RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE ... ... 2020/01/02 ¢  KRIZNO KOMUNICIRANJE ¢â‚¬â€œ PRED - 312

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE ... ... 2020/01/02 ¢  KRIZNO KOMUNICIRANJE...

 • RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MARKETINGA I

  KOMUNIKACIJA – smjer KOMUNIKACIJE – redovni studenti

  1. TJEDAN NASTAVE (30.09.-4.10.)

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  1. sat 9.00-9.45

  POSLOVNI ENGLESKI 2

  – POČETNI – PRED –

  P4

  2. sat 9.50-10.35

  POSLOVNI ENGLESKI 2

  – POČETNI – PRED –

  P4

  3.sat 10.40-11.25

  POSLOVNI ENGLESKI 2

  – POČETNI – VJEŽ – P4

  4. sat 11.40-12.25

  POSLOVNI ENGLESKI 2

  – POČETNI – VJEŽ – P4

  5.sat 12.30-13.15

  6.sat 13.20-14.05

  7. sat 14.15-15.00

  8. sat 15.05- 15.50

  9. sat 15.55-16.40

  10. sat 17.00-17.40

  KRIZNO

  KOMUNICIRANJE –

  PRED - 312

  POSLOVNA I

  KOMUNIKACIJSKA

  ETIKA – PRED – P4

  11.sat 17.45-18.25

  KRIZNO

  KOMUNICIRANJE –

  PRED - 312

  POSLOVNA I

  KOMUNIKACIJSKA

  ETIKA – PRED – P4

  12. sat 18.30-19.10

  KRIZNO

  KOMUNICIRANJE –

  PRED - 312

  POSLOVNA I

  KOMUNIKACIJSKA

  ETIKA – VJEŽ – P4

  13. sat 19.25-20.05

  PROMOCIJA – PRED –

  P4

  SUVREMENA

  POSLOVNA KOMUNIK.

  – PRED – P4

  14. sat 20.10-20.50

  PROMOCIJA – PRED –

  P4

  SUVREMENA

  POSLOVNA KOMUNIK.

  – VJEŽ – P4

  15. sat 20.55-21.35

 • RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MARKETINGA I

  KOMUNIKACIJA – smjer KOMUNIKACIJE – redovni studenti

  2.TJEDAN NASTAVE (7.10.-11.10.)

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  1. sat 9.00-9.45

  NENASTAVNI DAN DAN NEOVISNOSTI

  BLAGDAN RH

  2. sat 9.50-10.35

  3.sat 10.40-11.25

  4. sat 11.40-12.25

  5.sat 12.30-13.15

  6.sat 13.20-14.05

  7. sat 14.15-15.00

  8. sat 15.05- 15.50

  9. sat 15.55-16.40

  10. sat 17.00-17.40

  NENASTAVNI DAN DAN NEOVISNOSTI

  BLAGDAN RH

  KRIZNO

  KOMUNICIRANJE –

  PRED - 312

  POSLOVNA I

  KOMUNIKACIJSKA

  ETIKA – PRED – P4

  11.sat 17.45-18.25

  KRIZNO

  KOMUNICIRANJE –

  PRED - 312

  POSLOVNA I

  KOMUNIKACIJSKA

  ETIKA – PRED – P4

  12. sat 18.30-19.10

  KRIZNO

  KOMUNICIRANJE –

  PRED - 312

  POSLOVNA I

  KOMUNIKACIJSKA

  ETIKA – VJEŽ – P4

  13. sat 19.25-20.05

  PROMOCIJA – PRED

  – P4

  SUVREMENA

  POSLOVNA

  KOMUNIK. – PRED –

  P4

  14. sat 20.10-20.50

  PROMOCIJA – PRED

  – P4

  SUVREMENA

  POSLOVNA

  KOMUNIK. – VJEŽ –

  P4

  15. sat 20.55-21.35

 • RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MARKETINGA I

  KOMUNIKACIJA – smjer KOMUNIKACIJE – redovni studenti

  3.TJEDAN NASTAVE (14.10.-18.10.)

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  1. sat 9.00-9.45

  POSLOVNI ENGLESKI

  2 – POČETNI – PRED –

  P4

  POSLOVNI ENGLESKI

  2 – NAPREDNI –

  PRED – P4

  2. sat 9.50-10.35

  POSLOVNI ENGLESKI

  2 – POČETNI – PRED –

  P4

  POSLOVNI ENGLESKI

  2 – NAPREDNI –

  PRED – P4

  3.sat 10.40-11.25

  POSLOVNI ENGLESKI

  2 – POČETNI – VJEŽ –

  P4

  POSLOVNI ENGLESKI

  2 – NAPREDNI –

  VJEŽ – P4

  4. sat 11.40-12.25

  POSLOVNI ENGLESKI

  2 – POČETNI – VJEŽ –

  P4

  POSLOVNI ENGLESKI

  2 – NAPREDNI –

  VJEŽ – P4

  5.sat 12.30-13.15

  6.sat 13.20-14.05

  7. sat 14.15-15.00

  8. sat 15.05- 15.50

  9. sat 15.55-16.40

  10. sat 17.00-17.40

  UVOD U

  MEĐUNARODNE

  ODNOSE – PRED – P1

  KRIZNO

  KOMUNICIRANJE –

  PRED - 312

  POSLOVNA I

  KOMUNIKACIJSKA

  ETIKA – PRED – P4

  11.sat 17.45-18.25

  UVOD U

  MEĐUNARODNE

  ODNOSE – PRED – P1

  KRIZNO

  KOMUNICIRANJE –

  PRED - 312

  POSLOVNA I

  KOMUNIKACIJSKA

  ETIKA – PRED – P4

  12. sat 18.30-19.10

  UVOD U

  MEĐUNARODNE

  ODNOSE – VJEŽ – P1

  KRIZNO

  KOMUNICIRANJE –

  PRED - 312

  POSLOVNA I

  KOMUNIKACIJSKA

  ETIKA – VJEŽ – P4

  13. sat 19.25-20.05

  PROMOCIJA – PRED –

  P4

  SUVREMENA

  POSLOVNA KOMUNIK.

  – PRED – P4

  14. sat 20.10-20.50

  PROMOCIJA – PRED –

  P4

  SUVREMENA

  POSLOVNA KOMUNIK.

  – VJEŽ – P4

  15. sat 20.55-21.35

 • RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MARKETINGA I

  KOMUNIKACIJA – smjer KOMUNIKACIJE – redovni studenti

  4.TJEDAN NASTAVE (21.10.-25.10.)

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  1. sat 9.00-9.45

  POSLOVNI ENGLESKI

  2 – NAPREDNI – PRED

  – P4

  POSLOVNI ENGLESKI

  2 – NAPREDNI –

  PRED – P4

  2. sat 9.50-10.35

  POSLOVNI ENGLESKI

  2 – NAPREDNI – PRED

  – P4

  POSLOVNI ENGLESKI

  2 – NAPREDNI –

  VJEŽ – P4

  3.sat 10.40-11.25

  POSLOVNI ENGLESKI

  2 – NAPREDNI – VJEŽ

  – P4

  4. sat 11.40-12.25

  POSLOVNI ENGLESKI

  2 – NAPREDNI – VJEŽ

  – P4

  5.sat 12.30-13.15

  PROMOCIJA – VJEŽ –

  P4

  6.sat 13.20-14.05

  PROMOCIJA – VJEŽ –

  P4

  7. sat 14.15-15.00

  8. sat 15.05- 15.50

  9. sat 15.55-16.40

  10. sat 17.00-17.40

  UVOD U

  MEĐUNARODNE

  ODNOSE – PRED – P1

  KRIZNO

  KOMUNICIRANJE –

  PRED - 312

  POSLOVNA I

  KOMUNIKACIJSKA

  ETIKA – PRED – P4

  11.sat 17.45-18.25

  UVOD U

  MEĐUNARODNE

  ODNOSE – PRED – P1

  KRIZNO

  KOMUNICIRANJE –

  PRED - 312

  POSLOVNA I

  KOMUNIKACIJSKA

  ETIKA – PRED – P4

  12. sat 18.30-19.10

  UVOD U

  MEĐUNARODNE

  ODNOSE – VJEŽ – P1

  KRIZNO

  KOMUNICIRANJE –

  PRED - 312

  POSLOVNA I

  KOMUNIKACIJSKA

  ETIKA – VJEŽ – P4

  13. sat 19.25-20.05

  PROMOCIJA – PRED –

  P4

  SUVREMENA

  POSLOVNA KOMUNIK.

  – PRED – P4

  14. sat 20.10-20.50

  PROMOCIJA – PRED –

  P4

  SUVREMENA

  POSLOVNA KOMUNIK.

  – VJEŽ – P4

  15. sat 20.55-21.35

 • RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MARKETINGA I

  KOMUNIKACIJA – smjer KOMUNIKACIJE – redovni studenti

  5.TJEDAN NASTAVE (28.10.-01.11.)

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  1. sat 9.00-9.45

  POSLOVNI ENGLESKI

  2 – POČETNI – PRED –

  P4

  SVI SVETI

  BLAGDAN RH

  2. sat 9.50-10.35

  POSLOVNI ENGLESKI

  2 – POČETNI – PRED –

  P4

  3.sat 10.40-11.25

  POSLOVNI ENGLESKI

  2 – POČETNI – VJEŽ –

  P4

  4. sat 11.40-12.25

  POSLOVNI ENGLESKI

  2 – POČETNI – VJEŽ –

  P4

  5.sat 12.30-13.15

  PROMOCIJA – VJEŽ –

  P4

  6.sat 13.20-14.05

  PROMOCIJA – VJEŽ –

  P4

  7. sat 14.15-15.00

  8. sat 15.05- 15.50

  9. sat 15.55-16.40

  10. sat 17.00-17.40

  UVOD U

  MEĐUNARODNE

  ODNOSE – PRED – P1

  KRIZNO

  KOMUNICIRANJE –

  PRED - 312

  POSLOVNA I

  KOMUNIKACIJSKA

  ETIKA – PRED – P4

  SVI SVETI

  BLAGDAN RH

  11.sat 17.45-18.25

  UVOD U

  MEĐUNARODNE

  ODNOSE – PRED – P1

  KRIZNO

  KOMUNICIRANJE –

  PRED - 312

  POSLOVNA I

  KOMUNIKACIJSKA

  ETIKA – PRED – P4

  12. sat 18.30-19.10

  UVOD U

  MEĐUNARODNE

  ODNOSE – VJEŽ – P1

  KRIZNO

  KOMUNICIRANJE –

  PRED - 312

  POSLOVNA I

  KOMUNIKACIJSKA

  ETIKA – VJEŽ – P4

  13. sat 19.25-20.05

  PROMOCIJA – PRED –

  P4

  SUVREMENA

  POSLOVNA KOMUNIK.

  – PRED – P4

  14. sat 20.10-20.50

  PROMOCIJA – PRED –

  P4

  SUVREMENA

  POSLOVNA KOMUNIK.

  – VJEŽ – P4

  15. sat 20.55-21.35

 • RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PRE