Primarna emisija VP

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Primarna emisija VP

 • 8/19/2019 Primarna emisija VP

  1/47

  1

  Primarna emisija

  vrijednosnih papira

  Financijske institucije i tržište kapitala

  3.4.2015.

 • 8/19/2019 Primarna emisija VP

  2/47

  Primarno tržište 2

   Tržišta ona na kojima se vrijednosni papiri stvaraju odnosno po prvi puta prodaju

   Tržišta putem kojih emitenti vrijednosnih papira

  dolaze do sredstava prikupljena od investitora

   Ključna aktivnost primarnog tržišta je investicijsko bankarstvo

  3.4.2015.

 • 8/19/2019 Primarna emisija VP

  3/47

  Investicijsko bankarstvo 3

   Institucije koje pomažu u stvaranju novih financijskih instrumenata na primarnom tržištu

   2 načina: privatni i javni plasman

  3.4.2015.

 • 8/19/2019 Primarna emisija VP

  4/47

  Odluka o primarnoj emisiji 4

   Odluka o vrijednosnom papiru ovisi o nekoliko

  čimbenika:

   cilju financiranja,

   ekonomskom okruženju,  ekonomskoj snazi emitenta,

   troškovima emisije

   Korporacija koja namjerava emitirati vrijednosnice konzultira se s investicijskim bankarom

  3.4.2015.

 • 8/19/2019 Primarna emisija VP

  5/47

  Sastavnice nove ponude dionica 5

   Struktura transakcije: Prvo odobrenje

   Radna grupa

   Pismo namjere

   Restrukturiranje

   Izmjene statuta

   Prospekt; Uvrštenje u kotaciju  Priprema prospekta i Due Diligence

   Kupoprodajni ugovor; Određivanje cijene dionica

   Nadzor HANFA-e  Kontrola Burze

   Konačno odobrenje  Zaključivanje (Closing)

  3.4.2015.

 • 8/19/2019 Primarna emisija VP

  6/47

  Struktura transakcije: Prvo odobrenje

   Preliminarno ispitivanje: razgovori s

  potencijalnim brokerima i dr. financijskim

  posrednicima – saznanja o izvorima kapitala, dostupnosti i troškovima

   Razmatranje alternativa - Uprava društva uz suradnju s financijskim stručnjacima društva određuje najprikladnije izvore kapitala

    Capital raising – izbor: nova emisija dionica i njihova ponuda

  63.4.2015.

 • 8/19/2019 Primarna emisija VP

  7/47

  Radna grupa; raspored aktivnosti

    Radna grupa: uprava društva, glavni posrednik (kod javne ponude novih dionica) ili

  investicijski savjetnik (privatna ponuda novih

  dionica)

   Raspored zadataka unutar radne grupe  Ponekad je potrebno angažirati vanjske

  odvjetnike i računovođe

   Izbor voditelja Radne grupe (u SAD-u

  quaterback  –  hijerarhijski najviši financijski stručnjak)

  73.4.2015.

 • 8/19/2019 Primarna emisija VP

  8/47

  Restrukturiranje 8

   Uprava društva planira procese; namjera im je učiniti dioničko društvo što primamljivijim – postizanje bolje cijene za novo izdane dionice

    Ponekad: temeljita reorganizacija – eliminacija neprofitabilnihproizvodnih linija

   Propisani zakoni glede poslovanja vrijednosnim papirima: potreba

  objašnjenja odnosa sa srodnim pravnim i fizičkim osobama

     Ponekad: uvođenje Kodeksa etičkog ponašanja kao načina

  edukacije cjelokupnog menadžmenta – politika tvrtke ne dopušta korupciju, konflikte interesa, nedopušteno knjigovodstvo

  3.4.2015.

 • 8/19/2019 Primarna emisija VP

  9/47

  Izmjene statuta

   Moraju biti odobrene od Nadzornog odbora i

  Glavne skupštine dioničara do odgovarajućeg vremenskog roka

   Izmjene, npr.: Imaju li postojeći dioničari pravo upisa pri svim budućim izdanjima; Dopušta li Statut uopće novo izdavanje dionica; Mora li Statut biti promijenjen kako bi odobrio novo

  izdavanje

  93.4.2015.

 • 8/19/2019 Primarna emisija VP

  10/47

  Prospekt; Uvrštenje u kotaciju

    Hrvatski zakon zahtijeva:

   pripremu prospekta sukladno zakonskim

  odredbama,

   odobrenje prospekta od strane HANFA-e,

   uvrštenje dionica tvrtke u kotaciju prije nego je transakcija “zaključena”

  3.4.2015.

 • 8/19/2019 Primarna emisija VP

  11/47

  Priprema prospekta i Due Diligence 11

   Predstavnici radne grupe sastavljaju preliminarni nacrt

  prospekta; zatim članovi grupe pregledavaju i usklađuju takav nacrt – vrše temeljitu provjeru (due diligence)

    Due diligence: istraživanje, utvrđivanje, provjera i potvrda financijskih rezultata i stanja tvrtke, imovine, dokumentacije

   Uprava preuzima odgovornost za potpuno i istinito

  prikazivanje svih pitanja, bez obzira kako bila osjetljiva za

  društvo

  3.4.2015.

 • 8/19/2019 Primarna emisija VP

  12/47

  Due diligence

  12

   Temeljita i sveobuhvatna provjera svih dostupnih podataka –  pravnih, financijskih, poslovnih

   Bez obzira da li se radi o SAD-u ili o Europi ne postoji popis

  radnji da bi se zadovoljio zahtjev o obavljenoj temeljitojprovjeri – svaka tvrtka, svaka transakcija je jedinstvena

   Provjera istinitosti i točnosti podataka u prospektu je jedini način zaštite ulagača u dionice

   Korištenje neovisnih subjekata u procijeni prospekta

  3.4.2015.

 • 8/19/2019 Primarna emisija VP

  13/47

  Razlike između financijskog "due diligenca" i revizije

   Važno je naglasiti da financijski "due

  diligence" nije isto

  što i postupak

  revizije

  3.4.2015.

  13

 • 8/19/2019 Primarna emisija VP

  14/47

  Kupoprodajni ugovor; Određivanje cijene dionica

   Cijena se određuje neposredno nakon što HANFA odobri prospekt i kada burza odobri uvrštenje dionica u kotaciju

   Tvrtka i financijski posrednik

  potpisuju kupoprodajni ugovor

  (odredbe su već unaprijed dogovorene)

  143.4.2015.

 • 8/19/2019 Primarna emisija VP

  15/47

  Nadzor HANFA-e

   HANFA za VP u roku od 30 dana mora donijeti odluku glede odobrenja prospekta i njegova korištenja

   HANFA može zatražiti dodatna objašnjenja i korekcije – rok se produžuje na daljnjih 30 dana

   Nakon odobrenja Prospekta – prodaja novih dionica može započeti

  153.4.2015.

 • 8/19/2019 Primarna emisija VP

  16/47

  Kontrola Burze

   Prijedlog za uvrštenje u

  kotaciju će sadržavati i

  dokumentaciju dostavljenu

  HANFA-i

   Burza se vremenski

  usuglašuje s HANFA-om

  glede odobrenja uvrštenja

  3.4.2015.   16

 • 8/19/2019 Primarna emisija VP

  17/47

  Konačno odobrenje

   Potpisivanje Kupoprodajnog

  ugovora, formalno

  odobrenje izdavanja dionica,

   potpisivanje svih drugih

  dokumenata

  3.4.2015.   17

 • 8/19/2019 Primarna emisija VP

  18/47

  Zaključivanje (Closing)

   Transakcija je zaključena na

  dan isplate (closing date), tj.

  kada je društvu uplaćen

  iznos za upisane dionice

  3.4.2015.   18

 • 8/19/2019 Primarna emisija VP

  19/47

  Primarno tržište vrijednosnica I. 19

   Radi se o emisijskom tržištu na kojem poduzeća vrše emisiju vrijednosnih papira i njihovu prvu prodaju na tržištu kapitala radi pribavljanja novčanih sredstava

     Funkcija: alociranje raspoloživog kapitala na najefikasnije korisnike

   Investitor će se voditi principom max. profita na svoje investicije u odnosu na dani stupanj rizika

  3.4.2015.

 • 8/19/2019 Primarna emisija VP

  20/47

  Primarno tržište vrijednosnica II. 20

   Uz poduzeća, emisiju vrijednosnih papira vrše i državne organizacije

   Državni vrijednosni papiri su niskog stupnja rizika, stoga

  poduzeća moraju nuditi veću profitabilnost  Tržište obveznica – tržište dionica

   Koje će tržište u budućnosti dominirati?

  3.4.2015.

 • 8/19/2019 Primarna emisija VP

  21/47

  Emisija dionica

   Oblik prikupljanja kapitala

   Primarna emisija VP (dionica i obveznica) –  promjena načina poslovanja

   Javnost poduzeća čine dobavljači, potrošači, državne institucije, različite udruge, ustanove, lokalna zajednica

   Poduzeće postaje proizvod koji se nudi

  investitorima  Prikupljena sredstva su trajan kapital;

  poduzeće ih do likvidacije ne mora vraćati

  213.4.2015.

 • 8/19/2019 Primarna emisija VP

  22/47

  Emisija dionica

   Obveza poduzeća: poboljšati poslovanje, isplata dividende, porast vrijednosti dionica na

  burzi

  Dioničari preferiraju isplatu dividende jer jepovećanje vrijednosti dionica neizvjesno

   Cilj poduzeća: zadobiti što veće povjerenje javnosti – tada raste cijena dionica (svi žele dionice dobrih poduzeća)

  223.4.2015.

 • 8/19/2019 Primarna emisija VP

  23/47

  23

  3.4.2015.

  Prednosti emisije vrijednosnih papira

 • 8/19/2019 Primarna emisija VP

  24/47

  Ned