of 36 /36

Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju prvi razred srednje

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati...

Page 1: Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju prvi razred srednje
Page 2: Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju prvi razred srednje
Page 3: Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju prvi razred srednje

Prijave i upisi

kandidata u srednje

škole za školsku godinu

2018./2019.

Idemo u srednju!

Page 4: Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju prvi razred srednje

IMPRESSUM

NAKLADNICI:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET

ZA NAKLADNIKE:

prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministar, Goran Kezunović, dipl. ing., ravnatelj

UREDNIŠTVO:

Monika Vričko, prof., Nataša Lovrić, prof., , Ana Džepina, mag. polit., Davor Leipold, bacc. ing.,

Mihael Vugrinec mag. oec., Petra Košutić, dipl. oec.

DIZAJN:

Dizajn.net

Izrazi koji se koriste u ovoj publikaciji, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u

muškome ili ženskome rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, ISBN: 978-953-8103-26-1

Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET, ISBN: 978-953-6802-49-4

Zagreb, svibanj 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

Tel.: + 385 (0) 1 4569 000 • Faks: + 385 (0) 1 4569 099

E-pošta: [email protected] • URL: www.mzo.hr

Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET

Josipa Marohnića 5, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

Tel.: +385 (0) 1 6661 616 • Faks: +385 (0) 1 6661 615

E-pošta: [email protected] • URL: www.carnet.hr

Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Središnji prijavni ured

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

Tel.: +385 (0) 1 6274 877 • Faks: +385 (0) 1 6274 849

E-pošta: [email protected] • URL: www.azvo.hr

Središnji državni ured za šport

Page 5: Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju prvi razred srednje

Savska cesta 28/1, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

Tel.: +385 (0) 1 6042-950

E-pošta: [email protected] • URL: www.sdus.hr

Page 6: Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju prvi razred srednje

Prijave i upisi kandidata koji osnovno obrazovanje završavaju izvan obrazovnoga sustava

Republike Hrvatske, kandidata koji žele nastaviti srednje obrazovanje te kandidata koji su osnovno

obrazovanje završili u ustanovama za obrazovanje odraslih

Sadržaj:

1. Uvodna riječ

2. Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

3. Postupci prijava i upisa kandidata u srednje škole preko Središnjega prijavnog ureda Agencije za

znanost i visoko obrazovanje

4. Proces registracije kandidata preko Središnjega prijavnog ureda Agencije za znanosti i visoko

obrazovanje

5. Postupci u aplikaciji

6. Jesenski upisni rok

7. Naknadni upisni rok

8. Kalendar - datumi koje je važno zapamtiti

9. Hodogram

Page 7: Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju prvi razred srednje

1. Uvodna riječ

Dragi budući srednjoškolci,

odabir srednje škole velika je životna odluka i značajan korak za vašu budućnost, jer birajući školu

birate i put ka zanimanju kojim ćete se baviti u budućem životu. Zato je važno da pri tome dobro

razmislite i posavjetujete se prije svega s roditeljima, starateljima, skrbnicima te svojim učiteljima i

stručnim suradnicima u vašoj školi, naročito ako ste neodlučni. Dobro razmislite i pokušajte što bolje

uskladiti svoje želje s mogućnostima, pri čemu do sada postignuti uspjeh u osnovnoj školi ima važnu

ulogu. Informirajte se o zanimanjima o kojima razmišljate, srednjim školama i programima

obrazovanja, kao i o mogućnostima zapošljavanja, odnosno nastavka daljnjega obrazovanja. Ovaj

sustav vam daje mogućnosti prijave više programa obrazovanja, odaberite onaj u kojem će vaše

mogućnosti najviše doći do izražaja.

U publikaciji, koja je pred vama, pronaći ćete najvažnije informacije o postupku prijava i upisa u

srednje škole u školskoj godini 2018./2019., koji se provodi elektroničkim putem preko mrežne

stranice: www.upisi.hr. U publikaciji ćemo vas informirati o elementima i kriterijima za upis,

načinima i postupcima prijava u sustav kandidata koji osnovnoškolsko obrazovanje završavaju izvan

redovitog obrazovnoga sustava Republike Hrvatske, prikazati vam primjere bodovanja za različite

obrazovne programe te vam predočiti sve što vam elektronički način prijava i upisa u srednje ško le

pruža - pregled nad osobnim podacima, ocjenama i dodatnim postignućima te detaljan pregled lista

poredaka sa strukturom bodovana temelju kojih je izračunat vaš plasman na svakome pojedinome

prijavljenome programu obrazovanja. Iznimno je važno kontinuirano pratiti sve informacije koje se

objavljuju na mrežnoj stranici: www.upisi.hr, a na kojoj će biti objavljeni uvjeti i kriteriji vrednovanja

upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne

obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom.

Na samome kraju publikacije pronaći ćete i Kalendar u koji su, kao podsjetnik, upisani svi datumi i

rokovi vezani uz prijavu i upis programa obrazovanja.

Ako imate dvojbi, pitanja ili teškoća vezanih uz prijavu u sustav, rad sa sustavom ili prijavom

programa obrazovanja, na adresi www.upisi.hr/FAQ nalaze se „Često postavljena pitanja i odgovori“

koji vam mogu pomoći u rješavanju problema ili dvojbi.

Za dodatnu pomoć možete kontaktirati Podršku obrazovnom sustavu pri CARNET-u na

elektroničkoj adresi: [email protected] ili telefonom na broj: 01/6661-500.

Za sva pitanja u vezi kandidata izvan redovitoga sustava obrazovanja Republike Hrvatske možete

kontaktirati Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje na elektroničkoj

adresi: [email protected] ili telefonom na broj: 01/6274-877.

Uredništvo

Page 8: Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju prvi razred srednje

2. Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje

škole

Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole propisani su Pravilnikom o

elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole koji je donijelo

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Narodne novine, broj 49/2015. i 47/2017.). Pravilnik je objavljen

na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva i na mrežnoj stranici: www.upisi.hr, a u ovom poglavlju

donosimo najvažnije elemente i kriterije iz Pravilnika.

Tko se upisuje u srednju školu?

U srednju školu upisuju se kandidati koji su završili ili završavaju osnovno obrazovanje u 2018. godini.

Pod jednakim uvjetima, upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država, djeca

državljana iz država članica Europske unije te kandidati strani državljani iz zemalja izvan Europske

unije, ako ispunjavaju propisane uvjete.

U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju

prvi razred srednje škole, navršavaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje školskog odbora, u prvi razred

srednje škole može se upisati kandidat do navršenih 18 godina, a uz odobrenje Ministarstva, i

kandidat stariji od 18 godina.

Što se boduje za upis u srednju školu?

Za upis u I. razred srednje škole, kandidatima se vrednuju i boduju zajednički, dodatni i poseban

element.

1. Zajednički element

a) Zajednički element vrednovanja za upis kandidata u gimnazijske programe i programe obrazovanja

za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje četiri godine čine prosjeci zaključnih

ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja,

zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski

jezik, Matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u

pojedinim programima obrazovanja od kojih su dva propisana Popisom predmeta posebno važnih za

upis koji je sastavni dio Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred

srednje škole, a jedan samostalno određuje srednja škola od obveznih nastavnih predmeta koji se

uče u osnovnoj školi. Za programe koji se provode na jeziku i pismu nacionalnih manjina to je, u

pravilu, nastavni predmet iz jezika nacionalne manjine (materinski jezik).

Na takav način moguće je steći najviše 80 bodova.

Ako kandidatu nije upisana neka od ocjena iz nekog nastavnog predmeta, a koja se boduje,

umjesto nje bodovat će se prosjek svih ocjena od 5. do 8. razreda osnovne škole.

Page 9: Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju prvi razred srednje

Elementi vrednovanja

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

Ukupno

Prosjek ocjena

5,00 5,00 5,00 5,00 20,00

Hrvatski jezik 5 5 10,00

Matematika 5 5 10,00

Prvi strani jezik

5 5 10,00

Predmet značajan za upis (propisan)

5 5 10,00

Predmet značajan za upis (propisan)

5 5 10,00

Predmet značajan za upis (određuje škola)

5 5 10,00

Ukupno 80,00

b) Zajednički element za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije i programe

obrazovanja za vezane obrte u trajanju od najmanje tri godine uključuje prosjeke zaključnih ocjena

svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja te

zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski

jezik, Matematika i prvi strani jezik. Na takav način moguće je steći najviše 50 bodova.

Ako kandidatu nije upisana neka od ocjena iz nekog nastavnog predmeta, a koja se boduje,

umjesto nje bodovat će se prosjek svih ocjena od 5. do 8. razreda osnovne škole.

Elementi vrednovanja

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

Ukupno

Prosjek ocjena

5,00 5,00 5,00 5,00 20,00

Hrvatski jezik 5 5 10,00

Matematika 5 5 10,00

Prvi strani jezik

5 5 10,00

Ukupno 50,00

c) Zajednički element za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju

manjem od tri godine uključuje prosjeke svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije

decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja. Na takav način moguće je steći najviše

20 bodova.

Page 10: Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju prvi razred srednje

Elementi vrednovanja

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

Ukupno

Prosjek ocjena

5,00 5,00 5,00 5,00 20,00

Ukupno 20,00

2. Dodatni element

Dodatni element vrednovanja čine sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata. Sposobnosti,

darovitosti i znanja kandidata dokazuju se i vrednuju:

• na osnovi provjere (ispitivanja) posebnih znanja, vještina, sposobnosti i darovitosti

• na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u znanju

• na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u organizaciji školskih sportskih društava.

3. Poseban element

Poseban element vrednovanja čini uspjeh kandidata koji su ostvarili u otežanim uvjetima

obrazovanja.

Kandidatima će se priznati ostvarivanje isključivo jednoga (najpovoljnijega) od sljedećih prava:

• kandidat sa zdravstvenim teškoćama

• kandidat koji živi uz jednoga ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti

• kandidat koji živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja

• kandidat koji živi uz samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi

• kandidat kojem je jedan roditelj preminuo

• kandidat koji je bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi

• kandidat koji je pripadnik romske nacionalne manjine.

Elementi i kriteriji za upis kandidata u I. razred srednje škole propisani Pravilnikom o elementima i

kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole koriste se i za upis u međunarodne

programe obrazovanja.

Kako se vrednuju rezultati postignuti na državnim i međunarodnim natjecanjima u

znanju?

Kandidati ostvaruju pravo na izravan upis ili na dodatne bodove na osnovi rezultata koje su postigli

na državnim natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta posebno značajnih za upis (Hrvatskoga

jezika, Matematike, prvoga stranog jezika, dvaju nastavnih predmeta posebno važnih za upis, u

skladu s Popisom predmeta posebno važnih za upis te jednog natjecanja iz znanja koje određuje

srednja škola), a koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te na osnovi rezultata

s međunarodnih natjecanja iz navedenih predmeta.

Page 11: Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju prvi razred srednje

Natjecanja koja provodi AZOO i koja se boduju prema gore navedenom su:

- Natjecanje iz hrvatskoga jezika,

- Natjecanje iz engleskoga jezika,

- Natjecanje iz njemačkoga jezika,

- Natjecanje iz francuskoga jezika,

- Natjecanje iz talijanskoga jezika,

- Natjecanje iz latinskog i grčkog jezika,

- Natjecanje iz matematike,

- Natjecanje iz fizike,

- Natjecanje iz kemije,

- Natjecanje iz biologije,

- Natjecanje iz geografije,

- Natjecanje iz astronomije,

- Natjecanje iz informatike,

- Natjecanje iz povijesti,

- Natjecanje iz vjeronauka - vjeronaučna olimpijada,

- Natjecanje iz Islamskog vjeronauka,

- Natjecanje mladih tehničara i

- Natjecanje Sigurno u prometu.

Rezultat državnog ili međunarodnog natjecanja u znanju

Pravo na izravan upis/ Dodatne bodove

Prvo, drugo ili treće osvojeno mjesto kao pojedinac u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

Izravan upis (pod uvjetom da kandidati zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis)

Prvo osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

4 boda

Drugo osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

3 boda

Treće osvojeno mjesto član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

2 bod

Sudjelovanje kao pojedinac ili član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

1 bod

Page 12: Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju prvi razred srednje

Kako se vrednuju rezultati postignuti na sportskim natjecanjima?

Kandidatima se vrednuju rezultati koje su postigli u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja

na natjecanjima školskih sportskih društava. Pravo na dodatne bodove ostvaruju na temelju službene

evidencije o rezultatima održanih natjecanja školskih sportskih društava koju vodi Hrvatski školski

sportski savez (HŠSS).

U sustavu školskog sporta učenici osnovnih škola natječu se cijele godine, počevši od rujna pa sve do

završnice u svibnju u ovih 14 sportova: FUTSAL (MALI NOGOMET), KOŠARKA, RUKOMET, ODBOJKA,

ATLETIKA, PLIVANJE, STOLNI TENIS, BADMINTON, GIMNASTIKA, KROS, JUDO, ŠAH, KARATE i

STRELJAŠTVO.

U svim tim sportovima učenici se natječu ekipno, a ne pojedinačno i to u konkurenciji djevojčica i

dječaka.

Natjecanja školskih sportskih društava Dodatni bodovi

Prvo osvojeno mjesto kao član skupine 3 boda

Drugo osvojeno mjesto kao član skupine 2 boda Treće osvojeno mjesto kao član skupine 1 bod

Ovdje napominjemo da se rezultati državnih natjecanja u znanju koji se vrednuju za upis odnose

jedino na rezultate natjecanja u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, a državnih sportskih

natjecanja jedino u organizaciji Hrvatskoga školskoga sportskoga saveza.

Kandidati koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim natjecanjima iz znanja dokaze o

tome dostavljaju Agenciji za odgoj i obrazovanje koja će ih, nakon provjere, unijeti u sustav.

Kandidatu će se vrednovati isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće, neovisno o vrsti i razini

natjecanja.

Kako se vrednuju rezultati u otežanim uvjetima prethodnog obrazovanja?

a) Kandidat sa zdravstvenim teškoćama

Kandidatu sa zdravstvenim teškoćama dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom

postupka vrednovanja za programe obrazovanja za koje posjeduje stručno mišljenje Službe za

profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. S tako utvrđenim brojem bodova ,

kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.

Za ostvarivanje dodatnog boda, kandidat obvezno prilaže:

• stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za

zapošljavanje o sposobnostima i motivaciji kandidata za, u pravilu pet, a najmanje tri

primjerena programa obrazovanja (strukovnoga – s oznakom programa, umjetničkoga i/ili

gimnazijskoga) izdanoga na temelju stručnog mišljenja nadležnoga školskog liječnika koji je

pratio kandidata tijekom prethodnog obrazovanja, a na temelju prethodno dostavljene

specijalističke medicinske dokumentacije o težim zdravstvenim teškoćama i/ili dugotrajnom

Page 13: Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju prvi razred srednje

liječenju koji su utjecali na postizanje rezultata tijekom prethodnog obrazovanja i/ili mu

značajno sužavaju mogući izbor programa obrazovanja i zanimanja, prema stručno

usuglašenoj metodologiji te obrade multidisciplinarnog tima Hrvatskoga zavoda za

zapošljavanje.

b) Kandidat koji živi u otežanim uvjetima izazvanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim

čimbenicima

Kandidatu koji živi u otežanim uvjetima izazvanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima,

koji su mogli utjecati na uspjeh u osnovnoj školi, dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen

tijekom postupka vrednovanja.

Otežani uvjeti su ako kandidat:

• živi uz jednoga ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti

• živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja

• živi uz samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi

• ako je kandidatu roditelj preminuo

• ako je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi.

Za ostvarenje navedenih prava, kandidat prilaže neki od dolje navedenih dokumenata kojim

dokazuje obrazovanje u otežanim uvjetima:

• liječničku potvrdu o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga ili oba roditelja;

• potvrdu nadležnoga područnoga ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o dugotrajnoj

nezaposlenosti oba roditelja;

• potvrdu o korištenju socijalne pomoći; rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili

nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu

samohranoga roditelja u statusu socijalne skrbi izdanih od ovlaštenih službi u zdravstvu,

socijalnoj skrbi i za zapošljavanje;

• ispravu iz matice umrlih ili smrtni list koje je izdalo nadležno tijelo u jedinici lokalne ili

područne (regionalne) jedinice ili Grada Zagreba;

• potvrdu nadležnoga centra za socijalnu skrb da je kandidat dijete bez roditelja ili

odgovarajuće socijalne skrbi.

c) Kandidat koji je pripadnik romske nacionalne manjine

Kandidatu koji je pripadnik romske nacionalne manjine, a živi u uvjetima koji su mogli utjecati na

njegov uspjeh u osnovnoj školi, dodaju se dva boda na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka

vrednovanja. S tako utvrđenim brojem bodova, kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka. Za

ostvarivanje dodatnih bodova, kandidat prilaže preporuku Vijeća romske nacionalne manjine

odnosno registrirane romske udruge.

Za ostvarenje dodatnih bodova na temelju zdravstvenih teškoća ili otežanih uvjeta obrazovanja,

potrebnu dokumentaciju kandidati dostavljaju Središnjemu prijavnom uredu Agencije za znanost i

visoko obrazovanje.

Page 14: Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju prvi razred srednje

Cjelokupnu dokumentaciju, u izvorniku ili u obliku ovjerene preslike kod javnog bilježnika,

potrebno je dostaviti do roka navedenoga u poglavlju Kalendar ove publikacije, posebno za svaki

upisni rok.

Kako se utvrđuje ukupan rezultat kandidata?

Ukupan rezultat kandidata utvrđuje se na temelju ukupnoga broja bodova koje je kandidat stekao po

svim osnovama vrednovanja (zajednički, dodatni i posebni element vrednovanja), uz dokazivanje

zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju,

ako je to za odabrano zanimanje potrebno. Na temelju ukupnoga rezultata, utvrđuje se ljestvica

poretka kandidata za upis i objavljuje na mrežnoj stranici: www.upisi.hr.

Kako se upisuju kandidati u razredne odjele za sportaše?

Bodovanje za upis kandidata u I. razred razrednih odjela za sportaše provodi se na način opisan u

Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole.

Pravo prijave za upis u razredne odjele za sportaše imaju kandidati koji su uvršteni na rang-listu

određenoga sportskoga saveza. Na najviše 80 bodova temeljem zajedničkoga elementa

vrednovanja, ovi kandidati dobit će još najviše 80 bodova temeljem sportske uspješnosti.

Ovisno o plasmanu na rang-listi sportskoga saveza ovi kandidati mogu dobiti još najviše:

• 80 bodova za prvu skupinu sportova

• 72 boda za drugu skupinu sportova

• 64 boda za treću skupinu sportova.

Pri tome prvi na listi dobiva navedeni maksimum, posljednji na listi 56 bodova, a ostali

proporcionalno svome plasmanu. Valja naglasiti da ovi bodovi vrijede samo kod upisa u razredne

odjele za sportaše, dok se za upis u ostale obrazovne programe ne računaju.

Kandidati moraju poštivati rokove prijave u sustav kako bi se našli na rang-listama nacionalnih

sportskih saveza i kako bi se mogli prijaviti u programe obrazovanja koji se odnose na razredne

odjele za sportaše, kako u ljetnome tako i u jesenskome upisnom roku. Kandidati koji u roku

navedenom u poglavlju Kalendar ne iskažu interes za upis u razredne odjele za sportaše, neće biti

u mogućnosti odabrati obrazovne programe koji imaju razredne odjele za sportaše.

Mjerila i postupci za upis u strukovne škole i programe obrazovanja za vezane obrte u

trajanju od tri godine

Ljestvica poretka kandidata stvara se na osnovi zajedničkoga, dodatnoga i posebnog elementa

vrednovanja uz dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća

u odabranom zanimanju, ako je to za odabrano zanimanje potrebno.

Page 15: Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju prvi razred srednje

Zdravstveni zahtjevi za upis kandidata u srednjoškolske programe obrazovanja

Zdravstveni zahtjevi podrazumijevaju zdravstveno stanje kandidata koje treba zadovoljiti kako bi bio

u mogućnosti završiti program obrazovanja te kako bi nakon završetka obrazovanja svojim stečenim

kompetencijama ispunjavao uvjete potrebne za tržište rada. Ispunjeni zdravstveni zahtjevi pokazuju

da, u trenutku upisa kandidata u srednju školu, nema zdravstvenih prepreka za rad niti na jednome

radnome mjestu u sklopu zanimanja/kvalifikacija za koje se kandidat školuje.

U uvjetima za upis i detaljima programa obrazovanja, na stranici www.upisi.hr jasno je naznačeno

koji su zdravstveni zahtjevi pojedinog zanimanja te kojim se dokumentom oni dokazuju.

Ovisno o tome što je propisano za određeni program obrazovanja, kandidat pri upisu obavezno

dostavlja potvrdu nadležnoga školskog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za propisani

program ili liječničku svjedodžbu medicine rada. Iznimno, kandidat koji u trenutku upisa nije u

mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavlja potvrdu obiteljskog

liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada dostavlja školi najkasnije do kraja prvoga

polugodišta prvoga razreda.

Potvrdu nadležnoga školskoga liječnika ili liječničku svjedodžbu medicine rada, odnosno potvrdu

obiteljskog liječnika, koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja, kandidat je dužan

dostaviti srednjoj školi zajedno s upisnicom do roka navedenoga u Kalendaru.

Kandidati koji do roka navedenoga u Kalendaru za svaki pojedini upisni rok ne pribave i ne dostave

valjani dokument, bez obzira na to što se na ljestvici poretka nalaze unutar upisne kvote, neće se

moći upisati. Ako se to dogodi na ljetnome upisnom roku, bit će upućeni da se na jesenskome

upisnome roku natječu za programe obrazovanja u kojima je ostalo slobodnih mjesta.

Kandidati koji ne ostvare pravo na upis u ljetnome ili jesenskome upisnom roku mogu se prijaviti za

upis u naknadnome upisnom roku za upis u srednju školu u program obrazovanja u kojemu je, nakon

jesenskoga upisnog roka, ostalo slobodnih mjesta u okviru broja upisnih mjesta propisanih

Strukturom, a utvrđenih u NISpuSŠ-u.

Dodatne provjere znanja i sposobnosti kandidata

a) Provjera znanja kandidata iz stranoga jezika

Kandidat koji u osnovnoj školi nije učio određeni strani jezik može prilikom prijave programa

obrazovanja odabrati učenje toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika , uz uvjet da je na provjeri

znanja utvrđena mogućnost učenja toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika.

Provjeru znanja provodi stručno povjerenstvo srednje škole u koju se kandidat želi upisati, o čemu

sastavlja zapisnik. Provjeru znanja kandidat polaže u jednoj školi i rezultati provjere vrijede za prijavu

u druge škole koje uvjetuju znanje istoga stranog jezika.

b) Provjera znanja kandidata za upis u međunarodne programe obrazovanja

Za upis u međunarodne programe obrazovanja može se provoditi provjera znanja koju propisuje i

provodi škola.

Page 16: Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju prvi razred srednje

c) Provedba dodatnih provjera sklonosti i sposobnosti kandidata

Škola koja upisuje kandidata u programe obrazovanja za koje je potrebna određena tjelesna,

glasovna i slična spretnost ili sposobnost mogu provoditi provjeru sklonosti i sposobnosti kandidata

za taj program obrazovanja.

d) Provjera darovitosti kandidata za upis u umjetničke škole

Likovne, glazbene i plesne škole, uz vrednovanje uspjeha kandidata u prethodnome obrazovanju,

provode i ispitivanje darovitosti kandidata za pojedine vrste umjetničkoga izraza.

Za sve dodatne provjere škole će javno objaviti rokove i mjesto ispitivanja, a svi podaci bit će

dostupni i na mrežnoj stranici: www.upisi.hr.

e) Provjera posebnih znanja kandidata

Srednje škole mogu, u opravdanim slučajevima, provoditi provjere posebnih znanja iz nastavnih

predmeta posebno važnih za upis kandidata u pojedini program obrazovanja. Na temelju provjere,

koja nije eliminacijska, kandidat može ostvariti najviše 5 bodova.

Za sve dodatne provjere škole će javno objaviti rokove i mjesto ispitivanja, a svi podaci bit će

dostupni na mrežnoj stranici: www.upisi.hr .

Minimalni bodovni prag

Za programe obrazovanja, u trajanju od najmanje četiri godine, škola može utvrditi minimalni broj

bodova potrebnih za prijavu kandidata za upis u pojedini program obrazovanja. Utvrđeni minimalni

broj bodova primjenjuje se tijekom cijeloga upisnog postupka (ljetni, jesenski i naknadni upisni rok).

Za programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine, programe

obrazovanja za vezane obrte te za programe obrazovanja koji traju manje od tri godine, a najmanje

godinu dana, ne utvrđuje se minimalni broj bodova koji su potrebn i za prijavu.

Ako je škola utvrdila minimalni bodovni prag, isti se mora zadovoljiti isključivo bodovima koje je

učenik ostvario temeljem ocjena iz škole, odnosno zajedničkim elementom vrednovanja.

3. Postupci prijava i upisa kandidata u srednje škole preko

Središnjega prijavnog ureda Agencije za znanost i visoko obrazovanje

Kandidati se za upis u programe obrazovanja prijavljuju preko mrežne stranice Nacionalnoga

informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) www.upisi.hr, a na temelju natječaja

za upis koji se objavljuju na mrežnim stranicama i oglasnim pločama srednje škole i osnivača.

Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili izvan Republike Hrvatske

Kandidati koji izvan Republike Hrvatske završavaju ili su završili osnovno obrazovanje, mogu se

prijaviti za upis u srednje škole u Republici Hrvatskoj. Pod jednakim uvjetima, upisuju se kandidati

Page 17: Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju prvi razred srednje

hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država, djeca državljana iz država članica Europske unije te

kandidati strani državljani iz zemlje izvan Europske unije, ako ispunjavaju potrebne uvjete.

Ovi kandidati ne posjeduju elektronički identitet iz sustava [email protected] pa ih mora registrirati

Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje, a na temelju dostavljenoga

potpisanoga registracijskoga obrasca koji popunjava kandidat.

Kandidati koji završavaju ili su završili osnovno obrazovanje u sustavu obrazovanja

odraslih u Republici Hrvatskoj

U redovito srednje obrazovanje u Republici Hrvatskoj mogu se upisati i kandidati koji završavaju ili su

završili osnovno obrazovanje u sustavu obrazovanja odraslih, pod uvjetom da su navršili najviše 17

odnosno, uz pristanak školskoga odbora, 18 godina starosti ili uz odobrenje Ministarstva, ako su

stariji od 18 godina.

Ovi kandidati ne posjeduju elektronički identitet iz sustava [email protected] pa ih mora registrirati

Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje, a na temelju dostavljenoga

potpisanoga registracijskoga obrasca koji popunjava kandidat.

Kandidati koji su osnovno obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj prije 2018.

godine

U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju

prvi razred srednje škole, navršavaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje školskog odbora, u prvi razred

srednje škole može se upisati kandidat do navršenih 18 godina, a uz odobrenje Ministarstva, i

kandidat stariji od 18 godina.

Ovi kandidati ne posjeduju elektronički identitet iz sustava [email protected] pa ih mora registrirati

Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje, a na temelju dostavljenoga

potpisanoga registracijskoga obrasca koji popunjava kandidat.

4. Proces registracije kandidata preko Središnjega prijavnog ureda

Agencije za znanost i visoko obrazovanje

Kandidati izvan redovitoga sustava obrazovanja registriraju se popunjavanjem elektroničkoga

obrasca za registraciju na mrežnoj stranici www.upisi.hr u nekoliko koraka:

1. Registracija kandidata obavlja se na mrežnoj stranici www.upisi.hr .

2. Klikom na poveznicu Registriraj se kandidatu se omogućava popunjavanje elektroničkog obrasca

za registraciju. U obrascu, kandidati, između ostaloga, navode i broj mobilnoga telefona, isključivo

mobilnih mreža Republike Hrvatske, na koji će im se poslati korisnička oznaka, lozinka i PIN.

Page 18: Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju prvi razred srednje

3. Ispravno popunjen obrazac za registraciju smatra se onaj koji sadržava sve tražene osobne

podatke i nije moguće dovršiti registraciju ako nedostaje neki podatak.

U slučaju da je kandidat završio osnovnu školu u nekom drugom obrazovnom sustavu i te škole nema

u padajućem izborniku potrebno je odabrati Škola nije na popisu.

4. Nakon uspješno popunjenog obrasca, kandidat je dužan kliknuti na poveznicu Kreiraj registracijski

obrazac kako bi se započeo postupak kreiranja elektroničkog obrasca.

5. Točnost unosa svih potrebnih podataka kandidat je dužan još jednom provjeriti i potvrditi klikom

na gumb Potvrdi.

6. Nakon što kandidat potvrdi unesene podatke (kako je objašnjeno u 5. koraku), klikom na gumb

Potvrdi kandidat je, u elektroničkom obliku, kreirao popunjen registracijski obrazac kojeg je potrebno

spremiti na vlastito računalo, ispisati i potpisati (registracijski obrazac mora sadržavati potpis

roditelja/staratelja i kandidata).

7. Ispisan i potpisan obrazac mora se dostaviti u digitalnom formatu (skeniran ili slikan mobitelom)

elektroničkom poštom na adresu Agencije [email protected]. Ako kandidat ne obavi ovaj korak u

procesu registracije, njegova registracija neće biti važeća.

8. Nakon primitka obrasca u elektroničkom obliku i provjere osobnih podataka , Središnji prijavni

ured zaključit će registraciju kandidata slanjem korisničkih podataka SMS-om.

9. Nakon što SMS-om dobiju korisničke podatke, kandidati se prijavljuju na mrežnu stranicu:

www.upisi.hr .

Kandidati koji su dužni dostaviti dokumentaciju Središnjemu prijavnome uredu

Agencije za znanost i visoko obrazovanje

Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili izvan Republike Hrvatske dužni

su dostaviti: - presliku domovnice (državljani Republike Hrvatske) ili presliku putovnice (strani državljani),

ovjerenu kod javnoga bilježnika.

- preslike svjedodžbi posljednjih četiriju razreda osnovnoga obrazovanja ovjerene kod javnog

bilježnika.

Ako je neki od priloženih dokumenata izdan na stranome jeziku, kandidat je dužan navedeni

dokument prevesti i ovjeriti kod ovlaštenoga sudskoga tumača.

Napomena: u slučaju da je neki od razreda osnovnoga obrazovanja završen u redovitome sustavu

obrazovanja u Republici Hrvatskoj (od 2009. godine nadalje) svjedodžbe tih razreda i dokaz o

državljanstvu nije potrebno dostavljati, jer se podaci o tim završenim razredima prenose iz e-Matice.

Page 19: Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju prvi razred srednje

Kandidati koji završavaju ili su završili osnovno obrazovanje u sustavu obrazovanja odraslih u

Republici Hrvatskoj dužni su dostaviti:

- presliku domovnice (državljani Republike Hrvatske) ili presliku putovnice (strani državljani),

ovjerenu kod javnoga bilježnika.

- preslike svjedodžbi posljednjih četiriju razreda osnovnog obrazovanja završenih u sustavu

obrazovanja odraslih ovjerene kod javnog bilježnika.

Napomena: u slučaju da je neki od razreda osnovnog obrazovanja završen u redovitom sustavu

obrazovanja u Republici Hrvatskoj (od 2009. godine nadalje) svjedodžbe tih razreda i dokaz o

državljanstvu nije potrebno dostavljati, jer se podaci o tim završenim razredima prenose iz e-Matice.

Dokumenti se šalju, s naznakom Dokumenti uz prijavu za upis u srednju školu, preporučenom

poštom na adresu:

Agencija za znanost i visoko obrazovanje,

Središnji prijavni ured,

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

NAPOMENE

• Dokumenti moraju biti ovjerene preslike. Preslike dokumenata ovjeravaju se kod javnoga

bilježnika (notara) te se ovjere drugih institucija neće uvažavati.

• Nepotpuna dokumentacija neće biti prihvaćena, čime će kandidatu biti onemogućen plasman

na ljestvicama poretka programa obrazovanja.

• Poslani dokumenti neće se vraćati. Ako je neki od priloženih dokumenata izdan na stranome

jeziku, kandidat je spomenuti dokument dužan prevesti i ovjeriti kod ovlaštenoga sudskoga

tumača.

• Ako kandidat u trenutku prijave još pohađa završni razred osnovne škole izvan Republike

Hrvatske, svjedodžbu završnoga razreda dostavit će naknadno, a o tome je potrebno

obavijestiti Središnji prijavni ured. O opravdanosti razloga kašnjenja s dokumentacijom i

mogućnosti uvažavanja odlučuje Središnji prijavni ured.

• Svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj moraju proći postupak priznavanja.

Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije radi nastavka obrazovanja obavit će

srednja škola u koju se kandidat upisao.

• U postupku priznavanja, srednjoškolska ustanova može zatražiti mišljenje Agencije za odgoj i

obrazovanje ili Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, ovisno o vrsti

obrazovanja koje se nastavlja.

Kandidati koji su se registrirali u ljetnome upisnom roku i čiji su osobni podaci i ocjene uneseni u

sustav, nisu dužni u jesenskom upisnom roku ponovno dostaviti dokumentaciju Središnjem

prijavnom uredu. Također, kandidati koji su osnovno obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj

prije 2018. godine i koji su prijašnjih godina prošli postupak registracije i prijave u sustav, nisu

dužni ponovno dostavljati gore navedenu dokumentaciju Središnjem prijavnom uredu.

Page 20: Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju prvi razred srednje

5. Postupci u aplikaciji

Mrežna stranica Upisi.hr

Kandidati se za upis u programe obrazovanja prijavljuju preko mrežne stranice: www.upisi.hr, kojom

pristupaju Nacionalnome informacijskome sustavu prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ).

NISpuSŠ je središnji informacijsko-administracijski servis koji kandidatima, zainteresiranima za

nastavak obrazovanja na srednjoškolskoj razini, značajno olakšava prijavu i upis u programe

obrazovanja. Sustav pokriva cijeli proces, od pretraživanja programa obrazovanja prema željenim

kriterijima, preko prijava odabranih programa obrazovanja te uvida u rezultate po tim programima

obrazovanja, pa do ostvarenja prava upisa u srednju školu. Kandidatima omogućuje brz i izravan uvid

u osobne podatke, ocjene te posebna postignuća važna za upis ostvarena tijekom osnovnoga

obrazovanja, daje detaljan izračun bodova za svaki prijavljeni program obrazovanja prema uvjetima

koje propisuju srednje škole, kao i uvid u položaj koji zauzimaju na ljestvicama poretka za svaki od

programa obrazovanja koji su prijavili.

Na mrežnoj stranici: www.upisi.hr nalazi se popis svih programa obrazovanja koji se mogu upisati u

Republici Hrvatskoj, zajedno s uvjetima upisa. Osim na mrežnoj stranici: www.upisi.hr, korisne

informacije o cjelokupnome postupku koji im predstoji kandidati mogu pronaći i na mrežnoj stranici

Ministarstva znanosti i obrazovanja: www.mzo.hr.

Minimalni tehnički preduvjeti za pristup mrežnoj stranici: www.upisi.hr su preglednici koji

podržavaju W3C standarde i JavaScript tehnologiju (kao npr. Firefox, Chrome, Safari, Edge, Opera,

Internet Explorer od inačice 8 pa nadalje).

Posebno je važno pratiti i mrežne stranice srednjih škola koje kandidat želi upisati jer se tamo mogu

pronaći važne informacije koje se odnose samo na tu srednju školu.

Predradnje prije prve prijave u sustav

Kandidati koji nisu u sustavu redovitoga obrazovanja u Republici Hrvatskoj, za registraciju su dužni

kontaktirati Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje, kako je opisano u

poglavlju Postupci prijava i upisa u srednje škole. Za prijavu u sustav koriste se elektroničkim

identitetom i PIN-om koji će im biti dostavljen SMS porukom na broj mobilnoga telefona koji su

prijavili prilikom registracije.

Navedeno se odnosi i na kandidate s teškoćama u razvoju koji nisu u sustavu redovitoga

obrazovanja u Republici Hrvatskoj te na kandidate iz sustava obrazovanja odraslih.

Prva prijava na www.upisi.hr

Kandidat se prvi put prijavljuje na mrežnoj stranici: www.upisi.hr s korisničkim podacima (korisnička

oznaka, lozinka i PIN) koje je zaprimio u SMS-u na broj mobitela kojeg je naveo prilikom registracije.

Page 21: Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju prvi razred srednje

PIN je osobni identifikacijski broj koji služi za dodatnu zaštitu i privatnost podataka svakoga

kandidata.

Ako kandidat ne posjeduje mobilni telefon, može navesti broj mobilnoga telefona nekoga od

ukućana ili rođaka.

Ako kandidat izgubi korisničku oznaku, lozinku ili PIN, potrebno je s broja mobilnoga telefona, koji je

unesen u sustav, isključivo iz mobilnih mreža Republike Hrvatske, poslati SMS poruku sadržaja OPET

na broj 888000 nakon čega će mu biti dostavljeni novi korisnički podaci. Poruka se naplaćuje po

cijeni definiranoj ugovorom korisnika s operatorom.

U slučaju drugih teškoća s prijavom na mrežnu stranicu: www.upisi.hr, potrebno je nazvati CARNET-

ovu podršku obrazovnom sustavu na broj telefona: 01/ 6661 500 ili problem prijaviti na adresu

elektroničke pošte: [email protected].

Svaki kandidat treba pravodobnom prijavom u sustav NISpuSŠ provjeriti ispravnost korisničke

oznake, lozinke i PIN-a kako bi, pokaže li se potrebnim, na vrijeme mogao dobiti nove podatke!

CARNET, SPU te Ministarstvo znanosti i obrazovanja smiju broj mobilnog telefona koristiti isključivo

za dostavu podataka nužnih za prijavu u sustav ili u svrhu obavještavanja korisnika o značajnim

informacijama u svezi s postupkom upisa u srednje škole.

Provjera unesenih ocjena i ostalih podataka kandidata u sustavu NISpuSŠ

Kako bi se osigurala točnost cijeloga postupka rangiranja na programe obrazovanja, kandidati su

dužni provjeriti osobne podatke, ocjene iz osnovne škole te, ako ih posjeduju, rezultate državnih i

međunarodnih natjecanja, kao i sve ostale upisane podatke koji se nalaze u sustavu NISpuSŠ-u, a u

skladu s rokovima navedenim u Kalendaru.

Ako su podaci netočni, kandidati trebaju što prije obavijestiti Središnji prijavni ured Agencije za

znanost i visoko obrazovanje, odnosno onu instituciju koja im je unosila podatke.

Preduvjeti za upis

Neke srednje škole za prijavu ili upis u određene programe obrazovanja zahtijevaju ispunjavanje

određenih preduvjeta. Kako bez ispunjenih preduvjeta nije moguće upisati određeni program

obrazovanja, nužno je pravodobno se o njima informirati na mrežnoj stranici: www.upisi.hr ili na

mrežnim stranicama srednjih škola.

Ispunjavanje nekih preduvjeta kao, primjerice, završene osnovne glazbene škole, za kandidate se

utvrđuje automatski u sustavu.

Page 22: Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju prvi razred srednje

Ispiti sposobnosti i darovitosti

Zbog specifičnosti programa obrazovanja (npr. srednje umjetničke škole) , jedan od uvjeta za upis

može biti i položen ispit sposobnosti i darovitosti koje su potrebne za uspješno školovanje u tim

programima obrazovanja. Obavijesti o datumima održavanja ispita i osobni raspored pisanja bit će

moguće vidjeti na mrežnoj stranici: www.upisi.hr te na mrežnim stranicama srednjih škola.

Rezultate ispita sposobnosti i darovitosti u sustav NISpuSŠ-a unose srednje škole koje ih provode,

a u skladu s rokovima navedenim u Kalendaru.

Prijava programa obrazovanja

Kandidati će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2018./2019. u

ljetnome i jesenskome upisnom roku.

U svakome upisnom roku, kandidat može prijaviti najviše 6 odabira programa obrazovanja.

Programe obrazovanja, odnosno srednje škole koje ih izvode, moguće je pretraživati prema zadanim

kriterijima pretrage. Moguće je prilagoditi pretragu s obzirom na županiju, naziv škole, vrstu škole

(javne ili privatne), naziv programa obrazovanja i slično.

Za svaki program obrazovanja moguće je pregledati detaljnije informacije koje sadrže opis programa,

strukturu bodovanja, popis preduvjeta i ostale važne informacije o programu obrazovanja.

Programi obrazovanja, koji se žele upisati, dodaju se na listu prioriteta koja se može mijenjati do roka

navedenoga u Kalendaru.

Listu prioriteta treba pažljivo pripremiti tako da se na vrh liste postavi program obrazovanja koji se

najviše želi upisati, a zatim i ostali, željenim redoslijedom. Sukladno tome, kandidat će se

optimalno rasporediti na program obrazovanja koji mu je najviši na listi prioriteta, a za koji se,

prema ostvarenim bodovima, nalazi u sklopu upisne kvote.

Važno je da kandidati provjere jesu li im svi programi obrazovanja na listi prioriteta poredani

prema njihovim željama i mogućnostima jer nakon zaključavanja odabira programa obrazovanja

odnosno škola, nikakve izmjene više neće biti moguće.

Važno je, također, da se na listi prioriteta nalaze samo programi obrazovanja koje kandidat doista

namjerava upisati. Postavljanje programa obrazovanja na listu prioriteta podrazumijeva ozbiljnu

namjeru da se takav program obrazovanja i upiše.

Prilikom prijave pojedinoga programa obrazovanja, potrebno je odabrati prvi i drugi strani jezik i

izborne predmete između ponuđenih stranih jezika i izbornih predmeta koji se u srednjoj školi

predaju.

Odabirom prvoga stranoga jezika, znanje toga stranoga jezika postaje preduvjet za odabrani program

obrazovanja. Preduvjet se smatra ispunjenim ako je kandidat u osnovnoj školi učio taj strani jezik

najmanje četiri godine ili ako na dodatnoj provjeri u srednjoj školi dokaže poznavanje toga stranoga

jezika. Odabir stranih jezika i izbornih predmeta ni na koji način ne utječe na rangiranje po

prijavljenim programima obrazovanja, odnosno na poredak kandidata na ljestvicama poretka.

Page 23: Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju prvi razred srednje

Programi obrazovanja, za koje škole provode dodatne provjere, imaju raniji rok prijave te ih je

nužno prijaviti do roka navedenog u Kalendaru.

Popis programa obrazovanja s ranijim rokom prijave bit će moguće pronaći na stranici: www.upisi.hr.

Kontinuirano praćenje bodovnoga stanja

Na mrežnoj stranici: www.upisi.hr od samoga početka prijava programa obrazovanja bit će moguće

pratiti bodovno stanje za svaki prijavljeni program obrazovanja svakoga kandidata.

Ako kandidat nije zadovoljio potrebne preduvjete za upis nekoga od prijavljenih programa

obrazovanja, navedeno će biti vidljivo na detaljnome prikazu bodovanja za prijavljeni program

obrazovanja u svakome trenutku. Kandidat takve programe obrazovanja može obrisati sa svoje liste,

ako ne postoji mogućnost zadovoljenja potrebnih preduvjeta i, umjesto njih, prijaviti druge

programe obrazovanja.

Ljestvice poretka

Ljestvice poretka stvaraju se na sljedeći način. Svakoga punog sata, za svakoga kandidata nalazi se

program obrazovanja koji mu je trenutačno najviši na listi prioriteta, a na kojemu se po bodovima

nalazi unutar upisne kvote. Ako se takav program obrazovanja pronađe, kandidat se briše sa svih

ostalih lista prioriteta koje su mu niže na ljestvici poretka, čime se otvaraju slobodna mjesta za

kandidate ispod „crte“. Ovaj se postupak ponavlja sve dok se time događaju pomaci na bolje. Po

završetku postupka, objavljuju se ljestvice poretka na kojima je svaki kandidat optimalno

razmješten.

Na mrežnoj stranici: www.upisi.hr objavljuju se ogledne i konačne ljestvice poretka.

Ogledne ljestvice poretka odraz su trenutačnoga bodovnoga stanja izračunanoga na temelju

podataka koji su trenutačno u sustavu. To znači da su podložne promjenama zbog ispravka netočno

unesenih ocjena u sustav, rješavanja prigovora, unosa rezultata dodatnih provjera, novih prijava i

brisanja prijava te promjena prioriteta programa obrazovanja. Dakle, ogledne ljestvice poretka

neprestano se mijenjaju.

Ljestvice poretka obnavljaju se svakih sat vremena pa je posljedicu promjene podataka ili

redoslijeda na listi prioriteta moguće vidjeti za najviše sat vremena, ovisno o trenutku promjene.

Kandidat će se naći na konačnoj ljestvici poretka samo jednoga programa obrazovanja na kojemu se

nalazi u sklopu upisne kvote i to onoga koji je najviše na njegovoj listi prioriteta. Ostaje na

ljestvicama poretka višega prioriteta na kojima se ne nalazi u sklopu upisne kvote, a sa svih ostalih

ljestvica poredaka nižega prioriteta se briše.

Na datum naveden u poglavlju Kalendar ljestvice poretka postaju konačne i više se ne mijenjaju.

Page 24: Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju prvi razred srednje

Podnošenje prigovora

Ako kandidat uoči bilo kakvu nepravilnost, potrebno je odmah učiniti sljedeće:

• za netočno ili nepotpuno unesene ocjene ili osobne podatke, kandidati odmah trebaju

obavijestiti Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje, odnosno onu

instituciju koja im je unosila podatke;

• u slučaju nepravilnosti u ocjenjivanju ispita sposobnosti i darovitosti, potrebno je žurno

kontaktirati srednju školu koja je ispit provela;

• ako se na gore navedeni način ne isprave ili ne upotpune podaci, kandidati imaju mogućnost

podnošenja prigovora i obrascem za prigovor koji će biti dostupan na mrežnoj stranici:

www.upisi.hr. Na ovaj način prigovor se podnosi tek ako drukčije nije bilo moguće razriješiti

nepravilnost.

Za navedene prigovore rokovi su navedeni u poglavlju Kalendar ove publikacije.

Zaključavanje liste prioriteta, potpisivanje i slanje prijavnice

Lista odabranih programa obrazovanja zaključava se svim kandidatima na datum koji se nalazi u

poglavlju Kalendar ove publikacije, ovisno o upisnome roku.

Kandidati izvan redovitog obrazovnoga sustava Republike Hrvatske prijavnicu ispisuju sami. Prijavnica je obrazac koji sadrži konačnu listu prijavljenih obrazovnih programa, poredanih po

prioritetima. Prijavnica se preuzima, u roku navedenom u poglavlju Kalendar, na profilu kandidata na kartici Moj odabir. Prijavnicu koju su potpisali, zajedno s roditeljem/skrbnikom,

šalju isključivo u digitalnom formatu, skeniranu ili slikanu, elektroničkom poštom Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje, koji ih je registrirao u sustavu. Potpisivanje prijavnice s listom prioriteta ne jamči da će se kandidat i upisati na onaj izbor na

kojemu je stekao pravo upisa u trenutku zaključavanja odabira odnosno ispisivanja prijavnice, već

predstavlja njegovu konačnu odluku o poretku prijavljenih programa obrazovanja.

Na određeni datum, naveden u poglavlju Kalendar, s ljestvica poretka pojedinih programa

obrazovanja, obrisat će se kandidati koji do toga datuma nisu zadovoljili potrebne preduvjete za

njihov upis.

Objava konačnih ljestvica poretka

Trenutkom objave konačnih ljestvica poretka, kandidati stječu pravo upisa u program obrazovanja

najvišega prioriteta u kojemu se nalaze u sklopu upisne kvote.

Konačne ljestvice poretka više se ne mijenjaju.

Page 25: Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju prvi razred srednje

Potpisivanje i dostavljanje upisnice

Kandidat izvan redovitog obrazovnog sustava Republike Hrvatske svoj upis potvrđuje vlastoručnim

potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici dostupnoj na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a

(www.upisi.hr), koju je dužan dostaviti u srednju školu u kojoj je ostvario pravo upisa do roka

navedenoga u Kalendaru. Upisnica je obrazac koji sadrži osnovne informacije o obrazovnom

programu ili programima u koje je kandidat stekao pravo upisa.

Nakon što kandidat potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici

i dostavi je srednjoj školi, zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom, kandidat je upisan u I.

razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.

Ako kandidat, zbog opravdanih razloga, nije u mogućnosti u propisanim rokovima dostaviti

potpisanu upisnicu za upis u I. razred, dužan ju je dostaviti njegov roditelj/skrbnik.

Dodatno, kandidati koji su ostvarili pravo na upis u programe obrazovanja za koje je potrebna

potvrda liječnika školske medicine ili liječnička svjedodžba medicine rada, odnosno potvrda

obiteljskog liječnika, dužni su do roka objavljenoga u Kalendaru u srednju školu donijeti ove

dokumente.

Kandidati koji u srednju školu ne dostave upisnicu te, ako je to potrebno, potvrdu liječnika školske

medicine ili svjedodžbu medicine rada, odnosno potvrdu obiteljskog liječnika, gube pravo na upis i

upućuju se na sljedeći upisni rok.

Kandidati koji upisuju programe obrazovanja za vezane obrte (JMO programe) dužni su, pri upisu ili

najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda, dostaviti školi i sklopljen ugovor o naukovanju.

6. Jesenski upisni rok

U jesenskome upisnom roku prijavljuju se samo kandidati koji se nisu upisali u ljetnome upisnom

roku, a moguće je prijaviti samo obrazovne programe za koje upisna kvota u ljetnome upisnom

roku nije popunjena.

Kandidati koji su se registrirali u ljetnome upisnom roku i čiji su osobni podaci i ocjene uneseni u

sustav, nisu dužni u jesenskom upisnom roku ponovno dostaviti dokumentaciju Središnjem

prijavnom uredu.

7. Naknadni upisni rok

Kandidati koji ne ostvare pravo upisa u ljetnome ili jesenskome upisnom roku, mogu se prijaviti za

upis u naknadnome upisnom roku.

Prijava kandidata u naknadnome upisnom roku bit će od 3. do 7. rujna 2018. godine.

Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju izvan obrazovnoga sustava Republike Hrvatske,

kandidati koji žele nastaviti srednjoškolsko obrazovanje te kandidati koji su osnovnoškolsko

Page 26: Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju prvi razred srednje

obrazovanje završili u ustanovama za obrazovanje odraslih, a nisu ispunili registracijski obrazac na

ljetnom ili jesenskom upisnom roku, trebaju se prije dolaska u školu javiti Središnjem prijavnom

uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na elektroničku poštu [email protected] ili na broj

telefona 01/6274-877.

Kandidati koji su dužni dostaviti potrebnu dokumentaciju, a u ljetnome ili jesenskome upisnom roku

nisu ju dostavili i čije ocjene nisu unesene u sustav, dužni su u naknadnome upisnom roku do roka

objavljenoga u Kalendaru dostaviti potrebnu dokumentaciju Središnjemu prijavnome uredu.

Detaljnije o tome koji su kandidati dužni dostaviti potrebnu dokumentaciju možete pročitati u

poglavlju Kandidati koji imaju obvezu dostavljati dokumentaciju Središnjemu prijavnome uredu

Agencije za znanost i visoko obrazovanje ove publikacije.

O upisu kandidata u naknadnome upisnom roku odlučuje upisno povjerenstvo srednje škole,

temeljem pisanoga zahtjeva kandidata te podatke o u upisu unosi u NISpuSŠ, po zaprimljenoj

potpisanoj upisnici kandidata te ostaloj dokumentaciji potrebnoj za upis.

Kandidati se u naknadnome upisnom roku za upis mogu prijaviti u srednju školu u program

obrazovanja u kojemu je nakon jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta, a u okviru broja

upisnih mjesta propisanih Strukturom.

Kandidati moraju ispunjavati sve uvjete propisane Pravilnikom o elementima i kriterijima te

natječajem škole. U školama, u kojima je to uvjet za upis, moraju zadovoljiti i na ispitu sposobnosti i

darovitosti. Škola za te kandidate organizira provjeru na dan dostave dokumentacije. Ako je sva

potrebna dokumentacija dostavljena (u programe obrazovanja za koje je potrebna potvrda liječnika

školske medicine ili liječnička svjedodžba medicine rada, odnosno potvrda obiteljskog liječnika te

ugovor o naukovanju kojeg je kandidat dužan dostaviti prilikom upisa ili najkasnije do kraja prvog

polugodišta prvog razreda) ispisuje se upisnica, roditelj/skrbnik i kandidat je potpisuju , a potom se

ispunjavanje i toga uvjeta označuje u sustavu i kandidat je upisan u srednju školu.

Page 27: Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju prvi razred srednje

8. Kalendar – datumi koje je važno zapamtiti

UPISNI ROKOVI

Kandidati će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2018./2019. u

ljetnome, jesenskome i naknadnom upisnom roku.

Ljetni upisni rok

Opis postupaka Datum

Početak prijava u sustav 25.5.2018.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 13.6.2018.

Početak prijava obrazovnih programa 26.6.2018.

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 2.7.2018.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 3.7.-6.7.2018.

Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali

dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

26.6.2018.

Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate

izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 25.5.-26.6.2018.

Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

6.-7.7.2018.

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

9.7.2018.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

10.7.2018.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a

ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

12.7.2018.

Page 28: Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju prvi razred srednje

Objava konačnih ljestvica poretka 13.7.2018.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja

(potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis)

srednje škole

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u

srednju školu u koju se učenik upisao

(škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne

dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih na svojoj

mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

13.-19.7.2018.

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 20.7.2018.

Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 11.8.2018.

Jesenski upisni rok

Opis postupaka Datum

Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa 21.8.2018.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 23.8.2018.

Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali

dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)

21.8.2018.

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 22.8.2018.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 23.8. 2018.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

24.8.2018.

Page 29: Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju prvi razred srednje

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica 27.8.2018.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (redoviti učenici donose

razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

29.8.2018.

Objava konačnih ljestvica poretka 30.8.2018.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) u srednju školu

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u

srednju školu u koju se učenik kandidat upisao

31.8.2018.

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka 1.9.2018.

Prijava kandidata s teškoćama u razvoju

Ljetni upisni rok

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u

županiji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada

Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati

obrazovne programe

25.5.-9.6.2018.

Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava

obrazovanja

25.5.-9.6.2018.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u

razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

25.5.-15.6.2018.

Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav

NISpuSŠ

25.5.-15.6.2018.

Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata 15.6.2018.

Page 30: Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju prvi razred srednje

Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos

rezultata u sustav 18. i 19.6.2018.

Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta

21.6.2018.

Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa

23.6.2018.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili

liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) u srednju školu

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u

srednju školu u koju se učenik upisao

(škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne

dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih na svojoj

mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

13.7.-19.7.2018

Jesenski upisni rok

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji

odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba te

iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne

programe

16. i

17.8.2018.

Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja 16. i

17.8.2018.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju

izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

16. i

17.8.2018.

Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav

NISpuSŠ

16. i

17.8.2018.

Page 31: Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju prvi razred srednje

Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata

17.8.2018.

Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata

u sustav 20.8.2018.

Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta

21.8.2018.

Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa

21.8.2018.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u

srednju školu u koju se učenik upisao

31.8.2018

Prijava kandidata koji se upisuju u odjele za sportaše u ljetnome i jesenskome upisnom roku

Opis postupaka Datum

Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportaše iskazuju interes za upis u

razredne odjele za sportaše u NISpuSŠ-u

25.-31.5.2018.

Središnji državni ured za šport šalje nerangirane liste kandidata po sportovima i

šalje ih nacionalnim sportskim savezima u svrhu izrade rang-lista po sportovima

1.6.2018.

Nacionalni sportski savezi izrađuju preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata

prema kriterijima sportske uspješnosti 4.-12.6.2018.

Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju preliminarne rang-liste na

naslovnicama svojih mrežnih stranica kako bi kandidati mogli upozoriti na moguće

pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste

13.6.2018.

Page 32: Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju prvi razred srednje

Prigovor kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci…)

Nacionalni sportski savezi ispravljaju rang-liste 13.-19.6.2018.

Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju konačne rang-liste na naslovnici

svojih mrežnih stranica te ih dostavljaju Središnjem državnom uredu za šport

20.6.2018.

Unos zaprimljenih rang-lista u NISpuSŠ te dodjeljivanje bodova kandidatima na

temelju algoritma 20.-23.6.2018.

9. Hodogram

Hodogram je jednostavan grafički prikaz ključnih datuma i postupaka koje učenik obavlja tijekom

upisa u prvi razred srednje škole. Sastoji se od vremenske crte koja sadrži važne događaje sa

pripadajućim datumima te opisa postupaka sukladno važnim događajima. Hodogram služi kao

dodatak i pomoć Kalendaru. Hodogram se nalazi na idućoj stranici.

Page 33: Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju prvi razred srednje

Početak

prijava u

sustav

Početak

registracije

kandidata

izvan

obrazovnog

sustava RH

Početak

dostave

osobnih

dokumenata

Kraj

registracije

kandidata

izvan

obrazovnog

sustava RH

Početak

prikaza

rezultata

natjecanja

Kraj dostave

osobnih

dokumenata

Početak

prijava

obrazovnih

programa

Početak

prikaza

rezultata

Završetak prijave

obrazovnih

programa koji

zahtijevaju

dodatne provjere

Početak

provođenja

dodatnih ispita i

provjera te

unos rezultata

Kraj provođenja

dodatnih ispita i

provjera te

unos rezultata

25.5.2018. 25.5.2018. 25.5.2018 . 13.6.2018. 16.6.2018. 26.6.2018. 26.6.2018. 26.6.2018. 2.7.2018. 3.7.2018. 6.7.2018.

Napraviti prvu prijavu na mrežnoj stranici www.upisi.hr

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi Središnjem prijavnom uredu

Prijaviti programe obrazovanja koji zahtijevaju dodatne provjere

Provođenje dodatnih ispita i provjera

Prijava programa obrazovanja

Provjera unesenih ocjena i ostalih podataka kandidata u sustavu NISpuSŠ

Provjera unesenih rezultata natjecanja Kontinuirano praćenje bodovnog stanja

Registracija popunjavanjem elektroničkog obrasca za registraciju na mrežnoj stranici

www.upisi.hr

Svibanj Lipanj Srpanj

Hodogram za kandidate iz drugih obrazovnih sustava – ljetni upisni rok

Početak

unosa

prigovora

Kraj unosa

prigovora

Brisanje

kandidata

koji nisu

zadovoljili

preduvjete

Završetak

prijava

obrazovnih

programa

Početak

ispisa

prijavnica

Kraj ispisa

prijavnica

Krajnji rok

za

zaprimanje

potpisanih

prijavnica

Brisanje

kandidata

koji nisu

dostavlili

prijavnice

Objava

konačnih

ljestvica

poretka

Početak dostave

upisnica i dokumenata

koji su uvjet za upis u

određeni program

obrazovanja srednje

škole

Krajnji rok za dostavu

upisnica i dokumenata

koji su uvjet za upis u

određeni program

obrazovanja srednje

škole

6.7.2018. 7.7.2018. 9.7.2018. 10.7.2018. 10.7.2018. 12.7.2018. 12.7.2018. 12.7.2018. 13.7.2018. 13.7.2018. 19.7.2018.

Prijava programa obrazovanja

Podnošenje prigovora

Provjera unesenih ocjena i ostalih podataka kandidata u sustavu NISpuSŠ

Kontinuirano praćenje bodovnog stanja

Dodatno provjeriti listu prioriteta

Ispis prijavnice na kartici "Moj odabir"

Slanje prijavnice elektroničkom poštom Središnjem prijavnom uredu

Ispis upisnice dostupne na kartici "Moj odabir"

Dostava upisnice i dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja u

srednju školu u kojoj je ostvareno pravo upisa

Srpanj

Page 34: Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju prvi razred srednje

Početak

registracije

kandidata

izvan

obrazovnog

sustava RH

Početak

prijava u

sustav

Početak

dostave

osobnih

dokumenata

Kraj dostave

osobnih

dokumenata

Početak

prijava

obrazovnih

programa

Početak

prikaza

rezultata

Završetak prijave

obrazovnih

programa koji

zahtijevaju

dodatne provjere

Početak

provođenja

dodatnih ispita i

provjera te

unos rezultata

Kraj provođenja

dodatnih ispita i

provjera te

unos rezultata

Kraj registracije

kandidata izvan

obrazovnog

sustava RH

Početak

unosa

prigovora

Kraj unosa

prigovora

16.8.2018. 21.8.2018. 21.8.2018. 21.8.2018. 21.8.2018. 21.8.2018. 22.8.2018. 23.8.2018. 23.8.2018. 23.8.2018. 24.8.2018. 24.8.2018.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi

Središnjem prijavnom uredu

Prijava programe obrazovanja koji zahtijevaju dodatne provjere

Provođenje dodatnih ispita i provjera

Prijava programa obrazovanja

Podnošenje prigovora

Provjera unesenih ocjena i ostalih podataka kandidata u sustavu NISpuSŠ

Registracija popunjavanjem elektroničkog obrasca za registraciju na mrežnoj stranici www.upisi.hr

Kolovoz

Hodogram za kandidate iz drugih obrazovnih sustava – jesenski upisni rok

Brisanje

kandidata

koji nisu

zadovoljili

preduvjete

Završetak

prijava

obrazovnih

programa

Početak

ispisa

prijavnica

Kraj ispisa

prijavnica

Krajnji rok za

zaprimanje

potpisanih

prijavnica

Brisanje

kandidata

koji nisu

dostavili

prijavnice

Objava

konačnih

ljestvica

poretka

Početak dostave

upisnica i

dokumenata koji su

uvjet za upis u

određeni program

obrazovanja

srednje škole

Krajnji rok za

dostavu upisnica i

dokumenata koji su

uvjet za upis u

određeni program

obrazovanja

srednje škole

Objava

slobodnih

upisnih mjesta

nakon

jesenskog

upisnog roka

24.8.2018. 27.8.2018. 27.8.2018. 29.8.2018. 29.8.2018. 29.8.2018. 30.8.2018. 31.8.2018. 31.8.2018. 1.9.2018.

Prijava programaobrazovanja

Provjera unesenih ocjena i ostalih podataka kandidata u sustavu NISpuSŠ

Dodatno provjeriti listu prioriteta

Ispis prijavnice na kartici "Moj odabir"

Slanje prijavnice elektroničkom poštom Središnjem prijavnom uredu

Ispis upisnice dostupne na kartici "Moj odabir"

Dostava upisnice i dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja u srednju

školu u kojoj je ostvareno pravo upisa

Kolovoz Rujan

Page 35: Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju prvi razred srednje

Početak

prijava u

sustav

Početak

registracije TR

kandidata

izvan

obrazovnog

sustava RH

Početak

prijava

programa

kandidata s

teškoćama

u razvoju

Početak

dostave

osobnih

dokumenata

kandidata s

teškoćama u

razvoju

Kraj registracije

TR učenika

izvan

obrazovnog

sustava RH

Kraj prijava

programa

učenika s

teškoćama

u razvoju

Kraj dostave

osobnih

dokumenata

kandidata s

teškoćama u

razvoju

Početak

provođenja

dodatnih ispita i

provjera te unos

rezultata

Kraj provođenja

dodatnih ispita i

provjera te unos

rezultata

Rangiranje

kandidata s

teškoćama u

razvoju sukladno

listama prioriteta

Smanjenje

upisnih kvota

razrednih

odjela

pojedinih

obrazovnih

programa

Početak dostave

upisnica i

dokumenata koji su

uvjet za upis u

određeni program

obrazovanja

srednje škole

Krajnji rok za

dostavu upisnica i

dokumenata koji su

uvjet za upis u

određeni program

obrazovanja

srednje škole

25.5.2018. 25.5.2018. 25.5.2018. 25.5.2018. 9.6.2018. 9.6.2018. 15.6.2018. 18.6.2018. 19.6.2018. 21.6.2018. 23.6.2018. 13.7.2018. 19.7.2018.

Pribaviti stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

Prijaviti se u uredima državne uprave u županiji, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport grada Zagreba te iskazati svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati

programe obrazovanja.

Prikaz rangiranja kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama

Ispis upisnice dostupnoj na kartici"Moj odabir"

Dostava upisnice i dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program

obrazovanja u srednju školu u kojoj je ostvareno pravo upisa

Provođenje dodatnih provjera za kandidate s

teškoćama u razvoju

Registracija popunjavanjem elektroničkog obrasca za registraciju na mrežnoj stranici www.upisi.hr

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi Središnjem prijavnom uredu

Svibanj Lipanj Srpanj

Hodogram za učenike s teškoćama u razvoju iz drugih obrazovnih sustava – ljetni upisni rok Hodogram za učenike s teškoćama u razvoju

Početak

registracije TR

kandidata

izvan

obrazovnog

sustava RH

Početak

prijava

programa

učenika s

teškoćama

u razvoju

Početak dostave

osobnih

dokumenata

kandidata s

teškoćama u

razvoju

Kraj dostave

osobnih

dokumenata

kandidata s

teškoćama u

razvoju

Kraj

registracije

učenika s

teškoćama u

razvoju izvan

obrazovnog

sustava RH

Kraj prijava

programa

učenika s

teškoćama u

razvoju

Početak

provođenja

dodatnih ispita i

provjera te unos

rezultata

Kraj provođenja

dodatnih ispita i

provjera te unos

rezultata

Rangiranje

kandidata s

teškoćama u

razvoju sukladno

listama prioriteta

Smanjenje

upisnih kvota

razrednih odjela

pojedinih

obrazovnih

programa

Početak dostave

upisnica i

dokumenata koji su

uvjet za upis u

određeni program

obrazovanja

srednje škole

Krajnji rok za

dostavu upisnica i

dokumenata koji su

uvjet za upis u

određeni program

obrazovanja

srednje škole

16.8.2018. 16.8.2018. 16.8.2018. 17.8.2018. 17.8.2018. 17.8.2018. 20.8.2018. 20.8.2018. 21.8.2018. 21.8.2018. 31.8.2018. 31.8.2018.

Prijaviti se u uredima državne uprave u županiji, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport grada Zagreba te iskazati svoj odabir s liste prioriteta

redom kako bi željeli upisati programe obrazovanja.

Prikaz rangiranja kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama

Ispis upisnice dostupne na kartici "Moj odabir"

Dostava upisnice i dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program

obrazovanja u srednju školu u kojoj je ostvareno pravo upisa

Provođenje dodatnih provjera za kandidate s

teškoćama u razvoju

Registracija popunjavanjem elektroničkog obrasca za registraciju na mrežnoj stranici www.upisi.hr

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi Središnjem prijavnom

uredu

Kolovoz Rujan

Hodogram za učenike s teškoćama u razvoju iz drugih obrazovnih sustava – jesenski upisni rok

Page 36: Prijave i upisi kandidata u srednje · 2019-08-20 · U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji, do početka školske godine, u kojoj upisuju prvi razred srednje

Početak

prijava u

sustav

Početak

iskazivanja

interesa za

razredne

odjele za

sportaše

Kraj

iskazivanja

interesa za

razredne

odjele za

sportaše

Objavljivanje

preliminarne rang-

liste na stranicama

nacionalnih

sportskih saveza

Početak

prijave

prigovora

kandidata na

pogreške

Kraj prijave

prigovora

kandidata na

pogreške

Objava

službene

konačne

rang liste

Početak unosa

zaprimljenih rang-lista

u NISpuSŠ te

dodjeljivanje bodova

kandidatima na temelju

algoritma

Kraj unosa zaprimljenih

rang-lista u NISpuSŠ te

dodjeljivanje bodova

kandidatima na temelju

algoritma

25.5.2018. 25.5.2018. 31.5.2018. 13.6.2018. 13.6.2018. 19.6.2018. 20.6.2018. 20.6.2018. 23.6.2018.

Iskazivanje interesa za upis u razredne odjele za sportaše u

NISpuSŠ-u

Pregled preliminarne rang liste i podnošenje prigovora Nacionalnim sportskim savezima ako

postoji potreba

Pregled službene rang liste i dodjeljenih bodova na temelju algoritma

Svibanj Lipanj

Hodogram za kandidate koji se upisuju u odjele za sportaše – ljetni upisni rok*

* uz hodogram za redovne učenike ili hodogram za kandidate iz drugih obrazovnih sustava