16
RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA UPRAVLJANJE OPSKRBNIM LANCIMA – redovni i izvanredni studenti 1. TJEDAN NASTAVE (30.09.-4.10.) PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK 1. sat 9.00-9.45 2. sat 9.50-10.35 3.sat 10.40-11.25 4. sat 11.40-12.25 5.sat 12.30-13.15 6.sat 13.20-14.05 7. sat 14.15-15.00 8. sat 15.05- 15.50 9. sat 15.55-16.40 10. sat 17.00-17.40 UVOD U MEĐUNARODNE ODNOSE – PRED - 303 LOGISTIČKI SUSTAVI PRED - 307 11.sat 17.45-18.25 UVOD U MEĐUNARODNE ODNOSE – PRED - 303 LOGISTIČKI SUSTAVI PRED - 307 12. sat 18.30-19.10 UVOD U MEĐUNARODNE ODNOSE – VJEŽ - 303 LOGISTIČKI SUSTAVI VJEŽ - 307 13. sat 19.25-20.05 ŠPEDICIJA PRED – P1 POZNAVANJE ROBE OPSKRBNIH LANACA – PRED – P3 14. sat 20.10-20.50 ŠPEDICIJA PRED – P1 POZNAVANJE ROBE OPSKRBNIH LANACA – PRED – P3 15. sat 20.55-21.35 ŠPEDICIJA VJEŽ – P1 POZNAVANJE ROBE OPSKRBNIH LANACA – VJEŽ – P3

RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE … · poznavanje robe opskrbnih lanaca – pred – p2 14. sat matematika 2 20.10-20.50 pred – 307 Špediija pred – p1 poznavanje

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE … · poznavanje robe opskrbnih lanaca – pred – p2 14. sat matematika 2 20.10-20.50 pred – 307 Špediija pred – p1 poznavanje

RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA UPRAVLJANJE OPSKRBNIM

LANCIMA – redovni i izvanredni studenti

1. TJEDAN NASTAVE (30.09.-4.10.)

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1. sat 9.00-9.45

2. sat 9.50-10.35

3.sat 10.40-11.25

4. sat 11.40-12.25

5.sat 12.30-13.15

6.sat 13.20-14.05

7. sat 14.15-15.00

8. sat 15.05- 15.50

9. sat 15.55-16.40

10. sat 17.00-17.40

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

PRED - 307

11.sat 17.45-18.25

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

PRED - 307

12. sat 18.30-19.10

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – VJEŽ - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

VJEŽ - 307

13. sat 19.25-20.05

ŠPEDICIJA

PRED – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

PRED – P3

14. sat 20.10-20.50

ŠPEDICIJA

PRED – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

PRED – P3

15. sat 20.55-21.35

ŠPEDICIJA

VJEŽ – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

VJEŽ – P3

Page 2: RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE … · poznavanje robe opskrbnih lanaca – pred – p2 14. sat matematika 2 20.10-20.50 pred – 307 Špediija pred – p1 poznavanje

RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA UPRAVLJANJE OPSKRBNIM

LANCIMA – redovni i izvanredni studenti

2.TJEDAN NASTAVE (7.10.-11.10.)

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1. sat 9.00-9.45

NENASTAVNI

DAN

DAN NEOVISNOSTI

BLAGDAN RH

2. sat 9.50-10.35

3.sat 10.40-11.25

4. sat 11.40-12.25

5.sat 12.30-13.15

6.sat 13.20-14.05

7. sat 14.15-15.00

8. sat 15.05- 15.50

9. sat 15.55-16.40

10. sat 17.00-17.40

NENASTAVNI DAN DAN NEOVISNOSTI

BLAGDAN RH

LOGISTIČKI SUSTAVI

PRED - 307

11.sat 17.45-18.25

LOGISTIČKI SUSTAVI

PRED - 307

12. sat 18.30-19.10

LOGISTIČKI SUSTAVI

VJEŽ - 307

13. sat 19.25-20.05

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

PRED – P3

14. sat 20.10-20.50

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

PRED – P3

15. sat 20.55-21.35

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

VJEŽ – P3

Page 3: RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE … · poznavanje robe opskrbnih lanaca – pred – p2 14. sat matematika 2 20.10-20.50 pred – 307 Špediija pred – p1 poznavanje

RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA UPRAVLJANJE OPSKRBNIM

LANCIMA – redovni i izvanredni studenti

3.TJEDAN NASTAVE (14.10.-18.10.)

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1. sat 9.00-9.45

2. sat 9.50-10.35

3.sat 10.40-11.25

4. sat 11.40-12.25

5.sat 12.30-13.15

6.sat 13.20-14.05

7. sat 14.15-15.00

8. sat 15.05- 15.50

9. sat 15.55-16.40

10. sat 17.00-17.40

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – PRED –

106/4

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

PRED - 307

11.sat 17.45-18.25

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – PRED –

106/4

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

PRED - 307

12. sat 18.30-19.10

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – VJEŽ –

106/4

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – VJEŽ - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

VJEŽ - 307

13. sat 19.25-20.05

MATEMATIKA 2

PRED – 307

ŠPEDICIJA

PRED – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

PRED – P2

14. sat 20.10-20.50

MATEMATIKA 2

PRED – 307

ŠPEDICIJA

PRED – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

PRED – P2

15. sat 20.55-21.35

MATEMATIKA 2

VJEŽ – 307

ŠPEDICIJA

VJEŽ – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

VJEŽ – P2

Page 4: RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE … · poznavanje robe opskrbnih lanaca – pred – p2 14. sat matematika 2 20.10-20.50 pred – 307 Špediija pred – p1 poznavanje

RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA UPRAVLJANJE OPSKRBNIM

LANCIMA – redovni i izvanredni studenti

4.TJEDAN NASTAVE (21.10.-25.10.)

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1. sat 9.00-9.45

2. sat 9.50-10.35

3.sat 10.40-11.25

4. sat 11.40-12.25

5.sat 12.30-13.15

6.sat 13.20-14.05

7. sat 14.15-15.00

8. sat 15.05- 15.50

9. sat 15.55-16.40

10. sat 17.00-17.40

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – PRED –

106/4

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

PRED - 307

11.sat 17.45-18.25

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – PRED –

106/4

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

PRED - 307

12. sat 18.30-19.10

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – VJEŽ –

106/4

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – VJEŽ - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

VJEŽ - 307

13. sat 19.25-20.05

MATEMATIKA 2

PRED – 307

ŠPEDICIJA

PRED – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

PRED – P2

14. sat 20.10-20.50

MATEMATIKA 2

PRED – 307

ŠPEDICIJA

PRED – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

PRED – P2

15. sat 20.55-21.35

MATEMATIKA 2

VJEŽ – 307

ŠPEDICIJA

VJEŽ – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

VJEŽ – P2

Page 5: RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE … · poznavanje robe opskrbnih lanaca – pred – p2 14. sat matematika 2 20.10-20.50 pred – 307 Špediija pred – p1 poznavanje

RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA UPRAVLJANJE OPSKRBNIM

LANCIMA – redovni i izvanredni studenti

5.TJEDAN NASTAVE (28.10.-01.11.)

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1. sat 9.00-9.45

SVI SVETI

BLAGDAN RH

2. sat 9.50-10.35

3.sat 10.40-11.25

4. sat 11.40-12.25

5.sat 12.30-13.15

6.sat 13.20-14.05

7. sat 14.15-15.00

8. sat 15.05- 15.50

9. sat 15.55-16.40

10. sat 17.00-17.40

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – PRED –

106/4

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

PRED - 307

SVI SVETI

BLAGDAN RH

11.sat 17.45-18.25

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – PRED –

106/4

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

PRED - 307

12. sat 18.30-19.10

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – VJEŽ –

106/4

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – VJEŽ - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

VJEŽ - 307

13. sat 19.25-20.05

MATEMATIKA 2

PRED – 307

ŠPEDICIJA

PRED – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

PRED – P2

14. sat 20.10-20.50

MATEMATIKA 2

PRED – 307

ŠPEDICIJA

PRED – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

PRED – P2

15. sat 20.55-21.35

MATEMATIKA 2

VJEŽ – 307

ŠPEDICIJA

VJEŽ – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

VJEŽ – P2

Page 6: RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE … · poznavanje robe opskrbnih lanaca – pred – p2 14. sat matematika 2 20.10-20.50 pred – 307 Špediija pred – p1 poznavanje

RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA UPRAVLJANJE OPSKRBNIM

LANCIMA – redovni i izvanredni studenti

6.TJEDAN NASTAVE (04.11.-08.11.)

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1. sat 9.00-9.45

2. sat 9.50-10.35

3.sat 10.40-11.25

4. sat 11.40-12.25

5.sat 12.30-13.15

6.sat 13.20-14.05

7. sat 14.15-15.00

8. sat 15.05- 15.50

9. sat 15.55-16.40

10. sat 17.00-17.40

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – PRED –

106/4

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

PRED - 307

11.sat 17.45-18.25

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – PRED –

106/4

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

PRED - 307

12. sat 18.30-19.10

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – VJEŽ –

106/4

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – VJEŽ - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

VJEŽ - 307

13. sat 19.25-20.05

MATEMATIKA 2

PRED – 307

ŠPEDICIJA

PRED – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

PRED – P2

14. sat 20.10-20.50

MATEMATIKA 2

PRED – 307

ŠPEDICIJA

PRED – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

PRED – P2

15. sat 20.55-21.35

MATEMATIKA 2

VJEŽ – 307

ŠPEDICIJA

VJEŽ – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

VJEŽ – P2

Page 7: RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE … · poznavanje robe opskrbnih lanaca – pred – p2 14. sat matematika 2 20.10-20.50 pred – 307 Špediija pred – p1 poznavanje

RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA UPRAVLJANJE OPSKRBNIM

LANCIMA – redovni i izvanredni studenti

7.TJEDAN NASTAVE (11.11.-15.11.)

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1. sat 9.00-9.45

2. sat 9.50-10.35

3.sat 10.40-11.25

4. sat 11.40-12.25

5.sat 12.30-13.15

6.sat 13.20-14.05

7. sat 14.15-15.00

8. sat 15.05- 15.50

9. sat 15.55-16.40

10. sat 17.00-17.40

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – PRED –

106/4

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

PRED - 307

11.sat 17.45-18.25

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – PRED –

106/4

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

PRED - 307

12. sat 18.30-19.10

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – VJEŽ –

106/4

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – VJEŽ - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

VJEŽ - 307

13. sat 19.25-20.05

MATEMATIKA 2

PRED – 307

ŠPEDICIJA

PRED – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

PRED – P2

14. sat 20.10-20.50

MATEMATIKA 2

PRED – 307

ŠPEDICIJA

PRED – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

PRED – P2

15. sat 20.55-21.35

MATEMATIKA 2

VJEŽ – 307

ŠPEDICIJA

VJEŽ – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

VJEŽ – P2

Page 8: RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE … · poznavanje robe opskrbnih lanaca – pred – p2 14. sat matematika 2 20.10-20.50 pred – 307 Špediija pred – p1 poznavanje

RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA UPRAVLJANJE OPSKRBNIM

LANCIMA – redovni i izvanredni studenti

8.TJEDAN NASTAVE (18.11.-22.11.)

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1. sat 9.00-9.45

2. sat 9.50-10.35

3.sat 10.40-11.25

4. sat 11.40-12.25

5.sat 12.30-13.15

6.sat 13.20-14.05

7. sat 14.15-15.00

8. sat 15.05- 15.50

9. sat 15.55-16.40

10. sat 17.00-17.40

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – PRED –

106/4

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

PRED - 307

11.sat 17.45-18.25

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – PRED –

106/4

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

PRED - 307

12. sat 18.30-19.10

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – VJEŽ –

106/4

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – VJEŽ - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

VJEŽ - 307

13. sat 19.25-20.05

MATEMATIKA 2

PRED – 307

ŠPEDICIJA

PRED – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

PRED – P2

14. sat 20.10-20.50

MATEMATIKA 2

PRED – 307

ŠPEDICIJA

PRED – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

PRED – P2

15. sat 20.55-21.35

MATEMATIKA 2

VJEŽ – 307

ŠPEDICIJA

VJEŽ – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

VJEŽ – P2

Page 9: RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE … · poznavanje robe opskrbnih lanaca – pred – p2 14. sat matematika 2 20.10-20.50 pred – 307 Špediija pred – p1 poznavanje

RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA UPRAVLJANJE OPSKRBNIM

LANCIMA – redovni i izvanredni studenti

9.TJEDAN NASTAVE (25.11.-29.11.)

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1. sat 9.00-9.45

2. sat 9.50-10.35

3.sat 10.40-11.25

4. sat 11.40-12.25

5.sat 12.30-13.15

6.sat 13.20-14.05

7. sat 14.15-15.00

8. sat 15.05- 15.50

9. sat 15.55-16.40

10. sat 17.00-17.40

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – PRED –

106/4

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

PRED - 307

11.sat 17.45-18.25

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – PRED –

106/4

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

PRED - 307

12. sat 18.30-19.10

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – VJEŽ –

106/4

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – VJEŽ - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

VJEŽ - 307

13. sat 19.25-20.05

MATEMATIKA 2

PRED – 307

ŠPEDICIJA

PRED – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

PRED – P2

14. sat 20.10-20.50

MATEMATIKA 2

PRED – 307

ŠPEDICIJA

PRED – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

PRED – P2

15. sat 20.55-21.35

MATEMATIKA 2

VJEŽ – 307

ŠPEDICIJA

VJEŽ – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

VJEŽ – P2

Page 10: RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE … · poznavanje robe opskrbnih lanaca – pred – p2 14. sat matematika 2 20.10-20.50 pred – 307 Špediija pred – p1 poznavanje

RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA UPRAVLJANJE OPSKRBNIM

LANCIMA – redovni i izvanredni studenti

10.TJEDAN NASTAVE (2.12.-6.12.)

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1. sat 9.00-9.45

2. sat 9.50-10.35

3.sat 10.40-11.25

4. sat 11.40-12.25

5.sat 12.30-13.15

6.sat 13.20-14.05

7. sat 14.15-15.00

8. sat 15.05- 15.50

9. sat 15.55-16.40

10. sat 17.00-17.40

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – PRED –

106/4

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

PRED - 307

11.sat 17.45-18.25

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – PRED –

106/4

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

PRED - 307

12. sat 18.30-19.10

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – VJEŽ –

106/4

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – VJEŽ - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

VJEŽ - 307

13. sat 19.25-20.05

MATEMATIKA 2

PRED – 307

ŠPEDICIJA

PRED – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

PRED – P2

14. sat 20.10-20.50

MATEMATIKA 2

PRED – 307

ŠPEDICIJA

PRED – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

PRED – P2

15. sat 20.55-21.35

MATEMATIKA 2

VJEŽ – 307

ŠPEDICIJA

VJEŽ – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

VJEŽ – P2

Page 11: RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE … · poznavanje robe opskrbnih lanaca – pred – p2 14. sat matematika 2 20.10-20.50 pred – 307 Špediija pred – p1 poznavanje

RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA UPRAVLJANJE OPSKRBNIM

LANCIMA – redovni i izvanredni studenti

11.TJEDAN NASTAVE (9.12.-13.12.)

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1. sat 9.00-9.45

2. sat 9.50-10.35

3.sat 10.40-11.25

4. sat 11.40-12.25

5.sat 12.30-13.15

6.sat 13.20-14.05

7. sat 14.15-15.00

8. sat 15.05- 15.50

9. sat 15.55-16.40

10. sat 17.00-17.40

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – PRED –

106/4

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

PRED - 307

11.sat 17.45-18.25

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – PRED –

106/4

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

PRED - 307

12. sat 18.30-19.10

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – VJEŽ –

106/4

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – VJEŽ - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

VJEŽ - 307

13. sat 19.25-20.05

MATEMATIKA 2

PRED – 307

ŠPEDICIJA

PRED – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

PRED – P2

14. sat 20.10-20.50

MATEMATIKA 2

PRED – 307

ŠPEDICIJA

PRED – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

PRED – P2

15. sat 20.55-21.35

MATEMATIKA 2

VJEŽ – 307

ŠPEDICIJA

VJEŽ – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

VJEŽ – P2

Page 12: RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE … · poznavanje robe opskrbnih lanaca – pred – p2 14. sat matematika 2 20.10-20.50 pred – 307 Špediija pred – p1 poznavanje

RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA UPRAVLJANJE OPSKRBNIM

LANCIMA – redovni i izvanredni studenti

12.TJEDAN NASTAVE (16.12.-20.12.)

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1. sat 9.00-9.45

2. sat 9.50-10.35

3.sat 10.40-11.25

4. sat 11.40-12.25

5.sat 12.30-13.15

6.sat 13.20-14.05

7. sat 14.15-15.00

8. sat 15.05- 15.50

9. sat 15.55-16.40

10. sat 17.00-17.40

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – PRED –

106/4

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

PRED - 307

11.sat 17.45-18.25

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – PRED –

106/4

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

PRED - 307

12. sat 18.30-19.10

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – VJEŽ –

106/4

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – VJEŽ - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

VJEŽ - 307

13. sat 19.25-20.05

MATEMATIKA 2

PRED – 307

ŠPEDICIJA

PRED – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

PRED – P2

14. sat 20.10-20.50

MATEMATIKA 2

PRED – 307

ŠPEDICIJA

PRED – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

PRED – P2

15. sat 20.55-21.35

MATEMATIKA 2

VJEŽ – 307

ŠPEDICIJA

VJEŽ – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

VJEŽ – P2

Page 13: RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE … · poznavanje robe opskrbnih lanaca – pred – p2 14. sat matematika 2 20.10-20.50 pred – 307 Špediija pred – p1 poznavanje

RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA UPRAVLJANJE OPSKRBNIM

LANCIMA – redovni i izvanredni studenti

13.TJEDAN NASTAVE (6.01.-10.01.)

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1. sat 9.00-9.45

SVETA TRI KRALJA

BLAGDAN RH

2. sat 9.50-10.35

3.sat 10.40-11.25

4. sat 11.40-12.25

5.sat 12.30-13.15

6.sat 13.20-14.05

7. sat 14.15-15.00

8. sat 15.05- 15.50

9. sat 15.55-16.40

10. sat 17.00-17.40

SVETA TRI KRALJA

BLAGDAN RH

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

PRED - 307

11.sat 17.45-18.25

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

PRED - 307

12. sat 18.30-19.10

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – VJEŽ - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

VJEŽ - 307

13. sat 19.25-20.05

ŠPEDICIJA

PRED – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

PRED – P2

14. sat 20.10-20.50

ŠPEDICIJA

PRED – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

PRED – P2

15. sat 20.55-21.35

ŠPEDICIJA

VJEŽ – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

VJEŽ – P2

Page 14: RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE … · poznavanje robe opskrbnih lanaca – pred – p2 14. sat matematika 2 20.10-20.50 pred – 307 Špediija pred – p1 poznavanje

RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA UPRAVLJANJE OPSKRBNIM

LANCIMA – redovni i izvanredni studenti

14.TJEDAN NASTAVE (13.01.-17.01.)

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1. sat 9.00-9.45

2. sat 9.50-10.35

3.sat 10.40-11.25

4. sat 11.40-12.25

5.sat 12.30-13.15

6.sat 13.20-14.05

7. sat 14.15-15.00

8. sat 15.05- 15.50

9. sat 15.55-16.40

10. sat 17.00-17.40

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – PRED –

106/4

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

PRED - 307

11.sat 17.45-18.25

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – PRED –

106/4

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

PRED - 307

12. sat 18.30-19.10

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – VJEŽ –

106/4

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – VJEŽ - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

VJEŽ - 307

13. sat 19.25-20.05

MATEMATIKA 2

PRED – 307

ŠPEDICIJA

PRED – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

PRED – P2

14. sat 20.10-20.50

MATEMATIKA 2

PRED – 307

ŠPEDICIJA

PRED – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

PRED – P2

15. sat 20.55-21.35

MATEMATIKA 2

VJEŽ – 307

ŠPEDICIJA

VJEŽ – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

VJEŽ – P2

Page 15: RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE … · poznavanje robe opskrbnih lanaca – pred – p2 14. sat matematika 2 20.10-20.50 pred – 307 Špediija pred – p1 poznavanje

RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA UPRAVLJANJE OPSKRBNIM

LANCIMA – redovni i izvanredni studenti

15.TJEDAN NASTAVE (20.01.-24.01.)

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1. sat 9.00-9.45

2. sat 9.50-10.35

3.sat 10.40-11.25

4. sat 11.40-12.25

5.sat 12.30-13.15

6.sat 13.20-14.05

7. sat 14.15-15.00

8. sat 15.05- 15.50

9. sat 15.55-16.40

10. sat 17.00-17.40

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – PRED –

106/4

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

PRED - 307

11.sat 17.45-18.25

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – PRED –

106/4

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

PRED - 307

12. sat 18.30-19.10

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – VJEŽ –

106/4

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – VJEŽ - 303

LOGISTIČKI SUSTAVI

VJEŽ - 307

13. sat 19.25-20.05

MATEMATIKA 2

PRED – 307

ŠPEDICIJA

PRED – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

PRED – P2

14. sat 20.10-20.50

MATEMATIKA 2

PRED – 307

ŠPEDICIJA

PRED – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

PRED – P2

15. sat 20.55-21.35

MATEMATIKA 2

VJEŽ – 307

ŠPEDICIJA

VJEŽ – P1

POZNAVANJE ROBE

OPSKRBNIH LANACA –

VJEŽ – P2

Page 16: RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE … · poznavanje robe opskrbnih lanaca – pred – p2 14. sat matematika 2 20.10-20.50 pred – 307 Špediija pred – p1 poznavanje

RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA UPRAVLJANJE OPSKRBNIM

LANCIMA – redovni i izvanredni studenti

16.TJEDAN NASTAVE (27.01.-31.01.)

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1. sat 9.00-9.45

2. sat 9.50-10.35

3.sat 10.40-11.25

4. sat 11.40-12.25

5.sat 12.30-13.15

6.sat 13.20-14.05

7. sat 14.15-15.00

8. sat 15.05- 15.50

9. sat 15.55-16.40

10. sat 17.00-17.40

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – PRED –

106/4

11.sat 17.45-18.25

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – PRED –

106/4

12. sat 18.30-19.10

ODABRANA POGLAVLJA

IZ MEHANIKE U

PROMETU – VJEŽ –

106/4

13. sat 19.25-20.05

MATEMATIKA 2

PRED – 307

14. sat 20.10-20.50

MATEMATIKA 2

PRED – 307

15. sat 20.55-21.35

MATEMATIKA 2

VJEŽ – 307