Click here to load reader

SPREČAVANJE OVISNOSTI - PRIMARNA PREVENCIJA

 • View
  21

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SPREČAVANJE OVISNOSTI - PRIMARNA PREVENCIJA. - PowerPoint PPT Presentation

Text of SPREČAVANJE OVISNOSTI - PRIMARNA PREVENCIJA

 • SPREAVANJE OVISNOSTI- PRIMARNA PREVENCIJAPoznato je da bitne odluke za razvoj pojedinca i njegove linosti nastaju u djetinjstvu. Razvije li se ve tada ovisnost o psihoaktivnim tvarima, znaajna zbivanja za razvoj linosti ve su zavrena. Prevencijom uporabe droga valja poeti u djetinjstvu, u kolskom uzrastu, pa i prije. Da, ali kako?

 • RANO ISKUSTVO DROGEU prvom razredu srednje kole ve je:91% uenika pilo,72% probalo puiti,28% eksperimentiralo s marihuanom,9% uzelo hai,9% ecstazy,8% speed,4% LSD,5% probalo heroin i 6% kokain!

 • PRIJE ISPITA ZRELOSTIBar jednom u ivotu probali su:Alkohol95%Duhan86%Marihuana43%Hai19%Ecstasy14%Speed11%LSD7%Heroin4%Kokain10%

 • PIJENJE I PUENJE SREDNJOKOLACAIskustvo pijenja i puenja grupe od 551 uenika u posljednjih mjesec dana:

  15% (85 uenika) ne pue, ne piju;08% (43 uenika) pue, ne piju;30% (168 uenika) ne pue, piju;47% (255 uenika)pue i piju!

 • PIJENJE I PUENJE SLIKOVITO

  Grafikon1

  850.15

  1680.3

  430.08

  2550.47

  broj u.

  udio u %

  List1

  broj u.udio u %

  A -ne piju, ne pue8515%

  B -piju, ne pue16830%

  C -pue, ne piju438%

  D -piju i pue25547%

  List2

  List3

 • UTJECAJ PIJENJA I PUENJA

 • KAD MOJI UENICI NEBI PILI I PUILI SIGURNO SE NEBI NI DROGIRALIUenici koji ne piju i ne pue u pravilu ne eksperimentiraju s teim, ilegalnim, opojnim drogama.Rizina grupa uenika (njih 47%) koji su u zadnjih mjesec dana bar jednom pili i puili, esto poseu za ilegalnim drogama, i to vie od pola njih (62%) uzima marihuanu, etvrtina (20-25%) hai, ecstasy i speed a svaki deseti (11%) ima ve iskustvo s kokainom i (6%) s heroinom!

 • DROGE OTROVI DUE I TIJELASva psihoaktivna sredstva su duevni i tjelesni otrovi koji se, naalost, sve vie uivaju i zloupotrebljavaju. Dokaz za to je i sve masovnije otvaranje kafia, barova i diskaa gdje se uivaju sve vrste psihoaktivnih sredstava i gdje sve vie vremena provodi naa omladina, a sve se manje bavi portskim i drugim zdravstvenim i drutveno korisnim aktivnostima. Taj negativni trend treba promijeniti ako elimo smanjiti broj novih, regrutiranih uivalaca i novih ovisnika.

 • SPREAVANJE OVISNOSTIBolest due i tijela, bolest ovisnost, bolje je sprijeiti, nego kasnije mukotrpno, dugotrajno i neizvjesno lijeiti! Da, ali kako? Samo i jedino cjelovitim, sustavnim pristupom svih imbenika drutva koji svoj dio zadatka trebaju uinkovito izvriti: zadaci zdravstva, roditelja, kole, policije, zakonodavstva, informiranja, tj. od svakog dobronamjernog graana do vlade i predsjednika.

 • ZADATAK ZDRAVSTVAZdravstvenim prosvjeivanjem, informiranjem i uenjem, zdravstvenim odgojom tj. usvajanjem i primjenjivanjem nauenog i steenog znanja kao i promjenu pogrenih zdravstvenih stavova, navika i ponaanja, bilo da se radi o odgoju djece i omladine ili o preodgoju odraslih osoba.

 • ZADATAK RODITELJADijete e postii duevnu uravnoteenost i otpornost prema vanjskim napastima samo ako u prvim godinama ivota doivljava roditeljsku ljubav, stekne povjerenje u okolinu i razvije osjeaj sigurnosti.

 • ZADATAK KOLEZadatak je kole da osposobi uenika da svoj ivot izgrauje bez droga. Nauiti i osposobiti uenike da drogu ne koriste za bijeg od optereujueg stanja ili za osjeajno mijenjanje stava prema takvom stanju. Jaanje psihoaktivnog ponaanja je osnovni zadatak pedagogije, kole.

 • ZADATAK POLICIJESmanjiti dostupnost droga na ilegalnom tritu i oteati potencijalnim eksperimentatorima da ponu uzimati droge, a ovisnike ometati u redovnoj opskrbi drogama i neizravno ih prisiljavati da potrae pomo drutva, da se podvrgnu lijeenju.

 • ZADATAK ZAKONODAVSTVAOvisnost o drogama viestruko je povezana s kriminalom. Ilegalna proizvodnja i raspaavanje, ak i cigareta i alkohola, te zavoenje drugih osoba na zlouporabu strogo kanjavati.

 • I NA KRAJURana iskustva djece s legalnim psihoaktivnim tvarima (duhanom i alkoholom) siguran su put u eksperimentiranje marihuanom te teim, ilegalnim opojnim drogama.Primarnu prevenciju zapoeti rano, u obitelji, te od sedme do dvanaeste godine u koli.Spreavanje ovisnosti bit e uspjeno samo uz trajno, cjelovito i sustavno izvravanje zadataka svih nas: roditelja, kole, zdravstva, policije, zakonodavstva, zadataka svakog pojedinca i itaog drutva.

 • KORITENA LITERATURADROGE Djelovanje i tetni uinci, prirunik za edukatore, Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb Grada Zagreba;OVISNOSTI, B. Malenica, August enoa d.d., Zagreb, 1997.;ODNOSI IZMEU PIJENJA I PUENJA SREDNJOKOLACA I ZLOUPORABE TEIH I ILEGALNIH OPOJNIH DROGA, J. elan i V. Golik-Gruber, 2. hrvatska konferencija o alkoholizmu i drugim ovisnostima, Opatija, 2004.

  HVALA NA PANJI