16
R A S P O R E D PREDAVANJA I VJEŽBI (Po odluci Vijeća za nastavu i Dekanata – nastava se održava svakog radnog dana od 9 00 do 22 00 ) POLITOLOGIJA I SEMESTAR SAT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK 9 8 - 11 STATISTIKA 9 - 12 10 Prof. Dr. Rabija Somun UVOD U 10 - 13 106/P POLITOLOGIJU 11 UVOD U SOCIOLOGIJU Doc. Dr. Srebrenka Viđen Prof. Dr. Ismet Grbo 106/P 12 106/P 13 14 15 15- 18 UVOD U FILOZOFIJU 15 - 18 16 Prof. Dr. Asim Mujkić HISTORIJA BIH Prof. Dr. Smail Ĉekić 17 106/P 106/P 18

Raspored Dodiplomski Zimski Semestar 2010 2011

  • Upload
    cuzzi90

  • View
    42

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Raspored Dodiplomski Zimski Semestar 2010 2011

R A S P O R E D PREDAVANJA I VJEŽBI

(Po odluci Vijeća za nastavu i Dekanata – nastava se održava svakog radnog dana od 900

do 2200

)

POLITOLOGIJA I SEMESTAR

SAT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

9 8 - 11

STATISTIKA 9 - 12

10

Prof. Dr. Rabija Somun

UVOD U

10 - 13 106/P POLITOLOGIJU

11 UVOD U SOCIOLOGIJU

Doc. Dr. Srebrenka Viđen

Prof. Dr. Ismet Grbo 106/P

12

106/P

13

14

15 15- 18

UVOD U FILOZOFIJU

15 - 18

16 Prof. Dr. Asim Mujkić

HISTORIJA BIH

Prof. Dr. Smail Ĉekić

17 106/P

106/P

18

Page 2: Raspored Dodiplomski Zimski Semestar 2010 2011

R A S P O R E D PREDAVANJA I VJEŽBI (Po odluci Vijeća za nastavu i Dekanata – nastava se održava svakog radnog dana od 9

00 do 22

00)

POLITOLOGIJA III SEMESTAR 4SAT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

8

9 - 11

9 HISTORIJA SOCIJALNE

9 - 11 9 - 11

I POLITIČKE MISLI U BIH

OSNOVE METODOLOGIJE

POLITIČKA ETIKA

10 10 - 12 Prof. dr. Esad Zgodić

Prof. dr. Senadin Lavić

Prof. dr. Asim Mujkić

POLITOLOGIJA KONFLIKATA

106/P AMF 26/II

11 Doc. dr. Nermina Mujagić

N3/II

12

13

14

15

16 16 - 18

ANALIZA POLITIKA

17 Doc. dr. Suad Arnautović

N1/I

18

Page 3: Raspored Dodiplomski Zimski Semestar 2010 2011

R A S P O R E D PREDAVANJA I VJEŽBI (Po odluci Vijeća za nastavu i Dekanata – nastava se održava svakog radnog dana od 9

00 do 22

00)

POLITOLOGIJA V SEMESTAR SAT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

8

9

10 10 - 12

JAVNO MNIJENJE

11 Prof. dr. Asad Nuhanović

11- 13

AMF LOKALNA I REGIONALNA SAMOUPRAVA

12 Prof. dr. Mirko Pejanović

18/P

13

14 15 - 17 15 - 17

POLITIČKE STRANKE I

INTERESNE GRUPE

POLITIČKA SOCIOLOGIJA

15 Prof. dr. Safet Halilović

Prof. dr. Šaćir Filandra

N2/I 106/P

16

17

Page 4: Raspored Dodiplomski Zimski Semestar 2010 2011

R A S P O R E D PREDAVANJA I VJEŽBI

(Po odluci Vijeća za nastavu i Dekanata – nastava se održava svakog radnog dana od 900

do 2200

)

SOCIOLOGIJA I SEMESTAR

SAT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

8 8- 11

STATISTIKA

9 Prof. Dr. Rabija Somun

12/P 9 - 12

10

POLITOLOGIJA

10 - 13 Doc. Dr. Srebrenka Viđen

11 SOCIOLOGIJA

Prof. Dr. Ismet Grbo 12/P

12

12/P

13

14

15 15- 18

UVOD U FILOZOFIJU

15 - 18

16 Prof. Dr. Asim Mujkić

HISTORIJA BIH

Prof. Dr. Smail Ĉekić

17 12/P 12/P

Page 5: Raspored Dodiplomski Zimski Semestar 2010 2011

R A S P O R E D PREDAVANJA I VJEŽBI

(Po odluci Vijeća za nastavu i Dekanata – nastava se održava svakog radnog dana od 900

do 2200

)

SOCIOLOGIJA III SEMESTAR SAT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

8

9 9 - 11 9 - 11 9 - 11

SOCIOLOGIJA BH DRUŠTVA

OSNOVE METODOLOGIJE

SOCIJALNA PSIHOLOGIJA

10 Prof. dr. Jusuf Ţiga Prof. dr. Senadin Lavić

doc. dr. Jadranka Kolenović Đapo

19/I AMF 18/I

11 11 - 14 11 - 13

SOCIOLOŠKE TEORIJE I

SOCIOLOGIJA NASELJA

12 Prof. dr. Nijaz Musabegović

Prof. dr. Jusuf Ţiga N3/II

13

18/I

14

15

16

17

Page 6: Raspored Dodiplomski Zimski Semestar 2010 2011

R A S P O R E D PREDAVANJA I VJEŽBI

(Po odluci Vijeća za nastavu i Dekanata – nastava se održava svakog radnog dana od 900

do 2200

)

SOCIOLOGIJA V SEMESTAR SAT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

8

9 - 11

9 HISTORIJA SOCIJALNE I

POLITIČKE MISLI U BIH

10 Prof. dr. Esad Zgodić

106/P

11 11 - 13

METODE I TEHNIKE SOCIOLOŠKIH

12 12 - 14 12 - 14 ISTRAŽIVANJA Prof. dr. Senadin

Lavić

SOCIOLOGIJA PRAVA

SOCIOLOGIJA JEZIKA

19/P

13 Prof. dr. Ivo Tomić Prof. dr. Šaćir Filandra

N4/II N3/II

14 15 – 17

POLITIČKA

15 SOCIOLOGIJA

Prof. dr. Šaćir Filandra

16 106/P

17

Page 7: Raspored Dodiplomski Zimski Semestar 2010 2011

R A S P O R E D PREDAVANJA I VJEŽBI

(Po odluci Vijeća za nastavu i Dekanata – nastava se održava svakog radnog dana od 900

do 2200

)

ŽURNALISTIKA I SEMESTAR

SAT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

8 8 - 11

STATISTIKA

9 Prof. Dr. Rabija Somun

AMF 9 - 12

10

POLITOLOGIJA

10 - 13 Doc. Dr. Srebrenka Viđen

11 SOCIOLOGIJA

Prof. Dr. Ismet Grbo AMF

12

AMF

13

14

15 15- 18

UVOD U FILOZOFIJU

15 - 18

16 Prof. Dr. Asim Mujkić

HISTORIJA BIH

Prof. Dr. Smail Ĉekić

17 AMF AMF

Page 8: Raspored Dodiplomski Zimski Semestar 2010 2011

R A S P O R E D PREDAVANJA I VJEŽBI

(Po odluci Vijeća za nastavu i Dekanata – nastava se održava svakog radnog dana od 900

do 2200

)

ŽURNALISTIKA III SEMESTAR ● SMJER NOVINARSTVA

▲ SMJER POSLOVNOG KOMUNICIRANJA SAT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

8 ●8 - 10▲

SAVREMENI KOMUNIKACIJSKI

SISTEMI

●9 - 11▲

9 Prof. dr. Jelenka Voćkić

METODOLOGIJA KOMUNIKOLOŠKIH

ISTRAŽIVANJA

AMF Prof. dr. Senadin Lavić AMF

10 ●10 – 12 ▲

SAVREMENA FILOZOFIJA

11 Prof. dr. Asim Mujkić

26/II

12 ●13 - 15▲

MENADŽMENT MASOVNIH MEDIJA

OSNOVE MARKETING

MENADŽMENTA

13 Prof. dr. Besim Spahić

13 - 17▲

Page 9: Raspored Dodiplomski Zimski Semestar 2010 2011

Svaki drugi

petak

26/II METODE I TEHNIKE PK

14 Prof. dr. Nail Kurtić

28/II

15

16

●18-20▲

17 ●17 - 19

POLITIČKI SISTEM BIH

TV NOVINARSTVO Doc. dr. Suad Kurtćehajić

18 Doc. dr. Nermina Mujagić

AMF

26/II

Page 10: Raspored Dodiplomski Zimski Semestar 2010 2011

R A S P O R E D PREDAVANJA I VJEŽBI (Po odluci Vijeća za nastavu i Dekanata – nastava se održava svakog radnog dana od 9

00 do 22

00)

ŽURNALISTIKA V SEMESTAR ● SMJER NOVINARSTVA

▲ SMJER POSLOVNOG KOMUNICIRANJA SAT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

9

10 ●10 - 12▲

JAVNO MNIJENJE

11 Prof. dr. Asad Nuhanović ●11 - 13

●11 – 13

AMF UREĐIVANJE U MM NOVINARSKA ESEJISTIKA I

PUBLICISTIKA

12 12 - 14▲

Doc. Dr. Fahira Fejzić Ĉengić

Prof. dr. Stjepan Šimić

KREACIJA I VOĐENJE

26/II 26/II

13 REKLAMNIH KAMPANJA

Prof. dr. Besim Spahić

26/II ●15- 17▲

14 14 - 16▲

OSNOVI PROPAGANDE

OGLAŠAVANJE Prof. dr. Šemso Tucaković

15 Doc. Dr. Jasna Duraković

26/II

26/II

Page 11: Raspored Dodiplomski Zimski Semestar 2010 2011

R A S P O R E D PREDAVANJA I VJEŽBI

(Po odluci Vijeća za nastavu i Dekanata – nastava se održava svakog radnog dana od 900

do 2200

)

SOCIJALNI RAD I SEMESTAR R – Redovni studenti

P – Redovni samofinansirajući (Paralelni) SAT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

9

10

11 11- 14

STATISTIKA

12

Prof. Dr. Rabija Somun

12 - 15 12 - 15

13

SOCIOLOGIJA UVOD U POLITOLOGIJU

R – 12/P

13- 16 Prof. Dr. Ismet Grbo Doc. Dr. Srebrenka Viđen

P - 106/P 13 - 16

14 UVOD U FILOZOFIJU

R – 12/P R – 12/P HISTORIJA BIH

Prof. Dr. Asim Mujkić

P - 106/P P - 106/P Prof. Dr. Smail Ĉekić

15 R – 12/P

R – 12/P

P - 106/P P - 106/P

16

17

Page 12: Raspored Dodiplomski Zimski Semestar 2010 2011

R A S P O R E D PREDAVANJA I VJEŽBI (Po odluci Vijeća za nastavu i Dekanata – nastava se održava svakog radnog dana od 9

00 do 22

00)

SOCIJALNI RAD III SEMESTAR SAT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

9 9 - 12 9 - 12 9 - 11

MALOLJETNIČKA SOCIJALNI RAD SOCIJALNA PSIHOLOGIJA

10 DELINKVENCIJA S POJEDINCEM Doc. dr. Jadranka Kolenović Đapo

Prof. dr. Suada Buljubašić

Prof. dr. Dţevad Termiz

18/I

11

18/I N3/II

12

13

14

15

16 16 - 19

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA U

17 SOCIJALNOM RADU 17 - 19

Prof. dr. Dţevad Termiz

OSNOVE UPRAVNOG

18 PRAVA

AMF Doc. dr. Suad Kurtćehajić

18/I

Page 13: Raspored Dodiplomski Zimski Semestar 2010 2011

R A S P O R E D PREDAVANJA I VJEŽBI (Po odluci Vijeća za nastavu i Dekanata – nastava se održava svakog radnog dana od 9

00 do 22

00)

SOCIJALNI RAD V SEMESTAR SAT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA

8

9 9 - 12 9- 1030

UPOREDNI SOCIJALNI RAD

10 SISTEMI SOCIJALNE

S OSOBAMA SA

POLITIKE INVALIDITETOM Prof. dr. Milanka

Miković 18/I

11 Prof. dr. Suada Buljubašić

1130 - 13

16/I SOCIJALNI RAD

12 S GRUPOM Prof. dr. Dţevad

Termiz

16/I

13 13 - 16

PORODIČNO

14 PRAVO

Prof. dr. Udţejna Habul

15

18/I

16

17

Page 14: Raspored Dodiplomski Zimski Semestar 2010 2011

R A S P O R E D PREDAVANJA I VJEŽBI (Po odluci Vijeća za nastavu i Dekanata – nastava se održava svakog radnog dana od 9

00 do 22

00)

SIGURNOSNE I MIROVNE STUDIJE I SEMESTAR SAT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

8

9

10

11 11- 14

STATISTIKA

Prof. Dr. Rabija Somun

12

12 - 15 12 - 15 AMF

13 13- 16 SOCIOLOGIJA POLITOLOGIJA 13 - 16

UVOD U FILOZOFIJU

Prof. Dr. Ismet Grbo Doc. Dr. Srebrenka Viđen

HISTORIJA BIH

Prof. Dr. Asim Mujkić

Prof. Dr. Smail Ĉekić

14 AMF AMF

AMF

AMF

15

16

Page 15: Raspored Dodiplomski Zimski Semestar 2010 2011

R A S P O R E D PREDAVANJA I VJEŽBI

(Po odluci Vijeća za nastavu i Dekanata – nastava se održava svakog radnog dana od 900

do 2200

)

SIGURNOSNE I MIROVNE STUDIJE III SEMESTAR SAT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

8

9 9 - 11 10 - 12

OSNOVE METODOLOGIJE

SIGURNOSNE I MIROVNE

10 Prof. dr. Senadin Lavić

STUDIJE

AMF Prof. dr. Izet Beridan

11

N2/I

12 12 - 14

PRAVO ODBRANE I SIGURNOSTI

13 Doc. dr. Zarije Seizović

N2/I

14 14 - 16

SPORT

15 Spec. Mehmed Nalo 15 - 17

FIS POLITIČKI SISTEM BIH

16 Doc. dr. Suad Arnautović

N3/II

17

Page 16: Raspored Dodiplomski Zimski Semestar 2010 2011

R A S P O R E D PREDAVANJA I VJEŽBI

(Po odluci Vijeća za nastavu i Dekanata – nastava se održava svakog radnog dana od 900

do 2200

)

SIGURNOSNE I MIROVNE STUDIJE V SEMESTAR SAT PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

9 9 – 11 9 - 11

CIVILNA ZAŠTITA KRIMINALISTIKA

10 Prof. dr. Ćamil Huseinbašić

Prof. dr. Borislav Petrović

N2/I N2/I

11 11 - 13

MEĐUNARODNA SIGURNOST

12 Prof. dr. Nerzuk Ćurak

N2/II

13

14 14 – 16 13 - 15

EKOLOGIJA ANDRAGOGIJA

15 Prof. dr. Ševal Mumuinović

Prof. dr. Hamid Ĉustović

Prof. dr. Mujo Slatina

N2/I N2/I

16

17