RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 3 2019-09-30¢  raspored sati za zimski

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 3 2019-09-30¢  raspored sati...

 • RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 3. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MENADŽMENT I

  PRODUKCIJA U KULTURI – redovni i izvanredni studenti

  1. TJEDAN NASTAVE (30.09.-4.10.)

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  1. sat 9.00-9.45

  2. sat 9.50-10.35

  3.sat 10.40-11.25

  4. sat 11.40-12.25

  VIRTUALNA KULT. –

  VJEŽ – P2

  5.sat 12.30-13.15

  VIRTUALNA KULT. –

  VJEŽ – P2

  6.sat 13.20-14.05

  VIRTUALNA KULT. –

  VJEŽ – P2

  7. sat 14.15-15.00

  VIRTUALNA KULT. –

  VJEŽ – P2

  8. sat 15.05- 15.50

  VIRTUALNA KULT. –

  VJEŽ – P2

  9. sat 15.55-16.40

  VIRTUALNA KULT. –

  VJEŽ – P2

  10. sat 17.00-17.40

  PRODUKCIJA U

  KULTURI – PRED- P2

  IZBORNI 1: IZRAVNI

  MAREKTING –

  PRED – P2

  IZBORNI 2:

  KOMUNIKOLOGIJA –

  PRED – P3

  11.sat 17.45-18.25

  PRODUKCIJA U

  KULTURI – PRED- P2

  IZBORNI 1: IZRAVNI

  MAREKTING –

  PRED – P2

  IZBORNI 2:

  KOMUNIKOLOGIJA –

  PRED – P3

  12. sat 18.30-19.10

  PRODUKCIJA U

  KULTURI – VJEŽ - P2

  IZBORNI 1: IZRAVNI

  MAREKTING –

  VJEŽ – P2

  IZBORNI 2:

  KOMUNIKOLOGIJA –

  VJEŽ – P3

  13. sat 19.25-20.05

  IZBORNI 1:

  PROMOCIJA –

  PRED – P4

  IZBORNI 2: KULTURA

  MODE – PRED – P1

  14. sat 20.10-20.50

  IZBORNI 1:

  PROMOCIJA –

  PRED – P4

  IZBORNI 2: KULTURA

  MODE – PRED – P1

  15. sat 20.55-21.35

  IZBORNI 1:

  PROMOCIJA –

  VJEŽ – P4

  IZBORNI 2: KULTURA

  MODE – VJEŽ – P1

 • RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 3. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MENADŽMENT I

  PRODUKCIJA U KULTURI – redovni i izvanredni studenti

  2.TJEDAN NASTAVE (7.10.-11.10.)

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  1. sat 9.00-9.45

  NENASTAVNI

  DAN

  DAN NEOVISNOSTI

  BLAGDAN RH

  2. sat 9.50-10.35

  3.sat 10.40-11.25

  4. sat 11.40-12.25

  5.sat 12.30-13.15

  VIRTUALNA KULT. –

  VJEŽ – P2

  6.sat 13.20-14.05

  VIRTUALNA KULT. –

  VJEŽ – P2

  7. sat 14.15-15.00

  VIRTUALNA KULT. –

  VJEŽ – P2

  8. sat 15.05- 15.50

  VIRTUALNA KULT. –

  VJEŽ – P2

  9. sat 15.55-16.40

  VIRTUALNA KULT. –

  VJEŽ – P2

  10. sat 17.00-17.40

  NENASTAVNI DAN DAN NEOVISNOSTI

  BLAGDAN RH

  IZBORNI 1: IZRAVNI

  MAREKTING –

  PRED – P2

  IZBORNI 2:

  KOMUNIKOLOGIJA –

  PRED – P3

  11.sat 17.45-18.25

  IZBORNI 1: IZRAVNI

  MAREKTING –

  PRED – P2

  IZBORNI 2:

  KOMUNIKOLOGIJA –

  PRED – P3

  12. sat 18.30-19.10

  IZBORNI 1: IZRAVNI

  MAREKTING –

  VJEŽ – P2

  IZBORNI 2:

  KOMUNIKOLOGIJA –

  VJEŽ – P3

  13. sat 19.25-20.05

  IZBORNI 1:

  PROMOCIJA –

  PRED – P4

  IZBORNI 2: KULTURA

  MODE – PRED – P1

  14. sat 20.10-20.50

  IZBORNI 1:

  PROMOCIJA –

  PRED – P4

  IZBORNI 2: KULTURA

  MODE – PRED – P1

  15. sat 20.55-21.35

  IZBORNI 1:

  PROMOCIJA –

  VJEŽ – P4

  IZBORNI 2: KULTURA

  MODE – VJEŽ – P1

 • RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 3. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MENADŽMENT I

  PRODUKCIJA U KULTURI – redovni i izvanredni studenti

  3.TJEDAN NASTAVE (14.10.-18.10.)

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  1. sat 9.00-9.45

  2. sat 9.50-10.35

  3.sat 10.40-11.25

  4. sat 11.40-12.25

  5.sat 12.30-13.15

  VIRTUALNA KULT. –

  VJEŽ – P2

  6.sat 13.20-14.05

  VIRTUALNA KULT. –

  VJEŽ – P2

  7. sat 14.15-15.00

  VIRTUALNA KULT. –

  VJEŽ – P2

  8. sat 15.05- 15.50

  VIRTUALNA KULT. –

  VJEŽ – P2

  9. sat 15.55-16.40

  VIRTUALNA KULT. –

  VJEŽ – P2

  10. sat 17.00-17.40

  ODNOSI S JAVNOŠĆU

  PRED – P2

  PRODUKCIJA U

  KULTURI – PRED- P2

  IZBORNI 1: IZRAVNI

  MAREKTING –

  PRED – P2

  IZBORNI 2:

  KOMUNIKOLOGIJA –

  PRED – P3

  11.sat 17.45-18.25

  ODNOSI S JAVNOŠĆU

  PRED – P2

  PRODUKCIJA U

  KULTURI – PRED- P2

  IZBORNI 1: IZRAVNI

  MAREKTING –

  PRED – P2

  IZBORNI 2:

  KOMUNIKOLOGIJA –

  PRED – P3

  12. sat 18.30-19.10

  ODNOSI S JAVNOŠĆU

  VJEŽ – P2

  PRODUKCIJA U

  KULTURI – VJEŽ - P2

  IZBORNI 1: IZRAVNI

  MAREKTING –

  VJEŽ – P2

  IZBORNI 2:

  KOMUNIKOLOGIJA –

  VJEŽ – P3

  13. sat 19.25-20.05

  KULTURNI TURIZAM

  PRED – P2

  IZBORNI 1:

  PROMOCIJA –

  PRED – P4

  IZBORNI 2: KULTURA

  MODE – PRED – P1

  14. sat 20.10-20.50

  KULTURNI TURIZAM

  PRED – P2

  IZBORNI 1:

  PROMOCIJA –

  PRED – P4

  IZBORNI 2: KULTURA

  MODE – PRED – P1

  15. sat 20.55-21.35

  KULTURNI TURIZAM

  VJEŽ – P2

  IZBORNI 1:

  PROMOCIJA –

  VJEŽ – P4

  IZBORNI 2: KULTURA

  MODE – VJEŽ – P1

 • RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 3. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MENADŽMENT I

  PRODUKCIJA U KULTURI – redovni i izvanredni studenti

  4.TJEDAN NASTAVE (21.10.-25.10.)

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  1. sat 9.00-9.45

  2. sat 9.50-10.35

  3.sat 10.40-11.25

  4. sat 11.40-12.25

  VIRTUALNA KULT. –

  VJEŽ – P2

  5.sat 12.30-13.15

  VIRTUALNA KULT. –

  VJEŽ – P2

  6.sat 13.20-14.05

  VIRTUALNA KULT. –

  VJEŽ – P2

  7. sat 14.15-15.00

  VIRTUALNA KULT. –

  VJEŽ – P2

  8. sat 15.05- 15.50

  VIRTUALNA KULT. –

  VJEŽ – P2

  9. sat 15.55-16.40

  VIRTUALNA KULT. –

  VJEŽ – P2

  10. sat 17.00-17.40

  ODNOSI S JAVNOŠĆU

  PRED – P2

  PRODUKCIJA U

  KULTURI – PRED- P2

  IZBORNI 1: IZRAVNI

  MAREKTING –

  PRED – P2

  IZBORNI 2:

  KOMUNIKOLOGIJA –

  PRED – P3

  11.sat 17.45-18.25

  ODNOSI S JAVNOŠĆU

  PRED – P2

  PRODUKCIJA U

  KULTURI – PRED- P2

  IZBORNI 1: IZRAVNI

  MAREKTING –

  PRED – P2

  IZBORNI 2:

  KOMUNIKOLOGIJA –

  PRED – P3

  12. sat 18.30-19.10

  ODNOSI S JAVNOŠĆU

  VJEŽ – P2

  PRODUKCIJA U

  KULTURI – VJEŽ - P2

  IZBORNI 1: IZRAVNI

  MAREKTING –

  VJEŽ – P2

  IZBORNI 2:

  KOMUNIKOLOGIJA –

  VJEŽ – P3

  13. sat 19.25-20.05

  KULTURNI TURIZAM

  PRED – P2

  IZBORNI 1:

  PROMOCIJA –

  PRED – P4

  IZBORNI 2: KULTURA

  MODE – PRED – P1

  14. sat 20.10-20.50

  KULTURNI TURIZAM

  PRED – P2

  IZBORNI 1:

  PROMOCIJA –

  PRED – P4

  IZBORNI 2: KULTURA

  MODE – PRED – P1

  15. sat 20.55-21.35

  KULTURNI TURIZAM

  VJEŽ – P2

  IZBORNI 1:

  PROMOCIJA –

  VJEŽ – P4

  IZBORNI 2: KULTURA

  MODE – VJEŽ – P1

 • RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 3. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MENADŽMENT I

  PRODUKCIJA U KULTURI – redovni i izvanredni studenti

  5.TJEDAN NASTAVE (28.10.-01.11.)

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  1. sat 9.00-9.45

  SVI SVETI

  BLAGDAN RH

  2. sat 9.50-10.35

  3.sat 10.40-11.25

  4. sat 11.40-12.25

  5.sat 12.30-13.15

  6.sat 13.20-14.05

  7. sat 14.15-15.00

  8. sat 15.05- 15.50

  9. sat 15.55-16.40

  10. sat 17.00-17.40

  ODNOSI S JAVNOŠĆU

  PRED – P2

  PRODUKCIJA U

  KULTURI – PRED- P2

  IZBORNI 1: IZRAVNI

  MAREKTING –

  PRED – P2

  IZBORNI 2:

  KOMUNIKOLOGIJA –

  PRED – P3

  SVI SVETI

  BLAGDAN RH

  11.sat 17.45-18.25

  ODNOSI S JAVNOŠĆU

  PRED – P2

  PRODUKCIJA U

  KULTURI – PRED- P2

  IZBORNI 1: IZRAVNI

  MAREKTING –

  PRED – P2

  IZBORNI 2:

  KOMUNIKOLOGIJA –

  PRED – P3

  12. sat 18.30-19.10

  ODNOSI S JAVNOŠĆU

  VJE