33
UNIVERZITET U SARAJEVU Studijska 2016/2017 - zimski semestar Centralni raspored Filozofski fakultet

Centralni raspored (zimski semestar)

  • Upload
    lehanh

  • View
    241

  • Download
    5

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Centralni raspored (zimski semestar)

UNIVERZITET U SARAJEVU

Studijska 2016/2017 - zimski semestar

Centralni raspored

Filozofski fakultet

Page 2: Centralni raspored (zimski semestar)

Centralni rasporedNovi amfiteatar (Soba 30)

Zimski semestar studijske 2016/2017. godine

Sat/

Dan08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Po

ne

dje

ljak Bosanski, hrvatski,

srpski jezik 1 (P)

ROM

prof.dr. Amela

Šehović

Bosanski, hrvatski,

srpski jezik 1 (V)

PSI, FIL, SOC

Mr. Enisa Tutkur

Uto

rak

Odsjek za psihologiju

IX semestar

IP: Procjena i

tretman psihičkih

poremećaja,

vježbe

Prof. dr. Enedina

Hasanbegović - Anić

Odsjek za

psihologiju

VII semestar

Psihopatologija

(S)

Doc. dr. Sabina

Alispahić

Srij

eda

Odsjek za

pedagogiju

I semestar

Opća psihologija 1

(vježbe - grupa III )

Merima Zukić, MA

Čet

vrta

k

Odsjek za

orijentalnu

filologiju

I semestar

Uvod u lingvistiku

predavanja J

Prof.dr. Sabina

Bakšić

Odsjek za

orijentalnu

filologiju

I semestar

Uvod u lingvistiku

predavanja J/D

Prof.dr. Sabina

Bakšić

Pet

ak

Odsjek za

psihologiju

III semestar

Psihometrija I,

(vježbe – I grupa )

Aida Muheljić, MA

Odsjek za

psihologiju

III semestar

Psihometrija I,

(vježbe – II grupa )

Aida Muheljić, MA

Odsjek za

psihologiju

III semestar

Psihologija

emocija (S)

Prof. dr. Saša

Drače

Odsjek za historiju

VII semestar

Bosna i

Hercegovina u

antičko doba (P)

Nastavni smjer

prof.dr. Salmedin

Mesihović

Odsjek za psihologiju

IX semestar

Psihoterapijski pravci,

predavanja

Prof. dr. Enedina

Hasanbegović-Anić

Odabrane teme iz primijenjene

psihologije (P)

zajednički predmet

(II ciklus-nastavnička usmjerenja )

Prof. dr. Dženana Husremović

Odsjek za psihologiju

III semestar

Metodologija neeksperimentalne

psihologije,

predavanja

Prof. dr. Saša Drače

Odsjek za psihologiju

IX semestar

IP: Procjena i tretman

psihičkih poremećaja,

predavanja

Prof. dr. Enedina

Hasanbegović - Anić

Odsjek za orijentalnu filologiju

Pedagogija 1.

(predavanja + vježbe )

HIST, KBH, ORIJ FIL

Prof. dr. Snježana Šušnjara /

Mr. Dženeta Camović

Odsjek za orijentalnu filologiju

I semestar

Fonetika i fonologija turskog

jezika

predavanja J/D

Prof.dr. Sabina Bakšić

Odsjek za anglistiku

I semestar

Savremeni engleski jezik 1,

(vježbe - I grupa )

(doc. dr. Selma Đuliman)

Odsjek za psihologiju

III semestar

Kognitivna psihologija II,

(vježbe - II grupa )

Mr. Mirna Marković

Odsjek za psihologiju

III semestar

Kognitivna psihologija II (V)

(vježbe - III grupa )

Mr. Mirna Marković

Metodologija i tehnika

naučnog rada

predavanja + seminar

zajednički predmet

Prof. dr. Senada Dizdar

Engleski jezik 1

(predavanja + vježbe )

Opći predmet

ARH, FIL, HUM, SOC

Doc. dr. Merima Osmankadić/

Vedad Lihovac, lektor

Odsjek za psihologiju

I semestar

Statistika u psihologiji I (V)

Ratko Đokić, MA

II grupa

Odsjek za psihologiju

I semestar

Statistika u psihologiji I (V)

Ratko Đokić, MA

III grupa

Odsjek za orijentalnu filologiju

I semestar

Fonetika i fonologija turskog

jezika

J/D

Lektorske vježbe

Dr. Rifat Gürgendereli

Odsjek za orijentalnu filologiju

I semestar

Fonetika i fonologija turskog

jezika

J/D

Lektorske vježbe

Dr. Rifat Gürgendereli

Odsjek za pedagogiju

I semestar

Uvod u pedagogiju 1

(vježbe - grupa I )

Meliha Suljagić, MA

Engleski jezik 1

Opći predmet

Odsjek za pedagogiju

Doc. dr. Larisa Kasumagić-

Kafedžić

Odsjek za pedagogiju

I semestar

Osnovi obiteljske pedagogije

predavanja

Prof. dr. Lejla Kafedžić

Odsjek za pedagogiju

V semestar

Sociologija odgoja

(predavanja )

Doc. dr. Lejla Hodžić

Odsjek za pedagogiju

V semestar

Školska pedagogija 1

(predavanja )

Doc. dr. Lejla Hodžić

Odsjek za pedagogiju

III semestar

Uvod u pedagogijska istraživanja

(predavanja )

prof. dr. Amir Pušina

Odsjek za anglistiku

III semestar

Savremeni engleski jezik 3,

(vježbe )

(Strani lektor Stephen Anthony

Hefford, MA)

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Page 3: Centralni raspored (zimski semestar)

Centralni rasporedSoba 49

Zimski semestar studijske 2016/2017. godine

Sat/

Dan08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Po

ne

dje

ljak

Uto

rak

Srij

eda

Odsjek za

sociologiju

III semestar

Demografija

Predavanja

SOC

prof. dr. Fikret

Bečirović

Čet

vrta

kP

etak

Odsjek za filozofiju

VII semestar

Ontologija III/1

Predavanja

FIL

prof. dr. Ugo Vlaisavljević

Odsjek za filozofiju, III semestar

Ontologija I/1

Predavanja

FIL / FIL-SOC

prof. dr. Ugo Vlaisavljević

Odsjek za filozofiju, VII semestar

Historija filozofije IV

Predavanja

FIL

prof. dr. Samir Arnautović

Odsjek za filozofiju, V semestar

Teorija spoznaje,

(Klasične teorije spoznaje)

Predavanja

FIL / FIL-SOC

prof. dr. Nijaz Ibrulj

Odsjek za filozofiju, Odsjek za sociologiju

I semestar

Logika s metodologijom socioloških istraživanja I

(Uvod u logiku)

Vježbe

FIL / FIL-SOC

dr. Kenan Šljivo

Odsjek za filozofiju, V semestar

Historija filozofije III

Predavanja

FIL / FIL-SOC

prof. dr. Samir Arnautović

Odsjek za filozofiju, Odsjek za sociologiju

III semestar

Opća sociologija I

Predavanja

SOC / FIL-SOC

prof. dr. Salih Fočo

Odsjek za sociologiju, Odsjek za

filozofiju

III semestar

Opća sociologija I

Vježbe

Fil/SOC

Tomislav Tadić, MA

Odsjek za filozofiju, Odsjek za sociologiju

I semestar

Historija socijalnih i političkih doktrina I

Vježbe

SOC / FIL-SOC

doc. dr. Vedad Muharemović

Odsjek za filozofiju, V semestar

Logika s metodologijom socioloških istraživanja II

(Filozofska logika)

Vježbe

FIL

dr. Kenan Šljivo

Odsjek za filozofiju, V semestar

Historija filozofije III

Vježbe

FIL / FIL-SOC

Džana Rahimić-Bužo, MA

Odsjek za filozofiju, V semestar

Teorija spoznaje

(Klasične teorije spoznaje)

Vježbe

FIL / FIL-SOC

dr. Kenan Šljivo

Odsjek za filozofiju, Odsjek za

sociologiju, III semestar

Sociologija politike I

Predavanja

SOC / FIL-SOC

prof. dr. Ivo Komšić

Odsjek za filozofiju, Odsjek za sociologiju

III semestar

Sociologija politike I

Vježbe

SOC / FIL-SOC

mr. Jelena Gaković

Odsjek za filozofiju, III semestar

Ontologija I/1

Vježbe

FIL / FIL-SOC

prof. dr. Ugo Vlaisavljević

Odsjek za filozofiju, VII semestar

Ontologija III/1

Vježbe

FIL

prof. dr. Ugo Vlaisavljević

Odsjek za psihologiju

IX semestar

Etika istraživačke i stručne

djelatnosti psihologije

Predavanja

prof. dr. Jasminka Babić-

Avdispahić

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Page 4: Centralni raspored (zimski semestar)

Centralni rasporedSoba 50

Zimski semestar studijske 2016/2017. godine

Sat/

Dan08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Po

ne

dje

ljak

Odsjek za

filozofiju

I semestar

Uvod u filozofiju

Vježbe

FIL/FIL-SOC

dr. Kenan Šljivo

Uto

rak

Odsjek za filozofiju,

Odsjek za sociologiju

V semestar

Sociologija religije

Predavanja

FIL-SOC / SOC

prof. dr. Dino

Abazović

Srij

eda

Odsjek za sociologiju

I semestar

Uvod u

sociologijuVježbe

SOC

Tomislav Tadić, MA

Čet

vrta

k

Odsjek za

filozofiju

I semestar

Uvod u filozofiju I

Predavanja

FIL / FIL-SOC

prof. dr. Nijaz

Ibrulj

Pet

ak

Odsjek za sociologiju

III semestar

Sociologija

politike IPredavanja

SOC / FIL-SOC

prof. dr. Ivo Komšić

Odsjek za sociologiju

VII semestar

Savremena sociologija

Vježbe

SOC

Tomislav Tadić, MA

Odsjek za filozofiju, VII semestar

Logika s metodologijom socioloških Istraživanja II

(Filozofska logika)

Predavanja

FIL

prof. dr. Nijaz Ibrulj

Odsjek za filozofiju

I semestar

Historija filozofije I/1

Vježbe

FIL / FIL-SOC

Džana Rahimić-Bužo, MA

Odsjek za filozofiju, Odsjek za

sociologiju

V semestar

Sociologija religije

Seminari

FIL-SOC / SOC

Tomislav Tadić, MA

Odsjek za filozofiju, IX semestar

Metodika nastave filozofije

Predavanja + vježbe

FIL

prof.dr. Nevad Kahteran

Odsjek za filozofiju, Odsjek za

sociologiju, I semestar

Uvod u sociologiju

Vježbe

FIL-SOC/SOC

Tomislav Tadić, MA

Odsjek za filozofiju, Odsjek za

sociologiju, III semestar

Sociologija kulture I

Predavanja

FIL-SOC/SOC

prof.dr. Sulejman Bosto

Odsjek za filozofiju, III semestar

Historija filozofije II/1

Vježbe

FIL / FIL-SOC

Džana Rahimić-Bužo, MA

Odsjek za sociologiju

III semestar

Demografija

Vježbe

SOC

prof. dr. Fikret Bečirović

Odsjek za filozofiju, Odsjek za

sociologiju, I semestar

Osnovi političke ekonomije

Predavanja

SOC / FIL-SOC

prof. dr. Ivo Komšić

Odsjek za filozofiju, Odsjek za

sociologiju, I semestar

Osnovi političke ekonomije

Vježbe

SOC / FIL-SOC

mr. Jelena Gaković

Odsjek za sociologiju

VII semestar

Sociologija moći i ljudskih prava

Predavanja

SOC

prof. dr. Ivo Komšić

Odsjek za sociologiju

V semestar

Sociologija komunikacije I

Vježbe

SOC

mr. Jelena Gaković

Odsjek za sociologiju

VII semestar

Savremena sociologija

Predavanja

SOC

prof. dr. Salih Fočo

Odsjek za filozofiju, Odsjek za sociologiju

I semestar

Historija socijalnih i političkih doktrina I

Predavanja

SOC / FIL-SOC

doc. dr. Vedad Muharemović

Odsjek za filozofiju, I i III semestar

Historija istočnih filozofija I

Predavanja

FIL/FIL-SOC

prof.dr. Nevad Kahteran

Odsjek za filozofiju, I semestar

Historija filozofije I/1

Predavanja

FIL / FIL-SOC

prof. dr. Damir Marić

Odsjek za filozofiju

I semestar

Uvod u filozofiju

Vježbe

FIL / FIL-SOC

dr. Kenan Šljivo

Odsjek za filozofiju, Odsjek za sociologiju

I semestar

Logika s metodologijom socioloških istraživanja I

(Uvod u logiku)

Predavanja

FIL / SOC / FIL-SOC

prof. dr. Nijaz Ibrulj

Odsjek za filozofiju,Odsjek za sociologiju

I semestar

Uvod u sociologiju

Predavanja

SOC / FIL-SOC

prof. dr. Salih Fočo

Odsjek za sociologiju

VII semestar

IP: Sociologija konflikata

Vježbe

SOC

Tomislav Tadić, MA

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Page 5: Centralni raspored (zimski semestar)

Centralni rasporedSoba 53

Zimski semestar studijske 2016/2017. godine

Sat/

Dan08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Po

ne

dje

ljak

Uto

rak

Odsjek za

sociologiju

IX semestar

Metode i tehnike

znanstvenih

istraživanja

Vježbe

SOC

Tomislav Tadić, MA

Odsjek za filozofiju,

Odsjek za

sociologiju

V semestar

Sociologija religije

Predavanja

FIL-SOC / SOC

prof. dr. Dino

Abazović

Odsjek za filozofiju

I semestar

Historija filozofije

I/1

Vježbe

FIL / FIL-SOC

Džana Rahimić-

Bužo, MA

Srij

eda

Čet

vrta

kP

etak

Odsjek za filozofiju, III semestar

Historija filozofije II/1

Predavanja

FIL / FIL-SOC

prof. dr. Damir Marić

Odsjek za sociologiju

VII semestar

Sociologija moći i ljudskih prava

Vježbe

SOC

mr. Jelena Gaković

Odsjek za filozofiju, V semestar

Ontologija II/1

Predavanja + vježbe

FIL / FIL-SOC

prof. dr. Sulejman Bosto

Odsjek za sociologiju

III semestar

Socijalna antropologija

Predavanja

SOC

doc. dr. Aiša Softić

Odsjek za filozofiju, V semestar

Ontologija II/1,

Predavanja

FIL / FIL-SOC

prof. dr. Sulejman Bosto

Odsjek za filozofiju, Odsjek za

sociologiju, III semestar

Sociologija kulture I

Seminari

FIL-SOC

prof. dr. Sulejman Bosto

Odsjek za sociologiju

V semestar

Sociologija naselja

Vježbe

SOC

mr. Jelena Gaković

Odsjek za sociologiju

VII semestar

IP: Sociologija konflikata

Vježbe

SOC

Tomislav Tadić, MA

Odsjek za filozofiju, VII semestar

Historija filozofije IV

Vježbe

FIL

Džana Rahimić-Bužo, MA

Odsjek za sociologiju

V semestar

Sociologija naselja

Predavanja

SOC

prof. dr. Ivo Komšić

Odsjek za sociologiju

V semestar

IP: Sociologija konflikata

Predavanja

SOC

prof. dr. Salih Fočo

Odsjek za sociologiju

VII semestar

IP: Sociologija konflikata

Predavanja

SOC

prof. dr. Salih Fočo

Odsjek za filozofiju, I i III semestar

Historija istočnih filozofija I

Seminar

FIL/FIL-SOC

prof. dr. Nevad Kahteran

Odsjek za filozofiju

III semestar

Estetika I

Vježbe

FIL / FIL-SOC

prof. dr. Sulejman Bosto

Odsjek za sociologiju

V semestar

IP: Sociologija odgoja i

obrazovanja

Vježbe

SOC

Tomislav Tadić, MA

Odsjek za sociologiju

V semestar

Socijalna antropologija

Vježbe

SOC

Tomislav Tadić, MA

Odsjek za sociologiju

VII semestar

Sociologija komunikacije I

Predavanja

SOC

prof. dr. Nijaz Ibrulj

Odsjek za filozofiju, III semestar

Estetika I

Predavanja

FIL / FIL-SOC

prof. dr. Sulejman Bosto

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Page 6: Centralni raspored (zimski semestar)

Centralni rasporedVeliki amfiteatar (Soba 74)

Zimski semestar studijske 2016/2017. godine

Sat/

Dan08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Po

ne

dje

ljak Bosanski, hrvatski,

srpski jezik 1 (V)

ROM

mr. Elma

Durmišević-

Cernica

Bosanski, hrvatski,

srpski jezik 1 (V)

GER

mr. Elma

Durmišević-

Cernica

Bosanski, hrvatski,

srpski jezik 1 (P)

PED, PSI - grupa 1

doc. dr. Bernisa

Puriš

Bosanski, hrvatski,

srpski jezik 1 (P)

ARH, FIL, HIST,

HUM, KOMP I

BIBL, SOC

doc. dr. Bernisa

Puriš

Bosanski, hrvatski,

srpski jezik 1 (P)

ANG, ORIJ FIL.,

ROM, SLAV

doc. dr. Bernisa

Puriš

Bosanski, hrvatski,

srpski jezik 1 (V)

ORIJ FIL, SLAV,

SOC

Azra Hodžić-

Čavkić, MA

Bosanski, hrvatski,

srpski jezik 1.

(V - grupa 1 )

ANG, ARH, HIST,

HUM, KOMP I BIBL

mr. Mehmed

Kardaš

Bosanski, hrvatski,

srpski jezik 1.

(V - grupa 1 )

PED

mr. Enisa Tutkur

Pedagogija 1

(predavanja )

ANG

prof.dr. Mirjana

Mavrak

Pedagogija 1

(vježbe )

ANG

mr. Dženeta

Camović

Uto

rak

Bosanski, hrvatski,

srpski jezik 1.

(V - grupa 2 )

PED

mr. Enisa Tutkur

Bosanski, hrvatski,

srpski jezik 1.

(V - grupa 2 )

PSI

mr. Enisa Tutkur

Odsjek za

germanistiku

I semestar

Pregled historije

njemačke

književnosti 1,

(P)

doc.dr. Ljubinka

Petrović-Ziemer

Odsjek za

germanistiku

I semestar

Pregled historije

njemačke

književnosti 1,

(V) G1

Procedura u toku

Odsjek za

psihologiju

I semestar

Uvod u

psihologiju

seminar

doc. dr. Maida

Koso – Drljević

Odsjek za

psihologiju

I semestar

Uvod u

psihologiju

vježbe

doc. dr. Maida

Koso – Drljević

Srij

eda

Odsjek za anglistiku

I semestar

Uvod u studij

književnosti,

predavanja

doc.dr. Ifeta Čirić-

Fazlija

Odsjek za anglistiku

I semestar

Uvod u studij

književnosti,

seminar

doc.dr. Ifeta Čirić-

Fazlija

Odsjek za anglistiku

I semestar

Savremeni

engleski jezik 1, (predavanja)

doc. dr. Selma

Đuliman

Odsjek za anglistiku

V semestar

Savremeni engleski

jezik 5,

(vježbe - II grupa)

Strani lektor Stephen

Anthony Hefford,

MA

Čet

vrta

k

Odsjek za

pedagogiju

I semestar

Osnovi

informatike

predavanja

prof.dr. Senada

Dizdar

Odsjek za anglistiku

I semestar

Društvena i

kulturna historija

Velike Britanije do

1485. godine,

predavanja

(doc. dr. Lejla

Mulalić)

Odsjek za anglistiku

I semestar

Društvena i

kulturna historija

Velike Britanije do

1485. godine,

seminar

(doc. dr. Lejla

Mulalić)

Pet

ak

Pedagogija 1.

(predavanja + vježbe )

BHS, SLAV, ROM

prof. dr. Snježana Šušnjara /

Anida Sadiković, MA

Odsjek za pedagogiju, Katedra za

historiju umjetnosti

VII semestar

Metodika nastavnog rada/

Metodika nastave historije

umjetnosti

predavanja

prof.dr. Hašim Muminović

Odsjek za psihologiju

I semestar

Biološka psihologija I,

predavanja

doc.dr. Maida Koso-Drljević

Odsjek za psihologiju

I semestar

Statistika u psihologiji I (V)

Ratko Đokić, MA

I grupa

Osnove latinskog jezika I,

(predavanja + vježbe )

(arh, pov, franc, ital)

doc.dr. Drago Župarić/

Dijana Beljan, MA

Uvod u psihologiju,

predavanja

doc. dr. Maida Koso - Drljević

Odsjek za psihologiju

I semestar

Statistika u psihologiji I,

predavanja

prof. dr. Nermin Đapo

Filozofija,

opći predmet

prof.dr. Nevad Kahteran

Odsjek za književnosti naroda BiH

III semestar

Morfologija I (V)

mr. Enisa Tutkur

Odsjek za germanistiku

I semestar

Morfologija njemačkog jezika 1

predavanja

doc.dr. S. Mešić

Odsjek za anglistiku

I semestar

Morfologija,

predavanja

doc. dr. Nataša Stojaković

Odsjek za anglistiku

I semestar

Uvod u studij jezika,

predavanja

doc. dr. Selma Đuliman

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

I semestar

Opća povijest književnosti 1:

antički period

[j./d. studij] (P)

prof.dr. Muhamed Dželilović

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Page 7: Centralni raspored (zimski semestar)

Centralni rasporedSoba 98

Zimski semestar studijske 2016/2017. godine

Sat/

Dan08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Po

ne

dje

ljak

Uto

rak

Odsjek za

pedagogiju

V semestar

Specijalna

pedagogija 1

(vježbe - grupa I )

Anida Sadiković,

MA

Odsjek za

pedagogiju

V semestar

Specijalna

pedagogija 1

(vježbe - grupa II )

Anida Sadiković,

MA

Srij

eda

Odsjek za

pedagogiju

VII semestar

Pedagoška

psihologija 3

(vježbe )

Merima Zukić,

M.A.

Čet

vrta

k

Odsjek za

pedagogiju

V semestar

Sociologija odgoja

(vježbe - grupa I )

Meliha Suljagić,

MA

Odsjek za

pedagogiju

V semestar

Sociologija odgoja

(vježbe - grupa II )

Meliha Suljagić,

MA

Odsjek za

pedagogiju

V semestar

Školska pedagogija

1

(vježbe - grupa I )

Meliha Suljagić,

MA

Odsjek za

pedagogiju

V semestar

Školska pedagogija

1

(vježbe - grupa II )

Meliha Suljagić,

MA

Pet

ak

Odsjek za

pedagogiju

V semestar

Osnove

komparativne

pedagogije

(vježbe - grupa I)

mr. Emina Dedić

Bukvić

Odsjek za

pedagogiju

V semestar

Osnove

komparativne

pedagogije

(vježbe - grupa II )

mr. Emina Dedić

Bukvić

Odsjek za pedagogiju

III semestar

Uvod u pedagogijska

istraživanja

(vježbe - grupa II )

Amina Isanović, MA

Odsjek za pedagogiju

III semestar

Razvojna psihologija 1

(predavanja )

prof.dr. Indira Fako

Odsjek za pedagogiju

VII semestar

Pedagoška antropologija

(vježbe )

mr. Emina Dedić Bukvić

Odsjek za pedagogiju

III semestar

IP Pedagoška komunikologija,

(seminar )

prof.dr. Hašim Muminović/

mr. Emina Dedić Bukvić

Odsjek za pedagogiju

IX semestar

Nadareni učenici

(vježbe )

Amina Isanović, MA

Odsjek za pedagogiju

I semestar

Osnovi predškolske

pedagogije

(predavanja )

prof.ddr. Lidija Pehar

Odsjek za pedagogiju

I semestar

Opća psihologija 1

(predavanja + seminar )

prof. dr. Amir Pušina

Odsjek za pedagogiju

III semestar

Opća povijest pedagogije i

školstva

(predavanja )

prof.dr. Snježana Šušnjara

Odsjek za pedagogiju

V semestar

Specijalna pedagogija 1

(predavanja )

prof.dr. Lejla Kafedžić

Odsjek za pedagogiju

III semestar

Razvojna psihologija 1

(vježbe )

mr. Đenita Tuce

Odsjek za pedagogiju

VII semestar

Medicinska pedagogija

(predavanja )

prof. dr. Mirjana Mavrak

Odsjek za pedagogiju

III semestar

Opća pedagogija,

(predavanja )

prof.dr. Hašim Muminović

Odsjek za pedagogiju

III semestar

Pedagoška statistika 1

(predavanja )

prof. dr. Amir Pušina

Odsjek za pedagogiju

IX semestar

Pedagogijska istraživanja –

Naučno-istraživački rad 1,

(vježbe )

Meliha Suljagić, MA

Odsjek za pedagogiju

IX semestar

Metodika vannastavnog rada

(predavanja )

prof.dr. Hašim Muminović

Odsjek za pedagogiju

III semestar

Opća pedagogija

(vježbe - grupa I )

Edina Nikšić Rebihić, MA

Odsjek za pedagogiju

VII semestar

Medicinska pedagogija

(vježbe )

mr. Dženeta Camović

Odsjek za pedagogiju

V semestar

Osnove andragogije

(predavanja )

prof.dr. Mirjana Mavrak

Odsjek za pedagogiju

III semestar

Opća povijest pedagogije i

školstva

(vježbe - grupa II )

Edina Nikšić Rebihić, MA

Odsjek za pedagogiju

I semestar

Osnovi obiteljske pedagogije

(vježbe – grupa II )

mr. Sandra Bjelan

Odsjek za pedagogiju

III semestar

Uvod u pedagogijska

istraživanja

(vježbe - grupa I )

Amina Isanović, MA

Odsjek za pedagogiju

III semestar

Pedagoška psihologija 1

(predavanja )

prof. dr. Amir Pušina

Odsjek za pedagogiju

V semestar

Didaktika 1

(predavanja )

prof.dr. Hašim Muminović

Odsjek za pedagogiju

V semestar

IP Metodika rada školskog

pedagoga

(seminar )

prof. dr. Snježana Šušnjara/

Edina Nikšić Rebihić, MA

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Page 8: Centralni raspored (zimski semestar)

Centralni rasporedSoba 99

Zimski semestar studijske 2016/2017. godine

Sat/

Dan08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Po

ne

dje

ljak

Odsjek za orijentalnu

filologiju

VII semestar

Metodika nastave

arapskog jezika 2

(S) J

Prof.dr. Elma Dizdar/

Amir Dervišević

Odsjek za orijentalnu

filologiju

VII semestar

Metodika nastave

arapskog jezika 2

(V) J/D

Amir Dervišević

Uto

rak

Odsjek za orijentalnu

filologiju

IX semestar

Postklasična

osmanska

književnost (V) J/D

Prof. dr. Alena

Ćatović/

Edina Nurikić, MA

Odsjek za orijentalnu

filologiju

IX semestar

Postklasična

osmanska

književnost (V) J

Prof. dr. Alena

Ćatović/

Edina Nurikić, MA

Srij

eda

Čet

vrta

k

Odsjek za orijentalnu

filologiju

VII semestar

Metodika nastave

arapskog jezika 2 (P) J/D

Prof.dr. Elma Dizdar/

Amir Dervišević

Odsjek za

orijentalnu

filologiju

IX semestar

Savremeni

arapski jezik 9

(V) J/D

Amir Dervišević

Odsjek za orijentalnu

filologiju

III semestar

Morfologija

perzijskog jezika 1 (V) J/D

Prof. dr. Đenita

Haverić

Odsjek za orijentalnu

filologiju

III semestar

Morfologija

perzijskog jezika 1(V)

Doc. dr. Munir Drkić

Pet

ak

Odsjek za orijentalnu filologiju

VII semestar

Orijentalno-islamska civilizacija

1 (P)* J/D

Doc. dr. Ahmed Zildžić

* za sve studente (A,T,P)

Odsjek za orijentalnu filologiju

III semestar

Morfologija perzijskog jezika 1

(P) J/D

Prof. dr. Đenita Haverić

Odsjek za orijentalnu filologiju

III semestar

Stara perzijska književnost

(P) J/D

Prof. dr. Namir Karahalilović

Odsjek za orijentalnu filologiju

V semestar

Horasanski književni stil

(P) J/D

Prof. dr. Namir Karahalilović

Odsjek za orijentalnu filologiju

VII semestar

Sintaksa infinitnih formi

Lektorske vježbe J/D

Dr. Rifat Gürgendereli

Odsjek za orijentalnu filologiju

V semestar

Tvorba riječi u perzijskom jeziku

(P) J

Prof. dr. Đenita Haverić

Odsjek za orijentalnu filologiju

III semestar

Morfologija turskog jezika

Lektorske vježbe J/D

Dr. Rifat Gürgendereli

Odsjek za orijentalnu filologiju

III semestar

Morfologija turskog jezika

Lektorske vježbe J/D

Dr. Rifat Gürgendereli

Odsjek za orijentalnu filologiju

VII semestar

Poetika stare arapske

književnosti

(P) J/D

Prof. dr. Esad Duraković

Odsjek za orijentalnu filologiju

VII semestar

Uvod u osmanski jezik

(P+V) J/D

Prof. dr. Kerima Filan

Odsjek za orijentalnu filologiju

VII semestar

Sintaksa infinitnih formi

Lektorske vježbe J/D

Dr. Rifat Gürgendereli

Odsjek za orijentalnu filologiju

VII semestar

Sintaksa infinitnih formi

(P) J, J/D

Prof. dr. Kerima Filan

Odsjek za orijentalnu filologiju

V semestar

Sintaksa arapskog jezika 1 (V) J

Prof. dr. Elma Dizdar

Odsjek za orijentalnu filologiju

V semestar

Sintaksa turskog jezika 1

Lektorske vježbe J/D

Dr. Müberra Gürgendereli

Odsjek za orijentalnu filologiju

VII semestar

Uvod u klasičnu

osmansku književnost

(V) J/D

Prof. dr. Alena Ćatović/

Edina Nurikić, MA

Odsjek za orijentalnu filologiju

V semestar

Uvod u metodiku nastave

arapskog jezika

(V) J/D

Amir Dervišević

Odsjek za orijentalnu filologiju

V semestar

Moderna arapska književnost 1

(S) J/D

Doc. dr. Mirza Sarajkić

Odsjek za orijentalnu filologiju

VII semestar

Poetika stare arapske

književnosti

(S) J/D

Prof. dr. Munir Mujić

Odsjek za orijentalnu filologiju

IX semestar

Tvorba riječi u turskom jeziku 1

(P) J/D

Prof. dr. Kerima Filan

Odsjek za orijentalnu filologiju

VII semestar

Iranska epika – Firdusijeva

Šahnama

(V) J/D

Mr. Velida Mataradžija

Odsjek za orijentalnu

filologiju

I semestar

Uvod u perzijski jezik.

Lektorske vježbe J/D, J

Dr. Seyed Kazem Mousavi

Odsjek za orijentalnu filologiju

VII semestar

Sintaksa arapskog jezika 3

(V) J/D

Suada Muharemović

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Page 9: Centralni raspored (zimski semestar)

Centralni rasporedSoba 121

Zimski semestar studijske 2016/2017. godine

Sat/

Dan08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Po

ne

dje

ljak

Odsjek za pedagogiju

IX semestar

Pedagogijska

istraživanja –

Naučno-

istraživački rad 1(predavanja )

prof.ddr. Lidija Pehar

Uto

rak

Odsjek za

pedagogiju

VII semestar

Pedagoška

psihologija 3

(predavanja )

prof. dr. Amir

Pušina

Odsjek za

pedagogiju

V semestar

Metodika

odgojnog rada

(predavanja )

prof.dr. Snježana

Šušnjara

Odsjek za

pedagogiju

I semestar

Opća psihologija 1

(vježbe - grupa I )

Merima Zukić,

M.A.

Odsjek za

pedagogiju

I semestar

Opća psihologija 1

(vježbe - grupa II )

Merima Zukić,

M.A.

Srij

eda

Odsjek za

pedagogiju

VII semestar

Pedagoška

antropologija

(predavanja )

prof. dr. Mirjana

Mavrak

Odsjek za pedagogiju

VII semestar

Vrednovanje

odgojno-

obrazovnog rada, (predavanja )

prof. dr. Mirjana

Mavrak

Čet

vrta

k

Odsjek za

pedagogiju

V semestar

Osnove

andragogije

(vježbe - grupa I )

Amina Isanović, MA

Odsjek za

pedagogiju

V semestar

Osnove

andragogije

(vježbe - grupa II )

Amina Isanović, MA

Pet

ak

Odsjek za

pedagogiju

I semestar

Osnovi

informatike

(vježbe – grupa I )

mr. Emina Dedić

Bukvić

Odsjek za

pedagogiju

I semestar

Osnovi

informatike

(vježbe – grupa II )

mr. Emina Dedić

Bukvić

Odsjek za

pedagogiju

I semestar

Osnovi

informatike

(vježbe – grupa III )

mr. Emina Dedić

Bukvić

Odsjek za pedagogiju

VII semestar

Obrazovne politike i upravljanje

obrazovnim sistemima

(vježbe )

mr. Emina Dedić Bukvić

Odsjek za pedagogiju

III semestar

Pedagoška statistika 1

(vježbe - grupa II )

Merima Zukić, M.A.

Odsjek za pedagogiju

III semestar

Pedagoška statistika 1

(vježbe - grupa I )

Merima Zukić, M.A.

Odsjek za pedagogiju

III semestar

Opća povijest pedagogije i

školstva BiH

(vježbe )

Edina Nikšić Rebihić, MA

Temeljna nastavna umijeća

(predavanja + vježbe )

prof.dr. Snježana Šunjara/

Meliha Suljagić, MA

Odsjek za pedagogiju

V semestar

Metodika odgojnog rada

(vježbe - grupa I )

Edina Nikšić Rebihić, MA

Odsjek za pedagogiju

IX semestar

Učenici s teškoćama u razvoju

(predavanja )

prof. ddr. Lidija Pehar

Odsjek za pedagogiju

IX semestar

Metodika vannastavnog rada

(vježbe )

mr. Sandra Bjelan

Odsjek za pedagogiju

VII semestar

Metodika nastavnog rada

(vježbe )

mr. Sandra Bjelan

Odsjek za pedagogiju

V semestar

Osnove komparativne

pedagogije

(predavanja )

prof. dr. Snježana Šušnjara

Odsjek za pedagogiju

I semestar

Uvod u pedagogiju 1

(vježbe - grupa III )

Meliha Suljagić, MA

Odsjek za pedagogiju

IX semestar

Učenici s teškoćama

u razvoju

(vježbe)

Anida Sadiković, MA

Odsjek za pedagogiju

V semestar

IP: Pedagogija slobodnog

vremena

(seminar )

prof.ddr. Lidija Pehar

Odsjek za pedagogiju

I semestar

Osnovi predškolske

pedagogije

(vježbe – grupa II )

mr. Dženeta Camović

Odsjek za pedagogiju

I semestar

Osnovi predškolske pedagogije

(vježbe – grupa III )

mr. Dženeta Camović

Odsjek za pedagogiju

IX semestar

Metodika odgojnog rada

(vježbe )

mr. Dženeta Camović

Odsjek za pedagogiju

I semestar

Uvod u pedagogiju 1

(vježbe - grupa II )

Meliha Suljagić, MA

Odsjek za pedagogiju

III semestar

Opća pedagogija

(vježbe - grupa II )

Edina Nikšić Rebihić, MA

Odsjek za pedagogiju

I semestar

Osnovi obiteljske pedagogije

(vježbe – grupa III )

mr. Sandra Bjelan

Odsjek za pedagogiju

V semestar

Didaktika 1

(vježbe - grupa I )

mr. Sandra Bjelan

Odsjek za pedagogiju

V semestar

Didaktika 1

(vježbe - grupa II )

mr. Sandra Bjelan

Odsjek za pedagogiju

VII semestar

Obrazovne politike i upravljanje

obrazovnim sistemima

(predavanja )

prof.dr. Snježana Šunjara

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Page 10: Centralni raspored (zimski semestar)

Centralni rasporedSoba 122

Zimski semestar studijske 2016/2017. godine

Sat/

Dan08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Po

ne

dje

ljak

Odsjek za historiju

III semestar

Historija

jugoistočne Evrope

u osmanskom

periodu (do kraja

18. st.) (S)

prof.dr. Enes Pelidija/

dr. Fahd Kasumović

Uto

rak

Odsjek za historiju

III semestar

IP: Osmansko

carstvo i

Dubrovačka

republika (P)

prof. dr. Enes

Pelidija

Odsjek za historiju

IX semestar

Savremena

historija Bosne i

Hercegovine (P)

Nastavni smjer

prof.dr. Husnija

Kamberović

Srij

eda

Odsjek za historiju

V semestar

Historija

jugoistočne Evrope

1918.-2000. (S)

dr. Amir Duranović

Odsjek za historiju

III semestar

Opća historija

srednjeg vijeka (V-

XI st.) (V)

doc. dr. Emir

FIlipović

Čet

vrta

k

Odsjek za historiju

III semestar

Opća historija

srednjeg vijeka (V-

XI st.) (S)

prof. dr. Dubravko

Lovrenović

Pet

ak

Odsjek za historiju

III semestar

Historija

jugoistočne Evrope

u ranom srednjem

vijeku,

(S)

prof. dr. Esad

Kurtović

Odsjek za historiju

III semestar

Historija

jugoistočne Evrope

u ranom srednjem

vijeku,

(V)

prof. dr. Esad

Kurtović

Odsjek za historiju

I semestar

Historija drevnih civilizacija

i klasičnog doba 1 (P)

prof. dr. Salmedin Mesihović

Odsjek za historiju

V semestar

IP: Bosna i Hercegovina i njeni

susjedi u 19. stoljeću (P + V)

prof. dr. Edin Radušić/

Procedura u toku

Odsjek za historiju

III semestar

Opća historija srednjeg vijeka (V-

XI st.) (P)

prof. dr. Dubravko Lovrenović

Odsjek za historiju

III semestar

Historija jugoistočne Evrope u

ranom srednjem vijeku (P)

prof. dr. Esad Kurtović

Odsjek za historiju

I semestar

Historija drevnih civilizacija i

klasičnog doba 1 (V)

Amra Šačić, MA

Odsjek za psihologiju, IX semestar

IP Razvojna psihopatologija (P+V)

Doc. dr. Sabina Alispahić

Odsjek za historiju

III semestar

IP: Arhivistička istraživanja,

(P + V)

Dr. Amir Duranović

Odsjek za historiju, V semestar

Historija jugoistočne Evrope (1918.-2000.)

(P)

dr. Amir Duranović

Odsjek za historiju

III semestar

Historija jugoistočne Evrope u

osmanskom periodu (do kraja 18.

st.) (P)

prof. dr. Enes Pelidija

Odsjek za historiju, III semestar

Historija jugoistočne Evrope u osmanskom

periodu (do kraja 18. st.)

(V - grupa II)

dr. Fahd Kasumović

Odsjek za historiju

IX semestar

Metodika nastave historije 1 (P)

Nastavni smjer

prof. dr. Zijad Šehić/

Mr. Melisa Forić

Odsjek za historiju, III semestar

Historija jugoistočne Evrope u osmanskom

periodu (do kraja 18. st.)

(V - grupa 1)

dr. Fahd Kasumović

Odsjek za historiju, V semestar

Evropska i svjetska historija novog vijeka do

1918. (P)

doc. dr. Amila Kasumović

Odsjek za historiju, V semestar

Jugoistočna Evropa od kraja 18. stoljeća do

1918. godine (P)

prof.dr. Edin Radušić

Odsjek za historiju

VII semestar

Trgovina u srednjovjekovnoj

Bosni (P)

prof.dr. Esad Kurtović

Odsjek za historiju

VII semestar

Trgovina u srednjovjekovnoj

Bosni (V)

prof.dr. Esad Kurtović

Odsjek za historiju

III semestar

Historija jugoistočne Evrope u

osmanskom periodu (do kraja 18.

st.) (P)

prof. dr. Enes Pelidija

Odsjek za historiju

V semestar

Historija jugoistočne Evrope

1918.-2000. (V)

dr. Amir Duranović/

Procedura u toku

Odsjek za historiju

III semestar

Bosna u ranom srednjem vijeku

(S+V)

doc. dr. Emir O. Filipović

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Page 11: Centralni raspored (zimski semestar)

Centralni rasporedSoba 123

Zimski semestar studijske 2016/2017. godine

Sat/

Dan08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Po

ne

dje

ljak

Uto

rak

Srij

eda

Odsjek za

orijentalnu

filologiju

VII semestar

Sintaksa arapskog

jezika 3

(V) J

Doc.dr. Amra

Mulović

Odsjek za

orijentalnu

filologiju

I semestar

Uvod u perzijski

jezik

(S) J/D

Doc. dr. Munir

Drkić

Čet

vrta

kP

etak

Odsjek za orijentalnu filologiju

I semestar

Fonetika i fonologija turskog

jezika.

Lektorske vježbe J

Dr. Müberra Gürgendereli

Odsjek za orijentalnu filologiju

I semestar

Fonetika i uvod u morfologiju

arapskog jezika

(V) J/D

Suada Muharemović

Odsjek za orijentalnu filologiju

III semestar

Uvod u tursku književnost 1

(P) J/D

Prof.dr. Alena Ćatović

Odsjek za orijentalnu filologiju

I semestar

Fonetika i uvod u morfologiju

arapskog jezika

(V) J/D

Suada Muharemović

Odsjek za orijentalnu filologiju

I semestar

Fonetika i fonologija turskog

jezika.

Lektorske vježbe J

Dr. Müberra Gürgendereli

Odsjek za orijentalnu filologiju

I semestar

Fonetika i uvod u morfologiju

arapskog jezika

Lektorske vježbe J/D

Dr. Ahmad Hassan Abdelghany

Abdallah

Odsjek za orijentalnu filologiju

I semestar

Uvod u perzijski jezik

(V) J/D

Mr. Velida Mataradžija

Odsjek za orijentalnu filologiju

I semestar

Fonetika i uvod u morfologiju

arapskog jezika

(V) J/D

Amir Dervišević

Odsjek za orijentalnu filologiju

VII, IX semestar

Savremeni perzijski jezik 7,

Savremeni perzijski jezik 9

Lektorske vježbe

Dr. Seyed Kazem Mousavi

Odsjek za orijentalnu filologiju

III semestar

Stara arapska književnost

(S) J/D

Prof. dr. Munir Mujić

Odsjek za orijentalnu filologiju

I semestar

Fonetika i fonologija turskog

jezika

(V) J/D

Mr. Mirsad Turanović

Odsjek za orijentalnu filologiju

I semestar

Uvod u perzijski jezik

(P) J/D

Doc. dr. Munir Drkić

Odsjek za orijentalnu filologiju

III semestar

Morfologija turskog jezika,

(P) J/D

Prof.dr. Sabina Bakšić

Odsjek za orijentalnu filologiju

V semestar

Uvod u metodiku nastave

turskog jezika 1

(P) J/D

Prof.dr. Sabina Bakšić/

Mr. Mirsad Turanović

Odsjek za orijentalnu filologiju

V semestar

IP: Horasanski književni stil

(P) J/D

Doc. dr. Munir Drkić

Odsjek za orijentalnu filologiju

I semestar

Fonetika i uvod u morfologiju

arapskog jezika

(V) J/D

Amir Dervišević

Odsjek za orijentalnu filologiju

III semestar

Uvod u orijentalnu filologiju*

(P) J/D

Doc. dr. Ahmed Zildžić

* za sve studente (A,T,P)

Odsjek za orijentalnu filologiju

III semestar

Morfosintaksa arapskog jezika 1

(V) J/D

Doc.dr. Amra Mulović

Odsjek za orijentalnu filologiju

V semestar

Pragmatika turskog jezika 1

(P) J/D

Prof.dr. Sabina Bakšić

Odsjek za orijentalnu filologiju

I semestar

Fonetika i uvod u morfologiju

arapskog jezika

(I grupa ) J/D

Lektorske vježbe

Dr. Ahmad Hassan Abdelghany

Abdallah

Odsjek za orijentalnu filologiju

VII semestar

Sintaksa infinitnih formi (V) J

Mr. Mirsad Turanović

Odsjek za orijentalnu filologiju

I semestar

Fonetika i fonologija turskog

jezika

(V) J/D

Prof. dr. Alena Ćatović/

Edina Nurikić, MA

Odsjek za orijentalnu filologiju

I semestar

Fonetika i uvod u morfologiju

arapskog jezika

(P) J/D

Doc.dr. Amra Mulović

Odsjek za orijentalnu filologiju

III semestar

Morfosintaksa

arapskog jezika 1 (P) J/D

Doc. dr. Amra Mulović

Odsjek za orijentalnu filologiju

I semestar

Fonetika i uvod u morfologiju

arapskog jezika

(S) J/D

Doc. dr. Amra Mulović

Odsjek za orijentalnu filologiju

V semestar

Uvod u metodiku nastave

arapskog jezika (P) J/D

Prof.dr Elma Dizdar/

Amir Dervišević

Odsjek za orijentalnu filologiju

V semestar

Sintaksa arapskog jezika 1

(P) J/D

Prof. dr. Elma Dizdar

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Page 12: Centralni raspored (zimski semestar)

Centralni rasporedSoba 125

Zimski semestar studijske 2016/2017. godine

Sat/

Dan08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Po

ne

dje

ljak

Odsjek za b/h/s

jezik, Odsjek za

književnosti naroda

BiH

I semestar

Uvod u standardni

jezik (V) Azra Hodžić-Čavkić, MA

Bosanski,

hrvatski, srpski

jezik 1.

(V - grupa 2)

mr. Mehmed

Kardaš

Uto

rak

Odsjek za komp., knjiž. i

bibl., Odsjek za slav. jez.

i knjiž.

I semestar

Uvod u znanost o

književnosti 1

[j/d. studij] (V)

doc.dr. Ajla

Demiragić

Odsjek za komp.,

knjiž. i bibl., Odsjek

za slav. jez. i knjiž.

I semestar

Uvod u znanost o

književnosti 1,

[j. studij] (S)

doc.dr. Ajla

Demiragić

Odsjek za

romanistiku

V semestar

Kontrastivna

analiza francuski –

b/h/s jezik I

vježbe

Bisera Cero

Srij

eda

Čet

vrta

k

Odsjek za

pedagogiju

IX semestar

Nadareni učenici

(predavanja )

prof.dr.

Hašim Muminović

Odsjek za

pedagogiju

IV semestar

Pedagoška

psihologija 1

(vježbe - grupa I )

Merima Zukić,

M.A.

Odsjek za

pedagogiju

IV semestar

Pedagoška

psihologija 1

(vježbe - grupa II )

Merima Zukić,

M.A.

Pet

ak

Odsjek za historiju

I semestar

Historija drevnih

civilizacija i

klasičnog doba 1

(S)

prof.dr. Salmedin

Mesihović/

Amra Šačić, MA

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

I semestar

Opća historija informacijske

kulture (V)

Džejla Khattab, MA

Temeljna nastavna umijeća

(predavanja )

Nastavnički smjer

prof.dr. Mirjana Mavrak

Engleski jezik 1,

Odsjek za psihologiju

doc.dr. Amira Sadiković/

dr. Nejla Kalajdžisalihović

Odsjek za komparativnu književnost i

biblioteklarstvo, Odsjek za slavenske

jezike i književnosti, I semestar

Uvod u znanost o književnosti 1 [j/d. studij] (P)

doc.dr. Ajla Demiragić

Engleski jezik 1,

(predavanja + vježbe ) HIST, KOMP I BIBL, BHS, KNJIŽEVNOSTI

NARODA BiH

doc.dr. Selma Đuliman/

Alma Žero, MA

Odsjek za b/h/s jezik

I semestar

Pravopis (V)

mr. Elma Durmišević-Cernica

Odsjek za historiju

I semestar

Uvod u historijsku nauku (P)

dr. Amir Duranović

Odsjek za historiju

V semestar

Evropska i svjetska historija

novog vijeka do 1918.,

(S + P)

doc. dr. Amila Kasumović

Odsjek za historiju

I semestar

Historija drevnih civilizacija i

klasičnog doba 1 (V)

Amra Šačić, MA

Odsjek za historiju

VII semestar

Civilizacija klasičnog doba Grčke

i Rima (P + S)

prof. dr. Salmedin Mesihović

Odsjek za romanistiku

V semestar

Sintaksa italijanskog jezika I

2P + 1S

(doc. dr. Nermina Čengić)

Odsjek za romanistiku

V semestar

Italijanska književnost V

vježbe

(doc. dr. Mirza Mejdanija/

zamjena do okončanja

konkursne procedure )

Odsjek za pedagogiju

I semestar

Osnovi predškolske

pedagogije

(vježbe – grupa I )

mr. Dženeta Camović

Odsjek za pedagogiju

I semestar

Uvod u pedagogiju 1

(predavanja )

doc. dr. Lejla Hodžić

Odsjek za pedagogiju

VII semestar

Vrednovanje odgojno-

obrazovnog rada

(vježbe )

Amina Isanović, MA

Odsjek za historiju

IX semestar

Metodika nastave historije 1 (P)

Nastavni smjer

prof. dr. Zijad Šehić/

Mr. Melisa Forić

Odsjek za historiju

I semestar

Historija drevnih civilizacija i

klasičnog doba 1 (P)

prof. dr. Salmedin Mesihović

Odsjek za historiju

I semestar

Historija drevnih civilizacija i

klasičnog doba 1 (V)

Amra Šačić, MA

Odsjek za historiju

I semestar

Uvod u historijsku nauku

(P)

dr. Amir Duranović

Odsjek za historiju

III semestar

Bosna u ranom srednjem

vijeku,

(P)

doc. dr. Emir Filipović

Odsjek za romanistiku

V semestar

Metodika nastave stranog jezika

i hospitacije

predavanja (sve katedre)

(Doc. dr. Lejla Tekešinović,

Emir Šišić, MA)

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Page 13: Centralni raspored (zimski semestar)

Centralni rasporedSoba 126

Zimski semestar studijske 2016/2017. godine

Sat/

Dan08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Po

ne

dje

ljak

Katedra za historiju

umjetnosti

V semestar

Umjetnost XIX

stoljeća (S)

prof.dr. Aida Abadžić-

Hodžić/ Dr. Haris

Dervišević, do poratka

sa porodiljsko odsutva

Andree Baotić, MA

Katedra za historiju

umjetnosti

V semestar

Umjetnost XIX

stoljeća (V)

Dr. Haris Dervišević,

do poratka sa

porodiljsko odsutva

Andree Baotić, MA

Katedra za historiju

umjetnosti

VII semestar

Sociologija kulture i

umjetnosti

(V)

Dr. Haris Dervišević

Katedra za historiju

umjetnosti

VII semestar

Sociologija kulture i

umjetnosti

(S)

prof.dr. Senadin

Musabegović/

Dr. Haris Dervišević

Uto

rak

Katedra za historiju

umjetnosti

V semestar

Umjetnost nakon

1900. (S)

prof. dr. Asja

Mandić/ Dr. Haris

Dervišević, do poratka

sa porodiljsko odsutva

Andree Baotić, MA

Katedra za historiju

umjetnosti

V semestar

Umjetnost nakon

1900. (V)

Dr. Haris Dervišević,

do poratka sa

porodiljsko odsutva

Andree Baotić, MA

Srij

eda

Katedra za historiju

umjetnosti

I semestar

Osnove likovnih

umjetnosti, (V)

Dr. Haris Dervišević,

do poratka sa

porodiljsko odsutva

Andree Baotić, MA

Katedra za historiju

umjetnosti

I semestar

Osnove arhitekture,

(V)

Dr. Haris Dervišević,

do poratka sa

porodiljsko odsutva

Andree Baotić, MA

Katedra za historiju

umjetnosti

VII semestar

Arhitektura i

urbanizam na tlu

BiH od 15. stoljeća

do 1878. (V)

Haris Dervišević, MA

Katedra za historiju

umjetnosti

VII semestar

Arhitektura i urbanizam

na tlu BiH od 15. stoljeća

do 1878. (S)

prof.dr. Mirza Hasan

Ćeman/ Haris Dervišević,

MA

Čet

vrta

k

Katedra za historiju

umjetnosti

III semestar

Umjetnost

prethistorije i

antike (V)

Dr. Haris Dervišević

Katedra za historiju

umjetnosti

III semestar

Umjetnost

romanike i

gotike (V)

Dr. Haris Dervišević

Pet

ak

Katedra za historiju

umjetnosti

V semestar

Umjetnost Bosne i

Hercegovine od 15.

do 19. stoljeća (V)

Dr. Haris Dervišević

Katedra za historiju

umjetnosti

III semestar

Umjetnost

srednjovjekovne

Bosne (V)

Dr. Haris Dervišević

Katedra za

historiju

umjetnosti

I semestar

Umjetnost

prethistorije i

antike, (S)

prof. dr. Adnan

Busuladžić

Katedra za historiju umjetnosti

VII semestar

Sociologija kulture i umjetnosti,

(P)

prof.dr. Senadin Musabegović

Katedra za historiju umjetnosti

IX semestar

Savremene teorije umjetnosti i

interpretacije djela (P)

prof.dr. Senadin Musabegović

Katedra za historiju umjetnosti

IX semestar

Kiparstvo i Artes minores na tlu BiH od

15. stoljeća do 1878. godine /

IP Kiparstvo i Artes minores na tlu BiH

od 15. stoljeća do 1878. godine.

(V + S)

prof.dr. Mirza Hasan Ćeman/

Dr. Haris Dervišević

Katedra za historiju umjetnosti

III semestar

Umjetnost srednjovjekovne

Bosne (P)

prof.dr. Mirza Hasan Ćeman

Katedra za historiju umjetnosti

IX semestar

Kiparstvo i Artes minores na tlu BiH

od 15. stoljeća do 1878. godine /

IP Kiparstvo i Artes minores na tlu BiH

od 15. stoljeća do 1878. godine.

(P)

prof.dr. Mirza Hasan Ćeman

Katedra za arheologiju

IX semestar

Postobjektna umjetnost od 1960.

do danas /

IP Postobjektna umjetnost od

1960. do danas, (P)

prof.dr. Asja Mandić

Katedra za historiju umjetnosti

VII semestar

Izvori moderne umjetnosti /

IP Izvori moderne umjetnosti.

(P)

prof.dr. Aida Abadžić Hodžić

Katedra za historiju umjetnosti, Odsjek

za komparativnu književnost i

bibliotekarstvo [j studij ]

VII semestar i IX semestar

IP Uvod u filmologiju (P)

prof.dr. Senadin Musabegović

Katedra za historiju umjetnosti

V semestar

Umjetnost XIX stoljeća (P)

prof.dr. Aida Abadžić Hodžić

Katedra za historiju umjetnosti

V semestar

Umjetnost Bosne i Hercegovine

od 15. do 19. stoljeća (P)

prof.dr. Mirza Hasan Ćeman

Katedra za historiju umjetnosti

VII semestar

Arhitektura i urbanizam na tlu

BiH od 15. stoljeća do 1878. (P)

prof.dr. Mirza Hasan Ćeman

Katedra za historiju umjetnosti

III semestar

Islamska umjetnost I (V)

Dr. Haris Dervišević

Katedra za historiju umjetnosti, V semestar

Umjetnost nakon 1900. (P)

prof. dr. Asja Mandić

Katedra za historiju umjetnosti

I semestar

Umjetnost prethistorije i antike,

(P)

prof. dr. Adnan Busuladžić

Katedra za historiju umjetnosti

III semestar

Islamska umjetnost I (P)

prof. dr. Ćazim Hadžimejlić

Katedra za historiju umjetnosti

I semestar

Osnove likovnih umjetnosti (P)

prof.dr. Senadin Musabegović

Katedra za historiju umjetnosti

VII semestar

Arhitektura i urbanizam na tlu

BiH od 15. stoljeća do 1878.

(V + S)

prof.dr. Mirza Hasan Ćeman/

Dr. Haris Dervišević

Katedra za historiju umjetnosti

I semestar

Osnove arhitekture (P)

prof. dr. Fehim

Hadžimuhamedović

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Page 14: Centralni raspored (zimski semestar)

Centralni rasporedSoba 127

Zimski semestar studijske 2016/2017. godine

Sat/

Dan08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Po

ne

dje

ljak

Katedra za

arheologiju

V semestar

Srednjovjekovna

arheologija Bosne i

Hercegovine,

(vježbe )

Edin Bujak, MA

Katedra za

arheologiju

III semestar

Arheologija Grčke

i Rima I.

(vježbe )

Edin Bujak, MA

Uto

rak

Katedra za

arheologiju

III semestar

Metalno doba Bosne

i Hercegovine i

okruženja 1,

(seminar )

doc.dr. Adnan

Kaljanac/ Jesenko

Hadžihasanović, MA

Srij

eda

Katedra za

arheologiju

V semestar

Umjetnost

bosanskih

stećaka,

(vježbe )

Edin Bujak, MA

Katedra za

arheologiju

V semestar

Umjetnost

bosanskih stećaka,

(predavanja )

prof.dr. Dubravko

Lovrenović

Čet

vrta

k

Katedra za

arheologiju

V semestar

Srednjovjekovna

arheologija,

(vježbe )

Edin Bujak, MA

Katedra za

arheologiju

V semestar

Starokršćanska

arheologija,

(vježbe )

Edin Bujak, MA

Katedra za

arheologiju

VII semestar

Arheologija antičke

Bosne i

Hercegovine,

(vježbe )

Edin Bujak, MA

Katedra za

arheologiju

III semestar

Historija stare

Grčke,

(vježbe )

Prof. dr. Salmedin

Mesihović

Pet

ak

Katedra za

arheologiju

III semestar

Historija stare

Grčke,

(predavanja )

Prof. dr. Salmedin

Mesihović

Katedra za

arheologiju

VII semestar

Etnogeneza Ilira.

(vježbe )

Jesenko

Hadžihasanović,

MA

Katedra za

arheologiju

I semestar

Paleolit i mezolit,

(vježbe )

Jesenko

Hadžihasanović,

MA

Katedra za

arheologiju

III semestar

Neolit i eneolit

Bosne i

Hercegovine,

(vježbe )

Jesenko

Hadžihasanović, MA

Katedra za

arheologiju

III semestar

Metalno doba

jugoistočne Evrope,

(vježbe )

Jesenko

Hadžihasanović, MA

Katedra za arheologiju

III semestar

IP Umjetnost antičkih mozaika na

tlu BiH

(predavanja ),

prof. dr. Adnan Busuladžić

Katedra za arheologiju

III semestar

Arheološki praktikum III,

(vježbe )

Prof. dr. Adnan Busuladžić/

Edin Bujak, MA

Katedra za arheologiju

V semestar

Arheološki praktikum V,

(vježbe )

Prof. dr. Adnan Busuladžić/

Edin Bujak, MA

Katedra za arheologiju

I semestar

Paleolit i mezolit,

(predavanja )

doc. dr. Adnan Kaljanac

Katedra za arheologiju

I semestar

Uvod u arheologiju I,

(vježbe )

Jesenko Hadžihasanović, MA

Katedra za arheologiju

VII semestar

Etnogeneza Ilira,

(predavanja )

doc. dr. Adnan Kaljanac

Katedra za arheologiju

VII semestar

Iliri i rimski svijet

(predavanja )

prof.dr. Salmedin Mesihović

Katedra za arheologiju

V semestar

Zaštita spomenika kulture

(predavanja + vježbe )

doc. dr. Aiša Softić

Katedra za arheologiju

VII semestar

Kasnoantička arhitektura Bosne i

Hercegovine

(predavanja )

prof. dr. Adnan Busuladžić

Katedra za arheologiju

I semestar

Paleolit i mezolit,

(vježbe )

Jesenko Hadžihasanović, MA

Katedra za arheologiju

I semestar

Arheološki praktikum I,

(vježbe )

Prof. dr. Adnan Busuladžić/

Edin Bujak, MA

Katedra za arheologiju

V semestar

Srednjovjekovna arheologija

Bosne i Hercegovine,

(predavanja )

prof.dr. Dubravko Lovrenović/

Edin Bujak, MA

Katedra za arheologiju

V semestar

Starokršćanska arheologija,

(predavanja )

prof. dr. Adnan Busuladžić

Katedra za arheologiju

III semestar

Arheologija Grčke i Rima I

(predavanja ),

prof. dr. Adnan Busuladžić

Katedra za arheologiju

VII semestar

Arheologija antičke Bosne i

Hercegovine,

(predavanja )

Prof.dr. Adnan Busuladžić

Katedra za arheologiju, I semestar

Uvod u arheologiju I,

(predavanja )

doc.dr. Adnan Kaljanac

Katedra za arheologiju

III semestar

Metalno doba Bosne i

Hercegovine i okruženja 1,

(predavanja )

doc.dr. Adnan Kaljanac

Katedra za arheologiju

VII semestar

Iliri i grčki svijet,

(predavanja )

prof. dr. Adnan Busuladžić

Katedra za arheologiju

V semestar

Srednjovjekovna arheologija,

(predavanja )

prof.dr. Dubravko Lovrenović /

Edin Bujak, MA

Katedra za arheologiju

I semstar

Osnove geologije.

(predavanja )

prof. dr. Mevlida Operta

Katedra za arheologiju

III semestar

Neolit i eneolit Bosne i

Hercegovine,

(predavanja )

doc.dr. Adnan Kaljanac

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Page 15: Centralni raspored (zimski semestar)

Centralni rasporedSoba 129

Zimski semestar studijske 2016/2017. godine

Sat/

Dan08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Po

ne

dje

ljak

Odsjek za historiju

III semestar

IP: Osmansko

carstvo i

Dubrovačka

republika (V)

dr. Fahd Kasumović

Odsjek za historiju

IX semestar

Bosanskohercegovačko

društvo od kraja 18.

stoljeća do 1918. (V)

Nastavni smjer

prof. dr. Edin Radušić/

Procedura u toku

Odsjek za historiju

IX semestar

Bosanskohercegovačko

društvo od kraja 18.

stoljeća do 1918. (S)

Nastavni smjer

prof. dr. Edin Radušić/

Procedura u toku

Uto

rak

Odsjek za

historiju

VII semestar

Civilizacija

klasičnog doba

Grčke i Rima (V)

Amra Šačić, MA

Srij

eda

Odsjek za historiju

VII semestar

Bosna i Hercegovina

u antičko doba.

(S + V )

Nastavni smjer

prof. dr. Salmedin

Mesihović/

Amra Šačić, MA

Čet

vrta

k

Odsjek za historiju

IX semestar

Savremena

historija Bosne i

Hercegovine (S)

Nastavni smjer

prof.dr. Husnija

Kamberović

Pet

ak

Odsjek za historiju

IX semestar

Bosanskohercegovačko društvo

od kraja 18. stoljeća do 1918. (P)

Nastavni smjer

prof. dr. Edin Radušić

Odsjek za historiju

V semestar

Jugoistočna Evropa od kraja 18.

stoljeća do 1918. godine.

(V + S)

prof. dr. Edin Radušić/

Procedura u toku

Odsjek za historiju, VII

semestar

Odnos crkve i države u

srednjem vijeku.

(V)

doc. dr. Emir Filipović

Odsjek za historiju

V semestar

Evropska i svjetska historija

novog vijeka do 1918.,

(P)

doc. dr. Amila Kasumović

Odsjek za historiju

IX semestar

Ličnosti evropske i svjetske historije

novog vijeka (1500–1918)

(P + S)

Nastavni smjer

doc.dr. Amila Kasumović

Odsjek za historiju

V semestar

Evropska i svjetska historija

novog vijeka do 1918. (V)

doc. dr. Amila Kasumović/

Procedura u toku

Odsjek za historiju

IX semestar

Ličnosti evropske i svjetske

historije novog vijeka (1500.-

1918) (V)

Nastavni smjer

doc. dr. Amila Kasumović/

Procedura u toku

Odsjek za historiju

IX semestar

Metodika nastave historije 1

(P)

Nastavni smjer

prof. dr. Zijad Šehić/

Mr. Melisa Forić

Odsjek za historiju

VII semestar

IP Nacionalni mitovi na Balkanu

(P + V)

Nastavni smjer

prof.dr. Husnija Kamberović

Odsjek za historiju, VII semestar

Odnos crkve i države u srednjem vijeku.

(2P+S)

prof.dr. Dubravko Lovrenović

Odsjek za historiju, IX semestar

Savremena historija Bosne i

Hercegovine (V)

Nastavni smjer

prof.dr. Husnija Kamberović/

Procedura u toku

Odsjek za historiju

IX semestar

IP Odnos Osmanskog carstva i

Rusije do konca 18. st. (P)

prof. dr. Enes Pelidija

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Page 16: Centralni raspored (zimski semestar)

Centralni rasporedSoba 153

Zimski semestar studijske 2016/2017. godine

Sat/

Dan08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Po

ne

dje

ljak

Uto

rak

Srij

eda

Odsjek za psihologiju

V semestar

Uvod u socijalnu

psihologiju (V)

Nina

Hadžiahmetović, MA

I grupa

Odsjek za psihologiju

V semestar

Uvod u socijalnu

psihologiju (V)

Nina

Hadžiahmetović, MA

II grupa

Odsjek za psihologiju

V semestar

Uvod u socijalnu

psihologiju (V)Nina

Hadžiahmetović, MA

III grupa

Čet

vrta

kP

etak

Odsjek za psihologiju

III semestar

Kognitivna psihologija II (V)

Mr. Mirna Marković

I grupa

Odsjek za psihologiju

III semestar

Metodologija

neeksperimentalne psihologije

(V)

Ratko Đokić, MA

II grupa

Odsjek za psihologiju

III semestar

Metodologija

neeksperimentalne psihologije

(V)

Ratko Đokić, MA

I grupa

Odsjek za psihologiju

VII semestar

Edukacijska psihologija: učenje i

poučavanje (V)

Dr. Amela Dautbegović

I grupa

Odsjek za psihologiju

VII semestar

Pojedinac i socijalne

interakcije (V)

Nina Hadžiahmetović, MA

I grupa

Odsjek za psihologiju

V semestar

Uvod u psihologiju ličnosti

(V)

Nina Hadžiahmetović, MA

I grupa

Odsjek za psihologiju

V semestar

Mentalno zdravlje (V)

Dr. Amela Dautbegović

I grupa

Odsjek za psihologiju

V semestar

Mentalno zdravlje (V)

Dr. Amela Dautbegović

II grupa

Odsjek za psihologiju

III semestar

Uvod u razvojnu psihologiju

(V)

Mr. Đenita Tuce

I grupa

Odsjek za psihologiju

IX semestar

Motivacija i radno ponašanje (V)

Mr. Mirna Marković

I grupa

Odsjek za psihologiju

IX semestar

Motivacija i radno ponašanje (V)

Mr. Mirna Marković

II grupa

Odsjek za psihologiju

V semestar

Psihologija odrasle dobi i

starenja (V)

Mr. Đenita Tuce

II grupa

Odsjek za psihologiju

I semestar

Biološka psihologija I (V)

Aida Muheljić, MA

II grupa

Odsjek za psihologiju

I semestar

Biološka psihologija I (V)

Aida Muheljić, MA

I grupa

Odsjek za psihologiju

III semestar

Metodologija

neeksperimentalne psihologije

(V)

Ratko Đokić, MA

III grupa

Odsjek za psihologiju

VII semestar

Edukacijska psihologija: učenje i

poučavanje (V)

Dr. Amela Dautbegović

II grupa

Odsjek za psihologiju

IX semestar

Psihoterapijski pravci (V)

Doc. dr. Sabina Alispahić

Odsjek za psihologiju

I semestar

Biološka psihologija I (V)

Aida Muheljić, MA

III grupa

Odsjek za psihologiju

VII semestar

Psihopatologija (P)

Doc. dr. Sabina Alispahić

Odsjek za psihologiju

IX semestar

Motivacija i radno ponašanje,

predavanja

Prof. dr. Dženana Husremović

Odsjek za psihologiju

III semestar

Uvod u razvojnu psihologiju

(vježbe – II grupa )

Mr. Đenita Tuce

Odsjek za psihologiju

III semestar

Uvod u razvojnu psihologiju (V)

Mr. Đenita Tuce

III grupa

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Page 17: Centralni raspored (zimski semestar)

Centralni rasporedSoba 154

Zimski semestar studijske 2016/2017. godine

Sat/

Dan08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Po

ne

dje

ljak

Uto

rak

Odsjek za slavenske

jezike i književnosti

III semestar

Ruski klasici XIX

vijeka 2,

seminar

Doc. dr. Adijata

Ibrišimović-Šabić

Odsjek za slavenske

jezike i književnosti

V semestar

Ruska književnost

XX vijeka I

seminar

Doc. dr. Adijata

Ibrišimović-Šabić

Srij

eda

Čet

vrta

kP

etak

Odsjek za slavenske

jezike i književnosti

IX semestar

Savremeni ruski

jezik 9

vježbe

Amela Ljevo-Ovčina

Odsjek za slavenske

jezike i književnosti

IX semestar

Pedagoška praksa

1,

vježbe

Prof. dr. Marina

Katnić-Bakaršić

Odsjek za slavenske jezike i

književnosti, V semestar

Ruska književnost XX vijeka I

predavanja

Doc. dr. Adijata Ibrišimović-Šabić

Odsjek za slavenske jezike i

književnosti, III semestar

Ruski klasici XIX vijeka 2,

predavanja

Doc. dr. Adijata Ibrišimović-Šabić

Odsjek za slavenske jezike i književnosti

III semestar

Ruski jezik 3 (Morfologija - I dio),

vježbe

Amela Ljevo-Ovčina

Odsjek za slavenske jezike i književnosti

VII semestar

IP Slovenački jezik

predavanja

Mr. Pavel Ocepek

Ruski jezik I (P+V)

opći predmet

Prof.dr. Marina Katnić-

Bakaršić/

Amela Ljevo-Ovčina

Odsjek za slavenske jezike i

književnosti, I semestar

Ruski jezik I (Fonetika ruskog

jezika),

vježbe

Amela Ljevo-Ovčina

Odsjek za slavenske jezike i

književnosti, III semestar

IP Češki jezik i kultura I

predavanja

Prof.dr. Marina Katnić-Bakaršić/

Jana Skoumaulovâ, MA

Odsjek za slavenske jezike i

književnosti, V semestar

Ruski jezik V.

(Sintaksa ruskog jezika),

predavanja

Prof.dr. Marina Katnić-Bakaršić

Odsjek za slavenske jezike i

književnosti, I semestar

Kultura i civilizacija 1.

predavanja + seminar

Doc. dr. Adijata Ibrišimović-Šabić

Odsjek za slavenske jezike i

književnosti, VII semestar

Ruski jezik VII.

(Funkcionalna stilistika),

predavanja

Prof.dr. Marina Katnić-Bakaršić

Odsjek za slavenske jezike i

književnosti, III semestar

IP Češki jezik i kultura I

vježbe

Jana Skoumaulovâ, MA

Odsjek za slavenske jezike i

književnosti, III semestar

Ruski klasici XIX vijeka 2,

vježbe

Doc. dr. Adijata Ibrišimović-

Šabić

Odsjek za slavenske jezike i književnosti

VII semestar

IP Slovenački jezik

seminar

Mr. Pavel Ocepek

Odsjek za slavenske jezike i književnosti

V semestar

Ruski jezik V.

(Sintaksa ruskog jezika),

vježbe

Amela Ljevo-Ovčina

Odsjek za slavenske jezike i

književnosti, I semestar

Uvod u rusku književnost,

predavanja

Doc. dr. Adijata Ibrišimović-Šabić

Odsjek za slavenske jezike i

književnosti, I semestar

Uvod u rusku književnost,

vježbe

Doc. dr. Adijata Ibrišimović-Šabić

Odsjek za slavenske jezike i

književnosti, I semestar

Ruski jezik I.

(Fonetika ruskog jezika),

vježbe

Mr. Safet Kešo

Odsjek za slavenske jezike i

književnosti, III semestar

Leksikologija,

predavanja + seminar

Prof. dr. Marina Katnić-Bakaršić/

Amela Ljevo-Ovčina

Odsjek za slavenske jezike i

književnosti, III semestar

Leksikologija,

vježbe

Amela Ljevo-Ovčina

Odsjek za slavenske jezike i

književnosti, VII semestar

Ruski jezik VII.

(Funkcionalna stilistika),

vježbe

Amela Ljevo-Ovčina

Odsjek za slavenske jezike i

književnosti, I semestar

Ruski jezik I (Fonetika ruskog

jezika),

predavanja

Prof.dr. Marina Katnić-Bakaršić/

Mr. Safet Kešo

Odsjek za slavenske jezike i

književnosti, III semestar

Ruski jezik 3.

(Morfologija - I dio),

predavanja

Prof.dr. Marina Katnić-Bakaršić/

Mr. Safet Kešo

Odsjek za slavenske jezike i

književnosti, V semestar

Ruska književnost XX vijeka I

vježbe

Doc. dr. Adijata Ibrišimović-Šabić

Odsjek za slavenske jezike i

književnosti

VII, IX semestar

Ruska proza kraja XX stoljeća

vježbe

Doc. dr. Adijata Ibrišimović-Šabić

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Page 18: Centralni raspored (zimski semestar)

Centralni rasporedSoba 165

Zimski semestar studijske 2016/2017. godine

Sat/

Dan08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Po

ne

dje

ljak

Uto

rak

Odsjek za

orijentalnu

filologiju

IX semestar

Metodologija i

teh. naučnog rada

(P)* J/D

Doc.dr. Ahmed

Zildžić

(A,T,P)

Odsjek za

orijentalnu

filologiju

IX semestar

Metodologija i

teh. naučnog rada

(V)* J/D

Mr. Velida

Mataradžija

(A,T,P)

Srij

eda

Čet

vrta

k

Odsjek za orijentalnu

filologiju

V semestar

Tvorba riječi u

perzijskom jeziku(V) J

Doc. dr. Munir Drkić

Odsjek za orijentalnu

filologiju

V semestar

Tvorba riječi u

perzijskom jeziku(V) J

Prof. dr. Đenita

Haverić

Pet

ak

Odsjek za orijentalnu

filologiju

V semestar

Historija perzijskog

jezika

(S) J/D

Doc. dr. Munir Drkić

Odsjek za orijentalnu

filologiju

V semestar

Tvorba riječi u

perzijskom jeziku

(S) J

Prof. dr. Đenita

Haverić

Odsjek za orijentalnu filologiju

V semestar

Tvorba riječi u perzijskom jeziku

Lektorske vježbe J

Dr. Seyed Kazem Mousavi

Odsjek za orijentalnu filologiju

III semestar

Morfologija perzijskog jezika 1

Lektorske vježbe J/D

Dr. Seyed Kazem Mousavi

Odsjek za orijentalnu filologiju

I semestar

Uvod u perzijski jezik.

Lektorske vježbe J/D

Dr. Seyed Kazem Mousavi

Odsjek za orijentalnu filologiju

VII semestar

Iranska epika – Firdusijeva

Šahnama

(P) J/D

Prof. dr. Namir Karahalilović

Odsjek za orijentalnu filologiju

V semestar

Sintaksa turskog jezika 1

(P) J/D

Prof. dr. Kerima Filan

Odsjek za orijentalnu filologiju

III semestar

Morfosintaksa arapskog jezika 1

(V) J/D

Suada Muharemović

Odsjek za orijentalnu filologiju

III semestar

Uvod u tursku književnost 1,

(V)

Prof. dr. Alena Ćatović/

Edina Nurikić, MA

Odsjek za orijentalnu filologiju

III semestar

Morfosintaksa arapskog jezika 1

J/D

Lektorske vježbe

Dr. Ahmad Hassan Abdelghany

Abdallah

Odsjek za orijentalnu filologiju

V semestar

Sintaksa arapskog jezika 1

(V) J/D

Suada Muharemović

Odsjek za orijentalnu filologiju

V semestar

Moderna turska književnost 1

(P) J/D

Prof.dr. Alena Ćatović

Odsjek za orijentalnu filologiju

IX semestar

Orijentalno-islamska civilizacija 3

(P)* J/D

Doc. dr. Ahmed Zildžić

* za sve studente (A,T,P)

Odsjek za orijentalnu filologiju

V semestar

Tvorba riječi u perzijskom jeziku

Lektorske vježbe J

Dr. Seyed Kazem Mousavi

Odsjek za orijentalnu filologiju

III semestar

Morfologija turskog jezika

(V) J/D

Mr. Mirsad Turanović

Odsjek za orijentalnu filologiju

V semestar

Sintaksa turskog jezika 1

(V)

Mr. Mirsad Turanović

Odsjek za orijentalnu filologiju

IX semestar

Savremena arapska poezija

(S) J/D

Doc. dr. Mirza Sarajkić

Odsjek za orijentalnu filologiju

V semestar

Moderna turska književnost 1,

(V)

Prof. dr. Alena Ćatović/

Edina Nurikić, MA

Odsjek za orijentalnu filologiju

V semestar

Sintaksa arapskog jezika 1

J/D

Lektorske vježbe

Dr. Ahmad Hassan Abdelghany

Abdallah

Odsjek za orijentalnu filologiju

III semestar

Stara arapska književnost

(P) J/D

Prof. dr. Esad Duraković

Odsjek za orijentalnu filologiju

V, VII semestar

Sintaksa arapskog jezika 1 (V)

J/D,

Savremeni arapski jezik 3 (V)

J/D

Prof. dr. Esad Duraković

Odsjek za orijentalnu filologiju

III semestar

Stara arapska književnost

(V) J, J/D

Prof. dr. Munir Mujić

Odsjek za orijentalnu filologiju

IX semestar

Savremeni arapski jezik 9

Lektorske vježbe

Dr. Ahmad Hassan Abdelghany

Abdallah

Odsjek za orijentalnu filologiju

III semestar

Morfologija turskog jezika

Lektorske vježbe J

Dr. Müberra Gürgendereli

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Page 19: Centralni raspored (zimski semestar)

Centralni rasporedSoba 167

Zimski semestar studijske 2016/2017. godine

Sat/

Dan08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Po

ne

dje

ljak

Uto

rak

Odsjek za

anglistiku

I semestar

Savremeni

engleski jezik 1,

(vježbe - III grupa ) (Alma Žero, MA)

Odsjek za

anglistiku

I semestar

Savremeni

engleski jezik 1,

(vježbe - IV grupa ) (Alma Žero, MA)

Odsjek za anglistiku

I semestar

IP Proza

američkog

postmodernizma,

predavanja

(književni smjer )

(prof.dr. Sanja

Šoštarić)

Odsjek za b/h/s

jezik

VII semestar

Dijalektologija/,

Dijalektologija I

(V)

mr. Enisa Tutkur

Srij

eda

Čet

vrta

k

Odsjek za anglistiku

VII semestar

IP: Shakespeare i

njegovo doba, predavanja

(prof. dr. Shahab Yar

Khan)

Odsjek za anglistiku

V semestar

Savremeni engleski

jezik 5,

vježbe - I grupa

(Strani lektor

Stephen Anthony

Hefford, MA)

Odsjek za anglistiku

V semestar

Savremeni

engleski jezik 5, predavanje

(prof. dr. Nedžad

Leko/ dr. Nejla

Kalajdžisalihović)

Pet

ak

Odsjek za germanistiku

V semestar

Tekstna lingvistika (V)

lektor Florian Haderer, MA

Odsjek za germanistiku

V semestar

Njemački romantizam (V) G1

mr. Naser Šečerović

Odsjek za germanistiku

VII semestar

Njemačka književnost moderne i

postmoderne (V)

mr. Naser Šečerović

Odsjek za anglistiku

V semestar

Savremeni engleski jezik 5,

vježbe - III grupa

(Strani lektor Stephen

Anthony Hefford, MA)

Odsjek za anglistiku

III semestar

Savremeni engleski jezik 3,

(vježbe - II grupa )

(dr. Nejla Kalajdžisalihović)

Odsjek za anglistiku

III semestar

Savremeni engleski jezik 3

(vježbe - I grupa )

(Strani lektor Stephen Anthony

Hefford, MA)

Odsjek za anglistiku

V semestar

Savremeni engleski jezik 5,

vježbe - III grupa

(Strani lektor Stephen

Anthony Hefford, MA)

Odsjek za anglistiku

V semestar

Savremeni engleski jezik 5,

vježbe - II grupa

(Strani lektor Stephen

Anthony Hefford, MA)

Odsjek za anglistiku

I semestar

IP Proza američkog

postmodernizma,

seminar

(književni smjer )

(prof.dr. Sanja Šoštarić)

Odsjek za anglistiku

VII semestar

IP: Shakespeare i njegovo doba,

seminar

(prof. dr. Shahab Yar Khan)

Odsjek za romanistiku

III semestar

Fonetika francuskog jezika

predavanja + vježbe

(doc.dr. Lejla Tekešinović,

Emir Šišić, MA)

Odsjek za romanistiku

III semestar

Latinski jezik III,

vježbe

Dijana Beljan, MA

Odsjek za romanistiku

V semestar

IP Leksika i njena upotreba u

diskursu,

predavanja + vježbe

Doc. dr. Lejla Tekešinović

Odsjek za romanistiku, III semestar

Metrika,

1P + 2V

(Doc.dr. Drago Župarić, Dijana Beljan, MA)

Odsjek za romanistiku

III semestar

Rimska književnost I,

predavanja

(Angažman u toku )

Odsjek za romanistiku

V semestar

Rimska književnost III.

predavanja

Angažman u toku

Francuski jezik I

(P+V)

opći predmet

Doc. dr. Lejla Tekešinović

Odsjek za orijentalnu filologiju

IX semestar

Tvorba riječi u turskom jeziku 1

(V) J

Mr. Mirsad Turanović

Odsjek za orijentalnu filologiju

VII semestar

Uvod u klasičnu

osmansku književnost,

(P) J

Prof.dr. Alena Ćatović

Odsjek za orijentalnu filologiju

IX semestar

Postklasična osmanska

književnost

(P) J/D

Prof.dr. Alena Ćatović

Odsjek za orijentalnu filologiju

V semestar

Moderna arapska književnost 1

(P) J/D

Prof.dr. Esad Duraković/

Doc. dr. Mirza Sarajkić

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Page 20: Centralni raspored (zimski semestar)

Centralni rasporedSoba 173

Zimski semestar studijske 2016/2017. godine

Sat/

Dan08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Po

ne

dje

ljak

Odsjek za komp.

knjiž. i bibl.

III semestar

IP Informacijska

politika

(P)

doc. dr. Mario

Hibert

Odsjek za komp.

knjiž. i bibl.

III semestar

IP Informacijska

politika

(V)

doc. dr. Mario

Hibert

Odsjek za

komparativnu

književnost i

bibliotekarstvo

III semestar

Uvod u

naratologiju[j/d. studij] (V)

doc. dr. Ajla

Demiragić

Odsjek za

komparativnu

književnost i

bibliotekarstvo

III semestar

Uvod u

naratologiju[j. studij] (V)

doc. dr. Ajla

Demiragić

Odsjek za komp.

knjiž. i bibl.

V semestar

Osnovi dramaturgije

1 / IP: Osnovi

dramaturgije 1,

[j./d. studij]

(V)

doc. dr. Almir Bašović

Odsjek za komp.

knjiž. i bibl.

V semestar

Osnovi dramaturgije

1 / IP: Osnovi

dramaturgije 1,

[j. studij]

(S)

doc. dr. Almir Bašović

Uto

rak

Odsjek za komp.

knjiž. i bibl.

III semestar

IP Informacijsko

zakonodavstvo i

etika (P)

doc. dr. Mario

Hibert

Odsjek za komp.

knjiž. i bibl.

III semestar

IP Informacijsko

zakonodavstvo i

etika (V)

doc. dr. Mario

Hibert

Odsjek za komp. knjiž. i

bibl., III semestar

Opća povijest

književnosti 3: od

renesanse do

realizma (V) [j./d. studij]

prof. dr. Muhamed

Dželilović

Odsjek za komp. knjiž. i

bibl., III semestar

Opća povijest

književnosti 3: od

renesanse do

realizma (V) [j studij]

prof. dr. Muhamed

Dželilović

Odsjek za komp.

knjiž. i bibl.,

I semestar

Opća povijest

književnosti 1:

antički period (V)

[j/d. studij]

Fahrudin Kujundžić,

MA

Odsjek za komp.

knjiž. i bibl.,

I semestar

Opća povijest

književnosti 1:

antički period (V)

[j. studij]

Fahrudin Kujundžić,

MA

Srij

eda

Čet

vrta

k

Odsjek za komp.

knjiž. i bibl.

I semestar

Teorija kulture i

umjetnosti 1 (V)

[j./d. studij]

Fahrudin Kujundžić,

MA

Odsjek za komp.

knjiž. i bibl.

I semestar

Teorija kulture i

umjetnosti 1 (V)

[j. studij]

Fahrudin Kujundžić,

MA

Pet

ak

Odsjek za komp. knjiž. i

bibl., I semestar

Opća povijest

književnosti 1:

antički period (S)

[j./d. studij]

prof.dr. Muhamed

Dželilović/Fahrudin

Kujundžić, MA

Odsjek za komp. knjiž. i

bibl., I semestar

Opća povijest

književnosti 1:

antički period (S)

[j. studij]

prof.dr. Muhamed

Dželilović/Fahrudin

Kujundžić, MA

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

III semestar

Bibliotečki standardi i

bibliografska kontrola (V)

Džejla Khattab, MA

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

III semestar

Književne teorije 1,

[j/d. studij] (P)

prof.dr. Andrea Lešić-Thomas

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

I semestar

Teorija kulture i umjetnosti 1

[j/d. studij] (P)

prof. dr. Edin Pobrić

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

III semestar

Uvod u naratologiju (P)

doc. dr. Ajla Demiragić

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

I semestar

Osnove informacionih znanosti i

bibliotekarstva 1 (V)

doc. dr. Mario Hibert

Odsjek za komparativnu književnost i

bibliotekarstvo, IX semestar

Upravljanje informacijskim

institucijama (P)

doc. dr. Mario Hibert, do povratka

prof. dr. Lejle Kodrić-Zaimović sa

porodiljskog odsustva

Odsjek za komparativnu književnost i

bibliotekarstvo, VII semestar

Kulturna baština u savremenom

tehnološkom okruženju (P)

doc. dr. Mario Hibert, do povratka

prof. dr. Lejle Kodrić-Zaimović sa

porodiljskog odsustva

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

I semestar

Osnove informacionih znanosti i

bibliotekarstva 1 (P)

doc. dr. Mario Hibert

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

I semestar

Osnove informacionih znanosti i

bibliotekarstva 1 (S)

doc. dr. Mario Hibert

Odsjek za filozofiju, III, V semestar

Etika II

Predavanja

FIL / FIL-SOC

prof. dr. Jasminka Babić-Avdispahić

Odsjek za pedagogiju

I semestar

Osnovi obiteljske pedagogije

(vježbe – grupa I )

mr. Sandra Bjelan

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

III semestar

Osnove bibliotečke djelatnosti

(P)

doc. dr. Lejla Hajdarpašić, do

povratka prof. dr. Lejle Kodrić-

Zaimović sa porodiljskog odsustva

Odsjek za komp. knjiž. i bibl.

V semestar

Opća povijest književnosti 5.1:

proza modernizma,

[j./d. studij] (P)

prof. dr. Nina Alihodžić-Hadžialić

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

I semestar

Opća historija informacijske

kulture (P)

prof. dr. Senada Dizdar, do povratka

prof. dr. Lejle Kodrić-Zaimović sa

porodiljskog odsustva

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

III semestar

Poetika lirskog teksta 1

[j/d. studij] (P)

prof. dr. Muhamed Dželilović/ do povratka sa plaćenog odsustva Adise

Bašić, MA

Odsjek za komparativnu književnost i

bibliotekarstvo, V semestar

Prevođenje i kultura 1

[j. studij] (P)

IP: Prevođenje i kultura 1

[d. studij] (P)

prof. dr. Edin Pobrić/ prof. dr. Andrea

Lešić-Thomas

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

V semestar

Opća povijest književnosti 5.2:

drama modernizma

[j. studij] (S)

doc. dr. Almir Bašović

Odsjek za komparativnu književnost i

bibliotekarstvo

I semestar

Uvod u komparativnu književnost 1

[j. studij] (P)

doc. dr. Ajla Demiragić

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

III semestar

IP Književnost i pamćenje,

(P)

prof.dr. Andrea Lešić-Thomas

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Page 21: Centralni raspored (zimski semestar)

Centralni rasporedSoba 174

Zimski semestar studijske 2016/2017. godine

Sat/

Dan08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Po

ne

dje

ljak

Odsjek za

književnosti naroda

BiH, V semestar

IP: Umijeće

interpretacije

poezije 2

(P)

prof. dr. A.lija Pirić

Odsjek za b/h/s jezik,

Odsjek za knjiž.

naroda BiH

V semestar

Historija književnog

jezika I (S)

prof. dr. Lejla Nakaš

Odsjek za b/h/s

jezik, Odsjek za

književnosti naroda

BiH

IX semestar

Lingvistički pravci i

metode ( S)

doc. dr. Halid Bulić

Uto

rak

Odsjek za b/h/s jezik,

Odsjek za

književnosti naroda

BiH

VII semestar

Lingvistička

stilistika I (V)

prof. dr. H. Muratagić-

Tuna

Odsjek za b/h/s

jezik, Odsjek za

knjiž. naroda BiH

III semestar

Starija bošnjačka

književnost (V)

Nehrudin Rebihić,

MA

Odsjek za

književnosti naroda

BiH

IX, (III) semestar

IP: Umijeće

interpretacije

poezije 1

(P)

prof. dr. A.lija Pirić

Odsjek za

književnosti

naroda BiH

VII semestar

Dijalektologija/,

Dijalektologija I.

(V)

mr. Enisa Tutkur

Srij

eda

Odsjek za b/h/s

jezik, Odsjek za

književnosti naroda

BiH

VII semestar

Sintaksa III (S)

prof. dr. Ismail

Palić

Odsjek za

književnosti

naroda BiH

III semestar

Historijska

gramatika I (V)

mr. Mehmed

Kardaš

Čet

vrta

k

Odsjek za

književnosti naroda

BiH, IX semestar

Književna periodika

u BiH od 1918. do

1945. (V)

mr. Ena Begović-

Sokolija

Nauč

Odsjek za b/h/s jezik,

Odsjek za

književnosti naroda

BiH, IX semestar

Poetike hrvatske

književnosti 20.

stoljeća (V)

mr. Ena Begović-

Sokolija

Odsjek za

književnosti naroda

BiH

IX semestar

IP: Umijeće

interpretacije

romana (V)

mr. Ena Begović-

Sokolija

Odsjek za

književnosti naroda

BiH

V semestar

IP: Umijeće

interpretacije

poezije 2 (V)

mr. Ena Begović-

Sokolija

Pet

ak

Odsjek za b/h/s jezik, Odsjek za

književnosti naroda BiH

VII semestar

Sintaksa III, (P)

prof. dr. Ismail Palić

Odsjek za b/h/s jezik, Odsjek za

književnosti naroda BiH

IX semestar

Poetika hrvatske književnosti 20.

stoljeća

prof. dr. Enver Kazaz

Odsjek za b/h/s jezik, Odsjek za

književnosti naroda BiH

I semestar

Uvod u standardni jezik (P)

prof. dr. Amela Šehović

Odsjek za b/h/s jezik

III semestar

Morfologija I (V)

mr. Enisa Tutkur

Odsjek za b/h/s jezik, Odsjek za

književnosti naroda BiH

V semestar

Historija književnog jezika I (P)

prof. dr. Lejla Nakaš

Odsjek za b/h/s jezik, Odsjek za

književnosti naroda BiH

III semestar

Starija hrvatska književnost (V)

mr. Ena Begović-Sokolija

Odsjek za b/h/s jezik, Odsjek za

književnosti naroda BiH

IX semestar

Lingvistički pravci i metode (P)

doc. dr. Halid Bulić

Odsjek za b/h/s jezik, Odsjek za

književnosti naroda BiH

VII, IX semestar

Lingvistička stilistika I (P)

prof. dr. H. Muratagić-Tuna

Odsjek za b/h/s jezik, Odsjek za

književnosti naroda BiH

V semestar

Tvorba riječi (P)

prof. dr. Amela Šehović

Odsjek za b/h/s jezik, Odsjek za

književnosti naroda BiH

I semestar

Uvod u lingvistiku (P)

doc. dr. Halid Bulić

Odsjek za b/h/s jezik, Odsjek za

književnosti naroda BiH

IX semestar

Poetika srpske književnosti 20.

vijeka (V)

prof. dr. Nenad Veličković

Odsjek za b/h/s jezik, Odsjek za

književnosti naroda BiH

V semestar

Bošnjačka književnost prve

polovine 20. vijeka

(V)

Nehrudin Rebihić, MA

Odsjek za b/h/s jezik, Odsjek za

književnosti naroda BiH

V semestar

Hrvatska književnost prve

polovine 20. stoljeća (V)

mr. Ena Begović-Sokolija

Odsjek za b/h/s jezik, IX semestar

Uvod u slavistiku (2P+S)

prof. dr. Lejla Nakaš

Odsjek za b/h/s jezik, Odsjek za

književnosti naroda BiH

III semestar

Starija hrvatska književnost (P)

prof. dr. Muhidin Džanko

Odsjek za književnosti naroda BiH

I semestar

Književnost za djecu i omladinu –

bajka, basna, poezija i granične

vrste (V)

doc. dr. Edina Murtić

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Page 22: Centralni raspored (zimski semestar)

Centralni rasporedSoba 175

Zimski semestar studijske 2016/2017. godine

Sat/

Dan08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Po

ne

dje

ljak

Odsjek za b/h/s

jezik, Odsjek za

književnosti naroda

BiH

V semestar

Sintaksa I (S)

prof. dr. Ismail

Palić

Uto

rak

Odsjek za b/h/s jezik,

Odsjek za

književnosti naroda

BiH, III semestar

Starija bošnjačka

književnost (V)

Nehrudin Rebihić,

MA

Odsjek za b/h/s

jezik

I semestar

Uvod u lingvistiku

(S)

doc. dr. Halid Bulić

Srij

eda

Odsjek za b/h/s

jezik

V semestar

Sintaksa I (V)

Azra Hodžić-

Čavkić, MA

Odsjek za b/h/s

jezik, Odsjek za

knjiž. naroda BiH

I semestar

Usmena

književnost –

pjesničke vrste (V)

doc. dr. Sead

Šemsović

Odsjek za

književnosti

naroda BiH

III semestar

Historijska

gramatika I (V)

mr. Mehmed

Kardaš

Čet

vrta

k

Odsjek za b/h/s jezik,

Odsjek za

književnosti naroda

BiH, I semestar

Uvod u standardni

jezik (V)

Azra Hodžić-Čavkić,

MA

Pet

ak

Odsjek za

književnosti

naroda BiH

V semestar

Tvorba riječi (V)

mr. Elma

Durmišević-

Cernica

Odsjek za b/h/s

jezik

V semestar

Tvorba riječi (V)

mr. Elma

Durmišević-

Cernica

Odsjek za b/h/s jezik, Odsjek za

književnosti naroda BiH

V semestar

Hrvatska književnost prve

polovine 20. stoljeća (P)

prof. dr. Enver Kazaz

Odsjek za b/h/s jezik, Odsjek za

književnosti naroda BiH

I semestar

Pravopis (P)

doc. dr. Bernisa Puriš

Odsjek za b/h/s jezik, Odsjek za

književnosti naroda BiH

IX semestar

Poetika srpske književnosti 20.

vijeka (P)

prof. dr. Nenad Veličković

Odsjek za b/h/s jezik, Odsjek za

književnosti naroda BiH

I semestar

Usmena književnost – pjesničke

vrste (P)

doc. dr. Sead Šemsović

Odsjek za b/h/s jezik

V semestar

Sintaksa I (V)

Azra Hodžić-Čavkić, MA

Odsjek za b/h/s jezik, Odsjek za književnosti naroda BiH

I semestar

Svjetska književnost od antike do renesanse (P)

prof. dr. Almedina Čengić

Odsjek za b/h/s jezik, Odsjek za

književnosti naroda BiH

III semestar

Starija bošnjačka književnost,

(P)

prof. dr. Sanjin Kodrić/

Nehrudin Rebihić, MA

Odsjek za književnosti naroda BiH

V semestar

Sintaksa I (V)

Azra Hodžić-Čavkić, MA

Odsjek za b/h/s jezik, Odsjek za

književnosti naroda BiH

V semestar

Srpska književnost prve polovine

20. vijeka (P)

prof. dr. Alija Pirić

Odsjek za b/h/s jezik, Odsjek za

književnosti naroda BiH

III semestar

Morfologija I (P)

prof. dr. Hasnija Muratagić-Tuna

Odsjek za b/h/s jezik, Odsjek za

književnosti naroda BiH

III semestar

Historijska gramatika I (P)

prof. dr. Dževad Jahić

Odsjek za b/h/s jezik

IX semestar

Sociolingvistika,

(P)

prof. dr. Senahid Halilović

Odsjek za b/h/s jezik, Odsjek za

književnosti naroda BiH

V semestar

Sintaksa I (P)

prof. dr. Ismail Palić

Odsjek za b/h/s jezik, Odsjek za

književnosti naroda BiH

I semestar

Uvod u teoriju književnosti (P)

prof. dr. Sanjin Kodrić

Odsjek za književnosti naroda BiH

I semestar

Književnost za djecu i omladinu –

bajka, basna, poezija i granične

vrste (P)

doc. dr. Edina Murtić

Odsjek za književnosti naroda BiH

VII semestar

Interkulturalna povijest

južnoslavenskih književnosti (P)

prof. dr. Enver Kazaz

Odsjek za književnosti naroda BiH, VII semestar

Interkulturalna povijest južnoslavenskih književnosti (V)

prof. dr. Enver Kazaz

Odsjek za b/h/s jezik, Odsjek za

književnosti naroda BiH

III semestar

Starija srpska književnost

(P)

prof. dr. Nenad Veličković

Odsjek za b/h/s jezik, Odsjek za

književnosti naroda BiH

III semestar

Starija srpska književnost

(V)

prof. dr. Nenad Veličković

Odsjek za b/h/s jezik

I semestar

Pravopis (V)

mr. Elma Durmišević-Cernica

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Page 23: Centralni raspored (zimski semestar)

Centralni rasporedSoba 176

Zimski semestar studijske 2016/2017. godine

Sat/

Dan08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Po

ne

dje

ljak

Odsjek za psihologiju

VII semestar

Edukacijska

psihologija:

učenje i

poučavanje (S)

Prof. dr. Sibela

Zvizdić

Odsjek za

psihologiju

V semestar

Mentalno

zdravlje (S)

Prof. dr. Sibela

Zvizdić

Uto

rak

Odsjek za

germanistiku

I semestar

Pregled historije

njemačke

književnosti 1,

(V) G1

Procedura u toku

Srij

eda

Odsjek za

psihologiju

I semestar

Osnove anatomije

i fiziologije CNS-a,

seminar

Prof. dr. Amela

Kulenović

Odsjek za

psihologiju

III semestar

Psihometrija I (V)

II grupa

Aida Muheljić, MA

Čet

vrta

k

Odsjek za

psihologiju

IX semestar

Motivacija i

radno ponašanje

(S)

Prof. dr. Dženana

Husremović

Pet

ak

Odsjek za

književnosti

naroda BiH

III semestar

Morfologija I (V)

mr. Enisa Tutkur

Odsjek za psihologiju

I semestar

Osnove anatomije i

fiziologije CNS-a,

predavanja

Prof. dr. Amela Kulenović

Odsjek za psihologiju

V semestar

Uvod u psihologiju ličnosti

(V)

Nina Hadžiahmetović, MA

II grupa

Odsjek za psihologiju

III semestar

Psihometrija I (P)

Prof. dr. Dženana Husremović

Odsjek za psihologiju

III semestar

Uvod u razvojnu psihologiju

(P)

Doc. dr. Indira Fako

Odsjek za psihologiju

V semestar

Uvod u socijalnu psihologiju

(P)

Prof. dr. Jadranka Kolenović-

Đapo

Odsjek za psihologiju

VII semestar

IP: Psihologija sporta (P)

Prof. dr. Jadranka Kolenović-

Đapo

Odsjek za germanistiku

I semestar

Pregled historije njemačke

književnosti 1,

(V) G3

Procedura u toku

Odsjek za psihologiju

V semestar

Mentalno zdravlje (P)

Prof. dr. Sibela Zvizdić

Odsjek za psihologiju

VII semestar

Pojedinac i socijalne interakcije

(P)

Prof. dr. Saša Drače

Odsjek za psihologiju

VII semestar

Klinička procjena (V)

Prof. dr. Enedina

Hasanbegović-Anić

Odsjek za psihologiju

VII semestar

Edukacijska psihologija:

učenje i poučavanje (P)

Prof. dr. Sibela Zvizdić

Odsjek za psihologiju

III semestar

Psihometrija I (V)

Aida Muheljić, MA

I grupa

Odsjek za psihologiju

V semestar

Psihologija odrasle dobi i

starenja (V)

Mr. Đenita Tuce

I grupa

Odsjek za psihologiju

V semestar

Psihologija odrasle dobi i

starenja (P)

Doc. dr. Indira Fako

Odsjek za psihologiju

III semestar

Psihologija emocija (P)

Prof. dr. Saša Drače

Odsjek za psihologiju

III semestar

Kognitivna psihologija II,

predavanja

Prof. dr. Nermin Đapo

Odsjek za psihologiju

VII semestar

Klinička procjena (P)

Prof. dr. Enedina

Hasanbegović-Anić

Odsjek za psihologiju

V semestar

Uvod u psihologiju ličnosti

(P)

Prof. dr. Jadranka

Kolenović-Đapo

Odsjek za psihologiju

V semestar

IP: Psihologija boli (P)

Doc. dr. Sabina Alispahić

Odsjek za psihologiju

VII semestar

Pojedinac i socijalne

interakcije (V)

Nina Hadžiahmetović, MA

II grupa

Odsjek za orijentalnu filologiju

I semestar

Uvod u studij turkologije 1

Prof.dr. Alena Ćatović

Odsjek za germanistiku

I semestar

Ortoepija njemačkog jezika (P)

doc. dr. Dario Marić

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Page 24: Centralni raspored (zimski semestar)

Centralni rasporedSoba 177

Zimski semestar studijske 2016/2017. godine

Sat/

Dan08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Po

ne

dje

ljak

Odsjek za b/h/s jezik,

Odsjek za

književnosti naroda

BiH

VII semestar

IP: Knjiž. historija i

književnokritička

terminologija (V)

Nehrudin Rebihić,

MA

Odsjek za b/h/s jezik,

Odsjek za

književnosti naroda

BiH

VII, IX semestar

Lingvistička

stilistika I(S)

prof. dr. H. Muratagić-

Tuna

Uto

rak

Odsjek za b/h/s jezik,

Odsjek za

književnosti naroda

BiH, VII semestar

Poetički fenomeni

književnosti za

djecu i omladinu (V)

doc. dr. Edina Murtić

Odsjek za b/h/s

jezik

V semestar

Sintaksa I (V)

Azra Hodžić-

Čavkić, MA

Srij

eda

Odsjek za b/h/s

jezik

I semestar

Pravopis (S)

doc. dr. B. Puriš

Odsjek za b/h/s jezik,

Odsjek za knjiž. naroda

BiH, V semestar

Osnove metodike

nastave književnosti

naroda BiH (V)

prof. dr. Muhidin

Džanko

Odsjek za b/h/s jezik,

Odsjek za knjiž.

naroda BiH

I semestar

Usmena književnost

– pjesničke vrste (V)

doc. dr. Sead

Šemsović

Čet

vrta

k

Odsjek za

književnosti naroda

BiH

III semestar

Historijska

gramatika I (V)

mr. Mehmed

Kardaš

Pet

ak

Odsjek za b/h/s jezik, Odsjek za

književnosti naroda BiH

V semestar

Osnove metodike nastave

književnosti naroda BiH (P)

prof. dr. Muhidin Džanko

Odsjek za b/h/s jezik, Odsjek za

književnosti naroda BiH

VII semestar

Dijalektologija I (P)

prof. dr. Senahid Halilović

Odsjek za b/h/s jezik,Odsjek za

književnosti naroda BiH

I semestar

Uvod u lingvistiku (V)

doc. dr. Halid Bulić

Odsjek za b/h/s jezik, Odsjek za

knjiž. naroda BiH

V semestar

Historija književnog jezika I (V)

mr. Mehmed Kardaš

Odsjek za b/h/s jezik,Odsjek za

književnosti naroda BiH

I semestar

Uvod u teoriju književnosti,

(V)

Nehrudin Rebihić, MA

Odsjek za b/h/s jezik, Odsjek za

književnosti naroda BiH

VII semestar

Poetički fenomeni usmene

književnosti (P)

doc. dr. Sead Šemsović

Odsjek za b/h/s jezik, Odsjek za književnosti naroda

BiH, VII semestar

Poetički fenomeni usmene književnosti (P)

doc. dr. Sead Šemsović

Odsjek za b/h/s jezik, Odsjek za

književnosti naroda BiH

V semestar

Srpska književnost prve polovine

20. vijeka (V)

prof. dr. Alija Pirić

Odsjek za književnosti naroda BiH

VII semestar

Metodika nastave književnosti

naroda BiH (P)

prof. dr. Muhidin Džanko

Odsjek za književnosti naroda BiH

VII semestar

Metodika nastave književnosti

naroda BiH (V)

prof. dr. Muhidin Džanko

Odsjek za b/h/s jezik, Odsjek za

književnosti naroda BiH

VII semestar

Poetički frnomeni književnosti za

djecu i omladinu (P)

doc. dr. Edina Murtić

Odsjek za b/h/s jezik

III semestar

Ruski jezik (P)

prof. dr. M. Katnić-Bakaršić/

Amela Ljevo-Ovčina

Odsjek za b/h/s jezik

III semestar

Ruski jezik (V)

Amela Ljevo-Ovčina

Odsjek za književnosti naroda BiH

VII semestar

Metodika nastave jezika (P)

prof.dr. Muhidin Džanko

Odsjek za književnosti naroda BiH, I semestar

Pravopis (V)

mr. Elma Durmišević-Cernica

Odsjek za književnosti naroda BiH

III semestar

Kuluralna znanost o književnosti,

(P)

prof. dr. Sanjin Kodrić

Odsjek za b/h/s jezik, Odsjek za

književnosti naroda BiH

V semestar

Bošnjačka književnost prve

polovine 20. vijeka (P)

prof. dr. Sanjin Kodrić

Odsjek za književnosti naroda BiH

VII semestar

Sintaksa III (V)

Azra Hodžić-Čavkić, MA

Odsjek za bosanski, hrvatski, srpski jezik

III semestar

Historijska gramatika I (V)

mr. Mehmed Kardaš

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Page 25: Centralni raspored (zimski semestar)

Centralni rasporedSoba 206

Zimski semestar studijske 2016/2017. godine

Sat/

Dan08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Po

ne

dje

ljak

Odsjek za

romanistiku

III semestar

Morfosintaksa

francuskog jezika I vježbe

(Mr. Dijana

Kapetanović-Ljubas)

Odsjek za romanistiku

I semestar

Francuska književnost

humanizma i

renesanse

seminar

(Doc. dr. Lejla

Osmanović)

Odsjek za romanistiku

I semestar

Francuska književnost

humanizma i

renesanse

vježbe

(Doc. dr. Lejla

Osmanović)

Odsjek za

romanistiku

V semestar

Sintaksa

francuskog jezika I

vježbe

(Bisera Cero)

Odsjek za

romanistiku

V semestar

Francuska

književnost 20.

stoljeća I

vježbe

(Doc. dr. Lejla

Osmanović)

Uto

rak

Odsjek za

romanistiku

III semestar

Španski jezik III

vježbe

(Doc. dr. Edina Spahić

Šagolj/ lektorica Ana

Vanessa Ruiz Tores, MA)

Odsjek za

romanistiku

VII semestar

Opća lingvistika

predavanja

(Prof. dr. Alma

Sokolija)

Odsjek za

romanistiku

III semestar

Morfointaksa

francuskog jezika I,

vježbe

(Mr. Dijana

Kapetanović-

Ljubas)

Srij

eda

Odsjek za

romanistiku

VII semestar

Opća lingvistika,

predavanja

(Prof.dr. Alma

Sokolija)

Odsjek za

romanistiku

I semestar

Španski jezik I

vježbe

(grupa: Francuski

jezik i književnost )

(lektorica Mirjam

Reqena, MA)

Čet

vrta

k

Odsjek za

romanistiku

III semestar

Italijanski jezik III

vježbe

(Nerma Kerla, MA)

Odsjek za

romanistiku

III semestar

Italijanska

književnost III

predavanja

(Doc. dr. Mirza

Mejdanija, Zamjena

do okončanja

konkursne procedure )

Odsjek za

romanistiku

V semestar

Sintaksa

francuskog jezika I

vježbe

(Doc.dr. Lejla

Tekešinović)

Odsjek za

romanistiku

III semestar

Književnost

francuskog

prosvjetiteljstva,

predavanja

(Doc. dr. Ivan

Radeljković)

Pet

ak

Odsjek za

romanistiku

V semestar

Sintaksa

francuskog jezika I,

vježbe

(Bisera Cero, do

završetka procedure u

toku (STRANI LEKTOR ) )

Odsjek za

romanistiku

I semestar

Pregled rimske

književnosti I.

seminar

Doc. dr. Drago

Župarić, Dijana

Beljan, MA

Odsjek za

romanistiku

I semestar

Italijanska

književnost I

seminar

(Doc. dr. Mirza

Mejdanija, zamjena do

završetka konkursne

procedure )

Odsjek za romanistiku

I semestar

Italijanski jezik I

vježbe

(Nerma Kerla, MA)

Odsjek za romanistiku

V semestar

Sintaksa francuskog jezika I

predavanja

(Doc.dr. Lejla Tekešinović)

Odsjek za romanistiku

V semestar

Prozodija francuskog jezika

predavanja + vježbe

(Doc.dr. Lejla Tekešinović,

Emir Šišić, MA)

Odsjek za romanistiku

III semestar

Književnost francuskog

prosvjetiteljstva,

vjećbe

(Doc. dr. Ivan Radeljković)

Odsjek za romanistiku

IX semestar

Starolatinski natpisi,

predavanja + vježbe

(Doc. dr. Drago Župarić,

Dijana Beljan, MA)

Odsjek za romanistiku

III semestar

Morfosintaksa francuskog jezika I

predavanja

(Doc. dr. Lejla Tekešinović)

Odsjek za romanistiku

V semestar

Sintaksa francuskog jezika I

vježbe

(Emir Šišić, MA)

Odsjek za romanistiku

I semestar

Uvod u latinsku filologiju I

predavanja

(Doc. dr. Drago Župarić,

Dijana Beljan, MA)

Odsjek za romanistiku

III semestar

Italijanski jezik III,

predavanja

(Doc. dr. Nermina Čengić)

Odsjek za romanistiku

III semestar

Španski jezik III, predavanja

(grupa: Francuski jezik i knjiž. i

italijanski jezik i knjiž. )

(Doc. dr. Edina Spahić Šagolj)

Odsjek za romanistiku

III semestar

Latinski jezik III,

predavanja

(Doc. dr. Drago župarić)

Odsjek za romanistiku

IX semestar

Od latinskog do savremenih

romanskih jezika, predavanja

(Prof. dr. Alma Sokolija,

Mr. Dijana Kapetanović-Ljubas)

Odsjek za romanistiku

IX semestar

Savremeni francuski jezik I

predavanja

(Prof. dr. Alma Sokolija)

Odsjek za romanistiku

III semestar

Francuska civilizacija I

predavanja + vježbe

(Doc. Dr. Ivan Radeljković)

Odsjek za romanistiku

V semestar

Sintaksa italijanskog jezika I

vježbe

(Nerma Kerla, MA)

Odsjek za romanistiku

V semestar

Francuska književnost 20.

stoljeća I

predavanja

(Prof. dr. Vesna Kreho)

Odsjek za romanistiku

I semestar

Španski jezik I

predavanja

(grupa: Italijanski jezk i

književnost )

(Doc. dr. Edina Spahić Šagolj)

Odsjek za romanistiku

VII semestar

Kontrastivna analiza I / francuski

– b/h/s jezik

predavanja

(Prof. dr. Alma Sokolija)

Odsjek za romanistiku

V semestar

Sintaksa italijanskog jezika I

vježbe

(Maria Allice Iannuzzi, MA)

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Page 26: Centralni raspored (zimski semestar)

Centralni rasporedSoba 228

Zimski semestar studijske 2016/2017. godine

Sat/

Dan08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Po

ne

dje

ljak

Uto

rak

Odsjek za komp.

knjiž. i bibl.

VII semestar

IP: Organizacija

znanja (P)

prof. dr. Senada

Dizdar

Odsjek za komp.

knjiž. i bibl.

VII semestar

IP: Organizacija

znanja (S)

prof. dr. Senada

Dizdar / Džejla

Khattab,MA

Odsjek za b/h/s

jezik

III semestar

Morfologija I.

(V)

mr. Enisa Tutkur

Odsjek za

romanistiku

IX semestar

Savremeni

francuski jezik I,

vježbe

(Bisera Cero)

Odsjek za

romanistiku

V semestar

Kontrastivna

analiza francuski –

b/h/s jezik I

vježbe

Bisera Cero

Srij

eda

Odsjek za komp.

knjiž. i bibl.

VII semestar

IP: Esejistika

[d. studij] (S)

prof.dr. Edin

Pobrić/ do povratka sa plaćenog

odsustva Adise Bašić,

MA

Čet

vrta

kP

etak

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

V semestar

Bibliografija Bosne i Hercegovine

1 (V)

doc. dr. Lejla Hajdarpašić

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

IX semestar

Oblikovanje i održavanje mrežnih

stranica (V)

doc. dr. Lejla Hajdarpašić

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

IX semestar

IP: Dramaturgija (V)

doc. dr. Almir Bašović

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

III semestar

Uvod u klasifikaciju (P+S)

prof.dr. Senada Dizdar

Odsjek za anglistiku

IX semestar

Savremeni engleski jezik 9,

vježbe

Strani lektor Stephen Anthony

Hefford, MA

Odsjek za komp. knjiž. i bibl.

V semestar

Sadržajna analiza – osnove i

metode

(P+S)

prof.dr. Senada Dizdar

Odsjek za anglistiku

VII semestar

Savremeni engleski jezik 7,

vježbe

Strani lektor Stephen Anthony

Hefford, MA

Odsjek za slavenske jezike i

književnosti, Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

V semestar

Stilistika 1 / IP Stilistika 1 (P)prof. dr. Marina Katnić-Bakaršić

Odsjek za slavenske jezike i

književnosti, Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

V semestar

Stilistika 1 / IP Stilistika (S)

prof. dr. M. Katnić-Bakaršić

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

VII semestar

Biblioteke u multikulturnom

informacijskom društvu (V)

doc. dr. Mario Hibert

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

VII semestar

Biblioteke u multikulturnom

informacijskom društvu (P)

doc. dr. Mario Hibert

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

V semestar

Praksa u bibliotečko-

informacijskoj instituciji (V)

doc. dr. Mario Hibert

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

V semestar

Bibliografija Bosne i Hercegovine

I (P)

doc. dr. Lejla Hajdarpašić

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

IX semestar

IP: Književnost, scenario, film.

[j. studij] (V)

Fahrudin Kujundžić, MA

Odsjek za komp. knjiž. i bibl.,

V semestar

Opća povijest književnosti 5.2:

drama modernizma

[j/d. studij] (P)

doc. dr. Almir Bašović

Odsjek za komp. knjiž. i bibl.

VII semestar

IP: Metapodaci (P+S)

prof.dr. Senada Dizdar/

Džejla Khattab, MA

Odsjek za komparativnu književnost i

bibliotekarstvo

IX semestar

Uvod u filmologiju(V)

[j/d. studij]

Fahrudin Kujundžić, MA

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

IX semestar

IP: Književnost, scenario, film (P)

doc. dr. Almir Bašović

Odsjek za komparativnu književnost i

bibliotekarstvo

VII semestar

IP: Poetika dramske književnosti[j/d. studij]

(P)

prof. dr. Dževad Karahasan

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Page 27: Centralni raspored (zimski semestar)

Centralni rasporedSoba 229

Zimski semestar studijske 2016/2017. godine

Sat/

Dan08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Po

ne

dje

ljak

Odsjek za komp.

Knjiž. i bibl.

IX semestar

IP: Feminističke

književne teorije

(V) [j studij]

doc. dr. Ajla

Demiragić

Uto

rak

Odsjek za komp.

knjiž i bibl.

IX semestar

Uvod u filmologiju

(S)

prof. dr. Senadin

Musabegović

Odsjek za

pedagogiju

IX semestar

Metodika odgojnog

rada

(predavanja )

prof.dr. Lejla

Kafedžić

Srij

eda

Odsjek za komp.

knjiž. i bibl, V

semestar

Prevođenje i kultura

1

[j. studij] (s)

prof. dr. Edin Pobrić, do povratka sa plaćenog

odsustva Adise Bašić,

MA

Odsjek za komp. knjiž. i

bibl, V semestar

Prevođenje i kultura 1/

IP: Prevođenje i kultura

1

[j./d.studij] (v)

prof. dr. Edin Pobrić, do

povratka sa plaćenog

odsustva Adise Bašić,

MA

Čet

vrta

k

Odsjek za

komparativnu

književnost i

bibliotekarstvo

III semestar

Književne teorije 1

(S) [j./d. studij]

prof. dr. Andrea Lešić-

Thomas

Odsjek za komp.

knjiž. i bibl.

V semestar

Opća povijest

književnosti 5.1:

proza modernizma,

[j./d. studij] (S)

prof. dr. Nina

Alihodžić-Hadžialić

Odsjek za komp. knjiž. i

bibl, III/V semestar

Poetika lirskog teksta 1

[j./d. Studij] (V)

prof. dr. Muhamed

Dželilović/ do povratka

sa plaćenog odsustva

Adise Bašić, MA

Odsjek za komp. knjiž. i

bibl, VII semestar

IP: Interkulturalno

izučavanje

južnoslavenskih

književnpsti

[j. studij]

(P)

prof. dr. Enver Kazaz

Pet

ak

Odsjek za komp.

knjiž. i bibl.

III semestar

Prostor i vrijeme u

književnosti 1

[j. studij] (S)

prof. dr. Edin Pobrić

Odsjek za komp. knjiž. i

bibl, VII semestar

IP: Interkulturalno

izučavanje

južnoslavenskih

književnpsti

[j. studij]

(S)

prof. dr. Enver Kazaz

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

III semestar

Osnove bibliotečke djelatnosti

(V)

Džejla Khattab, MA

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

IX semestar

IP: Dramaturgija (P)

doc. dr. Almir Bašović

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

III semestar

Prostor i vrijeme u književnosti 1

[j. studij] (p)

prof. dr. Edin Pobrić

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

III semestar

Opća povijest književnosti 3: od

renesanse do realizma

(s) [j studij]

prof. dr. Muhamed Dželilović

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

V semestar

Baze podataka (V)

doc. dr. Lejla Hajdarpašić

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

III semestar

Bibliotečki standardi i

bibliografska kontrola (P)

prof.dr. Senada Dizdar

Odsjek za komp. knjiž. i bibl.

VII semestar

IP: Esejistika

[j./d. studij] (V)

prof. dr. Edin Pobrić, do povratka

sa plaćenog odsustva Adise Bašić, MA

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

IX semestar

IP: Pjesništvo, filozofija, jezik

(P)

prof.dr. Sulejman Bosto

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

IX semestar

IP: Pjesništvo, filozofija, jezik

(V)

prof. dr. Sulejman Bosto

Odsjek za komp. knjiž. i bibl.

III, V semestar

Poetika lirskog teksta 1

[j. studij] (S)

prof. dr. Muhamed Dželilović/

do povratka sa plaćenog odsustva

Adise Bašić, MA

Odsjek za psihologiju

V semestar

IP Psihofiziologija spavanja.

predavanja + seminar

doc. dr. Maida Koso

Odsjek za romanistiku

I semestar

Pregled rimske književnosti I

predavanja

(Doc. dr. Drago Župarić,

Angažman u toku )

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

IX semestar

Upravljanje informacijskim

institucijama

(V)

Džejla Khattab, MA

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

V semestar

Osnovi dramaturgije 1 /

IP: Osnovi dramaturgije 1,

(P) [j./d. studij]

doc. dr. Almir Bašović

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

IX semestar

IP: Feminističke književne teorije

(P) [j/d studij]

doc. dr. Ajla Demiragić

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

V semestar

Baze podataka (P)

doc. dr. Lejla Hajdarpašić

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

VII semestar

Esejistika,

[j./d. studij] (P)

prof.dr. Edin Pobrić

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

IX semestar

Oblikovanje i održavanje mrežnih

stranica (P)

doc. dr. Lejla Hajdarpašić

Odsjek za komparativnu

književnost i bibliotekarstvo

VII semestar

Kulturna baština u savremenom

tehnološkom okruženju (V)

Džejla Khattab, MA

Odsjek za komparativnu književnost i

bibliotekarstvo

V semestar

Opća povijest književnosti 5.1: proza

modernizma,

[j./d. studij] (V)

prof. dr. Nina Alihodžić-Hadžialić

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Page 28: Centralni raspored (zimski semestar)

Centralni rasporedSoba 231

Zimski semestar studijske 2016/2017. godine

Sat/

Dan08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Po

ne

dje

ljak

Uto

rak

Odsjek za

germanistiku

VII semestar

IP: Njemačka

poezija (P)

doc.dr. Ljubinka

Petrović-Ziemer/

Procedura u toku

Odsjek za

germanistiku

VII semestar

IP: Njemačka

poezija (V)

Procedura u toku

Srij

eda

Čet

vrta

kP

etak

Odsjek za germanistiku

VII semestar

Pragmatika (V)

Procedura u toku

Odsjek za germanistiku

III semestar

Uvod u sintaksu njemačkog

jezika (V) G1

mr. Minka Džanko

Odsjek za germanistiku

VII semestar

Semantika (P)

prof.dr. Vedad Smailagić

Odsjek za germanistiku

V semestar

Tekstna lingvistika (P)

prof. dr. Vedad Smailagić

Odsjek za germanistiku

III semestar

Njemačka književnost XVIII

stoljeća (P)

prof.dr. Vahidin Preljević /

Ivana Nevesinjac, MA

Odsjek za germanistiku

I semestar

Ortoepija njemačkog jezika

(V) G3

Procedura u toku

Odsjek za germanistiku

IX semestar

Historija jezika (P)

prof.dr. Veada Smailagić

Odsjek za germanistiku

IX semestar

IP Razumijevanje lingvističkih

tekstova (S)

prof.dr. Erminka Zilić

Odsjek za germanistiku

VII semestar

IP Stilistika (P)

prof.dr. Erminka Zilić

Odsjek za germanistiku

IX semestar

Historija jezika (V)

mr. Alma Čović-Filipović

Odsjek za germanistiku

IX semestar

Savremeni njemački jezik 9

Jezičke vježbe 3 (V)

lektor Florian Haderer, MA

Odsjek za germanistiku

VII semestar

Pragmatika,

(P)

Doc. dr. S. Mešić

Odsjek za germanistiku

I semestar

Ortoepija njemačkog jezika

(V) G2

Procedura u toku

Odsjek za germanistiku

IX semestar

Njemačka i austrijska književnost

XXI st. (P)

prof. dr. Vahidin Preljević

Odsjek za germanistiku

VII semestar

Njemačka književnost moderne i

postmoderne (P)

doc. dr. Ljubinka Petrović-Ziemer

Odsjek za germanistiku

V semestar

Tvorba riječi u njemačkom jeziku

(V)

Nermana Mršo

Odsjek za germanistiku

VII semestar

Semantika (V)

mr. Alma Čović-Filipović

Odsjek za germanistiku

III semestar

Uvod u sintaksu njemačkog

jezika (V) G2

mr. Minka Džanko

Odsjek za germanistiku

IX semestar

Teorija prevođenja (P)

doc.dr. Sanela Mešić

Odsjek za germanistiku

V semestar

Metodika osnovnoškolske

nastave (V) G1

doc. dr. Zlata Maglajlija/

Procedura u toku

Odsjek za germanistiku

IX semestar

Kulturalni narativi

(S)

prof. dr. Vahidin Preljević

Odsjek za germanistiku

VII semestar

Semantika (V)

mr. Alma Čović-Filipović

Odsjek za germanistiku

VII semestar

IP Jezik struke (P+V)

prof.dr. Erminka Zilić/

mr. Alma Čović-Filipović

Odsjek za germanistiku

V semestar

Tvorba riječi u njemačkom jeziku

(V) G1

Nermana Mršo

Odsjek za germanistiku

V semestar

Tvorba riječi u njemačkom jeziku

(V) G2

Nermana Mršo

Odsjek za germanistiku

V semestar

Tekstna lingvistika (V) G2

lektor Florian Haderer, MA

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Page 29: Centralni raspored (zimski semestar)

Centralni rasporedSoba 232

Zimski semestar studijske 2016/2017. godine

Sat/

Dan08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Po

ne

dje

ljak

Uto

rak

Odsjek za anglistiku

V semestar

Američki

transcendentalizam,

(seminar)

(prof. dr. Sanja

Šoštarić)

Odsjek za

anglistiku

III semestar

Idiomi u

engleskom jeziku,

(predavanja)

(doc. dr. Melisa

Okičić)

Odsjek za anglistiku

IX semestar

Registri,

(seminar )

(prevodilački

smjer )

(doc. dr. Amira

Sadiković)

Odsjek za anglistiku

IX semestar

Registri,

(predavanja )

(prevodilački

smjer )

(doc. dr. Amira

Sadiković)

Srij

eda

Čet

vrta

k

Odsjek za

anglistiku

III semestar

Savremeni

engleski jezik 3,

(vježbe - I grupa )

dr. Nejla

Kalajdžisalihović

Odsjek za

anglistiku

III semestar

Savremeni

engleski jezik 3,

(vježbe - II grupa )

dr. Nejla

Kalajdžisalihović

Odsjek za

anglistiku

V semestar

Uvod u metodiku

nastave engleskog

jezika,

vježbe - I grupa

Alma Žero, MA

Odsjek za

anglistiku

V semestar

Uvod u metodiku

nastave engleskog

jezika,

vježbe - II grupa

Alma Žero, MA

Pet

ak

Odsjek za anglistiku

IX semestar

IP Iskustvo američkih žena,

(seminar)

(prof. dr. Sanja Šoštarić)

Odsjek za anglistiku

VII semestar

Savremeni engleski jezik 7,

vježbe

(svi smjerovi )

(Vedad Lihovac, lektor)

Odsjek za anglistiku

V semestar

Poezija engleskog

predromantizma,

(vježbe - II grupa )

(doc. dr. Faruk Bajraktarević)

Odsjek za anglistiku

III semestar

Savremeni engleski jezik 3,

(vježbe - III grupa )

(dr. Nejla Kalajdžisalihović)

Odsjek za anglistiku

IX semestar

Jezička struktura,

predavanja

(prof. dr. Nedžad Leko)

Odsjek za anglistiku

IX semestar

Savremena američka drama,

seminar

doc.dr. Ifeta Čirić-Fazlija

Odsjek za anglistiku

VII semestar

Lingvistički pravci,

predavanja

doc. dr. Melisa Okičić

Odsjek za anglistiku

III semestar

Engleska renesansna

književnost,

vježbe - II grupa

Davor Njegić, MA

Odsjek za anglistiku

IX semestar

Savremeni engleski jezik 9,

vježbe

(svi smjerovi )

Vedad Lihovac, lektor

Odsjek za anglistiku

VII semestar

Uvod u teoriju prevođenja,

(seminar)

(prevodilački smjer )

(doc. dr. Amira Sadiković)

Odsjek za anglistiku

IX semestar

Savremeni engleski jezik 9,

vježbe

(svi smjerovi )

Vedad Lihovac, lektor

Odsjek za anglistiku

I semestar

Društvena i kulturna historija

Velike Britanije do 1485. godine,

(vježbe - IV grupa )

(Srebrenka Mačković, MA)

Odsjek za anglistiku

IX semestar

Novine i trendovi u nastavi

engleskog jezika,

(seminar )

doc. dr. Larisa Kasumagić-Kafedžić

Odsjek za anglistiku

III semestar

Uvod u morfosintaksu,

(vježbe - II grupa )

(doc. dr. Merima Osmankadić)

Odsjek za anglistiku

V semestar

Savremeni engleski jezik 5,

(vježbe - I grupa )

(Strani lektor Stephen Anthony

Hefford, MA)

Odsjek za anglistiku

V semestar

Savremeni engleski jezik 5,

(vježbe - II grupa )

(Strani lektor Stephen Anthony

Hefford, MA)

Odsjek za anglistiku

V semestar

Sintaksa proste rečenice,

(vježbe - II grupa )

(prof. dr. Nedžad Leko)

Odsjek za anglistiku

III semestar

Savremeni engleski jezik 3

(vježbe - I grupa )

(dr. Nejla Kalajdžisalihović)

Odsjek za anglistiku

VII semestar

Savremeni engleski jezik 7,

vježbe

(svi smjerovi )

(Vedad Lihovac, lektor)

Odsjek za anglistiku

IX semestar

IP: Generativna sintaksa 1,

(predavanja)

(lingvistički smjer )

(prof. dr. Nedžad Leko)

Odsjek za anglistiku

VII semestar

Rano učenje engleskog jezika za

predškolski uzrast,

(vježbe )

(nastavnički smjer )

doc. dr. Larisa Kasumagić-Kafedžić

Odsjek za anglistiku

VII semestar

Usvajanje jezika,

(predavanja + vježbe)

(nastavnički smjer )

(doc. dr. Melisa Okičić)

Odsjek za anglistiku

VII semestar

Uvod u teoriju prevođenja,

(predavanja)

(prevodilački smjer )

(doc. dr. Amira Sadiković)

Odsjek za anglistiku

III semestar

Uvod u morfosintaksu,

(vježbe - I grupa )

(doc. dr. Merima Osmankadić)

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Page 30: Centralni raspored (zimski semestar)

Centralni rasporedSoba 235

Zimski semestar studijske 2016/2017. godine

Sat/

Dan08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Po

ne

dje

ljak

Uto

rak

Odsjek za anglistiku,

Odsjek za

germanistiku

VII semestar

Savremene

književne teorije,

(predavanja )

(književni smjer )

(doc.dr. Ksenija

Kondali)

Odsjek za anglistiku,

Odsjek za

germanistiku

VII semestar

Savremene

književne teorije,

(seminar )

(književni smjer )

(doc. dr. Ksenija

Kondali)

Srij

eda

Čet

vrta

k

Odsjek za anglistiku

VII semestar

Britanska drama u

prvoj polovini XX.

stoljeća,

predavanja

doc. dr. Ifeta Čirić-

Fazlija

Odsjek za anglistiku

IX semestar

Historija

engleskog jezika, seminar

(lingvistički smjer)

doc. dr. Nataša

Stojaković

Odsjek za anglistiku

VII semestar

Savremeni engleski

jezik 7,

predavanja

doc. dr. Amira

Sadiković/

Vedad Lihovac, lektor

Odsjek za anglistiku

VII semestar

Savremeni engleski

jezik 7,

vježbe

Vedad Lihovac,

lektor

Pet

ak

Odsjek za anglistiku

V semestar

Rano učenje engleskog jezika za

predškolski uzrast,

(predavanja )

(nastavnički smjer )

(doc. dr. Larisa Kasumagić-Kafedžić)

Odsjek za anglistiku

VII semestar

Proza britanskog modernizma,

(seminar )

(književni smjer )

(prof. dr. Srebren Dizdar)

Odsjek za anglistiku

IX semestar

Savremeni britanski roman,

(predavanja )

(prof. dr. Srebren Dizdar)

Odsjek za anglistiku

IX semestar

Savremeni američki roman

(seminar )

doc. dr. Ksenija Kondali

Odsjek za anglistiku

IX semestar

Pedagoška praksa 1,

vježbe

Alma Žero, MA

Odsjek za anglistiku

IX semestar

Savremeni engleski jezik 9,

vježbe

(prevodilački smjer )

(Vedad Lihovac, lektor)

Odsjek za anglistiku

IX semestar

Sociolingvistika i varijante,

(predavanja + seminar )

(prevodilački smjer )

(doc. dr. Nataša Stojaković)

Odsjek za anglistiku

VII semestar

IP: Sintaksičke varijacije u

novinskom registru, seminar

(lingvistički smjer )

(doc. dr. Merima Osmankadić)

Odsjek za anglistiku

VII semestar

IP: Sintaksičke varijacije u

novinskom registru,

(predavanja )

(lingvistički smjer )

(doc. dr. Merima Osmankadić)

Odsjek za anglistiku

VII semestar

Temeljna nastavna umijeća

(seminar )

prof. dr. Mirjana Mavrak/ Amina

Isanović, MA

Odsjek za anglistiku

IX semestar

IP: Usvajanje jezika,

(predavanja)

(lingvistički smjer )

(doc. dr. Melisa Okičić)

Odsjek za anglistiku

IX semestar

Savremeni američki roman

(predavanja )

doc. dr. Ksenija Kondali

Odsjek za anglistiku

IX semestar

Tehnike prevođenja,

(predavanja)

(prevodilački smjer )

(doc. dr. Amira Sadiković)

Odsjek za anglistiku

IX semestar

Postkolonijalna proza na filmu,

(seminar )

(doc. dr. Faruk Bajraktarević)

Odsjek za anglistiku

IX semestar

Novine i trendovi u nastavi

engleskog jezika,

(predavanja )

doc. dr. Larisa Kasumagić-Kafedžić

Odsjek za anglistiku

III semestar

Engleska renesansna književnost,

(vježbe - III grupa)

(Davor Njegić, MA)

Odsjek za anglistiku

IX semestar

Pedagoška praksa 1,

vježbe

Alma Žero, MA

Odsjek za anglistiku

VII semestar

Lingvistički pravci,

seminar

doc. dr. Melisa Okičić

Odsjek za anglistiku

IX semestar

Savremeni engleski jezik 9,

vježbe

(svi smjerovi )(Strani lektor Stephen Anthony

Hefford, MA)

Odsjek za anglistiku

VII semestar

Proza britanskog modernizma,

predavanja

(književni smjer )

prof.dr. Srebren Dizdar

Odsjek za anglistiku

IX semestar

Savremeni britanski roman,

seminar

prof. dr. Srebren Dizdar

Odsjek za anglistiku

VII semestar

Anglistička lingvistika 1,

seminar

prof. dr. Nedžad Leko

Odsjek za anglistiku

IX semestar

IP Filmske adaptacije britanskih

romana

doc. dr. Ksenija Kondali

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Page 31: Centralni raspored (zimski semestar)

Centralni rasporedSoba 255

Zimski semestar studijske 2016/2017. godine

Sat/

Dan08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Po

ne

dje

ljak

Odsjek za

germanistiku

I semestar

Uvod u znanost o

književnosti (P)

doc.dr. Ljubinka

Petrović-Ziemer /

Ivana Nevesinjac,

MA

Odsjek za

germanistiku

I semestar

Uvod u znanost o

književnosti,

(V) G1

Ivana Nevesinjac,

MA

Uto

rak

Srij

eda

Odsjek za

germanistiku

III semestar

Uvod u fonetiku i

fonologiju

(P)

doc. dr. Dario Marić

11:45 - 13:15

Odsjek za

germanistiku

III semestar

Uvod u

kulturologiju (P)

prof.dr. V.

Preljević

13:15 - 14:00

Odsjek za

germanistiku

V semestar

Njemačka

književnost XIX st.

(P) doc.dr. Ljubinka

Petrović-Ziemer/

mr. N. Šečerović

Odsjek za

germanistiku

V semestar

Njemačka

književnost XIX st.

(V) G1

mr. N. Šečerović

Odsjek za

germanistiku

V semestar

Njemačka

književnost XIX st.

(V) G2

mr. N. Šečerović

Odsjek za

germanistiku

III semestar

Uvod u

kulturologiju (V)

Procedura u toku

Čet

vrta

k

Odsjek za

germanistiku

I semestar

Uvod u znanost o

književnosti,

(V) G2

Ivana Nevesinjac,

MA

Odsjek za

germanistiku

I semestar

Uvod u znanost o

književnosti,

(V) G3

Ivana Nevesinjac,

MA

Pet

ak

Odsjek za germanistiku

V semestar

Metodika osnovnoškolske

nastave (V) G2

dr. Zlata Maglajlija/

Procedura u toku

Odsjek za germanistiku

I semestar

Morfologija njemačkog jezika 1

(V) G2

Nermana Mršo

Odsjek za germanistiku

I semestar

Morfologija njemačkog jezika 1

(V) G2

mr. Alma Čović-Filipović

Odsjek za germanistiku

I semestar

Morfologija njemačkog jezika 1

(V) G1

mr. Alma Čović-Filipović

Odsjek za germanistiku

III semestar

Uvod u sintaksu njemačkog

jezika (V) G2

Nermana Mršo

Odsjek za germanistiku

I semestar

Morfologija njemačkog jezika 1

(V) G1

mr. Minka Džanko

Odsjek za germanistiku

III semestar

Njemačka književnost XVIII

stoljeća (V)

Ivana Nevesinjac, MA

Odsjek za germanistiku

I semestar

Ortoepija njemačkog jezika

(V) G1

Procedura u toku

Odsjek za germanistiku

V semestar

Tvorba riječi u njemačkom jeziku

I (P)

prof.dr. Erminka Zilić

10:00 - 11:45

Odsjek za germanistiku

III semestar

Uvod u sintaksu njemačkog

jezika (V) G2

lektor Florian Haderer, MA

Odsjek za germanistiku

III semestar

Uvod u sintaksu njemačkog

jezika (V) G1

lektor Florian Haderer, MA

Odsjek za germanistiku

I semestar

Morfologija njemačkog jezika 1

(V) G2

mr. Minka Džanko

Odsjek za germanistiku

III semestar

Uvod u sintaksu njemačkog

jezika (P)

prof.dr. Vedad Smailagić

Odsjek za germanistiku

V semestar

Metodika osnovnoškolske

nastave (P)

doc. dr. Zlata Maglajlija

Odsjek za germanistiku

V semestar

Njemački romantizam (P)

prof.dr. V. Preljević

Odsjek za germanistiku

III semestar

Uvod u sintaksu njemačkog

jezika (V) G2

lektor Florian Haderer, MA

Odsjek za germanistiku

III semestar

Uvod u sintaksu njemačkog

jezika (V) G1

lektor Florian Haderer, MA

Odsjek za germanistiku

I semestar

Pregled historije njemačke

književnosti 1,

(V) G2

Procedura u toku

Odsjek za germanistiku

I semestar

Morfologija njemačkog jezika 1

(V) G1

Nermana Mršo

Njemački jezik I

(P+V)

opći predmet

doc. dr. Dario Marić

Odsjek za germanistiku

V semestar

Uvod u teoriju nastave stranih

jezika (P+V)

doc. dr. Zlata Maglajlija

Odsjek za germanistiku

III semestar

Uvod u sintaksu njemačkog

jezika (V) G1

mr. Minka Džanko

Odsjek za germanistiku

III semestar

Uvod u teoriju drame i lirike

(P+V)

doc.dr. Ljubinka Petrović-

Ziemer

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Page 32: Centralni raspored (zimski semestar)

Centralni rasporedSoba 256

Zimski semestar studijske 2016/2017. godine

Sat/

Dan08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Po

ne

dje

ljak

Odsjek za

romanistiku

I semestar

Italijanski jezik I

vježbe

Nerma Kerla,

MA

Odsjek za romanistiku

IX semestar

Francusko avangardno

pozorište

predavanja

(Prof. dr. Vesna Kreho/

Doc. dr. Lejla

Osmanović)

Odsjek za

romanistiku

I semestar

Pregled francuske

gramatike Ivježbe

(Mr. Dijana

Kapetanović-Ljubas)

Uto

rak

Odsjek za

romanistiku

I semestar

Pregled francuske

gramatike Ivježbe

(Mr. Dijana

Kapetanović-Ljubas)

Odsjek za

romanistiku

I semestar

Osnove francuskog

pravopisa i izgovora,

predavanja

(Doc. Dr. Lejla

Tekešinović, Emir Šišić,

MA)

Srij

eda

Odsjek za

romanistiku

I semestar

Španski jezik Ivježbe

(grupa: Italijanski

jezik i književnost )

(lektorica Mirjam

Reqena, MA)

Odsjek za romanistiku

V semestar

Historija francuskog

jezika sa

srednjovjekovnom

književnošću, vježbe

(Mr. Dijana Kapetanović-

Ljubas)

Odsjek za romanistiku

III semestar

Španski jezik IIIvježbe

(grupa: Franc. jez. i

knjiž. i ital. jezi. i knjiž .)

(lektorica Ana Vanessa

Tores Ruiz, MA)

Čet

vrta

k

Odsjek za romanistiku

III semestar

Italijanska

književnost IIIpredavanja

(Doc. dr. Mirza

Mejdanija, Zamjena do

okončanja konkursne

procedure )

Odsjek za

romanistiku

V semestar

Rimska književnost

III,

seminar

(Doc. dr. Drago

Župarić/ Dijana

Beljan, MA)

Pet

ak

Odsjek za

romanistiku

III semestar

Morfosintaksa

francuskog jezika I

vježbe

(Bisera Cero)

Odsjek za romanistiku

I semestar

Italijanska

književnost Ivježbe

(Doc. dr. Mirza

Mejdanija, Zamjena do

okončanja konkursne

procedure )

Odsjek za romanistiku

I semestar

Italijanski jezik I

predavanja

(Doc. dr. Nermina Čengić)

Odsjek za romanistiku

I semestar

Pregled francuske gramatike I,

vježbe

(Bisera Cero)

Odsjek za romanistiku, III semestar

IP: Sa onu stranu prosvjetiteljstva:

autobiografska, fantastična i

libertenska književnost XVIII vijeka,

predavanja + vježbe

(Doc. dr. Ivan Radeljković)

Odsjek za romanistiku

III semestar

Italijanska književnost III

vježbe

(Doc. dr. Mirza Mejdanija,

Zamjena do okončanja konkursne

procedure )

Odsjek za romanistiku

V semestar

Lektira I,

vježbe

Dijana Beljan, MA

Odsjek za romanistiku

VII semestar

Italijanska književnost VII:

Dekadentizam,

predavanja

(Doc. dr. Mirza Mejdanija)

Odsjek za romanistiku

V semestar

Italijanska književnost V,

predavanja

(Doc. dr. Mirza Mejdanija)

Odsjek za romanistiku

I semestar

Španski jezik I

predavanja

(grupa: Francuski jezik i

književnost )

(Doc. dr. Edina Spahić Šagolj)

Odsjek za romanistiku

III semestar

Morfosintaksa francuskog jezika I

vježbe

(Bisera Cero)

Odsjek za romanistiku

I semestar

Pregled francuske gramatike I

vježbe

Bisera Cero

Odsjek za romanistiku

I semestar

Latinski jezik I,

predavanja

(Doc.dr. Drago župarić)

Odsjek za romanistiku

I semestar

Italijanska književnost I

predavanja

(Doc. dr. Mirza Mejdanija,

Zamjena do okončanja konkursne

procedure )

Odsjek za romanistiku

VII semestar

Savremena francuska književnost

I

predavanja

(Doc. dr. Ivan Radeljković)

Odsjek za romanistiku

V semestar

Historija francuskog jezika sa

srednjovjekovnom književnošću predavanja

(Doc. dr. Lejla Tekešinović,

Mr. Dijana Kapetanović- Ljubas)

Odsjek za romanistiku

V semestar

IP: Osnove španskog jezika I

predavanja + vježbe

(I grupa) (Doc.dr. Edina Spahić Šagolj/

lektorica Ana Vanessa Ruiz Tores, MA)

Odsjek za romanistiku

I semestar

Latinski jezik I,

vježbe

(Dijana Beljan, MA)

Odsjek za romanistiku

I semestar

Francuska književnost

humanizma i renesanse

predavanja

(Prof. dr. Vesna Kreho)

Odsjek za romanistiku

I semestar

Pregled francuske gramatike I

predavanja

(Doc. dr. Lejla Tekešinović,

Mr. Dijana Kapetanović-Ljubas)

Odsjek za romanistiku

V semestar

Latinska historijska gramatika II,

predavanja

(Doc. dr. Drago Župarić,

Dijana Beljan, MA)

Odsjek za romanistiku

V semestar

Sintaksa italijanskog jezika I

vježbe

Nerma Kerla, MA

Odsjek za romanistiku

V semestar

Sintaksa francuskog jezika I

vježbe

(Bisera Cero)

Odsjek za romanistiku

I semestar

Osnove grčkog jezika I,

predavanja i vježbe

(lat.,pov.,arh. )

(Doc.dr. Drago Župarić,

Dijana Beljan, MA)

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Page 33: Centralni raspored (zimski semestar)

Centralni rasporedSoba 257

Zimski semestar studijske 2016/2017. godine

Sat/

Dan08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Po

ne

dje

ljak

Odsjek za anglistiku

III semestar

Društvena i

kulturna historija

SAD do 1865.

(predavanja)

(doc. dr. Ksenija

Kondali)

Odsjek za anglistiku

V semestar

Uvod u metodiku

nastave engleskog

jezika,

(predavanja)

(doc. dr. Larisa

Kasumagić-Kafedžić)

Uto

rak

Odsjek za

anglistiku

I semestar

Savremeni

engleski jezik 1,

(vježbe - I grupa ) (Alma Žero, MA)

Odsjek za

anglistiku

I semestar

Savremeni

engleski jezik 1,

(vježbe - II grupa ) (Alma Žero, MA)

Odsjek za

anglistiku

III semestar

Idiomi u

engleskom jeziku,

(predavanja)

(doc. dr. Melisa

Okičić)

Odsjek za anglistiku

V semestar

Američki

transcendentalizam.

(vježbe )

(prof. dr. Sanja

Šoštarić)

Srij

eda

Odsjek za

anglistiku

V semestar

Sintaksa proste

rečenice

(seminar)

(prof. dr. Nedžad

Leko)

Odsjek za anglistiku

III semestar

Savremeni engleski

jezik 3,

(predavanja )

(doc. dr. Merima

Osmankadić/

dr. Nejla

Kalajdžisalihović)

Čet

vrta

kP

etak

Odsjek za anglistiku

I semestar

Morfologija,

(vježbe - I grupa )

(doc.dr. Nataša Stojaković)

Odsjek za anglistiku

I semestar

Uvod u studij književnosti,

(vježbe - I grupa )

(Srebrenka Mačković, MA)

Odsjek za anglistiku

I semestar

Uvod u studij književnosti,

(vježbe - II grupa )

(Srebrenka Mačković, MA)

Odsjek za anglistiku

V semestar

Poezija engleskog

predromantizma,

(vježbe - I grupa )

(doc. dr. Faruk Bajraktarević)

Odsjek za anglistiku

I semestar

Društvena i kulturna historija

Velike Britanije do 1485. godine,

(vježbe - II grupa )

(Srebrenka Mačković, MA)

Odsjek za anglistiku

VII semestar

Pregled gramatike bosanskog,

hrvatskog, srpskog i engleskog jezika,

predavanja

(prevodilački smjer )

doc. dr. Merima Osmankadić

Odsjek za anglistiku

III semestar

Društvena i kulturna historija

SAD-a do 1865.,

(vježbe - I grupa )

(Davor Njegić, MA)

Odsjek za anglistiku

I semestar

Uvod u studij književnosti,

(vježbe - III grupa )

(Srebrenka Mačković, MA)

Odsjek za anglistiku

IX semestar

Historija engleskog jezika/.

IP Historija engleskog jezika,

predavanja + seminar

(doc. dr. Nataša Stojaković)

Odsjek za anglistiku

I semestar

Savremeni engleski jezik 1,

(vježbe - II grupa)

Alma Žero, MA

Odsjek za anglistiku

IX semestar

IP: Generativna sintaksa 1,

seminar

(lingvistički smjer )

(prof. dr. Nedžad Leko)

Odsjek za anglistiku

I semestar

Savremeni engleski jezik 1,

(vježbe - II grupa)

(doc. dr. Selma Đuliman)

Odsjek za anglistiku

I semestar

Uvod u studij književnosti,

(vježbe - IV grupa )

(Srebrenka Mačković, MA)

Odsjek za anglistiku

III semestar

Uvod u morfosintaksu,

(predavanja)

(doc. dr. Merima Osmankadić)

Odsjek za anglistiku

V semestar

Poezija engleskog

predromantizma,

(predavanja)

(doc. dr. Faruk Bajraktarević)

Odsjek za anglistiku

I semestar

Društvena i kulturna historija

Velike Britanije do 1485. godine,

(vježbe - I grupa )

doc. dr. Lejla Mulalić

Odsjek za anglistiku

I semestar

Društvena i kulturna historija

Velike Britanije do 1485. godine,

(vježbe - III grupa )

doc. dr. Lejla Mulalić

Odsjek za anglistiku

III semestar

Engleska renesansna književnost,

predavanja

(prof.dr. Shahab Yar Khan)

Odsjek za anglistiku

III semestar

Engleska renesansna književnost,

(vježbe - I grupa)

(Davor Njegić, MA)

Odsjek za anglistiku

V semestar

Sintaksa proste rečenice,

(predavanja)

(prof. dr. Nedžad Leko)

Odsjek za anglistiku

V semestar

Američki transcendentalizam,

(predavanja)

(prof. dr. Sanja Šoštarić)

Odsjek za anglistiku

V semestar

Američka kultura,

(seminar )

(doc. dr. Ifeta Čirić-Fazlija)

Odsjek za anglistiku

III semestar

Društvena i kulturna historija

SAD-a do 1865.,

(vježbe - II grupa )

(Davor Njegić, MA)

Odsjek za anglistiku

III semestar

Društvena i kulturna historija

SAD-a do 1865.,

(vježbe - III grupa )

(Davor Njegić, MA)

Odsjek za anglistiku

III semestar

Savremeni engleski jezik 3,

(vježbe - II grupa )

(Strani lektor Stephen Anthony

Hefford, MA)

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu