RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 10. sat medijska kultura 17.00-17.40 pred - 307 metodologija

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 10. sat medijska kultura 17.00-17.40 pred - 307...

 • RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 1. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MENADŽMENT I

  PRODUKCIJA U KULTURI – redovni i izvanredni studenti

  1. TJEDAN NASTAVE (30.09.-4.10.)

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  1. sat 9.00-9.45

  2. sat 9.50-10.35

  3.sat 10.40-11.25

  4. sat 11.40-12.25

  5.sat 12.30-13.15

  6.sat 13.20-14.05

  7. sat 14.15-15.00

  8. sat 15.05- 15.50

  9. sat 15.55-16.40

  10. sat 17.00-17.40

  MEDIJSKA KULTURA

  PRED - 307

  METODOLOGIJA

  PISANJA SEMINARA I

  Z.R. – PRED – P3

  OSNOVE MENADŽM. I

  PODUZET. U KULTURI

  – PRED – P2

  11.sat 17.45-18.25

  MEDIJSKA KULTURA

  PRED - 307

  METODOLOGIJA

  PISANJA SEMINARA I

  Z.R. – VJEŽ – P3

  OSNOVE MENADŽM. I

  PODUZET. U KULTURI

  – PRED – P2

  12. sat 18.30-19.10

  MEDIJSKA KULTURA

  VJEŽ - 307

  EKONOMIKA

  KULTURE

  PRED – P3

  OSNOVE MENADŽM. I

  PODUZET. U KULTURI

  – VJEŽ – P2

  13. sat 19.25-20.05

  EKONOMIKA

  KULTURE

  PRED – P2

  POVIJEST HRVATSKE

  KULTURE

  PRED - 303

  14. sat 20.10-20.50

  EKONOMIKA

  KULTURE

  VJEŽ – P2

  POVIJEST HRVATSKE

  KULTURE

  PRED - 303

  15. sat 20.55-21.35

  POVIJEST HRVATSKE

  KULTURE

  VJEŽ - 303

 • RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 1. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MENADŽMENT I

  PRODUKCIJA U KULTURI – redovni i izvanredni studenti

  2.TJEDAN NASTAVE (7.10.-11.10.)

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  1. sat 9.00-9.45

  NENASTAVNI

  DAN

  DAN NEOVISNOSTI

  BLAGDAN RH

  2. sat 9.50-10.35

  3.sat 10.40-11.25

  4. sat 11.40-12.25

  5.sat 12.30-13.15

  6.sat 13.20-14.05

  7. sat 14.15-15.00

  8. sat 15.05- 15.50

  9. sat 15.55-16.40

  10. sat 17.00-17.40

  NENASTAVNI DAN DAN NEOVISNOSTI

  BLAGDAN RH

  METODOLOGIJA

  PISANJA SEMINARA I

  Z.R. – PRED – P3

  OSNOVE MENADŽM.

  I PODUZET. U

  KULTURI – PRED – P2

  11.sat 17.45-18.25

  METODOLOGIJA

  PISANJA SEMINARA I

  Z.R. – VJEŽ – P3

  OSNOVE MENADŽM.

  I PODUZET. U

  KULTURI – PRED – P2

  12. sat 18.30-19.10

  EKONOMIKA

  KULTURE

  PRED – P3

  OSNOVE MENADŽM.

  I PODUZET. U

  KULTURI – VJEŽ – P2

  13. sat 19.25-20.05

  EKONOMIKA

  KULTURE

  PRED – P2

  POVIJEST HRVATSKE

  KULTURE

  PRED - 303

  14. sat 20.10-20.50

  EKONOMIKA

  KULTURE

  VJEŽ – P2

  POVIJEST HRVATSKE

  KULTURE

  PRED - 303

  15. sat 20.55-21.35

  POVIJEST HRVATSKE

  KULTURE

  VJEŽ - 303

 • RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 1. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MENADŽMENT I

  PRODUKCIJA U KULTURI – redovni i izvanredni studenti

  3.TJEDAN NASTAVE (14.10.-18.10.)

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  1. sat 9.00-9.45

  2. sat 9.50-10.35

  3.sat 10.40-11.25

  4. sat 11.40-12.25

  5.sat 12.30-13.15

  6.sat 13.20-14.05

  7. sat 14.15-15.00

  8. sat 15.05- 15.50

  9. sat 15.55-16.40

  10. sat 17.00-17.40

  OSNOVE MARKETINGA

  PRED – P3

  MEDIJSKA KULTURA

  PRED - 307

  METODOLOGIJA

  PISANJA SEMINARA I

  Z.R. – PRED – P3

  OSNOVE MENADŽM. I

  PODUZET. U KULTURI

  – PRED – P2

  11.sat 17.45-18.25

  OSNOVE MARKETINGA

  PRED – P3

  MEDIJSKA KULTURA

  PRED - 307

  METODOLOGIJA

  PISANJA SEMINARA I

  Z.R. – VJEŽ – P3

  OSNOVE MENADŽM. I

  PODUZET. U KULTURI

  – PRED – P2

  12. sat 18.30-19.10

  OSNOVE MARKETINGA

  VJEŽ – P3

  MEDIJSKA KULTURA

  VJEŽ - 307

  EKONOMIKA

  KULTURE

  PRED – P3

  OSNOVE MENADŽM. I

  PODUZET. U KULTURI

  – VJEŽ – P2

  13. sat 19.25-20.05

  EKONOMIKA

  KULTURE

  PRED – P2

  POVIJEST HRVATSKE

  KULTURE

  PRED - 303

  14. sat 20.10-20.50

  EKONOMIKA

  KULTURE

  VJEŽ – P2

  POVIJEST HRVATSKE

  KULTURE

  PRED - 303

  15. sat 20.55-21.35

  POVIJEST HRVATSKE

  KULTURE

  VJEŽ - 303

 • RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 1. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MENADŽMENT I

  PRODUKCIJA U KULTURI – redovni i izvanredni studenti

  4.TJEDAN NASTAVE (21.10.-25.10.)

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  1. sat 9.00-9.45

  2. sat 9.50-10.35

  3.sat 10.40-11.25

  4. sat 11.40-12.25

  5.sat 12.30-13.15

  6.sat 13.20-14.05

  7. sat 14.15-15.00

  8. sat 15.05- 15.50

  9. sat 15.55-16.40

  10. sat 17.00-17.40

  OSNOVE MARKETINGA

  PRED – P3

  MEDIJSKA KULTURA

  PRED - 307

  METODOLOGIJA

  PISANJA SEMINARA I

  Z.R. – PRED – P3

  OSNOVE MENADŽM. I

  PODUZET. U KULTURI

  – PRED – P2

  11.sat 17.45-18.25

  OSNOVE MARKETINGA

  PRED – P3

  MEDIJSKA KULTURA

  PRED - 307

  METODOLOGIJA

  PISANJA SEMINARA I

  Z.R. – VJEŽ – P3

  OSNOVE MENADŽM. I

  PODUZET. U KULTURI

  – PRED – P2

  12. sat 18.30-19.10

  OSNOVE MARKETINGA

  VJEŽ – P3

  MEDIJSKA KULTURA

  VJEŽ - 307

  EKONOMIKA

  KULTURE

  PRED – P3

  OSNOVE MENADŽM. I

  PODUZET. U KULTURI

  – VJEŽ – P2

  13. sat 19.25-20.05

  EKONOMIKA

  KULTURE

  PRED – P2

  POVIJEST HRVATSKE

  KULTURE

  PRED - 303

  14. sat 20.10-20.50

  EKONOMIKA

  KULTURE

  VJEŽ – P2

  POVIJEST HRVATSKE

  KULTURE

  PRED - 303

  15. sat 20.55-21.35

  POVIJEST HRVATSKE

  KULTURE

  VJEŽ - 303

 • RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 1. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MENADŽMENT I

  PRODUKCIJA U KULTURI – redovni i izvanredni studenti

  5.TJEDAN NASTAVE (28.10.-01.11.)

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  1. sat 9.00-9.45

  SVI SVETI

  BLAGDAN RH

  2. sat 9.50-10.35

  3.sat 10.40-11.25

  4. sat 11.40-12.25

  5.sat 12.30-13.15

  6.sat 13.20-14.05

  7. sat 14.15-15.00

  8. sat 15.05- 15.50

  9. sat 15.55-16.40

  10. sat 17.00-17.40

  OSNOVE MARKETINGA

  PRED – P3

  MEDIJSKA KULTURA

  PRED - 307

  METODOLOGIJA

  PISANJA SEMINARA I

  Z.R. – PRED – P3

  OSNOVE MENADŽM. I

  PODUZET. U KULTURI

  – PRED – P2

  SVI SVETI

  BLAGDAN RH

  11.sat 17.45-18.25

  OSNOVE MARKETINGA

  PRED – P3

  MEDIJSKA KULTURA

  PRED - 307

  METODOLOGIJA

  PISANJA SEMINARA I

  Z.R. – VJEŽ – P3

  OSNOVE MENADŽM. I

  PODUZET. U KULTURI

  – PRED – P2

  12. sat 18.30-19.10

  OSNOVE MARKETINGA

  VJEŽ – P3

  MEDIJSKA KULTURA

  VJEŽ - 307

  EKONOMIKA

  KULTURE

  PRED – P3

  OSNOVE MENADŽM. I

  PODUZET. U KULTURI

  – VJEŽ – P2

  13. sat 19.25-20.05

  EKONOMIKA

  KULTURE

  PRED – P2

  POVIJEST HRVATSKE

  KULTURE

  PRED - 303

  14. sat 20.10-20.50

  EKONOMIKA

  KULTURE

  VJEŽ – P2

  POVIJEST HRVATSKE

  KULTURE

  PRED - 303

  15. sat 20.55-21.35

  POVIJEST HRVATSKE

  KULTURE

  VJEŽ - 303

 • RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 1. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MENADŽMENT I

  PRODUKCIJA U KULTURI – redovni i izvanredni studenti

  6.TJEDAN NASTAVE (04.11.-08.11.)

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  1. sat 9.00-9.45

  2. sat 9.50-10.35

  3.sat 10.40-11.25

  4. sat 11.40-12.25

  5.sat 12.30-13.15

  6.sat 13.20-14.05

  7. sat 14.15-15.00

  8. sat 15.05- 15.50

  9. sat 15.55-16.40

  10. sat 17.00-17.40

  OSNOVE MARKETINGA

  PRED – P3

  MEDIJSKA KULTURA

  PRED - 307

  METODOLOGIJA

  PISANJA SEMINARA I

  Z.R. – PRED – P3

  OSNOVE MENADŽM. I

  PODUZET. U KULTURI

  – PRED – P2

  11.sat 17.45-18.25

  OSNOVE MARKETINGA

  PRED – P3

  MEDIJSKA KULTURA