MOBING Prevencija Sukoba

 • View
  28

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

O mobbingu

Text of MOBING Prevencija Sukoba

 • Komunikacijske vjetine u prevenciji sukobaprim.mr.sc. Elvira Koi, spec.psihijatarelvirakoic@gmail.comHUPS Hrvatska udruga za prevenciju suicida www.suicidi.info Udruga MOBBING Zagreb, 30.11.2012.

  elvirakoic@gmail.com

 • *elvirakoic@gmail.com

  elvirakoic@gmail.com

 • Socijalne vjetine mogu se razvijati uenjem.Za napredak u nekoj vjetini najvanije je njeno izvoenje.Stupanj napredovanja ovisi o treningu, sposobnostima i osobinama linosti.

  Socijalne vjetine i sposobnosti

  Komunikacijske vjetine i sposobnosti

  Tehnike, strategije, metode, znanja, vjetineNajvanije osobine potrebne za uspjenu komunikaciju i produktivni odnos :

  Otvorenost i srdanostSamopouzdanjeIzbjegavanje stereotipa i predrasudaEmpatijaAktivno sluanjeAsertivnostPersuazija*elvirakoic@gmail.com

  elvirakoic@gmail.com

 • Promjena je ciljZato za svaku komunikaciju, a posebno za pregovaranje treba posjedovati izuzetnu vjetinu, ali i hrabrost, prije svega zbog toga to je jedan od ciljeva komunikacije i pregovora = promjena, a prirodno je da se pri pokuaju bilo kakve promjene oekuju otpori, kako bi sve ostalo tako kako je ve poznato. *elvirakoic@gmail.com

  elvirakoic@gmail.com

 • Kontinuirani trening.to smo se dogovorili da emo uiniti?Jesmo li to i postigli?to trebamo postii u slijedeem razdoblju?Kako emo znati da smo to postigli?*elvirakoic@gmail.com

  elvirakoic@gmail.com

 • Kako to ine oni koje smatramo uspjenijima?

  Koje to vjetine poznaju i koriste?

  Zato se njihovi planovi ostvaruju?

  *elvirakoic@gmail.com

  elvirakoic@gmail.com

 • Koliko se esto pregovara, dogovara, nagovara, uvjerava...*elvirakoic@gmail.com

  elvirakoic@gmail.com

 • Pregovaranjem do sporazumijevanja*elvirakoic@gmail.com

  elvirakoic@gmail.com

 • Kada su strane suprotnih interesa*elvirakoic@gmail.com

  elvirakoic@gmail.com

 • Teko abu u vodu natjerati...Nagovaranje = drugoga potai uiniti neto to ranije doista nije htio initi dobro ili zlo (u interesu samo jedne strane, nametanje volje, bez kompromisa i prilagodbe)Uvjeravanje (persuazija)= postii da drugi povjeruje u smisao i razloge djelovanja kao da su doista njegoviO potrebi uzimanja lijeka, dijetalnoj ishrani, uzdravanju od puenja... Bitna je motivacija!

  *Diplomacija je umjetnost omoguavanja drugima da im bude onako kako Vi to elite Daniel Vareelvirakoic@gmail.com

  elvirakoic@gmail.com

 • (Spo)Razumijevanje umijeni pregovarai unaprijed saznaju ili uvjere druge kako ele ba to neto,

  pa pregovore vode tako da se ini kako svi neto dobivajuuvijek je bolje i potenije postii razumijevanje.

  To je izvrsna pozicija za postizanje slaganja pri dogovaranju ili pregovaranju. *elvirakoic@gmail.com

  elvirakoic@gmail.com

 • Dogovaranjeea je situacija u kojoj dvije osobe polaze od suprotnih stavova ili interesa i zapravo - pokuavaju promijeniti meusobne odnose, pobijediti kao u takmienjuKako bi se usaglasili, pregovaranjem -pokuavati prevazii prepreke. postii dogovor, koji je zajedniki i u interesu obje strane. *elvirakoic@gmail.com

  elvirakoic@gmail.com

 • Nezadovoljstvo dogovor kratko trajeKada jedna strana izae nezadovoljna iz pregovora, rezultat nije dugotrajan

  jer se postepeno uvijek razviju razliiti otpori i dogovor se vrlo brzo prestane potovati

  Slino je i kada se dogovor postigne ucjenom, prijetnjama, prevarom ili lanim obeanjima...*elvirakoic@gmail.com

  elvirakoic@gmail.com

 • Pravo pregovaranje ima za cilj - obraniti svoje interese, ali sauvati i protivnika i pretvoriti ga u saveznika i partnera.

  *elvirakoic@gmail.com

  elvirakoic@gmail.com

 • Obostrana koristIstinski pregovarai vode pregovore sve do postizanja obostrane koristi, kada svi sudionici imaju osjeaj zadovoljstva ishodom pregovora i osjeaju se pobjednicima (win-win; ili i sok i dem, ili: vuk sit, a ovce na broju).*elvirakoic@gmail.com

  elvirakoic@gmail.com

 • rjeenje koje moda trenutno ne izgleda potpuno, budunost esto dokae najboljim moguim.

  ishod pregovora ponekad ne mora biti samo prihvatljiv, ve i i bolji od planiranog. *elvirakoic@gmail.com

  elvirakoic@gmail.com

 • Pazi dobro to eli, mogao bi to i dobiti!Prije svega je potrebno potpuno biti svjestan to se tono eli kada se kree u pregovore, poi od jasnog plana i slike eljenog cilja, sa minimumom ispod kojeg se ne smije poi, gledajui u najbolji mogui rezultat. *elvirakoic@gmail.com

  elvirakoic@gmail.com

 • Prepreke Pregovaranje esto nije ugodno, ponajprije zbog susreta sa neugodnim ili konfliktnim sugovornicima koji mogu biti i agresivni u namjeri ostvarenja svojih ciljeva. Mogu biti i vrlo moni, pa je prava umjetnost pregovarati, poput Mojsija s faraonom ili Abrahama o sudbini Sodome i Lota. Neki su pregovarai lukavi poput starog trgovca koji se pravio gluh sve dok nije uo ponudu cijene koja mu odgovara*elvirakoic@gmail.com

  elvirakoic@gmail.com

 • Stereotipi i predrasudeGeneralizacije (dobne, spolne, rasne, nacionalne, profesionalne)Stereotipno promatrati osobu kao predstavnika neke skupine, klase ili kategorije

  Ako su stereotipi rigidni, pristrani, preteno negativni, govorimo o predrasudama, a ako se te predrasude odraavaju i u naem ponaanju, govorimo o diskriminaciji.

  Svaka je osoba posebna, jedinstvena i nema dvojnika.

  Svatko od nas je unikat.

  Miljenje smijemo formirati samo ako osobu detaljno upoznamo kao cjelovito bie.

  *elvirakoic@gmail.com

  elvirakoic@gmail.com

 • vanity fair(sajam tatine)*Tatina pregovaraa mora biti u drugom planu kako se pregovaranje ne bi pretvorilo u prigovaranje, jer tada pregovor propada. elvirakoic@gmail.com

  elvirakoic@gmail.com

 • SVJESNONESVJESNO*elvirakoic@gmail.com

  elvirakoic@gmail.com

 • *elvirakoic@gmail.com

  elvirakoic@gmail.com

  Chart1

  0.55

  0.07

  0.38

  nain govora, kako to inimo, intonacija 38%

  Sheet1

  govor tijela55%

  rijei, sadraj7%

  nain govora, kako to inimo, intonacija glasa38%

  Sheet1

  0

  0

  0

  Sheet2

  Sheet3

 • Komunikacijski sendviRed loeg Red dobrog Red dobrog *elvirakoic@gmail.com

  elvirakoic@gmail.com

 • Sjetimo se snage rijeiu svakodnevnom svjesnom i nesvjesnom govoruu molitvama i mantramasnage izreenog sadraja snage proizvedenog zvuka i njegove fekvencijezvuk je val

  *elvirakoic@gmail.com

  elvirakoic@gmail.com

 • Dr Masaru Emoto i vibracije vodeThe Power of Prayer Made Visible Playing a Mozart symphony to waterDr. Masaru Emoto je ef Hado instituta u Tokiju. Istraivao je Hado utjecaj na vodu. Hado se opisuje kao : Unutranja vibracija dijelova i atomskih nivoa u svoj materiji. Mali djeli energije. Bazira se na energiji ljudske svjesnosti. www.hado.net"Arigatou" -Thank you in Japanese

  *elvirakoic@gmail.com

  elvirakoic@gmail.com

 • *elvirakoic@gmail.com

  elvirakoic@gmail.com

 • *elvirakoic@gmail.com

  elvirakoic@gmail.com

 • MAPA NIJE TERITORIJ potujte mapu drugih osobaPonaanje osobe ne ini tu osobu, a njeno sadanje ponaanje je najbolji izbor koji joj je dostupan.

  *elvirakoic@gmail.com

  elvirakoic@gmail.com

 • Spremnost, jasnoa odreivanja cilja, sposobnost obrane svojih argumenata*elvirakoic@gmail.com

  elvirakoic@gmail.com

 • Vjeba dobro postavljeni ciljSlika u boji Radost Ni na iju tetuPostavi vrijeme, datum, npr. 12.12.2012.Posvijetli Uokviri Postavi sliku na vremensku liniju

  *elvirakoic@gmail.com

  elvirakoic@gmail.com

 • odreivanje reprezentacijskih sustava prema pokretima oiju (pogled je usmjeren ovisno o sustavu koji osoba preferira)(shema je za denjake) konstruiranje,smiljanje prisjeanje novih sadraja (i laganje) npr. kakve je boje bio npr. kakvu eli boju tvoj stari auto?novog auta? vizualni -konstr vizualno-prisjeanje

  auditivni-konstr. auditorno-tonalnikako bi zvuao sjeti se pjesme...promukao?

  kinestetiki auditorno-digitalni,tjelesne senzacije, interni dijalog kako se osjea? moe li nai odgovor? odlui se... *elvirakoic@gmail.com

  elvirakoic@gmail.com

 • Kontinuirani trening..to smo se dogovorili da emo uiniti?Jesmo li to i postigli?to trebamo postii u slijedeem razdoblju?Kako emo znati da smo to postigli?*elvirakoic@gmail.com

  elvirakoic@gmail.com

 • Feedback Jedna od osnovnih kvaliteta u interpersonalnoj komunikaciji je biti otvoren za davanje feedbacka i dati konstruktivan feedback.Bez feedbacka teko je oekivati napredak i poboljanje u bilo kojoj aktivnosti.Strukturirajte feedback na nain da osoba kojoj je upuen zna to s njim napraviti. Izrecite ga na nain da bude razumljiv, jasan osobi kojoj je upuen.Feedback nije uvijek pohvala niti je uvijek kritika.Treba znati cilj feedbacka.Tko daje feedback?*elvirakoic@gmail.com

  elvirakoic@gmail.com

 • Nema neuspjeha sve je samo feedback

  Negativan feedback:

  Prihvatiti, ne odbacitiNastojati izbjei jaku emocionalnu reakcijuSloiti s