38
MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU Broj: 29-NŠ- 3043/12 SLUŽBA ZA NASTAVU I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD Sarajevo, 15. 08. 2012. god. RASPORED PREDAVANJA PRVOG SEMESTRA AKADEMSKE 2012/2013. GODINE (BOLONJA) MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU Početak nastave: 17.09.2012. godine. Sati/ Dani Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak 8 - 9 Uvod u znanstveno- istraživački rad (A.A) Anatomija čovjeka 1 (A.A) Medicinska etika i sociologija (A.A) Biologija stanice i humana genetika (A.A) Medicinska etika i sociologija „vježbe“(F.A) 9 - 10 Izborni predmet 2 (A.A) 10 - 11 Anatomija čovjeka 1 (A.A) Biologija stanice i humana genetika (A.A, 10- 11:30) Histologija 1 (A.A) 11 - 12 Anatomija čovjeka 1 «vježbe po grupama» (Institut) 12 – 13 Anatomija čovjeka 1 «vježbe po grupama» (Institut) Urgentna medicinska pomoć (MAKCUS) 13-14 Urgentna medicinska Izborni predmet 1 14-15

Raspored Nastave 2012 13 Bolonj Zimski

Embed Size (px)

DESCRIPTION

fakultet

Citation preview

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU Broj: 29-NŠ-3043/12SLUŽBA ZA NASTAVU I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD Sarajevo, 15. 08. 2012. god.

RASPORED PREDAVANJA PRVOG SEMESTRA AKADEMSKE 2012/2013. GODINE (BOLONJA)MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Početak nastave: 17.09.2012. godine. Sati/Dani Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8 - 9 Uvod u znanstveno-istraživački rad (A.A)

Anatomija čovjeka 1 (A.A)

Medicinska etika i sociologija (A.A)

Biologija stanice i humana genetika (A.A)

Medicinska etika i sociologija „vježbe“(F.A)

9 - 10 Izborni predmet 2(A.A)10 - 11 Anatomija čovjeka 1

(A.A)Biologija stanice i humana genetika (A.A, 10-11:30)

Histologija 1 (A.A)11 - 12

Anatomija čovjeka 1 «vježbe po grupama»

(Institut)12 – 13 Anatomija čovjeka 1

«vježbe po grupama» (Institut)

Urgentna medicinska pomoć (MAKCUS)

13-14 Urgentna medicinska pomoć «vježbe»

(KUM KCUS)

Izborni predmet 1 (PA)14-15

Nastavni plan:

Naziv predmeta: PR VJ S Naziv predmeta: PR VJ S1. Anatomija čovjeka 1 45 60 15 5. Uvod u znanstveno-istraživački rad 15 152. Histologija 1 15 26 29 6. Urgentna medicinska pomoć 10 203. Biologija stanice i humana genetika 40 35 7. Izborni predmet 15 15

4. Medicinska etika i sociologija 30 15

Izborni predmeti:1. Medicinski engleski jezik 1 Mr. Milica Babić2. Historija medicine Prof. dr. Dragana NikšićObjašnjenje: A.A.= Amfiteatar „Akademik Hajrudin Hadžiselimović“ PRODEKAN ZA DODIPLOMSKU NASTAVU F.A.= Amfiteatar „Prof. dr. Aleksandar Sabovljev“ Prof. dr. Senija Rašić MAKCUS = Mali amfit. MF u Sarajevu (u krugu KCUS-a)

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU Broj: 29-NŠ-3043/12SLUŽBA ZA NASTAVU I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD Sarajevo, 15. 08. 2012. god.

RASPORED PREDAVANJA PRVOG SEMESTRA (za studente koji obnavljaju godinu) AKADEMSKE 2012/2013. GODINE (BOLONJA) MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Početak nastave: 17.09.2012. godine.

Sati/Dani Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak8-9 Biologija stanice i

humana genetika (A.A.)10-11 Biologija stanice i

humana genetika (A.A)11-1212-1313-14 Anatomija čovjeka 1

(A.A.)Histologija 1 (A.A.)

14-1515-16 Anatomija čovjeka

1 (A.A.)16-17

NAPOMENA: Nastavu iz predmeta: Biologija stanice i humana genetika, Medicinska etika i sociologija, Uvod u znanstveno-istraživački rad, Urgentna medicinska pomoć i izbornog predmeta, studenti koji obnavljaju I semestar, slušaju sa redovnim studentima I semestra.Nastavni plan:

Naziv predmeta: PR VJ S Naziv predmeta: PR VJ S1. Anatomija čovjeka 1 45 60 15 5. Uvod u znanstveno-istraživački rad 15 152. Histologija 1 15 26 29 6. Urgentna medicinska pomoć 10 203. Biologija stanice i humana

genetika40 35 7. Izborni predmet 15 15

4. Medicinska etika i sociologija 30 15

Izborni predmeti:1. Medicinski engleski jezik 1 Mr. Milica Babić3. Historija medicine Prof. dr. Dragana NikšićObjašnjenje: A.A.= Amfiteatar „Akademik Hajrudin Hadžiselimović“ PRODEKAN ZA DODIPLOMSKU NASTAVU F.A.= Amfiteatar „Prof. dr. Aleksandar Sabovljev“ Prof. dr. Senija Rašić

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU Broj: 29-NŠ-3043/12SLUŽBA ZA NASTAVU I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD Sarajevo, 15. 08. 2012. god.

RASPORED PREDAVANJA TREĆEG SEMESTRA AKADEMSKE 2012/2013. GODINE (BOLONJA) MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Početak nastave: 17.09.2012. godine.

Sati/Dani Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak8 - 9 Medicinska hemija i

biohemija (F.A.)Fiziologija čovjeka 1 sa biofizikom (F.A.)

Medicinska mikrobiologija 1 (P.A.)

Fiziologija čovjeka 1 sa biofizikom (F.A.)9 - 10

10 - 11 Fiziologija čovjeka 1 sa biofizikom (F.A.)

Medicinska hemija i biohemija (F.A.)

Izborni predmet 1 (Institut)Izborni predmet 2 (F.A)Izborni predmet 3 (A.A)

11 - 12

12 - 13 Medicinska hemija i biohemija (F.A.)13 – 14 Fiziologija čovjeka 1 sa

biofizikom (F.A.)Medicinska

mikrobiologija 1 (P.A.)14-15

Nastavni plan:Naziv predmeta: PR VJ S Naziv predmeta: PR VJ S

1. Fiziologija čovjeka 1 sa biofizikom 90 60 30 3. Medicinska mikrobiologija 1 27 27 62. Medicinska hemija i biohemija 56 42 12 4. Izborni predmet 15 15

Izborni predmeti:1. Histotehnologija Prof. dr. Zakira Mornjaković2. Bioelementi Prof. dr. Meliha Lekić3. Mehanika lokomotornog sistema Doc. dr. Ago Omerbašić

Objašnjenje: A.A.= Amfiteatar Akademik Hajrudin Hadžiselimović PRODEKAN ZA DODIPLOMSKU NASTAVU F.A.= Amfiteatar Aleksandar Sabovljev P.A. = Amfiteatar Akademik Seid Huković Prof. dr. Senija Rašić

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU Broj: 29-NŠ-3043/12SLUŽBA ZA NASTAVU I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD Sarajevo, 15. 08. 2012. god.

RASPORED PREDAVANJA PETOG SEMESTRA AKADEMSKE 2012/2013. GODINE (BOLONJA) MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Početak nastave: 17.09.2012. godine. Sati/Dani Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8 - 9 V J E Ž B E (po grupama) Patologija 1

Patofiziologija 1 Farmakologija, toksik. i klinič. farmakol. 1

Radiologija «vježbe»(Institut za radiologiju KCUS) VJEŽBE (po grupama)

Patologija 1→ Patofiziologija 1

Farmakologija, toksik. i klinič. farmakol. 1

Patofiziologija 1(P.A.)

9 - 1010 - 11 Izborni predmet 1

(Institut za patologiju)Izborni predmet 2

(Sala za farmakologiju)

Patologija 1 (P.A.)

11 - 12 Patologija 1 (P.A.) Patologija 1(P.A.)

Epidemiologija sa biostat.«F.A»

12 - 13 Farmakologija, toksik. i klinič. farmakol. 1

(F.A)

VježbeIzborni predmet 1 i 2

(Instituti)13 – 14 Radiologija (MAKCU) Epidemiologija sa

biostat.«vježbe»14 - 15 Patofiziologija 1

«seminar» (PA,Sala za farmakologiju, Sala za PDS)

Nastavni plan:Naziv predmeta: PR VJ S Naziv predmeta: PR VJ S

1. Patologija 1 60 45 15 4. Radiologija 25 202. Patofiziologija 1 30 30 15 5. Epidemiologija i biostatistika 29 28 33. Farmakologija, toksikologija i klinička

farmakologija 139 30 6 6. Izborni predmet 15 15

Izborni predmeti:1. Dijagnostičke procedure u patologiji Prof. dr. Svjetlana Radović 2. Zloupotreba farmakoloških supstanci Prof. dr. Nedžad Mulabegović

Objašnjenje: P.A.= Amfiteatar „Prof. dr. Seid Huković“ F.A.= Amfiteatar „Prof. dr. Aleksandar Sabovljev“ PRODEKAN ZA DODIPLOMSKU NASTAVU MAKCU .=Mali amfiteatar MF (u krugu KCUS-a) Prof.dr Senija Rašić

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU Broj: 29-NŠ-3043/12SLUŽBA ZA NASTAVU I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD Sarajevo, 15. 08. 2012. god.

RASPORED PREDAVANJA SEDMOG SEMESTRA AKADEMSKE 2012/2013. GODINE (BOLONJA) MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Početak nastave: 17.09.2012. godine. (OD 1. DO 14. SEDMICE – 17. 09. do 21. 12. 2012) Sati/Dani Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8 - 9 Interna medicina(MAKCUS)

Interna medicina(MAKCUS)

Interna medicina(MAKCUS)

Interna medicina(MAKCUS)

Interna medicina(MAKCUS)9 - 10

10 - 11 Interna medicina«vježbe»

Interna medicina«vježbe»

Interna medicina«vježbe»

Interna medicina«vježbe»

Interna medicina«vježbe»11 - 12

12 - 1313 – 14

PETNAESTA SEDMICA (24. 12. do 28. 12. 2012)Sati/Dani Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8 - 9 Izborni predmet(MAKCUS)

Izborni predmet(MAKCUS)

Izborni predmet(MAKCUS)

Izborni predmet(MAKCUS)

Izborni predmet(MAKCUS)9 - 10

10 - 11 Izborni predmet«vježbe»

Izborni predmet«vježbe»

Izborni predmet«vježbe»

Izborni predmet«vježbe»

Praktični ispit

11 - 1212 - 13 Parcijalni ispit13 – 14

Nastavni plan:Naziv predmeta: PR VJ PR VJ

1. Interna medicina 115 305 2 4

1. IP1: Endokrini aspekti starenja Doc.dr. Zelija Velija-Ašimi2. IP 2: Palijativna njega Prof. dr. Nermina Obralić

Raspored kruženja po odjelima internih klinika odvijat će se po blok sistemu u skladu sa silabusom predmeta Interna medicina. PRODEKAN ZA DODIPLOMSKU NASTAVUObjašnjenje: Prof. dr. Senija Rašić MAKCU - Mali amfiteatar MF (u krugu KCUS-a)

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU Broj: 29-NŠ-3043/12SLUŽBA ZA NASTAVU I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD Sarajevo, 15. 08. 2012. god.

RASPORED PREDAVANJA DEVETOG SEMESTRA AKADEMSKE 2012/2013. GODINE

(BOLONJA) MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Početak nastave: 17.09.2012. godine.

Mjesto održavanja predavanja svih predmeta IX semestra (Bolonja): navedeno po sedmičnom rasporeduMjesto održavanja vježbi: po odjelima klinika (KCUS-a) u skladu sa silabusom.

BLOK 1: OPĆA HIRURGIJA, ABDOMINALNA HIRURGIJA I ANESTEZIOLOGIJA SA REANIMATOLOGIJOM

PRVA SEDMICA (17. 09 – 21. 09. 2012)Sati/Dani Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8 - 9 Opća hirurgija«predavanja» (VAKCUS) Opća hirurgija

«vježbe»Opća hirurgija

«vježbe»9 - 10

10 - 11 Opća hirurgija «predavanja»

(MAKCUS)

Opća hirurgija«predavanja»

(MAKCUS)Opća hirurgija

«vježbe»11 - 12

12 - 13Opća hirurgija

«vježbe»Opća hirurgija

«vježbe»

Opća hirurgija«predavanja» (FA)

Opća hirurgija«predavanja» (FA)13 – 14

14 – 1515 - 16

DRUGA SEDMICA (24. 09. – 28. 09. 2012)Sati/Dani Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8 - 9 Opća hirurgija«vježbe»

Opća hirurgija«predavanja» (VAKCUS) Abdominalna hirurgija

«vježbe»

Abdominalna hirurgija

«vježbe»9 - 10

10 - 11 Opća hirurgija Opća hirurgija Opća hirurgija «vježbe»

«predavanja»(MAKCUS)

«predavanja»(MAKCUS)

11 - 12 Abdominalna hirurgija «vježbe»12 - 13 Opća hirurgija

«vježbe» Opća hirurgija«vježbe»

Abdominalna hirurgija«predavanja» (FA)

Abdominalna hirurgija«predavanja» (FA)13 – 14

14 - 1515 - 16

TREĆA SEDMICA (01. 10 – 05. 10. 2012)Sati/Dani Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8 - 9 Abdominalna hirurgija«predavanja»

(VAKCUS)Abdominalna hirurgija

«vježbe»Abdominalna hirurgija

«vježbe»9 - 10

10 - 11 Abdominalna hirurgija «predavanja»

(MAKCUS)

Abdominalna hirurgija«predavanja»

(MAKCUS)Abdominalna hirurgija

«vježbe»11 - 12

12 - 13Abdominalna hirurgija

«vježbe»Abdominalna hirurgija

«vježbe»

Abdominalna hirurgija«predavanja» (FA)

Abdominalna hirurgija«predavanja» (FA)13 – 14

14 – 1515 - 16

ČETVRTA SEDMICA (08. 10 – 12. 10. 2012)Sati/Dani Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8 - 9 Abdominalna hirurgija«vježbe»

Anesteziologija sa reanimatologijom

«predavanja»(VAKCUS)

Anesteziologija sa reanimatologijom

Parcijalni ispit 19 - 10

10 - 11 Abdominalna hirurgija «predavanja»

Abdominalna hirurgija «predavanja» Anesteziologija sa

Anesteziologija sa reanimatologijom

(MAKCUS) (MAKCUS) reanimatologijom «vježbe»

«vježbe»11 - 12 Praktični ispit

(prvi dio)12 - 13 Abdominalna hirurgija «vježbe»

Anesteziologija sa reanimatologijom «vježbe»

Anesteziologija sa reanimatologijom

«predavanja» (FA)13 – 14

14 – 1515 - 16

PETA SEDMICA (15. 10 – 19. 10. 2012)Sati/Dani Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8 - 9 Ortopedija «predavanja»

(VAKCUS)

Ortopedija «vježbe» Traumatologija

«vježbe»9 - 10

10 - 11 Ortopedija «predavanja»

(MAKCUS)

Ortopedija «predavanja»

(MAKCUS)Ortopedija «vježbe»

11 - 12 Traumatologija«vježbe»

12 - 13 Ortopedija «vježbe»

Ortopedija «vježbe»

Ortopedija «predavanja» (FA)

Ortopedija «predavanja» (FA)13 – 14

14 – 1515 - 16

ŠESTA SEDMICA (22. 10 – 26. 10. 2012)Sati/Dani Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8 - 9 Traumatologija «predavanja»

(VAKCUS)Traumatologija

«vježbe»Traumatologija

«vježbe»9 - 10

10 - 11 Traumatologija «predavanja»

(MAKCUS)

Traumatologija «predavanja»

(MAKCUS)Traumatologija

«vježbe»11 - 12

12 - 13Traumatologija

«vježbe»Traumatologija «vježbe»

Traumatologija «predavanja» (FA)

Traumatologija «predavanja» (FA)13 – 14

14 – 1515 - 16

SEDMA SEDMICA (29. 10 – 02. 11. 2012)Sati/Dani Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8 - 9 Neurohirurgija «vježbe»

Neurohirurgija «predavanja»

(VAKCUS)Plastična hirurgija

«vježbe»

Kardiohirurgija «vježbe»9 - 10 Plastična hirurgija «pred»

(VAKCUS)10 - 11 Neurohirurgija

«predavanja»(MAKCUS)

Neurohirurgija «predavanja»

(MAKCUS)Plastična hirurgija

«vježbe»11 - 12

12 - 13Neurohirurgija

«vježbe»

Plastična hirurgija«vježbe»

Plastična hirurgija«predavanja» (FA)

Plastična hirurgija«predavanja» (FA)13 – 14

14 – 1515 - 16

OSMA SEDMICA (05. 11 – 09. 11. 2012)

Sati/Dani Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak8 - 9 Kardiohirurgija

«vježbe»Kardiohirurgija«predavanja»

(VAKCUS)Vaskularna hirurgija

«vježbe»

Praktični ispit (drugi dio)

9 - 10 Vaskularna hirurgija «pred» (VAKCUS)

10 - 11 Kardiohirurgija«predavanja»

(MAKCUS)

Kardiohirurgija«predavanja»

(MAKCUS)Vaskularna hirurgija

«vježbe»11 - 12

12 - 13 Kardiohirurgija«vježbe»

Vaskularna hirurgija«vježbe»

Vaskularna hirurgija«predavanja» (FA)

Vaskularna hirurgija«predavanja» (FA)13 - 14

14 – 1515 - 16

DEVETA SEDMICA (12. 11 – 16. 11. 2012)Sati/Dani Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8 - 9 Parcijalni ispit 2 Urologija«predavanja» (VAKCUS) Urologija

«vježbe»Urologija«vježbe»

9 - 1010 - 11 Urologija

«predavanja»(MAKCUS)

Urologija«predavanja»

(MAKCUS)

Urologija«vježbe»

11 - 12

12 - 13 Urologija«vježbe» Urologija

«vježbe»

Urologija«predavanja» (FA)

Urologija«predavanja» (FA)13 - 14

14 – 1515 - 16

DESETA SEDMICA (19. 11 – 23. 11. 2012)Sati/Dani Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8 - 9 Urologija

«predavanja» (VAKCUS) Dječija hirurgija «vježbe»

Dječija hirurgija «vježbe»9 - 10 Dječija hirurgija «pred»

(VAKCUS)10 - 11 Urologija

«predavanja»(MAKCUS)

Urologija«predavanja»

(MAKCUS)Urologija«vježbe»

11 - 12

12 - 13 Urologija«vježbe»

Urologija«vježbe»

Dječija hirurgija «vježbe»

Dječija hirurgija«predavanja» (FA)

Dječija hirurgija«predavanja» (FA)

13 - 1414 – 1515 - 16

JEDANAESTA SEDMICA (26. 11 – 30. 11. 2012)Sati/Dani Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8 - 9 Dječija hirurgija «predavanja»

(VAKCUS)Dječija hirurgija

«vježbe»Dječija hirurgija

«vježbe»9 - 10

10 - 11 Dječija hirurgija «predavanja»

(MAKCUS)

Dječija hirurgija «predavanja»

(MAKCUS)Dječija hirurgija

«vježbe»11 - 12

12 - 13Dječija hirurgija

«vježbe»Dječija hirurgija «vježbe»

Dječija hirurgija «predavanja» (FA)

Dječija hirurgija «predavanja» (FA)13 – 14

14 – 1515 - 16

DVANAESTA SEDMICA (03. 12 – 07. 12. 2012)Sati/Dani Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8 - 9 Torakalna hirurgija «predavanja»

(VAKCUS)Torakalna hirurgija

«vježbe»

Parcijalni ispit 39 - 10

10 - 11 Torakalna hirurgija «predavanja»

(MAKCUS)

Torakalna hirurgija «predavanja»

(MAKCUS)Torakalna hirurgija

«vježbe»

Praktični ispit (treći dio)11 - 12

12 - 13Torakalna hirurgija

«vježbe»Torakalna hirurgija

«vježbe»

Torakalna hirurgija «predavanja» (FA)

Torakalna hirurgija «predavanja» (FA)13 – 14

14 – 1515 - 16

TRINAESTA SEDMICA (10. 12 – 14. 12. 2012)Sati/Dani Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8 - 9 Otorinolaringologija «predavanja»

(VAKCUS)Otorinolaringologija

«vježbe»Otorinolaringologija

«vježbe»9 - 10

10 - 11 Otorinolaringologija «predavanja»

(MAKCUS)

Otorinolaringologija «predavanja»

(MAKCUS)Otorinolaringologija

«vježbe»11 - 12

12 - 13Otorinolaringologija

«vježbe»Otorinolaringologija

«vježbe»

Otorinolaringologija «predavanja» (FA)

Otorinolaringologija «predavanja» (FA)13 – 14

14 – 1515 - 16

ČETRNAESTA SEDMICA (17. 12 – 21. 12. 2012)Sati/Dani Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8 - 9 Parcijalni ispit Otorinolaringologija «predavanja» (VAKCUS) Maksilofacijalna

hirurgija«vježbe»

Parcijalni ispit

9 - 10 Maksilofacijalna hirurgija «pred» (VAKCUS)

10 - 11 Otorinolaringologija Otorinolaringologija Praktični ispit

«predavanja»(MAKCUS)

«predavanja»(MAKCUS)

Otorinolaringologija «vježbe»

11 - 12

12 - 13 Praktični ispitOtorinolaringologija

«vježbe»

Maksilofacijalna hirurgija«vježbe»

Maksilofacijalna hirurgija

«predavanja» (FA)

Maksilofacijalna hirurgija

«predavanja» (FA)13 – 14

14 – 1515 - 16

PETNAESTA SEDMICA (24. 12. – 28. 12. 2012)Sati/Dani Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8 - 9 Izborni predmet «predavanja»

(VAKCUS)

Izborni predmet «vježbe»

Parcijalni ispit9 - 10

10 - 11 Izborni predmet «predavanja»

(MAKCUS)

Izborni predmet «predavanja»

(MAKCUS)

Izborni predmet «vježbe»11 - 12 Izborni predmet

«vježbe»12 - 13 Izborni predmet

«vježbe»Izborni predmet «vježbe» Izborni predmet

«predavanja» (FA)Praktični ispit

13 – 1414 – 1515 - 16

PRODEKAN ZA DODIPLOMSKU NASTAVU

Prof. dr. Senija Rašić

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU Broj: 29-NŠ-3043/12SLUŽBA ZA NASTAVU I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD Sarajevo, 15. 08. 2012. god.

RASPORED PREDAVANJA JEDANAESTOG SEMESTRA AKADEMSKE 2012/2013. GODINE (BOLONJA) MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Početak nastave: 17.09.2012. godine

BLOK 1: OFTALMOLOGIJA, FIZIJATRIJA I REHABILITACIJA, MOLEKULARNA MEDICINA

PRVA SEDMICA (17. 09 – 21. 09. 2012.)Mjesto održavanja predavanja i vježbi iz Oftalmologije za studente XI semestra (Bolonja): Oftalmološka klinika KCUS-a Sati/Dani Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

9 - 10 Oftalmologija «predavanja»

Oftalmologija «predavanja»

Oftalmologija «predavanja»

Oftalmologija «predavanja»

Oftalmologija «predavanja»10 - 11

11 - 12 Oftalmologija «vježbe»

Oftalmologija «vježbe»

Oftalmologija «vježbe»

Oftalmologija «vježbe»

Oftalmologija «vježbe»12 - 13

13 - 1414 – 15

DRUGA SEDMICA (24. 09. – 28. 09. 2012)Sati/Dani Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

9 - 10 Parcijalni ispit 1. dio

Oftalmologija «predavanja»

Oftalmologija «predavanja»

Oftalmologija «predavanja»

Parcijalni ispit 2. dio 10 - 11

11 - 12 Praktični ispit 1. dio

Oftalmologija «vježbe»

Oftalmologija «vježbe»

Oftalmologija «vježbe»

Praktični ispit 2. dio12 - 13

13 - 1414 – 15

TREĆA SEDMICA (01. 10 – 05. 10. 2012)

Mjesto održavanja predavanja iz Fizijatrije i rehabilitacije: Amfiteatar „Akademik Grujica Žarković“ Medicinskog fakulteta u Sarajevu (Ul.Koševska, u krugu Fakulteta). Mjesto održavanja vježbi: Klinika za fizijatriju i rehabilitaciju KCUS-a

Sati/Dani Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak8 - 9 Fizijatrija i

rehabilitacija«predavanja»

Fizijatrija i rehabilitacija«predavanja»

Fizijatrija i rehabilitacija«predavanja»

Fizijatrija i rehabilitacija«predavanja»

Parcijalni ispit 1. dio9 - 10

10 - 11 Fizijatrija i rehabilitacija

«vježbe»

Fizijatrija i rehabilitacija «vježbe»

Fizijatrija i rehabilitacija «vježbe»

Fizijatrija i rehabilitacija «vježbe»

Fizijatrija i rehabilitacija «vježbe»11 - 12

12 - 1313 – 14

ČETVRTA SEDMICA (08. 10 – 12. 10. 2012)

Sati/Dani Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak8 - 9 Fizijatrija i rehabilitacija

«predavanja» Fizijatrija i rehabilitacija

«predavanja» Fizijatrija i rehabilitacija

«predavanja» Fizijatrija i rehabilitacija

«predavanja» Praktični ispit

9 - 1010 - 11 Fizijatrija i rehabilitacija

«vježbe»Fizijatrija i rehabilitacija

«vježbe»Fizijatrija i rehabilitacija

«vježbe»Fizijatrija i rehabilitacija

«vježbe»11 - 1212 - 13 Parcijalni ispit

2. dio13 – 14

PETA SEDMICA (15. 10 – 19. 10. 2012)Mjesto održavanja predavanja iz Molekularne medicine: Amfiteatar „Akademik Grujica Žarković“ Medicinskog fakulteta u Sarajevu (Ul.Koševska, u krugu Fakulteta). Mjesto održavanja vježbi: Centar za medicinsku genetiku Medicinskog fakulteta u Sarajevu (Ul.Koševska, u krugu Fakulteta).

Sati/Dani Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak8 - 9 Molekularna medicina

«predavanja»

Molekularna medicina «predavanja»

Molekularna medicina «predavanja»

Molekularna medicina «predavanja»

Molekularna medicina «vježbe»9 - 10

10 - 11 Molekularna medicina «vježbe»

Molekularna medicina «vježbe»

Molekularna medicina «vježbe»

Molekularna medicina «vježbe»

Praktični ispit11 - 1212 - 13 Parcijalni ispit13 – 14

BLOK 2: KLINIČKA FARMAKOLOGIJA I SUDSKA MEDICINA

ŠESTA SEDMICA (22. 10 – 26. 10. 2012)

Mjesto održavanja predavanja i vježbi iz Kliničke farmakologije: Sala Instituta za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu (II sprat, Čekaluša 90). Sati/Dani Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8 - 9 Klinička farmakologija «predavanja»

Klinička farmakologija «predavanja»

Klinička farmakologija «predavanja»

Klinička farmakologija «predavanja»

Parcijalni ispit 1. dio9 - 10

10 - 11 Klinička farmakologija «vježbe»

Klinička farmakologija «vježbe»

Klinička farmakologija «vježbe»

Klinička farmakologija «vježbe»

Klinička farmakologija «vježbe»11 - 12

12 - 1313 – 14

SEDMA SEDMICA (29. 10 – 02. 11. 2012)

Sati/Dani Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak8 - 9 Klinička farmakologija

«predavanja»Klinička farmakologija

«predavanja»Klinička farmakologija

«predavanja»Klinička farmakologija

«predavanja»Parcijalni ispit

2. dio9 - 1010 - 11

Klinička farmakologija «vježbe»

Klinička farmakologija «vježbe»

Klinička farmakologija «vježbe»

Klinička farmakologija «vježbe»

Praktični ispit11 - 1212 - 1313 – 14

OSMA SEDMICA (05. 11 – 09. 11. 2012)

Mjesto održavanja predavanja iz Sudske medicine: Amfiteatar „Akademik Grujica Žarković“ Medicinskog fakulteta u Sarajevu Mjesto održavanja vježbi: Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Sarajevu

Sati/Dani Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak8 - 9 Sudska medicina

«predavanja»Sudska medicina

«predavanja»Sudska medicina

«predavanja»Sudska medicina

«predavanja»Sudska medicina

«predavanja»9 - 1010 - 1111 - 12 Sudska medicina

«vježbe»Sudska medicina

«vježbe»Sudska medicina

«vježbe»Sudska medicina

«vježbe»Sudska medicina

«vježbe»12 - 1313 - 1414 - 15

DEVETA SEDMICA (12. 11 – 16. 11. 2012)Sati/Dani Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8 - 9 Sudska medicina«predavanja»

Sudska medicina«predavanja»

Parcijalni ispit 1. dio

Sudska medicina«predavanja»

Sudska medicina«predavanja»9 - 10

10 - 1111 - 12 Sudska medicina

«vježbe»Sudska medicina

«vježbe»Sudska medicina

«vježbe»Sudska medicina

«vježbe»Sudska medicina

«vježbe»12 - 1313 - 14

DESETA SEDMICA (19. 11 – 23. 11. 2012)

Sati/Dani Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak8 - 9 Sudska medicina

«predavanja»Sudska medicina

«predavanja»Sudska medicina

«predavanja»Sudska medicina

«predavanja»Parcijalni ispit 2. dio

9 - 1010 - 1111 - 12 Praktični ispit

1. dioSudska medicina

«vježbe»Sudska medicina

«vježbe»Sudska medicina

«vježbe»Praktični ispit

2. dio12 - 1313 - 14

BLOK 3: OBITELJSKA/PORODIČNA MEDICINA I IZBORNI PREDMET

Mjesto održavanja predavanja iz Obiteljske/porodične medicine: Amfiteatar „Akademik Grujica Žarković“ Medicinskog fakulteta u Sarajevu (Ul.Koševska, u krugu Fakulteta). Mjesto održavanja vježbi: Ambulante obiteljske/porodične medicine

JEDANAESTA SEDMICA (26. 11 – 30. 11. 2012.)Sati/Dani Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8 - 9 Obiteljska/porodična medicina

«predavanja»

Obiteljska/porodična medicina

«predavanja»

Obiteljska/porodična medicina

«predavanja»

Obiteljska/porodična medicina

«predavanja»

Obiteljska/porodična medicina

«predavanja»9 - 10

10 - 1111 - 12 Obiteljska/porodična

medicina«vježbe»

Obiteljska/porodična medicina«vježbe»

Obiteljska/porodična medicina«vježbe»

Obiteljska/porodična medicina«vježbe»

Obiteljska/porodična medicina«vježbe»

12 - 1313 - 14

DVANAESTA I TRINAESTA SEDMICA (03. 12 – 14. 12. 2012.)Sati/Dani Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8 - 9 Obiteljska/porodična medicina

«predavanja»

Obiteljska/porodična medicina

«predavanja»

Obiteljska/porodična medicina

«predavanja»

Obiteljska/porodična medicina

«predavanja»

Obiteljska/porodična medicina

«predavanja»9 - 10

10 - 11 Obiteljska/porodična medicina «vježbe»

Obiteljska/porodična medicina «vježbe»

Obiteljska/porodična medicina «vježbe»

Obiteljska/porodična medicina «vježbe»

Obiteljska/porodična medicina «vježbe»

11 - 1212 - 1313 – 14

ČETRNAESTA SEDMICA (17. 12 – 21. 12. 2012.)Sati/Dani Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8 - 9 Obiteljska/porodična medicina

«predavanja»

Obiteljska/porodična medicina

«predavanja»

Obiteljska/porodična medicina

«predavanja»

Obiteljska/porodična medicina

«predavanja»

Parcijalni ispit9 - 10

10 - 11 Obiteljska/porodična medicina «vježbe»

Obiteljska/porodična medicina «vježbe»

Obiteljska/porodična medicina «vježbe»

Obiteljska/porodična medicina «vježbe»

Praktični ispit11 - 1212 - 1313 – 14

PETNAESTA SEDMICA (24. 12. – 28. 12. 2012)

Sati/Dani Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak8 - 9 Izborni predmet

«predavanja»Izborni predmet «predavanja»

Izborni predmet «predavanja»

Izborni predmet «predavanja»

Parcijalni ispit9 - 10

10 - 11Izborni predmet

«vježbe»Izborni predmet

«vježbe»

Izborni predmet «vježbe»11 - 12 Izborni predmet

«vježbe»Izborni predmet

«vježbe»12 - 13 Praktični ispit13 – 1414 - 15

Nastavni plan:Naziv predmeta: Br.sedmic

aPR VJ

1. Oftalmologija 2 20 402. Fizijatrija i rehabilitacija 2 20 403. Klinička farmakologija 2 20 404. Molekularna medicina 1 10 205. Porodična/obiteljska medicina 4 45 756. Sudska medicina 3 45 457. Izborni predmet 1 10 20

PRODEKAN ZA DODIPLOMSKU NASTAVU

Prof. dr. Senija Rašić