Click here to load reader

RASPORED NASTAVE ZA I CIKLUS PREDAVANJA I SEMESTRA ckm.ba/web/wp-content/uploads/RASPORED NASTAVE 1819 I... · PDF file 2018-10-01 · univerzitet modernih znanosti – ckm, mostar

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RASPORED NASTAVE ZA I CIKLUS PREDAVANJA I SEMESTRA ckm.ba/web/wp-content/uploads/RASPORED NASTAVE...

 • UNIVERZITET MODERNIH ZNANOSTI – CKM, MOSTAR

  RASPORED NASTAVE ZA I CIKLUS PREDAVANJA I SEMESTRA

  AKADEMSKE 2018./19. GODINE

 • DEPARTMAN POSLOVNIH RESURSA I RESURSA TURIZMA

  POSLOVNI RESURSI – POSLOVNI MENADŽMENT I GODINA (PREDDIPLOMSKI STUDIJ)

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA

  9:00 –

  10:30

  UMIJEĆE

  KOMUNICIRANJA

  P (Sala 4)

  UPOTREBA

  BROJEVA I

  STATISTIKA

  P (Sala 4)

  UMIJEĆE

  KOMUNICIRANJA

  V (Sala 4)

  UMIJEĆE

  KOMUNICIRANJA

  V (Sala 4)

  OSNOVE

  INFORMATIKE

  V (Sala 4)

  10:35 –

  12:05

  UPOTREBA BROJEVA

  I STATISTIKA

  P (Sala 4)

  OSNOVE

  INFORMATIKE

  V (Sala 4)

  OSNOVE

  INFORMATIKE

  V (Sala 4)

  UPOTREBA

  BROJEVA I

  STATISTIKA

  V (Sala 4)

  PAUZA

  12:30 –

  14:00

  14:05 –

  15:35

  PAUZA

  16:00 –

  17:30

 • DEPARTMAN POSLOVNIH RESURSA I RESURSA TURIZMA

  POSLOVNI RESURSI – POSLOVNI MENADŽMENT II GODINA (PREDDIPLOMSKI STUDIJ)

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA

  9:00 –

  10:30

  OSNOVE PRAVA

  V (Sala 5)

  10:35 –

  12:05

  STUDIJE

  LIDERSTVA

  V (Sala 5)

  STUDIJE LIDERSTVA

  V (Sala 4)

  PAUZA

  12:30 –

  14:00

  OSNOVE PRAVA

  P (Sala 4) OSNOVE PRAVA

  V (Sala 4)

  14:05 –

  15:35

  STUDIJE LIDERSTVA

  P (Sala 4)

  PAUZA

  16:00 –

  17:30

  17:35 –

  19:05

  PAUZA

  19:30 –

  21:00

 • DEPARTMAN POSLOVNIH RESURSA I RESURSA TURIZMA

  POSLOVNI RESURSI – POSLOVNI MENADŽMENT III GODINA (PREDDIPLOMSKI STUDIJ)

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA

  9:00 –

  10:30

  POLITIKA

  KORPORACIJA

  P (Sala 5)

  POLITIKA

  KORPORACIJA

  V (Sala 5)

  POLITIKA

  KORPORACIJA

  V (Sala 5)

  10:35 –

  12:05

  ENGLESKI JEZIK –

  LEKTORSKE VJEŽBE 5

  (Sala 5)

  ENGLESKI JEZIK –

  LEKTORSKE VJEŽBE 5

  (Sala 5)

  ENGLESKI JEZIK –

  LEKTORSKE

  VJEŽBE 5

  (Sala 5)

  PAUZA

  12:30 –

  14:00

  14:05 –

  15:35

  PAUZA

  16:00 –

  17:30

  17:35 –

  19:05

  PAUZA

  19:30 –

  21:00

 • DEPARTMAN POSLOVNIH RESURSA I RESURSA TURIZMA

  POSLOVNI RESURSI – POSLOVNI MENADŽMENT IV GODINA (PREDDIPLOMSKI STUDIJ)

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA

  9:00 –

  10:30

  10:35 –

  12:05

  PAUZA

  12:30 –

  14:00

  PSIHOLOGIJA ZA MENADŽERE

  P (Sala 5)

  PSIHOLOGIJA ZA

  MENADŽERE

  V (Sala 5)

  EKONOMIKA

  PODUZEĆA

  V (Sala 5)

  14:05 –

  15:35

  EKONOMIKA PODUZEĆA

  P (Sala 5)

  EKONOMIKA

  PODUZEĆA

  V (Sala 5)

  PSIHOLOGIJA ZA

  MENADŽERE

  V (Sala 5)

  PAUZA

  16:00 –

  17:30

  17:35 –

  19:05

  PAUZA

  19:30 –

  21:00

 • DEPARTMAN POSLOVNIH RESURSA I RESURSA TURIZMA

  POSLOVNI RESURSI – POSLOVNI MENADŽMENT I GODINA (DIPLOMSKI STUDIJ)

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA

  9:00 –

  10:30

  10:35 –

  12:05

  PAUZA

  12:30 –

  14:00

  PSIHOLOGIJA ZA MENADŽERE

  P (Sala 5)

  PSIHOLOGIJA ZA

  MENADŽERE

  V (Sala 5)

  14:05 –

  15:35

  SUVREMENA EKONOMIKA

  P (Sala 3)

  SUVREMENA

  EKONOMIKA

  V (Sala 3)

  PSIHOLOGIJA ZA

  MENADŽERE

  V (Sala 5)

  PAUZA

  16:00 –

  17:30

  17:35 –

  19:05

  PAUZA

  19:30 –

  21:00

 • PONEDJELJAK UTORAK SRIJED

  A ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA

  9:00 –

  10:30

  SEMINAR:

  MAKROUPRAVLJANJE

  P (Sala 3)

  10:35 –

  12:05

  PAUZA

  12:30 –

  14:00

  14:05 –

  15:35

  SEMINAR: MAKROUPRAVLJANJE

  V (Sala 3)

  PAUZA

  16:00 –

  17:30

  METODOLOGIJA

  ZNANSTVENO-

  ISTRAŽIVAČKOG RADA

  P (Sala 3)

  METODOLOGIJA

  ZNANSTVENO-

  ISTRAŽIVAČKOG RADA

  V (Sala 3)

  17:35 –

  19:05

  PAUZA

  19:30 –

  21:00

  DEPARTMAN POSLOVNIH RESURSA I RESURSA TURIZMA

  POSLOVNI RESURSI – POSLOVNI MENADŽMENT II GODINA (DIPLOMSKI STUDIJ)

 • PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA

  9:00 –

  10:30

  UMIJEĆE

  KOMUNICIRANJA

  P (Sala 4)

  UPOTREBA

  BROJEVA I

  STATISTIKA

  P (Sala 4)

  UMIJEĆE

  KOMUNICIRANJA

  V (Sala 4)

  UMIJEĆE

  KOMUNICIRANJ

  A

  V (Sala 4)

  OSNOVE

  INFORMATIKE

  V (Sala 4)

  10:35 –

  12:05

  UPOTREBA BROJEVA

  I STATISTIKA

  P (Sala 4)

  OSNOVE

  INFORMATIKE

  V (Sala 4)

  OSNOVE

  INFORMATIKE

  V (Sala 4)

  UPOTREBA

  BROJEVA I

  STATISTIKA

  V (Sala 4)

  PAUZA

  12:30 –

  14:00

  14:05 –

  15:35

  PAUZA

  16:00 –

  17:30

  DEPARTMAN POSLOVNIH RESURSA I RESURSA TURIZMA

  RESURSI TURIZMA – TURIZAM I HOTELIJERSTVO I GODINA (PREDDIPLOMSKI STUDIJ)

 • DEPARTMAN POSLOVNIH RESURSA I RESURSA TURIZMA

  RESURSI TURIZMA – TURIZAM I HOTELIJERSTVA II GODINA (PREDDIPLOMSKI STUDIJ)

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA

  9:00 –

  10:30

  OSNOVE PRAVA

  V (Sala 5)

  10:35 –

  12:05

  STUDIJE

  LIDERSTVA/

  HOTELSKI

  MENADŽMENT

  V (Sala 5) )/V

  (Sala 3)

  STUDIJE LIDERSTVA/

  HOTELSKI

  MENADŽMENT

  V (Sala 4) )/V (Sala

  3)

  PAUZA

  12:30 –

  14:00

  OSNOVE PRAVA

  P (Sala 4) OSNOVE PRAVA

  V (Sala 4)

  14:05 –

  15:35

  STUDIJE LIDERSTVA/

  HOTELSKI

  MENADŽMENT

  P (Sala 4)/P (Sala 3)

  PAUZA

  16:00 –

  17:30

  17:35 –

  19:05

  PAUZA

  19:30 –

  21:00

 • DEPARTMAN POSLOVNIH RESURSA I RESURSA TURIZMA

  RESURSI TURIZMA – TURIZAM I HOTELIJERSTVO III GODINA (PREDDIPLOMSKI STUDIJ)

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA

  9:00 –

  10:30

  POLITIKA

  KORPORACIJA

  P (Sala 5)

  POLITIKA

  KORPORACIJA

  V (Sala 5)

  POLITIKA

  KORPORACIJA

  V (Sala 5)

  10:35 –

  12:05

  ENGLESKI JEZIK –

  LEKTORSKE VJEŽBE 5

  (Sala 5)

  ENGLESKI JEZIK –

  LEKTORSKE VJEŽBE 5

  (Sala 5)

  ENGLESKI JEZIK –

  LEKTORSKE

  VJEŽBE 5

  (Sala 5)

  PAUZA

  12:30 –

  14:00

  14:05 –

  15:35

  PAUZA

  16:00 –

  17:30

  17:35 –

  19:05

  PAUZA

  19:30 –

  21:00

 • DEPARTMAN POSLOVNIH RESURSA I RESURSA TURIZMA

  RESURSI TURIZMA – TURIZAM I HOTELIJERSTVO I GODINA (DIPLOMSKI STUDIJ)

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA

  9:00 –

  10:30

  VINO,HRANA I

  KULTURA

  V (Sala 2)

  10:35 –

  12:05

  AGENCIJSKO

  POSLOVANJE I

  TOUROPERACIJE

  P (Sala 3)

  AGENCIJSKO

  POSLOVANJE I

  TOUROPERACIJE

  V (Sala 3)

  PAUZA

  12:30 –

  14:00

  VINO,HRANA I

  KULTURA

  P (Sala 2)

  14:05 –

  15:35

  PAUZA

  16:00 –

  17:30

  17:35 –

  19:05

 • DEPARTMAN POSLOVNIH RESURSA I RESURSA TURIZMA

  RESURSI TURIZMA – TURIZAM I HOTELIJERSTVO II GODINA (DIPLOMSKI STUDIJ)

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA

  9:00 –

  10:30

  10:35 –

  12:05

  PAUZA

  12:30 –

  14:00

  14:05 –

  15:35

  SUVREMENA EKONOMIKA

  P (Sala 3)

  SUVREMENA

  EKONOMIKA

  V (Sala 3)

  PAUZA

  16:00 –

  17:30

  METODOLOGIJA

  ZNANSTVENO-

  ISTRAŽIVAČKOG

  RADA

  P (Sala 3)

  METODOLOGIJA

  ZNANSTVENO-

  ISTRAŽIVAČKOG

  RADA

  V (Sala 3)

  17:35 –

  19:05

 • DEPARTMAN POSLOVNIH RESURSA

Search related