16
RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MARKETINGA I KOMUNIKACIJA – smjer KOMUNIKACIJE – redovni studenti 1. TJEDAN NASTAVE (30.09.-4.10.) PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK 1. sat 9.00-9.45 POSLOVNI ENGLESKI 2 – POČETNI – PRED – P4 2. sat 9.50-10.35 POSLOVNI ENGLESKI 2 – POČETNI – PRED – P4 3.sat 10.40-11.25 POSLOVNI ENGLESKI 2 – POČETNI – VJEŽ – P4 4. sat 11.40-12.25 POSLOVNI ENGLESKI 2 – POČETNI – VJEŽ – P4 5.sat 12.30-13.15 6.sat 13.20-14.05 7. sat 14.15-15.00 8. sat 15.05- 15.50 9. sat 15.55-16.40 10. sat 17.00-17.40 KRIZNO KOMUNICIRANJE – PRED - 312 POSLOVNA I KOMUNIKACIJSKA ETIKA – PRED – P4 11.sat 17.45-18.25 KRIZNO KOMUNICIRANJE – PRED - 312 POSLOVNA I KOMUNIKACIJSKA ETIKA – PRED – P4 12. sat 18.30-19.10 KRIZNO KOMUNICIRANJE – PRED - 312 POSLOVNA I KOMUNIKACIJSKA ETIKA – VJEŽ – P4 13. sat 19.25-20.05 PROMOCIJA – PRED – P4 SUVREMENA POSLOVNA KOMUNIK. – PRED – P4 14. sat 20.10-20.50 PROMOCIJA – PRED – P4 SUVREMENA POSLOVNA KOMUNIK. – VJEŽ – P4 15. sat 20.55-21.35

RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE ......2020/01/02  · KRIZNO KOMUNICIRANJE – PRED - 312 POSLOVNA I KOMUNIKACIJSKA ETIKA – PRED – P4 12. sat 18.30-19.10 UVOD U MEĐUNARODNE

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE ......2020/01/02  · KRIZNO KOMUNICIRANJE – PRED - 312 POSLOVNA I KOMUNIKACIJSKA ETIKA – PRED – P4 12. sat 18.30-19.10 UVOD U MEĐUNARODNE

RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MARKETINGA I

KOMUNIKACIJA – smjer KOMUNIKACIJE – redovni studenti

1. TJEDAN NASTAVE (30.09.-4.10.)

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1. sat 9.00-9.45

POSLOVNI ENGLESKI 2

– POČETNI – PRED –

P4

2. sat 9.50-10.35

POSLOVNI ENGLESKI 2

– POČETNI – PRED –

P4

3.sat 10.40-11.25

POSLOVNI ENGLESKI 2

– POČETNI – VJEŽ – P4

4. sat 11.40-12.25

POSLOVNI ENGLESKI 2

– POČETNI – VJEŽ – P4

5.sat 12.30-13.15

6.sat 13.20-14.05

7. sat 14.15-15.00

8. sat 15.05- 15.50

9. sat 15.55-16.40

10. sat 17.00-17.40

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

PRED - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – PRED – P4

11.sat 17.45-18.25

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

PRED - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – PRED – P4

12. sat 18.30-19.10

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

PRED - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – VJEŽ – P4

13. sat 19.25-20.05

PROMOCIJA – PRED –

P4

SUVREMENA

POSLOVNA KOMUNIK.

– PRED – P4

14. sat 20.10-20.50

PROMOCIJA – PRED –

P4

SUVREMENA

POSLOVNA KOMUNIK.

– VJEŽ – P4

15. sat 20.55-21.35

Page 2: RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE ......2020/01/02  · KRIZNO KOMUNICIRANJE – PRED - 312 POSLOVNA I KOMUNIKACIJSKA ETIKA – PRED – P4 12. sat 18.30-19.10 UVOD U MEĐUNARODNE

RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MARKETINGA I

KOMUNIKACIJA – smjer KOMUNIKACIJE – redovni studenti

2.TJEDAN NASTAVE (7.10.-11.10.)

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1. sat 9.00-9.45

NENASTAVNI DAN DAN NEOVISNOSTI

BLAGDAN RH

2. sat 9.50-10.35

3.sat 10.40-11.25

4. sat 11.40-12.25

5.sat 12.30-13.15

6.sat 13.20-14.05

7. sat 14.15-15.00

8. sat 15.05- 15.50

9. sat 15.55-16.40

10. sat 17.00-17.40

NENASTAVNI DAN DAN NEOVISNOSTI

BLAGDAN RH

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

PRED - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – PRED – P4

11.sat 17.45-18.25

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

PRED - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – PRED – P4

12. sat 18.30-19.10

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

PRED - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – VJEŽ – P4

13. sat 19.25-20.05

PROMOCIJA – PRED

– P4

SUVREMENA

POSLOVNA

KOMUNIK. – PRED –

P4

14. sat 20.10-20.50

PROMOCIJA – PRED

– P4

SUVREMENA

POSLOVNA

KOMUNIK. – VJEŽ –

P4

15. sat 20.55-21.35

Page 3: RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE ......2020/01/02  · KRIZNO KOMUNICIRANJE – PRED - 312 POSLOVNA I KOMUNIKACIJSKA ETIKA – PRED – P4 12. sat 18.30-19.10 UVOD U MEĐUNARODNE

RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MARKETINGA I

KOMUNIKACIJA – smjer KOMUNIKACIJE – redovni studenti

3.TJEDAN NASTAVE (14.10.-18.10.)

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1. sat 9.00-9.45

POSLOVNI ENGLESKI

2 – POČETNI – PRED –

P4

POSLOVNI ENGLESKI

2 – NAPREDNI –

PRED – P4

2. sat 9.50-10.35

POSLOVNI ENGLESKI

2 – POČETNI – PRED –

P4

POSLOVNI ENGLESKI

2 – NAPREDNI –

PRED – P4

3.sat 10.40-11.25

POSLOVNI ENGLESKI

2 – POČETNI – VJEŽ –

P4

POSLOVNI ENGLESKI

2 – NAPREDNI –

VJEŽ – P4

4. sat 11.40-12.25

POSLOVNI ENGLESKI

2 – POČETNI – VJEŽ –

P4

POSLOVNI ENGLESKI

2 – NAPREDNI –

VJEŽ – P4

5.sat 12.30-13.15

6.sat 13.20-14.05

7. sat 14.15-15.00

8. sat 15.05- 15.50

9. sat 15.55-16.40

10. sat 17.00-17.40

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

PRED - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – PRED – P4

11.sat 17.45-18.25

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

PRED - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – PRED – P4

12. sat 18.30-19.10

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – VJEŽ – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

PRED - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – VJEŽ – P4

13. sat 19.25-20.05

PROMOCIJA – PRED –

P4

SUVREMENA

POSLOVNA KOMUNIK.

– PRED – P4

14. sat 20.10-20.50

PROMOCIJA – PRED –

P4

SUVREMENA

POSLOVNA KOMUNIK.

– VJEŽ – P4

15. sat 20.55-21.35

Page 4: RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE ......2020/01/02  · KRIZNO KOMUNICIRANJE – PRED - 312 POSLOVNA I KOMUNIKACIJSKA ETIKA – PRED – P4 12. sat 18.30-19.10 UVOD U MEĐUNARODNE

RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MARKETINGA I

KOMUNIKACIJA – smjer KOMUNIKACIJE – redovni studenti

4.TJEDAN NASTAVE (21.10.-25.10.)

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1. sat 9.00-9.45

POSLOVNI ENGLESKI

2 – NAPREDNI – PRED

– P4

POSLOVNI ENGLESKI

2 – NAPREDNI –

PRED – P4

2. sat 9.50-10.35

POSLOVNI ENGLESKI

2 – NAPREDNI – PRED

– P4

POSLOVNI ENGLESKI

2 – NAPREDNI –

VJEŽ – P4

3.sat 10.40-11.25

POSLOVNI ENGLESKI

2 – NAPREDNI – VJEŽ

– P4

4. sat 11.40-12.25

POSLOVNI ENGLESKI

2 – NAPREDNI – VJEŽ

– P4

5.sat 12.30-13.15

PROMOCIJA – VJEŽ –

P4

6.sat 13.20-14.05

PROMOCIJA – VJEŽ –

P4

7. sat 14.15-15.00

8. sat 15.05- 15.50

9. sat 15.55-16.40

10. sat 17.00-17.40

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

PRED - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – PRED – P4

11.sat 17.45-18.25

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

PRED - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – PRED – P4

12. sat 18.30-19.10

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – VJEŽ – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

PRED - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – VJEŽ – P4

13. sat 19.25-20.05

PROMOCIJA – PRED –

P4

SUVREMENA

POSLOVNA KOMUNIK.

– PRED – P4

14. sat 20.10-20.50

PROMOCIJA – PRED –

P4

SUVREMENA

POSLOVNA KOMUNIK.

– VJEŽ – P4

15. sat 20.55-21.35

Page 5: RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE ......2020/01/02  · KRIZNO KOMUNICIRANJE – PRED - 312 POSLOVNA I KOMUNIKACIJSKA ETIKA – PRED – P4 12. sat 18.30-19.10 UVOD U MEĐUNARODNE

RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MARKETINGA I

KOMUNIKACIJA – smjer KOMUNIKACIJE – redovni studenti

5.TJEDAN NASTAVE (28.10.-01.11.)

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1. sat 9.00-9.45

POSLOVNI ENGLESKI

2 – POČETNI – PRED –

P4

SVI SVETI

BLAGDAN RH

2. sat 9.50-10.35

POSLOVNI ENGLESKI

2 – POČETNI – PRED –

P4

3.sat 10.40-11.25

POSLOVNI ENGLESKI

2 – POČETNI – VJEŽ –

P4

4. sat 11.40-12.25

POSLOVNI ENGLESKI

2 – POČETNI – VJEŽ –

P4

5.sat 12.30-13.15

PROMOCIJA – VJEŽ –

P4

6.sat 13.20-14.05

PROMOCIJA – VJEŽ –

P4

7. sat 14.15-15.00

8. sat 15.05- 15.50

9. sat 15.55-16.40

10. sat 17.00-17.40

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

PRED - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – PRED – P4

SVI SVETI

BLAGDAN RH

11.sat 17.45-18.25

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

PRED - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – PRED – P4

12. sat 18.30-19.10

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – VJEŽ – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

PRED - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – VJEŽ – P4

13. sat 19.25-20.05

PROMOCIJA – PRED –

P4

SUVREMENA

POSLOVNA KOMUNIK.

– PRED – P4

14. sat 20.10-20.50

PROMOCIJA – PRED –

P4

SUVREMENA

POSLOVNA KOMUNIK.

– VJEŽ – P4

15. sat 20.55-21.35

Page 6: RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE ......2020/01/02  · KRIZNO KOMUNICIRANJE – PRED - 312 POSLOVNA I KOMUNIKACIJSKA ETIKA – PRED – P4 12. sat 18.30-19.10 UVOD U MEĐUNARODNE

RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MARKETINGA I

KOMUNIKACIJA – smjer KOMUNIKACIJE – redovni studenti

6.TJEDAN NASTAVE (04.11.-08.11.)

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1. sat 9.00-9.45

POSLOVNI ENGLESKI

2 – NAPREDNI – PRED

– P4

2. sat 9.50-10.35

POSLOVNI ENGLESKI

2 – NAPREDNI – PRED

– P4

3.sat 10.40-11.25

POSLOVNI ENGLESKI

2 – NAPREDNI – VJEŽ

– P4

4. sat 11.40-12.25

POSLOVNI ENGLESKI

2 – NAPREDNI – VJEŽ

– P4

5.sat 12.30-13.15

PROMOCIJA – VJEŽ –

P4

6.sat 13.20-14.05

PROMOCIJA – VJEŽ –

P4

7. sat 14.15-15.00

8. sat 15.05- 15.50

9. sat 15.55-16.40

10. sat 17.00-17.40

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

PRED - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – PRED – P4

11.sat 17.45-18.25

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

PRED - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – PRED – P4

12. sat 18.30-19.10

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – VJEŽ – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

PRED - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – VJEŽ – P4

13. sat 19.25-20.05

PROMOCIJA – PRED –

P4

SUVREMENA

POSLOVNA KOMUNIK.

– PRED – P4

14. sat 20.10-20.50

PROMOCIJA – PRED –

P4

SUVREMENA

POSLOVNA KOMUNIK.

– VJEŽ – P4

15. sat 20.55-21.35

Page 7: RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE ......2020/01/02  · KRIZNO KOMUNICIRANJE – PRED - 312 POSLOVNA I KOMUNIKACIJSKA ETIKA – PRED – P4 12. sat 18.30-19.10 UVOD U MEĐUNARODNE

RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MARKETINGA I

KOMUNIKACIJA – smjer KOMUNIKACIJE – redovni studenti

7.TJEDAN NASTAVE (11.11.-15.11.)

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1. sat 9.00-9.45

POSLOVNI ENGLESKI

2 – POČETNI – PRED –

P4

2. sat 9.50-10.35

POSLOVNI ENGLESKI

2 – POČETNI – PRED –

P4

3.sat 10.40-11.25

POSLOVNI ENGLESKI

2 – POČETNI – VJEŽ –

P4

4. sat 11.40-12.25

POSLOVNI ENGLESKI

2 – POČETNI – VJEŽ –

P4

5.sat 12.30-13.15

PROMOCIJA – VJEŽ –

P4

6.sat 13.20-14.05

PROMOCIJA – VJEŽ –

P4

7. sat 14.15-15.00

8. sat 15.05- 15.50

9. sat 15.55-16.40

10. sat 17.00-17.40

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

PRED - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – PRED – P4

11.sat 17.45-18.25

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

PRED - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – PRED – P4

12. sat 18.30-19.10

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – VJEŽ – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

PRED - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – VJEŽ – P4

13. sat 19.25-20.05

PROMOCIJA – PRED –

P4

SUVREMENA

POSLOVNA KOMUNIK.

– PRED – P4

14. sat 20.10-20.50

PROMOCIJA – PRED –

P4

SUVREMENA

POSLOVNA KOMUNIK.

– VJEŽ – P4

15. sat 20.55-21.35

Page 8: RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE ......2020/01/02  · KRIZNO KOMUNICIRANJE – PRED - 312 POSLOVNA I KOMUNIKACIJSKA ETIKA – PRED – P4 12. sat 18.30-19.10 UVOD U MEĐUNARODNE

RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MARKETINGA I

KOMUNIKACIJA – smjer KOMUNIKACIJE – redovni studenti

8.TJEDAN NASTAVE (18.11.-22.11.)

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1. sat 9.00-9.45

POSLOVNI ENGLESKI

2 – NAPREDNI – PRED

– P4

2. sat 9.50-10.35

POSLOVNI ENGLESKI

2 – NAPREDNI – PRED

– P4

3.sat 10.40-11.25

POSLOVNI ENGLESKI

2 – NAPREDNI – VJEŽ

– P4

4. sat 11.40-12.25

POSLOVNI ENGLESKI

2 – NAPREDNI – VJEŽ

– P4

5.sat 12.30-13.15

PROMOCIJA – VJEŽ –

P4

6.sat 13.20-14.05

PROMOCIJA – VJEŽ –

P4

7. sat 14.15-15.00

8. sat 15.05- 15.50

9. sat 15.55-16.40

10. sat 17.00-17.40

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

PRED - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – PRED – P4

11.sat 17.45-18.25

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

PRED - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – PRED – P4

12. sat 18.30-19.10

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – VJEŽ – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

PRED - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – VJEŽ – P4

13. sat 19.25-20.05

PROMOCIJA – PRED –

P4

SUVREMENA

POSLOVNA KOMUNIK.

– PRED – P4

14. sat 20.10-20.50

PROMOCIJA – PRED –

P4

SUVREMENA

POSLOVNA KOMUNIK.

– VJEŽ – P4

15. sat 20.55-21.35

Page 9: RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE ......2020/01/02  · KRIZNO KOMUNICIRANJE – PRED - 312 POSLOVNA I KOMUNIKACIJSKA ETIKA – PRED – P4 12. sat 18.30-19.10 UVOD U MEĐUNARODNE

RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MARKETINGA I

KOMUNIKACIJA – smjer KOMUNIKACIJE – redovni studenti

9.TJEDAN NASTAVE (25.11.-29.11.)

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1. sat 9.00-9.45

POSLOVNI ENGLESKI

2 – POČETNI – PRED –

P4

2. sat 9.50-10.35

POSLOVNI ENGLESKI

2 – POČETNI – PRED –

P4

3.sat 10.40-11.25

POSLOVNI ENGLESKI

2 – POČETNI – VJEŽ –

P4

4. sat 11.40-12.25

POSLOVNI ENGLESKI

2 – POČETNI – VJEŽ –

P4

5.sat 12.30-13.15

PROMOCIJA – VJEŽ –

P4

6.sat 13.20-14.05

PROMOCIJA – VJEŽ –

P4

7. sat 14.15-15.00

8. sat 15.05- 15.50

9. sat 15.55-16.40

10. sat 17.00-17.40

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

PRED - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – PRED – P4

11.sat 17.45-18.25

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

PRED - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – PRED – P4

12. sat 18.30-19.10

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – VJEŽ – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

PRED - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – VJEŽ – P4

13. sat 19.25-20.05

PROMOCIJA – PRED –

P4

SUVREMENA

POSLOVNA KOMUNIK.

– PRED – P4

14. sat 20.10-20.50

PROMOCIJA – PRED –

P4

SUVREMENA

POSLOVNA KOMUNIK.

– VJEŽ – P4

15. sat 20.55-21.35

Page 10: RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE ......2020/01/02  · KRIZNO KOMUNICIRANJE – PRED - 312 POSLOVNA I KOMUNIKACIJSKA ETIKA – PRED – P4 12. sat 18.30-19.10 UVOD U MEĐUNARODNE

RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MARKETINGA I

KOMUNIKACIJA – smjer KOMUNIKACIJE – redovni studenti

10.TJEDAN NASTAVE (2.12.-6.12.)

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1. sat 9.00-9.45

POSLOVNI ENGLESKI

2 – NAPREDNI – PRED

– P4

2. sat 9.50-10.35

POSLOVNI ENGLESKI

2 – NAPREDNI – PRED

– P4

3.sat 10.40-11.25

POSLOVNI ENGLESKI

2 – NAPREDNI – VJEŽ

– P4

4. sat 11.40-12.25

POSLOVNI ENGLESKI

2 – NAPREDNI – VJEŽ

– P4

5.sat 12.30-13.15

PROMOCIJA – VJEŽ –

P4

6.sat 13.20-14.05

PROMOCIJA – VJEŽ –

P4

7. sat 14.15-15.00

8. sat 15.05- 15.50

9. sat 15.55-16.40

10. sat 17.00-17.40

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

VJEŽ - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – PRED – P4

11.sat 17.45-18.25

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

VJEŽ - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – PRED – P4

12. sat 18.30-19.10

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – VJEŽ – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

VJEŽ - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – VJEŽ – P4

13. sat 19.25-20.05

PROMOCIJA – PRED –

P4

SUVREMENA

POSLOVNA KOMUNIK.

– PRED – P4

14. sat 20.10-20.50

PROMOCIJA – PRED –

P4

SUVREMENA

POSLOVNA KOMUNIK.

– VJEŽ – P4

15. sat 20.55-21.35

Page 11: RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE ......2020/01/02  · KRIZNO KOMUNICIRANJE – PRED - 312 POSLOVNA I KOMUNIKACIJSKA ETIKA – PRED – P4 12. sat 18.30-19.10 UVOD U MEĐUNARODNE

RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MARKETINGA I

KOMUNIKACIJA – smjer KOMUNIKACIJE – redovni studenti

11.TJEDAN NASTAVE (9.12.-13.12.)

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1. sat 9.00-9.45

POSLOVNI ENGLESKI

2 – POČETNI – PRED –

P4

2. sat 9.50-10.35

POSLOVNI ENGLESKI

2 – POČETNI – PRED –

P4

3.sat 10.40-11.25

POSLOVNI ENGLESKI

2 – POČETNI – VJEŽ –

P4

4. sat 11.40-12.25

POSLOVNI ENGLESKI

2 – POČETNI – VJEŽ –

P4

5.sat 12.30-13.15

PROMOCIJA – VJEŽ –

P4

6.sat 13.20-14.05

7. sat 14.15-15.00

8. sat 15.05- 15.50

9. sat 15.55-16.40

10. sat 17.00-17.40

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

VJEŽ - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – PRED – P4

11.sat 17.45-18.25

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

VJEŽ - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – PRED – P4

12. sat 18.30-19.10

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – VJEŽ – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

VJEŽ - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – VJEŽ – P4

13. sat 19.25-20.05

PROMOCIJA – PRED –

P4

SUVREMENA

POSLOVNA KOMUNIK.

– PRED – P4

14. sat 20.10-20.50

PROMOCIJA – PRED –

P4

SUVREMENA

POSLOVNA KOMUNIK.

– VJEŽ – P4

15. sat 20.55-21.35

Page 12: RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE ......2020/01/02  · KRIZNO KOMUNICIRANJE – PRED - 312 POSLOVNA I KOMUNIKACIJSKA ETIKA – PRED – P4 12. sat 18.30-19.10 UVOD U MEĐUNARODNE

RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MARKETINGA I

KOMUNIKACIJA – smjer KOMUNIKACIJE – redovni studenti

12.TJEDAN NASTAVE (16.12.-20.12.)

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1. sat 9.00-9.45

POSLOVNI ENGLESKI

2 – NAPREDNI – PRED

– P4

2. sat 9.50-10.35

POSLOVNI ENGLESKI

2 – NAPREDNI – PRED

– P4

3.sat 10.40-11.25

POSLOVNI ENGLESKI

2 – NAPREDNI – VJEŽ

– P4

4. sat 11.40-12.25

POSLOVNI ENGLESKI

2 – NAPREDNI – VJEŽ

– P4

5.sat 12.30-13.15

6.sat 13.20-14.05

7. sat 14.15-15.00

8. sat 15.05- 15.50

9. sat 15.55-16.40

10. sat 17.00-17.40

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

VJEŽ - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – PRED – P4

11.sat 17.45-18.25

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

VJEŽ - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – PRED – P4

12. sat 18.30-19.10

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – VJEŽ – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

VJEŽ - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – VJEŽ – P4

13. sat 19.25-20.05

PROMOCIJA – PRED –

P4

SUVREMENA

POSLOVNA KOMUNIK.

– PRED – P4

14. sat 20.10-20.50

PROMOCIJA – PRED –

P4

SUVREMENA

POSLOVNA KOMUNIK.

– VJEŽ – P4

15. sat 20.55-21.35

Page 13: RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE ......2020/01/02  · KRIZNO KOMUNICIRANJE – PRED - 312 POSLOVNA I KOMUNIKACIJSKA ETIKA – PRED – P4 12. sat 18.30-19.10 UVOD U MEĐUNARODNE

RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MARKETINGA I

KOMUNIKACIJA – smjer KOMUNIKACIJE – redovni studenti

13.TJEDAN NASTAVE (6.01.-10.01.)

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1. sat 9.00-9.45

SVETA TRI KRALJA

BLAGDAN RH

POSLOVNI ENGLESKI

2 – POČETNI – PRED –

P4

2. sat 9.50-10.35

POSLOVNI ENGLESKI

2 – POČETNI – PRED –

P4

3.sat 10.40-11.25

POSLOVNI ENGLESKI

2 – POČETNI – VJEŽ –

P4

4. sat 11.40-12.25

POSLOVNI ENGLESKI

2 – POČETNI – VJEŽ –

P4

5.sat 12.30-13.15

6.sat 13.20-14.05

7. sat 14.15-15.00

8. sat 15.05- 15.50

9. sat 15.55-16.40

10. sat 17.00-17.40

SVETA TRI KRALJA

BLAGDAN RH

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

VJEŽ - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – PRED – P4

11.sat 17.45-18.25

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

VJEŽ - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – PRED – P4

12. sat 18.30-19.10

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

VJEŽ - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – VJEŽ – P4

13. sat 19.25-20.05

PROMOCIJA – PRED –

P4

SUVREMENA

POSLOVNA KOMUNIK.

– PRED – P4

14. sat 20.10-20.50

PROMOCIJA – PRED –

P4

SUVREMENA

POSLOVNA KOMUNIK.

– VJEŽ – P4

15. sat 20.55-21.35

Page 14: RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE ......2020/01/02  · KRIZNO KOMUNICIRANJE – PRED - 312 POSLOVNA I KOMUNIKACIJSKA ETIKA – PRED – P4 12. sat 18.30-19.10 UVOD U MEĐUNARODNE

RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MARKETINGA I

KOMUNIKACIJA – smjer KOMUNIKACIJE – redovni studenti

14.TJEDAN NASTAVE (13.01.-17.01.)

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1. sat 9.00-9.45

POSLOVNI ENGLESKI

2 – NAPREDNI – PRED

– P4

2. sat 9.50-10.35

POSLOVNI ENGLESKI

2 – NAPREDNI – PRED

– P4

3.sat 10.40-11.25

POSLOVNI ENGLESKI

2 – NAPREDNI – VJEŽ

– P4

4. sat 11.40-12.25

POSLOVNI ENGLESKI

2 – NAPREDNI – VJEŽ

– P4

5.sat 12.30-13.15

6.sat 13.20-14.05

7. sat 14.15-15.00

8. sat 15.05- 15.50

9. sat 15.55-16.40

10. sat 17.00-17.40

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

VJEŽ - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – PRED – P4

11.sat 17.45-18.25

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

VJEŽ - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – PRED – P4

12. sat 18.30-19.10

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – VJEŽ – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

VJEŽ - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – VJEŽ – P4

13. sat 19.25-20.05

PROMOCIJA – PRED –

P4

SUVREMENA

POSLOVNA KOMUNIK.

– PRED – P4

14. sat 20.10-20.50

PROMOCIJA – PRED –

P4

SUVREMENA

POSLOVNA KOMUNIK.

– VJEŽ – P4

15. sat 20.55-21.35

Page 15: RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE ......2020/01/02  · KRIZNO KOMUNICIRANJE – PRED - 312 POSLOVNA I KOMUNIKACIJSKA ETIKA – PRED – P4 12. sat 18.30-19.10 UVOD U MEĐUNARODNE

RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MARKETINGA I

KOMUNIKACIJA – smjer KOMUNIKACIJE – redovni studenti

15.TJEDAN NASTAVE (20.01.-24.01.)

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1. sat 9.00-9.45

POSLOVNI ENGLESKI

2 – POČETNI – PRED –

P4

2. sat 9.50-10.35

POSLOVNI ENGLESKI

2 – POČETNI – VJEŽ –

P4

3.sat 10.40-11.25

POSLOVNI ENGLESKI

2 – NAPREDNI –

PRED– P4

4. sat 11.40-12.25

POSLOVNI ENGLESKI

2 – NAPREDNI – VJEŽ

– P4

5.sat 12.30-13.15

6.sat 13.20-14.05

7. sat 14.15-15.00

8. sat 15.05- 15.50

9. sat 15.55-16.40

10. sat 17.00-17.40

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

PRED - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – PRED – P4

11.sat 17.45-18.25

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

PRED - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – PRED – P4

12. sat 18.30-19.10

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – VJEŽ – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

PRED - 312

POSLOVNA I

KOMUNIKACIJSKA

ETIKA – VJEŽ – P4

13. sat 19.25-20.05

PROMOCIJA – PRED –

P4

SUVREMENA

POSLOVNA KOMUNIK.

– PRED – P4

14. sat 20.10-20.50

PROMOCIJA – PRED –

P4

SUVREMENA

POSLOVNA KOMUNIK.

– VJEŽ – P4

15. sat 20.55-21.35

Page 16: RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE ......2020/01/02  · KRIZNO KOMUNICIRANJE – PRED - 312 POSLOVNA I KOMUNIKACIJSKA ETIKA – PRED – P4 12. sat 18.30-19.10 UVOD U MEĐUNARODNE

RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020. 2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MARKETINGA I

KOMUNIKACIJA – smjer KOMUNIKACIJE – redovni studenti

16.TJEDAN NASTAVE (27.01.-31.01.)

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1. sat 9.00-9.45

2. sat 9.50-10.35

3.sat 10.40-11.25

4. sat 11.40-12.25

5.sat 12.30-13.15

6.sat 13.20-14.05

7. sat 14.15-15.00

8. sat 15.05- 15.50

9. sat 15.55-16.40

10. sat 17.00-17.40

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

PRED – P1

PROMOCIJA –

PRED – P4

11.sat 17.45-18.25

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – PRED – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

PRED – P1

PROMOCIJA –

PRED – P4

12. sat 18.30-19.10

UVOD U

MEĐUNARODNE

ODNOSE – VJEŽ – P1

KRIZNO

KOMUNICIRANJE –

PRED – P1

13. sat 19.25-20.05

14. sat 20.10-20.50

15. sat 20.55-21.35