PRAVNI FAKULTET U SPLITU - pomorsko i op¤â€ e prometno pravo me¤¯unarodno privatno pravo me¤¯unarodno
PRAVNI FAKULTET U SPLITU - pomorsko i op¤â€ e prometno pravo me¤¯unarodno privatno pravo me¤¯unarodno
PRAVNI FAKULTET U SPLITU - pomorsko i op¤â€ e prometno pravo me¤¯unarodno privatno pravo me¤¯unarodno
PRAVNI FAKULTET U SPLITU - pomorsko i op¤â€ e prometno pravo me¤¯unarodno privatno pravo me¤¯unarodno

PRAVNI FAKULTET U SPLITU - pomorsko i op¤â€ e prometno pravo me¤¯unarodno privatno pravo me¤¯unarodno

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PRAVNI FAKULTET U SPLITU - pomorsko i op¤â€ e prometno pravo...

 • PRAVNI FAKULTET SVEUILITA U SPLITU Akademska godina 2018./2019. - LJETNI SEMESTAR

  RASPORED PREDAVANJA I VJEBI/SEMINARA ZA REDOVITE

  STUDENTE INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUILINOG STUDIJA PRAVA

  I. GODINA

  Ponedjeljak Utorak Srijeda etvrtak Petak

  Sat Predavaonica Predavaonica Predavaonica Predavaonica Predavaonica

  6 6 6 5 6 5 6

  8,00- 8,45

  HRVATSKA PRAVNA POVIJEST

  8,50- 9,35

  HRVATSKA PRAVNA POVIJEST

  HRVATSKA PRAVNA POVIJEST TEORIJA PRAVA I DRAVE TEORIJA PRAVA I DRAVE TEORIJA PRAVA I DRAVE

  9,40- 10,25

  HRVATSKA PRAVNA POVIJEST

  POLITIKA EKONOMIJA TEORIJA PRAVA I DRAVE TEORIJA PRAVA I DRAVE POL. GRUPA 5.

  TEO. GRUPA 4

  10,40- 11,25

  TEORIJA PRAVA I DRAVE POLITIKA EKONOMIJA POLITIKA EKONOMIJA POL. GRUPA 1.

  TEO. GRUPA 2.

  POL. GRUPA 5.

  TEO. GRUPA 4.

  11,30- 12,15

  TEORIJA PRAVA I DRAVE POLITIKA EKONOMIJA POLITIKA EKONOMIJA POL. GRUPA 1.

  TEO. GRUPA 2.

  POL. GRUPA 4.

  TEO. GRUPA 5.

  12,20- 13,05

  POLITIKA EKONOMIJA POL. GRUPA 2.

  TEO. GRUPA 3.

  POL. GRUPA 4.

  TEO. GRUPA 5.

  13,10- 13,55

  POL. GRUPA 2.

  TEO. GRUPA 3.

  POL. GRUPA 3.

  TEO. GRUPA 1.

  14,00-

  14,45

  POL. GRUPA 3.

  TEO. GRUPA 1.

  NAPUTAK:

  - Nastava prema ovom rasporedu izvodit e se od 25.veljae (ponedjeljak) 2019. godine. Predavanja e se odravati u predavaonici broj 6. - Tumaenje kratica: TEO. Teorija prava i drave; POL. Politika ekonomija; HRV.- Hrvatska pravna povijest.

 • PRAVNI FAKULTET SVEUILITA U SPLITU Akademska godina 2018./2019. - LJETNI SEMESTAR

  RASPORED PREDAVANJA I VJEBI/SEMINARA ZA REDOVITE

  STUDENTE INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUILINOG STUDIJA PRAVA

  II. GODINA Ponedjeljak Utorak Srijeda etvrtak Petak

  Sat Predavaonica Predavaonica Predavaonica Predavaonica Predavaonica

  2 5 2 8 2 2 2

  8,00- 8,45

  OBIT. GRUPA 1.

  FIN. GRUPA 2.

  ENGLESKI JEZIK I

  NJEMAKI JEZIK I

  8,50- 9,35

  OBIT. GRUPA 1.

  FIN. GRUPA 2.

  ENGLESKI JEZIK I

  NJEMAKI JEZIK I

  OBITELJSKO PRAVO OBITELJSKO PRAVO GRAANSKO PRAVO I.

  9,40- 10,25

  OBIT. GRIPA 2.

  FIN. GRUPA 3.

  ENGLESKI JEZIK I

  NJEMAKI JEZIK I

  OBITELJSKO PRAVO OBITELJSKO PRAVO GRAANSKO PRAVO I.

  10,40- 11,25

  OBIT. GRIPA 2.

  FIN. GRUPA 3.

  FINANCIJSKO PRAVO I FINANCIJSKA ZNANOST

  FINANCIJSKO PRAVO I FINANCIJSKA ZNANOST

  GRAANSKO PRAVO I. GRAANSKO PRAVO I.

  11,30- 12,15

  OBIT. GRIPA 3.

  FIN. GRUPA 1.

  FINANCIJSKO PRAVO I FINANCIJSKA ZNANOST

  FINANCIJSKO PRAVO I FINANCIJSKA ZNANOST

  GRAANSKO PRAVO I.

  12,20- 13,05

  OBIT. GRIPA 3.

  FIN. GRUPA 1.

  GRA. I GRUPA 1

  GRAANSKO PRAVO I. GRAANSKO PRAVO I.

  13,10- 13,55

  GRA. I GRUPA 1

  GRAANSKO PRAVO I. GRAANSKO PRAVO I.

  14,00-

  14,45

  GRA. I GRUPA 2

  GRA. I GRUPA 3.

  14,50-

  15,35

  GRA. I GRUPA 2

  GRA. I GRUPA 3.

  NAPUTAK:

  - Nastava prema ovom rasporedu izvodit e se od 25.veljae (ponedjeljak) 2018. godine. Predavanja e se odravati u predavaonici broj 2, osim predavanja iz NJEMAKOG JEZIKA I. koja e se izvoditi u predavaonici broj 1. - Tumaenje kratica: OBIT. Obiteljsko pravo; GRA. I. Graansko pravo I; FIN.- Financijsko pravo i financijska znanost.

 • PRAVNI FAKULTET SVEUILITA U SPLITU Akademska godina 2018./2019. - LJETNI SEMESTAR

  RASPORED PREDAVANJA I VJEBI/SEMINARA ZA REDOVITE

  STUDENTE INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUILINOG STUDIJA PRAVA

  III. GODINA

  Sat

  Ponedjeljak Utorak Srijeda etvrtak Petak

  Predavaonica Predavaonica Predavaonica Predavaonica Predavaonica

  4 4 4 5 4 8 4

  8- 8,45

  GRAANSKO PROCESNO PRAVO

  GRAANSKO PROCESNO PRAVO

  KAZNENO PROCESNO PRAVO

  OSNOVE EUROPSKOG PRAVA II

  KAZNENO PROCESNO PRAVO

  8,50- 9,35

  GRAANSKO PROCESNO PRAVO

  GRAANSKO PROCESNO PRAVO

  KAZNENO PROCESNO PRAVO

  OSNOVE EUROPSKOG PRAVA II

  KAZNENO PROCESNO PRAVO

  9,40- 10,25

  GRAANSKO PROCESNO PRAVO

  GRAANSKO PROCESNO PRAVO

  KAZNENO PROCESNO PRAVO

  EU II GRUPA 1

  UPRAVNA ZNANOST

  10,40- 11,25

  GRAANSKO PROCESNO PRAVO

  GRAANSKO PROCESNO PRAVO

  KPP. GRUPA 2.

  GPP. GRUPA 1.

  EU II GRUPA 2

  ZNAN. GRUPA 1.

  UPRAVNA ZNANOST

  11,30- 12,15

  GRAANSKO PROCESNO PRAVO

  KAZNENO PROCESNO PRAVO

  KPP. GRUPA 2.

  GPP. GRUPA 1.

  ZNAN. GRUPA 1.

  UPRAVNA ZNANOST

  12,20- 13,05

  GRAANSKO PROCESNO PRAVO

  KAZNENO PROCESNO PRAVO

  KPP. GRUPA 1.

  GPP. GRUPA 2.

  ZNAN. GRUPA 2.

  UPRAVNA ZNANOST

  13,10- 13,55

  KAZNENO PROCESNO PRAVO

  KPP. GRUPA 1.

  GPP. GRUPA 2.

  ZNAN. GRUPA 2.

  UPRAVNA ZNANOST

  NAPUTAK:

  - Nastava prema ovom rasporedu izvodit e se od 25.veljae (ponedjeljak) 2019. godine. Predavanja e se odravati u predavaonici broj 4. - Tumaenje kratica: GPP. Graansko procesno pravo.; KPP. Kazneno procesno pravo; EU II. Osnove europskog prava II.;ZNAN. Upravna znanost.

 • PRAVNI FAKULTET SVEUILITA U SPLITU Akademska godina 2018./2019. - LJETNI SEMESTAR

  RASPORED PREDAVANJA I VJEBI/SEMINARA ZA REDOVITE

  STUDENTE INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUILINOG STUDIJA PRAVA

  IV. GODINA Ponedjeljak Utorak Srijeda etvrtak Petak

  Sat Predavaonica Predavaonica Predavaonica Predavaonica Predavaonica

  9 9 8 9 7 9 9

  8- 8,45

  POMORSKO I OPE PROMETNO PRAVO

  POMORSKO I OPE PROMETNO PRAVO

  MEUNARODNO PRIVATNO PRAVO

  MEUNARODNO PRIVATNO PRAVO

  8,50- 9,35

  POMORSKO I OPE PROMETNO PRAVO

  POMORSKO I OPE PROMETNO PRAVO

  MEUNARODNO PRIVATNO PRAVO

  MEUNARODNO PRIVATNO PRAVO

  9,40- 10,25

  POMORSKO I OPE PROMETNO PRAVO

  POMORSKO I OPE PROMETNO PRAVO

  MEUNARODNO PRIVATNO PRAVO

  MPP GRUPA 2.

  10,40- 11,25

  POMORSKO I OPE PROMETNO PRAVO

  POM. GRUPA 2.

  RAD. GRUPA 1

  MPP GRUPA 1.

  MPP GRUPA 2.

  11,30- 12,15

  POMORSKO I OPE PROMETNO PRAVO

  POM. GRUPA 2.

  RAD. GRUPA 1

  MPP GRUPA 1.

  RADNO I SOCIJALNO PRAVO

  12,20- 13,05

  POM. GRUPA 1.

  RAD. GRUPA 2

  RADNO I SOCIJALNO PRAVO

  RADNO I SOCIJALNO PRAVO

  13,10- 13,55

  POM. GRUPA 1.

  RAD. GRUPA 2

  RADNO I SOCIJALNO PRAVO

  RADNO I SOCIJALNO PRAVO

  14,00-

  14,45

  RADNO I SOCIJALNO PRAVO

  NAPUTAK:

  - Nastava prema ovom rasporedu izvodit e se od 25.veljae (ponedjeljak) 2019. godine. - Predavanja e se odravati u predavaonici broj 9. - Tumaenje kratica: RAD. Radno i socijalno pravo; POM Pomorsko pravo; MPP.-Meunarodno privatno pravo

View more >