Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

  • View
    224

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

raspored zimski semestar etfbl

Text of Raspored Zimski Semestar 15 16 v4

I godina - grupeGrupe za laboratorijske vjebeGrupe za raunske vjebeGrupe za predavanjaGrupaPodgrupaBr. IndeksaGrupaPodgrupaBr. IndeksaGrupaPodgrupaBr. IndeksaGrupaPodgrupaSastavGrupaSasatavL1L1a01101/15-01105/15L7L7a01191/15-01195/15L13L13a01261/15-01265/15V1V1aL1, L14aP1V1, V2aL1b01106/15-01110/15lL7b01196/15-11100/15L13b01266/15-01270/15V1bL2a, L2bP2V2b, V3, V4aL1c01111/15-01115/15L7c11101/15-11105/15L13c01271/15-01275/15V2V2aL3, L14cP3V4b, V5L2L2a01116/15-01120/15L8L8a11106/15-11110/15L14L14a01301/15-01305/15V2bL2c, L14bP4V6, V7aL2b01121/15-01125/15L8b11111/15-11115/15L14b01306/15-01310/15V3V3aL4, L15aP5V7b, V8L2c01126/15-01130/15L8c11116/15-11120/15L14c01311/15-01315/15V3bL5a, L5bL3L3a01131/15-01135/15L9L9a01201/15-01205/15L15L15a01316/15-01320/15V4V4aL5c, L15bL3b01136/15-01140/15L9b01206/15-01210/15L15b01321/15-01325/15V4bL6, L15cL3c01141/15-01145/15L9c01211/15-01215/15L15c01326/15-01330/15V5V5aL7, L16aL4L4a01146/15-01150/15L10L10a01216/15-01220/15L16L16a01331/15-01335/15V5bL8a, L8bL4b01151/15-01155/15L10b01221/15-01225/15L16b01336/15-01340/15V6V6aL8c, L16bL4c01156/15-01160/15L10c01226/15-01230/15L16c01341/15-01345/15V6bL9, L16cL5L5a01161/15-01165/15L11L11a01231/15-01235/15L17L17a01346/15-01350/15V7V7aL10, L17aL5b01166/15-01170/15L11b01236/15-01240/15L17b01351/15-01352/15, 11121/15-11123/15V7bL11a, L11bL5c01171/15-01175/15L11c01241/15-01245/15L17c11124/15-11126/15V8V8aL11c, L17b, L12L6L6a01176/15-01180/15L12L12a01246/15-01250/15V8bL17c, L13L6b01181/15-01185/15L12b01251/15-01255/15L6c01186/15-01190/15L12c01256/15-01260/15

I godina I sem.RASPORED NASTAVE ZA I GODINU STUDIJA KOLSKE 2015/16. GODINE

PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAKPredmetSalaPredmetSalaPredmetSalaPredmetSalaPredmetSala8:15Osnovi elektrotehnike I (L3)LOEOsnovi elektrotehnike I (L5)LOEOsnovi elektrotehnike I (V7b, V8))103Matametika I (V4b, V5)110Osnovi raunarske tehnike (V7b, V8)101Matematika I (V6, V7a)101Matematika I (V1, V2a)101Osnovi elektrotehnike I (V4b, V5)103Osnovi ra. tehnike (L1, L14a)010Programiranje I (L6, L15c)007Programiranje I (V1, V2a)110Osnove raunarske tehnike (V6, V7a)103Osnovi ra. tehnike (L9, L16c)10Programiranje I (L2, L14b)007Osnovi ra. tehnike (L7, L16a)010Programiranje I (L10, L17a)0079:15Osnovi elektrotehnike I (L1)LOEOsnovi ra. tehnike (L6, L15c)010Programiranje I (V1, V2a)110Matametika I (V4b, V5)110Osnovi raunarske tehnike (V7b, V8)101Programiranje I (L3, L14c)007Osnovi elektrotehnike I (V2b, V3, V4a)110Osnovi elektrotehnike I (V7b, V8)103Osnovi elektrotehnike I (V4b, V5)103Matematika I (V6, V7a)101Matematika I (V1, V2a)101Osnove raunarske tehnike (V6, V7a)103Programiranje I (L9, L16c)007Osnovi ra. tehnike (L2, L14b)010Programiranje I (L7, L16a)007Osnovi ra. tehnike (L8, L16b)01010:15Osnovi elektrotehnike I (L2)LOEOsnovi elektrotehnike I (V2b, V3, V4a)110Osnovi raunarske tehnike (V1, V2a)110Matametika I (V4b, V5)110Matematika I (V6, V7a)101Matematika I (V1, V2a)101Matematika I (V7b, V8))101Programiranje I (V6, V7a)103Programiranje I (L1, L14a)007Osnovi elektrotehnike I (L6)LOEOsnovi elektrotehnike I (L14)LOEProgramiranje I (L12, L17c)007Osnovi ra. tehnike (L3, L14c)010Osnovi ra. tehnike (L11, L17b)01011:15Programiranje I (V4b, V5)110Osnovi elektrotehnike I (V1, V2a)101Osnovi raunarske tehnike (V1, V2a)110Osnovi elektrotehnike I (L15)LOEOsnovi elektrotehnike I (V6, V7a)101Matematika I (V2b, V3, V4a)110Matematika I (V7b, V8)101Osnovi ra. tehnike (L12, L17c)010Osnovi elektrotehnike I (L4)LOEOsnovi elektrotehnike I (L12)LOEProgramiranje I (L11, L17b)007Programiranje I (V6, V7a)10312:15Programiranje I (V4b, V5)110Osnovi elektrotehnike I (V1, V2a)101Osnovi raunarske tehnike (V2b, V3, V4a)110Osnovi elektrotehnike I (L16)LOEOsnovi elektrotehnike I (V6, V7a)101Matematika I (V2b, V3, V4a)110Matematika I (V7b, V8)101Osnovi elektrotehnike I (L11)LOEOsnovi elektrotehnike I (L8)LOEOsnovi ra. tehnike (L13)010

13:15Osnove raunarske tehnike (V4b, V5)110Osnovi raunarske tehnike (V2b, V3, V4a)110Osnovi elektrotehnike I (L17)LOEOSNOVI ELEKTROTEHNIKE I (P1 - P5)AMFOsnovi ra. tehnike (L4, L15a)010Matematika I (V2b, V3, V4a)110Programiranje I (L5, L15b)007Osnovi ra. tehnike (L10, L17a)010Osnovi elektrotehnike I (L9)LOEOsnovi elektrotehnike I (L13)LOEProgramiranje I(V7b, V8)103Programiranje I (L8,L16b)00714:15Osnove raunarske tehnike (V4b, V5)110VJETINE KOMUNICIRANJA103Programiranje I (V2b, V3, V4a)110OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I (P1 - P5)AMFOsnovi ra. tehnike (L5, L15b)010Programiranje I (L4, L15a)007Osnovi elektrotehnike I (L10)LOEProgramiranje I(V7b, V8)10315:15Programiranje I (L13)007VJETINE KOMUNICIRANJA103Programiranje I (V2b, V3, V4a)110MATEMATIKA I (P1 - P5)AMFOSNOVI ELEKTROTEHNIKE I (P1 - P5)AMFOsnovi elektrotehnike I (L7)LOE16:15MATEMATIKA I (P1 - P5)AMF

17:15FILOZOFIJA103OSNOVI RAUNARSKE TEHNIKE (P1 - P5)AMFPROGRAMIRANJE I (P1 - P5)ATFMATEMATIKA I (P1 - P5)AMFSOCIOLOGIJA11018:15FILOZOFIJA103OSNOVI RAUNARSKE TEHNIKE (P1 - P5)AMFPROGRAMIRANJE I (P1 - P5)ATFSOCIOLOGIJA 11019:15OSNOVI RAUNARSKE TEHNIKE (P1 - P5)AMF

Sale 101, 103, 108 i 110 su na I spratu Elektrotehnikog fakulteta.007 i 010 su raunarske sale u prizemlju Elektrotehnikog fakulteta.LOE je Laboratorija za Osnove elektrotehnike na I spratu Elektrotehnikog fakulteta.AMF je amfiteatar mainskog fakultetaATF je amfiteatar tehnolokog fakulteta

Predavanja su oznaena velikim slovima.Vjebe su oznaene malim slovima. Ukoliko se radi o laboratorijskim vjebama u zagradi pie LAB.

SP RI III sem.(RI) RASPORED NASTAVE ZA II GODINU STUDIJA KOLSKE 2015/16. GODINELEGENDAPONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAKPredmetSalaPredmetSalaPredmetSalaPredmetSalaPredmetSalaNaziv predmeta/Oznaka8:15SPA (L1)BravoSPA (L3)BravoKS104SPA (L3)7EM(L)LOEStrukture podataka i algoritmi/SPA Osnovi elektronike i digitalne tehnike/OEDTUvod u elektroniku/UE9:15SPA (L1)BravoKS (V)104KS104EM(L)LOEKola i signali/KSOsnovi softverskog inenjerstva/OSIPJ1 (L1)10Elektrina mjerenja/EMProgramski jezici 1/PJ110:15SPA (L2)BravoKS (V)104SPA (V)109Diskretna matematika/DM

PJ1 (L1)10

11:15SPA (L2)BravoOEDT108SPA (V)109OSI110OSI (L1)Bravo

UE104PJ1 (L2)10

12:15OEDT (L1)LE/010OEDT108DM108OSI110OSI (L1)Bravo

UE104PJ1 (L2)10

13:15OEDT (L2)LE/010OEDT108DM108OSI110OSI (L2)Bravo

UE (L)LE/010UE104PJ1 (L3)10

14:15OEDT (V)108PJ1 (V)110DM108OSI (L2)Bravo

UE (V)LE/010PJ1 (L3)10

15:15OEDT (L3)LE/010PJ1 (V)110DM (V)108

PJ1 (L4)010

16:15DM (V) 108

PJ1 (L4)010

17:15

18:15

19:15

SP ET III sem.(ET) RASPORED NASTAVE ZA II GODINU STUDIJA KOLSKE 2015/16. GODINE

PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAKLEGENDAPredmetSalaPredmetSalaPredmetSalaPredmetSalaPredmetSala8:15M3110M3 (V)101EM (L)LOENaziv predmeta/Oznaka

Matematika 3/M3Teorija elektrinih kola/TEK9:15M3110M3 (V)101EM (L)LOEUvod u elektroniku/UEElektrina mjerenja/EMProgramski jezici 1/PJ1

10:15M3110TEK (V)103TEK103

11:15PJ1 (V)108TEK (V)103TEK103

UE104

12:15PJ1 (V)108PJ1 (L1)10TEK103

UE104

13:15PJ1 (L1)10

UE (L)LE/010UE104

14:15

UE (V)LE/010

15:15

16:15

17:15

18:15

19:15

SP EEA III sem.(EEA) RASPORED NASTAVE ZA II GODINU STUDIJA KOLSKE 2015/16. GODINE

PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAKLEGENDAPredmetSalaPredmetSalaPredmetSalaPredmetSalaPredmetSala8:15M3110M3 (V)101Naziv predmeta/Oznaka

Matematika 3/M3Teorija elektrinih kola/TEK9:15M3110M3 (V)101Uvod u elektroniku/UEElektrina mjerenja/EMProgramski jezici 1/PJ1

10:15M3110TEK (V)103TEK103EM (L)LOE

11:15PJ1 (V)108PJ1 (L1)1007TEK (V)103TEK103EM (L)LOE

12:15PJ1 (V)108PJ1 (L2)1007OE104TEK103

13:15OE104OE (V)105

14:15OE104OE (L)LE

15:15

16:15

17:15

18:15

19:15

SP RI V sem.(RI) RASPORED NASTAVE ZA III GODINU STUDIJA KOLSKE 2015/16. GODINE

PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAKLEGENDAPredmetSalaPredmetSalaPredmetSalaPredmetSalaPredmetSala8:15TI101PDS (V)105AR (L1)7AR101PDS107Naziv predmeta/Oznaka

TI (V)103TI (L1)Bravo2/ LanacoProjektovanje digitalnih sistema/PDSTeorija informacija/TI9:15TI101PDS (L)LEAR (L1)7AR101PDS107Arhitektura raunara/AROperativni sistemi 2/OS2TI (L3)103/ BravoTI (L2)Bravo2/ LanacoSoftversko inenjerstvo/SIRaunarske mree/RM10:15TI101AR (L2)7AR101PDS107

11:15OS2 (L1)BravoOS2103AR (L2)7SI110

12:15OS2 (L1)BravoOS2103RM103SI110

13:15RM (L2)BravoOS2103RM103SI110

14:15RM (L2)BravoOS2 (L2)BravoRM103AR (L3)7

15:15R (L1)BravoOS2 (L2)BravoSI (L1)BravoAR (L3)7

16:15R (L1)BravoSI (L1)Bravo

17:15SI (L2)Bravo

18:15SI (L2)Bravo

19:15

SP ET V sem.(ET) RASPORED NASTAVE ZA III GODINU STUDIJA KOLSKE 2015/16. GODINE

PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAKLEGENDAPredmetSalaPredmetSalaPredmetSalaPredmetSalaPredmetSala8:15IE108SAU (L)LAOT1 (V)104Naziv predmeta/Oznaka

Impulsna elektronika/IETeorija elektrinih kola 2/TEK29:15IE108SAU106SAU (L)LAOT1107OT1 (V)104Sistemi automatskog upravljanja/SAUOsnovi telekomunikacija 1/OT1Diskretna matematika/DMEnergetska elektronika/EE10:15IE108SAU106TEK2 (L1)LOEOT1107SAU (V)104

11:15TEK2109SAU106TEK2 (L2)LOEIE (V)104SAU (V)104

12:15TEK2109EE106DM108IE (L)LEEE (V)104

13:15EE106DM108TEK2 (V)104EE (V)104

14:15DM108TEK2 (V)104EE (L)LE

15:15DM (V)108

16:15DM (V)108

17:15EJ1108

18:15EJ1108

19:15

SP EEIS V sem.(EEIS) RASPORED NASTAVE ZA III GODINU STUDIJA KOLSKE 2015/16. GODINE

PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAETVRTAKPETAKLEGENDAPredmetSalaPredmetSalaPredmetSalaPredmetSalaPredmetSala8:15Elektrane105SAU (L)LANaziv predmeta/Oznaka

Obnovljivi izvori energije/OIEElektrini generatori i transformatori/EGT9:15SAU106Elektrane105SAU (L)LASistemi automatskog upravljanja/SAUEnergetska elektronika/EE

10:15