RADNI TIMOVI - University of Virtuelni timovi: Grupe sastavljene od kolega iz razli¤†itihgeografskih

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RADNI TIMOVI - University of Virtuelni timovi: Grupe sastavljene od kolega iz...

 • RADNI TIMOVI

   Mali broj ljudi sa komplementarnim veštinama koji

  sebe smatraju uzajamno odgovornim za ostvarenje

  zajedničkog cilja, dostizanje ciljnih performansi i

  poboljšanje međuzavisnih radnih procesa.

   Mogu znatno da poboljšaju performanse kompanije

 • PREDNOSTI TIMOVA

  Pokazalo se da timovi povećavaju:

  1. Zadovoljstvo kupaca

  2. Kvalitet proizvoda i usluga

  3. Stvara veće zadovoljstvo poslom (unakrsna

  obuka, liderske odgovornosti)

  4. Kvalitet odlučivanja

 • NEDOSTACI TIMOVA

  Visoka početna fluktuacija zaposlenih

   Lenčarenje u kolektivu

  Problemi vezani za grupno odlučivanje

  (jednoumlje, dominacija manjine)

  Faktori koji navode članove tima da se ne trude

  dovoljno: Prisustvo eksperata

  Predstavljanje ubedljivog argumenta

  Nedostatak poverenja u sopstvenu sposobnost za pružanje

  doprinosa

  Nevažna ili beznačajna odluka

  Disfunkcionalno okruženje za odlučivanja

 • KADA TREBA KORISTITI TIMOVE?

   Za to postoji jasan ubedljiv razlog ili

  svrha

   Posao ne može da se obavi ako

  ljudi

  ne rade zajedno.

   Mogu da se obezbede nagrade za

  timski rad i timske performanse.

   Na raspolaganju imate sasvim

  dovoljno resursa.

 • KADA NE TREBA KORISTITI

  TIMOVE?

  Za to ne postoji jasan, ubedljiv

  razlog ili svrha

   Ljudi mogu da obave posao

  samostalno

  Nagrade dobijaju pojedinci za

  individualno zalaganje i

  performanse

  Neophodni resursi nisu dostupni

 • VRSTE TIMOVA

  Tradicionalne radne grupe

  Timovi za podsticanje učešća zaposlenih

  Poluautonomne radne grupe

  Samoupravni timovi

  Samodefinisani timovi

 • VRSTE TIMOVA

  ODGOVORNOSTI TRADICIONALNE

  RADNE GRUPE

  GRUPE ZA

  PODSTICANJE

  UČEŠĆA

  ZAPOSLENIH

  POLUATONOMNE

  RADNE GRUPE

  SAMOUPRAVNI

  TIMOVI

  SAMODEFINISANI

  TIMOVI

  KONTROLA ORGANIZACIJE

  Tim √

  Zadaci √

  Članstvo √

  ZADACI U PROIZVODNJI/PRUŽANJU USLUGA

  Donošenje odluka √ √

  Rešavanje

  problema

  √ √

  OSNOVNI ZADACI U PROIZVODNJI/PRUŽANJU USLUGA

  Donošenje odluka √ √ √

  Rešavanje

  problema

  √ √ √

  INFORMACIJE √ √ √

  DAVANJE

  SAVETA

  √ √ √ √

  IZVRŠENJE

  ZADATAKA

  √ √ √ √ √

 • TRADICIONALNI RADNI TIMOVI

  Nizak stepen autonomije

  Radnici odgovorni za obavljanje posla

  Menadžeri odgovorni za performanse

 • TIMOVI ZA PODSTICANJE UČEŠĆA

  ZAPOSLENIH

  Više autonomije od tradicionalne radne grupe

  Mogućnost pružanja saveta i predloga

 • POLUAUTONOMNE RADNE GRUPE

  Autoritet donošenja odluke i rešavanja problema

  (za osnovne zadatke)

  Autoritet nije potpun

  Uloga menadžera da podrže ove grupe

 • SAMOUPRAVNI I SAMODEFINISANI

  RADNI TIMOVI

  SAMOUPRAVNI: Članovi upravljaju svim

  osnovnim zadacima vezanim direktno za

  proizvodnju.

  SAMODEFINISANI: Kontrolišu i menjaju način

  organizovanja samog tima.

 • POSEBNE VRSTE TIMOVA

   Interfunkcionalni timovi: Zaposleni iz različitih

  funkcionalnih oblasti.

  Virtuelni timovi: Grupe sastavljene od kolega iz

  različitih geografskih oblasti

  Projektni timovi: Za obavljanje jednokratnih

  projekata ili zadataka u ograničenom

  vremenskom periodu.

 • KARAKTERISTIKE RADNIH TIMOVA

  1. Timske norme TGIF meetings

  2. Timska kohezija

  3. Veličina tima

  4. Konflikt u timu

  5. Faze u razvoju tima

  Trio lidera: osnivači Google-a Sergey Brin (levo) i Larry Page (desno)

  i predsednik kompanije Eric Schmidt (u sredini)

 • TIMSKE NORME

   Neformalno

  usaglašeni standardni

  kojima se reguliše

  ponašanje tima.

   Jedan od najmoćnijih

  uticaja na ponašanje

  na poslu.

   Norme mogu biti i

  negativne

  „Isključite zvuk na mobilnim telefonima.“

  ,,Ne budite pasivni u odnosu sa kolegama.“

  ,,Prezentujte probleme na način koji promoviše

  međusobnu diskusiju i rešavanje problema.“

  ,,U redu je ne znati pravi odgovor i priznati to. Tim će

  pronaći odgovor.“

  ,,Podržavajte jedni druge – nemojte se međusobno

  bacati pod autobus.“

 • TIMSKA KOHEZIJA

   U kojoj meri su članovi tima privrženi timu i motivisani

  da ostanu u njemu.

   Kohezivne grupe imaju veću šansu da zadrže svoje

  članove. (niža stopa fluktuacije)

   Povećanje nivoa kohezije?

  - Svi članovi učestvuju u sastancima i aktivnostima

  tima

  - Obezbeđen zajednički radni prostor

  - Zajedničko učestvovanje u aktivnostima nevezanim

  za posao

  - Stvaranje osećaja pripadnosti

 • VELIČINA TIMA

   Vrlo mali i vrlo veliki timovi neće imati tako dobre

  rezultate

   Znakovi koji ukazuju na problem veličine tima?

  - Potrebno previše vremena za donošenje odluke

  (prevelik tim)

  - Poteškoće u odlučivanju

  - Nekoliko članova dominira timom

  - Problem definisanja ideja (premali tim)

  - Nedovoljna ekspertiza za rešavanje problema

 • KONFLIKT U TIMU

  Neslaganje oko ciljeva i prioriteta tima – osnovni

  uzrok konflikta

  Vrste konflikata

  - Kognitivni konflikt (konfilkt tipa ,,C”)

  - Afektivni konflikt (konflikt tipa ,,A”)

 • FAZE U FORMIRANJU TIMA

  Faza formiranja: Faza upoznavanja. Članovi stvaraju

  početne utiske. Stvaranje prvih timskih normi

  Faza previranja (Olujna faza): Česti konfikti i

  nesuglasice. Timska kohezija na niskom nivou.

  Faza normiranja: Članovi počinju da se privikavaju na

  svoje uloge u timu. Definisane pozitivne timske

  norme. Relativno jaka timska kohezija.

  Faza delovanja: Poslednja faza u razvoju tima. Tim je

  sazreo i postao efektivan. Formiranje

  Previranje

  Normiranje

  Delovanje

  Denormiranje

  Uzburkavanje

  Rasformisanje

  VREME

  P E

  R F

  O R

  M A

  N S

  E

  T IM

  A

 • POBOLJŠANJE EFEKTIVNOSTI

  RADNIH TIMOVA

  Postavljanje ciljeva i prioriteta tima

   Izbor ljudi za timski rad

  Obuka timova

  Nadoknade i priznanje za timove

 • POSTAVLJANJE CILJEVA I

  PRIORITETA TIMA

   Kokretni i izazovni ciljevi doprinose poboljšanju učinka tima.

   Teže je poboljšati performanse tima nego radni učinak jedne

  osobe.

   Za svaki tim se vezuju 4 različite vrste ciljeva:

  - Cilj svakog člana u odnosu na tim

  - Cilj koji svaki član postavlja sebi u timu

  - Cilj koji tim postavlja svakom članu

  - Cilj koji tim postavlja za sebe

   4 uslova za postavljanje visokih ciljeva

  Visok stepen autonomije, Kontrola

  resursa, Strukturalno prilagođavanje,

  Birokratski imunitet

 • IZBOR LJUDI ZA TIMSKI RAD

   Faktor individualizma-kolektivizma (u kojoj meri

  određena osoba veruje da ljudi treba da budu dovoljni

  sami sebi...)

   Timski nivo (prosečan nivo sposobnosti, iskustva,

  određenih karakteristika ličosti...)

   Raznovrsnost tima (varijanse, razlike u

  sposobnostima, iskustvu...)

 • OBUKA TIMOVA

  Članovi radnih timova

  najčešće dobijaju obuku u

  interpersonalnim

  veštinama. (slušanje,

  komunikacija, postavljanje

  pitanja, pružanje povratnih

  informacija...)

 • NADOKNADE I PRIZNANJA ZA

  TIMOVE

  Plaćanje na osnovu veština (plaćanje za

  usvajanje dodatnih veština ili znanja)

  Učešće u dobiti

  Nefinansijske nagrade

  „Organizovanje pauze u čast tima – Jednostavno priznanje timu za

  postignut izuzetan uspeh“

  ,,Red časti – Trajan način da se svake godine oda priznanje najuspešnijem

  timu. Sađenje reda stabala u čast članova tima na najznačajnim mestima u

  gradu. Svako drvo ima svoju plaketu sa imenom člana tima i godinom

  odavanja priznanja.“

  „Po završetku projekta, poslati zahvalnicu za učestvovanje svim članovima

  tima.“

  „Organizovati prezentaciju postignutih rezultata najuspešnijeg tima u

  organizaciji višem nivou menadžmenta.“

  ,,Tim sa postignutim izuzetnim rezultatima postaviti za konsultanta drugim

  timovima.“