Click here to load reader

tablica rasporeda za FF 2017./18. - maia.ffzg. · PDF fileSveučilište u Zagreb Filozofski fakultet Raspored za preddiplomsku nastavu zimski semestar 2017/2018 verzija 0C Viktorijanski

 • View
  255

 • Download
  10

Embed Size (px)

Text of tablica rasporeda za FF 2017./18. - maia.ffzg. · PDF fileSveučilište u Zagreb...

 • Sveuilite u Zagreb

  Filozofski fakultetRaspored za preddiplomsku nastavu zimski semestar 2017/2018

  verzija 0C

  PREDD_ANG2 Engleski jezik i knjievnost

  semestar 1 dvopredmetni studijnije se izvodilo Suvremeni engleski jezik 1 - nije se izvodilo

  pon 08:00-10:15 Suvremeni engleski jezik 1 - A216

  pon 11:00-12:30 Uvod u studij engleske knjievnosti 1 - A105

  pon 13:15-14:45 Suvremeni engleski jezik 1 - A314

  pon 17:45-19:15 Uvod u lingvistiki studij engleskoga jezika - D7

  uto 08:00-11:00 Suvremeni engleski jezik 1 - A216

  uto 11:45-13:15 Uvod u studij engleske knjievnosti 1 - A314

  sri 11:45-14:00 Suvremeni engleski jezik 1 - A216

  Suvremeni engleski jezik 1 - A216

  Suvremeni engleski jezik 1 - A123

  Suvremeni engleski jezik 1 - A123

  Suvremeni engleski jezik 1 - A216

  sri 15:30-16:15 Suvremeni engleski jezik 1 - A216

  et 08:00-08:45 Suvremeni engleski jezik 1 - A216

  Suvremeni engleski jezik 1 - A216

  Uvod u studij engleske knjievnosti 1 - A123

  et 10:15-11:00 Suvremeni engleski jezik 1 - A216

  et 14:00-15:30 Uvod u lingvistiki studij engleskoga jezika - D7

  et 15:30-17:00 Uvod u studij engleske knjievnosti 1 - A123

  pet 08:00-11:00 Suvremeni engleski jezik 1 - A216

  Suvremeni engleski jezik 1 - A216

  Uvod u studij engleske knjievnosti 1 - A123

  PREDD_ANG2 Engleski jezik i knjievnost

  semestar 3 dvopredmetni studijSuvremeni engleski jezik 3 - nije se izvodilo

  Suvremeni engleski jezik 3 - nije se izvodilo

  pon 08:00-08:45 Suvremeni engleski jezik 3 - A314

  Aspekti amerikoga romantizma - izborno - A105

  Suvremeni engleski jezik 3 - A314

  pon 10:15-11:00 Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska knjievnost - izborno - A123

  pon 14:45-19:15 Suvremeni engleski jezik 3 - A123

  uto 10:15-11:45 Viktorijanska knjievnost:anrovi i teme - izborno - A123

  uto 11:45-12:30 Viktorijanski roman poetika i kulturna politika - izborno - A123

  Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska knjievnost - izborno - A105

  sri 14:00-14:45

  sri 14:45-15:30

  et 08:45-10:15

  pet 11:00-12:30

  nije se izvodilo

  pon 08:45-09:30

  uto 12:30-13:15

  Raspored za preddiplomsku nastavutablini raspored nastave za sve studijske grupe

  za zimski semestar 2017./18.

  vrijeme obrade: 22.9.2017 10:33 Sluba za informatiku stranica: 1/64

 • Sveuilite u Zagreb

  Filozofski fakultetRaspored za preddiplomsku nastavu zimski semestar 2017/2018

  verzija 0C

  Viktorijanski roman poetika i kulturna politika - izborno - A123

  uto 13:15-14:00 Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska knjievnost - izborno - A105

  uto 14:00-14:45 Britanski romantizam: poezija - izborno - A314

  uto 15:30-16:15 Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi - izborno - A123

  sri 08:00-10:15 Suvremeni engleski jezik 3 - A216

  Aspekti amerikoga romantizma - izborno - A105

  Suvremeni engleski jezik 3 - A216

  sri 11:00-11:45 Aspekti amerikoga romantizma - izborno - A105

  sri 12:30-14:00 Ameriki postmodernizam i popularna kultura - izborno - A123

  sri 15:30-20:00 Suvremeni engleski jezik 3 - A105

  et 10:15-11:00 Viktorijanska knjievnost:anrovi i teme - izborno - A123

  et 11:45-12:30 Viktorijanski roman poetika i kulturna politika - izborno - A123

  et 17:45-19:15 Suvremeni ameriki roman - izborno - A123

  pet 09:30-10:15 Britanski romantizam: poezija - izborno - A105

  Ameriki postmodernizam i popularna kultura - izborno - A123

  Britanski romantizam: poezija - izborno - A105

  pet 12:30-13:15 Suvremeni ameriki roman - izborno - A105

  pet 13:15-14:45 Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi - izborno - A105

  PREDD_ANG2 Engleski jezik i knjievnost

  semestar 5 dvopredmetni studijKulture SAD-a i Velike Britanije - nije se izvodilo

  Kulture SAD-a i Velike Britanije - nije se izvodilo

  pon 08:45-09:30 Aspekti amerikoga romantizma - izborno - A105

  pon 10:15-11:00 Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska knjievnost - izborno - A123

  pon 14:45-16:15 Semantika engleskoga jezika - D6

  pon 17:00-18:30 Semantika engleskoga jezika - D6

  uto 10:15-11:45 Viktorijanska knjievnost:anrovi i teme - izborno - A123

  uto 11:45-12:30 Viktorijanski roman poetika i kulturna politika - izborno - A123

  Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska knjievnost - izborno - A105

  Viktorijanski roman poetika i kulturna politika - izborno - A123

  uto 13:15-14:00 Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska knjievnost - izborno - A105

  uto 14:00-14:45 Britanski romantizam: poezija - izborno - A314

  uto 14:45-15:30 Kulture SAD-a i Velike Britanije - A216

  Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi - izborno - A123

  Kulture SAD-a i Velike Britanije - A216

  uto 17:45-19:15 Kulture SAD-a i Velike Britanije - A123

  sri 08:00-10:15 Kulture SAD-a i Velike Britanije - A123

  sri 10:15-11:45 Aspekti amerikoga romantizma - izborno - A105

  sri 11:45-12:30 Kulture SAD-a i Velike Britanije - D7

  sri 12:30-14:00 Ameriki postmodernizam i popularna kultura - izborno - A123

  et 10:15-11:00 Viktorijanska knjievnost:anrovi i teme - izborno - A123

  et 11:45-12:30 Viktorijanski roman poetika i kulturna politika - izborno - A123

  et 17:45-19:15 Suvremeni ameriki roman - izborno - A123

  uto 12:30-13:15

  sri 10:15-11:00

  pet 10:15-11:00

  nije se izvodilo

  uto 12:30-13:15

  uto 15:30-16:15

  vrijeme obrade: 22.9.2017 10:33 Sluba za informatiku stranica: 2/64

 • Sveuilite u Zagreb

  Filozofski fakultetRaspored za preddiplomsku nastavu zimski semestar 2017/2018

  verzija 0C

  pet 09:30-10:15 Britanski romantizam: poezija - izborno - A105

  Ameriki postmodernizam i popularna kultura - izborno - A123

  Britanski romantizam: poezija - izborno - A105

  pet 12:30-13:15 Suvremeni ameriki roman - izborno - A105

  pet 13:15-14:45 Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi - izborno - A105

  PREDD_ANT2 Antropologija

  semestar 1 dvopredmetni studijUvod u etnologiju - nije se izvodilo

  Uvod u etnologiju - nije se izvodilo

  pon 11:00-14:00 Engleski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A215

  pon 14:00-15:30 Engleski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A112

  Engleski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A112

  Njemaki jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A215

  Njemaki jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A215

  Uvod u genetiku ovjeka - A112

  Talijanski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A215

  Uvod u etnologiju - D1

  Engleski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A215

  Talijanski jezik za akademske potrebe 3 - izborno - A111

  Engleski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A215

  Talijanski jezik za akademske potrebe 3 - izborno - A112

  uto 15:30-17:00 Njemaki jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A215

  Njemaki jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A215

  Uvod u etnologiju - A018

  uto 18:30-20:00 Uvod u etnologiju - A018

  sri 08:00-09:30 Engleski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A215

  Engleski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A215

  Francuski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A106

  Talijanski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A104

  Francuski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A106

  Talijanski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A104

  Engleski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A112

  Talijanski jezik za akademske potrebe 3 - izborno - A104

  Engleski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A215

  Uvod u antropologiju - D1

  Njemaki jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A215

  Uvod u antropologiju - D1

  sri 17:00-18:30 Njemaki jezik za akademske potrebe 3 - izborno - A215

  et 08:45-09:30 Francuski jezik za akademske potrebe 3 - izborno - A122

  Engleski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A106

  Francuski jezik za akademske potrebe 3 - izborno - A122

  et 11:00-11:45 Francuski jezik za akademske potrebe 3 - izborno - A122

  et 16:15-17:45 Njemaki jezik za akademske potrebe 3 - izborno - A215

  pet 10:15-11:00

  nije se izvodilo

  pon 15:30-17:00

  pon 17:00-18:30

  uto 09:30-11:00

  uto 11:00-12:30

  uto 12:30-14:00

  uto 17:00-18:30

  sri 09:30-11:00

  sri 11:00-12:30

  sri 12:30-14:00

  sri 14:00-15:30

  sri 15:30-17:00

  et 09:30-11:00

  vrijeme obrade: 22.9.2017 10:33 Sluba za informatiku stranica: 3/64

 • Sveuilite u Zagreb

  Filozofski fakultetRaspored za preddiplomsku nastavu zimski semestar 2017/2018

  verzija 0C

  pet 09:30-11:00 Francuski jezik za akademske potrebe 1 - izborno - A112

  pet 11:00-12:30 Francuski jezik za akademske potrebe 3 - izborno - A112

  PREDD_ANT2 Antropologija

  semestar 3 dvopredmetni studijKognitivna lingvistika - izborno - nije se izvodilo

  Kognitivna lingvistika - izborno - nije se izvodilo

  Umjetnost antike - izborno - izvan FF

  Umjetnost antike - izborno - izvan FF

  Umjetnost antike - izborno - izvan FF

  Umjetnost antike - izborno - izvan FF

  Umjetnost antike - izborno - izvan FF

  Umjetnost antike - izborno - izvan FF

  pon 14:00-15:30 Metodologija etnologije i kulturne antropologije - izborno - D1

  uto 09:30-11:00 Kvalitativne metode istraivanja - izborno - D3

  uto 14:00-17:00 Metodologija etnologije i kulturne antropologije - izborno - A125

  Umjetnost antike - izborno - D6

  Uvod u indoeuropsku lingvistiku - izborno - D5

  sri 14:00-15:30 Metodologija etnologije i kulturne antropologije - izborno - A106

  sri 17:00-19:15 U

Search related