28
TEHNIČKO VELEUČILIŠTE I. godina GRADITELJSKI ODJEL grupa A ZIMSKI SEMESTAR 2013./2014. S A T N I C A vrijeme ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak 8-9 TEHNIČKA MEHANIKA (VP), Despot ELEMENTI ZGRADA (P1), Lađarević NACRTNA GEOMETRIJA (VP), Katić Žlepalo 9 - 10 TEHNIČKA MEHANIKA (VP), Despot ELEMENTI ZGRADA (P1), Lađarević NACRTNA GEOMETRIJA (VP), Katić Žlepalo A matematika (P2), Orlić 10 - 11 TEHNIČKA MEHANIKA (VP), Despot ELEMENTI ZGRADA (P1), Lađarević A1 nacrtna geometrija (C), Božić A matematika (P2), Orlić 11 - 12 POVIJESNI RAZVOJ GRADITELJSTVA (VP), Arbutina A2 nacrtna geometrija (C), Božić A matematika (P2), Orlić 12 - 13 POVIJESNI RAZVOJ GRADITELJSTVA (VP), Arbutina 13 - 14 MATEMATIKA I (VP), Perkov 14 - 15 MATEMATIKA I (VP), Perkov GRAĐEVINSKI MATERIJALI (VP), Wurth, Lađarević, Magerle A elementi zgrada (P1), Lađarević, Pintarić 15 - 16 MATEMATIKA I (VP), Perkov GRAĐEVINSKI MATERIJALI (VP), Wurth, Lađarević, Magerle A elementi zgrada (P1), Lađarević, Pintarić 16 - 17 A građevinski materijali (A), Würth, Ille, Mikoč A elementi zgrada (P1), Lađarević, Pintarić 17 - 18 A građevinski materijali (A), Würth, Ille, Mikoč A tehnička mehanika (B), Gelo 18 - 19 A tehnička mehanika (B), Gelo 19 - 20

Satnica - Zimski Semestar 2013 - 2014 - Nastavnici (8)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Satnica - Zimski Semestar 2013 - 2014 - Nastavnici (8)

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE I. godina GRADITELJSKI ODJEL grupa A

ZIMSKI SEMESTAR 2013./2014. S A T N I C A

vrijeme ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak

8 - 9 TEHNIČKA MEHANIKA (VP), Despot

ELEMENTI ZGRADA (P1), Lađarević

NACRTNA GEOMETRIJA (VP), Katić Žlepalo

9 - 10 TEHNIČKA MEHANIKA (VP), Despot

ELEMENTI ZGRADA (P1), Lađarević

NACRTNA GEOMETRIJA (VP), Katić Žlepalo A matematika (P2), Orlić

10 - 11 TEHNIČKA MEHANIKA (VP), Despot

ELEMENTI ZGRADA (P1), Lađarević

A1 nacrtna geometrija (C), Božić A matematika (P2), Orlić

11 - 12 POVIJESNI RAZVOJ GRADITELJSTVA (VP), Arbutina

A2 nacrtna geometrija (C), Božić A matematika (P2), Orlić

12 - 13 POVIJESNI RAZVOJ GRADITELJSTVA (VP), Arbutina

13 - 14 MATEMATIKA I (VP), Perkov

14 - 15 MATEMATIKA I (VP), Perkov GRAĐEVINSKI MATERIJALI (VP), Wurth, Lađarević, Magerle

A elementi zgrada (P1), Lađarević, Pintarić

15 - 16 MATEMATIKA I (VP), Perkov GRAĐEVINSKI MATERIJALI (VP), Wurth, Lađarević, Magerle

A elementi zgrada (P1), Lađarević, Pintarić

16 - 17 A građevinski materijali (A), Würth, Ille, Mikoč

A elementi zgrada (P1), Lađarević, Pintarić

17 - 18 A građevinski materijali (A), Würth, Ille, Mikoč A tehnička mehanika (B), Gelo

18 - 19 A tehnička mehanika (B), Gelo

19 - 20

Page 2: Satnica - Zimski Semestar 2013 - 2014 - Nastavnici (8)

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE I. godina GRADITELJSKI ODJEL grupa B

ZIMSKI SEMESTAR 2013./2014. S A T N I C A

vrijeme ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak

8 - 9 TEHNIČKA MEHANIKA (VP), Despot

B elementi zgrada (B), Macarol-Petrinjak, Pintarić

NACRTNA GEOMETRIJA (VP), Katić Žlepalo

B1 nacrtna geometrija (B), Katić-Žlepalo

9 - 10 TEHNIČKA MEHANIKA (VP), Despot

B elementi zgrada (B), Macarol-Petrinjak, Pintarić

NACRTNA GEOMETRIJA (VP), Katić Žlepalo

B2 nacrtna geometrija (B), Katić-Žlepalo

10 - 11 ELEMENTI ZGRADA (VP), Lađarević

TEHNIČKA MEHANIKA (VP), Despot

B elementi zgrada (B), Macarol-Petrinjak, Pintarić

11 - 12 ELEMENTI ZGRADA (VP), Lađarević

POVIJESNI RAZVOJ GRADITELJSTVA (VP), Arbutina B matematika (B), Orlić

12 - 13 ELEMENTI ZGRADA (VP), Lađarević

POVIJESNI RAZVOJ GRADITELJSTVA (VP), Arbutina B matematika (B), Orlić

13 - 14 MATEMATIKA I (VP), Perkov B matematika (B), Orlić

14 - 15 MATEMATIKA I (VP), Perkov GRAĐEVINSKI MATERIJALI (VP), Wurth, Lađarević, Magerle

15 - 16 MATEMATIKA I (VP), Perkov GRAĐEVINSKI MATERIJALI (VP), Wurth, Lađarević, Magerle

16 - 17 B građevinski materijali (N), Würth, Ille, Mikoč

17 - 18 B građevinski materijali (N), Würth, Ille, Mikoč

B tehnička mehanika (P2), Werner

18 - 19 B tehnička mehanika (P2), Werner

19 - 20

Page 3: Satnica - Zimski Semestar 2013 - 2014 - Nastavnici (8)

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE I. godina GRADITELJSKI ODJEL grupa C

ZIMSKI SEMESTAR 2013./2014. S A T N I C A

vrijeme ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak

8 - 9 TEHNIČKA MEHANIKA (VP), Despot

ELEMENTI ZGRADA (P1), Lađarević

NACRTNA GEOMETRIJA (VP), Katić Žlepalo

9 - 10 TEHNIČKA MEHANIKA (VP), Despot

ELEMENTI ZGRADA (P1), Lađarević

NACRTNA GEOMETRIJA (VP), Katić Žlepalo

10 - 11 TEHNIČKA MEHANIKA (VP), Despot

ELEMENTI ZGRADA (P1), Lađarević

C1 nacrtna geometrija (B), Katić-Žlepalo

11 - 12 POVIJESNI RAZVOJ GRADITELJSTVA (VP), Arbutina

C elementi zgrada (P1), Macarol-Petrinjak, Pintarić

C2 nacrtna geometrija (B), Katić-Žlepalo

12 - 13 POVIJESNI RAZVOJ GRADITELJSTVA (VP), Arbutina

C elementi zgrada (P1), Macarol-Petrinjak, Pintarić C matematika (P2), Orlić

13 - 14 MATEMATIKA I (VP), Perkov GRAĐEVINSKI MATERIJALI (VP), Wurth, Lađarević, Magerle

C elementi zgrada (P1), Macarol-Petrinjak, Pintarić C matematika (P2), Orlić

14 - 15 MATEMATIKA I (VP), Perkov GRAĐEVINSKI MATERIJALI (VP), Wurth, Lađarević, Magerle C matematika (P2), Orlić

15 - 16 MATEMATIKA I (VP), Perkov

16 - 17 C građevinski materijali (A), Würth, Ille, Mikoč

17 - 18 C tehnička mehanika (C), Gelo C građevinski materijali (A), Würth, Ille, Mikoč

18 - 19 C tehnička mehanika (C), Gelo

19 - 20

Page 4: Satnica - Zimski Semestar 2013 - 2014 - Nastavnici (8)

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE I. godina GRADITELJSKI ODJEL grupa D

ZIMSKI SEMESTAR 2013./2014. S A T N I C A

vrijeme ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak

8 - 9 NACRTNA GEOMETRIJA (VP), Katić Žlepalo

ELEMENTI ZGRADA (P1), Lađarević

9 - 10 NACRTNA GEOMETRIJA (VP), Katić Žlepalo

ELEMENTI ZGRADA (P1), Lađarević

10 - 11 ELEMENTI ZGRADA (P1), Lađarević

11 - 12 POVIJESNI RAZVOJ GRADITELJSTVA (VP), Arbutina D matematika (A), Perkov

12 - 13 POVIJESNI RAZVOJ GRADITELJSTVA (VP), Arbutina

D1 nacrtna geometrija (C), Božić D matematika (A), Perkov

13 - 14 GRAĐEVINSKI MATERIJALI (VP), Wurth, Lađarević, Magerle

D2 nacrtna geometrija (C), Božić D matematika (A), Perkov

14 - 15 GRAĐEVINSKI MATERIJALI (VP), Wurth, Lađarević, Magerle

D elementi zgrada (P1), Lađarević, Pintarić

15 - 16 MATEMATIKA I (VP), Perkov D elementi zgrada (P1), Lađarević, Pintarić D tehnička mehanika (C), Gelo

16 - 17 TEHNIČKA MEHANIKA (VP), Despot MATEMATIKA I (VP), Perkov D elementi zgrada (P1),

Lađarević, Pintarić D tehnička mehanika (C), Gelo

17 - 18 TEHNIČKA MEHANIKA (VP), Despot MATEMATIKA I (VP), Perkov

18 - 19 TEHNIČKA MEHANIKA (VP), Despot

D građevinski materijali (A), Würth, Ille, Mikoč

19 - 20 D građevinski materijali (A), Würth, Ille, Mikoč

Page 5: Satnica - Zimski Semestar 2013 - 2014 - Nastavnici (8)

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE I. godina GRADITELJSKI ODJEL grupa E

ZIMSKI SEMESTAR 2013./2014. S A T N I C A

vrijeme ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak

8 - 9 NACRTNA GEOMETRIJA (VP), Katić Žlepalo

E1 nacrtna geometrija (C), Katić-Žlepalo E tehnička mehanika (C), Lebo E elementi zgrada (P1),

Lađarević, Macarol-Petrinjak

9 - 10 NACRTNA GEOMETRIJA (VP), Katić Žlepalo

E2 nacrtna geometrija (C), Katić-Žlepalo E tehnička mehanika (C), Lebo E elementi zgrada (P1),

Lađarević, Macarol-Petrinjak

10 - 11 ELEMENTI ZGRADA (VP), Lađarević

E elementi zgrada (P1), Lađarević, Macarol-Petrinjak

11 - 12 ELEMENTI ZGRADA (VP), Lađarević

POVIJESNI RAZVOJ GRADITELJSTVA (VP), Arbutina

12 - 13 ELEMENTI ZGRADA (VP), Lađarević

POVIJESNI RAZVOJ GRADITELJSTVA (VP), Arbutina E matematika (A), Perkov

13 - 14 GRAĐEVINSKI MATERIJALI (VP), Wurth, Lađarević, Magerle E matematika (A), Perkov

14 - 15 GRAĐEVINSKI MATERIJALI (VP), Wurth, Lađarević, Magerle E matematika (A), Perkov

15 - 16 MATEMATIKA I (VP), Perkov E građevinski materijali (C), Würth, Ille, Mikoč

16 - 17 TEHNIČKA MEHANIKA (VP), Despot MATEMATIKA I (VP), Perkov E građevinski materijali (C), Würth, Ille,

Mikoč

17 - 18 TEHNIČKA MEHANIKA (VP), Despot MATEMATIKA I (VP), Perkov

18 - 19 TEHNIČKA MEHANIKA (VP), Despot

19 - 20

Page 6: Satnica - Zimski Semestar 2013 - 2014 - Nastavnici (8)

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE I. godina GRADITELJSKI ODJEL grupa F

ZIMSKI SEMESTAR 2013./2014. S A T N I C A

vrijeme ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak

8 - 9 NACRTNA GEOMETRIJA (VP), Katić Žlepalo

TEHNIČKA MEHANIKA (VP), Despot F1 nacrtna geometrija (C), Božić

9 - 10 NACRTNA GEOMETRIJA (VP), Katić Žlepalo

TEHNIČKA MEHANIKA (VP), Despot F2 nacrtna geometrija (C), Božić

10 - 11 ELEMENTI ZGRADA (VP), Lađarević

TEHNIČKA MEHANIKA (VP), Despot F tehnička mehanika (C), Lebo

11 - 12 ELEMENTI ZGRADA (VP), Lađarević

POVIJESNI RAZVOJ GRADITELJSTVA (VP), Arbutina F tehnička mehanika (C), Lebo F elementi zgrada (P1),

Lađarević, Macarol-Petrinjak

12 - 13 ELEMENTI ZGRADA (VP), Lađarević

POVIJESNI RAZVOJ GRADITELJSTVA (VP), Arbutina

F elementi zgrada (P1), Lađarević, Macarol-Petrinjak

13 - 14 MATEMATIKA I (VP), Perkov GRAĐEVINSKI MATERIJALI (VP), Wurth, Lađarević, Magerle F matematika (A), Orlić F elementi zgrada (P1),

Lađarević, Macarol-Petrinjak

14 - 15 MATEMATIKA I (VP), Perkov GRAĐEVINSKI MATERIJALI (VP), Wurth, Lađarević, Magerle F matematika (A), Orlić

15 - 16 MATEMATIKA I (VP), Perkov F matematika (A), Orlić

16 - 17

17 - 18

18 - 19 F građevinski materijali (C), Würth, Ille, Mikoč

19 - 20 F građevinski materijali (C), Würth, Ille, Mikoč

Page 7: Satnica - Zimski Semestar 2013 - 2014 - Nastavnici (8)

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE I. godina GRADITELJSKI ODJEL grupa G

ZIMSKI SEMESTAR 2013./2014. S A T N I C A

vrijeme ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak

8 - 9 NACRTNA GEOMETRIJA (VP), Katić Žlepalo

TEHNIČKA MEHANIKA (VP), Despot

G tehnička mehanika (P2), Werner

G elementi zgrada (A), Macarol-Petrinjak, Lađarević

9 - 10 NACRTNA GEOMETRIJA (VP), Katić Žlepalo

TEHNIČKA MEHANIKA (VP), Despot

G tehnička mehanika (P2), Werner

G elementi zgrada (A), Macarol-Petrinjak, Lađarević G matematika (C), Perkov

10 - 11 ELEMENTI ZGRADA (VP), Lađarević

TEHNIČKA MEHANIKA (VP), Despot

G1 nacrtna geometrija (A), Božić

G elementi zgrada (A), Macarol-Petrinjak, Lađarević G matematika (C), Perkov

11 - 12 ELEMENTI ZGRADA (VP), Lađarević

POVIJESNI RAZVOJ GRADITELJSTVA (VP), Arbutina

G2 nacrtna geometrija (A), Božić G matematika (C), Perkov

12 - 13 ELEMENTI ZGRADA (VP), Lađarević

POVIJESNI RAZVOJ GRADITELJSTVA (VP), Arbutina

13 - 14

14 - 15 GRAĐEVINSKI MATERIJALI (VP), Wurth, Lađarević, Magerle

15 - 16 MATEMATIKA I (VP), Perkov GRAĐEVINSKI MATERIJALI (VP), Wurth, Lađarević, Magerle

G građevinski materijali (N), Würth, Ille, Mikoč

16 - 17 MATEMATIKA I (VP), Perkov G građevinski materijali (N), Würth, Ille, Mikoč

17 - 18 MATEMATIKA I (VP), Perkov

18 - 19

19 - 20

Page 8: Satnica - Zimski Semestar 2013 - 2014 - Nastavnici (8)

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE I. godina GRADITELJSKI ODJEL grupa H

ZIMSKI SEMESTAR 2013./2014. S A T N I C A

vrijeme ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak

8 - 9 H elementi zgrada (P1), Macarol-Petrinjak, Lađarević

ELEMENTI ZGRADA (P1), Lađarević

NACRTNA GEOMETRIJA (VP), Katić Žlepalo

9 - 10 H elementi zgrada (P1), Macarol-Petrinjak, Lađarević

ELEMENTI ZGRADA (P1), Lađarević

NACRTNA GEOMETRIJA (VP), Katić Žlepalo

10 - 11 H elementi zgrada (P1), Macarol-Petrinjak, Lađarević

ELEMENTI ZGRADA (P1), Lađarević

H1 nacrtna geometrija (A), Božić

11 - 12 POVIJESNI RAZVOJ GRADITELJSTVA (VP), Arbutina

H2 nacrtna geometrija (A), Božić

12 - 13 POVIJESNI RAZVOJ GRADITELJSTVA (VP), Arbutina

13 - 14

14 - 15 GRAĐEVINSKI MATERIJALI (VP), Wurth, Lađarević, Magerle H matematika (A), Perkov

15 - 16 MATEMATIKA I (VP), Perkov GRAĐEVINSKI MATERIJALI (VP), Wurth, Lađarević, Magerle H matematika (A), Perkov

16 - 17 TEHNIČKA MEHANIKA (VP), Despot MATEMATIKA I (VP), Perkov H tehnička mehanika (P2),

Werner H matematika (A), Perkov

17 - 18 TEHNIČKA MEHANIKA (VP), Despot MATEMATIKA I (VP), Perkov H tehnička mehanika (P2),

Werner

18 - 19 TEHNIČKA MEHANIKA (VP), Despot

H građevinski materijali (A), Würth, Ille, Mikoč

19 - 20 H građevinski materijali (A), Würth, Ille, Mikoč

Page 9: Satnica - Zimski Semestar 2013 - 2014 - Nastavnici (8)

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE II. godinaGRADITELJSKI ODJEL Grupa AZIMSKI SEMESTAR 2013./2014. S A T N I C A

vrijeme ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak

8 - 9 A betonske konstrukcije (C), Gukov

METALNE KONSTRUKCIJE (VP), Baljkas ENGLESKI JEZIK (P2), Špiranec

9 - 10 A betonske konstrukcije (C), Gukov

METALNE KONSTRUKCIJE (VP), Baljkas

10 - 11 A1 metalne konstrukcije (A), Pavković MEHANIKA TLA (VP), Zlatović DRVENE KONSTRUKCIJE (VP),

BaljkasOSNOVE HIDROLOGIJE I HIDRAULIKE (VP), Petričec

11 - 12 A1 metalne konstrukcije (A), Pavković MEHANIKA TLA (VP), Zlatović DRVENE KONSTRUKCIJE (VP),

Baljkasosnove hidrologije i hidraulike (VP), Petričec

12 - 13 A drvene konstrukcije (N), Čizmar

NJEMAČKI JEZIK (A), Tepeš Golubić GEODEZIJA (VP), Kapović BETONSKE KONSTRUKCIJE I

(VP), GukovA2 metalne konstrukcije (B), Pavković

13 - 14 A drvene konstrukcije (N), Čizmar

njemački jezik (A), Tepeš Golubić geodezija (VP), Kapović BETONSKE KONSTRUKCIJE I

(VP), GukovA2 metalne konstrukcije (B), Pavković

14 - 15 A mehanika tla (A), Zlatović A1 engleski jezik (C), Špiranec

15 - 16 A mehanika tla (A), Zlatović A2 engleski jezik (C), Špiranec

16 - 17 ZAŠTITA OKOLIŠA (VP), Mikulić

17 - 18 zaštita okoliša (VP), Mikulić

18 - 19

19 - 20

Page 10: Satnica - Zimski Semestar 2013 - 2014 - Nastavnici (8)

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE II. godinaGRADITELJSKI ODJEL Grupa BZIMSKI SEMESTAR 2013./2014. S A T N I C A

vrijeme ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak

8 - 9 B1 metalne konstrukcije (A), Pavković

METALNE KONSTRUKCIJE (VP), Baljkas ENGLESKI JEZIK (P2), Špiranec

9 - 10 B1 metalne konstrukcije (A), Pavković

METALNE KONSTRUKCIJE (VP), Baljkas

10 - 11 B betonske konstrukcije (P2), Gukov B mehanika tla (C), Zlatović MEHANIKA TLA (VP), Zlatović DRVENE KONSTRUKCIJE (VP),

BaljkasOSNOVE HIDROLOGIJE I HIDRAULIKE (VP), Petričec

11 - 12 B betonske konstrukcije (P2), Gukov B mehanika tla (C), Zlatović MEHANIKA TLA (VP), Zlatović DRVENE KONSTRUKCIJE (VP),

Baljkasosnove hidrologije i hidraulike (VP), Petričec

12 - 13 NJEMAČKI JEZIK (A), Tepeš Golubić,drvene konstrukcije (B), Čizmar GEODEZIJA (VP), Kapović BETONSKE KONSTRUKCIJE I

(VP), Gukov

13 - 14 njemački jezik (A), Tepeš Golubić,drvene konstrukcije (B), Čizmar geodezija (VP), Kapović BETONSKE KONSTRUKCIJE I

(VP), Gukov

14 - 15 B2 metalne konstrukcije (N), Pavković

15 - 16 B2 metalne konstrukcije (N), Pavković B1 engleski jezik (B), Špiranec

16 - 17 B2 engleski jezik (B), Špiranec

17 - 18

18 - 19 ZAŠTITA OKOLIŠA (VP), Mikulić

19 - 20 zaštita okoliša (VP), Mikulić

Page 11: Satnica - Zimski Semestar 2013 - 2014 - Nastavnici (8)

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE II. godinaGRADITELJSKI ODJEL Grupa CZIMSKI SEMESTAR 2013./2014. S A T N I C A

vrijeme ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak

8 - 9 C betonske konstrukcije (P1), Gukov

METALNE KONSTRUKCIJE (VP), Baljkas ENGLESKI JEZIK (P2), Špiranec

9 - 10 C betonske konstrukcije (P1), Gukov

METALNE KONSTRUKCIJE (VP), Baljkas

10 - 11 C mehanika tla (C), Zlatović C1 metalne konstrukcije (A), Pavković MEHANIKA TLA (VP), Zlatović DRVENE KONSTRUKCIJE (VP),

BaljkasOSNOVE HIDROLOGIJE I HIDRAULIKE (VP), Petričec

11 - 12 C mehanika tla (C), Zlatović C1 metalne konstrukcije (A), Pavković MEHANIKA TLA (VP), Zlatović DRVENE KONSTRUKCIJE (VP),

Baljkas

12 - 13 C1 engleski jezik (C), Špiranec, NJEMAČKI JEZIK (A), Tepeš Golubić GEODEZIJA (VP), Kapović BETONSKE KONSTRUKCIJE I

(VP), Gukov

13 - 14 C2 engleski jezik (C), Špiranec, njemački jezik (A), Tepeš Golubić geodezija (VP), Kapović BETONSKE KONSTRUKCIJE I

(VP), Gukov

14 - 15 C drvene konstrukcije (A), Čizmar

C osnove hidrologije i hidraulike (P2), Petričec

15 - 16 C drvene konstrukcije (A), Čizmar zaštita okoliša (P2), Mikulić

16 - 17 ZAŠTITA OKOLIŠA (VP), Mikulić

17 - 18

18 - 19

19 - 20

Page 12: Satnica - Zimski Semestar 2013 - 2014 - Nastavnici (8)

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE II. godinaGRADITELJSKI ODJEL Grupa DZIMSKI SEMESTAR 2013./2014. S A T N I C A

vrijeme ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak

8 - 9 D drvene konstrukcije (B), Čizmar

METALNE KONSTRUKCIJE (VP), Baljkas

9 - 10 D drvene konstrukcije (B), Čizmar

METALNE KONSTRUKCIJE (VP), Baljkas ENGLESKI JEZIK (P2), Špiranec

10 - 11 D betonske konstrukcije (N), Gukov MEHANIKA TLA (VP), Zlatović DRVENE KONSTRUKCIJE (VP),

BaljkasOSNOVE HIDROLOGIJE I HIDRAULIKE (VP), Petričec

11 - 12 D betonske konstrukcije (N), Gukov MEHANIKA TLA (VP), Zlatović DRVENE KONSTRUKCIJE (VP),

Baljkasosnove hidrologije i hidraulike (VP), Petričec

12 - 13 D1 metalne konstrukcije (A), Pavković

NJEMAČKI JEZIK (A), Tepeš Golubić GEODEZIJA (VP), Kapović BETONSKE KONSTRUKCIJE I

(VP), Gukov

13 - 14 D1 metalne konstrukcije (A), Pavković

njemački jezik (A), Tepeš Golubić geodezija (VP), Kapović BETONSKE KONSTRUKCIJE I

(VP), Gukov

14 - 15 D mehanika tla (C), Zlatović D2 metalne konstrukcije (B), Pavković D1 engleski jezik (B), Špiranec

15 - 16 D mehanika tla (C), Zlatović D2 metalne konstrukcije (B), Pavković D2 engleski jezik (B), Špiranec

16 - 17

17 - 18

18 - 19 ZAŠTITA OKOLIŠA (VP), Mikulić

19 - 20 zaštita okoliša (VP), Mikulić

Page 13: Satnica - Zimski Semestar 2013 - 2014 - Nastavnici (8)

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE II. godinaGRADITELJSKI ODJEL Grupa EZIMSKI SEMESTAR 2013./2014. S A T N I C A

vrijeme ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak

8 - 9 E1 metalne konstrukcije (A), Pavković

METALNE KONSTRUKCIJE (VP), Baljkas

9 - 10 E1 metalne konstrukcije (A), Pavković

METALNE KONSTRUKCIJE (VP), Baljkas ENGLESKI JEZIK (P2), Špiranec

10 - 11 E drvene konstrukcije (B), Čizmar MEHANIKA TLA (VP), Zlatović DRVENE KONSTRUKCIJE (VP),

BaljkasOSNOVE HIDROLOGIJE I HIDRAULIKE (VP), Petričec

11 - 12 E drvene konstrukcije (B), Čizmar MEHANIKA TLA (VP), Zlatović DRVENE KONSTRUKCIJE (VP),

Baljkasosnove hidrologije i hidraulike (VP), Petričec

12 - 13 E mehanika tla (C), Zlatović NJEMAČKI JEZIK (A), Tepeš Golubić GEODEZIJA (VP), Kapović BETONSKE KONSTRUKCIJE I

(VP), Gukov

13 - 14 E mehanika tla (C), Zlatović njemački jezik (A), Tepeš Golubić geodezija (VP), Kapović BETONSKE KONSTRUKCIJE I

(VP), Gukov

14 - 15 E1 engleski jezik (C), Špiranec E2 metalne konstrukcije (rač), Pavković

E betonske konstrukcije (P2), Gukov

15 - 16 E2 engleski jezik (C), Špiranec E2 metalne konstrukcije (rač), Pavković

E betonske konstrukcije (P2), Gukov

16 - 17 ZAŠTITA OKOLIŠA (VP), Mikulić

17 - 18 zaštita okoliša (VP), Mikulić

18 - 19

19 - 20

Page 14: Satnica - Zimski Semestar 2013 - 2014 - Nastavnici (8)

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE III. godinaGRADITELJSKI ODJEL Usmjerenje Građevinsko poduzetništvo - 1ZIMSKI SEMESTAR 2013./2014. S A T N I C A

vrijeme ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak

8 - 9 OSNOVE ŽELJEZNICA (B), Bajić TEHNOLOGIJA GRAĐENJA (P2), Mlinarić

G1 tehnologija građenja (N), Uremović

POSLOVANJE TVRTKE (N), Tintor

9 - 10 OSNOVE ŽELJEZNICA (B), Bajić TEHNOLOGIJA GRAĐENJA (P2), Mlinarić

G1 tehnologija građenja (N), Uremović

POSLOVANJE TVRTKE (N), Tintor

10 - 11 metodologija i menadžment u graditeljstvu (N)

ORGANIZACIJA GRADILIŠTA (P2), Linarić

REGULATIVA I VOĐENJE PROJEKATA (N), Adamović

11 - 12 METODOLOGIJA I MENADŽMENT U GRADITELJSTVU (N)

ORGANIZACIJA GRADILIŠTA (P2), Linarić

REGULATIVA I VOĐENJE PROJEKATA (N), Adamović

12 - 13 G1 organizacija gradilišta (P2), Linarić

G1 organizacija građenja (N), Dunović

G1 regulativa i vođenje projekata (N), Adamović G1 poslovanje tvrtke (N), Tintor

13 - 14 G1 organizacija gradilišta (P2), Linarić

G1 organizacija građenja (N), Dunović G1 poslovanje tvrtke (N), Tintor

14 - 15 ORGANIZACIJA GRAĐENJA (VP), Adamović

15 - 16 ORGANIZACIJA GRAĐENJA (VP), Adamović

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

Page 15: Satnica - Zimski Semestar 2013 - 2014 - Nastavnici (8)

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE III. godinaGRADITELJSKI ODJEL Usmjerenje Građevinsko poduzetništvo - 2ZIMSKI SEMESTAR 2013./2014. S A T N I C A

vrijeme ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak

8 - 9 OSNOVE ŽELJEZNICA (B), Bajić TEHNOLOGIJA GRAĐENJA (P2), Mlinarić

G2 organizacija građenja (N), Dunović

POSLOVANJE TVRTKE (N), Tintor

9 - 10 OSNOVE ŽELJEZNICA (B), Bajić TEHNOLOGIJA GRAĐENJA (P2), Mlinarić

G2 organizacija građenja (N), Dunović

POSLOVANJE TVRTKE (N), Tintor

10 - 11 metodologija i menadžment u graditeljstvu (N)

ORGANIZACIJA GRADILIŠTA (P2), Linarić

G2 tehnologija građenja (N), Uremović

REGULATIVA I VOĐENJE PROJEKATA (N), Adamović G2 poslovanje tvrtke (N), Tintor

11 - 12 METODOLOGIJA I MENADŽMENT U GRADITELJSTVU (N)

ORGANIZACIJA GRADILIŠTA (P2), Linarić

G2 tehnologija građenja (N), Uremović

REGULATIVA I VOĐENJE PROJEKATA (N), Adamović G2 poslovanje tvrtke (N), Tintor

12 - 13 G2 organizacija gradilišta (C), Uremović

13 - 14 G2 regulativa i vođenje projekata (N), Adamović

G2 organizacija gradilišta (C), Uremović

14 - 15 ORGANIZACIJA GRAĐENJA (VP), Adamović

15 - 16 ORGANIZACIJA GRAĐENJA (VP), Adamović

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

Page 16: Satnica - Zimski Semestar 2013 - 2014 - Nastavnici (8)

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE III. godinaGRADITELJSKI ODJEL Usmjerenje Okoliš u graditeljstvuZIMSKI SEMESTAR 2013./2014. S A T N I C A

vrijeme ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak

8 - 9 ZAŠTITA VODA (rač), Ćosić-Flajsig

TEHNOLOGIJA GRAĐENJA (P2), Mlinarić KAKVOĆA VODA (P0), Šobot

9 - 10 ZAŠTITA VODA (rač), Ćosić-Flajsig

TEHNOLOGIJA GRAĐENJA (P2), Mlinarić KAKVOĆA VODA (P0), Šobot

10 - 11 zaštita voda (rač), Ćosić-Flajsig KORIŠTENJE VODA (rač), Ćosić-Flajsig, Petričec kakvoća voda (P0), Šobot

11 - 12 zaštita voda (rač), Ćosić-Flajsig KORIŠTENJE VODA (rač), Ćosić-Flajsig, Petričec

12 - 13 O tehnologija građenja (B), Uremović

korištenje voda (rač), Ćosić-Flajsig, Petričec

13 - 14 O tehnologija građenja (B), Uremović

korištenje voda (rač), Ćosić-Flajsig, Petričec

14 - 15 ORGANIZACIJA GRAĐENJA (VP), Adamović

15 - 16 ORGANIZACIJA GRAĐENJA (VP), Adamović

16 - 17 GOSPODARENJE OTPADOM (P1), Milanović

O organizacija građenja (C), Bicak

17 - 18 GOSPODARENJE OTPADOM (P1), Milanović

O organizacija građenja (C), Bicak

18 19 gospodarenje otpadom (P1), Milanović

19 - 20 gospodarenje otpadom (P1), Milanović

Page 17: Satnica - Zimski Semestar 2013 - 2014 - Nastavnici (8)

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE III. godinaGRADITELJSKI ODJEL Usmjerenje NiskogradnjaZIMSKI SEMESTAR 2013./2014. S A T N I C A

vrijeme ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak

8 - 9 TEHNOLOGIJA GRAĐENJA (P2), Mlinarić

OPSKRBA VODOM I ODVODNJA I (rač), Kordek CESTE II (rač), Pološki

9 - 10 TEHNOLOGIJA GRAĐENJA (P2), Mlinarić

OPSKRBA VODOM I ODVODNJA I (rač), Kordek CESTE II (rač), Pološki

10 - 11 opskrba vodom i odvodnja (rač), Kovačević ceste II (rač), Landek, Kosmat

11 - 12 ceste II (rač), Landek, Kosmat

12 - 13 N tehnologija građenja (P1), Uremović

13 - 14 N tehnologija građenja (P1), Uremović

14 - 15 OSNOVE ŽELJEZNICA (P1), Bajić

ORGANIZACIJA GRAĐENJA (VP), Adamović

15 - 16 OSNOVE ŽELJEZNICA (P1), Bajić

ORGANIZACIJA GRAĐENJA (VP), Adamović

16 - 17 REGULACIJE I MELIORACIJE (rač)

N organizacija građenja (C), Bicak

17 - 18 VODNOGOSPODARSKE GRAĐEVINE (A)

REGULACIJE I MELIORACIJE (rač)

N organizacija građenja (C), Bicak

18 - 19 VODNOGOSPODARSKE GRAĐEVINE (A) regulacije i melioracije (rač)

19 - 20 vodnogospodarske građevine (A) regulacije i melioracije (rač)

Page 18: Satnica - Zimski Semestar 2013 - 2014 - Nastavnici (8)

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE III. godinaGRADITELJSKI ODJEL Usmjerenje Visokogradnja - 1ZIMSKI SEMESTAR 2013./2014. S A T N I C A

vrijeme ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak

8 - 9 V1 organizacija građenja (P2), Barbalić

TEHNOLOGIJA GRAĐENJA (P2), Mlinarić

ZAVRŠNI RADOVI (P1), Lađarević

9 - 10 V1 organizacija građenja (P2), Barbalić

TEHNOLOGIJA GRAĐENJA (P2), Mlinarić

ZAVRŠNI RADOVI (P1), Lađarević

10 - 11 zgradarstvo I (B), Bodić, Ževrnja V1 tehnologija građenja (P1), Uremović ZGRADARSTVO I (P2), Bodić završni radovi (P1), Lađarević

11 - 12 zgradarstvo I (B), Bodić, Ževrnja V1 tehnologija građenja (P1), Uremović ZGRADARSTVO I (P2), Bodić završni radovi (P1), Lađarević

12 - 13 OSNOVE ŽELJEZNICA (P2), Bajić

MONTAŽNE GRAĐEVINE (N), Baljkas

zgradarstvo I (P2), Bodić, Ževrnja završni radovi (P1), Lađarević

13 - 14 OSNOVE ŽELJEZNICA (P2), Bajić

MONTAŽNE GRAĐEVINE (N), Baljkas

zgradarstvo I (P2), Bodić, Ževrnja

14 - 15 montažne građevine (N), Baljkas

INSTALACIJE ZGRADA I (N), Cetinić

ORGANIZACIJA GRAĐENJA (VP), Adamović

15 - 16 montažne građevine (N), Baljkas

INSTALACIJE ZGRADA I (N), Cetinić

ORGANIZACIJA GRAĐENJA (VP), Adamović

16 - 17 instalacije zgrada I (N), Cetinić

17 - 18 instalacije zgrada I (N), Cetinić

18 - 19

Page 19: Satnica - Zimski Semestar 2013 - 2014 - Nastavnici (8)

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE III. godinaGRADITELJSKI ODJEL Usmjerenje Visokogradnja - 2ZIMSKI SEMESTAR 2013./2014. S A T N I C A

vrijeme ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak

8 - 9 V2 organizacija građenja (P2), Barbalić

TEHNOLOGIJA GRAĐENJA (P2), Mlinarić

ZAVRŠNI RADOVI (P1), Lađarević

9 - 10 V2 organizacija građenja (P2), Barbalić

TEHNOLOGIJA GRAĐENJA (P2), Mlinarić

ZAVRŠNI RADOVI (P1), Lađarević

10 - 11 zgradarstvo I (B), Bodić, Ževrnja ZGRADARSTVO I (P2), Bodić V2 tehnologija građenja (B), Uremović završni radovi (P1), Lađarević

11 - 12 zgradarstvo I (B), Bodić, Ževrnja ZGRADARSTVO I (P2), Bodić V2 tehnologija građenja (B), Uremović završni radovi (P1), Lađarević

12 - 13 OSNOVE ŽELJEZNICA (P2), Bajić

MONTAŽNE GRAĐEVINE (N), Baljkas

zgradarstvo I (P2), Bodić, Ževrnja završni radovi (P1), Lađarević

13 - 14 OSNOVE ŽELJEZNICA (P2), Bajić

MONTAŽNE GRAĐEVINE (N), Baljkas

zgradarstvo I (P2), Bodić, Ževrnja

14 - 15 montažne građevine (N), Baljkas

INSTALACIJE ZGRADA I (N), Cetinić

ORGANIZACIJA GRAĐENJA (VP), Adamović

15 - 16 montažne građevine (N), Baljkas

INSTALACIJE ZGRADA I (N), Cetinić

ORGANIZACIJA GRAĐENJA (VP), Adamović

16 - 17 instalacije zgrada I (N), Cetinić

17 - 18 instalacije zgrada I (N), Cetinić

18 - 19

Page 20: Satnica - Zimski Semestar 2013 - 2014 - Nastavnici (8)

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE VPGRADITELJSKI ODJELZIMSKI SEMESTAR 2013./2014. S A T N I C A

vrijeme ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak

8 - 9 NACRTNA GEOMETRIJA (VP), Katić Žlepalo

TEHNIČKA MEHANIKA (VP), Despot

METALNE KONSTRUKCIJE (VP), Baljkas

NACRTNA GEOMETRIJA (VP), Katić Žlepalo

osnove hidrologije i hidraulike (VP), Petričec

9 - 10 NACRTNA GEOMETRIJA (VP), Katić Žlepalo

TEHNIČKA MEHANIKA (VP), Despot

METALNE KONSTRUKCIJE (VP), Baljkas

NACRTNA GEOMETRIJA (VP), Katić Žlepalo

osnove hidrologije i hidraulike (VP), Petričec

10 - 11 ELEMENTI ZGRADA (VP), Lađarević

TEHNIČKA MEHANIKA (VP), Despot MEHANIKA TLA (VP), Zlatović DRVENE KONSTRUKCIJE (VP),

BaljkasOSNOVE HIDROLOGIJE I HIDRAULIKE (VP), Petričec

11 - 12 ELEMENTI ZGRADA (VP), Lađarević

POVIJESNI RAZVOJ GRADITELJSTVA (VP), Arbutina MEHANIKA TLA (VP), Zlatović DRVENE KONSTRUKCIJE (VP),

BaljkasOSNOVE HIDROLOGIJE I HIDRAULIKE (VP), Petričec

12 - 13 ELEMENTI ZGRADA (VP), Lađarević

POVIJESNI RAZVOJ GRADITELJSTVA (VP), Arbutina GEODEZIJA (VP), Kapović BETONSKE KONSTRUKCIJE I

(VP), Gukov

13 - 14 MATEMATIKA I (VP), Perkov GRAĐEVINSKI MATERIJALI (VP), Würth, Lađarević, Magerle geodezija (VP), Kapović BETONSKE KONSTRUKCIJE I

(VP), Gukov

14 - 15 MATEMATIKA I (VP), Perkov GRAĐEVINSKI MATERIJALI (VP), Würth, Lađarević, Magerle

GRAĐEVINSKI MATERIJALI (VP), Würth, Lađarević, Magerle

ORGANIZACIJA GRAĐENJA (VP), Adamović

15 - 16 MATEMATIKA I (VP), Perkov MATEMATIKA I (VP), Perkov GRAĐEVINSKI MATERIJALI (VP), Würth, Lađarević, Magerle

ORGANIZACIJA GRAĐENJA (VP), Adamović

16 - 17 TEHNIČKA MEHANIKA (VP), Despot MATEMATIKA I (VP), Perkov ZAŠTITA OKOLIŠA (VP), Mikulić

17 - 18 TEHNIČKA MEHANIKA (VP), Despot MATEMATIKA I (VP), Perkov zašta okoliša (VP), Mikulić Specijalistički studij Specijalistički studij

18 - 19 TEHNIČKA MEHANIKA (VP), Despot ZAŠTITA OKOLIŠA (VP), Mikulić Specijalistički studij Specijalistički studij

19 - 20 zašta okoliša (VP), Mikulić Specijalistički studij Specijalistički studij

Page 21: Satnica - Zimski Semestar 2013 - 2014 - Nastavnici (8)

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE P1GRADITELJSKI ODJELZIMSKI SEMESTAR 2013./2014. S A T N I C A

vrijeme ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak

8 - 9 H elementi zgrada (P1), Macarol-Petrinjak, Lađarević

C betonske konstrukcije (P1), Gukov

ELEMENTI ZGRADA (P1), Lađarević

E elementi zgrada (P1), Lađarević, Macarol-Petrinjak

ZAVRŠNI RADOVI (P1), Lađarević

9 - 10 H elementi zgrada (P1), Macarol-Petrinjak, Lađarević

C betonske konstrukcije (P1), Gukov

ELEMENTI ZGRADA (P1), Lađarević

E elementi zgrada (P1), Lađarević, Macarol-Petrinjak

ZAVRŠNI RADOVI (P1), Lađarević

10 - 11 H elementi zgrada (P1), Macarol-Petrinjak, Lađarević

V1 tehnologija građenja (P1), Uremović

ELEMENTI ZGRADA (P1), Lađarević

E elementi zgrada (P1), Lađarević, Macarol-Petrinjak završni radovi (P1), Lađarević

11 - 12 V1 tehnologija građenja (P1), Uremović

C elementi zgrada (P1), Macarol-Petrinjak, Pintarić

F elementi zgrada (P1), Lađarević, Macarol-Petrinjak završni radovi (P1), Lađarević

12 - 13 B zaštita okoliša (P1), Ćosić-Flajsig

N tehnologija građenja (P1), Uremović

C elementi zgrada (P1), Macarol-Petrinjak, Pintarić

F elementi zgrada (P1), Lađarević, Macarol-Petrinjak završni radovi (P1), Lađarević

13 - 14 N tehnologija građenja (P1), Uremović

C elementi zgrada (P1), Macarol-Petrinjak, Pintarić

F elementi zgrada (P1), Lađarević, Macarol-Petrinjak

14 - 15 OSNOVE ŽELJEZNICA (P1), Bajić

D elementi zgrada (P1), Lađarević, Pintarić

A elementi zgrada (P1), Lađarević, Pintarić

15 - 16 OSNOVE ŽELJEZNICA (P1), Bajić

D elementi zgrada (P1), Lađarević, Pintarić

A elementi zgrada (P1), Lađarević, Pintarić

16 - 17 GOSPODARENJE OTPADOM (P1), Milanović

D elementi zgrada (P1), Lađarević, Pintarić

A elementi zgrada (P1), Lađarević, Pintarić

17 - 18 GOSPODARENJE OTPADOM (P1), Milanović Specijalistički studij Specijalistički studij

18 19 gospodarenje otpadom (P1), Milanović Specijalistički studij Specijalistički studij

19 - 20 gospodarenje otpadom (P1), Milanović Specijalistički studij Specijalistički studij

Page 22: Satnica - Zimski Semestar 2013 - 2014 - Nastavnici (8)

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE P2GRADITELJSKI ODJELZIMSKI SEMESTAR 2013./2014. S A T N I C A

vrijeme ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak

8 - 9 V1 i V2 organizacija građenja (P2), Barbalić

TEHNOLOGIJA GRAĐENJA (P2), Mlinarić

G tehnička mehanika (P2), Werner ENGLESKI JEZIK (P2), Špiranec

9 - 10 V1 i V2 organizacija građenja (P2), Barbalić

TEHNOLOGIJA GRAĐENJA (P2), Mlinarić

G tehnička mehanika (P2), Werner ENGLESKI JEZIK (P2), Špiranec A matematika (P2), Perkov

10 - 11 B betonske konstrukcije (P2), Gukov

ORGANIZACIJA GRADILIŠTA (P2), Linarić ZGRADARSTVO I (P2), Bodić NACRTNA GEOMETRIJA (P2),

Katić Žlepalo - ponavljači A matematika (P2), Perkov

11 - 12 B betonske konstrukcije (P2), Gukov

ORGANIZACIJA GRADILIŠTA (P2), Linarić ZGRADARSTVO I (P2), Bodić NACRTNA GEOMETRIJA (P2),

Katić Žlepalo - ponavljači A matematika (P2), Perkov

12 - 13 OSNOVE ŽELJEZNICA (P2), Bajić

G1 organizacija gradilišta (P2), Linarić

zgradarstvo I (P2), Bodić, Ževrnja

zgradarstvo I (P2), Bodić, Ževrnja C matematika (P2), Orlić

13 - 14 OSNOVE ŽELJEZNICA (P2), Bajić

G1 organizacija gradilišta (P2), Linarić

zgradarstvo I (P2), Bodić, Ževrnja

zgradarstvo I (P2), Bodić, Ževrnja C matematika (P2), Orlić

14 - 15 C osnove hidrologije i hidraulike (P2), Petričec

E betonske konstrukcije (P2), Gukov C matematika (P2), Orlić

15 - 16 C zaštita okoliša (P2), Mikulić E betonske konstrukcije (P2), Gukov

16 - 17 H tehnička mehanika (P2), Werner

17 - 18 B tehnička mehanika (P2), Werner

H tehnička mehanika (P2), Werner Specijalistički studij Specijalistički studij

18 19 B tehnička mehanika (P2), Werner Specijalistički studij Specijalistički studij

19 - 20 Specijalistički studij Specijalistički studij

Page 23: Satnica - Zimski Semestar 2013 - 2014 - Nastavnici (8)

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE P0GRADITELJSKI ODJELZIMSKI SEMESTAR 2013./2014. S A T N I C A

vrijeme ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak

8 - 9 KAKVOĆA VODA (P0), Šobot

9 - 10 KAKVOĆA VODA (P0), Šobot

10 - 11 kakvoća voda (P0), Šobot

11 - 12 Osnove hidrologije i hidraulike - demonstrature - Perjan

12 - 13 Osnove hidrologije i hidraulike - demonstrature - Perjan

13 - 14

14 - 15 Osnove hidrologije i hidraulike - demonstrature - Hatadi

15 - 16 Osnove hidrologije i hidraulike - demonstrature - Hatadi

16 - 17

17 - 18

18 19

19 - 20

Page 24: Satnica - Zimski Semestar 2013 - 2014 - Nastavnici (8)

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE AGRADITELJSKI ODJELZIMSKI SEMESTAR 2013./2014. S A T N I C A

vrijeme ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak

8 - 9 B1 metalne konstrukcije (A), Pavković

E1 metalne konstrukcije (A), Pavković

G elementi zgrada (A), Macarol-Petrinjak, Lađarević

9 - 10 B1 metalne konstrukcije (A), Pavković

E1 metalne konstrukcije (A), Pavković

G elementi zgrada (A), Macarol-Petrinjak, Lađarević

10 - 11 A1 metalne konstrukcije (A), Pavković

C1 metalne konstrukcije (A), Pavković

G1 nacrtna geometrija (A), Božić

G elementi zgrada (A), Macarol-Petrinjak, Lađarević

H1 nacrtna geometrija (A), Božić

11 - 12 A1 metalne konstrukcije (A), Pavković

C1 metalne konstrukcije (A), Pavković

G2 nacrtna geometrija (A), Božić D matematika (A), Perkov H2 nacrtna geometrija (A),

Božić

12 - 13 D1 metalne konstrukcije (A), Pavković

NJEMAČKI JEZIK (A), Tepeš Golubić D matematika (A), Perkov E matematika (A), Perkov

13 - 14 D1 metalne konstrukcije (A), Pavković

njemački jezik (A), Tepeš Golubić F matematika (A), Orlić D matematika (A), Perkov E matematika (A), Perkov

14 - 15 A mehanika tla (A), Zlatović F matematika (A), Orlić H matematika (A), Perkov E matematika (A), Perkov

15 - 16 A mehanika tla (A), Zlatović F matematika (A), Orlić H matematika (A), Perkov

16 - 17 A građevinski materijali (A), Würth, Ille, Mikoč

C građevinski materijali (A), Würth, Ille, Mikoč H matematika (A), Perkov

17 - 18 VODNOGOSPODARSKE GRAĐEVINE (A)

A građevinski materijali (A), Würth, Ille, Mikoč

C građevinski materijali (A), Würth, Ille, Mikoč Specijalistički studij Specijalistički studij

18 - 19 VODNOGOSPODARSKE GRAĐEVINE (A)

D građevinski materijali (A), Würth, Ille, Mikoč

H građevinski materijali (A), Würth, Ille, Mikoč Specijalistički studij Specijalistički studij

19 - 20 vodnogospodarske građevine (A)

D građevinski materijali (A), Würth, Ille, Mikoč

H građevinski materijali (A), Würth, Ille, Mikoč Specijalistički studij Specijalistički studij

Page 25: Satnica - Zimski Semestar 2013 - 2014 - Nastavnici (8)

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE BGRADITELJSKI ODJELZIMSKI SEMESTAR 2013./2014. S A T N I C A

vrijeme ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak

8 - 9 OSNOVE ŽELJEZNICA (B), Bajić D drvene konstrukcije (B), Čizmar

B elementi zgrada (B), Macarol-Petrinjak, Pintarić

B1 nacrtna geometrija (B), Katić-Žlepalo

9 - 10 OSNOVE ŽELJEZNICA (B), Bajić D drvene konstrukcije (B), Čizmar

B elementi zgrada (B), Macarol-Petrinjak, Pintarić

B2 nacrtna geometrija (B), Katić-Žlepalo

10 - 11 zgradarstvo I (B), Bodić, Ževrnja E drvene konstrukcije (B), Čizmar

B elementi zgrada (B), Macarol-Petrinjak, Pintarić

V2 tehnologija građenja (B), Uremović

C1 nacrtna geometrija (B), Katić-Žlepalo

11 - 12 zgradarstvo I (B), Bodić, Ževrnja E drvene konstrukcije (B), Čizmar B matematika (B), Orlić V2 tehnologija građenja (B),

UremovićC2 nacrtna geometrija (B), Katić-Žlepalo

12 - 13 O tehnologija građenja (B), Uremović

B drvene konstrukcije (B), Čizmar B matematika (B), Orlić A2 metalne konstrukcije (B),

Pavković

13 - 14 O tehnologija građenja (B), Uremović

B drvene konstrukcije (B), Čizmar B matematika (B), Orlić A2 metalne konstrukcije (B),

Pavković

14 - 15 A2 metalne konstrukcije (B), Pavković

D2 metalne konstrukcije (B), Pavković mehanika tla (B) - ponavljači D1 engleski jezik (B), Špiranec C2 metalne konstrukcije (B),

Pavković

15 - 16 A2 metalne konstrukcije (B), Pavković

D2 metalne konstrukcije (B), Pavković mehanika tla (B) - ponavljači B1 engleski jezik (B), Špiranec C2 metalne konstrukcije (B),

Pavković

16 - 17 B2 engleski jezik (B), Špiranec

17 - 18 A tehnička mehanika (B), Gelo Specijalistički studij Specijalistički studij

18 - 19 A tehnička mehanika (B), Gelo Specijalistički studij Specijalistički studij

19 - 20 Specijalistički studij Specijalistički studij

Page 26: Satnica - Zimski Semestar 2013 - 2014 - Nastavnici (8)

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE CGRADITELJSKI ODJELZIMSKI SEMESTAR 2013./2014. S A T N I C A

vrijeme ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak

8 - 9 A betonske konstrukcije (C), Gukov

E1 nacrtna geometrija (C), Katić-Žlepalo E tehnička mehanika (C), Lebo F1 nacrtna geometrija (C), Božić

9 - 10 A betonske konstrukcije (C), Gukov

E2 nacrtna geometrija (C), Katić-Žlepalo E tehnička mehanika (C), Lebo F2 nacrtna geometrija (C), Božić G matematika (C), Perkov

10 - 11 C mehanika tla (C), Zlatović B mehanika tla (C), Zlatović F tehnička mehanika (C), Lebo A1 nacrtna geometrija (C), Božić G matematika (C), Perkov

11 - 12 C mehanika tla (C), Zlatović B mehanika tla (C), Zlatović F tehnička mehanika (C), Lebo A2 nacrtna geometrija (C), Božić G matematika (C), Perkov

12 - 13 E mehanika tla (C), Zlatović C1 engleski jezik (C), Špiranec D1 nacrtna geometrija (C), Božić

G2 organizacija gradilišta (C), Uremović

13 - 14 E mehanika tla (C), Zlatović C2 engleski jezik (C), Špiranec D2 nacrtna geometrija (C), Božić

G2 organizacija gradilišta (C), Uremović

14 - 15 D mehanika tla (C), Zlatović E1 engleski jezik (C), Špiranec A1 engleski jezik (C), Špiranec

15 - 16 D mehanika tla (C), Zlatović E2 engleski jezik (C), Špiranec A2 engleski jezik (C), Špiranec D tehnička mehanika (C), Gelo E građevinski materijali (C), Würth, Ille, Mikoč

16 - 17 O i N organizacija građenja (C), Bicak D tehnička mehanika (C), Gelo E građevinski materijali (C), Würth, Ille,

Mikoč

17 - 18 C tehnička mehanika (C), Gelo O i N organizacija građenja (C), Bicak Specijalistički studij Specijalistički studij

18 - 19 F građevinski materijali (C), Würth, Ille, Mikoč C tehnička mehanika (C), Gelo Specijalistički studij Specijalistički studij

19 - 20 F građevinski materijali (C), Würth, Ille, Mikoč Specijalistički studij Specijalistički studij

Page 27: Satnica - Zimski Semestar 2013 - 2014 - Nastavnici (8)

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE NGRADITELJSKI ODJELZIMSKI SEMESTAR 2013./2014. S A T N I C A

vrijeme ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak

8 - 9 G1 tehnologija građenja (N), Uremović

G2 organizacija građenja (N), Dunović

POSLOVANJE TVRTKE (N), Tintor

9 - 10 G1 tehnologija građenja (N), Uremović

G2 organizacija građenja (N), Dunović

POSLOVANJE TVRTKE (N), Tintor

10 - 11 metodologija i menadžment u graditeljstvu (N)

D betonske konstrukcije (N), Gukov

G2 tehnologija građenja (N), Uremović

REGULATIVA I VOĐENJE PROJEKATA (N), Adamović G2 poslovanje tvrtke (N), Tintor

11 - 12 METODOLOGIJA I MENADŽMENT U GRADITELJSTVU (N)

D betonske konstrukcije (N), Gukov

G2 tehnologija građenja (N), Uremović

REGULATIVA I VOĐENJE PROJEKATA (N), Adamović G2 poslovanje tvrtke (N), Tintor

12 - 13 A drvene konstrukcije (N), Čizmar

MONTAŽNE GRAĐEVINE (N), Baljkas

G1 organizacija građenja (N), Dunović

G1 regulativa i vođenje projekata (N), Adamović G1 poslovanje tvrtke (N), Tintor

13 - 14 A drvene konstrukcije (N), Čizmar

MONTAŽNE GRAĐEVINE (N), Baljkas

G1 organizacija građenja (N), Dunović

G2 regulativa i vođenje projekata (N), Adamović G1 poslovanje tvrtke (N), Tintor

14 - 15 B2 metalne konstrukcije (N), Pavković

montažne građevine (N), Baljkas

INSTALACIJE ZGRADA I (N), Cetinić

15 - 16 B2 metalne konstrukcije (N), Pavković

montažne građevine (N), Baljkas

INSTALACIJE ZGRADA I (N), Cetinić

G građevinski materijali (N), Würth, Ille, Mikoč

16 - 17 B građevinski materijali (N), Würth, Ille, Mikoč instalacije zgrada I (N), Cetinić G građevinski materijali (N), Würth, Ille,

Mikoč

17 - 18 B građevinski materijali (N), Würth, Ille, Mikoč instalacije zgrada I (N), Cetinić Specijalistički studij Specijalistički studij

18 - 19 Specijalistički studij Specijalistički studij

19 - 20 Specijalistički studij Specijalistički studij

Page 28: Satnica - Zimski Semestar 2013 - 2014 - Nastavnici (8)

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE računalna učionicaGRADITELJSKI ODJELZIMSKI SEMESTAR 2013./2014. S A T N I C A

vrijeme ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak

8 - 9 ZAŠTITA VODA (rač), Ćosić-Flajsig

OPSKRBA VODOM I ODVODNJA I (rač), Kordek CESTE II (rač), Pološki

9 - 10 ZAŠTITA VODA (rač), Ćosić-Flajsig

OPSKRBA VODOM I ODVODNJA I (rač), Kordek CESTE II (rač), Pološki

10 - 11 zaštita voda (rač), Ćosić-Flajsig KORIŠTENJE VODA (rač), Ćosić-Flajsig, Petričec

opskrba vodom i odvodnja (rač), Kordek ceste II (rač), Landek, Kosmat

11 - 12 zaštita voda (rač), Ćosić-Flajsig KORIŠTENJE VODA (rač), Ćosić-Flajsig, Petričec ceste II (rač), Landek, Kosmat

12 - 13 korištenje voda (rač), Ćosić-Flajsig, Petričec

13 - 14 korištenje voda (rač), Ćosić-Flajsig, Petričec

14 - 15 E2 metalne konstrukcije (rač), Pavković

15 - 16 E2 metalne konstrukcije (rač), Pavković

16 - 17 REGULACIJE I MELIORACIJE (rač)

17 - 18 REGULACIJE I MELIORACIJE (rač) Specijalistički studij Specijalistički studij

18 - 19 regulacije i melioracije (rač) Specijalistički studij Specijalistički studij

19 - 20 regulacije i melioracije (rač) Specijalistički studij Specijalistički studij