of 202/202
Adresa: Str. Rm.Sărat, nr. 1, comuna Șuțești, județul Brăila Tel./Fax: 0239 667 813 E-mail: [email protected] Pagină web: www.scoala-sutesti.ucoz.net RAPORT PRIVIND CALITATEA ÎNVĂŢĂRII LA NIVELUL UNITĂŢII ÎNTOCMIT, DIRECTOR, DIRECTOR ADJUNCT, PROF. ROȘIORU SILVIU – STELICĂ PROF. TANASE ALIN GABRIEL

RAPORT PRIVIND CALITATEA ÎNVĂŢĂRII LA NIVELUL UNITĂŢII

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RAPORT PRIVIND CALITATEA ÎNVĂŢĂRII LA NIVELUL UNITĂŢII

Adresa: Str. Rm.Srat, nr. 1, comuna ueti, judeul Brila Tel./Fax: 0239 667 813
E-mail: [email protected] Pagin web: www.scoala-sutesti.ucoz.net
RAPORT PRIVIND CALITATEA ÎNVRII LA NIVELUL UNITII
ÎNTOCMIT,
DIRECTOR, DIRECTOR ADJUNCT, PROF. ROIORU SILVIU – STELIC PROF. TANASE ALIN GABRIEL
E-mail: [email protected] Pagin web: www.scoala-sutesti.ucoz.net
1. CONTEXTUL LEGISLATIV
În anul colar 2019-2020, la coala Gimnazial ueti activitatea managerial s-a desfurat sub
semnul continurii aplicrii principiilor reformei în învmântul preuniversitar de stat.
Întocmirea documentelor de proiectare a activitii la toate nivel urile s-a realizat în
concordan cu:
2. Planul managerial unic al ISJ Brila;
3. Metodologia formrii continue a personalului didactic din învmântul preuniversitar;
4. Regulamentul de Organizare i Funcionare a Unitilor de Învmânt Preuniversitar
5. Regulamentul de organizare i funcionare a Consiliului de Administraie;
6. Regulamentul privind asigurarea calitii în educaie;
7. Deciziile i ordinele transmise de ISJ Braila;
8. Metodologiile elaborate de MEN, privitoare la învmântul preuniversitar gimnazial de stat;
9. Ordin MEN privind organizarea i desfurarea admiterii în învmântul liceal de stat pentru
anul 2020-2020;
10. Ordin MEN privind organizarea i desfurarea evalurii naionale pentru elevii clasei a VIII-
a
11. Planul operaional al ISJ Brila, privind msurile de prevenire i combatere a violenei în
mediul colar;
14. Curriculum National ;
16. Metodologia evalurii personalului didactic i nedidactic
17. Instructiuni i note de informare ale ISJ Brila;
18. ROF: Regulament de organizare i funcionare pentru anul colar 2019-2020
2. ASPECTE GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL UNITII DE
ÎNVMÂNT Documentele de proiectare managerial anual i semestrial au fost realizate în cadrul general
stabilit prin strategia de dezvoltare a învmântului preuniversitar elaborat de Inspectoratul
colar Judeean Brila i au fost întocmite pe baza urmtoarelor:
1)Documente de evaluare i diagnoz:
a.Rapoartele de activitate ale catedrelor de specialitate i ale comisiilor i grupurilor de lucru
desemnate prin decizii interne în anul colar 2019/2020;
b.Documente de raportare financiar-contabil;
2)Documente de proiectare:
E-mail: [email protected] Pagin web: www.scoala-sutesti.ucoz.net
a.Proiectul de dezvoltare instituional;
c.Proiectul de buget de venituri i cheltuieli pentru 2020
2.În scopul atingerii obiectivelor propuse prin planul managerial pentru anul colar 2019/2020 au
fost emise decizii interne pentru numirea:
1) Coordonatorului pentru proiecte i programe educative colare i extracolare, efilor de
catedre i responsabililor de discipline;
2)Comisiilor i grupurilor de lucru cu atribuii specifice:
a)Comisia metodic
b)Comisia pentru burse, programe sociale i alte forme de sprijin financiar
c)Comisia pentru evaluarea i asigurarea calitii
d)Comisiei pentru organizarea examenelor de corigen, de încheierea situaiei colare i de
diferen
f)Comisiei pentru verificarea cataloagelor (completarea cataloagelor, frecvena elevilor i notarea
ritmic
g)Comisia pentru curriculum i stabilirea graficului de desfurare a lucrrilor semestriale
h)Coordonatorului pentru proiecte i programe educative colare i extracolare
i)Comisia diriginilor
k)Comisia pentru promovarea imaginii colii i actualizarea paginii WEB
3.Activitile de monitorizare i control s-au realizat în principal prin urmtoarele forme:
1)Pentru activitatea didactic:
a.Asistene la ore efectuate de director, director adjunct, responsabil CEAC si efii de catedre;
b.Evaluarea documentelor de proiectare curricular i monitorizarea modului de respectare a
acestora, inclusiv la nivelul notrii elevilor;
c.Analiza periodic a documentelor catedrelor de specialitate i aplicarea coreciilor necesare în
activitatea acestora;
e.Analiza rezultatelor obinute de elevi la concursuri colare;
f.Analiza periodic a aplicrii consecvente a prevederilor regulamentare privind disciplina
elevilor;
contabil;
b.Verificarea i, dup caz, semnarea fiecrui document din circuitul financiar- contabil;
c.Verificarea periodic a modului de respectare a circuitului documentelor;
d.Inventarierea anual a activelor i pasivelor instituiei.
A fost promovat un climat de transparen în care s fie asigurat implicarea cadrelor didactice,
E-mail: [email protected] Pagin web: www.scoala-sutesti.ucoz.net
reprezentanilor comunitii locale, elevilor i prinilor în actul decizional. Msurile aplicate în
acest sens au vizat în principal urmtoarele:
1)Respectarea întocmai a prevederilor legale în vigoare privind rolul Consiliului Profesoral i al
Consiliului de Administraie în activitatea unitii de învmânt;
2)Asigurarea reprezentrii în Consiliul de Administraie a cadrelor didactice desemnate de
Consiliul Profesoral, respectiv a reprezentanilor Consiliului Local, Primarului i prinilor.
Participarea la edinele Consiliului de Administraie a fost excelent pentru toi cei desemnai.
La toate edinele Consiliului de Administraie a participat reprezentantul sindicatului din
unitatea de învmânt;
3)Susinerea i promovarea activitii Consiliului colar al Elevilor i a Consiliului
Reprezentativ al Prinilor.
În primul semestru al anului colar 2019–2020, procesul instructiv-educativ, respectiv
întreaga activitate din unitatea noastr, a fost organizat i desfurat în funcie de prevederile
legislative mai sus menionate; activitatea de conducere a avut în vedere aplicarea i
respectarea legislaiei în vigoare, menite s îmbunteasc activitatea fiecrui compartiment
de activitate din gradini i din coal .
Au fost elaborate urmtoarele documente de baz:
a) Documente de eviden
- Graficul de control al directorului (pe domenii de activitate);
- Caietul cu grafice de asistene la ore, numrul de asistene, distribuirea acestora pe
discipline / cadre didactice;
- Schema orar pe nivel de studiu;
- Criteriile de evaluare a activitii personalului didactic în vederea acordrii
calificativelor anuale – existena fielor;
- Planul operaional pentru anul colar 2019-2020;
- Plan de îndrumare i control;
- Tematica i planurile activitii educative colare i extracolare;
- Rapoarte semestriale ale comisiilor constituite la nivel de coal;
- Programe de parteneriat locale, naionale;
- Dosare cu inventare i procese-verbale privind starea bunurilor din slile de clas.
- Raport de analiz privind activitatea instructiv-educativ desfurat în anul colar-
E-mail: [email protected] Pagin web: www.scoala-sutesti.ucoz.net
2016-2019;
- Tematica i graficul edinelor Consiliului Profesoral, convocatoare, tabele cu prezena,
referate diverse, cereri, registre de procese verbale de la edine etc.
- Rapoarte de analiz semestriale i anuale;
- Sesizri, referate, solicitri etc.
- Tematica i graficul edinelor Consiliului de Administraie pentru fiecare semestru,
convocatoare, tabele cu prezena, cereri diverse, referate de necesitate etc.
- Componena Consiliului de Administraie;
- Registrul de procese verbale;
- Existena i discutarea fielor de evaluare/autoevaluare a cadrelor didactice i a
personalului auxiliar, evidenierea calificativelor anuale (prin punctaj i calificativ acordat).
d) Documente ale Comisiei pentru evaluarea i asigurarea calitii
- Componen, decizie de constituire;
- Raport anual de evaluare intern a calitii, plan de îmbuntire.
- Raport semestrial privind activitatea desfurat
e) Documente ale Compartimentului Contabilitate
- Documente privind derularea programelor guvernamentale: reabilitare, etc.
- Proiectul de venituri i cheltuieli - identificarea necesarului pe capitole - conform
proiectrii bugetului anual.
- Programe curriculum i planuri cadru;
- scheme orare;
- planuri manageriale;
- graficul i tematica edinelor de comisie metodic, procese-verbale ale edinelor;
- programe de pregtire suplimentar a elevilor pentru examene;
E-mail: [email protected] Pagin web: www.scoala-sutesti.ucoz.net
- programe de pregtire suplimentar a elevilor cu probleme la învtur i a celor
capabili de performan;
- situaia participrii elevilor la concursuri i rezultatele obinute, la fiecare comisie
metodic;
- orarul i graficul tezelor semestriale;
- procese verbale privind instruirea elevilor referitor la ROI, PSI, PM etc.
- teste, rapoarte, analize, referate, diplome.
Unitatea noastr i-a proiectat, fundamentat i aplicat politica educaionala a în
concordanta cu cea a MEN, privind învmântul preuniversitar.
Prioritile colii noastre au fost:
* Calitate
* Performan
* Eficien
* Oferte educaionale
* Resurse umane
Curriculumul Naional i ghidurile metodologice recente. Pentru toate categoriile de personal
s-a elaborat, aprobat i predat fia postului, precizându-se responsabilitile suplimentare.
- Activitatea de contabilitate este asigurat de administratorul financiar de patrimoniu, în
conformitate cu atribuiile ce îi revin în fia postului, avizat i aprobat de Consiliul de
Administraie.Activitatea de secretariat este asigurat de secretar VLAD VERONICA. Aceasta
se ocup de: eliberarea adeverinelor, a foilor matricole, a actelor de studii, de înregistrarea
documentelor, de documentele de eviden a elevilor i a personalului angajat, de verificarea
condicii, de sigurana cataloagelor, de arhivarea documentelor, de dosarele personale ale
elevilor, cadrelor didactice, redactarea documentelor solicitate de ISJ Brila i MEN, statele de
funcii etc
începutul anului colar, fiecruia fiindu-i distribuite responsabiliti i atribuii precizate în
E-mail: [email protected] Pagin web: www.scoala-sutesti.ucoz.net
fia postului, avându-se în vedere principiul continuitii. Fiecrui responsabil de comisie sau
de compartiment i-a revenit atribuia de a prezenta un raport semestrial în faa Consiliului
Profesoral.
- Activitatea bibliotecii este asigurat de profesorul TOICA MARIANA, la cumul de funcii,
existând 0,25 norma. Bibliotecarul s-a ocupat de activiti precum: înregistrarea crilor,
evidena împrumuturilor, evidena- distribuirea i recuperarea manualelor, îndrumarea
lecturii.;
Misiunea colii coala noastr, impreun cu toi factorii educaionali, asigur tuturor elevilor provenii din
mediul multicultural , anse egale de studiu, protecie social, dezvoltare intelectual i a
carierei intr-o EUROP UNIT, prin întrirea i diversificarea laturii formative a procesului
educaional.
Conducerea colii Gimnaziale ueti urmrete crearea unui climat de munc stimulativ
pentru cadrele didactice , prin aplicarea corect a politicilor educaionale elaborate de
M.E.C.T., încurajând iniiativa personal i creînd condiii în dezvoltarea individual a fiecrui
cadru didactic. Promovm un învmânt în care toi elevii indiferent de etnie, s aib anse
egale egale de progres i formare pentru a deveni ceteni activi i productivi, api s se
integreze cu succes în via comunitii i pe piaa forei de munc.
5. PROFILUL COLII
Radu I. Perianu în “Istoria coalelor din oraul i judeul Brila”, Editura Bucureti, 1941,
pagina 172, ne relateaz despre învmântul din comuna uteti :
„La 1843 era coal, cci învtorul Stan Grigore, fiu de preot, este artat în 1845 ca fiind
învtor din 1843. În 1846, în locul lui Stan Grigore numitul Popescu, fiindc era fiu de preot,
E-mail: [email protected] Pagin web: www.scoala-sutesti.ucoz.net
este recomandat Nicolae Vladimir. Acesta nu se prezint la post i dup recomandarea lui
Costache Sutu (printul de la care vine numele comunei noastre), a fost adus diaconul Grigore.
Deci, Stan Grigore se fcuse diacon i se întorcea din nou la coal.„
Din documentele de arhiv reiese c înc din anul 1839 exista o coal de biei cu doi
învtori i 136 de colari. În anul 1890 se construiete o coal de fete cu un cadru didactic
i 29 de fete. În anul 1924 se renun la vechea cldire a colii de biei, construindu-se o nou
cldire lâng cea de fete. Dup anul 1917 se construiete o coal de meserii unde tinerii din
comuna i din împrejurimi învau tâmplrie, rotrie, dulgherie. În perioada 1920-1923 se
mai construiete un local de coal cu 4 clase, ce va fi demolat îns dup cutremurul din 1977.
Pana la reforma învmântului din 1948, învmântul din comuna uteti funciona în 3
localuri aflate în centrul civic al comunei.
Urmarea creterii demografice a populaiei colare între anii 1960-1970, în anul 1965 se
construiete un nou local de coal cu 5 sli de clas, iar la doar 2 ani se anexeaz localului
vechi înc 2 sli.
În anul 1978 începe construirea unui nou local cu doua nivele, care va fi dat în folosin în
1981, care funcioneaz i astzi.
coala din uteti este structurat pe nivelurile: preprimar, primar, gimnazial i liceal. Ca
structur, este format din mai multe corpuri:cldire pentru grdini,4 corpuri pentru primar
– gimnazial – liceal,corpul A (odinioar a fost corpul C) – construit intre anii 1978-1980, P+1
cu 7 sli de clas + 2 laboratoare + compartimentul secretariat + cancelarie + cabinet directori
+ cabinet consilier psihologic + compartimentul lapte-corn;corpul B (odinioar corpul A) –
primul corp construit în anul 1961 i cuprinde 3 sli de clas, 2 laboratoare + cabinet
mediatori colari;corpul C (odinioar corpul B) construit în 1962 i cuprinde 2 sli de clas +
compartimentul contabilitate corpul SAM (odinioar corpul D), P+1, cldire construit intre
anii 1907-1910, în care a funcionat pân la al doilea rzboi mondial coala de meserii, apoi a
funcionat ca spaiu destinat învmântului obligatoriu, afectat puternic de cutremurul din
1977 i reabilitat în cadrul unui program Phare 2005.
Contextul social-economic
coala uteti se afl în comuna uteti, judeul Brila. Majoritatea elevilor provin din familii
de condiie modest, unii având o situaie material foarte precar.
Aceast situaie se repercuteaz în mod negativ asupra interesului elevilor fa de coal.
Preul de multe ori ridicat al materialelor didactice, rechizitelor, etc., împiedic o atitudine
pozitiv fa de educaie. Problemele materiale cu care se confrunt familia duc la o slab
implicare a prinilor în educaia copiilor lor i implicit, o comunicare defectuoas cu coala.
Toate aceste aspecte au consecine negative asupra elevilor, ducând la dezinteres fa de
învtur i absenteism.
E-mail: [email protected] Pagin web: www.scoala-sutesti.ucoz.net
Contextul cultural
Conform recensmântului din 2002, comuna uteti are o populaie de 5865 de locuitori i
1752 de gospodrii. Din totalul populaiei, 1876 de locuitori, adic 32%, sunt romi. Românii i
romii triesc în bun înelegere, fiecare strduindu-se s munceasc dup priceperea i
îndemânarea sa, pentru a-i câtiga existena.
6. CURRICULUM La baza proiectrii curriculare au stat planurile cadru aferente învmântului, pentru
ciclul prescolar, primar si gimnazial si programele colare în baza crora s-a lucrat la clas.
1.Activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ s-a realizat sub coordonarea efilor de
catedre. Au fost analizate planurile de învmânt i programele colare în vigoare i s-a inut
cont de precizrile transmise cadrelor didactice cu ocazia consftuirilor pe discipline.
Planificrile realizate de cadrele didactice au acoperit integral programele colare i au inclus
activitile de evaluare. Au fost elaborate planificri distincte pentru orele de pregtire suplimentar
în vederea evaluarii nationale i pentru activitile extracurriculare. Din rapoartele efilor de
catedre, monitorizrile realizate pe parcursul semestrului I i rezultatele obinute de elevi la clas
rezult c proiectarea i realizarea procesului educativ s-a situat la un nivel foarte bun, fr
probleme majore. Se consider c este necesar o revizuire periodic mai atent a planificrilor
calendaristice – pentru a corespunde mai bine nivelului efectiv de parcurgere a materiei la clas.
2.Oferta educaional a unitii de învmânt s-a realizat conform procedurii interne elaborate în
acest scop. Stabilirea ofertei educaionale se realizeaz prin consultarea i implicarea direct a
elevilor i a prinilor, sub coordonarea Comisiei pentru curriculum. Se poate aprecia c CD
rspunde în bun msur solicitrilor elevilor i specificului unitii de învmânt. Orele din
cadrul CD sunt alocate disciplinelor informatica, geografie i literatur.
Procesul educativ se desfoar în cea mai mare parte la un nivel corespunztor, fiind utilizate atât
metode didactice tradiionale, cât i metode moderne, interactive. În organizarea i desfurarea
procesului educativ au fost utilizate laboratoare i cabinete specializate:
Laboratoare de fizic - chimie
Referitor la evaluarea elevilor, principalele preocupri au vizat extinderea metodelor i tehnicilor
de evaluare i planificarea raional a evalurilor pe parcursul semestrului. În privina metodelor i
tehnicilor de evaluare sunt combinate metode/tehnici tradiionale (preponderent evaluri scrise) cu
metode/tehnici alternative (proiecte, lucrri experimentale, portofolii). În ansamblu se poate
aprecia c exist o pondere echilibrat a diferitelor metode i tehnici de evaluare la majoritatea
disciplinelor, iar rezultatele evalurilor reflect în mod obiectiv calitatea pregtirii elevilor.
Aceast constatare se bazeaz pe analizele interne realizate la nivelul catedrelor privind
evaluarea i progresul elevilor. Preocuparea constant a conducerii pentru planificarea raional a
E-mail: [email protected] Pagin web: www.scoala-sutesti.ucoz.net
procesului de evaluare la clas a dat rezultate acceptabile – constatându- se o mai bun ritmicitate
în evaluarea i notarea elevilor, precum i o dozare relativ bun a efortului acestora pe parcursul
anului colar. Exist în continuare unele probleme în ritmicitatea notrii în cazul unor cadre
didactice.
disciplinele la care elevii vor susine examene pentru evaluarea naional.
Pregtirea specific pentru activitatea de performan înalt (concursuri i olimpiade colare).
Activitatea a fost monitorizat de efii de catedre i a condus la rezultate bune la concursurile i
olimpiadele colare la nivel de coal i nivel local.
Pregtire specific pentru examenul de evaluare naionala.
Activitile educative i extracolare au fost în principal organizate de ctre educatori, invatatori si
dirigini sub îndrumarea coordonatorul pentru proiecte i programe educative colare i
extracolare prof. Stroe tefania. Din evaluarea activitilor realizate pe parcursul semestrului I,
an scolar 2019-2020, se constat c, este necesar în continuare un nivel de implicare mai ridicat
din partea prinilor i accentuarea mai pronunat a activitilor cu un caracter educativ-moral
pentru a îmbunti calitatea comportamentului elevilor în coal i în afara acesteia. Categoriile
de activiti realizate pe parcursul anului colar au fost:
1.Activiti educative tematice realizate în cadrul orelor de consiliere i orientare (dirigenie)
2.Activiti de orientare colar i profesional realizate în: cadrul orelor de consiliere i
orientare (dirigenie);
derulate in scoala.
7. RESURSE UMANE
1.Încadrarea personalului didactic s-a realizat sub coordonarea direciunii i a efilor de catedre.
Întregul proces s-a bazat pe planurile de învmânt în vigoare i pe oferta de CD aprobat în
anul colar anterior. În sem I, an colar 2019/2020 au funcionat un numr de 36 cadre
didactice din care: cu gr. I 17, cu gr.II 6, cu definitivat 5, debutani 3, un procent de
96.77% sunt cadre didactice calificate
2.Catedrele i comisiile înfiinate la începutul anului colar, prin decizii interne, au funcionat
conform planificrilor proprii i au contribuit în mod direct la realizarea planului managerial
semestrial. Au fost prezentate în detaliu, fiecrui ef de catedr/responsabil de comisie, atribuiile
specifice, categoriile de activiti i modul de documentare a acestora. Rapoartele de activitate i
monitorizarea realizat pe parcursul semestrului I evideniaz realizarea majoritii
activitilor planificate, la termen i conform atribuiilor stabilite. Rezultatele obinute,
documentate corespunztor în dosarele catedrelor, indic eficien i responsabilitate din partea
membrilor catedrelor/comisiilor. Analiza efectuat a scos în eviden necesitatea creterii
E-mail: [email protected] Pagin web: www.scoala-sutesti.ucoz.net
frecvenei i îmbuntirii calitii asistenei i interasistenei la ore .
3.Preocuparea pentru formare continu i dezvoltare profesional a determinat
participarea în numr mare a cadrelor didactice din scoala la activitile metodice organizate la
nivelul cercurilor pedagogice.
4.Planul de colarizare a fost realizat în întregime pentru sem I, anul colar 2019/2020: 5 grupe
invatamant prescolar, 12 clase invatamant primar si 9 clase invatamnt gimnazial
5.În privina disciplinei la nivelul elevilor, problema cea mai grav constatat a fost cea a
numrului relativ mare de absene (în mare majoritate motivate). Pentru descurajarea
absenteismului au fost iniiate o serie de msuri concrete, vizând în esen o cretere a
consecvenei aplicrii prevederilor regulamentare. Astfel s-au stabilit i aplicat sanciuni pentru
situaiile de chiul dovedite, se pstreaz legtur permanent cu familia pentru elevii cu numr
mare de absene etc. S-a acionat ori de câte ori a fost nevoie pentru rezolvarea situaiilor
conflictuale la nivelul colectivelor de elevi. S-a realizat o bun colaborare cu consilierul
colar care a rezolvat pozitiv toate situaiile conflictuale la nivelul scolii.
Absenteismul ridicat – este explicat i de factori de natur extern unitii de învmânt. Astfel,
un inventar minim al acestor factori ar include:
Factori de natur extern:
a)Copii din familii monoparentale sau copii lsai în grija unor rude pe perioada în care prinii
sunt plecai din localitate pentru munc
b)Copii provenind din medii socio-economice dezavantajate, din familii a cror interes pentru
studiile copiilor proprii este descurajat de situaia social i economic precar
c)Copii cu probleme reale de sntate, temporare sau permanente, a cror absen de la coal
este justificat i care depun eforturi pentru încheierea situaiei lor colare.
Aciunea concentrat asupra influenei acestor factori aflai sub controlul unitii de
învmânt, constituie prioriti pe termen mediu i lung. Aciunile întreprinse în acest sens ar
trebui s vizeze în mod special centrarea actului educaional pe elev i pe interesele acestuia,
îmbuntirea ofertei de activiti extracolare i extracurriculare i consecven i seriozitate în
aplicarea regulamentelor colare.
Cu ajutorul Comisiei diriginilor s-au prelucrat la început de an colar: ROF, procedurile privind
accesul în coal, programul i orarul de desfurare a procesului înstructiv educativ, msuri de
securitate i siguran în spaiile colare. S-a realizat monitorizarea activitii consilierului
educativ. S-a urmrit punerea în valoare a spiritului de echip în realizarea unor sarcini la
nivelul colii, specifice funciei didactice i funciei de director. La nivelul scolii exist o bun
colaborare între colectivul de cadre didactice i prini, cu implicarea acestora în activitatea
colar i extracurricular.
6.Pregtirea general a elevilor se situeaz la nivelul performanelor medii în raport cu standardele
curriculare actuale (asimilate competenelor generale i specifice prevzute de programele colare
în vigoare). Considerând notele obinute de elevi ca un prim indicator al rezultatelor învrii, se
constat existena unei ponderi importante a elevilor cu medii generale in întervalul 8,99-7 (peste
65%). S-au aplicat în rândul educabililor metode de autoevaluare, care au constat în
autoaprecierea lucrrilor pe baza baremelor fcute public; cât i evaluarea lucrrilor de ctre
ceilali elevi.
La nivelul colectivului de elevi s-a realizat în permanen analiza, discutarea i interpretarea
E-mail: [email protected] Pagin web: www.scoala-sutesti.ucoz.net
rezultatelor evalurilor scrise, practice sau orale. La nivelul comisiei profesorilor de matematic,
s-au discutat rezultatele evalurilor iniiale i s-au întocmit planurile remediale. A fost sprijinit
comisia CEAC în ceea ce privete aplicarea i interpretarea chestionarelor d ate prinilor i
profesorilor la începutul anului scolar.
Încadrarea personalului didactic de la începutul anului colar 2016-2019 s- a realizat respectând planul de colarizare aprobat de Inspectoratul colar Judeean Brila pe baza normelor stabilite de unitatea colar prin proiectul schemei de încadrare înaintate instituiei mai sus menionate, la data stabilit în calendarul micrii personalului didactic.
Învmânt precolar
Grdinia cu program normal ueti
1. Grupa mic - prof. înv. precolar Barac Vasilica - grad didactic I
2. Grupa mijlocie - Ed. Paraleu Mariana - grad definitiv
3. Grupa mare A - Ed. Orzaru Ioana - grad didactic I
4. Grupa mare B - Prof. înv. precolar Lascu Emilia - grad didactic II
Grdinia cu program normal Mihail Koglniceanu
1. Grup combinat - Cocoan Elena - grad didactic definitiv
Învmânt primar
1. Clasa Pregatitoare A - prof. înv. primar Toic Mariana - grad didactic I
2. Clasa Pregatitoare B - prof. înv primar Ecaterina Anamaria - grad didactic definitiv
3. Clasa I A - prof. înv. primar Eremia Georgiana - gradul didactic I
4. Clasa I B - Instit. Cornea Maria - grad didactic II
5. Clasa II A - prof. înv. primar Tanase Sorina - Crina - grad didactic I
E-mail: [email protected] Pagin web: www.scoala-sutesti.ucoz.net
6. Clasa II B - Instit. Mindroiu Violeta - Adriana - grad didactic II
7. Clasa III A - înv. Ecateriana Elena - grad didactic I
8. Clasa III B - prof. înv. primar Nicoar Luminia- grad didactic I
9. Clasa III C - prof. înv. primar Roioru Cosmin - Dnu - grad didactic definitiv
10. Clasa a IV-a A - înv. Fica Mariana Marinela - grad didactic I
11. Clasa a IV-a B -prof. înv. primar Teianu Daniela - grad didactic I
Învmânt gimnazial
Limba i comunicare
1. Limba i literatura român - prof. Rosioru SIlviu Stelica - grad didactic I
2. Limba i literatura român - prof. Jilavu Emilia - grad didactic I
3. Limba i literatura român - prof. Hodor Soare Violeta – Mihaela - debutant
Limbi moderne
1. Limba francez - prof. Serea Roxana - grad didactic II (diriginte clasa a V-a A)
2. Limba englez - prof. Stroe tefania - grad didactic II (diriginte clasa a VI-a B)
3. Limba francez - prof. Cucu Raluca - grad didactic debutant
Limba matern
E-mail: [email protected] Pagin web: www.scoala-sutesti.ucoz.net
Matematic i tiine ale naturii
1. Matematic - prof. Calu Ionica - grad didactic I (diriginte clasa a V-a B)
2. Matematic - prof. Ghinea Mihaela - grad definitiv
3. Chimie - prof. Bucur Elena
4. Biologie - prof. Bogdan Lenua - grad didactic II (diriginte clasa a VI-a A)
5. Fizic - prof. Ciutacu Dorel
Om i societate
1. Geografie - prof. Manea Liliana - Elena - grad didactic II (diriginte clasa a VIII-a A)
2. Istorie - prof. Orzaru Vasile - grad didactic I (diriginte clasa a VII-a A)
3. Religie - prof. Burceanu Dan - grad didactic debutant
4. Cultur Civic - Prof. Orzaru Vasile / Prof. Manea Liliana - Elena
Arte i educaie fizic i sport
1. Ed. tehnologic - prof. Ghinea Mihaela / prof. Bucur Elena
2. Ed. muzical - prof. Cucu Raluca - grad didactic debutant
3. Ed. fizic - prof. Dumitrache Telemahos Titi - grad didactic definitiv (diriginte clasa a VII-a B)
4. Ed. fizic - prof. Stergarel Ionut Valentin - grad didactic definitiv
In anul scolar 2019-2020, coala Gimnaziala ueti a functionat cu un numar de norme didactice
37,07, didactic auxiliar 4,25 si nedidactic 8,5
E-mail: [email protected] Pagin web: www.scoala-sutesti.ucoz.net
Gradatii de merit: 4 cadre diactice
Sanctiuni disciplinare: 0
Încadrarea cu personal didactic
Invatatori- 11 - - 2 7 -
Profesori- 19 3 3 3 8 2
In coala Gimnaziala „COSTACHE GRIGORE SUTU”exist 1 norm de secretariat, 1 norma
contabil, 0.25 norma de bibliotecar i 2 norme mediator colar. Încadrarea cu personal nedidactic:
4 posturi de îngrijitor, 1 post muncitor intretinere, 1 post de fochist.
ELEVI
Identificarea i analiza tendinelor demografice din zon
Proiectul planului de colarizare se realizeaz anual, în funcie de rezultatele recensmântului, dar i
de numrul de posturi existente în coal pentru toate categoriile de personal, în baza unei note de
fundamentare argumentate, precum i a metodologiil or actuale privind realizarea planului de
colarizare.
Indicatori
grdinie
grdinie
0 ani 10 0 0 0
1 an 42 0 20 0
2 ani 36 0 42 0
3 ani 33 27 36 29
4 ani 34 32 33 29
5 ani 33 33 35 35
6 Ani 44 0 33 0
Numar clase Numar elevi
E-mail: [email protected] Pagin web: www.scoala-sutesti.ucoz.net
prescolar primar gimnazial prescolar primar gimnazial
5 11+1 ADS 8 + 1 ADS 1082 256 172
Total clase: 26 Total elevi: 534
Numrul total de elevi înmatriculai în unitate, incluzând toate structurile subordonate
(în învmântul cu frecven – zi i / sau seral, cu frecven redus, A doua ans, pe
niveluri de învmânt). Nivel de învmânt Înscrii la
01.09.2019
Primar - A DOUA SANSA 19 19 0 0
Gimnazial – A DOUA SANSA 19 20 0 0
Starea disciplinar
În ceea ce privete direciile i aciunile care trebuie s fie întreprinse pentru eliminarea abandonului colar în unitatea noastr de învmânt, în
special la copiii provenii din medii dezavantajate i defavorizate, putem meniona urmtoarele msuri, pe care le considerm ca fiind prioritare:
- iniierea în mod organizat a unor aciuni comune scoala-familie, pentru intercunoatere, în scopul formrii respectului reciproc;
- iniierea la nivel de coal a unor proiecte în parteneriat educaional cu prinii, în principal, i cu ali parteneri educaionali pentru valorizarea
capacitilor intelectuale ale elevilor;
- susinerea moral a prinilor i accesul la informaie pentru prevenirea i eliminarea abandonului colar;
- eficientizarea parteneriatului cu instituiile implicate în problematica copilului, promovându -se dialogul între conducerea colii i profesorii
dirigini, profesorii clasei, elevi, prinii elevilor, comunitatea local , Poliie, CJRAE
PROGRAM DE PREGTIRE SUPLIMENTAR
Pentru elevii cu probleme în achiziia de cunotine a fost prevzut un program de consultaii în cadrul fiecrei comisii metodice, în scopul
completrii lacunelor. Programul a fost desfurat conform solicitrii elevilor i prinilor. Pentru clasa a VIII-a, înc de la începutul anului colar a
fost afiat un program de pregtire suplimentar la matematic si la limba romana, program care, în mare parte, a fost respectat. Au existat i
cazuri de nerespectare a graficului de pregtire, din cauza indiferenei elevilor, care nu au realizat importana i necesitatea unei pregtiri
suplimentare gratuite pentru examene, bizuindu-se pe evaluarea intern, i implicit, pe media de absolvire.
RESURSE FINANCIARE I MATERIALE
1.Proiectarea, aprobarea, repartiia i execuia efectiv a bugetului de venituri i cheltuieli s-a realizat conform prevederilor legale în vigoare. Nu au
existat probleme majore în proiectarea i execuia bugetar, fiind asigurate cu prioritate cheltuielile de personal, respectiv cele pentru utiliti. Nu au
existat blocaje financiare sau depiri ale prevederilor bugetare. Întreaga activitate financiar-contabil a fost realizat sub îndrumarea i controlul
direciunii, a Consiliului de Administraie i a serviciilor de specialitate din cadrul Primriei Magurele.
2.Aciunea de inventariere a bazei materiale din unitatea colar a fost realizat în cursul lunii ianuarie, urmat de casarea obiectelor de inventar
scoase din uz. Putem vorbi de o utilizarea eficient a resurselor materiale din unitatea de învmânt în vederea optimizrii activitilor didactice
inclusiv TIC. La nivelul clasei, elevii au obligaia de-a utiliza în cadrul fiecrei ore de curs atât manualul cât i auxiliarul curricular aferent nivelului
clasei. În alegerea manualelor s-a inut cont de Lista manualelor aprobate de MEN pentru anul coale în curs. Pe langa manuale s- au utilizat
auxiliare curriculare: culegeri, reviste dicionare, atlase, enciclopedii i programul AEL.
3.Situaia dotrii cu calculatoare
coala noastr a dispus de un numr de 23 calculatoare, din care:
- laborator informatica – 19
- secretariat – 2 calculatoare;
- contabilitate – 1 laptop;
- bibliotec – 2 calculatoare
4.edinele Consiliului de Administraie s-a inut cu regularitate, iar problemele discutate
au fost legate de:
-avizarea închiderii exerciiului financiar
Discipline / domenii deficitare în acoperirea cu personal didactic calificat i discipline /
domenii cu personal didactic neutilizat / utilizat în alte domenii (supranumerar) Deficitul de învtori a fost acoperit prin angajarea, pe perioad determinat, a dou cadre pensionare. Toate celelalte discipline/posturi au fost
acoperite cu cadre didactice calificate titulare sau suplinitoare.
Management, relaii de colaborare, relaii cu publicul, imagine, comunicare Conducerea colii noastre este asigurat de director care este preedintele Consiliului de Administraie, din care mai fac parte trei cadre didactice, doi
reprezentani ai prinilor i doi reprezentani ai Consiliului Local al Primriei Magurele, 1 reprezentat al institutiei Primarului.
Liderul de sindicat particip cu statut de observator la întâlnirile de lucru ale Consiliului de Administraie.
Fiecare membru al acestuia are atribuii specifice iar hotrârile sunt luate prin vot deschis. Ele sunt comunicate Consiliului Profesoral i
personalului didactic auxiliar i nedidactic si postate pe site-ul scolii. Membrii Consiliului de Administraie asigur rotaia la conducere în timpul
vacanelor colare. Pe perioada absenei directorului (deplasri în interesul colii) atribuiile sunt preluate prin decizie de ctre membri ai Consiliului
de Administraie. Eventualele probleme de comunicare sunt rezolvate amiabil prin discuii interpersonale sau în cadrul Consiliului Profesoral. Echipa
managerial a rezolvat în coal orice nemulumire aprut în rândul prinilor, elevilor i personalului colii. Între conducerea i restul personalului
colii nu au existat probleme de comunicare care s nu poat fi rezolvate amiabil.
coala noastr dispune de un site: scoala-magurele.ro care este administrat de prof. Fanurie Chirobocea i este actualizat permanent, în funcie de
noutatile legislative, evenimentele i calendarul colii. Presa are acces la evenimentele colii în urma aprobrii conducerii colii.
Proiectele colii sunt incluse în Calendarul Activitilor Educative i publicate pe site -ul ISJ Braila. De asemenea, activitile extracurriculare
ale colii la nivel judetean, regional, naional si european sunt fcute publice prin comunicate de pres, vizibile pe Internet.
Evaluarea unitilor de învmânt prin inspeciile colare i statistica inspeciilor efectuate de ctre ISJ Braila în anul colar 2019-2020 –
semestrul I
2. Inspecie la clas pentru înscrierea la definitivat - 2
3. Inspecia tematic - 2
1. Insusirea recomandarilor facute la inspectiile anterioare
2. Actualizarea ROF si RI in acord cu legislatia in vigoare
3. Actualizarea fisei de post cu atributiile specifice
4. Deciziile de constituire a comisiilor metodice, permannente, temporare, ocazionale, verificarea temeiului legal
5. Cresterea transparentei institutionale prin actualizarea site scoala cu documente de interes public
6. Graficul si tematica sedintelor CA si CP, constit. CA conform legislatiti in vigoare
7. Activitatea CEAC – existenta procedurilor de control managerial intern, de evealuare elevi, cadre didactice cf. 6143/2011
8. Activitatea Comisiei de formare continua, afisarea si aplicarea noutatilor legislative
9. Activitaea coordonatorului de proiectesi programe si a dirigintilor
10. Registrul de procese-verbale a sedintelor cu parintii si a registrului clasei
11. Verificarea altor aspecte ce influienteaza calitate managementuluiinstitutional
Recomandari
1. Personalizarea ROF si completarea acestuia cu orarul scolii, bibliotecii, program audienta director, serviciul pe scoala- profesori
2. Realizarea desfasuratorului de grade didactice pentru an scoalr 2019-2020
3. Realizarea dosar CDI si planului managerial pentru 2019-2020
4. Semnarea si stampilarea organigramei, tuturor cataloagelor de catre director, diriginte, invatator
5. Inregistrarea orarului scolii si al profesorilor, graficul serviciului pe scoala al profesorior, a programului unitatii
RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE
CONSILIERE I ORIENTARE
AN COLAR 2019-2020
ÎNVMÂNT GIMNAZIAL
LUNI
1130-1200
MARI
1130-1200
TITULAR
MARI
1120-1150
MIERCURI
1120-1150
TITULAR
MIERCURI
1300-1400
TITULAR
LUNI
1500-1600
TITULAR
1750
MARI
1200-1400
TITULAR
1200-1300
TITULAR
1400-1500
TITULAR
ÎNVMÂNT PRIMAR
1200-1300
TITULAR
1200-1300
TITULAR
JOI/950 - 1035
JOI/950 - 1035
VINERI/800 -
845
MIERCURI
950-1035
TITULAR
1035
VINERI/800 -
845
JOI
950-1035
TITULAR
855-940
TITULAR
950-1035
TITULAR
1000-1130
TITULAR
940-1040
TITULAR
855-940
TITULAR
850-935
TITULAR
950-1035
TITULAR
Întocmete dosarele comisiei metodice i rspunde de completarea acestora cu
materialele aferente;
Verific corecta întocmire a planificrilor anuale, semestriale i le vizeaz,
Prezint membrilor comisiei/directorului/corpului profesoral informaii asupra
activitii semestriale i anuale;
Particip la toate activitile iniiate de directorul unitii de învmânt;
Stabilete împreun cu membrii comisiei tematica i o supune spre aprobare directorului
sau inspectorului de specialitate;
Rspunde în faa directorului sau a inspectorului de specialitate de activitatea
profesional a membrilor comisiei;
Se preocup de pregatirea elevilor în vederea participrii lor la diverse concursuri, în
vederea unei dezvoltri armonioase, atotcuprinztoare ,
Încurajeaz iniiativa membrilor în a desfura parteneriate cu tematici diverse în
beneficiul individual i de mas al elevilor;
ine legtura cu personalul didactic de la ciclul primar.
2) PROF. STROE TEFANIA
ine la curent membrii comisiei în privina termenelor nou aprute, a concursurilor i
activitilor desfurate sau în curs de derulare,
Asigur multiplicarea i distribuirea diferitelor materiale aprute în publicaiile de
specialitate;
Monitorizeaza parcurgerea programei la fiecare clasa i modul în care se realizeaz
evaluarea elevilor;
Întocmete convocatorul i respectiv procesul verbal la edinele comisiei metodice;
5
Susine lecii demonstrative periodic;
Realizeaz materiale didactice originale;
Supervizeaz actualizarea fielor psihopedagogice ale elevilor;
Centralizeaz chestionarele privind stilurile de învare;
Centralizeaz organizarea activitilor de pregtire special a elevilor rmai în urm
la învtur sau a elevilor cu performane (consultaii, meditaii).
4) PROF. CALU IONICA
Realizeaz pliante cu oferta educaional a comisiei metodice;
Centralizeaz organizarea activitilor de pregtire special a elevilor rmai în urm
la învtur sau a elevilor cu performane (consultaii, meditaii);
Centralizeaz organizarea activitilor ce prevd asistena suplimentar, venind din
partea psihologului colii.
Identific punctele tari i slabe ale activitii prezentei comisii metodice;
Centralizeaz situaiile privind absenteismul;
6) PROF. JILAVU EMILIA
Identific punctele tari i slabe ale activitii prezentei comisii metodice;
Centralizeaz situaiile privind absenteismul;
6
Realizeaz pliante cu oferta educaional a comisiei metodice;
Susine lecii demonstrative periodic;
Realizeaz materiale didactice originale;
8) PROF. ORZARU VASILE
Realizeaz pliante cu oferta educaional a comisiei metodice;
Susine lecii demonstrative periodic;
Realizeaz materiale didactice originale;
9) PROF. DUMITRACHE TELEMAHOS TITI
Realizeaz referate tematice atunci când este desemnat;
Realizeaz pliante cu oferta educaional a comisiei metodice;
Susine lecii demonstrative periodic;
Realizeaz materiale didactice originale;
învtur sau a elevilor cu performane (consultaii, meditaii).
10) PROF. ORZARU IOANA
Realizeaz pliante cu oferta educaional a comisiei metodice;
Centralizeaz organizarea activitilor de pregtire special a elevilor rmai în urm la
învtur sau a elevilor cu performane (consultaii, meditaii);
Centralizeaz organizarea activitilor ce prevd asistena suplimentar, venind din
partea psihologului colii.
Realizeaz pliante cu oferta educaional a comisiei metodice;
Centralizeaz organizarea activitilor de pregtire special a elevilor rmai în urm la
învtur sau a elevilor cu performane (consultaii, meditaii);
Centralizeaz organizarea activitilor ce prevd asistena suplimentar, venind din
partea psihologului colii.
Realizeaz pliante cu oferta educaional a comisiei metodice;
Centralizeaz organizarea activitilor de pregtire special a elevilor rmai în urm la
învtur sau a elevilor cu performane (consultaii, meditaii);
Centralizeaz organizarea activitilor ce prevd asistena suplimentar, venind din
partea psihologului colii.
Realizeaz pliante cu oferta educaional a comisiei metodice;
Centralizeaz organizarea activitilor de pregtire special a elevilor rmai în urm la
învtur sau a elevilor cu performane (consultaii, meditaii);
Centralizeaz organizarea activitilor ce prevd asistena suplimentar, venind din
partea psihologului colii.
14) PROF.COCOAN ELENA
Realizeaz pliante cu oferta educaional a comisiei metodice;
Centralizeaz organizarea activitilor de pregtire special a elevilor rmai în urm la
învtur sau a elevilor cu performane (consultaii, meditaii);
Centralizeaz organizarea activitilor ce prevd asistena suplimentar, venind din
partea psihologului colii.
Realizeaz pliante cu oferta educaional a comisiei metodice;
Centralizeaz organizarea activitilor de pregtire special a elevilor rmai în urm la
învtur sau a elevilor cu performane (consultaii, meditaii);
Centralizeaz organizarea activitilor ce prevd asistena suplimentar, venind din
partea psihologului colii.
Realizeaz pliante cu oferta educaional a comisiei metodice;
Centralizeaz organizarea activitilor de pregtire special a elevilor rmai în urm la
învtur sau a elevilor cu performane (consultaii, meditaii);
Centralizeaz organizarea activitilor ce prevd asistena suplimentar, venind din
partea psihologului colii.
Realizeaz pliante cu oferta educaional a comisiei metodice;
Centralizeaz organizarea activitilor de pregtire special a elevilor rmai în urm la
învtur sau a elevilor cu performane (consultaii, meditaii);
Centralizeaz organizarea activitilor ce prevd asistena suplimentar, venind din
partea psihologului colii.
Realizeaz pliante cu oferta educaional a comisiei metodice;
Centralizeaz organizarea activitilor de pregtire special a elevilor rmai în urm la
învtur sau a elevilor cu performane (consultaii, meditaii);
Centralizeaz organizarea activitilor ce prevd asistena suplimentar, venind din
partea psihologului colii.
Realizeaz pliante cu oferta educaional a comisiei metodice;
Centralizeaz organizarea activitilor de pregtire special a elevilor rmai în urm la
învtur sau a elevilor cu performane (consultaii, meditaii);
Centralizeaz organizarea activitilor ce prevd asistena suplimentar, venind din
partea psihologului colii.
Realizeaz pliante cu oferta educaional a comisiei metodice;
Centralizeaz organizarea activitilor de pregtire special a elevilor rmai în urm la
învtur sau a elevilor cu performane (consultaii, meditaii);
Centralizeaz organizarea activitilor ce prevd asistena suplimentar, venind din
partea psihologului colii.
Realizeaz pliante cu oferta educaional a comisiei metodice;
Centralizeaz organizarea activitilor de pregtire special a elevilor rmai în urm la
învtur sau a elevilor cu performane (consultaii, meditaii);
Centralizeaz organizarea activitilor ce prevd asistena suplimentar, venind din
partea psihologului colii.
Realizeaz pliante cu oferta educaional a comisiei metodice;
Centralizeaz organizarea activitilor de pregtire special a elevilor rmai în urm la
învtur sau a elevilor cu performane (consultaii, meditaii);
Centralizeaz organizarea activitilor ce prevd asistena suplimentar, venind din
partea psihologului colii.
Realizeaz pliante cu oferta educaional a comisiei metodice;
Centralizeaz organizarea activitilor de pregtire special a elevilor rmai în urm la
învtur sau a elevilor cu performane (consultaii, meditaii);
Centralizeaz organizarea activitilor ce prevd asistena suplimentar, venind din
partea psihologului colii.
Realizeaz pliante cu oferta educaional a comisiei metodice;
Centralizeaz organizarea activitilor de pregtire special a elevilor rmai în urm la
învtur sau a elevilor cu performane (consultaii, meditaii);
Centralizeaz organizarea activitilor ce prevd asistena suplimentar, venind din
partea psihologului colii.
Realizeaz pliante cu oferta educaional a comisiei metodice;
Centralizeaz organizarea activitilor de pregtire special a elevilor rmai în urm la
învtur sau a elevilor cu performane (consultaii, meditaii);
Centralizeaz organizarea activitilor ce prevd asistena suplimentar, venind din
partea psihologului colii.
CRT. OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE DE REFERIN MODALITI DE REALIZARE TERMEN RESPONSABILI
1. Cunoaterea particu-
copilului, care se desfoar
specifice;
asupra dezvoltrii fizice i psihice
a viitorului adult;
Cunoaterea influenei mediului
psihice a copilului;
Actualizarea metodelor psiholo-
studiere a individului;
venire;
educaiei naionale nr. 3393/28.02.2017
disciplina CONSILIERE I
claselor a VII-a în vederea asigurrii
continuitii problematicii abordate în
Cf. Tiberiu BOGDAN, Psihologia
copilului i psihologia pedagogic -
Didactic i Pedagogic, Bucureti,
specialitate i educative care s asigure
manifestarea plenar a personalitii
elevilor prin metode activ-participative,
mijloace moderne, munc difereniat;
meniu;
Permanent
Permanent
Semestrial
Permanent
Anual
Diriginii
Diriginii
Diriginii
Diriginii
Diriginii
12
NR.
CRT. OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE DE REFERIN MODALITI DE REALIZARE TERMEN RESPONSABILI
mai bun a copiilor i valorificarea
optim a potenialului acestora pe toate
planurile;
aplicarea lor la colectivele de elevi.
Întocmirea cu responsabilitate a fiei
psiho-pedagogice a elevului;
sei;
microgrupurilor, precum i a
la nivelul fiecrei clase pentru a evidenia
elevii preferai sau nedorii în grup;
Intervenia diriginilor pentru integrarea
anumite particulariti negative etc);
organizarea de excursii, concursuri,
jocuri, la nivelul clasei;
CRT. OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE DE REFERIN MODALITI DE REALIZARE TERMEN RESPONSABILI
Adoptarea unei atitudini concureniale
atât la nivel de individ cât i de clas în
vederea obinerii performanelor indi-
Susinerea activitilor conform
activitii educative pentru învmântul
de învmânt (clas) de ctre toi
diriginii;
de M.E.C.T;
pe fiecare semestru;
specifice educaiei;
susinute în coal;
Respectarea indicaiilor privind
ficul acestora i al clasei.
Permanent
Anual
Semestrial
Sptmânal
Anual
Cf.calendar
Semestrial
Diriginii
Diriginii
Diriginii
Diriginii
Diriginii
Diriginii
Diriginii
14
NR.
CRT. OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE DE REFERIN MODALITI DE REALIZARE TERMEN RESPONSABILI
4. Organizarea i desf-
colare;
extracolare;
respectarea acesteia;
tori naionale sau religioase prin pro-
grame artistice, întruniri, concursuri sau
alte forme adecvate;
nivelul clasei sau al colii, eventual cu
participarea prinilor.
formelor de agresivitate pentru
evitarea i sancionarea lor;
Cunoaterea i prevenirea feno-
Realizarea unor parteneriate
eforturilor tuturor în asigurarea
Prelucrarea regulamentului de ordine
interioar la fiecare clas;
actelor de indisciplin;
Stabilirea unor msuri în urma
interpretrii datelor din chestionare;
fiecrei clase sau chiar al colii, care s
se supun dezbaterii generale (prini-
profesori-dirigini-elevi);
civic, convenii sociale etc.;
detectrii influenelor dominante i
prinii;
Semestrial
Semestrial
Anual
Diriginii
Diriginii
Diriginii
15
NR.
CRT. OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE DE REFERIN MODALITI DE REALIZARE TERMEN RESPONSABILI
Antrenarea prinilor în activiti
colii sau a clasei i creterea
gradului de responsabilizare a
acestora în educarea copiilor.
în vederea cunoaterii mai bune a
familiilor elevilor;
prinilor, cu acordul profesorilor;
Redactarea unor acorduri-cadru de
responsabiliti i angajamente concrete
Antrenarea agenilor economici în
extracolare;
dedicate diferitelor evenimente
(excursii, manifestri sportive, artistice)
cu diferii ageni economici.
Orientare;
programei la clasa a VII-a2.
- analiza S.W.O.T. a comisiei Consiliere i
dezvoltare personal în anul colar 2018-
2019;
pe anul colar 2019-2020;
- întocmirea tematicii i comunicarea
diriginilor.
Septembrie -
Octombrie
realizare, utilitate.
consiliere pentru prini, tematica acestora.
Octombrie Responsabil comisie:
Prof. Burceanu Dan-
elevii?
3657/25.11.2019
1 Cf. planul de activiti cu nr. 2861/27.09.2019. 2 Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaiei naionale nr. 3393/28.02.2017.
17
5. Ceam Cristian Georgian III C -
6. Ali Alexandru Daniel IV A -
7. Baciu Becali IV B -
8. Baciu Mirel Valentin IV B -
9. Berceanu Drago IV B -
10. Mazilu Cosmin-Mdlin IV B -
11. tefan Mateo-Cosmin IV B -
12. Pârcea Florin Georgian V B -
13. Cristea Cristina VI A -
14. Ruiz-Dumitru Alberto VI B NECOLARIZAT
15. Alexandru Florina Mihaela VI B NECOLARIZAT
16. Barbu Jan tefan VII A -
17. Bluz Aurora VII A -
18. Ftu Diana Andreea VII A -
19. Cot Manuela VII B -
20. Tiutiu Alin-Marian VII B -
21. Bluz Petric-Cristian VII B -
22. Baciu Elena VIII A -
23. Ceam Ionica Georgiana VIII A -
24. Coman Marius-Andrei VIII A -
25. Toic Andrei-Ionu VIII A -
26. Ceam Florentina-Anioara VIII B -
27. Ghelase Ionel VIII B -
28. Vasile Roxana-Maria VIII B -
18
Nr.
crt.
Numele i prenumele elevului Clasa Printele plecat (mama, tata, ambii) În grija cui rmâne
copilul
9. Maria Anastasia Grupa mare Tata Mama 0
10. Ecaterina David Grupa mare Tata Mama 1
11. Satnoianu Ionu Alexandru Pregtitoare A Tata-Germania Mama 1
12. Mgri Adelina Pregtitoare A Ambii (mama-Germania; tata-Olanda) Bunica 0
13. Jugnaru Alexandru Pregtitoare A Tata-Anglia Mama 0
14. Ciutacu Darius Pregtitoare B Mama-Germania Bunica 0
15. Burlacu Anamaria Pregtitoare B Tata-Anglia Mama 1
16. Cornea Florina
19
Nr.
crt.
Numele i prenumele elevului Clasa Printele plecat (mama, tata, ambii) În grija cui rmâne
copilul
18. Paraleu Antonia Pregtitoare B Ambii-Germania Bunica 1
19. Popovici Raul Andrei Pregtitoare B Mama-Anglia Bunica 0
20. Radu Maria Pregtitoare B Mama-Anglia Bunica 1
21. Avramescu Vanessa Issabelle I A Tata-Norvegia Mama 1
22. Sndu Delia I A Tata-Austria Mama 1
23. Carabet Andrei David I A Tata-Italia Mama 1
24. Ceam Mario Petronel I A Ambii (tata-Germania; mama-Frana) Bunicii materni 0
25. Nica Bogdan I A Mama-Frana Tata 0
26. Peltea Iulia I B Tata-Frana Mama 1
27. Mutei David Costin I B Tata-Frana Mama 1
28. Ceam Carolina Mihaela II A Tata Mama 2
29. Hulparu Alessandro Leonardo II A Mama Bunica 0
30. Blnaru Florinel II A Ambii Bunicii 0
31. Pârvu Florentina tefania II A Mama Tata 0
32. Bluz Ana-Nicoleta II B Mama-Germania Tata 2
33. Catrina Mdlin II B Tata-Anglia Mama 2
34. Dan Mario Cosmin II B Tata-Anglia Mama 1
35. Dulvar tefan III A Tata-Germania Mama 2
36. Paraleu Alin III A Ambii-Germania Bunicii 1
37. Parnic Mario III A Mama-Spania Tata 1
38. Ceam Claudia III A Ambii-Germanii Bunicii 0
39. Paraleu tefan
20
Nr.
crt.
Numele i prenumele elevului Clasa Printele plecat (mama, tata, ambii) În grija cui rmâne
copilul
42. Baciu Mdlin III B Ambii Bunicii paterni 4
43. Ceama Mirela III B Tata-Anglia Bunicii paterni 0
44. Cornea tefania III B Tata Mama 1
45. Munteanu Cosmina III B Tata Bunicii paterni 0
46. Catrina Marian Florin III C Tata-Anglia Mama 2
47. Secuiu Cristina Andreea III C Mama-Germania Bunica 0
48. Peltea Mariana III C Tata-Norvegia Mama 1
49. Bunea Ionu Ctlin IV A Tata Mama 3
50. Ivan Ricardo Adrian IV A Tata Mama 1
51. Pricu Ana Maria IV A Ambii Bunica matern 1
52. Graur Ana Georgiana IV A Ambii Bunica matern 0
53. Bratosin Alexandra IV B Tata Mama 1
54. Cârlan Marius IV B Tata Mama 1
55. Moldoveanu Taisa IV B Tata Mama 0
56. Parnic Alin IV B Mama Tata 1
57. Tihan Mario IV B Mama Bunica 1
58. Toic Denis IV B Tata Mama 0
59. Manea Ionu – Cristinel V A Tata-Italia Mama 1
60. Maraloi Mlin V A Tata-Suedia Mama 1
61. Maraloi Mlina V A Tata-Suedia Mama 1
62. Parnic Irinel
21
Nr.
crt.
Numele i prenumele elevului Clasa Printele plecat (mama, tata, ambii) În grija cui rmâne
copilul
64. Burlacu M.Daniel George V B Tata-Anglia Mama 1
65. Custura Cosmin Georgian V B Tata-Germania Mama 1
66. Ruiz Dumitru J.Nuria -Maria V B Tata-Spania Bunica 0
67. Manea C.Lavinia Iulia V B Mama-Germania Bunica 2
68. Patrasc I.I Gabriel V B Tata-Germania Mama 1
69. Pircea Florin Georgian V B Mama-Ploieti Bunica 1
70. Pricu M.Alexandru V B Tata-Anglia Mama 1
71. Grosu Gh. Eduard V B Mama-Germania; Tata-Galai Concubinul mamei 0
72. Buctaru Sara-Andreea VI A Mama-Belgia Bunica 0
73. Cristea Cristina VI A Tata-Frana Mama 1
74. Gavril Adriana tefania VI A Tata-ofer Tir Mama 0
75. Jugnaru Florin Rafael VI A Tata-ofer Tir Mama 0
76. Lambru Daniel Damian VI A Mama-Spania Tata i bunica 0
77. Gheorghe Camelia VI B Ambii prini(mama-Spania; tata-Frana) Tata vitreg i bunica 0
78. Pru Andreea Marinela VI B Ambii prini-Olanda Bunicii 2- sunt cu prinii
79. Dulvar Georgian-Mdlin VI B Tata-Frana Mama 2
80. Poenaru tefnu-Andrei VI B Mama-Italia Tata 1
81. Moise Bianca Daniela VI B Mama-Italia Tata 0
82. Buzea Larisa Ionela VI B Tata-Frana Mama 1
83. Mutei Maria Izabela VI B Mama Bunica 2
84. Urse Cristina
22
Nr.
crt.
Numele i prenumele elevului Clasa Printele plecat (mama, tata, ambii) În grija cui rmâne
copilul
de copil
85. Vizireanu Alexandra Andreea VI B Mama Tata vitreg i bunica 1
86. Barbu Adrian VII A Mama-Germania Bunica 1
87. Barbu Jan VII A Mama-Germania Bunica 1
88. Dan Raluca Georgiana VII A Mama-Germania Bunica 0
89. Ioni Mdlin Cristian VII A Mama-Elveia Mtua 0
90. Maraloiu Ana Maria VII A Mama-Anglis Bunica 1
91. Manea Miruna VII B Mama-Germania Bunica 0
92. Condru Hulia VII B Tata-Anglia Mama 1
93. Miroslav Cristina VII B Mama-Germania Bunica 0
94. Buzea Andreea VII B Tata-Frana Mama 1
95. Buzatu Elena VIII A Tata-Germania Mama 1
96. Ceam Ionica VIII A Mama- Germania Bunica patern 0
97. Eftim Marian VIII A Ambii prini-Spania Bunica patern 1
98. Maraloiu Ovidiu VIII A Tata-Frana Mama 2
99. Poenaru Ionelia Mdlina VIII A Mama-Italia Tata 1
100. 3 Ceam Andreea Ramona VIII B Mama Tata 2
101. 3 Custur Daria Valentina VIII B Tata Mama 1
102. 4 Mlâia Florentina Adriana VIII B Mama Bunicii 0
103. 4 Parnic Alexandra-Elena VIII B Mama Tata 2
104. 4 Parnic Traian Emanuel VIII B Ambii prini Bunicii 0
105. 4 Stan Cosmin VIII B Ambii prini Bunicii 1
106. 4 Turcu Ionela-Georgiana VIII B Mama Sora 1
23
-La începutul anului colar s-au realizat documentele specifice activitii de planificare a activitii
educative: planul managerial al consilierului educativ, programul activitilor educative extracolare i extracurriculare, graficul desfurrii acestor activiti, planificarea edinelor cu prinii; graficul
consultatiilor cu parintii;
-S-au constituit comisiile educative, s-au elaborat programe de activitate ale acestora, s-au stabilit responsabilitile, graficul de desfurare i modul în care se face evaluarea/feed-back-ul;
-Existena personalului didactic calificat în proporie de 100% permite realizarea unui învmânt de
calitate; -Majoritatea cadrelor didactice cu bogat experien profesional, bine pregtite, apreciate, cunoscute,
dedicate profesiei, cu grad ridicat de acceptare din partea elevilor i prinilor.
- Atitudinea pozitiv a majoritii elevilor fa de educaia ce li se ofer, fa de ceea ce se face/ se întâmpl în coal;
- Rezultatele bune ale elevilor în activitatea de învare i la concursurile colare;
- Implicarea cadrelor didactice i ale elevi-lor în numeroase activiti extracolare, manifestri cultural – artistice i sportive;
- Comunicare adecvat i deschidere pentru elevi; -Relaiile interpersonale (dirigini-elevi, profesori-elevi, director-profesori, profesori-prini, profesori-
profesori) favorizeaz un climat deschis i stimulativ;
- Modaliti alternative de educaie reflectate de activiti extracurriculare diverse la nivelul colii i la nivelul claselor de elevi;
- Alternarea formelor de organizare a activitatii : frontal, perechi, grupuri mici, individual contribuie la
formarea elevilor in cadrul activitatilor educative desfasurate; - Prin activitatile educative nonformale se creaza o diversitate de experiente de invatare;
- Utilizarea metodelor interactive de invatare, creaza elevilor: constientizarea responsabilitatii, a deciziilor
sau de sustinere a propriilor opinii; - Responsabilizarea Consiliului colar al Elevilor în problemele specifice colii.
- Colaborarea cu partenerii educaionali de la nivel local sau naional care vin în sprijinul cadrelor didactice
dirigini în cadrul activitilor educative care vizeaz orientarea colar i profesional sau educaia pentru o viata sntoas din punct de vedere fizic, mintal , precum i parteneriate cu instituii culturale sau
spirituale: Cabinetul de consiliere psihopedagogic al colii; C.C.D.- Braila; Comitetul de parinti; Primria
Sutesti; Biblioteca scolii, dispensarul local. - Remarcm cresterea acentuata a numarului de cadre didactice si elevi care particip la activitile
educative propuse în Calendarul activitilor educative al colii sau la diversele proiecte i concursuri
- Creterea interesului elevilor i a familiei fa de activitile educative i extracurriculare. -Nu sunt manifestri deosebite de indisciplin ale elevilor, fapt determinat i de numrul mic de elevi, dar
i de existena colii în mediul rural;
- Majoritatea diriginilor au participat la cursurile de formare continu “Consiliere i orientare“
PUNCTE SLABE
- Existena unui numr destul de mare de elevi care nu beneficiaz suficient de supravegherea i sprijinul
familiei: muli prini plecai în strintate , familii dezorganizate, muli elevi navetiti , prini dezinteresai i cu situaie material precar,elevi rromi .
- Program de studiu în dou schimburi;
- Dotarea insuficient cu mijloace i materiale didactice (laboratorul de informatica; -Slaba implicare a prinilor în activitatea de educare a copiilor, dezinteresul multora dintre ei fa de
scoala, anturajul i preocuprile copiilor lor;
-Creterea numrului de parinti plecati la lucru în strintate, lipsindu-i astfel pe copii de supravegherea printeasc;
-Lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanti la activitatile educative extracurriculare si
extrascolare; - Rata abandonului colar;
-Numrul absenelor nemotivate ale elevilor este destul de mare;
-Nivelul sczut de cultur i instruire al prinilor; -Starea material precar a unor familii.
OPORTUNITI - Acces nelimitat al cadrelor la calculatoare, internet, imprimante, etc.
- Organizarea unor sesiuni de comunicri tiinifice, în cadrul crora cadrele noastre îi pot valida experiena i performanele.
- Dotarea cu mijloace i materiale didactice care ar putea fi utilizate în activitile colare i extracolare;
AMENINRI
- Scaderea numarului de elevi;
- Accentuarea lipsei de interes a elevilor fa de studiu; - Starea economiei; oferta pieei muncii !
- Imaginea general deteriorat a vieii social – politice etc.
24
suplimentare, repetiii, petreceri, etc ;
-Implementarea unor programe de studiu care s cuprind aplicaii din mai multe discipline de studiu(matematic,fizic , bio-logie,chimie,tiine etc.)
- Relaii bune, adecvate cu ISJ Braila, cu primria, Consiliul local, Poliia de proximitate, jandarmeria.
- Colaborarea cu :
a) psihologul colar, d-na Lascu Marioara care realizeaz permanent consilierea în vederea carierei elevilor din clasele a VIII-a; consilierea elevilor i prinilor pentru prevenirea violenei în rândul copiilor; etc.
b) familiile elevilor:- edine;- lectorate
c) Poliia Locala- inlaturarea cauzelor delincvenei juvenile/ violentei/ consumului de substane etnobotanice, alcool etc.
d) Mediatorii colii- în înlturarea cauzelor absenteismului/ abandonului colar.
- lipsa de timp si de motivatie financiara;
- multitudinea ofertelor de activitati duce la suprasolicitare;
- oferta negativ a strzii i a mijloacelor mass-media reflectat în lipsa de interes fa de învtur i activitile educative.
- migrarea unor elevi catre alte scoli;
- creterea numrului de prini ai elevilor plecai în strinatate i elevi rmai în grija rudelor. - Criza de timp a prinilor datorat situaiei economice, conduce la o slab supraveghere a copiilor i la o
redus implicare în viaa colii;
OBSERVAII
Pe semestrul I al anului colar 2019-2020, membri comisiei metodice “Consiliere i Orientare”, din cadrul colii Gimnaziale “Costache Grigore uu”,
s-au întâlnit în edin de lucru de cinci ori dup cum urmeaz:
1) În data de 01.10.2019, responsabilul comisiei s-a întâlnit cu membri comisiei de la ciclul primar, având pe ordinea de zi urmtoarele aspecte:
Analiza S.W.O.T. a comisiei Consiliere i orientare pe anul scolar 2019-2020;
Prezentarea planului managerial al comisiei Consiliere i orientare pentru anul colar 2019-2020;
Prezentarea planului de activiti al comisiei Consiliere i orientare pentru anul colar 2019-2020;
Prezentarea atribuiilor membrilor comisiei.
2) În data de 02.10.2019, responsabilul comisiei s-a întâlnit cu membri comisiei de la ciclul gimnazial, având pe ordinea de zi urmtoarele aspecte:
Prezentarea planului managerial al comisiei Consiliere i orientare pentru anul colar 2019-2020;
Prezentarea planului de activiti al comisiei Consiliere i orientare pentru anul colar 2019-2020;
Prezentarea graficului de interasistene pentru anul colar 2019-2020 în cadrul comisiei Consiliere i orientare;
Prezentarea atribuiilor membrilor comisie;
25
Prezentarea de modaliti care s conduc la o mai bun aplicare a noii programe colare pentru Consiliere i Orientare ce intr în vigoare începând
cu anul colar 2019-2020 la clasa a VII-a (v. anexa 2 la ordinul ministrului educaiei naionale nr. 3393/28.02.2017).
3) În data de 16.10.2019, responsabilul responsabilul comisiei s-a întâlnit cu membri comisiei de la ciclul gimnazial, având pe ordinea de zi urmtoarele
aspecte:
Prezentarea graficului de asistene pentru anul colar 2019-2020 în cadrul comisiei Consiliere i orientare;
Portofoliul dirigintelui: coninut, mod de realizare, utilitate;
Diseminarea informaiilor primite la consftuirea judeean (19.09.2019);
Stabilirea de comun acord a orelor de consiliere pentru prini, tematica acestora.
4) În data de 18.11.2019, responsabilul comisiei s-a întâlnit cu membri comisiei de la ciclul gimnazial, având pe ordinea de zi prezentarea referatului cu titlul
“Gestionarea conflictelor i prevenirea violenei în coal.” de ctre prof. gr. al II-lea tefania Stroe, diriginte al clasei a VI-a B.
5) În data de 25.11.2019, responsabilul comisiei s-a întâlnit cu membri comisiei de la ciclul gimnazial, având pe ordinea de zi prezentarea referatului
“Patriotismul nu s-a demodat” de ctre prof. Dan-Gabriel Burceanu, responsabilul comisiei metodice “Consiliere i Orientare”.
De asemenea, responsabilul comisiei a efectuat patru asistene la orele de Consiliere i Orientare pentru clasele a V-a i a VI-a, respectând graficul de asistene
la ore, aprobat de ctre domnul director al colii Gimnaziale “Costache Grigore uu”, prof. Silviu-Stelic Roioru cu nr. 3249/15.10.2019:
CADRUL
DIDACTIC
CALU IONICA NOIEMBRIE S12/MIERCURI/1400-1450 F.A. NR. 4058/27.11.19
BOGDAN LENUA DECEMBRIE S12/MIERCURI/1300-1350
26
Mai mult decât atât, s-au efectuat dou interasistene la orele de Consiliere i Orientare respectând graficul de interasistene, aprobat de ctre domnul
director al colii Gimnaziale “Costache Grigore uu”, prof. Silviu-Stelic Roioru cu nr. 2860/27.09.2019:
CADRU DIDACTIC
MANEA LILIANA STROE TEFANIA S8/JOI/1600-1650 F.I. NR. 3516/08.11.2019
DUMITRACHE TITI BOGDAN LENUA S9/MIERCURI/1300-1350 F.I. NR. 3650/21.11.2019
În cele din urm, menionm faptul c în data de 19.11.2019 a fost amenajat panoul comisiei metodice “Consiliere i Orientare”, din cadrul colii
Gimnaziale “Costache Grigore uu”.
27
Pentru semestrul al II-lea, “Consiliere i Orientare”, din cadrul colii Gimnaziale “Costache Grigore uu” îi propune urmtoarele activiti conform
planului de activiti cu nr. 2861/27.09.2019:
NR.
CRT.
Ianuarie Prof. Bogdan Lenua - cls. a VI-a A
2. Referat:
informatizare
Martie Prof. Jilavu Emilia - cls.a VII-a B
4. Lecie deschis3 Aprilie Prof. Stroe tefania - cls. a VI-a B
5. Referat:
Mai Prof. Serea Roxana - cls. a V a A
De asemenea, în semestrul al II-lea se vor evectua patru asistene la orele de Consiliere i Orientare respectând graficul de asistene la ore, aprobat de ctre
domnul director al colii Gimnaziale “Costache Grigore uu”, prof. Silviu-Stelic Roioru cu nr. 3249/15.10.2019:
CADRUL DIDACTIC
CADRUL DIDACTIC ASISTAT PERIOADA OBSERVAII
3 Tema leciei va fi aleas în conformitate cu planificarea elaborat de ctre profesor.
28
JILAVU EMILIA APRILIE S28/JOI/1300-1350
Mai mult decât atât, se vor efectua ase interasistene la orele de Consiliere i Orientare respectând graficul de interasistene, aprobat de ctre domnul director
al colii Gimnaziale “Costache Grigore uu”, prof. Silviu-Stelic Roioru cu nr. 2860/27.09.2019:
CADRU DIDACTIC
ORZARU VASILE DUMITRACHE TITI S25/ VINERI/1100-1150
29
I. RESPONSABILITATILE MEMBRILOR COMISIEI PE SEMESTRUL I
Responsabilul „Comisiei pentru imagine”:
1. Coordoneaz i particip activ la elaborarea unei strategii de promovare a imaginii scolii.
2. Realizeaz contacte cu toi cei care pot, prin obiectul lor de activitate s ajute la promovarea scolii ( mijloace de informare mass-media, mijloace online).
3. Intermediaz i încheie parteneriate cu instituii de invmânt i cercetare, în vederea realizrii de activiti comune, care s duc la promovarea imaginii scolii.
4. Susine în faa prinilor imaginea scolii , prin elaborarea unei oferte educaionale care satisface cerinele acestora.
5. Particip i coordoneaz munca de realizare i de îmbuntire a materialelor de promovare a scolii cum ar fi: pagina web, afie, fluturai.
6. Este prezent ori de câte ori este vorba de imaginea scolii , având intotdeauna grij s scoat în eviden cu mult profesionalism punctele tari ale programului acesteia.
7. Elaboreaz un buget al activitii de promovare a imaginii scolii pe care îl discut cu Consiliul de administraie.
8. Particip, prin elaborarea de chestionare, la evaluarea anual a Comisiei pentru promovarea imaginii scolii.
Secretarul „Comisiei pentru imagine”:
1. Este prezent la toate edinele Comisiei pentru promovarea imaginii colii.
2. Întocmete convocatorul edinei preocupându-se ca toi cei vizai s participe la edine.
3. Scrie procesul verbal al edinelor, având grij s fie analitic i riguros în prezentarea celor discutate .
4. Se ocup cu gsirea celor mai bune oferte, în cazul în care este nevoie de materiale de promovare, atât pentru imaginea scolii ca atare sau pentru promovarea
diverselor manifestri care au loc în coal.
5. Redacteaz, multiplic i distribuie chestionarele referitoare la evaluarea anual a comisiei, centralizând rezultatele celor de la care este ateptat un feedback.
Membrii „Comisiei pentru imagine”:
1. Particip la elaborarea strategiei de promovare a imaginii scolii.
2. Particip la elaborarea i votarea bugetului alocat promovrii imaginii scolii.
3. Susin în toate mediile în care sunt prezeni, realizrile din cadrul scolii.
30
4. Sunt receptivi la tot ceea ce privete coala, ajutând la promovarea acesteia, cu informaii culese din diverse medii, referitoare la impactul pe care îl are programul
folosit, asupra prinilor i reprezentanilor comunitii.
5. Stabilesc noile orientri în ceea ce privete promovarea imaginii scolii în funcie de feedback-ul primit în urma evalurii.
Atribuiile comisiei
2. Actualizarea permanenta a site-ului ;
3. Adecvarea continu a ofertei educaionale la nevoile i cerinele potenialilor beneficiari;
4. Intensificarea colaborrii cu familia prin iniierea unui set de programe destinate implicrii prinilor în activitile scolii de dezvoltare material i curricular.
5. Îmbuntirea comunicrii între cadrele didactice i prinii elevilor (lectorate, consiliere, informare, activiti recreative, umanitare etc.);
6. Intensificarea relaiilor de colaborare cu autoritile locale i diferite instituii (Poliia, Primria, Protecia Copilului, Bisericile – de toate confesiunile etc.);
7. Elaborarea i distribuirea materialelor de prezentare a ofertei curriculare, prestigiului personalului didactic, bazei materiale a colii i a modului în care instituia
rspunde nevoilor i cerinelor comunitii.
II. PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI
Obiectivele strategice ale Comisiei pentru promovarea imaginii scolii în anul colar 2019-2020
1. Elaborarea unei strategii de promovare a imaginii scolii.
2. Asigurarea transparenei deciziilor i îmbuntirea imaginii scolii prin comunicarea i colaborarea cu comunitatea i mass-media
3. Dezvoltarea unei reele de promovare a activitii scolii.
4. Studierea i evaluarea impactului pe care îl au aciunile de promovare utilizate i îmbuntirea modului în care ne vom raporta în viitor cerinelor
segmentului caruia ne adresm.
III. DESCRIEREA ACTIVITATILOR DESFASURATE
Activitatile de analiza si organizare ale comisiei au fost desfasurate cu succes. Pagina scolii a suferit o modificare la nivel de design web si de
organizare, dar si schimbarea adresei paginii web din https://scoala-sutesti.ucoz.ro în https://scoala-sutesti.ucoz.net .
IV. ANALIZA SWOT SPECIFICAND PUNCTELE TARI, PUNCTELE SLABE, OPORTUNITATILE SI AMENINTARILE
* PUNCTE TARI :
- Personal didactic calificat, cu competene necesare;
- Posibiliti multiple de mediatizare a activitilor extracolare i extracurriculare la diferite niveluri;
* PUNCTE SLABE :
- Contribuie deficitar a unor cadre didactice la promovarea imaginii unitii de învmânt, implicit la transmiterea informaiilor necesare pentru
reactualizarea paginilor web ale colii (activiti desfurate, informaii comisii, documente de interes general etc.)
* OPORTUNITATI :
- Promovarea elevilor si a cadrelor didactice prin intermediul social-media si mass-media;
- Promovarea unei imagini pozitive a scolii in societate;
* AMENINTARI :
- Dezavantajul creat de programele colare încrcate care nu permit dezvoltarea componentei educative;
- Oferta negativ a anturajului i internetului;
V. MASURI DE IMBUNATATIRE. Pe viitor comisia va desfasura mai multe activitati de promovare a imaginii scolii.
Vor fi implicati atat elevii, cat si parintii, in promovarea scolii.
INTOCMIT,
SEMESTRUL I
COMISIA DE PREVENIREA I ELIMINARE A VIOLENEI, A FAPTELOR DE CORUPIE I DISCRIMINRII ÎN MEDIUL COLAR I
PROMOVAREA INTERCULTURALITII
I. RESPONSABILITATILE MEMBRILOR COMISIEI PE SEMESTRUL I
a) elaborarea unui plan de aciune pentru prevenirea i combaterea a violentei.
b) colaborarea cu prinii, tutorii sau susintorii legali, mediatorii colari, Consiliul elevilor, Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului,
Consiliul Naional pentru Combaterea Discriminrii, organizaii nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului i ali factori interesai în scopul prevenirii
si combaterii violentei.
c) propunerea unor aciuni specifice, la nivelul claselor sau al unitii de învmânt, care s contribuie la cunoaterea i valorizarea celuilalt, la promovarea
ANTI VIOLENTEI;
d) elaborarea i implementarea unor coduri de conduit, care s reglementeze comportamentele nondiscriminatorii la nivelul unitii de învmânt. Politica
unitii de învmânt, în acest sens, i procedurile respective trebuie s fie clare, coerente, consecvent aplicate i s presupun atât sanciuni, cât i o abordare
constructiv;
e) identificarea i analiza cazurilor de violenta i înaintarea de propuneri de soluionare a acestora consiliului de administraie, directorului unitii de
învmânt sau consiliului profesoral, dup caz;
f) prevenirea i medierea conflictelor aprute ca urmare a aplicrii msurilor ce vizeaz respectarea principiilor colii incluzive;
g) sesizarea autoritilor competente în cazul identificrii formelor grave de violenta;
II. PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI
Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului colar i comunitar al elevilor, în vederea diminurii punctelor slabe legate de traseul lor
educativ: note sczute la purtare, absenteism, violen verbal i fizic, etc.;
Atragerea Comisiei diriginilor i implicit a elevilor în activiti i programe de socializare i culturalizare;
Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali i cu familia, în vederea evitrii abandonului colar, precum i pentru monitorizarea i oferirea
de consiliere elevilor provenii din mediu familial dezorganizat sau mono-parental;
Implicarea elevilor în proiecte de anvergur, bazate pe joc dramatic i secvene de autocunoatere, în colaborare cu profesorii ariilor curriculare „Limba
i comunicare” i „Om i societate”;
33
Continuarea demersului de atragere a parteneriatelor i a schimburilor de experien cu alte coli;
Prezentarea ppt a unui material intitulat „S lsm corigent violena în coal” i organizarea unui concurs intitulat „Aspecte pozitive i negative în
comportametul colegilor mei!”ce const în vizionarea elevilor a unor imagini însoite de citate i proverbe, comentarea lor de ctre elevi, alctuirea de compuneri
, desene i caricaturi referitoare la aceasta tem;
Prezentarea referatelor: „Conflicte în clasele de elevi”, „Violena în familie”, „Formarea comportamentului moral civic la colari”;
Desfurarea activitii „Despre prietenie” ce are ca scop antrenarea elevilor în dezbateri pe aceast tem;
Realizarea activitii: „S cunoatem elevul” i urmrirea desfurrii acestui proiect ce are ca scop cunoaterea problemelor elevilor, care de data
aceasta va putea raspunde liber prin chestionare anonime, teste, fie, pliante la fiecare tem propus.
III. DESCRIEREA ACTIVITATILOR DESFASURATE
La nivelui Scolii Gimnaziale “Costache Grigore utu” exist o permanent preocupare pentru rezolvarea din fa a tuturor tipurilor de conflicte care
apar pe parcursul desfurrii procesului instructiv-educativ i nu numai. Exist o comunicare optim între toi factorii care pot avea un rol în rezolvarea
conflictelor (elevi-prini-cadre didactice-poliie-biseric-primrie). Pentru a menine aceste interaciuni permanente între factorii prezentai lucreaz membrii
comisiei de prevenire i combatere a violenei, legal constituit la nivelul colii noastre.
De monitorizarea tuturor cazurilor de violen s-au ocupat membrii comisiei de prevenire a violenei care au acionat dup o planificare a activitilor.
Totodata implicarea si supravegherea elevilor de catre profesorii de serviciu in timpul pauzelor a avut un succes garantat, actele de violenta de toate felurile
fiind diminuate in randul scolarilor.
IV. ANALIZA SWOT SPECIFICAND PUNCTELE TARI, PUNCTELE SLABE, OPORTUNITATILE SI AMENINTARILE
PUNCTE TARI:
- Modaliti de asigurare a proteciei i pazei unitii de învmânt;
- Existena unei procedure i a unui sistem de monitorizarea a intrrii persoanelor strine în incinta unitii;
- Implicarea tuturor membrilor comisiei;
PUNCTE SLABE:
AMENINRI:
- Lipsa de interes în ceea ce privete nevoia de educaie.
34
OPORTUNITI:
- Deschiderea comunitii pentru sprijinirea colii în combaterea actelor de indisciplin: Poliia de proximitate, Asistena social.
V. MASURI DE IMBUNATATIRE. - Permanentizarea legturii între toi factorii care au responsabiliti în acest domeniu;
- Aplicarea sanciunilor prevzute în R.O.I.;
- Supravegherea mai atent a elevilor în timpul pauzelor;
- Aplicarea procedurii de învoire a elevilor;
- Notarea fr excepii a absenelor în catalog.
INTOCMIT,
I. COMPONENTA COMISIEI:
IVAN –TOICA MARIANA- profesor invatamant primar,clasa Pregatitoare A
ECATERINA ANAMARIA- profesor invatamant primar,clasa Pregatitoare B
EREMIA GEORGIANA-profesor invatamant primar,clasa I A
CORNEA MARIA-institutor,clasa I B
II. RESPONSABILITATILE MEMBRILOR COMISIEI PE SEMESTRUL I ( aveti in vedere activitatile din planul managerial si din planul de activitate):
MINDROIU VIOLETA- responsabil Comisie Metodica Invatatori(clasele pregatitoare-I-II);
- responsabil comisie metodica(clasele preg,I,II);
- membru al Comisiei pt.Violenta;
-membru al Comisiei Paritare
-Responsabil Achizitii Publice;
Comisia de Perfectionare;
-membru al Comisiei Abateri Disciplinare Elevi;
-membru al Comisiei Imaginea Scolii;
CORNEA MARIA- membru CA
-membru al Comisiei pt.Violenta
-membru al Comisiei Paritare;
-membru al Comisiei de Lb.Straine;
-membru al Comisiei Educatie pt.Sanatate;
36
-membru CEAC;
-membru al Comisiei de Perfectionare si Formare Continua;
-membru al Comisiei de Ritmicitate a Notarii;
III.PLAN MANAGERIAL COMISIE METODIC
invatatorilor.
evaluarea formativa ,proiectarea
,elaborarea proiectarilor
programului de activitati
desfasurata acoperade formare
fiecare clasa si justificarea
modele de planificari la diferite
discipline de invatamant
aplicate la ore
lucru
Prezentarea materialelor
IV. 1. Lectii demonstrative, referate, intalniri, mese rotunde, etc
IV. 1. 1. Activiti realizate (c.f. programului managerial )
Nr. crt Denumirea activitii Nume si prenume responsabil
activitate
(consftuirea inv. primar)
la evalurile initiale.
Obiective propuse – realizate
Decembrie – Ziua national a
referat tematic’
Oct.-dec
IV. 1. 2. Activiti nerealizate ( cuprinse in programul managerial al comisiei )
Nr. crt Denumirea activitii Motivul nerealizrii
1 NU ESTE CAZUL
IV. 1. 3. Programe/ activiti iniiate/ realizate (necuprinse în .programului managerial al comisiei )
Nr. crt Denumirea activitii Nume si prenume responsabil activitate Tipul activitatii Data desfasurarii, cf.
Procesului verbal
practici
Nov.2019
2
-Serbri colare cu ocazia zilei de 1 Decembrie,Crciun;
- „Natura,prietena mea”
-,, Happy Hallowen”
-Târgul de Crciun
V. ANALIZA REZULTATELOR INREGISTRATE PE PARCURSUL SEMESTRULUI I, AN SCOLAR 2019-2020
VI. 1. ANALIZA TESTE INITIALE
44
initiale la disciplinele Comunicare in Limba Româna , Matematica si Explorarea Mediului. Evalurile au fost date elevilor dup cele dou sptmâni de
recapitulare parcurse la inceputul anului scolar. S-au stabilit obiectivele urmrite, itemii evalurilor, descriptorii de performant.
La clasa I A la disciplina Comunicare în Limba Român au fost prezenti la testare 14 elevi din 18, iar la Matematic si Explorarea Mediului 14 elevii . La
nivelul clasei s-a constatat c 10 din cei 18 elevi rezolva corect toti itemii, 2 elevi rezolva aproape toate cerintele ,4 elevi rezolva partial itemii propusi . Ca
modalitti de remediere d-na înv. propune exercitii de stabilire a pozitiei sunetului,exercitii de citire globala ,munca independenta.
La disciplina Matematic si Explorarea Mediului s-a constatat c unii elevi întâmpin dificultti la scrierea sirului descrescator de numere ,din 2 in 2,sunt
neatenti in a sintetiza datele in tabel. Ca modalitti de remediere d-na înv. propune exercitii de numarare pas cu pas,crescator/descrescator,
lucru diferentiat.
La cls. I B la disciplina Comunicare în Limba Român au fost prezenti la testare 13 elevi din 18.
S-a constatat c elevii despart cuv. date in silabe cu mici dificultati,identifica sunetul corespunzator,transcriu cuvintele date,scriu cuvantul asociat imaginii.
Ca modalitti concrete de remediere d-ra înv. propune exercitii -joc de identificare a sunetelor din cuvinte date, scrierea semnelor grafice în ritm propriu, munca
diferentiat,varietatea itemilor in fisele de lucru,accent pe expl