of 14 /14
Moralny aspekt globalizacji Opracował: ks. Mirosław Matuszny Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski

Moralny aspekt globalizacji

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ukazanie zjawiska globalizacji i towarzyszących mu procesów niedorozwoju i nadrozwoju perspektywie moralnych wymagań wypływających z nauczania Jana Pawła II

Text of Moralny aspekt globalizacji

Page 1: Moralny aspekt globalizacji

Moralny aspekt globalizacji

Opracował: ks. Mirosław Matuszny

Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski

Page 2: Moralny aspekt globalizacji

Intencja modlitwy

Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski

Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski

Módlmy się za ludzi odpowiedzialnych za losy światowej gospodarki, aby ich działalność przyczyniała się do sprawiedliwego rozwoju.

Page 3: Moralny aspekt globalizacji

Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski

Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski

Modlitwa

Maryjo, Pragniemy Ci dzisiaj zawierzyć przyszłość, która nas czeka, prosząc Cię, byś towarzyszyła nam w drodze. Żyjemy w niezwykłej epoce, porywającej i zarazem pełnej sprzeczności. Ludzkość dysponuje dziś niesłychanie skutecznymi środkami, którymi może zamienić świat w kwitnący ogród albo obrócić go w ruinę. Posiadła niezwykłe możliwości oddziaływania na same źródła życia: może je wykorzystywać ku dobru, w granicach zakreślonych przez prawo moralne, ale może też iść za głosem krótkowzrocznej pychy, która każe nauce odrzucać wszelkie ograniczenia i prowadzi ją nawet do podeptania szacunku należnego każdej istocie ludzkiej. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości ludzkość stoi na rozdrożu. Także teraz, Najświętsza Panno, zbawienie jest tylko i wyłącznie w Twoim Synu Jezusie. (Jan Paweł II) Zdrowaś Maryjo….

Page 4: Moralny aspekt globalizacji

Spróbujmy sobie przypomnieć

Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski

Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski

Jakie polecenie otrzymali ludzie od Boga po stworzeniu świata? Na czym polega zasada „powszechnego przeznaczenia dóbr”? Na czym polega powołanie człowieka do świętości?

Page 5: Moralny aspekt globalizacji

Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski

Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski

Ilustracja filmowa„Zaróbmy jeszcze więcej”

(0.07.00 – 0.15.30 min)

Page 6: Moralny aspekt globalizacji

Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski

Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski

„niedorozwój”

Spróbujmy porozmawiać…„Co z nami będzie?” Czy oni będą bogatsi,

a my biedniejsi?”

„nadrozwój”

Page 7: Moralny aspekt globalizacji

Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski

Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski

zalety

Spróbujmy porozmawiać…Co to jest globalizacja?

Jakie są jej zalety i wady?

wady

Page 8: Moralny aspekt globalizacji

Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski

Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski

Problem rozwojuw Sollicitudo Rei Socialis

Jedna z największych niesprawiedliwości współczesnego świata polega właśnie na tym, że stosunkowo nieliczni posiadają wiele, a liczni nie posiadają prawie nic. Jest to niesprawiedliwość wadliwego podziału dóbr i usług pierwotnie przeznaczonych dla wszystkich.

Jawi się zatem następujący obraz: są tacy, nieliczni, którzy posiadają wiele i nie potrafią prawdziwie „być”, bowiem na skutek odwrócenia hierarchii wartości przeszkodą stale się dla nich kult „posiadania”; są także i tacy, liczni, którzy mają mało lub nic i którzy nie są w stanie realizować swego zasadniczego ludzkiego powołania z powodu braku niezbędnych dóbr.

Page 9: Moralny aspekt globalizacji

Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski

Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski

Problem rozwojuw Sollicitudo Rei Socialis

Nadrozwój, polegający na nadmiernej rozporządzalności wszelkiego typu dobrami materialnymi na korzyść niektórych warstw społecznych, łatwo przemienia ludzi w niewolników „posiadania” i natychmiastowego zadowolenia, nie widzących pewnego horyzontu, jak tylko mnożenie dóbr już posiadanych lub stałe zastępowanie ich innymi, jeszcze doskonalszymi Jest to tak zwana cywilizacja „spożycia” czy konsumizm, który niesie z sobą tyle „odpadków” i „rzeczy do wyrzucenia”. Posiadany przedmiot, zastąpiony innym, doskonalszym, zostaje odrzucany bez uświadomienia sobie jego ewentualnej trwałej wartości dla nas lub dla kogoś uboższego.

Page 10: Moralny aspekt globalizacji

Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski

Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski

Konieczny kierunek zmianCzłowiek jest powołany do panowania nad ziemią, nie do jej eksploatacji. Rozwój techniki wymaga proporcjonalnego rozwoju moralności i techniki, aby czynnik techniczno-produkcyjny nie służył panowaniu jednych nad drugimi. Cechą współczesności jest współistnienie cywilizacji konsumpcyjnej z obszarami głodu i niedożywienia, co każe „myśleć o strukturach i mechanizmach związanych ze sferą finansów, pieniądza, produkcji i wymiany, które w oparciu o różne naciski polityczne rządzą w światowej ekonomii". Warunkiem przeprowadzenia zmian jest zasada solidarności, dobrze pojęte współzawodnictwo i sprawiedliwy podział bogactw. Poszanowanie praw człowieka jest warunkiem pracy dla dobra człowieka . (por. Redemptor hominis 15-17)

Page 11: Moralny aspekt globalizacji

Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski

Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski

Moralna ocena globalizacjiPraca w grupach nad tekstem

„Globalizacja nie jest a priori dobra ani zła. Będzie taka, jaką uczynią ją ludzie. Żaden system nie jest celem samym w sobie, należy zatem konsekwentnie głosić, że globalizacja, jak każdy inny system, musi służyć człowiekowi, musi służyć solidarności i dobru wspólnemu.”

Jan Paweł II, Globalizacja i etyka

Page 12: Moralny aspekt globalizacji

Podsumowanie

Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski

Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski

Kościół przypomina nieustannie, że refleksja etyczna w kontekście globalizacji musi się opierać na dwóch nierozerwalnie powiązanych zasadach:— Po pierwsze, na niezbywalnej wartości człowieka, która jest źródłem wszelkich praw ludzkich i wszelkiego ładu społecznego. Człowiek musi być zawsze celem, a nie środkiem, podmiotem, a nie przedmiotem ani towarem rynkowym.— Po drugie, na wartości ludzkich kultur, których żadna zewnętrzna władza nie ma prawa lekceważyć ani tym bardziej niszczyć. Globalizacja nie może być nową postacią kolonializmu. Musi respektować wielość kultur, które w ramach powszechnej harmonii narodów są jakby różnymi kluczami interpretacyjnymi ludzkiego życia. W szczególności zaś nie może odbierać ubogim tego, co pozostaje dla nich najcenniejsze, w tym ich wierzeń i praktyk religijnych, ponieważ autentyczne przekonania religijne są najbardziej wyrazistym przejawem ludzkiej wolności. Jan Paweł II, Globalizacja i etyka

Page 13: Moralny aspekt globalizacji

Notatka

Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski

Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski

Fakt wzajemnego uzależnienia poszczególnych społeczeństw i państw oraz konieczność współpracy w różnych dziedzinach przemawia za tym, ażeby zachowując suwerenne prawa każdego z nich w dziedzinie planowania i organizacji pracy w zakresie własnego społeczeństwa, działać równocześnie w tej doniosłej dziedzinie w wymiarze międzynarodowej współpracy poprzez wielorakie umowy i porozumienia. Trzeba także i tutaj, aby kryterium owych umów i porozumień stawała się coraz bardziej praca ludzka, rozumiana jako podstawowe prawo wszystkich ludzi i dająca wszystkim pracującym analogiczne uprawnienia, tak, aby poziom życia ludzi pracy w poszczególnych społeczeństwach ukazywał coraz mniej rażących różnic, które są niesprawiedliwe i mogą prowokować również do gwałtownych wystąpień. Jan Paweł II, Laborem exercens 18

Page 14: Moralny aspekt globalizacji

Modlitwa

Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski

Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski

O Matko, która znasz cierpienia i nadzieje Kościoła i świata, wspomagaj swoje dzieci w codziennych próbach, jakich życie nie szczędzi nikomu, i spraw, aby dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich ciemności nie przemogły światła. Tobie, Jutrzenko zbawienia, powierzamy naszą drogę w nowym Millennium, aby pod Twoim przewodnictwem wszyscy ludzie odnaleźli Chrystusa, światłość świata i jedynego Zbawiciela, który króluje z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.