Raspored Zimski Semestar 15 16 v5

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Raspored Zimski Semestar 15 16 v5

 • 7/24/2019 Raspored Zimski Semestar 15 16 v5

  1/89

  Grupe za laboratorijske v

  Grupa Podgrupa Br. Indeksa Grupa Podgrupa Br. In

  L1L1a 01101/15-01105/15

  L7L7a 01191/15

  L1b 01106/15-01110/15 lL7b 01196/15L1c 01111/15-01115/15 L7c 11101/15

  L2 L2a 01116/15-01120/15 L8 L8a 11106/15L2b 01121/15-01125/15 L8b 11111/15L2c 01126/15-01130/15 L8c 11116/15

  L3L3a 01131/15-01135/15

  L9L9a 01201/15

  L3b 01136/15-01140/15 L9b 01206/15L3c 01141/15-01145/15 L9c 01211/15

  L4L4a 01146/15-01150/15

  L10L10a 01216/15

  L4b 01151/15-01155/15 L10b 01221/15L4c 01156/15-01160/15 L10c 01226/15

  L5

  L5a 01161/15-01165/15

  L11

  L11a 01231/15L5b 01166/15-01170/15 L11b 01236/15

  L5c 01171/15-01175/15 L11c 01241/15

  L6L6a 01176/15-01180/15

  L12L12a 01246/15

  L6b 01181/15-01185/15 L12b 01251/15L6c 01186/15-01190/15 L12c 01256/15

 • 7/24/2019 Raspored Zimski Semestar 15 16 v5

  2/89

  jebe Grupe za raunsk

  eksa Grupa Podgrupa Br. Indeksa Grupa Podgrupa01195/15

  L13L13a 01261/15-01265/15

  V1V1a

  11100/15 L13b 01266/15-01270/15 V1b11105/15 L13c 01271/15-01275/15

  V2V2a

  11110/15 L14 L14a 01301/15-01305/15 V2b11115/15 L14b 01306/15-01310/15V3

  V3a11120/15 L14c 01311/15-01315/15 V3b01205/15

  L15L15a 01316/15-01320/15

  V4V4a

  01210/15 L15b 01321/15-01325/15 V4b01215/15 L15c 01326/15-01330/15

  V5V5a

  01220/15L16

  L16a 01331/15-01335/15 V5b01225/15 L16b 01336/15-01340/15

  V6V6a

  01230/15 L16c 01341/15-01345/15 V6b01235/15

  L17

  L17a 01346/15-01350/15V7

  V7a01240/15 L17b V7b

  01245/15 L17c 11124/15-11126/15 V8V8a

  01250/15 V8b01255/1501260/15

  01351/15-01352/15,11121/15-11123/15

 • 7/24/2019 Raspored Zimski Semestar 15 16 v5

  3/89

  vjebe rupe za predavanj

  Sastav Grupa SasatavL1, L14a P1 V1, V2aL2a, L2b P2 V2b, V3, V4aL3, L14c P3 V4b, V5

  L2c, L14b P4 V6, V7aL4, L15a P5 V7b, V8L5a, L5bL5c, L15bL6, L15cL7, L16aL8a, L8bL8c, L16bL9, L16cL10, L17aL11a, L11b

  L17c, L13

  L11c,L17b, L12

 • 7/24/2019 Raspored Zimski Semestar 15 16 v5

  4/89

  RASPORED NASTAVE ZA I GODI

  PONEDE!"# $%O&"# Pred'et Sala Pred'et Sala

  8:15

  Osnovi !"#$o#%ni" I &L'( LOE Osnovi !"#$o#%ni" I &L5( LOE

  )*#+*#i"* I &V6, V-*( 1101 )*#+*#i"* I &V1, V2*( 1101

  Osnovi $*. #%ni" &L1, L1*( 100- P$o$*+i$*n I &L6, L15( 1006

  P$o$*+i$*n I &L2, L13( 1006 Osnovi $*. #%ni" &L-, L16*( 100-

  9:15

  Osnovi !"#$o#%ni" I &L1( LOE Osnovi $*. #%ni" &L6, L15( 100-

  P$o$*+i$*n I &L', L1( 1006 Osnovi !"#$o#%ni" I &V23, V', V*( 1110

  )*#+*#i"* I &V6, V-*( 1101 )*#+*#i"* I &V1, V2*( 1101

  Osnovi $*. #%ni" &L4, L163( 100- P$o$*+i$*n I &L-, L16*( 1006

  10:15

  Osnovi !"#$o#%ni" I &L2( LOE Osnovi !"#$o#%ni" I &V23, V', V*( 1110

  )*#+*#i"* I &V6, V-*( 1101 )*#+*#i"* I &V1, V2*( 1101

  P$o$*+i$*n I &L1, L1*( 1006 Osnovi !"#$o#%ni" I &L6( LOE

  Osnovi $*. #%ni" &L', L1( 100-

  11:15

  P$o$*+i$*n I &V3, V5( 1110 Osnovi !"#$o#%ni" I &V1, V2*( 1101

  Osnovi !"#$o#%ni" I &V6, V-*( 1101 )*#+*#i"* I &V23, V', V*( 1110

  Osnovi !"#$o#%ni" I &L( LOE Osnovi !"#$o#%ni" I &L12( LOE

  12:15

  P$o$*+i$*n I &V3, V5( 1110 Osnovi !"#$o#%ni" I &V1, V2*( 1101

  Osnovi !"#$o#%ni" I &V6, V-*( 1101 )*#+*#i"* I &V23, V', V*( 1110

  Osnovi !"#$o#%ni" I &L11( LOE Osnovi !"#$o#%ni" I &L4( LOE

  Osnovi $*. #%ni" &L1'( 100-

  13:15

  1110

  Osnovi $*. #%ni" &L, L15*( 100- )*#+*#i"* I &V23, V', V*( 1110

  P$o$*+i$*n I &L5, L153( 1006 Osnovi $*. #%ni" &L10, L1-*( 100-

  Osnovi !"#$o#%ni" I &L( LOE Osnovi !"#$o#%ni" I &L1'( LOE

  P$o$*+i$*n I&V-3, V4( 110' P$o$*+i$*n I &L4,L163( 1006

  14:15

  1110

  VJETINE KO)UNIIRANJA 110'

  Osnovi $*. #%ni" &L5, L153( 100-

  P$o$*+i$*n I &L, L15*( 1006

  Osnovi !"#$o#%ni" I &L10( LOE

  P$o$*+i$*n I&V-3, V4( 110'

  15:15

  P$o$*+i$*n I &L1'( 1006VJETINE KO)UNIIRANJA 110'

  Osnovi !"#$o#%ni" I &L-( LOE

  Osnov $*7n*$s" #%ni" &V3,V5(

  Osnov $*7n*$s" #%ni" &V3,V5(

 • 7/24/2019 Raspored Zimski Semestar 15 16 v5

  5/89

  17:158ILOZO8IJA 110'

  A)8SOIOLOGIJA 1110

  18:158ILOZO8IJA 110'

  A)8SOIOLOGIJA 1110

  19:15 A)8

  Sale 1101, 1103, 1108 i 1110 su na I sprau !le"r#e$ni%"#& 'a"ulea(1006 i 1007 su ra%unars"e sale u pri)e*l+u !le"r#e$ni%"#& 'a"ulea(LOE je Laboratorija za Osnove elektrotehnike na I spratu Elektrotehnikog fakulteta.

  AMF je amfiteatar mainskog fakulteta

  . +e a*eaar e$n#l#"#& 'a"ulea

  Preaan+a su #)na%ena eli"i* sl#i*a(

  V+ebe su #)na%ene *ali* sl#i*a( "#li"# se rai # lab#ra#ri+s"i* +e

  OSNOVI RA9UNARSKE TE:NIKE &P1 ;P5(

  OSNOVI RA9UNARSKE TE:NIKE &P1 ;P5(

  OSNOVI RA9UNARSKE TE:NIKE &P1 ;

  P5(

 • 7/24/2019 Raspored Zimski Semestar 15 16 v5

  6/89

  NU STUDIJA KOLSKE 2015/16. GODINE

  S&IED" (E%)&%"# Pred'et Sala Pred'et Sala

  Osnovi !"#$o#%ni" I &V-3, V4(( 110' )*#*+#i"* I &V3, V5( 1110

  P$o$*+i$*n I &V1, V2*( 1110 110'

  P$o$*+i$*n I &V1, V2*( 1110 )*#*+#i"* I &V3, V5( 1110

  Osnovi !"#$o#%ni" I &V-3, V4( 110'

  110'

  Osnovi $*7n*$s" #%ni" &V1, V2*( 1110 )*#*+#i"* I &V3, V5( 1110

  )*#+*#i"* I &V-3, V4(( 1101

  Osnovi !"#$o#%ni" I &L1( LOE

  Osnovi $*7n*$s" #%ni" &V1, V2*( 1110 Osnovi !"#$o#%ni" I &L15( LOE

  )*#+*#i"* I &V-3, V4( 1101

  1110

  Osnovi !"#$o#%ni" I &L16( LOE

  )*#+*#i"* I &V-3, V4( 1101

  1110

  Osnovi !"#$o#%ni" I &L1-( LOE

  P$o$*+i$*n I &V23, V', V*( 1110

  P$o$*+i$*n I &V23, V', V*( 1110)ATE)ATIKA I &P1 ; P5( A)8

  Osnov $*7n*$s" #%ni" &V6,V-*(

  Osnov $*7n*$s" #%ni" &V6,V-*(

  Osnovi $*7n*$s" #%ni" &V23, V',V*(

  Osnovi $*7n*$s" #%ni" &V23, V',V*(

 • 7/24/2019 Raspored Zimski Semestar 15 16 v5

  7/89

  ;

  PROGRA)IRANJE I &P1 ; P5( AT8 )ATE)ATIKA I &P1 ; P5( A)8

  PROGRA)IRANJE I &P1 ; P5( AT8

  a*a u )a&rai pie L(

 • 7/24/2019 Raspored Zimski Semestar 15 16 v5

  8/89

  PE%"#Pred'et Sala

  1101

  Osnovi !"#$o#%ni" I &V3, V5( 110'

  Osnovi $*. #%ni" &L, L16( 100-

  P$o$*+i$*n I &L10, L1-*( 1006

  1101

  Osnovi !"#$o#%ni" I &V3, V5( 110'

  P$o$*+i$*n I &L, L16( 1006

  Osnovi $*. #%ni" L2, L13( 100-

  P$o$*+i$*n I &V6, V-*( 110'

  P$o$*+i$*n I &L12, L1-( 1006

  Osnovi $*. #%ni" &L11, L1-3( 100-

  Osnovi $*. #%ni" &L12, L1-( 100-

  P$o$*+i$*n I &L11, L1-3( 1006

  P$o$*+i$*n I &V6, V-*( 110'

  A)8

  A)8

  A)8

  Osnovi $*7n*$s" #%ni" &V-3,V4(

  Osnovi $*7n*$s" #%ni" &V-3,V4(

  OSNOVI ELEKTROTE:NIKE I &P1; P5(

  OSNOVI ELEKTROTE:NIKE I &P1; P5(

  OSNOVI ELEKTROTE:NIKE I &P1

  ; P5(

 • 7/24/2019 Raspored Zimski Semestar 15 16 v5

  9/89

 • 7/24/2019 Raspored Zimski Semestar 15 16 v5

  10/89

  &RI( RASPORED NASTAVE ZA II GODINU STUDIJA KOLSKE 2015/16. GODINE

  PONEDE!"# $%O&"# S&IED" (E%)&%"# PE%"# Pred'et Sala Pred'et Sala Pred'et Sala Pred'et Sala Pred'et Sala

  8:15

  SP" *!+, Bravo SP" *!-, Bravo #S ++/ SP" *!-, +0 E1*!, !OE

  9:15

  SP" *!+, Bravo #S *), ++/ #S ++/ E1*!, !OE

  P+ *!+, +2

  10:15

  SP" *!3, Bravo #S *), ++/ SP" *), ++4

  P+ *!+, +2

  11:15

  SP" *!3, Bravo OED% ++5 SP" *), ++4 OSI +++ OSI *!+, Bravo

  $E ++/ P+ *!3, +2

  12:15

  OED% *!+, !E6+2 OED% ++5 D1 ++5 OSI +++ OSI *!+, Bravo

  $E ++/ P+ *!3, +2

  13:15

  OED% *!3, !E6+2 OED% ++5 D1 ++5 OSI +++ OSI *!3, Bravo

  $E *!, !E6+2 $E ++/ P+ *!-, +2

  14:15

  OED% *), ++5 P+ *), +++ D1 ++5 OSI *!3, Bravo

  $E *), !E6+2 P+ *!-, +2

 • 7/24/2019 Raspored Zimski Semestar 15 16 v5

  11/89

  15:15

  OED% *!-, !E6+2 P+ *), +++ D1 *), ++5

  P+ *!/, +2

  16:15

  D1 *), ++5

  P+ *!/, +2

  17:15

  18:15

  19:15

 • 7/24/2019 Raspored Zimski Semestar 15 16 v5

  12/89

  !EGEND"

  Naziv pred'eta6Oznaka

  Sru"ure p#aa"a i alri*i/SPsn#i ele"r#ni"e i i&ialne e$ni"e/!# u ele"r#ni"u/!

  #la i si&nali/Ssn#i s#'ers"#& inen+ersa/SI!le"ri%na *+eren+a/!Pr#&ra*s"i +e)ici 1/P1is"rena *ae*ai"a/

 • 7/24/2019 Raspored Zimski Semestar 15 16 v5

  13/89

 • 7/24/2019 Raspored Zimski Semestar 15 16 v5

  14/89

  &ET( RASPORED NASTAVE ZA II GODINU STUDIJA KOLSKE 201

  PONEDE!"# $%O&"# S&IED" (E%)Pred'et Sala Pred'et Sala Pred'et Sala Pred'et

  8:151- +++ 1- *), +++ E1 *!,

  9:15

  1- +++ 1- *), +++ E1 *!,

  10:15

  1- +++ %E# *), ++- %E#

  11:15

  P+ *), ++5 %E# *), ++- %E#

  $E ++/

  12:15

  P+ *), ++5 P+ *!+, +2 %E#

  $E ++/

  13:15

  P+ *!+, +2

  $E *!, !E6+2 $E ++/

  14:15$E *), !E6+2

  15:15

  16:15

  17:15

 • 7/24/2019 Raspored Zimski Semestar 15 16 v5

  15/89

  18:15

  19:15

 • 7/24/2019 Rasp