. 41 alin. (4) lit. b) i h), alin. (5) lit. b), alin. (6) lit. b) i alin. (7) lit. b), d) i f) se fac i de ctre inspectorii de poliie sanitar i medicin preventiv din cadrul Ministerului Sntii. (3) În caz de constatare a unei situaii care se încadreaz în prevederile art. 35 - 39, inspectorii prevzui la alin. (1) i (2) vor sesiza de îndat organele de urmrire penal competente, potrivit legii. ART. 43 Sanciunile contravenionale se aplic persoanelor juridice i persoanelor fizice, angajatori sau angajai. ART. 44 (1) Persoanele sancionate contravenional pot formula plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contraveniei în termen de 15 zile de la data comunicrii, la judectoria în a crei raz teritorial a fost svârit contravenia. (2) Hotrârile judectoreti pronunate în condiiile alin. (1) sunt supuse recursului. ART. 45 Dispoziiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea i sancionarea contraveniilor sunt aplicabile în msura în care nu conin dispoziii contrare prezentei legi. ART. 46 (1) Persoanele juridice i persoanele fizice rspund patrimonial, potrivit legii civile, pentru prejudiciile cauzate victimelor accidentelor de munc sau bolilor profesionale, în msura în care daunele nu sunt acoperite integral prin prestaiile asigurrilor sociale de stat. (2) La stabilirea despgubirilor cuvenite persoanelor angajate cu convenii civile se va ine seama de categoriile i de cuantumul drepturilor care se acord salariailor potrivit legislaiei asigurrilor sociale de stat. CAP. 7 Dispoziii tranzitorii i finale ART. 47 (1) Persoanele juridice i persoanele fizice care îi desfoar activitatea fr a fi autorizate din punct de vedere al proteciei muncii, la data intrrii în vigoare a
prezentei legi, sunt obligate s solicite inspectoratelor teritoriale de munc emiterea autorizaiei de funcionare. (2) Termenul privind obligaia de a solicita emiterea autorizaiei de funcionare din punct de vedere al proteciei muncii, pentru persoanele fizice i persoanele juridice prevzute la alin. (1), este de 3 luni de la data intrrii în vigoare a prezentei legi. ART. 48 (1) Ministerul Muncii i Proteciei Sociale în colaborare cu organele de stat competente va elabora, în termen de 30 de zile de la data publicrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme metodologice în aplicarea prevederilor acesteia, referitoare la: a) autorizarea funcionrii persoanelor juridice din punct de vedere al proteciei muncii; b) certificarea calitii de protecie a prototipurilor sortimentelor de echipament individual de protecie i de lucru i avizarea introducerii lor în fabricaie; c) certificarea calitii, din punct de vedere al securitii muncii, a echipamentelor tehnice; d) avizarea documentaiilor cu caracter tehnic de informare i de instruire în domeniul proteciei muncii; e) clasificarea minelor din punct de vedere al emanaiilor de gaze; f) comunicarea, cercetarea, înregistrarea, raportarea, evidena accidentelor de munc i declararea, confirmarea, înregistrarea, raportarea, evidena bolilor profesionale, precum i a celorlali indicatori care definesc morbiditatea profesional; g) finanarea cheltuielilor pentru realizarea msurilor de protecie a muncii; h) locul de munc cu pericol deosebit i pericol iminent de accidentare. (2) Normele metodologice se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. ART. 49 În sensul prezentei legi, prin loc de munc cu pericol deosebit se înelege locul de munc ce prezint un înalt risc de accidentare sau îmbolnvire profesional, care, datorit caracteristicilor proprii procesului tehnologic sau mediului de munc, instalaiilor i utilajelor cu regim de funcionare continuu sau cu grad ridicat de pericol în exploatare, necesit cunoaterea i respectarea cu strictee a disciplinei tehnologice, a normelor de securitate a muncii, a regulilor de ordine i disciplin a muncii, pentru prevenirea oricror avarii, explozii, incendii sau alte accidente tehnice cu consecine grave. ART. 50 În sensul prezentei legi, prin pericol iminent de accidentare se înelege situaia în care se poate produce în orice moment accidentarea sau îmbolnvirea profesional a unuia sau a mai multor salariai. ART. 51 În sensul prezentei legi, prin practic profesional se înelege instruirea practic, specific meseriei i specialitii în care se pregtesc elevii, studenii i ucenicii în
atelierele i laboratoarele persoanelor juridice, precum i în atelierele persoanelor fizice. ART. 52 Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezenta lege, se modific i se completeaz prin hotrâre a Guvernului, în funcie de apariia unor domenii sau activiti noi în economia naional. ART. 53 (1) Prezenta lege intr în vigoare dup 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrrii în vigoare a prezentei legi se abrog Legea nr. 5/1965 cu privire la protecia muncii, H.C.M. nr. 2.896/1966 privind declararea, cercetarea i evidena accidentelor de munc i a bolilor profesionale, H.C.M. nr. 304/1975 privind acordarea, utilizarea i întreinerea echipamentului de protecie i echipamentului de lucru, H.C.M. nr. 1.672/1974 privind planificarea, finanarea i raportarea cheltuielilor de protecie a muncii, H.C.M. nr. 2.494/1969 pentru stabilirea i sancionarea contraveniilor în domeniul muncii i ocrotirilor sociale, precum i alte dispoziii contrare prezentei legi.
ANEXA 1 DOMENIILE pentru care se elaboreaz normele generale de protecie i igien a muncii ________________________________________________________________________________ Nr. Domeniul Reguli i msuri crt. ________________________________________________________________________________ 1. Organizarea proteciei muncii - principii i criterii de organizare; la nivelul persoanei juridice, - încadrarea i repartizarea personalului precum i al persoanei fizice la locurile de munc; - pregtirea i instruirea personalului; - formarea i perfecionarea specialitilor; - metode i mijloace de propagand; - dotarea cu echipament individual de protecie; - acordarea alimentaiei de protecie i a materialelor igienico-sanitare. 2. Sarcinile de munc - conceperea i repartizarea sarcinilor de munc; - durata timpului de munc, munca în schimburi, intensitatea muncii; - principii ergonomice în organizarea locului de munc; - transportul, manipularea i depozitarea materialelor; - componentele solicitrilor neuropsihice i nivelurile de încrcare cu sarcini de lucru; - lucrul în condiii de izolare; - lucrul la înlime. 3. Cldiri i alte construcii - obligaiile proiectantului; - obligaiile executantului; - obligaiile beneficiarului; - amplasarea cldirilor, depozitelor i a altor tipuri de construcii; - ci de circulaie; - înlimea cldirilor, dimensionarea suprafeelor i a volumului de lucru; - instalaii tehnico-edilitare; - dotri social-sanitare; - necesarul de ap potabil; - colectarea i îndeprtarea reziduurilor. 4. Echipamente tehnice - principii ergonomice; - prevederi comune; - sisteme de comand; - maini; - echipamente tehnice electrice; - instalaii sub presiune, de ridicat i transportat; - echipamente pentru fluide energetice; - echipamente portabile i unelte manuale. 5. Mediul de munc - valorile componentelor microclimatului, în funcie de efortul fizic depus i de sezon; - noxe chimice la locul de munc, concentraii maxime admise; - concentraii maxime admise de pulberi
i fibre; - natura agenilor biologici periculoi; - condiiile i msurile de prevenire a contaminrii; - ventilarea industrial; - iluminatul industrial; - zgomot, vibraii i ultrasunete: intensitate i punct de expunere; - radiaii electromagnetice: câmpuri electromagnetice, radiaii laser, radiaii ultraviolete, plasm; - bolile profesionale - clasificare.
ANEXA 2 ACTIVITILE DIN ECONOMIA NAIONAL pentru care se elaboreaz norme specifice de securitate a muncii 1. Agricultur: - Cultura mare, viticultur, pomicultur, legumicultur, plante tehnice i utilizarea substanelor toxice în activitile din agricultur - Valorificarea deeurilor proteice - Prelucrarea, pstrarea, industrializarea i livrarea furajelor - Recepionarea, conservarea, pstrarea i valorificarea produselor agricole - Îmbuntiri funciare i irigaii - Exploatarea stufului - Creterea animalelor. 2. Silvicultur, exploatare forestier i economia vânatului: - Silvicultur i economia vânatului - Exploatri i transporturi forestiere. 3. Piscicultur i pescuit: - Piscicultur i pescuit. 4. Industria extractiv: - Prospeciuni i explorri geologice - Extragerea substanelor minerale utile în cariere cu mijloace mecanizate - Mine de crbune, isturi i nisipuri bituminoase - Prepararea crbunilor - Mine de petrol - Lucrri de foraj sonde - Foraj cu platforme marine - Foraje speciale - Lucrri speciale în activitatea de foraj-extracie a hidrocarburilor - Extracia ieiului - Extracia ieiului i a gazelor prin sonde marine - Extracia gazelor naturale - Transportul prin conducte al gazelor naturale - Exploatarea în subteran a minereurilor feroase, neferoase, rare, radioactive i a nemetaliferelor - Prepararea minereurilor - Exploatarea substanelor minerale în cariere, prin derocare cu explozivi - Transportul ieiului, al gazolinei i al etanului prin conducte - Excavaii i construcii subterane - Exploatarea i prelucrarea srii. 5. Industria prelucrtoare: - Industria crnii i a produselor din carne - Instalaii frigorifice
- Industria prelucrrii petelui - Prelucrarea conservelor din legume i fructe i producerea sucurilor - Fabricarea uleiurilor i a altor grsimi vegetale - Fabricarea produselor lactate - Fabricarea produselor de morrit i de panificaie - Fabricarea zahrului i a produselor zaharoase - Vinificaie, fabricarea alcoolului, buturilor alcoolice, berii, drojdiei, amidonului, glucozei i a apei minerale - Industria de prelucrare a tutunului - Prelucrarea plantelor textile (in, cânep i bumbac) - Industria textil - Industria confeciilor din textile, blnuri i piele - Industria de prelucrare a pieilor - Fabricarea articolelor din piele i a înclmintei - Fabricarea mobilei din lemn, inclusiv tapiate - Fabricarea uilor, ferestrelor, caselor prefabricate i a panourilor pentru construcii - Fabricarea articolelor sportive, ambarcaiunilor, planoarelor, articolelor muzicale i a rechizitelor colare din lemn - Fabricarea cherestelei, parchetului, ambalajelor, butoaielor i altele - Fabricarea furnirului, placajului, panelului, lemnului stratificat-densificat i a elementelor mulate din furnire sau achii - Fabricarea i înnobilarea plcilor din achii sau fibre de lemn - Fabricarea creioanelor - Fabricarea chibriturilor - Fabricarea lânii i finii din lemn, a drojdiei furajere, extraselor tanante i a furfurolului - Industria hârtiei i a celulozei - Industria poligrafic - Prelucrarea ieiului - Fabricarea produselor petrochimice de baz - Fabricarea materiilor explozive - Transportul, depozitarea i folosirea materialelor explozive - Fabricarea, stocarea, transportul i utilizarea oxigenului i azotului - Desfacerea produselor petroliere - Manipularea, transportul i depozitarea produselor petrochimice - Fabricarea, transportul, depozitarea i utilizarea hidrogenului - Fabricarea, transportul i utilizarea acetilenei - Producerea aerului comprimat - Fabricarea, depozitarea i transportul produselor anorganice - Fabricarea, depozitarea i transportul produselor organice (exclusiv petrochimice) - Fabricarea, depozitarea i transportul firelor i fibrelor sintetice - Fabricarea cauciucului sintetic i a produselor macromoleculare
- Prelucrarea cauciucului sintetic i a produselor macromoleculare - Fabricarea, depozitarea i transportul apei grele - Fabricarea sticlei pentru menaj, ambalaje i sticlrie tehnic - Fabricarea porelanului i ceramicii fine pentru menaj - Fabricarea geamului - Fabricarea lianilor i azbocimentului - Fabricarea i prelucrarea fibrelor din sticl - Fabricarea betonului celular autoclavizat - Fabricarea produselor din beton, beton armat i precomprimat - Prelucrarea pietrei i a marmurii - Producerea materialelor termo- i hidroizolante - Fabricarea produselor din ceramic brut i fin pentru construcii - Fabricarea produselor din PAS (poliesteri armai cu fibre de sticl) - Fabricarea cocsului i a produselor cocsochimice - Fabrici de aglomerare - Elaborarea i turnarea fontei - Elaborarea i turnarea oelului - Laminarea profilurilor i a produselor plate - Fabricarea produselor refractare, plcilor i a pulberilor folosite la turnarea oelului - Fabricarea produselor abrazive i crbunoase - Activitatea în turntorii - Elaborarea i prepararea metalelor neferoase i rare - Prelucrarea azbestului - Construcii i confecii metalice - Prelucrarea metalelor prin deformare plastic la cald - Prelucrarea metalelor prin deformare plastic la rece i tanare - Prelucrarea metalelor prin achiere - Construcii navale - Laboratoare de analize fizico-chimice i mecanice - Sudarea i tierea metalelor - Tratamente termice i termochimice - Activitatea de vopsire - Acoperiri metalice - Prelucrri neconvenionale (electroeroziune, electrochimie, laser i ultrasunete) - Fabricarea componentelor i echipamentelor electronice, electrotehnice i a materialelor electroizolante - Fabricarea acumulatoarelor i a pilelor electrice - Fabricarea lmpilor electrice, tuburilor cinescop i a corpurilor de iluminat - Fabricarea mainilor electrice rotative, transformatoarelor i a condensatoarelor de for - Exploatarea i întreinerea transportoarelor cu band - Lucrul cu radiaii neionizante
- Prelucrarea automat a datelor - Activiti care se desfoar la binoculare. 6. Energia electric i termic, gaze i ap: - Producerea energiei electrice - Transportul i distribuia energiei electrice - Utilizarea energiei electrice în medii normale - Producerea energiei termice - Centrale termice echipate cu cazane care funcioneaz cu combustibil lemnos - Transportul, distribuia i utilizarea energiei termice - Distribuia i utilizarea gazelor - Alimentarea cu ap a localitilor i pentru nevoi tehnologice (captare, transport i distribuie) - Evacuarea apelor uzate rezultate de la populaie i din procesele tehnologice - Exploatarea, gospodrirea apelor, întreinerea lucrrilor i a cursurilor de ap, cadastrul apelor i al folosinelor legate de ape i aprarea împotriva inundaiilor. 7. Construcii: - Lucrri geotehnice de excavaii, fundaii, terasamente, nivelri i consolidri de teren - Prepararea, transportul, turnarea betoanelor i executarea lucrrilor din beton, beton armat i precomprimate - Executarea construciilor înalte (inclusiv glisri i liftri) - Lucrri de zidrie, montaj prefabricate i finisaje în construcii - Lucrri de izolaii termice, hidrofuge i protecii anticorosive - Lucrri de instalaii tehnico-sanitare i de înclzire - Lucrri de montaj utilaje tehnologice i construcii metalice - Construcii hidrotehnice, portuare i canale navigabile - Lucrri de reparaii, consolidri, demolri i translaii de cldiri - Lucrri de drumuri, poduri i construcii ci ferate - Alpinism utilitar - Lucrri de cofraje, schele, cintre i eafodaje. 8. Comer cu ridicata i cu amnuntul, repararea i întreinerea autovehiculelor: - Comerul cu ridicata i cu amnuntul - Manipularea, transportul prin purtare i cu mijloace mecanizate i depozitarea materialelor - Întreinere i reparaii autovehicule. 9. Hoteluri i restaurante: - Turism, alimentaie public i transportul persoanelor cu instalaii pe cablu. 10. Transport, depozitare i comunicaii: - Transporturi rutiere - Transporturi pe calea ferat - Exploatarea metroului
---------------