of 12 /12
 ROLUL EVALURII ÎN ROLUL EVALURII ÎN ORIENTAREA I ORIENTAREA I OPTIMIZAREA ÎNVRII OPTIMIZAREA ÎNVRII LA COPIII PRECOLARI LA COPIII PRECOLARI 

ROLUL EVALUĂRII ÎN ORIENTAREA ŞI OPTIMIZAREA ÎNVĂŢĂRII

Embed Size (px)

Text of ROLUL EVALUĂRII ÎN ORIENTAREA ŞI OPTIMIZAREA ÎNVĂŢĂRII

Page 1: ROLUL EVALUĂRII ÎN ORIENTAREA ŞI OPTIMIZAREA ÎNVĂŢĂRII

5/12/2018 ROLUL EVALUĂRII ÎN ORIENTAREA ŞI OPTIMIZAREA ÎNVĂŢĂRII - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/rolul-evaluarii-in-orientarea-si-optimizarea-invatarii 1/12

 

ROLUL EVALURII ÎN ROLUL EVALURII ÎN ORIENTAREA I ORIENTAREA I 

OPTIMIZAREA ÎNVRII OPTIMIZAREA ÎNVRII LA COPIII PRECOLARI LA COPIII PRECOLARI 

Page 2: ROLUL EVALUĂRII ÎN ORIENTAREA ŞI OPTIMIZAREA ÎNVĂŢĂRII

5/12/2018 ROLUL EVALUĂRII ÎN ORIENTAREA ŞI OPTIMIZAREA ÎNVĂŢĂRII - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/rolul-evaluarii-in-orientarea-si-optimizarea-invatarii 2/12

 

A educa, lumina si orienta crrile vieii copiilor este o mareresponsabilitate, educatoarea avâd fora de a ptrunde în sufletul copilului,cuvântul, atitudinea si îndemnurile sale fiind definitorii.

Elementul care contribuie la sporirea interesului fa de educaiacopilului este evaluarea activitilor din acest important sector alsistemului de învmânt sau aprecierea valorii în funcie de un criteriu.

Evaluarea este un act absolut necesar în procesul conducerii uneiactiviti i în luarea deciziilor, ea furnizând informaii necesare reglrii iameliorrii activitii didactice, prin adoptarea msurilor corespunztoaresituaiilor de instruire. Ea este prezent în orice activitate pedagogic i se

afl în relaie de interdeterminare, de interaciune funcional cu predarea iînvarea, fcându-le mai eficiente. Prin activitile educative, evaluareaeste menit s realizeze cunoaterea i aprecierea schimbrilor produse decopii în toate planurile personalitii lor (intelectual, afectiv, psihomotor, alcapacitilor creative etc.).

Esena aciunii de evaluare este de a cunoate efectele activitiidesfurate în vederea perfecionrii procesului în etapele urmtoare.

Rezultatele constatate pot fi apreciate i aplicate corespunztor, în msuraîn care sunt puse în legtur cu componentele procesului didactic i cuîntreaga activitate.

Page 3: ROLUL EVALUĂRII ÎN ORIENTAREA ŞI OPTIMIZAREA ÎNVĂŢĂRII

5/12/2018 ROLUL EVALUĂRII ÎN ORIENTAREA ŞI OPTIMIZAREA ÎNVĂŢĂRII - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/rolul-evaluarii-in-orientarea-si-optimizarea-invatarii 3/12

 

În vederea realizrii sarcinilor învmântului, este necesar o riguroas proiectare i evaluare a procesului instructiv-educativ. Trebuie ca, înfiecare moment, s tim ce avem de realizat, prin ce coninuturi, s tim ce avem de realizat, prin ce coninuturi

informaionale realizm obiectivele propuse, prin ce metode i procedee,informaionale realizm obiectivele propuse, prin ce metode i procedee,cum verificm dac copii au realizat obiectivele propuse, ce msuri trebuiecum verificm dac copii au realizat obiectivele propuse, ce msuri trebuieluate în cazul in care anumite obiective nluate în cazul in care anumite obiective n--au fost realizate integral.au fost realizate integral.

La grdini, evaluarea are un caracter specific. Unii copii par s aibLa grdini, evaluarea are un caracter specific. Unii copii par s aib perioade de progres vizibil ce alterneaz cu perioade de regres. perioade de progres vizibil ce alterneaz cu perioade de regres.Comportamentul copilului precolar este determinat de o serie de factori,Comportamentul copilului precolar este determinat de o serie de factori,

dintre care amintim:dintre care amintim: Factorii genetici;Factorii genetici;

Particularitile arhitecturii neuronale;Particularitile arhitecturii neuronale;

Modelul intern de ataament,Modelul intern de ataament,

Mediul(ambientul familial educatinal i relaiile interumane).Mediul(ambientul familial educatinal i relaiile interumane).

De regul, este dificil s cuantifici exact achiziiile dabândite de copiiDe regul, este dificil s cuantifici exact achiziiile dabândite de copii

în urma unei singure activiti de invare, deoarece precolarii îi modificîn urma unei singure activiti de invare, deoarece precolarii îi modificcomportamentul treptat, pe parcursul mai multor secvene de învarecomportamentul treptat, pe parcursul mai multor secvene de învare(motiv pentru care activitile integrate , interdisciplinare sunt mai eficiente(motiv pentru care activitile integrate , interdisciplinare sunt mai eficientedecât cele tradiionale, desfurate pe categorii de activiti).decât cele tradiionale, desfurate pe categorii de activiti).

Page 4: ROLUL EVALUĂRII ÎN ORIENTAREA ŞI OPTIMIZAREA ÎNVĂŢĂRII

5/12/2018 ROLUL EVALUĂRII ÎN ORIENTAREA ŞI OPTIMIZAREA ÎNVĂŢĂRII - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/rolul-evaluarii-in-orientarea-si-optimizarea-invatarii 4/12

 

Evaluarea precolarului poate fi realizat inând cont de trei tipuriEvaluarea precolarului poate fi realizat inând cont de trei tipuridiferite de cadre de referin:diferite de cadre de referin:

Capacitatea copilului de aCapacitatea copilului de a--i analiza propria activitatei analiza propria activitate--autoevaluare;autoevaluare;

Prestaia copilului în cadrul grupeiPrestaia copilului în cadrul grupei-- evaluare normativ;evaluare normativ;

Progresele copilului în funcie de obiectivele prevzute în programProgresele copilului în funcie de obiectivele prevzute în program--evaluare formativ.evaluare formativ.

Din perspectiv temporal, la grdini exist urmtoarele forme deDin perspectiv temporal, la grdini exist urmtoarele forme deevaluare:evaluare:

evaluarea iniialevaluarea iniial ±  ± realizat la început de ciclu sau început de an colar realizat la început de ciclu sau început de an colar i este menit s stabileasc nivelul de pregtire al copiilor, condiiile îni este menit s stabileasc nivelul de pregtire al copiilor, condiiile încare acetia se pot integra în programul stabilit;care acetia se pot integra în programul stabilit;

evaluare continu sau formativevaluare continu sau formativ ±  ±presupune verificarea rezultatelor pe presupune verificarea rezultatelor pe parcursul procesului didactic. Evaluarea continu presupune nu numai parcursul procesului didactic. Evaluarea continu presupune nu numaiverificarea copiilor, asimilarea cunotinelor, ci i cunoaterea de ctreverificarea copiilor, asimilarea cunotinelor, ci i cunoaterea de ctre

copii a rezultatelor obinute;copii a rezultatelor obinute; evaluarea sumativevaluarea sumativ ±  ± implic o estimare global a rezultatelor la fineleimplic o estimare global a rezultatelor la finele

unei perioade lungi de instruire, o apreciere final a unei activitiunei perioade lungi de instruire, o apreciere final a unei activitieducaionale.educaionale.

Page 5: ROLUL EVALUĂRII ÎN ORIENTAREA ŞI OPTIMIZAREA ÎNVĂŢĂRII

5/12/2018 ROLUL EVALUĂRII ÎN ORIENTAREA ŞI OPTIMIZAREA ÎNVĂŢĂRII - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/rolul-evaluarii-in-orientarea-si-optimizarea-invatarii 5/12

 

Fiecrei dintre formele de evaluare trebuie sFiecrei dintre formele de evaluare trebuie s--i corespund uni corespund undocument distinct, ce conine date i informaii reale despre copii. Ladocument distinct, ce conine date i informaii reale despre copii. Lagrdini nu se dau teme scrise pentru acas, note i nici nu se acordgrdini nu se dau teme scrise pentru acas, note i nici nu se acordcalificative copiilor, educatoarea poate în schimb s constate dac uncalificative copiilor, educatoarea poate în schimb s constate dac un

copil a atins sau nu un nivel de dezvoltare utilizând instrumente pentru:copil a atins sau nu un nivel de dezvoltare utilizând instrumente pentru:

           Înregistrarea comportamentelor pe domenii de dezvoltare prin care sÎnregistrarea comportamentelor pe domenii de dezvoltare prin care surmreasc la copii:urmreasc la copii:

dezvoltarea fizic, sntate i igien personal;dezvoltarea fizic, sntate i igien personal;

dezvoltarea sociodezvoltarea socio--emoional;emoional;

dezvoltarea limbajului, a comunicrii i a premiselor cititdezvoltarea limbajului, a comunicrii i a premiselor citit--scrisului;scrisului; dezvoltarea cognitiv i cunoaterea lumii;dezvoltarea cognitiv i cunoaterea lumii;

capaciti i atitudini de învare.capaciti i atitudini de învare.

           Înregistrarea comportamentelor pe domenii expereniale:Înregistrarea comportamentelor pe domenii expereniale:

Domeniul limb i comunicare;Domeniul limb i comunicare; Domeniul tiine;Domeniul tiine;

Domeniul estetic i creativ;Domeniul estetic i creativ;

Domeniul psihomotric;Domeniul psihomotric;

Domeniul om i societate;Domeniul om i societate;

Page 6: ROLUL EVALUĂRII ÎN ORIENTAREA ŞI OPTIMIZAREA ÎNVĂŢĂRII

5/12/2018 ROLUL EVALUĂRII ÎN ORIENTAREA ŞI OPTIMIZAREA ÎNVĂŢĂRII - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/rolul-evaluarii-in-orientarea-si-optimizarea-invatarii 6/12

 

EvaluareaEvaluarea--msurareamsurarea--aprecierea se realizeaz în funcie de obiectiveleaprecierea se realizeaz în funcie de obiectivele propuse dup dou criterii: propuse dup dou criterii:

a. informarea asupra modului de operare, în activitatea practica. informarea asupra modului de operare, în activitatea practic

(aptitudini, atitudini, aciuni i comportamente, cu scopul de a evalua(aptitudini, atitudini, aciuni i comportamente, cu scopul de a evaluaefectele actului pedagogic).efectele actului pedagogic).

 b. depistarea însuirilor naturale ale copilului cât i perspectiva b. depistarea însuirilor naturale ale copilului cât i perspectivadezvoltrii sale, deoarece fr control nu tim ce facem i incotro mergem.dezvoltrii sale, deoarece fr control nu tim ce facem i incotro mergem.Din aceast perspectiv, controlul, aprecierea, evaluarea i indrumarea,Din aceast perspectiv, controlul, aprecierea, evaluarea i indrumarea,realizate cu discernmânt, cu tact pedagogic, omenie i principialitaterealizate cu discernmânt, cu tact pedagogic, omenie i principialitateconstituie un puternic factor motivaional pozitiv în dezvoltarea copilului.constituie un puternic factor motivaional pozitiv în dezvoltarea copilului.

Pe lâng metodele tradiionale de evaluare care sunt au aprut o nouPe lâng metodele tradiionale de evaluare care sunt au aprut o noucategorie de metode i anume metodele eâalternative de evaluare care aucategorie de metode i anume metodele eâalternative de evaluare care auvalene formative mai pronunate. Metodele moderne de evaluare pot fivalene formative mai pronunate. Metodele moderne de evaluare pot fiaplicate cu succes în învmântul precolar, deoarece ele dezvolt iaplicate cu succes în învmântul precolar, deoarece ele dezvolt ivalorizeaz o serie de caliti, însuiri, competene care au implicaii asupravalorizeaz o serie de caliti, însuiri, competene care au implicaii asupra personalitii copiilor (independen în realizarea sarcinilor, personalitii copiilor (independen în realizarea sarcinilor,responsabilitate, creativitate, perseveren, participare i interes etc.).responsabilitate, creativitate, perseveren, participare i interes etc.).

Page 7: ROLUL EVALUĂRII ÎN ORIENTAREA ŞI OPTIMIZAREA ÎNVĂŢĂRII

5/12/2018 ROLUL EVALUĂRII ÎN ORIENTAREA ŞI OPTIMIZAREA ÎNVĂŢĂRII - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/rolul-evaluarii-in-orientarea-si-optimizarea-invatarii 7/12

Dintre metodele altenative de evaluare amintesc:Dintre metodele altenative de evaluare amintesc:

Portofoliul;Portofoliul;

hrile conceptuale;hrile conceptuale;

 proiectul; proiectul;

 jurnalul reflexiv; jurnalul reflexiv;

metoda R.A.I.;metoda R.A.I.;

tehnica 3tehnica 3--22--1;1;

studiul de caz;studiul de caz;

observarea sistematic a activitii i comportamentlui copilului;observarea sistematic a activitii i comportamentlui copilului; investigaia;investigaia;

înregistrrile audio i video;înregistrrile audio i video;

Pentru o evaluare cât mai corect se stabilete, în funcie de naturaPentru o evaluare cât mai corect se stabilete, în funcie de naturaactivitilor de învare, strategia de evaluare, respectiv:activitilor de învare, strategia de evaluare, respectiv:

1. Ce evalum1. Ce evalum -- lista de întrebri, proiectul, procesul de învare,lista de întrebri, proiectul, procesul de învare,

 partenerii; partenerii; 2. Cum evalum2. Cum evalum -- forme de evaluare;forme de evaluare;

3. Rolul educatoarei3. Rolul educatoarei -- de partener, de ghid, de evaluator continuu i lade partener, de ghid, de evaluator continuu i lasfâritde proiect;sfâritde proiect;

4. Stabilirea standardelor de evaluare.4. Stabilirea standardelor de evaluare.

 

Page 8: ROLUL EVALUĂRII ÎN ORIENTAREA ŞI OPTIMIZAREA ÎNVĂŢĂRII

5/12/2018 ROLUL EVALUĂRII ÎN ORIENTAREA ŞI OPTIMIZAREA ÎNVĂŢĂRII - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/rolul-evaluarii-in-orientarea-si-optimizarea-invatarii 8/12

Prin utilizarea metodelor, procedeelor i tehnicilor de evaluare sePrin utilizarea metodelor, procedeelor i tehnicilor de evaluare seurmrete:urmrete:

identificarea nivelului iniial de pregtire a copilului;identificarea nivelului iniial de pregtire a copilului; stabilirea volumului i calitii cunotinelor dobândite într stabilirea volumului i calitii cunotinelor dobândite într--o anumito anumit

 perioad; perioad;

determinarea lacunelor existente în pregtirea acestora;determinarea lacunelor existente în pregtirea acestora;

adaptarea strategiilor didactice la situaia concret a grupei în vedereaadaptarea strategiilor didactice la situaia concret a grupei în vedereaatingerii obiectivelor propuse;atingerii obiectivelor propuse;

informarea copiilor asupra poziiei pe care o ocup în raport cu cerineleinformarea copiilor asupra poziiei pe care o ocup în raport cu cerinele programei i motivarea acestora pentru obinerea unor performane programei i motivarea acestora pentru obinerea unor performanesuperioare;superioare;

informarea prinilor în legatur cu evoluia situaiei copiilor ca premizinformarea prinilor în legatur cu evoluia situaiei copiilor ca premiz pentru o colaborare mai strâns în soluionarea problemelor educative de pentru o colaborare mai strâns în soluionarea problemelor educative deinteres comun;interes comun;

determinarea elementelor necesare aprecierii calitii pregtiriideterminarea elementelor necesare aprecierii calitii pregtiriieducatoarelor;educatoarelor;

stabilirea gradului de corelare a cadrului material si a conducerii unitiistabilirea gradului de corelare a cadrului material si a conducerii unitiidede învmânt cu obiectivele instruirii.învmânt cu obiectivele instruirii.

 

Page 9: ROLUL EVALUĂRII ÎN ORIENTAREA ŞI OPTIMIZAREA ÎNVĂŢĂRII

5/12/2018 ROLUL EVALUĂRII ÎN ORIENTAREA ŞI OPTIMIZAREA ÎNVĂŢĂRII - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/rolul-evaluarii-in-orientarea-si-optimizarea-invatarii 9/12

Evaluarea prin metoda proiectelor prezint i alte avantaje:Evaluarea prin metoda proiectelor prezint i alte avantaje:

acord atenie sporit colaborrii cu prinii, realizând un adevratacord atenie sporit colaborrii cu prinii, realizând un adevrat parteneriat pentru educaie; parteneriat pentru educaie;

ofer condiii de învare eficient pentru toi copiii din grdini, conduceofer condiii de învare eficient pentru toi copiii din grdini, conducela optimizarea cilor pentru un învmânt colar eficient;la optimizarea cilor pentru un învmânt colar eficient;

solicit competena profesional a fiecrui cadru didactic.solicit competena profesional a fiecrui cadru didactic.

Prin metoda proiectelor Prin metoda proiectelor , evaluarea copiilor verific formarea, evaluarea copiilor verific formareaurmtoarelor lor capaciti i cunotinte:urmtoarelor lor capaciti i cunotinte:

însuirea unor tehnici de investigaie/cutare i utilizare aînsuirea unor tehnici de investigaie/cutare i utilizare aÄbibliografiei´(dicionare ilustrate, atlase, albume, cri pentru copii etc.), aÄbibliografiei´(dicionare ilustrate, atlase, albume, cri pentru copii etc.), acalculatorului, a unor aparate de laborator;calculatorului, a unor aparate de laborator;

gsirea de soluii de rezolvare simple i originale a unor probleme;gsirea de soluii de rezolvare simple i originale a unor probleme;

colectarea, sortarea, inventarierea, pregtirea, manipularea materialelor colectarea, sortarea, inventarierea, pregtirea, manipularea materialelor delucru;delucru;

implicarea în rezolvarea situaiilor aprute;implicarea în rezolvarea situaiilor aprute; aplicarea de soluii la situaii noi;aplicarea de soluii la situaii noi;

 

Page 10: ROLUL EVALUĂRII ÎN ORIENTAREA ŞI OPTIMIZAREA ÎNVĂŢĂRII

5/12/2018 ROLUL EVALUĂRII ÎN ORIENTAREA ŞI OPTIMIZAREA ÎNVĂŢĂRII - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/rolul-evaluarii-in-orientarea-si-optimizarea-invatarii 10/12

 prezentarea concluziilor pe baza Änotielor´ din timpul Ämuncii de teren´; prezentarea concluziilor pe baza Änotielor´ din timpul Ämuncii de teren´;

capacitatea de a observa i acapacitatea de a observa i a--i alege metode de lucru, colaboratorii/echipa;i alege metode de lucru, colaboratorii/echipa;

capacitatea de a compara i msura rezultatele la care ajunge el însui, facapacitatea de a compara i msura rezultatele la care ajunge el însui, fa

de cele iniiale (autoapreciere);de cele iniiale (autoapreciere); capacitatea de acapacitatea de a--i utiliza cunotinele în contexte noi.i utiliza cunotinele în contexte noi.

Evaluarea prin metoda proiectelor Evaluarea prin metoda proiectelor la vârste timpurii poate fi utilizat înla vârste timpurii poate fi utilizat întoate formele ei ( iniial, continu, sumativ ), îns, datorit duratei maritoate formele ei ( iniial, continu, sumativ ), îns, datorit duratei maride timp în care se deruleaz proiectul, poate fi un bun instrument pentrude timp în care se deruleaz proiectul, poate fi un bun instrument pentruevaluarea sumativ, implicând i multe elemente de autoevaluare. Astfel,evaluarea sumativ, implicând i multe elemente de autoevaluare. Astfel, proiectul poate fi privit atât ca desfurare propriu proiectul poate fi privit atât ca desfurare propriu-- zis a procesuluizis a procesuluiînvrii, cât i ca produs final al acestuia. Concluziile de la finalizareaînvrii, cât i ca produs final al acestuia. Concluziile de la finalizarea proiectului trebuie s fie anunate copiilor, dar i prinilor. Copiii vor fi proiectului trebuie s fie anunate copiilor, dar i prinilor. Copiii vor fiajutai s revad i s evalueze etapele i fazele principale aleajutai s revad i s evalueze etapele i fazele principale aleinvestigaiilor, s selecteze materialul care va exprima cel mai curatinvestigaiilor, s selecteze materialul care va exprima cel mai curatÄpovestea´ proiectului lor.Äpovestea´ proiectului lor.

 

Page 11: ROLUL EVALUĂRII ÎN ORIENTAREA ŞI OPTIMIZAREA ÎNVĂŢĂRII

5/12/2018 ROLUL EVALUĂRII ÎN ORIENTAREA ŞI OPTIMIZAREA ÎNVĂŢĂRII - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/rolul-evaluarii-in-orientarea-si-optimizarea-invatarii 11/12

Ajutai de educatoare, copiii vor gsi, cu siguran, ideiAjutai de educatoare, copiii vor gsi, cu siguran, ideioriginale de realizare a invitaiilor (scrisori de mulumire,originale de realizare a invitaiilor (scrisori de mulumire,

invitaii decorate de ei, afie), precum i pentru desfurareainvitaii decorate de ei, afie), precum i pentru desfurareacât mai atractiv a festivitii. Copiii pot prezenta povesteacât mai atractiv a festivitii. Copiii pot prezenta povestea proiectului i sub form combinat, de joc dramatic, povestire, proiectului i sub form combinat, de joc dramatic, povestire,expuneri, de albume,expuneri, de albume, înregistrri audio i video.înregistrri audio i video.

Pentru obinerea unui spectacol reuit, educatoarea trebuie sPentru obinerea unui spectacol reuit, educatoarea trebuie smenin o permanent colaborare între precolari.menin o permanent colaborare între precolari.Reprezentarea final a temei investigate în cadrul proiectuluiReprezentarea final a temei investigate în cadrul proiectuluide cercetare poate fi concretizat printr de cercetare poate fi concretizat printr--o activitate practico activitate practicsau artistic a copiilor, în care ei vor folosi cunotinelesau artistic a copiilor, în care ei vor folosi cunotineleacumulate în decursul investigaiilor.acumulate în decursul investigaiilor. Alturi de ei suntAlturi de ei suntimplicai: specialiti, prini i ali membrii ai comunitii.implicai: specialiti, prini i ali membrii ai comunitii.

De exemplu pentru temele ,,Fonete de toamn´, ,,Coul cuDe exemplu pentru temele ,,Fonete de toamn´, ,,Coul cufructe´, ,,In cmara bunicii´, ,,Coronia toamnei´ evaluarea sfructe´, ,,In cmara bunicii´, ,,Coronia toamnei´ evaluarea s--aarealizat prin proiectul ,,Bogiile toamnei , concretizat printr realizat prin proiectul ,,Bogiile toamnei , concretizat printr--un carnaval desfurat în prezena invitailor un carnaval desfurat în prezena invitailor -- prini, bunici, prini, bunici, prieteni. prieteni.

 

Page 12: ROLUL EVALUĂRII ÎN ORIENTAREA ŞI OPTIMIZAREA ÎNVĂŢĂRII

5/12/2018 ROLUL EVALUĂRII ÎN ORIENTAREA ŞI OPTIMIZAREA ÎNVĂŢĂRII - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/rolul-evaluarii-in-orientarea-si-optimizarea-invatarii 12/12

Prin ÄMetoda proiectelor ´ sunt evaluai atât educatoarea, prinPrin ÄMetoda proiectelor ´ sunt evaluai atât educatoarea, prin portofoliul prezentat, harta, atragerea i implicarea în proiect a altor  portofoliul prezentat, harta, atragerea i implicarea în proiect a altor  persoane, i mai ales prin rezultatele copiilor, cât i precolarii, chiar de la persoane, i mai ales prin rezultatele copiilor, cât i precolarii, chiar de la

începutul proiectului, prinînceputul proiectului, prin întrebrile pe care le pun pentru întocmireaîntrebrile pe care le pun pentru întocmireainventarului de subiecte i care le descoper interesul, care stabilescinventarului de subiecte i care le descoper interesul, care stabilesccantitatea de cunotine i ateptrile.cantitatea de cunotine i ateptrile. Nu educatoarea fixeaz graniele a Nu educatoarea fixeaz graniele aaceea ce trebuie s tie copilul, ci el singur stabilete cât poate i cât vrea saceea ce trebuie s tie copilul, ci el singur stabilete cât poate i cât vrea sînvee. Dac în plan teoretic este o metod global cu caracter învee. Dac în plan teoretic este o metod global cu caracter interdisciplinar, în domeniul practic implic un efort deliberat de cutare ainterdisciplinar, în domeniul practic implic un efort deliberat de cutare ainformaiilor i de sistematizarea lor de ctre copil.informaiilor i de sistematizarea lor de ctre copil.

Educatoarea îi impune amprenta asupra tuturor operaiilor evaluriiEducatoarea îi impune amprenta asupra tuturor operaiilor evalurii prin propria prin propria--i personalitate, prin elaborarea instrumentelor de evaluare, prini personalitate, prin elaborarea instrumentelor de evaluare, princapacitatea de a discerne esenialul i de a înelege subiecii examinai.capacitatea de a discerne esenialul i de a înelege subiecii examinai.Obiectivitatea, corectitudinea evalurii depind de competena i formarea eiObiectivitatea, corectitudinea evalurii depind de competena i formarea ei profesional. De fapt, rezultatele obinute nu sunt cele redate în grafice sau profesional. De fapt, rezultatele obinute nu sunt cele redate în grafice saucuprinse în scheme, ele se manifest în viaa de zi cu zi a copilului, încuprinse în scheme, ele se manifest în viaa de zi cu zi a copilului, încomportamentul, atitudinea, relaiile sale cu cei din jur i cu mediulcomportamentul, atitudinea, relaiile sale cu cei din jur i cu mediulînconjurtor, experienele acumulate oferinduînconjurtor, experienele acumulate oferindu--i acestuia satisfacia de Äai acestuia satisfacia de Äafifi învingtor´.învingtor´.