of 52 /52
Rak Nerki, aspekt patologiczny Krzysztof Bardadin Zakład Patomorfologii Konferencja „Rak nerki, dość rzadki ale bardzo podstępny nowotwór”. Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8 17 marca 2015

Rak Nerki, aspekt patologiczny

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Rak Nerki, aspekt patologiczny

Nowotwory NerekKrzysztof Bardadin
Zakad Patomorfologii
Konferencja „Rak nerki, do rzadki ale bardzo podstpny nowotwór”. Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8 17 marca 2015
Historia:
KLASYFIKACJA TNM
T - Tumor
N - Nodulus
M - Metastases
KLASYFIKACJA TNM
GRANIC NARZDU
NARZDU
NARZDÓW (TKANEK)
T Guz pierwotny TX - Guz pierwotny niedostpny do oceny, T0 - Nie stwierdza si obecnoci guza pierwotnego T1 - Guz rednicy do 7 cm w najwikszym wymiarze, ograniczony do miszu nerki T1a – Guz rednicy do 4 cm T1b – Guz rednicy od 4 do 7 cm T2 - Guz rednicy powyej 7 cm, lecz ograniczony do miszu nerki. T3 - Guz nacieka naczynia ylne, lub nadnercze, lub tkank tuszczow okoonerkow (w tym okoomiedniczkow – „wnki”), lecz bez przekraczania powizi Gerota. T3a - guz nacieka nadnercze lub tkank tuszczow okoonerkow, lecz bez przekraczania powizi Gerota. T3b - guz makroskopowo wrasta w y(y) nerkowe (od segmentarnych, zawierajcych w cianie miniówk) lub y gówn dolna, dochodzc poniej przepony T3c - Guz wrasta w y gówn doln i dochodzi powyej przepony. T4 - guz wykracza poza powi Gerota
CECHA T - Nerka
STADIA ZAAWANSOWANIA KLINICZNEGO RAKA NERKI I T1 N0 M0 II T2 N0 M0 III T3 N0 M0 T1,T2,T3 N1 M0 IV T4 N0,N1 M0 Kady T N2 M0 Kady T Kady N M1
TEMAT NR 2: Stosunek do yy nerkowej
TEMAT NR 3: Klasyfikacja nowotworów nerek
KLASYFIKACJA WHO NOWOTWORÓW NEREK (2002)
Nowotwory nabonkowe (raki) nerek: Rak jasnokomórkowy
Rak jasnokomórkowy, wielotorbielowaty
Rak rdzeniasty
Rak niesklasyfikowany
Clear cell sarcoma
Wystpujce gównie u dorosych:
Leiomyosarcoma (including renal vein)
Cystic nephroma
Synovial sarcoma
Neurendocrine tumours
Rak jasnokomórkowy, wielotorbielowaty
Onkocytoma
M:K 2:1, 6-7 dekada ycia
Hematuria, ból, wyczucie guza – historia
Rozpoznanie pierwotne z przerzutu – 30%, reszta – bezobjawowy guz wykryty przypadkowo (USG)
MAKROSKOPIA: wyranie odgraniczony, lity, barwy ótawej, z ogniskami martwicy.
MIKROSKOPIA: ukady lite, cewkowe, beleczkowe; czsto nacieki z TIL, wrastanie do naczy, sporo martwicy.
ATYPIA JDROWA – G1, G2.
ROKOWANIE: trudne do okrelenia (wrastanie do yy nerkowej!). Statystycznie 50% umiera z powodu nowotworu.
RAK NERKI – TYP JASNOKOMÓRKOWY
WYSTPUJCY RODZINNIE
Stopnie Atypii Jdrowej W Raku Nerki (Fuhrman I wsp. 1982)
G 1: komórki okrge, regularne, r. do 10 m.
G 2: komórki nieregularne, r. do 15 m.
G 3: komórki wyranie nieregularne, r. do 20 m, widoczne
jderka.
wyrane, chromatyna grudkowa.
Najbardziej zoliwy rak nerki!
0,1% wszystkich raków nerki.
modsi;
pierwszym roku od rozpoznania)
Raki o „mniejszej” zoliwoci
Rak jasnokomórkowy, typ wielotorbielowaty
typu jasno-komórkowego;
jasnokomórkowego;
MAKROSKOPIA: guz rónej wielkoci, barwy
róowawej, pola martwicy, posiada torebk.
MIKROSKOPIA: struktury papilarne,
stopniu atypii jdrowej.
wiek, pe jak w RCC.
KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE: WYCZNIE MIKROSKOPOWE!
IHC: dodatnia reakcja z CK 7!
ROKOWANIE: dobre
Rak cewkowy luzowy i wrzecionowato- komórkowy (Mucinous & spindle cell carcinoma)
Rzadki (jak do tej pory);
K:M 2:1, 6-7 dekada ycia
MAKROSKOPIA: guz rónej wielkoci, barwy róowawej, wyranie odgraniczony.
MIKROSKOPIA: struktury tubularne i lite, wrzecionowatokomórkowe. Komórka drobna, o maym stopniu atypii jdrowej. Indeks mitotyczny <5%.
CYTOGENETYKA: patrz dalej
Guzy stosunkowo czste, sprawiajce trudnoci w rónicowaniu z rakiem nerki
ONKOCYTOMA
ONKOCYTOMA
asumptomatyczny,
wyranie odgraniczony
pcherzykowe
mikroskopowe (A-M-L);
K:M 3:1;
guzowatym - TS (70% pacjentów z TS ma
AML, <50% pacjentów z AML ma TS)
Wieloogniskowo i obustronno
METANEPHRIC ADENOMA
36 kobiet : 14 mczyzn.
Policytemia (6 przypadków).
MF-2, PB 30081
Typ Czsto
wystpowania Onkogen
Dzikuj za uwag