of 21 /21

Prijave i upisi kandidata u srednje · U publikaciji, koja je pred vama, pronaći ćete najvažnije informacije o postupku prijava i upisa u srednje škole u školskoj godini 2019./2020.,

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Prijave i upisi kandidata u srednje · U publikaciji, koja je pred vama, pronaći ćete najvažnije...

 • Prijave i upisi

  kandidata u srednje

  škole za školsku godinu

  2019./2020.

  Idemo u srednju!

 • IMPRESSUM

  NAKLADNICI:

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET

  ZA NAKLADNIKE:

  prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica, Goran Kezunović, dipl. ing., ravnatelj

  UREDNIŠTVO:

  Monika Vričko, prof., Nataša Lovrić, prof., Ana Džepina, mag. polit., Davor Leipold, bacc. ing.,

  Mihael Vugrinec, mag. oec., Petra Košutić, dipl. oec.

  DIZAJN:

  Dizajn.net

  Izrazi koji se koriste u ovoj publikaciji, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u

  muškome ili ženskome rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, ISBN: 978-953-8103-29-2

  Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET, ISBN: 978-953-6802-53-1

  Zagreb, svibanj 2019.

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja

  Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: + 385 (0) 1 4569 000 • Faks: + 385 (0) 1 4569 099

  E-pošta: [email protected] • URL: www.mzo.hr

  Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET

  Josipa Marohnića 5, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: +385 (0) 1 6661 616 • Faks: +385 (0) 1 6661 615

  E-pošta: [email protected] • URL: www.carnet.hr

  Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Središnji prijavni ured

  Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: +385 (0) 1 6274 877 • Faks: +385 (0) 1 6274 849

  E-pošta: [email protected] • URL: www.azvo.hr

  https://d.docs.live.net/5e36919bac7d79ee/Dokumenti/Brošura/[email protected]://www.mzo.hr/mailto:[email protected]://www.carnet.hr/https://d.docs.live.net/5e36919bac7d79ee/Dokumenti/Brošura/[email protected]://www.azvo.hr/

 • Prijave i upisi kandidata s teškoćama u razvoju

  Sadržaj:

  1. Uvodna riječ

  2. Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

  3. Prijava kandidata

  4. Kalendar upisnih rokova

  5. Adrese ureda državne uprave

  6. Hodogram

 • 1. Uvodna riječ

  Dragi budući srednjoškolci,

  odabir srednje škole velika je životna odluka. Upoznavanje vlastitih vrijednosti, interesa i sposobnosti

  nije lagan zadatak, ali je prijeko potreban u procesu donošenja tako važne odluke kao što je izbor

  zanimanja. Dobro razmislite o tome što vas je tijekom dosadašnjeg školovanja jako zanimalo, koje

  ste predmete voljeli, čime ste se bavili u svoje slobodno vrijeme, ali i što vas je činilo nezadovoljnima

  i nesretnima, što vam je predstavljalo teškoće.

  Razgovarajte sa svojim roditeljima, nastavnicima, školskim prijateljima i ostalim osobama s kojima

  ste bliski te koji vam mogu pružiti adekvatnu pomoć pri odabiru škole. Važno je prikupiti što više

  informacija o različitim zanimanjima, o srednjim školama i programima obrazovanja, kao i o

  mogućnostima zapošljavanja, odnosno nastavka daljnjega obrazovanja.

  U publikaciji, koja je pred vama, pronaći ćete najvažnije informacije o postupku prijava i upisa u

  srednje škole u školskoj godini 2019./2020., koji se provodi elektroničkim putem preko mrežne

  stranice: www.upisi.hr. U publikaciji ćemo vas informirati o elementima i kriterijima za upis,

  načinima i postupcima prijava u sustav kandidata s teškoćama u razvoju, te vam predočiti sve što

  vam elektronički način prijava i upisa u srednje škole pruža - pregled nad osobnim podacima,

  ocjenama i dodatnim postignućima. Iznimno je važno kontinuirano pratiti sve informacije koje se

  objavljuju na mrežnoj stranici: www.upisi.hr, a na kojoj će biti objavljeni uvjeti i kriteriji vrednovanja

  upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne

  obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom.

  Na samome kraju publikacije pronaći ćete Kalendar i Hodogram u koji su, kao podsjetnik, upisani svi

  datumi i rokovi vezani uz prijavu i upis programa obrazovanja kao i adresar ureda državne uprave u

  kojima iskazujete svoje liste prioriteta, a sukladno promjerenim programima obrazovanja koje je

  preporučio Hrvatski zavod za zapošljavanje.

  Ako imate dvojbi, pitanja ili teškoća vezanih uz prijavu u sustav, rad sa sustavom ili prijavom

  programa obrazovanja, na adresi www.upisi.hr/FAQ nalaze se „Često postavljena pitanja i odgovori“

  koji vam mogu pomoći u rješavanju problema ili dvojbi.

  Za dodatnu pomoć možete kontaktirati Podršku obrazovnom sustavu pri CARNET-u na

  elektroničkoj adresi: [email protected] ili telefonom na broj: 01/6661-500.

  Uredništvo

  http://www.upisi.hr/http://www.upisi.hr/http://www.upisi.hr/upisi/faqmailto:[email protected]

 • 2. Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje

  škole

  Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole propisani su Pravilnikom o

  elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole koji je donijelo

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Narodne novine, broj 49/2015 i 47/2017.). Pravilnik je objavljen

  na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva i na mrežnoj stranici: www.upisi.hr, a u ovom poglavlju

  donosimo najvažnije elemente i kriterije iz Pravilnika.

  Tko se upisuje u srednju školu?

  U srednju školu upisuju se kandidati koji su završili ili završavaju osnovno obrazovanje u 2019. godini.

  Pod jednakim uvjetima, upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država, djeca

  državljana iz država članica Europske unije te kandidati strani državljani iz zemalja izvan Europske

  unije, ako ispunjavaju propisane uvjete.

  U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji do početka školske godine, u kojoj upisuju

  prvi razred srednje škole, navršavaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje školskog odbora, u prvi razred

  srednje škole može se upisati kandidat do navršenih 18 godina, a uz odobrenje Ministarstva,

  kandidat stariji od 18 godina.

  Što se boduje za upis u srednju školu?

  Za upis u I. razred srednje škole kandidatima se vrednuju i boduju zajednički, dodatni i poseban

  element.

  1. Zajednički element

  a) Zajednički element vrednovanja za upis kandidata u gimnazijske programe i programe obrazovanja

  za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje četiri godine čine prosjeci zaključnih ocjena

  svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, zaključne

  ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik,

  Matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim

  obrazovnim programima od kojih su dva propisana Popisom predmeta posebno važnih za upis koji je

  sastavni dio Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, a

  jedan samostalno određuje srednja škola od obveznih nastavnih predmeta koji se uče u osnovnoj školi.

  Za programe koji se provode na jeziku i pismu nacionalnih manjina to je, u pravilu, nastavni predmet

  iz jezika nacionalne manjine (materinski jezik).

  Na takav način, moguće je steći najviše 80 bodova. Ako kandidatu nije upisana neka od ocjena iz nekog

  nastavnog predmeta, a koja se boduje, umjesto nje, bodovat će se prosjek svih ocjena od 5. do 8.

  razreda osnovne škole.

  http://www.upisi.hr/

 • Elementi vrednovanja 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred Ukupno

  Prosjek ocjena 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00

  Hrvatski jezik 5 5 10,00

  Matematika 5 5 10,00

  Prvi strani jezik 5 5 10,00

  Predmet značajan za upis (propisan) 5 5 10,00

  Predmet značajan za upis (propisan) 5 5 10,00

  Predmet značajan za upis (određuje škola) 5 5 10,00

  Ukupno 80,00

  b) Zajednički element za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije i programe

  obrazovanja za vezane obrte u trajanju od najmanje tri godine uključuje prosjeke zaključnih ocjena

  svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja te

  zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik,

  Matematika i prvi strani jezik. Na takav način, moguće je steći najviše 50 bodova.

  Elementi vrednovanja 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred Ukupno

  Prosjek ocjena 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00

  Hrvatski jezik 5 5 10,00

  Matematika 5 5 10,00

  Prvi strani jezik 5 5 10,00

  Ukupno 50,00

  c) Zajednički element za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju

  manjem od tri godine uključuje prosjeke svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije

  decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja. Na takav način, moguće je steći najviše 20

  bodova.

  Elementi vrednovanja 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred Ukupno

  Prosjek ocjena 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00

  Ukupno 20,00

  2. Dodatni element

  Dodatni element vrednovanja čine sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata. Sposobnosti,

  darovitosti i znanja kandidata dokazuju se i vrednuju:

  • na osnovi provjere (ispitivanja) posebnih znanja, vještina, sposobnosti i darovitosti

  • na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u znanju

  • na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u organizaciji školskih sportskih društava.

 • 3. Poseban element

  Poseban element vrednovanja čini uspjeh kandidata koji su ostvarili u otežanim uvjetima obrazovanja.

  Kandidatima će se priznati ostvarivanje isključivo jednoga (najpovoljnijega) od sljedećih prava:

  • kandidat sa zdravstvenim teškoćama

  • kandidat koji živi uz jednoga ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti

  • kandidat koji živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja

  • kandidat koji živi uz samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi

  • kandidat kojem je jedan roditelj preminuo

  • kandidat koji je bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi

  • kandidat koji je pripadnik romske nacionalne manjine.

  Elementi i kriteriji za upis kandidata u I. razred srednje škole propisani Pravilnikom o elementima i

  kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole koriste se i za upis u međunarodne

  programe obrazovanja.

  Vrednovanje uspjeha kandidata s teškoćama u razvoju

  Kandidat s teškoćama u razvoju je kandidat koji je osnovnu školu završio prema rješenju ureda

  državne uprave u županiji, odnosno Gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba o primjerenome

  programu obrazovanja.

  Kandidati s teškoćama u razvoju rangiraju se na zasebnim ljestvicama poretka na kojima se nalaze

  isključivo kandidati s teškoćama u razvoju, a temeljem ostvarenog ukupnog broja bodova utvrđenog

  tijekom postupka vrednovanja, u programima obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje

  službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

  Kandidati s teškoćama u razvoju moraju zadovoljiti na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u

  kojima je to uvjet za upis.

  Pravo upisa u nekome programu obrazovanja ostvaruje onoliko kandidata koliko se u tome

  programu obrazovanja može upisati kandidata s teškoćama u razvoju, a sukladno Državnome

  pedagoškome standardu srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj

  63/2008. i 90/2010.).

  Zdravstveni zahtjevi za upis kandidata s teškoćama u razvoju

  Zdravstveni zahtjevi podrazumijevaju zdravstveno stanje kandidata koje treba zadovoljiti kako bi bio

  u mogućnosti završiti obrazovni program te kako bi, nakon završetka obrazovanja, svojim stečenim

  kompetencijama ispunjavao uvjete potrebne za tržište rada. Ispunjeni zdravstveni zahtjevi pokazuju

  da, u trenutku upisa kandidata u srednju školu, nema zdravstvenih prepreka za rad ni na jednome

  radnome mjestu u sklopu zanimanja/kvalifikacija za koje se kandidat obrazuje.

 • U uvjetima za upis i detaljima programa obrazovanja, jasno je naznačeno koji su zdravstveni zahtjevi

  pojedinog zanimanja te kojim se dokumentom oni dokazuju.

  Pri upisu u jedan od programa obrazovanja/zanimanja, za koje kandidat s teškoćama u razvoju

  posjeduje stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za

  zapošljavanje, kojem je prethodilo stručno mišljenje nadležnoga školskog liječnika, nije potrebno

  posjedovati uvjerenje – potvrdu o ispunjavanju zdravstvenih zahtjeva nadležnoga školskog

  liječnika, odnosno liječničku svjedodžbu medicine rada, a koje su predviđene za pojedini program

  obrazovanja.

  Kandidati koji su osnovno obrazovanje završili prije 2019. godine moraju imati novo stručno mišljenje

  službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, odnosno mišljenje iz

  2019. godine.

  Kandidati koji nemaju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za

  zapošljavanje ili ne žele koristiti pravo upisa temeljem mišljenja Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje,

  sukladno uvjetima propisanima natječajem za upis u srednju školu, dužni su pribaviti liječničku

  svjedodžbu medicine rada ili potvrdu nadležnog školskog liječnika ukoliko su potrebni za upis

  pojedinog zanimanje. Iznimno, kandidati koji u trenutku upisa nisu u mogućnosti dostaviti liječničku

  svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavljaju potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu

  medicine rada dostavljaju školi najkasnije do kraja prvoga polugodišta prvoga razreda.

  Kada je kandidatima s teškoćama u razvoju dostupna odgovarajuća prilagodba, navedeni zdravstveni

  preduvjet za pojedini program obrazovanja je zadovoljen, a na liječničkoj svjedodžbi medicine rada

  za pojedino zanimanje bit će izrijekom navedeno da se zdravstveni preduvjet može ispuniti

  prilagodbom. To je posebice važno u slučajevima kada kandidati s teškoćama u razvoju nisu

  prethodno pribavili mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za

  zapošljavanje i time ostvarili pravo upisa uz određene uvjete (npr. za neka zanimanja je važan dobar

  vid, a ako kandidat koristi pomagalo, u ovome slučaju naočale, preduvjet je ostvaren).

  Dodatne provjere znanja i sposobnosti kandidata

  a) Provjera znanja kandidata iz stranoga jezika

  Kandidat koji u osnovnoj školi nije učio određeni strani jezik može, prilikom prijave programa

  obrazovanja odabrati učenje toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika, uz uvjet da je na provjeri

  znanja utvrđena mogućnost učenja toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika.

  Provjeru znanja provodi stručno povjerenstvo srednje škole u koju se kandidat želi upisati, o čemu

  sastavlja zapisnik. Provjeru znanja kandidat polaže u jednoj školi i rezultati provjere vrijede za prijavu

  u druge škole koje uvjetuju znanje istoga stranog jezika tijekom cijeloga upisnoga postupka.

  b) Provjera znanja kandidata za upis u međunarodne programe obrazovanja

  Za upis u međunarodne programe obrazovanja može se provoditi provjera znanja koju propisuje i

  provodi škola. Provjera znanja nije eliminacijska.

 • c) Provedba dodatnih provjera sklonosti i sposobnosti kandidata

  Škola, koja upisuje kandidata u programe obrazovanja za koje je potrebna određena tjelesna,

  glasovna i slična spretnost ili sposobnost, može provoditi provjeru sklonosti i sposobnosti kandidata

  za taj program obrazovanja.

  d) Provjera darovitosti kandidata za upis u umjetničke škole

  Likovne, glazbene i plesne škole, uz vrednovanje uspjeha kandidata u prethodnome obrazovanju,

  provode i ispitivanje darovitosti kandidata za pojedine vrste umjetničkoga izraza.

  e) Provjera posebnih znanja kandidata

  Srednje škole mogu, ako za to imaju suglasnost Ministarstva, provoditi provjere posebnih znanja iz

  nastavnih predmeta posebno važnih za upis kandidata u pojedini program obrazovanja. Posebna

  provjera znanja nije eliminacijska i na njoj kandidat može ostvariti do najviše 5 bodova.

  Za sve dodatne provjere, škole će javno objaviti rokove i mjesto ispitivanja, a svi podaci bit će

  dostupni i vidljivi na mrežnoj stranici: www.upisi.hr.

  Minimalni bodovni prag

  Za programe, obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine, škola može utvrditi minimalni broj

  bodova potrebnih za prijavu kandidata za upis u pojedini program obrazovanja. Utvrđeni minimalni

  broj bodova primjenjuje se tijekom cijeloga upisnog postupka (ljetni, jesenski i naknadni upisni rok).

  Za programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine, programe

  obrazovanja za vezane obrte (JMO) te za programe obrazovanja koji traju manje od tri godine, a

  najmanje godinu dana, ne utvrđuje se minimalni broj bodova koji su potrebni za prijavu.

  Ako je škola utvrdila minimalni bodovni prag, isti se mora zadovoljiti isključivo bodovima koje je

  učenik ostvario temeljem ocjena iz škole, odnosno zajedničkim elementom vrednovanja.

  Kandidati s teškoćama u razvoju moraju, također, ispunjavati uvjet minimalnog bodovnog praga,

  ako ga je škola postavila.

  3. Prijava kandidata

  Prijava obrazovnih programa

  Kandidati s teškoćama u razvoju, koji su u sustavu redovnog obrazovanja, javljaju se uredu državne

  uprave u županiji, odnosno Gradskome uredu za obrazovanje Grada Zagreba koji će im pomoći u

  odabiru srednje škole koja provodi jedan od programa obrazovanja za koji je kandidat dobio stručno

  mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

  Kandidati s teškoćama u razvoju, koji nisu u sustavu redovitoga obrazovanja u Republici Hrvatskoj te

  kandidati iz sustava obrazovanja odraslih, za registraciju se javljaju Središnjemu prijavnome uredu

  Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Postupak registracije ovih kandidata detaljno je opisan u

  publikaciji za kandidate koji osnovnoškolsko obrazovanje završavaju izvan obrazovnog sustava

  http://www.upisi.hr/

 • Republike Hrvatske u poglavlju Postupci prijava i upisa u srednje škole. Za prijavu u sustav, koriste se

  elektroničkim identitetom i PIN-om koji će im biti dostavljeni SMS porukom na broj mobilnoga

  telefona koji su prijavili prilikom registracije.

  Kandidate s teškoćama u razvoju, a koji nisu u sustavu redovitoga obrazovanja u Republici

  Hrvatskoj, Središnji prijavni ured samo će registrirati u sustavu NISpuSŠ, dok se za prijavu

  obrazovnih programa, u zadanome roku, javljaju uredima državne uprave u županiji, odnosno

  Gradskome uredu za obrazovanje Grada Zagreba koji će im pomoći u odabiru srednje škole koja

  provodi jedan od programa obrazovanja za koji je kandidat dobio stručno mišljenje službe za

  profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

  Pri uredu državne uprave u županiji, odnosno Gradskome uredu za obrazovanje Grada Zagreba,

  roditelji i kandidat iskazuju svoj odabir liste prioriteta prema programima obrazovanja koje je

  Hrvatski zavod za zapošljavanje naveo u svome stručnom mišljenju.

  Naglašavamo da redoslijed kojim su programi obrazovanja navedeni u stručnome mišljenju

  Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje nikako ne predstavlja listu prioriteta kandidata.

  Roditelji će upisnom povjerenstvu ureda državne uprave, na predviđenom obrascu, navesti

  programe obrazovanja i srednje škole u kojima se ti programi obrazovanja izvode redom kako bi

  željeli da ih kandidat upiše. Na navedenom obrascu, roditelj i kandidat mogu navesti neograničen

  broj škola u određenoj županiji, a koje taj program obrazovanja izvode. Potom će upisno

  povjerenstvo ureda državne uprave u sustav NISpuSŠ unijeti navedene odabire za pojedine

  kandidate. Nakon ovog postupka, zatvorit će se mogućnost unosa odabira, navedeni kandidati

  rangiraju se na zasebnim ljestvicama poretka, a temeljem ostvarenog ukupnog broja bodova

  utvrđenog tijekom postupka vrednovanja, u programima obrazovanja za koje posjeduju stručno

  mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

  Kandidati, prilikom upisa programa obrazovanja / srednjih škola, obavezno biraju strane jezike i

  izborne predmete u školi u kojoj su ostvarili pravo upisa.

  U školama, u kojima je to uvjet za upis, kandidati moraju zadovoljiti i na ispitu sposobnosti i

  darovitosti, a upisna povjerenstva ureda državne uprave u županiji, u slučaju prijave takvih programa

  obrazovanja, dužna su o tome obavijestiti kandidata.

  Datumi održavanja dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav

  NISpuSŠ nalaze se u poglavlju Kalendar.

  Kandidati s teškoćama u razvoju ne ostvaruju pravo na dodatan bod temeljem zdravstvenih teškoća,

  no ostvaruju pravo na dodatan bod temeljem otežanih uvjeta obrazovanja i romske nacionalne

  manjine te je cjelokupnu dokumentaciju za ostvarivanje prava potrebno dostaviti razredniku do roka

  navedenoga u poglavlju Kalendar ove publikacije.

  Kako bi se cijeli postupak obavio pravovremeno i kako bi do početka prijava programa obrazovanja

  ostalih kandidata sve upisne kvote odgovarale stvarnome stanju, postupak prijava kandidata s

  teškoćama u razvoju započinje ranije, a sukladno rokovima navedenim u poglavlju Kalendar.

  Ako kandidat s teškoćama u razvoju ne ostvari pravo upisa na zasebnim ljestvicama poretka, onda

  može konkurirati s ostalim kandidatima prema postupku objašnjenom u publikaciji za redovne

  učenike.

 • Pravo upisa

  Pravo upisa u nekome programu obrazovanja ostvaruje onoliko kandidata koliko se u tome

  programu obrazovanja može upisati kandidata s teškoćama u razvoju, sukladno Državnome

  pedagoškome standardu srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj

  63/2008. i 90/2010).

  Još jednom naglašavamo da redoslijed, kojim su programi obrazovanja navedeni u stručnome

  mišljenju Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, nikako ne predstavljaju listu prioriteta kandidata. Isto

  tako, sam poredak programa, obrazovanja na listi prioriteta koji će roditelji i kandidat iskazati

  upisnome povjerenstvu ureda državne uprave, ne jamče niti osiguravaju da će se kandidat uistinu i

  upisati u onaj obrazovni program koji su naveli kao svoj prvi izbor – konačan upis ovisi i o drugim

  kandidatima s teškoćama u razvoju na ljestvici i njihovom broju bodova te broju upisnih mjesta za

  kandidate s teškoćama u razvoju u pojedinome razrednome odjelu, a sukladno Državnome

  pedagoškome standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

  Naime, u pojedini razredni odjel mogu biti uključena najviše tri učenika s teškoćama u razvoju. Ako je

  u razredni odjel uključen jedan učenik s teškoćama, razredni odjel ne može imati više od 26 učenika,

  s dva uključena učenika s teškoćama u razvoju razredni odjel ne može imati više od 23 učenika, a s tri

  uključena učenika s teškoćama u razvoju razredni odjel ne može imati više od 20 učenika.

  Kandidati s teškoćama u razvoju, koji na ovaj način ostvare pravo upisa u srednju školu, neće se

  moći prijavljivati za upis u druge obrazovne programe tijekom upisnoga postupka.

 • 4. Kalendar upisnih rokova

  Ljetni upisni rok

  Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u

  županiji, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju

  svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe

  27.5.-10.6.2019.

  Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava

  obrazovanja Republike Hrvatske

  27.5.-10.6.2019.

  Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u

  razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

  27.5.-10.6.2019.

  Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav

  NISpuSŠ

  27.5.-10.6.2019.

  Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata

  17.6.2019.

  Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos

  rezultata u sustav 18. i 19.6.2019.

  Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta

  21.6.2019.

  Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa

  26.6.2019.

  Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) u srednju školu

  Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u

  srednju školu u koju se učenik upisao

  (škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne

  dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih na svojoj

  mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

  15.7.-19.7.2019.

 • Jesenski upisni rok

  Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u

  županiji, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj

  odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe

  16. i 19.8.2019.

  Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja

  RH

  16.- 19.8.2019.

  Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju

  izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

  16. i

  19.8.2019.

  Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire kandidata u

  sustav NISpuSŠ

  16. i

  19.8.2019.

  Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata

  19.8.2019.

  Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata

  u sustav 20.8.2019.

  Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta

  21.8.2019.

  Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa

  21.8.2019.

  Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole.

  Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u

  srednju školu u koju se učenik upisao

  30.8.2019.

 • Naknadni upisni rok

  Kandidati, koji ne ostvare pravo upisa u ljetnome ili jesenskome upisnom roku, mogu se prijaviti za

  upis u naknadnome upisnom roku. Kandidati koji nisu sudjelovali u ljetnome ili jesenskome upisnom

  roku, također se mogu prijaviti za upis u naknadnome upisnome roku.

  O upisu kandidata u naknadnome upisnom roku odlučuje upisno povjerenstvo srednje škole

  temeljem pisanoga zahtjeva kandidata te podatke o upisu unosi u NISpuSŠ, po zaprimljenoj

  potpisanoj upisnici kandidata te ostaloj dokumentaciji potrebnoj za upis.

  Kandidati se u naknadnome upisnom roku za upis mogu prijaviti u srednju školu u program

  obrazovanja u kojemu je, nakon jesenskoga upisnog roka, ostalo slobodnih mjesta u okviru broja

  upisnih mjesta propisanih Strukturom. Kandidati moraju ispunjavati sve uvjete propisane

  Pravilnikom o elementima i kriterijima te natječajem škole. U školama, u kojima je to uvjet za upis,

  moraju zadovoljiti i na ispitu sposobnosti i darovitosti. Škola za te učenike organizira provjeru na dan

  dostave dokumentacije. Ako je sva potrebna dokumentacija dostavljena ( stručno mišljenje službe za

  profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, Rješenje ureda državne uprave o

  primjerenom obrazovanju), ispisuje se upisnica, roditelj/skrbnik i kandidat je potpisuju i potom se

  ispunjavanje i toga uvjeta označuje u sustavu i kandidat je upisan u srednju školu.

  Prijava kandidata u naknadnome upisnom roku bit će od 9. do 20. rujna 2019. godine.

  5. Hodogram

  Hodogram je jednostavan grafički prikaz ključnih datuma i postupaka koje učenik obavlja tijekom

  upisa u prvi razred srednje škole. Sastoji se od vremenske crte koja sadrži važne događaje sa

  pripadajućim datumima, te opisa postupaka sukladno važnim događajima. Hodogram služi kao

  dodatak i pomoć Kalendaru. Hodogram se nalazi na idućoj stranici.

 • 6. Adrese ureda državne uprave gdje se kandidati s teškoćama u razvoju trebaju javiti za prijavu obrazovnih programa:

  Uredi državne uprave po županijama

  Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji

  Služba za društvene djelatnosti

  Trg J. J. Strossmayera 4, 10 000 Zagreb

  tel: 01/6345 138 • fax: 01/6345 131

  w: www.uduzz.hr

  Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji

  Služba za društvene djelatnosti

  Magistratska 1, 49 000 Krapina

  tel: 049/329 111, 049/329 215 • fax: 049/329 257

  w: www.udu-kzz.hr

  Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

  Služba za društvene djelatnosti i imovinsko - pravne poslove

  Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, 44 000 Sisak

  tel: 044/500 081, 044/500 080 • fax: 044/500 024

  w: www.udu-smz.hr

  Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji

  Služba za društvene djelatnosti

  Vrazova 4, 42 000 Varaždin

  tel: 042/394 113 • fax: 042/210 187

  w: www.uduvz.hr

  Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji

  Služba za društvene djelatnosti

  http://www.uduzz.hr/http://www.udu-kzz.hr/http://www.udu-smz.hr/http://www.uduvz.hr/

 • Antuna Nemčića 5, 48 000 Koprivnica

  tel: 048/658 118 • fax: 048/658 117

  w: www.udu-kckz.hr

  Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

  Služba za društvene djelatnosti

  A. Starčevića 8, 43 000 Bjelovar

  tel: 043/278 121 • fax: 043/278 124

  w: www.udubbz.hr

  Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji

  Služba za društvene djelatnosti

  Riva 10, 51 000 Rijeka

  tel: 051/354 453 • fax: 051/354 131

  w: www.udu-pgz.hr

  Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji

  Služba za društvene djelatnosti

  Dr. Franje Tuđmana 4, 53 000 Gospić

  tel: 053/574 213 • fax: 053/574-357

  w: www.ls-drzavna-uprava.hr

  Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji

  Služba za društvene djelatnosti

  Trg Lj. Patačića 1, 33 000 Virovitica

  tel: 033/743 277 • fax: 033/722-953

  w: www.uduvpz.hr

  Ured državne uprave u Zadarskoj županiji

  Služba za društvene djelatnosti

  Jurja Barakovića 1, 23 000 Zadar

  tel: 023/311 258 • fax: 023/313 081

  http://www.udu-kckz.hr/http://www.udubbz.hr/http://www.udu-pgz.hr/http://www.ls-drzavna-uprava.hr/http://www.uduvpz.hr/

 • w: www.udu-zz.hr

  Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji

  Služba za društvene djelatnosti

  Županijska 11, 34 000 Požega

  tel: 034/290 170 • fax: 034/290 127

  w: www.udu-pozega.hr

  Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji

  Služba za društvene djelatnosti

  Trg Lava Mirskog 1, 31 000 Osijek

  tel: 031/221-358, • fax: 031/200 679

  w: www.udu-obz.hr

  Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji

  Služba za društvene djelatnosti

  Vukovarska 1, 21 000 Split

  tel: 021/300 192 • fax: 021/300 156

  w: www.udu-sdz.hr

  Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

  Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

  Vukovarska 16, 20 000 Dubrovnik

  tel: 020/351 173• fax: 020/413 187

  w: www.udu-dnz.hr

  Ured državne uprave u Istarskoj županiji

  Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

  Splitska 14, 52 100 Pula

  tel: 052/371 162 • fax: 052/215-200

  w: www.udu-istra.hr

  http://www.udu-zz.hr/http://www.udu-pozega.hr/http://www.udu-obz.hr/http://www.udu-sdz.hr/http://www.udu-dnz.hr/http://www.udu-istra.hr/

 • Ured državne uprave u Međimurskoj županiji

  Služba za društvene djelatnosti

  R. Boškovića 2, 40 000 Čakovec

  tel: 040/374 185 • fax: 040/374 034

  w: www.udu-mz.hr

  Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji

  Služba za društvene djelatnosti

  A. Vranyczanyja 4, 47 000 Karlovac

  tel: 047/656 134 • fax: 047/656 265

  w: www.udukz.hr

  Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji

  Služba za društvene djelatnosti

  Županijska 11, 32 000 Vukovar

  tel: 032/492 039 • fax: 032/492 091

  w: www.udu-vsz.hr

  Grad Zagreb: Gradski ured za obrazovanje

  Ilica 25, p. p. 125, 10 000 Zagreb

  tel: 01/6100 549, ,6100 526, 6101 527 6100 563 • fax: 01/6300 543

  w: www.zagreb.hr

  Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji

  Služba za društvene djelatnosti

  Petra Krešimira IV. br.1, 35 000 Slavonski Brod

  tel: 035/216 112 • fax: 035/216 119

  w: www.udubpz.hr

  Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji

  Služba za društvene djelatnosti

  Vladimira Nazora 1, 22 000 Šibenik

  http://www.udu-mz.hr/http://www.udukz.hr/http://www.udu-vsz.hr/http://www.zagreb.hr/http://www.udubpz.hr/

 • tel: 022/244 620 • fax: 022/244 627

  w: www.udu-skz.hr

  http://www.udu-skz.hr/