Click here to load reader

Provozní deník - czech.wolf.eu · PDF fileArt.-Nr. 3063081_0611 Změny vyhrazeny CZ Provozní deník Návod k údržbě Tepelné čerpadlo BWL-1/BWS-1 Důležité! Protokol o zařízení/Provozní

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Provozní deník - czech.wolf.eu · PDF fileArt.-Nr. 3063081_0611 Změny vyhrazeny...

 • Art.-Nr. 3063081_0611 Změny vyhrazeny CZ

  Provozní deník Návod k údržbě

  Tepelné čerpadlo

  BWL-1/BWS-1

  Důležité! Protokol o zařízení/Provozní deník musí vlastník/provozovatel uložit a uchová- vat připravený v prostoru, kde je tepelné čerpadlo instalováno.

  Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz

 • 2 3063081_201309

  Obsah Obsah .......................... ....................................................................................... strana

  1. Pokyny k nařízení ES/Protokol o zařízení/Provozní deník ...................................3

  2. Údaje o zařízení .................................................................................................4 – 6

  3. Bezpečnostní pokyny .............................................................................................7

  4. Sestava BWS-1 ........................................................................................................8

  5. Sestava BWL-1 ........................................................................................................9

  6. Příprava údržby ............................................................................................. 10 – 11

  6.1 Pokyny k údržbě ..............................................................................................10 6.2 Doporučené nářadí pro údržbu........................................................................10 6.3 Přehled údržbářských prací ............................................................................ 11

  7. Čistící práce ..................................................................................................12 – 17

  7.1 Postup při čistících pracích..............................................................................10 7.2 U tepelných čerpadel se solankou BWS-1 je třeba dodržet následující postup . 11 7.2.1 Demontujte opláštění tepelného čerpadla BWS-1 .................................12 7.2.2 Čištění filtru ...........................................................................................17 7.3 U tepelných čerpadel vzduch-voda BWL-1 je třeba dodržet následující postup: 13 7.3.1 Demontujte opláštění tepelného čerpadla BWL-1 ................................13 7.3.2 Čištění vnitřního prostoru BWL-1 ..........................................................14 7.3.3 Čištění výparníku BWL-1 ......................................................................14 7.3.4 Čištění kondenzátní vany u BWL-1 ........................................................15 7.3.5 Čištění filtru ...........................................................................................17

  8. Funkční kontroly ..........................................................................................18 – 19

  8.1 Kontrola průhledítka v chladícím okruhu (vlhkost)...........................................18 8.2 Vizuální kontrola netěsností na všech hydraulických okruzích ........................18 8.3 Vizuální kontrola kabelových spojů řídící elektroniky, kontrola konektorů. ......18 8.4 Kontrola tlaku v okruhu solanky a kontrola membránové expanzní nádoby (MAG) .................................................................................................18 8.5 Kontrola koncentrace solanky a kontrola ochrany před mrazem.....................19 8.6 Kontrola tlaku v okruhu otopné vody a kontrola membránové expanzní nádoby (MAG) .................................................................................................19 8.7 Kontrola nastavení regulace vytápění pro efektivní provoz tepelného čerpadla (viz návod k obsluze obslužného modulu BM) ................................................19

  9. Seznam kontrol/měření ................................................................................20 – 23

  9.1 Seznam kontrol BWS-1 a BWL-1 ............................................................20 – 23

 • 33063081_201309

  1. Pokyny k nařízení ES/Protokol o zařízení/Provozní deník Evropská unie se v rámci Kjótského protokolu zavázala ke snižování emisí fluo- rovaných skleníkových plynů. Přitom bylo zrušeno nařízení ES č.842/2006 ze dne 17. 5. 2006. Novým cílem tohoto přepracovaného nařízení je snižování emisí fluorovaných skleníkových plynů po celou dobu životního cyklu těchto plynů. Podle článku 3 nařízení ES č. 842/2006 musí majitelé / provozovatelé te- pelných čerpadel plnit příslušné závazky.

  Pokud tepelné čerpadlo obsahuje více než 3 kg chladiva (FKW, HFKW), je pro tato zařízení nutné vést provozní deník. Tepelná čerpadla Wolf používají jako chladivo fluorovaný plyn R-407C, směs HFKW s potenciálem skleníkových plynů GWP100 1526.

  Protokol o zařízení se vede na provozované zařízení. Údržbové práce se provádějí podle EN 378-4.

  V protokole je nutno zaznamenávat následující údaje: a) podrobné informace o všech údržbových pracích a opravách, b) stav naplněného chladiva (nové, znovu použité nebo recyklované), jakož

  i množství chladiva odebrané ze zařízení, c) pokud jsou k dispozici výsledky rozboru znovupoužitého chladiva, je třeba

  je zapsat i do protokolu, d) původ znovupoužitého chladiva, e) změny na zařízení a výměna součástí, f) výsledky všech pravidelně prováděných rutinních zkoušek g) delší odstávky.

  Tepelná čerpadla Wolf jsou vysoce účinná topná zařízení s dlouhou životností. K zachování energetické účinnosti přispívá pravidelná inspekce a účelově prováděná údržba topného systému. Bezpečný chod zařízení mohou negativně ovlivnit nečistoty a nedostatečný tlak. Včasným řešením problémů předejdete následným opravám případných škod. Bezporuchový provoz a dlouhou dobu životnosti vašeho tepelného čerpadla zajistí každoročně prováděná údržba a výhradní používání originálních náhradních dílů Wolf.

  Protokol o zařízení/Provozní deník musí uživatel// provozovatel uchovávat v prostoru, kde je tepelné čerpadlo instalováno. Záznamy v něm musí být na vyžádání k dispozici příslušným úřadům a komisím. Zkoušky těsnosti mohou být prováděny pouze certifikovanými osobami.

  Tepelná čerpadla Wolf typy BWL-1 a BWS-1 mají hermeticky uzavřený chladící okruh.

  Z toho vyplývají pro různé typy následující závazky:

  Pokyny k nařízení ES

  Protokol o zařízení

  Protokol o zařízení/ Provozní deník

  Typ TČ BWS-1-06 BWS- 1-08

  BWS- 1-10

  BWS- 1-12

  BWS- 1-16

  BWL- 1-08

  BWL- 1-10

  BWL- 1-12

  BWL- 1-14

  Chladivo R407C kg 1,8 2,0 2,25 2,8 3,1 3,4 4,4 4,5 5,1

  Provozní deník ne ne ne ne ano ano ano ano ano

  Zkouška těsnosti ne ne ne ne ne* ne* ne* ne* ne*

  *neplatí ve Švýcarsku. Zde musí být jednou za rok u chladících zařízení (tepelná čerpadla) s hermeticky uzavřeným chladícím okruhem od množství náplně chladiva 3 kg provedena zkouška těsnosti.

 • 4 3063081_201309

  – údaje o zařízení, – zkoušky těsnosti, specifická ztráta chladiva/míra netěsnosti, – zprávy o opravách a údržbě zařízení, – množství chladiva.

  2. Údaje o zařízení V dokumentaci je nutno uvádět následující infor- mace:

  Údaje o zařízení:

  _____________________________________________________________ Jméno provozovatele zařízení

  _____________________________________________________________ Poštovní směrovací číslo

  _____________________________________________________________ Místo instalace

  _____________________________________________________________ Č. telefonu provozovatele zařízení

  Typ tepelného čerpadla Wolf ______________________________________

  Sériové číslo __________________________________________________

  Rok výroby____________________________________________________

  Datum uvedení do provozu _______________________________________

  Chladivo / množství _____________________________________________

  Výše uvedené údaje odečtěte prosím ze štítku výrobku.

  Druh a vlastnosti vodní náplně:

  Voda z vodovodu o tvrdosti:__________________________ °dH

  Voda otopného okruhu upravená podle VDI 2035:__________________

  _________________________________________________________

  Vodivost vodní náplně_________________________________ µS/cm

  ________________________________ ___________________ Místo, datum Firemní razítko, podpis

 • 53063081_201309

  Datum – Výsledky údržby – odebrané/doplněné chladivo v kg – provedené zkoušky těsnosti

  Jméno odborné firmy/ certifikovaného montéra

  Podpis znalce

  2. Údaje o zařízení Následující údržbové práce a zkoušky těsnosti chladícího kruhu tepelného čerpadla byly provedeny podle nařízení (ES) č. 842/2006:

 • 6 3063081_201309

  2. Údaje o zařízení

  Datum – Výsledky údržby – odebrané/doplněné chladivo v kg – provedené zkoušky těsnosti

  Jméno odborné firmy/ certifikovaného montéra

  Podpis znalce

  Následující údržbové práce a zkouš

Search related