Program Kongresa UPPS Tranziciona pedijatrija Prevencija u deؤچijoj nefrologiji Prevencija u deؤچijoj

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Program Kongresa UPPS Tranziciona pedijatrija Prevencija u deؤچijoj nefrologiji Prevencija u...

 • 20-22. april 2018.

  Hotel New City, Niš

  5. KONGRES UDRUŽENJA ZA

  PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE

  sa međunarodnim učešćem

  Udruženje

  za preventivnu pedijatriju Srbije

  PROGRAM

 • Program Kongresa UPPS 2018

  2

  Peti godišnji kongres

  Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije (UPPS) sa međunarodnim učešćem

  Organizator:

  Udruženje za preventivnu pedijatriju Srbije

  www.preventivnapedijatrija.rs

  Organizacioni odbor

  Prof. dr Bojko Bjelaković, predsednik

  Prof. dr Maja Milojković

  Doc. dr Ivana Budić

  Doc. dr Snežana Živanović

  Mr sci. dr Goran Vukomanović

  Asist. dr Sergej Prijić

  Asist. dr Marko Jović

  sms Svetlana Kačavenda

  Prim. dr Vladimir Ilić

  Dr Hristina Kocić

  Marijana Milanović

  Anđela Jovanović

  sms Ljiljana Plavanski

  ms Ana Radomirović

  sms Maja Petković

  Prim. mr sci. med Branislava Stanimirov

  Dr Dragana Ilić

  Naučni odbor:

  Prof. dr Vladislav Vukomanović

  Prof. dr Ljiljana Šaranac

  Prof. dr Predrag Minić

  Doc. dr Nebojša Kavarić

  Prof. dr Gordana Kocić

  Mr sci. Aleskandra Klisić

  Prof. dr Sonja Bojadžijeva

  Prof. dr Ramush Beiqi

  Prof. dr Zorica Živković

  Prof. dr Dragan Katanić

  Doc. dr Danica Tiodorović

  Prof. dr Dragan Radovanović

  Prof. dr Radoje Simić

  Doc. dr Ružica Kravljanac

  Prof. dr Zlatko Đurić

  UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE

  (UPPS)

  Sekretarijat Kongresa:

  Asist. dr Marko Jović

  Dr Dragana Ilić

  Marijana Milanović

  Marija Milić

  Anđela Jovanović

  http://www.preventivnapedijatrija.rs/

 • Program Kongresa UPPS 2018

  3

  TEME KONGRESA:

   Primarna prevencija i screening u

  pedijatriji

   Prevencija u dečijoj kardiologiji

   Prevencija u dečijoj dermatovenerologiji

   Prevencija u perinatologiji i

  neonatologiji

   Prevencija u dečijoj pulmologiji

   Genetika, epigenetika i prevencija

   Prevencija naslednih oboljenja i retke

  bolesti u pedijatriji

   Zdravstvena nega i prevencija

   Prevencija u dečijoj hirurgiji,

  oftalmologiji, ORL i fizikalna terapija

  kod dece

   Prevencija u dečijoj anesteziologiji

   Prevencija u gastroenterologiji, dojenje i

  poremećaji ishrane

   Prevencija u sportu

   Prevencija gojaznosti kod dece i

  adolescenata

   Prevencija hemato-onkoloških

  oboljenja; Transfuziologija kod dece

   Tranziciona pedijatrija

   Prevencija u dečijoj nefrologiji

   Prevencija u dečijoj endokrinologiji i

  poremećaji rasta i razvoja

   Prevencija u dečijoj psihijatriji i

  neurologiji; Autizam

   Mikrobiološki aspekti u pedijatriji: infekcije,

  racionalna upotreba i rezistencija na

  antibiotike

   Prevencija u reumatologiji

   Prevencija u imunologiji, alergologiji i

  imunizacija

   Hereditarni angioedem

   Vakcinacija

   Urgentna stanja u pedijatriji; Prevencija i

  kontrola povreda i nesreća kod dece

   Savremeni pristup laboratorijskoj, UZ i RTG

  dijagnostici kod dece

   Promocija zdravih stilova života u pedijatriji

   Zaštita prava deteta kao pacijenta

   Vaspitni stilovi i psihosocijalni razvoj dece i

  omladine

   Uticaj modernih informaciono-

  komunikacionih tehnologija na zdravlje dece i

  omladine

   Prevencija u dečijoj stomatologiji

   Studentsko viđenje prevencije u pedijatriji

  Razno:

   Savremena shvatanja u

  farmakopedijatriji

   “Evidence based medicine” u pedijatriji

   Najčešće zablude u pedijatriji

   Novine u pedijatriji

 • Program Kongresa UPPS 2018

  4

  ****************************************************************

  09:00 – 11:00 Registracija učesnika – Hol hotela New City

  ****************************************************************

  SVEČANO OTVARANJE KONGRESA

  PETAK, 20. APRIL 2018. GODINE

  U 11:00 ČASOVA Uvodna reč:

  Prof. dr Bojko Bjelaković Predsednik Udruženja za preventivnu pedijatriju

  Srbije

  Pozdravni govori:

   predstavnika Ministarstva zdravlja Republike Srbije  predstavnika grada Niša  predsednika Udruženja pedijatara iz regiona

  Umetnički program

  ****************************************************************

  Plenarna predavanja:

  12:00 – 12:20 Prof. Claudia Stefanutti

  Clinical management of children with inborn errors of metabolism at high

  cardiovascular risk

  12:20 – 12:40 Prof. Ketty Peris

  Мelanocytic nevi in childhood

  * * *

  12:40 – 13:00 MINI SIMPOZIJUM – EUCERIN

  13:00 – 13:10 KOMERCIJALNO PREDAVANJE - ALKALOID

  Prof. dr Srđan Pešić

  Mesto pojedinih cefalosporina u lečenju infekcija kod dece

  ****************************************************************

  13:10 – 15:00 Svečani koktel

  ****************************************************************

 • Program Kongresa UPPS 2018

  5

  15:00 – 15:20 MINI SIMPOZIJUM – SANOFI GENZYME

  Ivana Filipović MD. PhD, SGZ Medical Advisor Serbia, Macedonia,

  Montenegro

  Dijagnostika i terapija naslednih bolesti metabolizma dečijeg uzrasta

  15:20 – 15:40 – MINI SIMPOZIJUM - NOVO NORDISK

  - 15:20 – 15:30 Prof. dr Ljiljana Šaranac Deficit hormona rasta: aktuelna dijagnostika i lečenje

  - 15:30 – 15:40 Asist. dr Maja Ješić Terapija humanim hormonom rasta kod dece rođene male za gestaciono

  doba

  15:40 - 16:00 – ELSEVIER – najveći snabdevač medicinskih informacija

  Sala A 15:00 – 16:30

  Petak

  20. 4. 2018.

  SPONZORSKA PREDAVANJA

 • Program Kongresa UPPS 2018

  6

  Sesija: Primarna prevencija u pedijatriji

  Moderatori: Prof. dr Maja Nikolić

  Doc. dr Nebojša Kavarić

  Uvodna predavanja:

  16:30 – 16:45 Prof. dr Bojko Bjelaković

  Tradicionalni i netradicionalni kardiovaskularni riziko faktori u detinjstvu

  16:45 – 17:00 Prof. dr Žarko Čojbašić

  Mašinsko učenje u predikciji kliničkog ishoda u funkciji personalizovane

  medicine

  17:00 – 17:15 Prof. dr Maja Nikolić

  Preventivni značaj određivanja nutritivnog unosa vitamina D

  17:15 – 17:30 Prof. dr Dimitrije Nikolić

  Odsutno dete – kada treba konsultovati lekara?

  17:30 – 17:45 Asist. dr Marko Jović

  Značaj pravilnog unosa mikronutrijenata

  17:45 – 18:00 Usmena izlaganja

  ****************************************************************

  18:00 – 18:30 Kafe pauza

  ****************************************************************

  Sala A 16:30 – 18:00

 • Program Kongresa UPPS 2018

  7

  Sesija: Genetika i prevencija

  Moderatori: Prof. dr Maja Milojković

  Prof. dr Tatjana Jevtović-Stoimenov

  Doc. dr Goran Čuturilo

  Uvodna predavanja:

  18:30 – 18:45 Prof. dr Maja Milojković

  Farmakogenomski testovi u pedijatriji – savremene smernice i klinički značaj

  18:45 – 19:00 Prof. dr Tatjana Jevtović-Stoimenov

  Varijacije u genu za vitamin D receptor u dece

  19:00 – 19:15 Doc. dr Goran Čuturilo

  Genetička dijagnostika i informisanje – značaj za prevenciju pojave genetičkih

  bolesti i unapređenje kvaliteta života pacijenta i porodice

  19:15 – 19:30 Prim. dr Bojana Cokić

  Porodica sa Klipel-Feilovim sindromom – prikaz slučaja

  Sala A 18:30 – 19:30

 • Program Kongresa UPPS 2018

  8

  Sesija: Prevencija u dečijoj dermatologiji

  Moderatori: Prof. dr Željko Mijušković

  Doc. dr Danica Tiodorović

  Uvodna predavanja:

  16:30 – 16:45 Prof. dr Željko Mijušković

  Kako pravilno lečiti „akne“

  16:45 – 17:00 Doc. dr Danica Tiodorović

  Psorijaza u dečijem uzrastu

  17:00 – 17:15 Doc. dr sci. med. Svetlana Popadić Bubulj

  Nacionalni vodič za lečenje atopijskog dermatitisa

  17:15 – 17:30 Prim dr Danijela Popović

  Pedijatrijska dermatologija-slučajevi iz svakodnevne dermatološke prakse

  17:30-17:45 Dr Hristina Kocić

  Adalimumab u terapiji generalizovane psorijaze kod trogodišnje pacijentkinje –

  prikaz slučaja

  17:45 – 18:00 Usmena izlaganja

  ****************************************************************

  18:00 – 18:30 Kafe pauza

  ****************************************************************

  Sala B 16:30 – 18:00

 • Program Kongresa UPPS 2018

  9

  Sesija: Prevencija u kardiologiji

  Moderatori: Prof. dr Vladislav Vukomanović

  Mr sci. Goran Vukomanović

  Prof. dr Ramush Beiqi

  Uvodna predavanja:

  18:30 – 18:45 Prof. dr Vladislav