PRIRU¤’NIK IZ LIKOVNE KULTURE - Profil Klett ... PRIRU¤’NIK IZ LIKOVNE KULTURE za 3. razred osnovne

 • View
  1

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of PRIRU¤’NIK IZ LIKOVNE KULTURE - Profil Klett ... PRIRU¤’NIK IZ LIKOVNE...

 • PRIRUČNIK IZ LIKOVNE

  KULTURE za 3. razred osnovne škole

  IDA MATI

  GORDANA KOŠČEC

  IVANA MOHORKO

  Likovni PRIR 3.indd 1 9/10/14 1:01 PMLikovna kultura 3 PRIR 2020.indd 1Likovna kultura 3 PRIR 2020.indd 1 30/06/2020 13:55:0630/06/2020 13:55:06

 • © Sva prava pridržana. Ni jedan dio ovog priručnika ne može biti objavljen ili pretisnut bez prethodne suglasnosti izdavača i vlasnika autorskih prava.

  Član smo Europskog udruženja izdavača udžbenika.

  Izdavač Profil Klett d.o.o. Zagreb, Petra Hektorovića 2

  Za Izdavača Dalibor Greganić

  Direktorica uredništva Petra Stipaničev Glamuzina

  Izvršna urednica Gordana Ivančić

  Urednica Maja Jelić Kolar

  Lektorica Ivanka Brađašević, prof.

  Ilustracije i fotografije Arhiva Profil Kletta

  Naslovnica Studio 2M

  Prijelom Pop Up Media, Zagreb

  CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

  ISBN 978-953-8122-82-8

  1. izdanje, 2020. Zagreb, Hrvatska

  Tisak Og grafika d.o.o., Jastrebarsko

  Likovna kultura 3 PRIR 2020.indd 2Likovna kultura 3 PRIR 2020.indd 2 30/06/2020 13:55:0630/06/2020 13:55:06

 • IDA MATI • GORDANA KOŠČEC • IVANA MOHORKO

  LIKOVNA KULTURA 3 PRIRUČNIK IZ LIKOVNE KULTURE ZA TREĆI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

  Likovna kultura 3 PRIR 2020.indd 3Likovna kultura 3 PRIR 2020.indd 3 30/06/2020 13:55:0630/06/2020 13:55:06

 • SADRŽAJ

  UVOD ........................................................................................................................................................ 5 PRIJEDLOG GIK-a........................................................................................................................................ 6 SLIKARSKA TEKSTURA ............................................................................................................................ 13 CRTAČKA TEKSTURA ............................................................................................................................... 15 RITAM .................................................................................................................................................... 17 VISOKI, NISKI I UDUBLJENI RELJEF ......................................................................................................... 19 KOMPLEMENTARNI KONTRAST .............................................................................................................. 21 RITAM, OMJERI I VELIČINA LIKOVA ........................................................................................................ 23 KONTRAST KROMATSKO − AKROMATSKO .............................................................................................. 25 KADAR, SIMBOLIKA BOJA ...................................................................................................................... 27 KADAR, ODNOS SLIKE I TEKSTA .............................................................................................................. 29 PLASTIČKA TEKSTURA ............................................................................................................................ 31 MODELACIJA I MODULACIJA ................................................................................................................. 33 RITAM .................................................................................................................................................... 35 PLOŠNO ISTANJENA MASA RAVNOTEŽA ................................................................................................ 37 CRTAČKA TEKSTURA ............................................................................................................................... 39 RITAM I NIZ LIKOVA ................................................................................................................................ 41 RITAM I SIMETRIJA (ORNAMENT, NARODNI UKRAS, SIMETRIJA) ........................................................... 43 KONTRAST KROMATSKO – AKROMATSKO .............................................................................................. 45 SLIKARSKA TEKSTURA ............................................................................................................................ 47 UDUBLJENO – ISPUPČENA MASA .......................................................................................................... 49 KOMPLEMENTARNI KONTRAST .............................................................................................................. 51 KONTRAST PUNOGA I PRAZNOGA PROSTORA ....................................................................................... 53 RITAM I NIZ LIKOVA ................................................................................................................................ 55 PLASTIČKA TEKSTURA ............................................................................................................................ 57 KADAR, ODNOS SLIKE I TEKSTA .............................................................................................................. 59 MODELACIJA I MODULACIJA ................................................................................................................. 61

  Likovna kultura 3 PRIR 2020.indd 4Likovna kultura 3 PRIR 2020.indd 4 30/06/2020 13:55:0730/06/2020 13:55:07

 • 5

  Poštovana učiteljice, poštovani učitelju!

  Pred Vama se nalazi priručnik za učiteljice i učitelje iz Likovne kulture za treći razred osnovne škole. Njegov je osnovni cilj dati smjernice za realizaciju nastave likovne kulture u trećem razredu osnovne škole. Metodički modeli nastavnih sati nude prijedloge za realizaciju sata, primjere umjetničkih djela na kojima učenici mogu otkrivati i promatrati likovne probleme, likovne zadatke na kojima učenici samostalno otkrivaju svijet likovnog stvaralaštva. Želimo Vam ugodan, kreativan i zabavan rad.

  Autorice

  Likovna kultura 3 PRIR 2020.indd 5Likovna kultura 3 PRIR 2020.indd 5 30/06/2020 13:55:0830/06/2020 13:55:08

 • 6

  PR IJE

  DL O

  G GI

  K- a

  M je

  se c

  Re dn

  i br

  . sa

  ta

  Na st

  av na

  cj

  el in

  a Na

  st av

  na te

  m a

  Is ho

  di Na

  st av

  no

  po dr

  uč je

  M ot

  iv Li

  ko vn

  a te

  hn ik

  a

  O dg

  oj no

  - ob

  ra zo

  vn a

  oč ek

  iv an

  ja Ko

  re la

  cij a

  1. PO

  VR ŠI

  NA Sl

  ik ar

  sk a

  te ks

  tu ra

  LK A

  .3 .1

  . U če

  ni k

  lik ov

  ni m

  i vi

  zu al

  ni m

  iz ra

  ža va

  nj em

  in te

  rp re

  tir a

  ra zli

  čit e

  sa dr

  ža je

  . LK

  A .3

  .2 . U

  če ni

  k de

  m on

  st rir

  a fin

  e m

  ot or

  ičk e

  vj eš

  tin e

  up ot

  re bo

  m

  ra zli

  čit ih

  li ko

  vn ih

  m at

  er ija

  la i

  po st

  up ak

  a u

  vl as

  tit om

  li ko

  vn om

  izr

  až av

  an ju

  . LK

  B .3

  .1 . U

  če ni

  k po

  ve zu

  je li

  ko vn

  o i v

  izu al

  no u

  m je

  tn ičk

  o dj

  el o

  s os

  ob ni

  m d

  ož iv

  lja je

  m , l

  iko vn

  im je

  zik om

  i te

  m at

  sk im

  sa dr

  ža je

  m d

  je la

  . LK

  B .3

  .2 . U

  če ni

  k us

  po re

  đu je

  sv oj

  li ko

  vn i i

  li vi

  zu al

  ni ra

  d i r

  ad ov

  e dr

  ug ih

  en ik

  a te

  o pi

  su je

  v la

  st iti

  d ož

  iv lja

  j s tv

  ar an

  ja .

  sli ka

  nj e

  sli ka

  nj e

  po

  pr om

  at ra

  nj u

  / z am

  išl ja

  nj u:

  M

  O RS

  KO D

  NO

  gv aš

  od r A

  .2 .1

  . os

  r A .2

  .4 .

  uk u

  A. 2.

  2. uk

  u A.

  2. 3.

  uk u

  B. 2.

  4 uk

  u C.

  2. 1.

  uk u

  C. 2.

  3. uk

  u D.

  2. 1.

  SR : K

  ak o

  sm o

  pr ov

  el i p

  ra zn

  ike GK

  : s lu

  ša nj

  e gl

  az be

  HJ :

  pr ip

  ov ije

  da nj

  e (M

  oj a

  lje tn

  a pr

  iča ; T

  ra g

  u pr

  iči 3

  )

  2. TO

  ČK A

  I CR

  TA Cr

  ta čk

  a te

  ks tu

  ra LK

  A .3

  .1 . U

  če ni

  k lik

  ov ni

  m i

  vi zu

  al ni

  m iz

  ra ža

  va nj

  em in

  te rp

  re tir

  a ra

  zli čit

  e sa

  dr ža

  je .

  LK A

  .3 .2

  . U