94
Grupe za laboratorijske vježbe Grupa Podgrupa Br. Indeksa Grupa Podgrupa Br. Indeksa L1 L1a 01101/15-01105/15 L7 L7a 01191/15-01195/15 L1b 01106/15-01110/15 lL7b 01196/15-11100/15 L1c 01111/15-01115/15 L7c 11101/15-11105/15 L2 L2a 01116/15-01120/15 L8 L8a 11106/15-11110/15 L2b 01121/15-01125/15 L8b 11111/15-11115/15 L2c 01126/15-01130/15 L8c 11116/15-11120/15 L3 L3a 01131/15-01135/15 L9 L9a 01201/15-01205/15 L3b 01136/15-01140/15 L9b 01206/15-01210/15 L3c 01141/15-01145/15 L9c 01211/15-01215/15 L4 L4a 01146/15-01150/15 L10 L10a 01216/15-01220/15 L4b 01151/15-01155/15 L10b 01221/15-01225/15 L4c 01156/15-01160/15 L10c 01226/15-01230/15 L5 L5a 01161/15-01165/15 L11 L11a 01231/15-01235/15 L5b 01166/15-01170/15 L11b 01236/15-01240/15 L5c 01171/15-01175/15 L11c 01241/15-01245/15 L6 L6a 01176/15-01180/15 L12 L12a 01246/15-01250/15 L6b 01181/15-01185/15 L12b 01251/15-01255/15 L6c 01186/15-01190/15 L12c 01256/15-01260/15

Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

raspored zimski semestar etfbl

Citation preview

Page 1: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

Grupe za laboratorijske vježbe

Grupa Podgrupa Br. Indeksa Grupa Podgrupa Br. Indeksa Grupa

L1L1a 01101/15-01105/15

L7L7a 01191/15-01195/15

L13L1b 01106/15-01110/15 lL7b 01196/15-11100/15L1c 01111/15-01115/15 L7c 11101/15-11105/15

L2L2a 01116/15-01120/15

L8L8a 11106/15-11110/15

L14L2b 01121/15-01125/15 L8b 11111/15-11115/15L2c 01126/15-01130/15 L8c 11116/15-11120/15

L3L3a 01131/15-01135/15

L9L9a 01201/15-01205/15

L15L3b 01136/15-01140/15 L9b 01206/15-01210/15L3c 01141/15-01145/15 L9c 01211/15-01215/15

L4L4a 01146/15-01150/15

L10L10a 01216/15-01220/15

L16L4b 01151/15-01155/15 L10b 01221/15-01225/15L4c 01156/15-01160/15 L10c 01226/15-01230/15

L5

L5a 01161/15-01165/15

L11

L11a 01231/15-01235/15

L17L5b 01166/15-01170/15 L11b 01236/15-01240/15

L5c 01171/15-01175/15 L11c 01241/15-01245/15

L6L6a 01176/15-01180/15

L12L12a 01246/15-01250/15

L6b 01181/15-01185/15 L12b 01251/15-01255/15L6c 01186/15-01190/15 L12c 01256/15-01260/15

Page 2: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

Grupe za laboratorijske vježbe Grupe za računske vježbe Grupe za predavanja

Podgrupa Br. Indeksa Grupa Podgrupa Sastav Grupa SasatavL13a 01261/15-01265/15 V1

V1a L1, L14a P1 V1, V2aL13b 01266/15-01270/15 V1b L2a, L2b P2 V2b, V3, V4aL13c 01271/15-01275/15 V2

V2a L3, L14c P3 V4b, V5L14a 01301/15-01305/15 V2b L2c, L14b P4 V6, V7aL14b 01306/15-01310/15 V3

V3a L4, L15a P5 V7b, V8L14c 01311/15-01315/15 V3b L5a, L5bL15a 01316/15-01320/15 V4

V4a L5c, L15bL15b 01321/15-01325/15 V4b L6, L15cL15c 01326/15-01330/15 V5

V5a L7, L16aL16a 01331/15-01335/15 V5b L8a, L8bL16b 01336/15-01340/15 V6

V6a L8c, L16bL16c 01341/15-01345/15 V6b L9, L16cL17a 01346/15-01350/15 V7

V7a L10, L17aL17b V7b L11a, L11b

L17c 11124/15-11126/15 V8V8a

V8b L17c, L13

01351/15-01352/15, 11121/15-11123/15

L11c, L17b, L12

Page 3: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

V2b, V3, V4a

Page 4: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

RASPORED NASTAVE ZA I GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2015/16. GODINE

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDAPredmet Sala Predmet Sala Predmet

8:15

LOE Osnovi elektrotehnike I (L5) LOE

Matematika I (V6, V7a) 101 Matematika I (V1, V2a) 101

010 Programiranje I (L6, L15c) 007 Programiranje I (V1, V2a)

Programiranje I (L2, L14b) 007 Osnovi rač. tehnike (L7, L16a) 010

9:15

LOE Osnovi rač. tehnike (L6, L15c) 010 Programiranje I (V1, V2a)

Programiranje I (L3, L14c) 007 110

Matematika I (V6, V7a) 101 Matematika I (V1, V2a) 101

010 Programiranje I (L7, L16a) 007

10:15

LOE 110

Matematika I (V6, V7a) 101 Matematika I (V1, V2a) 101 Matematika I (V7b, V8))

Programiranje I (L1, L14a) 007 Osnovi elektrotehnike I (L6) LOE

010

11:15

Programiranje I (V4b, V5) 110 101

101 Matematika I (V2b, V3, V4a) 110 Matematika I (V7b, V8)

LOE Osnovi elektrotehnike I (L12) LOE

12:15

Programiranje I (V4b, V5) 110 101

101 Matematika I (V2b, V3, V4a) 110 Matematika I (V7b, V8)

LOE Osnovi elektrotehnike I (L8) LOE

Osnovi rač. tehnike (L13) 010

13:15

110

010 Matematika I (V2b, V3, V4a) 110

Programiranje I (L5, L15b) 007 Osnovi rač. tehnike (L10, L17a) 010

LOE Osnovi elektrotehnike I (L13) LOE

Programiranje I(V7b, V8) 103 Programiranje I (L8,L16b) 007

14:15

110

VJEŠTINE KOMUNICIRANJA 103

010

Programiranje I (L4, L15a) 007

Osnovi elektrotehnike I (L3)

Osnovi elektrotehnike I (V7b, V8))

Osnovi rač. tehnike (L1, L14a)

Osnovi elektrotehnike I (L1)

Osnovi elektrotehnike I (V2b, V3, V4a)

Osnovi elektrotehnike I (V7b, V8)

Osnovi rač. tehnike (L2, L14b)

Osnovi elektrotehnike I (L2)

Osnovi elektrotehnike I (V2b, V3, V4a)

Osnovi računarske tehnike (V1, V2a)

Osnovi rač. tehnike (L3, L14c)

Osnovi elektrotehnike I (V1, V2a)

Osnovi računarske tehnike (V1, V2a)

Osnovi elektrotehnike I (V6, V7a)

Osnovi elektrotehnike I (L4)

Osnovi elektrotehnike I (V1, V2a)

Osnovi računarske tehnike (V2b, V3, V4a)

Osnovi elektrotehnike I (V6, V7a)

Osnovi elektrotehnike I (L11)

Osnove računarske tehnike (V4b, V5)

Osnovi računarske tehnike (V2b, V3, V4a)

Osnovi rač. tehnike (L4, L15a)

Osnovi elektrotehnike I (L9)

Osnove računarske tehnike (V4b, V5)

Programiranje I (V2b, V3, V4a)

Osnovi rač. tehnike (L5, L15b)

Page 5: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

14:15

LOE

VJEŠTINE KOMUNICIRANJA 103

Programiranje I(V7b, V8) 103

15:15Programiranje I (L13) 007

VJEŠTINE KOMUNICIRANJA 103LOE

16:15

17:15FILOZOFIJA 103

AMF PROGRAMIRANJE I (P1 - P5)SOCIOLOGIJA 110

18:15FILOZOFIJA 103

AMF PROGRAMIRANJE I (P1 - P5)SOCIOLOGIJA 110

19:15 AMF

Sale 101, 103, 108 i 110 su na I spratu Elektrotehničkog fakulteta.007 i 010 su računarske sale u prizemlju Elektrotehničkog fakulteta.LOE je Laboratorija za Osnove elektrotehnike na I spratu Elektrotehničkog fakulteta.

AMF je amfiteatar mašinskog fakulteta

ATF je amfiteatar tehnološkog fakulteta

Predavanja su označena velikim slovima.Vježbe su označene malim slovima. Ukoliko se radi o laboratorijskim vježbama u zagradi piše LAB.

Osnovi elektrotehnike I (L10)

Programiranje I (V2b, V3, V4a)

Osnovi elektrotehnike I (L7)

OSNOVI RAČUNARSKE TEHNIKE (P1 - P5)

OSNOVI RAČUNARSKE TEHNIKE (P1 - P5)

OSNOVI RAČUNARSKE TEHNIKE (P1 - P5)

Page 6: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

RASPORED NASTAVE ZA I GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2015/16. GODINE

SRIJEDA ČETVRTAK PETAKSala Predmet Sala Predmet Sala

103 Matametika I (V4b, V5) 110 101

103

110 103 10

Programiranje I (L10, L17a) 007

110 Matametika I (V4b, V5) 110 101

103 103

103 Programiranje I (L9, L16c) 007

010

110 Matametika I (V4b, V5) 110

101 Programiranje I (V6, V7a) 103

LOE Programiranje I (L12, L17c) 007

010

110 LOE

101 010

Programiranje I (L11, L17b) 007

Programiranje I (V6, V7a) 103

110

LOE

101

110

LOE AMF

110

AMF

Osnovi računarske tehnike (V7b, V8)

Osnovi elektrotehnike I (V4b, V5)

Osnove računarske tehnike (V6, V7a)

Osnovi rač. tehnike (L9, L16c)

Osnovi računarske tehnike (V7b, V8)

Osnovi elektrotehnike I (V4b, V5)

Osnove računarske tehnike (V6, V7a)

Osnovi rač. tehnike (L8, L16b)

Osnovi elektrotehnike I (L14)

Osnovi rač. tehnike (L11, L17b)

Osnovi elektrotehnike I (L15)

Osnovi rač. tehnike (L12, L17c)

Osnovi elektrotehnike I (L16)

Osnovi elektrotehnike I (L17)

OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I (P1 -

P5)

OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I (P1 -

P5)

Page 7: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

AMF

110

MATEMATIKA I (P1 - P5) AMF AMF

MATEMATIKA I (P1 - P5) AMF

ATF MATEMATIKA I (P1 - P5) AMF

ATF

Vježbe su označene malim slovima. Ukoliko se radi o laboratorijskim vježbama u zagradi piše LAB.

OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I (P1 -

P5)

OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I (P1 -

P5)

Page 8: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

(RI) RASPORED NASTAVE ZA II GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2015/16. GODINE

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAKPredmet Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet

8:15

SPA (L1) Bravo SPA (L3) Bravo KS 104 SPA (L3) 7 EM(L)

9:15

SPA (L1) Bravo KS (V) 104 KS 104 EM(L)

PJ1 (L1) 10

10:15

SPA (L2) Bravo KS (V) 104 SPA (V) 109

PJ1 (L1) 10

11:15

SPA (L2) Bravo OEDT 108 SPA (V) 109 OSI 110 OSI (L1)

UE 104 PJ1 (L2) 10

12:15

OEDT (L1) LE/010 OEDT 108 DM 108 OSI 110 OSI (L1)

UE 104 PJ1 (L2) 10

13:15

OEDT (L2) LE/010 OEDT 108 DM 108 OSI 110 OSI (L2)

UE (L) LE/010 UE 104 PJ1 (L3) 10

14:15

OEDT (V) 108 PJ1 (V) 110 DM 108 OSI (L2)

UE (V) LE/010 PJ1 (L3) 10

15:15

OEDT (L3) LE/010 PJ1 (V) 110 DM (V) 108

PJ1 (L4) 010

16:15

DM (V) 108

PJ1 (L4) 010

17:15

18:15

Page 9: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

18:15

19:15

Page 10: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

(RI) RASPORED NASTAVE ZA II GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2015/16. GODINELEGENDA

PETAKSala Naziv predmeta/OznakaLOE

Strukture podataka i algoritmi/SPA Osnovi elektronike i digitalne tehnike/OEDUvod u elektroniku/UE

LOE Kola i signali/KSOsnovi softverskog inženjerstva/OSIElektrična mjerenja/EMProgramski jezici 1/PJ1Diskretna matematika/DM

Bravo

Bravo

Bravo

Bravo

Page 11: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4
Page 12: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

(ET) RASPORED NASTAVE ZA II GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2015/16. GODINE

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAKPredmet Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet

8:15

M3 110 M3 (V) 101 EM (L) LOE

9:15

M3 110 M3 (V) 101 EM (L) LOE

10:15

M3 110 TEK (V) 103 TEK 103

11:15

PJ1 (V) 108 TEK (V) 103 TEK 103

UE 104

12:15

PJ1 (V) 108 PJ1 (L1) 10 TEK 103

UE 104

13:15

PJ1 (L1) 10

UE (L) LE/010 UE 104

14:15UE (V) LE/010

15:15

16:15

17:15

18:15

Page 13: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

18:15

19:15

Page 14: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

(ET) RASPORED NASTAVE ZA II GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2015/16. GODINE

PETAK LEGENDASala

Naziv predmeta/Oznaka

Matematika 3/M3Teorija električnih kola/TEKUvod u elektroniku/UEElektrična mjerenja/EMProgramski jezici 1/PJ1

Page 15: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4
Page 16: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

(EEA) RASPORED NASTAVE ZA II GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2015/16. GODINE

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAKPredmet Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet

8:15

M3 110 M3 (V) 101

9:15

M3 110 M3 (V) 101

10:15

M3 110 TEK (V) 103 TEK 103 EM (L)

11:15

PJ1 (V) 108 PJ1 (L1) 1007 TEK (V) 103 TEK 103 EM (L)

12:15

PJ1 (V) 108 PJ1 (L2) 1007 OE 104 TEK 103

13:15

OE 104 OE (V) 105

14:15

OE 104 OE (L) LE

15:15

16:15

17:15

18:15

Page 17: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

18:15

19:15

Page 18: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

(EEA) RASPORED NASTAVE ZA II GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2015/16. GODINE

PETAK LEGENDASala

Naziv predmeta/Oznaka

Matematika 3/M3Teorija električnih kola/TEKUvod u elektroniku/UEElektrična mjerenja/EMProgramski jezici 1/PJ1

LOE

LOE

Page 19: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4
Page 20: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

(RI) RASPORED NASTAVE ZA III GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2015/16. GODINE

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAKPredmet Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet

8:15

TI 101 PDS (V) 105 AR (L1) 7 AR 101 PDS

TI (V) 103 TI (L1)

9:15

TI 101 PDS (L) LE AR (L1) 7 AR 101 PDS

TI (L3) TI (L2)

10:15

TI 101 AR (L2) 7 AR 101 PDS

11:15

OS2 (L1) Bravo OS2 103 AR (L2) 7 SI 110

12:15

OS2 (L1) Bravo OS2 103 RM 103 SI 110

13:15

RM (L2) Bravo OS2 103 RM 103 SI 110

14:15

RM (L2) Bravo OS2 (L2) Bravo RM 103 AR (L3) 7

15:15

RМ (L1) Bravo OS2 (L2) Bravo SI (L1) Bravo AR (L3) 7

16:15

RМ (L1) Bravo SI (L1) Bravo

17:15

SI (L2) Bravo

103/ Bravo

Page 21: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

18:15

SI (L2) Bravo

19:15

Page 22: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

(RI) RASPORED NASTAVE ZA III GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2015/16. GODINE

PETAK LEGENDASala107 Naziv predmeta/Oznaka

Projektovanje digitalnih sistema/PDS

Teorija informacija/TI107 Arhitektura računara/AR

Operativni sistemi 2/OS2

Softversko inženjerstvo/SI

Računarske mreže/RM107

Bravo2/ Lanaco

Bravo2/ Lanaco

Page 23: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4
Page 24: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

(ET) RASPORED NASTAVE ZA III GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2015/16. GODINE

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAKPredmet Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet

8:15

IE 108 SAU (L) LA OT1 (V)

9:15

IE 108 SAU 106 SAU (L) LA OT1 107 OT1 (V)

10:15

IE 108 SAU 106 TEK2 (L1) LOE OT1 107 SAU (V)

11:15

TEK2 109 SAU 106 TEK2 (L2) LOE IE (V) 104 SAU (V)

12:15

TEK2 109 EE 106 DM 108 IE (L) LE EE (V)

13:15

EE 106 DM 108 TEK2 (V) 104 EE (V)

14:15

DM 108 TEK2 (V) 104 EE (L)

15:15

DM (V) 108

16:15

DM (V) 108

17:15

EJ1 108

18:15

EJ1 108

Page 25: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

18:15

19:15

Page 26: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

(ET) RASPORED NASTAVE ZA III GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2015/16. GODINE

PETAK LEGENDASala104 Naziv predmeta/Oznaka

Impulsna elektronika/IETeorija električnih kola 2/TEK2

104 Sistemi automatskog upravljanja/SAUOsnovi telekomunikacija 1/OT1Diskretna matematika/DMEnergetska elektronika/EE

104

104

104

104

LE

Page 27: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4
Page 28: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

(EEIS) RASPORED NASTAVE ZA III GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2015/16. GODINE

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAKPredmet Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet

8:15

Elektrane 105 SAU (L)

9:15

SAU 106 Elektrane 105 SAU (L)

10:15

SAU 106 OIE 104 Elektrane 105 SAU (V)

11:15

EGT 104 SAU 106 OIE 104 Elektr. (V) 105 SAU (V)

12:15

EGT 104 EE 106 OIE (V) Bravo/105 Elektr. (V) 105 EE (V)

13:15

EE 106 OIE (V) Bravo/105 EE (V)

14:15

EGT (V) 106 EE (L)

15:15

EGT (V) 106

16:15

17:15

EJ1 108

18:15

EJ1 108

Page 29: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

18:15

19:15

Page 30: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

(EEIS) RASPORED NASTAVE ZA III GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2015/16. GODINE

PETAK LEGENDASalaLA Naziv predmeta/Oznaka

Obnovljivi izvori energije/OIEElektrični generatori i transformatori/EGT

LA Sistemi automatskog upravljanja/SAUEnergetska elektronika/EE

104

104

104

104

LE

Page 31: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4
Page 32: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

(RI) RASPORED NASTAVE ZA IV GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2015/16. GODINE

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAKPredmet Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet

8:15

AP (L) LA IS 108 MMS 106 MPS (L1) LE IP

MMS (L1) LDSP URV

9:15

AP (L) LA IS 108 MMS 106 MPS1 (L2) LE IP

MMS (L2) LDSP URV

10:15

AP 103 IS 108 MMS 106 MPS1 (V) 108/LE IP

MMS (L2) LDSP URV

11:15

AP 103 IS (L) Bravo MPS1 107 MPS1 (V) 108

12:15

AP 103 IS (L) Bravo MPS1 107

MMS (L1) LDSP

13:15

IP (V) Bravo URV (V) 105 IČR (L1)

14:15

IP (V) Bravo URV (V) 105 IČR (L1)

15:15

URV (L1) LA IČR (L2) MPS1 (L4) LE

16:15

URV (L2) LA IČR (L2)

17:15

Bravo2/ Lanaco

Bravo2/ Lanaco

Bravo2/ Lanaco

Bravo2/ Lanaco

Page 33: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

17:15

18:15

19:15

Page 34: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

(RI) RASPORED NASTAVE ZA IV GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2015/16. GODINE

PETAK LEGENDASala108 Naziv predmeta/Oznaka

Akvizicija podataka/APMikroprocesorski sistemi 1/MPS!

108 Informacioni sistemi/ISMultimedijalni sistemi/MMSInterakcija čovjek računar/IČRInternet programiranje/IP

108 Upravljanje u realnom vremenu.../URV

Page 35: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4
Page 36: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

(ET) RASPORED NASTAVE ZA IV GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2015/16. GODINE

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAKPredmet Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet

8:15

PDS (V) 107 DOS 107 TS (L) LT/LOE MPS1 (L1) LE PDS

9:15

PDS (L) LE DOS 107 RK2 107 MPS1 (L2) LE PDS

10:15

AP 103 DOS 107 RK2 107 MPS1 (V) 108/LE PDS

11:15

AP 103 DOS (V) LDSP MPS1 107 MPS1 (V) 108 TS (V)

12:15

AP 103 DOS (V) LDSP MPS1 107 TE (L) 7 TS (V)

13:15

TS 107 TE (V) 107 TE 107 TE (L) 7 RK2 (V)

14:15

TS 107 TE (V) 107 TE 107 AP (L3) LA RK2 (V)

15:15

RK2 (L) LT AP (L3) LA MPS1 (L3)

16:15

17:15

18:15

Page 37: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

18:15

19:15

Page 38: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

(ET) RASPORED NASTAVE ZA IV GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2015/16. GODINE

PETAK LEGENDASala107 Naziv predmeta/Oznaka

Akvizicija podataka/APMikroprocesorski sistemi 1/MPS!

107 Digitalna obrada signala/DOSProjektovanje digitalnih signala/DOSTelekomunikacioni sistemi/TSTelekomunikaciona elektronika/TE

107 Radio komunikacije 2/RK2

107

107

107

107

LE

Page 39: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4
Page 40: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

(EEIS) RASPORED NASTAVE ZA IV GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2015/16. GODINE

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAKPredmet Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet

8:15

SUN (V) 106 AEES2

9:15

SUN 105 SUN (V) 106 AEES2

10:15

AP 103 AP (L2) LA SUN 105 TVN (V) 106 AEES2

11:15

AP 103 AP (L2) LA REMP 106 TVN (V) 106 AEES2 (V)

12:15

AP 103 REMP 106 ZEES (V) 106 AEES2 (V)

13:15

REMP 106 ZEES (V) 106

14:15

REMP (V) 106 ZEES (V) Bravo

15:15

REMP (V) 106

16:15

17:15

18:15

Page 41: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

18:15

19:15

Page 42: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

(EEIS) RASPORED NASTAVE ZA IV GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2015/16. GODINE

PETAK LEGENDASala106 Naziv predmeta/Oznaka

Akvizicija podataka/APTehnika visokog napona/TVN

106 Regulacija elektromotornih pogona/REMPAnaliza EES2/AEES2Zaštita u EES/ZEESSistemi za upravljanje i nadzor/SUN

106

106

106

Page 43: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4
Page 44: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

PONEDJELJAKRI3 RI5 RI7 ET3 ET5

Predmet Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet

8:15

SPA (L1) Bravo TI 101 AP (L) LA M3 110 IE

9:15

SPA (L1) Bravo TI 101 AP (L) LA M3 110 IE

10:15

SPA (L2) Bravo TI 101 AP 103 M3 110 IE

11:15

SPA (L2) Bravo OS2 (L1) Bravo AP 103 PJ1 (V) 108 TEK2

12:15

OEDT (L1) LE/010 OS2 (L1) Bravo AP 103 PJ1 (V) 108 TEK2

13:15

OEDT (L2) LE/010 RM (L2) Bravo IP (V) Bravo TEK2

UE (L) LE/010 UE (L) LE/010

14:15

OEDT (V) 108 RM (L2) Bravo IP (V) Bravo

UE (V) LE/010 UE (V) LE/010

15:15

OEDT (L3) LE/010 RM (L1) Bravo

16:15

RM (L1) Bravo

17:15

SI (L2) Bravo EJ1

18:15

SI (L2) Bravo EJ1

19:15

Page 45: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

19:15

Page 46: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

PONEDJELJAKET5 ET7 EEA3 EEA5 EEA7 I GODINA

Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet108 PDS (V) 107 M3 110

108 PDS (L) LE M3 110

108 AP 103 M3 110 AP 103

109 AP 103 PJ1 (V) 108 EGT 104 AP 103

109 AP 103 PJ1 (V) 108 EGT 104 AP 103

109 TS 107

TS 107

108 EJ1 108

108 EJ1 108

Page 47: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4
Page 48: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

I GODINASala

Page 49: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4
Page 50: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

UTORAKRI3 RI5 RI7 ET3 ET5

Predmet Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet

8:15

SPA (L#) Bravo PDS (V) 105 IS 108

TI (V) 103

9:15

KS (V) 104 PDS (L) LE IS 108 SAU

TI (L3) 103/Bravo

10:15

KS (V) 104 IS 108 SAU

11:15

OEDT 108 OS2 103 IS (L) Bravo SAU

UE 104 UE 104

12:15

OEDT 108 OS2 103 IS (L) Bravo EE

UE 104 UE 104

13:15

OEDT 108 OS2 103 URV (V) 105 EE

UE 104 UE 104

14:15

PJ1 (V) 110 OS2 (L2) Bravo URV (V) 105

15:15

PJ1 (V) 110 OS2 (L2) Bravo URV (L!) LA

16:15

URV (L2) LA

17:15

18:15

19:15

Page 51: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

19:15

Page 52: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

UTORAKET5 ET7 EEA3 EEA5 EEA7 I GODINA

Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet Sala PredmetDOS 107

106 DOS 107 SAU 106

106 DOS 107 SAU 106 AP (L2) LA

106 DOS (V) LDSP PJ1 (L1) 1007 SAU 106 AP (L2) LA

106 DOS (V) LDSP PJ1 (L2) 1007 EE 106

106 TE (V) 107 EE 106

TE (V) 107 EGT (V) 106

EGT (V) 106

Page 53: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4
Page 54: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

I GODINASala

Page 55: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4
Page 56: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

SRIJEDARI3 RI5 RI7 ET3 ET5

Predmet Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet

8:15

KS 104 AR (L!) 7 MMS 106 M3 (V) 101 SAU (L)

9:15

KS 104 AR (L!) 7 MMS 106 M3 (V) 101 SAU (L)

10:15

SPA (V) 109 AR (L2) 7 MMS 106 TEK (V) 103 TEK2 (L1)

11:15

SPA (V) 109 AR (L2) 7 MPS1 107 TEK (V) 103 TEK2 (L2)

12:15

DM 108 RM 103 MPS1 107 PJ1 (L1) 10 DM

MMS (L1) LDSP

13:15

DM 108 RM 103 IČR (L1) PJ1 (L1) 10 DM

14:15

DM 108 RM 103 IČR (L1) DM

15:15

DM (V) 108 SI (L1) Bravo IČR (L2) DM (V)

16:15

DM (V) 108 SI (L1) Bravo IČR (L2) DM (V)

17:15

18:15

Bravo2/ Lanaco

Bravo2/ Lanaco

Bravo2/ Lanaco

Bravo2/ Lanaco

Page 57: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

18:15

19:15

Page 58: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

SRIJEDAET5 ET7 EEA3 EEA5 EEA7 I GODINA

Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet Sala PredmetLA TS (L) LT/LOE M3 (V) 101

LA RK2 107 M3 (V) 101 SUN 105

LOE RK2 107 TEK (V) 103 OIE 104 SUN 105

LOE MPS1 107 TEK (V) 103 OIE 104 REMP 106

108 MPS1 107 OE 104 OIE (V) Bravo/105 REMP 106

108 TE 107 OE 104 OIE (V) Bravo/105 REMP 106

108 TE 107 OE 104 REMP (V) 106

108 RK2 (L) LT REMP (V) 106

108

Page 59: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4
Page 60: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

I GODINASala

Page 61: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4
Page 62: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

ČETVRTAKRI3 RI5 RI7 ET3 ET5

Predmet Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet

8:15

SPA (L3) 7 AR 101 MPS1 (L1) LE EM (L) LOE

MMS (L1) LDSP

9:15

AR 101 MPS1 (L2) LE EM (L) LOE OT1

PJ1 (L1) 10 MMS (L2) LDSP

10:15

AR 101 MPS1 (V) 108/LE TEK 103 OT1

PJ1 (L1) 10 MMS (L2) LDSP

11:15

OSI 110 SI 110 MPS1 (V) 108 TEK 103 IE (V)

PJ1 (L2) 10

12:15

OSI 110 SI 110 TEK 103 IE (L)

PJ1 (L2) 10

13:15

OSI 110 SI 110 TEK2 (V)

PJ1 (L3) 10

14:15

AR (L3) 7 TEK2 (V)

PJ1 (L3) 10

15:15

AR (L3) 7 MPS1 (L4) LE

PJ1 (L4) 10

16:15PJ1 (L4) 10

17:15

18:15

19:15

Page 63: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

19:15

Page 64: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

ČETVRTAKET5 ET7 EEA3 EEA5 EEA7 I GODINA

Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet Sala PredmetMPS1 (L1) LE Elektrane 105 SUN (V) 106

107 MPS1 (L2) LE Elektrane 105 SUN )V) 106

107 MPS1 (V) 108/LE TEK 103 Elektrane 105 TVN (V) 106

104 MPS1 (V) 108 TEK 103 Elektr. (V) 105 TVN (V) 106

LE TE (L) 7 TEK 103 Elektr. (V) 105 ZEES (V) 106

104 TE (L) 7 OE (V) 105 ZEES (V) 106

104 AP (L3) LA OE (L) LE ZEES (V) Bravo

AP (L3) LA

Page 65: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4
Page 66: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

I GODINASala

Page 67: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4
Page 68: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

PETAKRI3 RI5 RI7 ET3 ET5

Predmet Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet

8:15

EM(L) LOE PDS 107 IP 108 OT1 (V)

TI (L1) URV 105

9:15

EM(L) LOE PDS 107 IP 108 OT1 (V)

TI (L2) URV 105

10:15

PDS 107 IP 108 SAU (V)

URV 105

11:15

OSI (L1) Bravo SAU (V)

12:15

OSI (L1) Bravo EE (V)

13:15

OSI (L2) Bravo EE (V)

14:15

OSI (L2) Bravo EE (L)

15:15

16:15

17:15

18:15

Bravo2/ Lanaco

Bravo2/ Lanaco

Page 69: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

18:15

19:15

Page 70: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

PETAKET5 ET7 EEA3 EEA5 EEA7 I GODINA

Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet Sala Predmet104 PDS 107 SAU (L) LA AEES2 106

104 PDS 107 SAU (L) LA AEES2 106

104 PDS 107 EM (L) LOE SAU (V) 104 AEES2 106

104 TS (V) 107 EM (L) LOE SAU (V) 104 AEES2 (V) 106

104 TS (V) 107 EE (V) 104 AEES2 (V) 106

104 RK2 (V) 107 EE (V) 104

LE RK2 (V) 107 EE (L) LE

MPS1 (L3) LE

Page 71: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4
Page 72: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

I GODINASala

Page 73: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4
Page 74: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

Предлог задужења за зимски семестар 2015/2016. ш

Факултет: Електротехнички

Студијски програм: Рачунарство и информатика

Сем. Р. б. Предмет С П В Наставник Титула Звање Запослен у

1

1О 3 3

др ред. проф. ЕТФ

2 О 3 2+1 др ЕТФ

3 О 2 2+1 др доцент ЕТФ

4 О 3 2+1 др ред. проф. ЕТФ

5 И 2 0 др ФПН

6 И 2 0 др ФЛФ

7 И 2 0 др доцент ФПН

Сем. Предмет С П В Наставник Титула Звање

3

1

O 3 1+2

др ред. проф.

2

О 3 1+2

др ред. проф.

3 О 3 1+1 др ред. проф. ЕТФ

4 О 2 2 др ред. проф. ЕТФ

Mатематика I Зоран

Митровић

Основи електротехнике I

Татјана Пешић-Брђанин

ванр. проф.

Програмирање I

Дражен Брђанин

Основи рачунарске технике

Златко Бундало

Социологија

Боро Трамошља

нин

ванр. проф.

Филозофија

Мирослав Дринић

ванр. проф.

Вјештине комуницирања

Љубомир Зубер

Запослен у

Програмски језици I

Душан Малбашки

Унив. Educons Н.

Сад

Структуре података и алгоритми

Мило Томашеви

ћ

ЕТФ Београд

Основи електронике и дигиталне технике

Златко Бундало

Дискретна математика

Зоран Митровић

Page 75: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

3

5 О 3 0+1 др ред. проф. ЕТФ

6 О 3 1+1 др ЕТФ

7 О 2 2 др ред. проф. ЕТФ

8 О 2 0+2 др доцент

Сем. Предмет С П В Наставник Титула Звање

5

1

О 3 0+2

др ред. проф. ЕТФ

2О 3 0+2

др доцент

3О 3 0+2

др ред. проф. ЕТФ

4 О 3 0+2 др ред. проф. ЕТФ

5 И 3 1+1 др ред. проф. ЕТФ

6 И 3 1+1 др ЕТФ

Сем. Предмет С П В Наставник Титула Звање

7

1О 3 0+2

др ред. проф.

2О 3 0+2

др ред. проф. ЕТФ

3И 2 2+1

др ред. проф. ЕТФ

4 И 3 0+2 др доцент ЕТФ

5 И 3 0+2 др ЕТФ

6 И 3 2+1 др доцент ЕТФ

7 И 3 0+2 др ред. проф. ЕТФ

8Роботика

И 3 1+1 др ред. проф. ЕТФ

Основи софтверског инжењерства

Ратко Дејановић

Увод у електронику

Татјана Пешић-Брђанин

ванр. проф.

Кола и сигнали

Зденка Бабић

Електрична мјерења

Танаско Тасић

Запослен у

Софтверско инжењерство

Ратко Дејановић

Оперативни системи II

Иштван Пап

ФТН Нови Сад

Архитектура рачунара

Славко Марић

Рачунарске мреже

Ратко Дејановић

Пројектовање дигиталних система

Бранко Докић

Теорија информација

Гордана Гардашев

ић

ванр. проф

Запослен у

Интеракција човјек-рачунар

Драган Иветић

ФТН Нови Сад

Информациони системи

Славко Марић

Микропроцесорски системи I

Златко Бундало

Мултимедијални системи

Владимир Рисојевић

Интернет програмирање

Зоран Ђурић

ванр. проф.

Управљање у реалном времену и уграђени рачунарски системи

Игор Крчмар

Аквизиција података

Петар Марић

Петар Марић

Page 76: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

Сарадник Титула Звање Запослен у

асистент ЕТФ

ЕТФ

ЕТФ

ЕТФ

Сарадник Титула Звање

ЕТФ

ЕТФ

мр ЕТФ

асистент ЕТФ

Сњежана Максимов

ићАлексеј Аврамови

ћ Ведран

Јовановић

Митар Симић

Избор сарадника

у току

в.асистент асистентасистент

Данијела

Зоран

Александар Келеч

Игор Шево

в. асистентасистентасистентасистентасистент

ДујловићЗлатко

Дејановић Никола

Обрадовић

Младен

Кнежић

Избор сарадника

мр

асистентв.

асистентасистент

в. асистент

Запослен уДанијела

Зоран Горан

Бањац

Игор Шево

асистентв.

асистентасистент

Дијана Вуковић

в. асистент

Младен Кнежић

в. асистент

Сњежана Максимов

ић

Page 77: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

асистент ЕТФ

мр ЕТФ

асистент ЕТФ

ЕТФ

Сарадник Титула Звање

асистент ЕТФ

мр ЕТФ

ЕТФ

ЕТФ

ЕТФ

ЕТФ

Сарадник Титула Звање

асистент ЕТФ

мр ЕТФ

мр ЕТФ

асистент ЕТФ

ЕТФ

ЕТФ

ЕТФ

ЕТФ

Игор Дујловић

Жељко Ивановић

Избор сарадника

у току

в. асистент

Ведран Јовановић

Алексеј Аврамови

ћ

в. асистент

Запослен у

Игор Дујловић

Михајло Савић

в. асистент

Огњен Јолџић

в. асистент

Златко Дејановић

в. асистент

Жељко ИвановићВелибор Шкобић

мрв.

асистент асистент

Јован Галић

в. асистент

Запослен у

Огњен Јолџић

Михајло Савић

в. асистент

Младен Кнежић

в. асистент

Ведран Јовановић

Дијана Вуковић

в. асистент

Дино Косић

в. асистент

Велибор Ђалић

в. асистент

Велибор Ђалић

в. асистент

Page 78: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

Предлог задужења за зимски семестар 2015/2016.

Факултет: Електротехнички

Студијски програм: Електроника и телекомуникације

Сем. Р. б. Предмет С П В Наставник Титула Звање Запослен у

1

1О 3 3

др ред. проф. ЕТФ

2 О 3 2+1 др ЕТФ

3 О 2 2+1 др доцент ЕТФ

4 О 3 2+1 др ред. проф. ЕТФ

5 И 2 0 др ФПН

6 И 2 0 др ФЛФ

7 И 2 0 др доцент ФПН

Сем. Предмет С П В Наставник Титула Звање Запослен у

3

1O 3 2

др ЕТФ

2 О 3 1+1 др ЕТФ

3

O 3 1+2

др ред. проф.

4O

3 2+0 др доцент ЕТФ

5O

2 0+2 др доцент

Сем. Предмет С П В Наставник Титула Звање Запослен у

Mатематика I Зоран

Митровић

Основи електротехнике I

Татјана Пешић-Брђанин

ванр. проф.

Програмирање I

Дражен Брђанин

Основи рачунарске технике

Златко Бундало

Социологија

Боро Трамошља

нин

ванр. проф.

Филозофија

Мирослав Дринић

ванр. проф.

Вјештине комуницирања

Љубомир Зубер

Математика III Момир

Ћелићванр. проф.

Увод у електронику

Татјана Пешић-Брђанин

ванр. проф.

Програмски језици I

Душан Малбашки

Унив. Educons Н.

Сад

Теорија електричних кола

Владимир Рисојевић

Електрична мјерења

Танаско Тасић

Page 79: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

5

1О 2 0+0

ЕКФ

2О 2 2+0

др доцент ЕТФ

3

О 2 1+1

др ред. проф. ЕТФ

4 О 2 2+1 др ред. проф. ЕТФ

5 О 3 1+1 др ред. проф. ЕТФ

6 И 2 2+1 др ЕТФ

7 И 3 0+2 др ред. проф. ЕТФ

8 И 3 2+0 др ред. проф. ЕТФ

Сем. Предмет С П В Наставник Титула Звање

7

1О 2 2+1

др ред. проф. ЕТФ

2

О 2 2+1

др ЕТФ

3И 2 2+1

др ЕТФ

4 И 2 2+1 др доцент ЕТФ

5 И 3 0+2 др ред. проф. ЕТФ

6 И 2 2+1 ЕТФ

7 И 3 1+1 др ред. проф. ЕТФ

8 И 3 0+2

9 И 3 0+2 др ред. проф. ЕТФ

Енглески језик I

Милица Богданови

ћ

Основи телекомуникација I

Славко Шајић

Импулсна електроника Бранко

Докић

Теорија електричних кола II

Зденка Бабић

Системи аутоматског управљања

Милорад Божић

Енергетска електроника

Бранко Блануша

ванр. проф.

Архитектура рачунара

Славко Марић

Дискретна математика

Зоран Митровић

Запослен у

Микропроцесорски системи I

Златко Бундало

Телекомуникациона електроника

Татјана Пешић-Брђанин

ванр. проф.

Телекомуникациони системи

Гордана Гардашев

ић

ванр. проф.

Радио-комуникације II

Славко Шајић

Аквизиција података

Петар Марић

Дигитална интегрисана кола

Бранко ДокићЗлатко

Бундало

дрдр

ред. проф.ред. проф.

Пројектовање дигиталних система

Бранко Докић

Уграђени рачунарски системи

Златко Бундало Никола

Теслић

дрдр

ред. проф.ред. проф.

ЕТФ ФТН

Дигитална обрада сигнала

Зденка Бабић

Page 80: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

Сарадник Титула Звање Запослен у

асистент ЕТФ

ЕТФ

ЕТФ

ЕТФ

Сарадник Титула Звање Запослен у

ЕТФ

ЕТФ

ЕТФ

ЕТФ

ЕТФ

Сарадник Титула Звање Запослен у

Сњежана Максимов

ићАлексеј Аврамови

ћ Ведран

Јовановић

Митар Симић

Избор сарадника

у току

в.асистент асистентасистент

Данијела

Зоран

Александар Келеч

Игор Шево

в. асистентасистентасистентасистентасистент

ДујловићЗлатко

Дејановић Никола

Обрадовић

Младен

Кнежић

Избор сарадника

мр

асистентв.асистентасистент

в.асистент

Избор сарадника

у току Жељко

Ивановић Избор

сарадника у току

мр в. асистент

Данијела ЗоранГоран

Бањац

Игор Шево

асистентв.асистентасистент

Алексеј Аврамови

ћ

в. асистент

Алексеј Аврамови

ћ

в. асистент

Page 81: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

ЕТФ

ЕТФ

асистент ЕТФ

ЕТФ

МФ

ЕТФ

асистент ЕТФ

Сарадник Титула Звање

мр ЕТФ

ЕТФ

др ЕТФ

др доцент ЕТФ

ЕТФ

ЕТФ

ЕТФ

асистент ЕТФ

Јован Галић

в. асистент

мр Жељко

Ивановић, Избор

сарадника у току

мр в. асистент

Ведран Јовановић

Дино Косић

в. асистент

Бојан Кнежевић

мр в. асистент

Огњен Јолџић

в. асистент

Сњежана Максимов

ићЗапослен

у

Младен Кнежић

в. асистент

Јован Галић

в. асистент

Гордана Гардашев

ић

ванр. проф.

Славко Шајић

Велибор Ђалић

в. асистент

Избор сарадника

у токумр Младен

Кнежић

мрв.

асистент

Жељко ИвановићВелибор Шкобић

мрв.

асистентасистент

Немања Лукић

Младен Кнежић

доцентв.

асистент

РТ-РК ЕТФ

Ведран Јовановић

Page 82: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

Предлог задужења за зимски семестар 2015/2016.

Факултет: Електротехнички

Студијски програм: Електроенергетика и аутоматика

Сем. Р. б. Предмет С П В Наставник Титула Звање Запослен у

1

1О 3 3

др ЕТФ

2 О 3 2+1 др ЕТФ

3 О 2 2+1 др доцент ЕТФ

4 О 3 2+1 др ЕТФ

5 И 2 0 др ФПН

6 И 2 0 др ФЛФ

7 И 2 0 др доцент ФПН

Сем.Предмет С П В

Титула Звање

3

1O 3 2

др ЕТФ

2O

3 1+1 др ЕТФ

3

И 3 1+2

др

3 2+0 др доцент ЕТФ

5O

2 0+2 др доцент

Електроенергетски и индустријски системи

Mатематика I Зоран

Митровићред.профе

сор

Основи електротехнике I

Татјана Пешић-Брђанин

ванр. професор

Програмирање I

Дражен Брђанин

Основи рачунарске технике

Златко Бундало

Социологија

Боро Трамошља

нин

ванр. професор

Филозофија

Мирослав Дринић

ванр. професор

Вјештине комуницирања

Љубомир Зубер

Наставник

Запослен у

Математика III Момир

Ћелићванр.

професор

Основи електронике

Бранко Блануша

ванр. професор

Програмски језици I

Душан Малбашки

ред. професор

Унив. Educons Н.

Сад

Теорија електричних кола

Владимир Рисојевић

Електрична мјерења

Танаско Тасић

Page 83: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

Сем.Предмет

СП В

Титула Звање

5

1О 2 0+0

предавач ЕКФ

2 О 3 1+1 др ЕТФ

3 О 2 2+0 др доцент ЕТФ

4 О 2 2+1 др ЕТФ

5И 2 1+1

др доцент ЕТФ

6

О 2 0+2

др

7 И 2 2+1 др ЕТФ

8Електране

И 3 2+1 др доцент ЕТФ

Сем.Предмет

СП В

Титула Звање

7

1 О 3 0+2 др ЕТФ

2И 2 2+1 др доцент

3И 2 2+1

др ЕТФ

4 И 3 2+0 др доцент ЕТФ

5 И 3 2+0 др

6 И 3 1+1 др ЕТФ

7 И 3 0+2 др ЕТФ

8 И 2 2+1 др доцент ЕТФ

9Роботика

И 3 1+1 др ЕТФ

Наставник

Запослен у

Енглески језик I

Милица Богданови

ћ

Системи аутоматског управљања

Милорад Божић

ред.професор

Електрични генератори и трансформатори

Петар Матић

Енергетска електроника

Бранко Блануша

ванр. професор

Обновљиви извори енергије

Чедомир Зељковић

Програмски језици

Душан Малбашки

ред. професор

Унив. Educons Н.

Сад

Теорија електричних кола II

Зденка Бабић

ред. професор

Чедомир Зељковић

Наставник

Запослен у

Аквизиција података

Петар Марић

ред. професор

Заштита у ЕЕС

Зоран Стојанови

ћ

ЕТФ Београд

Микропроцесорски системи I

Златко Бундало

ред. професор

Анализа електроенергетских система II

Чедомир Зељковић

Техника високог напона

Чедомир Вујовић

ванр. професор

ЕТФ И. Сарајево

Синтеза система аутоматског управљања

Милорад Божић

ред. професор

Дигитална обрада сигнала

Зденка Бабић

ред. професор

Системи за управљање и надзор (PLC, SCADA)

Игор Крчмар

Петар Марић

ред. професор

Page 84: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

7

10 И 3 2+0 др доцент ЕТФ

Регулација електромоторних погона

Петар Матић

Page 85: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

Сарадник Титула Звање Запослен у

асистент ЕТФ

ЕТФ

ЕТФ

ЕТФ

Сарадник Титула Звање

ЕТФ

ЕТФ

ЕТФ

ЕТФ

ЕТФ

Електроенергетски и индустријски системи

Сњежана Максимов

ићАлексеј Аврамови

ћ Ведран

Јовановић

Митар Симић

Избор сарадника

у току

в.асистент асистентасистент

Данијела

Зоран

Александар Келеч

Игор Шево

в. асистентасистентасистентасистентасистент

ДујловићЗлатко

Дејановић Никола

Обрадовић

Младен

Кнежић

Избор сарадника

мр

асистентв.асистентасистент

в.асистент

Запослен у

Избор сарадника

у току

Избор сарадника

у токуДанијела

ЗоранГоран

Бањац

Игор Шево

асистентв.

асистентасистент

Алексеј Аврамови

ћ

в. асистент

Алексеј Аврамови

ћ

в. асистент

Page 86: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

Сарадник Титула Звање

в.асистент ЕТФ

асистент ЕТФ

мр в.асистент МФ

асистент ЕТФ

ЕТФ

асистент ЕТФ

асистент ЕТФ

Сарадник Титула Звање

в.асистент ЕТФ

асистент ЕТФ

мр в.асистент ЕТФ

асистент ЕТФ

асистент ЕТФ

в.асистент ЕТФ

асистент ЕТФ

в.асистент ЕТФ

в.асистент ЕТФ

Запослен у

Дино Косић

Ђорђе Лекић

Бојан Кнежевић

Предраг Мршић

Данијела ЗоранГоран

Бањац

Игор Шево

асистентв.асистентасистент

Ведран Јовановић

Бојан Ерцег

Запослен у

Велибор Ђалић

Предраг Мршић

Младен Кнежић

Бојан Ерцег

Предраг Мршић

Дино Косић

Ведран Јовановић

Дино Косић

Велибор Ђалић

Page 87: Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

асистент ЕТФЂорђе Лекић