of 10 /10

Fyzikální aspekt vody

  • Author
    oro

  • View
    59

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fyzikální aspekt vody. Voda. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Fyzikální aspekt vody

Page 1: Fyzikální aspekt vody
Page 2: Fyzikální aspekt vody

Voda

• Voda, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku. Spolu se vzduchem resp. zemskou atmosférou tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi. Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích: v pevném – led, v kapalném – voda a v plynném – vodní pára.

Page 3: Fyzikální aspekt vody

Pevné skupenství

• Led – Molekuly pevného skupenství jsou poutány k sobě velmi těsně a zaujímají stalou polohu. To způsobuje že pevná tělesa těžko mění tvar.

Page 4: Fyzikální aspekt vody

Vlastnosti

• Optické vlastnosti: Barva: čirý až mléčně zakalený, namodralá, modrozelená, bílá. Průhledný až průsvitný, vryp je bílý, lesk skelný.

• Chemické vlastnosti: Složení: H 11,19 %, O 88,81 %.

Page 5: Fyzikální aspekt vody

Formy ledu

• sníh • kroupy • jinovatka, námraza

Page 6: Fyzikální aspekt vody

Kapalné skupenství

• Voda molekuly vody jsou středně daleko od sebe proto můžou po sobě klouzat a proto kapalné skupenství vody nemá stálý tvar

Page 7: Fyzikální aspekt vody

Plynné skupenství

• Vodní pára je plynné skupenství vody, která se nachází v okolním prostředí a během kondenzace je pak ve formě malých areosolových kapiček. Během plynného skupenství je vodní pára neviditelná. Do prostředí se vodní pára dostává při překročení bodu varu a nebo sublimací.

• Množství vodní páry v okolním prostředí se udává humiditou neboli vlhkostí.

Page 8: Fyzikální aspekt vody

Příprava a důkaz kyslíku

• Příprava a důkaz kyslíku• K přípravě kyslíku můžeme využít rozklad

různých kyslíkatých sloučenin, např. peroxidu vodíku za katalýzy burelu:

• 2 H2O2 MnO2 2 H2O + 02

• Vzplanutím doutnající špejle ve zkumavce s unikajícím kyslíkem jsme jej dokázali.

Page 9: Fyzikální aspekt vody

Chemická aparatura

Page 10: Fyzikální aspekt vody

Konec

• Vytvořili: Lukáš Jordán Jakub HorákMarek AndrýsekJiří KopeckýRoman Brukner