of 19 /19
MATA MULUT HIDUNG TELINGA KULIT Oleh : Prasanti Adriani

Pwr poit panca indera

Embed Size (px)

Text of Pwr poit panca indera

Page 1: Pwr poit panca indera

MATA

MULUT

HIDUNG

TELINGA

KULIT

Oleh :

Prasanti Adriani

Page 2: Pwr poit panca indera

Panca InderaPanca Indera

Panca indera adalah organ-organ akhir yang Panca indera adalah organ-organ akhir yang dikhususkan untuk menerima jenis rangsangan dikhususkan untuk menerima jenis rangsangan tertentutertentu. .

Organ indera serabut saraf otak Organ indera serabut saraf otak

Page 3: Pwr poit panca indera

A.A. Fungsi Indera PenglihatanFungsi Indera Penglihatan Fungsi mataFungsi mata

indera penglihatan

nervus optikus otak

respon

Page 4: Pwr poit panca indera
Page 5: Pwr poit panca indera

B.B. Fungsi pendengaranFungsi pendengaran Proses pendengaranProses pendengaran

Gelombang suaraGelombang suara membran timpanimembran timpani perilimfeperilimfe endolimfe endolimfe ujung saraf ujung saraf

otak otak

Page 6: Pwr poit panca indera
Page 7: Pwr poit panca indera

Bagian-bagian telinga :Bagian-bagian telinga :

a. Telinga bagian luar (Auris Eksterna) :Aurikula (daun telinga)Meatus akustikus ekterna (Liang telinga) Membran timpani

Page 8: Pwr poit panca indera

b.b. Telinga bagian tangah Telinga bagian tangah ((Auris Media)Auris Media) :: Kavum timpaniKavum timpani Antrum timpaniAntrum timpani Tuba auditiva eustakiTuba auditiva eustaki

c.c. Telinga bagian dalam Telinga bagian dalam (Auris Interna) (Auris Interna) :: Labirintus osseousLabirintus osseous Labirintus membranosusLabirintus membranosus

Page 9: Pwr poit panca indera

C.C. Fungsi KeseimbanganFungsi Keseimbangan Kanalis semi sirkularisKanalis semi sirkularis impuls impuls

otak otak

Perubahan kedudukan cairan dalam saluran Perubahan kedudukan cairan dalam saluran semi sirkuler merangsang impils, respons semi sirkuler merangsang impils, respons badan berupa gerak reflek, gunabadan berupa gerak reflek, guna memindahkan memindahkan berat badan serta mempertahankan berat badan serta mempertahankan kesetimbangankesetimbangan

Page 10: Pwr poit panca indera

D. Fungsi Pengecap

Macam pengecapan terbagi atas 4 bagian :Rasa pahit terdapat pada pangkal lidahRasa manis terdapat pada ujung lidahRasa asin terdapat pada ujung, samping kiri dan kanan lidahRasa asam terletak pada samping kiri dan kanan

Page 11: Pwr poit panca indera
Page 12: Pwr poit panca indera

Fungsi alat pengecapFungsi alat pengecap

Untuk merasakan arti makanan yang Untuk merasakan arti makanan yang enak atau tidak enakenak atau tidak enak

Sebagai alat reflek, dengan adanya Sebagai alat reflek, dengan adanya rasa asam, asin, pahit, manis dan rasa asam, asin, pahit, manis dan sebagainya, maka getah cerna akan sebagainya, maka getah cerna akan keluar.keluar.

Page 13: Pwr poit panca indera

Fungsi salivaFungsi saliva Fungsi mekanisFungsi mekanis. Mencampur ludah dengan . Mencampur ludah dengan

makanan makanan Fungsi kimiaFungsi kimia. Enzim ptialin mengubah hidrat . Enzim ptialin mengubah hidrat

arang menjadi maltosearang menjadi maltose glukosa.glukosa. Membasahi lidah, pipi dan langit-langit Membasahi lidah, pipi dan langit-langit

(palatum)(palatum) Melarutkan makanan yang kering Melarutkan makanan yang kering Mencegah gigi menjadi kariesMencegah gigi menjadi karies

Page 14: Pwr poit panca indera

E.E. Indera penciumIndera pencium

• Proses penciumanProses penciumanRangsangan Rangsangan nervus olfaktoriusnervus olfaktorius

lobus temporalislobus temporalis responrespon

Rasa pencium dirangsang oleh gas yang Rasa pencium dirangsang oleh gas yang dihisap dan kepekaan akan rasa tersebut dihisap dan kepekaan akan rasa tersebut mudah hilang bila dihadapkan pada suatu bau mudah hilang bila dihadapkan pada suatu bau yang sama untuk waktu yang cukup lama.yang sama untuk waktu yang cukup lama.

Page 15: Pwr poit panca indera
Page 16: Pwr poit panca indera

F. Indera Kulit

• Rasa sentuhan oleh rangsangan pada ujung saraf di kulit berbeda menurut yang dirangsang

• Perasaan yng disebabkan tekanan yang sangat dalam dan rasa yang memungkinkan seseorang menentukan dan menilai berat suatu benda timbul pada struktur lebih dalam misalnya pada otot dan sendi.

Page 17: Pwr poit panca indera
Page 18: Pwr poit panca indera

Fungsi kulitFungsi kulit

Melindungi tubuhMelindungi tubuh Perlindungan terhadap mikroorganisme Perlindungan terhadap mikroorganisme

patogenpatogen Mempertahankan suhu tubuh Mempertahankan suhu tubuh Mengatur keseimbangan cairan Mengatur keseimbangan cairan Alat indera melelui persarafan sensorik Alat indera melelui persarafan sensorik

dan tdan teekanan temperatur dan nyerikanan temperatur dan nyeri Sebagai alat rangsangan rasaSebagai alat rangsangan rasa

Page 19: Pwr poit panca indera