Sredstva ovisnosti na brodu - unist.hr ovisnosti na brodu Compatibility Mode.pdfآ  Sredstva ovisnosti

 • View
  6

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Sredstva ovisnosti na brodu - unist.hr ovisnosti na brodu Compatibility Mode.pdfآ  Sredstva...

 • Bolesti ovisnosti

  Pomorski fakultet u Splitu

 • Pojam ovisnosti

  • Pojam ovisnosti ne odnosi se samo na psihoaktivne tvari iako se sa njime poistovjećuje.

  • Ovisnost je pretjerana, patološka vezanost za neke tvari (materijalne ili nematerijalne) uz neodoljivu ili teško savladivu želju da se nastavi s uzimanjem tih tvari

 • • Ovisnost o psihoaktivnim drogama danas je nedvojbeno shvaćena kao kronična recidivirajuća bolest mozga.

  • Marihuana je najraširenija droga na svijetu među mladim ljudima

  • Na tržištu je sve više jeftine, sintetičke droge.

 • Glavni razlozi uzimanja droga

  • Znatiželja • Utjecaj vršnjaka ili partnera • Želja za zabavom • Želja za samopotvrđivanjem • Dosada • Problemi u obitelji • Psihički problemi

 • Prolongirana upotreba mijenja

  mozak

  zauvijek!!!

  “Zdrav mozak ”

  “Mozak ovisan o kokainu”

  Ovisnost je bolest mozga

 • Tri “K’ ovisnosti

  • Kontrola – Rana zloraba – Postupni gubitak kontrole – Kognitivna distorzija (“poricanje” „nisam ja alkoholičar”…….)

  • Kompulzija = prisila – Potraga za drogom – Uporaba unatoč posljedicama

  • Kroničnost – Brojni relapsi (ponavljanja) – Relaps (ponovno posezanje) i nakon više godina apstinencije

 • Apstinencijski sindrom

  • Fiziološki poremećaj- skup simptoma koji nastaje uslijed naglog unošenja sredstva ovisnosti

  • Simptomi apstinencijske krize; nervoza, nemir, trzaji i bolovi u mišićima, povraćanje i proljevi, ubrzano disanje, smetnje sna.

 • Legalne droge Duhan

  Dvije najotrovnije tvari u duhanu su katran i nikotin.

  Nikotin je bezbojna do blijedožuta uljnata tekućina (formula C10H14N2). Pri pušenju nikotin se brzo apsorbira u krvotok i u samo nekoliko sekundi dospijeva u mozak. Devet desetina oboljelih od raka pluća su pušači. Smatra se da je katran tvar koja je tomu uzrok. Nikotin djeluje na mozak i živčani sustav uopće. Možda je stoga upravo on ona tvar koja pričinjava pušaču užitak pri pušenju. Nikotin ubrzava kucanje srca i steže krvne žile, pospješuje nastanak bolesti srca i krvožilnoga sustava.

 • Sustezanje od nikotina - teškoće

  • disforično ili depresivno raspoloženje • nesanica • razdražljivost, frustracija, bijes • anksioznost • teškoće koncentracije • nemir • usporenje pulsa • povećanje apetita ili tjelesne težine

 • Nelegalne droge

  • Marihuana (?) • Kokain/Crack • Metamphetamin • Heroin • „Nove droge”

 • AlAlAlAlkkkkoholoholoholohol

  Vrsta Vrsta Vrsta Vrsta DrDrDrDrogeogeogeoge:::: SedativSedativSedativSedativiiii----HHHHiiiipnoticpnoticpnoticpnoticiiii

  �Detoksifikacija �Fetal AlcoholSyndrome (FAS) �Gubitak prosuđivanja

  �Suicidi/Homicidi �Politoksikomanija �Zakonodavstvo (0,5)

  Povezani problemiPovezani problemiPovezani problemiPovezani problemi::::

  Najčešća sredstva ovisnosti

 • MarMarMarMarihihihihuanauanauanauana

  Vrsta Droge:

  HalucinogenHalucinogenHalucinogenHalucinogeniiii

  �Zaustavljen razvoj �Problemi pamćenjea/učenja

  �Kasna detekcija �Legalizacija �Medicinska uporaba �Zdravstveni problemi

  Najčešća sredstva ovisnosti

  Povezani problemiPovezani problemiPovezani problemiPovezani problemi::::

 • KKKKooookkkkain/Crackain/Crackain/Crackain/Crack

  Vrsta Droge:::: StimulantStimulantStimulantStimulantiiii

  �OOOOppppsessessessesivniivniivniivni rrrritualitualitualitualiiii �RiRiRiRizizizizik k k k odododod trajne paranojetrajne paranojetrajne paranojetrajne paranoje �Nema antidotaNema antidotaNema antidotaNema antidota

  �Potencijal za Potencijal za Potencijal za Potencijal za relapsrelapsrelapsrelaps �EuEuEuEufffforiorioriorijjjja a a a –––– AgitaAgitaAgitaAgitacijacijacijacija ----ParanoParanoParanoParanojjjja a a a ––––PotrebaPotrebaPotrebaPotreba

  Najčešća sredstva ovisnosti

  Povezani problemiPovezani problemiPovezani problemiPovezani problemi::::

 • MethamphetaminMethamphetaminMethamphetaminMethamphetaminiiii

  Vrsta Droge:

  StimulantStimulantStimulantStimulantiiii

  �Visoka energijaVisoka energijaVisoka energijaVisoka energija �Ponavljano ponašanjePonavljano ponašanjePonavljano ponašanjePonavljano ponašanje �InInInInkkkkoherentoherentoherentoherentne misli i ne misli i ne misli i ne misli i konfuzijakonfuzijakonfuzijakonfuzija

  �Slušne halucinacije i Slušne halucinacije i Slušne halucinacije i Slušne halucinacije i paranojaparanojaparanojaparanoja �Nekontrolirano uzimanjeNekontrolirano uzimanjeNekontrolirano uzimanjeNekontrolirano uzimanje �Dugo trajanjeDugo trajanjeDugo trajanjeDugo trajanje ((((dodododo 12 12 12 12 satisatisatisati))))

  Najčešća sredstva ovisnosti

  Povezani problemiPovezani problemiPovezani problemiPovezani problemi::::

 • HeroinHeroinHeroinHeroin

  Vrsta Droge:

  OpiOpiOpiOpijjjjatatatatiiii

  �Detoksifikacija �Euforija

  �Potreba �Simptomi oduke �Fizička bol

  Najčešća sredstva ovisnosti

  Povezani problemiPovezani problemiPovezani problemiPovezani problemi::::

 • �PopularPopularPopularPopularne kod mladihne kod mladihne kod mladihne kod mladih �Značajan zdravstveni rizikZnačajan zdravstveni rizikZnačajan zdravstveni rizikZnačajan zdravstveni rizik: : : : Destrukcija Destrukcija Destrukcija Destrukcija NeuronNeuronNeuronNeuronaaaa

  ((((EcstasyEcstasyEcstasyEcstasy)))) �Korisnici ne vjeruju da su ugroženiKorisnici ne vjeruju da su ugroženiKorisnici ne vjeruju da su ugroženiKorisnici ne vjeruju da su ugroženi –––– POGREŠNOPOGREŠNOPOGREŠNOPOGREŠNO!!!! �Dostupnost se povećavaDostupnost se povećavaDostupnost se povećavaDostupnost se povećava

  “N“N“N“Noveoveoveove DrDrDrDrogeogeogeoge””””

  KKKKlublublublubskeskeskeske DrDrDrDrogeogeogeoge

  Najčešća sredstva ovisnosti

 • VRSTE NARKOTIKA

  1.Droge anksiolitičko-sedativnog djelovanja

  2.Stimulansi SŽS-a

  3.Opijati

  4.Kanabis i kanabinoidi

  5.Halucinogeni

  6.Hlapiva otapala

 • Opijati

  • Opijum iz mliječnog soka bijelog maka • Morfin derivat opijuma –sintetskim putem • Heroin-polusintetski derivat morfina.

  Konzumira se i.v, rijetko šmrkanjem. Izaziva jaku euforiju i analgetički učinak, relaksacija mišića i gubitak inhibicija

  • Problem predoziranja (čistoća heroina) • “liječenje”-Heptanon, Subotex

 • Ovisnost o opijatima

  • Prosječna dob uzimanja bilo kakvog opojnog sredstva 16.godina

  • Prosječna dob uzimanja heroina 19.9. godina

  • Prosječna dob i.v. uzimanja heroina 20.8 godina

  • Prosječna dob prvog javljanja na liječenje 27.4 godina

 • • Konzumiranjem heroina i.v. postoji velika opasnost od dobivanja hepatitisa B i C te HIV-a (radi korištenja zajedničkog pribora za uživanje droge, te rizičnog seksualnog ponašanja)

  • Dokazivanje u urinu i slini do 4 dana od zadnjeg konzumiranja

 • Kanabinoidi

  • U povijesti najčešće zloupotrebljavana tvar (indijska konoplja)

  • Marihuana-od lišća i samljevenih dijelova biljke. Konzumiranje, pušenjem često u grupi (joint).Subjektivno povećavanje osjetila, opuštanje, euforija, nestanak svakodnevnih briga.

  • Hašiš-smolasta masa iz cvijeta, pušenje u posebnim lulicama

 • Promjene u organizmu pod utjecajem marihuane

  • Na mozak: stvaranje iskrivljenog osjećaja ugode i opuštanja, dugotrajnim uzimanjem dolazi do kliničke slike nalik na šizofreniju (ideje proganjanja, sumanutosti i halucinacija)

  • Dugo se zadržava u organizmu, a testovima iz urina dokazuje se do 14 dana

 • Kokain

  • Lišće biljke (žvakanje) • Bijeli prah, šmrkanjem, uštrcavanjem u

  venu • Ne stvara fizičku ovisnost, prisutna je jaka

  psihička ovisnost. • Osobe koje konzumiraju kokain imaju

  subjektivni osjećaj da su pametniji, seksualno poželjniji, bolji govornici...

 • Kokain

  • Kokain je gorka, bijela, kristalna droga bez mirisa.

  • Kokain je stimulans središnjeg živčanog sustava.

  • Kokain se izvlači i prerađuje iz biljke Koke, koja najviše raste u području Anda u Južnoj Americi.

 • Karakteristike kokaina

  • Droga “ bogatih “ (najskuplja droga). Ne stvara fizičku ovisnost, te manja mogućnost zaraznih bolesti

  • Dokazuje se u urinu i slini do 4 dana

 • Halucinogeni

  • LSD, psilocibin (gljiva),meskalin (kaktus) • LSD-bijeli prah, lako topljiv, jaka droga,

  “dosta” pedeset mikrograma • Promjenjivost osjeta, vrlo jaki i intenzivni

  (čuju kako ptica hoda i sl), halucinacije i iskrivljenost stvarnosti. Radi teških halucinacija nije “omiljena “ droga.

 • Halucinogeni

  � Glavni pripadnici skupine

  LSD, meskalin, psilocibin, fenciklidin

  � Tolerancija

  Ne

  � Psihička ovisnost

  Ne

  � Fizička ovisnost

  Ne

  � Simptomi oduke