PRAVNI FAKULTET U SPLITU - pravni fakultet u splitu akademska god. 2017./2018. zimski semestar raspored
PRAVNI FAKULTET U SPLITU - pravni fakultet u splitu akademska god. 2017./2018. zimski semestar raspored
PRAVNI FAKULTET U SPLITU - pravni fakultet u splitu akademska god. 2017./2018. zimski semestar raspored
PRAVNI FAKULTET U SPLITU - pravni fakultet u splitu akademska god. 2017./2018. zimski semestar raspored

PRAVNI FAKULTET U SPLITU - pravni fakultet u splitu akademska god. 2017./2018. zimski semestar raspored

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PRAVNI FAKULTET U SPLITU - pravni fakultet u splitu akademska god. 2017./2018. zimski semestar...

 • PRAVNI FAKULTET U SPLITU Akademska god. 2017./2018. ZIMSKI SEMESTAR

  RASPORED PREDAVANJA ZA REDOVITE STUDENTE INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUILINOG STUDIJA PRAVA

  I. GODINA

  Ponedjeljak Utorak Srijeda etvrtak Petak Predavaonica Predavaonica Predavaonica Predavaonica Predavaonica

  Sat

  8-00 8,45

  SOCIOLOGIJA

  8,50- 9,35

  SOCIOLOGIJA

  SOCIOLOGIJA

  9,40- 10,25

  SOCIOLOGIJA

  SOCIOLOGIJA

  10,40- 11,25

  SOCIOLOGIJA RIMSKO PRAVO

  11,30- 12,15

  RIMSKO PRAVO OPA PRAVNA POVIJEST OPA PRAVNA POVIJEST

  RIMSKO PRAVO

  12,20- 13,05

  RIMSKO PRAVO OPA PRAVNA POVIJEST OPA PRAVNA POVIJEST

  RIMSKO PRAVO

  13,10- 13,55

  RIMSKO PRAVO RIMSKO PRAVO

  NAPUTAK: Nastava prema ovom rasporedu izvodit e se od 3. listopada (utorak) 2017. godine u predavaonici broj 6.

 • PRAVNI FAKULTET U SPLITU Akademska god. 2017./2018. ZIMSKI SEMESTAR

  RASPORED PREDAVANJA ZA REDOVITE STUDENTE INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUILINOG STUDIJA PRAVA

  II. GODINA Ponedjeljak Utorak Srijeda etvrtak Petak

  Predavaonica Predavaonica Predavaonica Predavaonica Predavaonica

  Sat

  8- 8,45

  PRAVNA INFORMATIKA, STATISTIKA I MET. DRUTV. ISTRAIV.

  USTAVNO PRAVO USTAVNO PRAVO

  8,50- 9,35

  PRAVNA INFORMATIKA, STATISTIKA I MET. DRUTV. ISTRAIV.

  USTAVNO PRAVO USTAVNO PRAVO

  9,40- 10,25

  PRAVNA INFORMATIKA, STATISTIKA I MET. DRUTV. ISTRAIV.

  USTAVNO PRAVO USTAVNO PRAVO

  10,40- 11,25

  PRAVNA INFORMATIKA, STATISTIKA I MET. DRUTV. ISTRAIV.

  USTAVNO PRAVO USTAVNO PRAVO

  11,30-12,15

  KAZNENO PRAVO

  KAZNENO PRAVO

  KAZNENO PRAVO

  12,20- 13,05

  KAZNENO PRAVO

  KAZNENO PRAVO

  KAZNENO PRAVO

  13,10- 13,55

  KAZNENO PRAVO

  KAZNENO PRAVO

  KAZNENO PRAVO

  NAPUTAK: Nastava prema ovom rasporedu izvodit e se od 3. listopada (utorak) 2017. godine u predavaonici broj 2, osim predavanja iz USTAVNOG PRAVA predavaonica broj 6.

 • PRAVNI FAKULTET U SPLITU Akademska god. 2017./2018. ZIMSKI SEMESTAR

  RASPORED PREDAVANJA ZA REDOVITE

  STUDENTE INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUILINOG STUDIJA PRAVA III. GODINA

  Ponedjeljak Utorak Srijeda etvrtak Petak

  Predavaonica Predavaonica Predavaonica Predavaonica Predavaonica

  Sat 5 7

  8- 8,45

  ENG. II.

  NJEM. II.

  8,50- 9,35

  ENG. II.

  NJEM. II.

  OSNOVE EUROPSKOG PRAVA I

  9,40- 10,25

  GRAANSKO PRAVO II.

  GRAANSKO PRAVO II. OSNOVE EUROPSKOG PRAVA I

  10,40- 11,25

  GRAANSKO PRAVO II.

  GRAANSKO PRAVO II. MEUNARODNO JAVNO PRAVO

  11,30- 12,15

  GRAANSKO PRAVO II.

  GRAANSKO PRAVO II.

  GRAANSKO PRAVO II. MEUNARODNO JAVNO PRAVO

  12,20- 13,05

  GRAANSKO PRAVO II.

  MEUNARODNO JAVNO PRAVO

  MEUNARODNO JAVNO PRAVO

  13,10- 13,55

  GRAANSKO PRAVO II.

  MEUNARODNO JAVNO PRAVO

  NAPUTAK: Nastava prema ovom rasporedu izvodit e se od 3. listopada (utorak) 2017. godine u predavaonici broj 5, osim predavanja iz NJEMAKOG JEZIKA II. - predavaonica broj 7.

 • PRAVNI FAKULTET U SPLITU Akademska god. 2017./2018. ZIMSKI SEMESTAR

  RASPORED PREDAVANJA ZA REDOVITE

  STUDENTE INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUILINOG STUDIJA PRAVA

  IV. GODINA

  Ponedjeljak Utorak Srijeda etvrtak Petak

  Predavaonica Predavaonica Predavaonica Predavaonica Predavaonica

  Sat

  8- 8,45

  UPRAVNO PRAVO

  UPRAVNO PRAVO

  UPRAVNO PRAVO

  8,50- 9,35

  UPRAVNO PRAVO

  UPRAVNO PRAVO

  UPRAVNO PRAVO

  PRAVO DRUTAVA

  9,40- 10,25

  PRAVO DRUTAVA

  UPRAVNO PRAVO

  UPRAVNO PRAVO

  UPRAVNO PRAVO

  PRAVO DRUTAVA

  10,40- 11,25

  PRAVO DRUTAVA

  TRGOVAKO PRAVO TRGOVAKO PRAVO TRGOVAKO PRAVO PRAVO OSIGURANJA

  11,30- 12,15

  PRAVO DRUTAVA

  TRGOVAKO PRAVO TRGOVAKO PRAVO TRGOVAKO PRAVO PRAVO OSIGURANJA

  12,20- 13,05

  13,10- 13,55

  NAPUTAK: Nastava prema ovom rasporedu izvodit e se od 3. listopada (utorak) 2017. godine u predavaonici broj 9.