of 55/55
DEKRA Akademie GmbH Handwerkstraße 15 70565 Stuttgart www.dekra-akademie.de Autor: Dr. Sascha Buchinger Stuttgart, 07.2014 © DEKRA Akademie GmbH Verzija broj : 01.01 EKSPERT ZA MIGRACIJE U OBLASTI ZDRAVSTVA Osnovne informacije za kandidate Međunarodna obuka za staratelje u državama EU i državama koje nisu članice EU

Preuzmite informacije za kandidate

  • View
    230

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Preuzmite informacije za kandidate

t

Sadraj1. Uvod2. Boravak i priznavanje profesionalnih kvalifikacija2.1 Stanovnitvo drava lanica Evropske unije2.2 Boravine dozvole i otvorenost trita rada za stanovnike drava koje nisu lanice Evropske unije(takozvanih zemalja treeg sveta) 2.2.1 Obrasci i liste2.2.2 Vize2.2.2.1 Trokovi vize2.2.2.2 Period procesuiranja2.2.2.3 Procedura za apliciranje2.2.2.4 Preduslovi za izdavanje vize za dui boravak ili za boravak na osnovu zaposlenja2.3 Naknadna imigracija lanova porodice2.3.1 Dolazak porodica medicinskih radnika iz drava lanica EU2.3.2 Dolazak porodica medicinskih radnika iz zemalja treeg sveta2.3.2.1 Jezike kompetencije lanova porodice2.3.2.2 Naknadna imigracija lanova porodice u Nemaku u praksi3. Prijavljivanje za strunu obuku i dodatnu obuku3.1 Uenje nemakog jezika

3.2 Osnovna medicinska obuka(dugorona obuka u zdravstvenom sektoru)3.3 Kratkorona dodatna obuka(kratkorona struna obuka u oblasti zdravstvenom sektoru)3.4 Odakle poeti3.5 Mogui sadraji obuke koje zahteva poslodavac4. Zaposlenje u Nemakoj 4.1 Oblasti rada4.1.1 Nega starih lica4.1.2 Bolnice i klinike4.2 Opis posla4.3 Nemaka i Nemci4.3.1 ivot u Nemakoj-neke informacije4.3.2 Nemci kao kolege4.3.3 Bezbednost i osiguranje za inostrane zdravstvene profesionalce4.3.3.1 ema zdravstvenog osiguranja4.3.3.2 ema penzijskog osiguranja 4.3.3.3 Sistem dravne podrke deci5. Dolazak i ivot 5.1 ivotno okruenje5.2 Smetaj 6. Zakljuak 1.UvodU Nemakoj je stanovnitvo sve starije, sve manje dece se raa, a brojni zaposleni su ve na polovini ili pri kraju radnog veka. To znai da e brigu o bolesnima i starima, kojima je potrebna pomo, morati da obavljaju obueni radnici, koji ne moraju biti roeni u Nemakoj i koji su svoje obrazovanje stekli u inostranstvu. Nemaka postaje sve vie zavisna od inostranih strunjaka zaposlenih u zdravstvenom sektoru.Dakle, imaete sjajnu perspektivu ako doete u Nemaku kao dobro obuena medicinska sestra:

Imaete zagarantovan posao u zdravstvenom sektoru, po svom izboru (nega bolesnih ili starih).

Sa ugovorom za stalno, moi ete da zaraujete najmanje 1500 Evra neto1, sa odlinim mogunostima za dalje napredovanje i imaete dobre preduslove za integraciju u nemako drutvo.

Nemakoj su potrebne inostrane profesionalne medicinske sestre.

Zato morate biti spremni da: privremeno ili trajno napustite svoju domovinu da biste radili u Nemakoj najmanje dve godine pod ugovorom kod istog poslodavca, nauite nemaki jezik i usvojite argon karakteristian za zdravstveni sektor da ponovo pohaate kolu ili obuku, kako biste bili odlino pripremljeni za ivot i rad u Nemakoj, a za to ete dobiti dobre profesionalne kvalifikacije.Osim toga, potrebno je uklopiti se u vaei nemaki zakonski sistem, biti fleksibilan i prilagoditi se (u ivotnom i radnom okruenju) i potovati kulturne i drutvene norme.Posle SAD-a, Nemaka je druga najpopularnija zemlja u svetu za imigrante(Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj 2014). Mnogi ljudi koji su nedavno, trajno imigrirali u Nemaku, zbog slobodnog kretanja radnika, dolaze iz drava Centralne i Istone Evrope, ali u ovu grupu spadaju i ljudi iz Norveke i sa Islanda (takozvanih EFTA drava). Imigracija iz zemalja koje nisu lanice Evropske unije takoe raste.________________________________

Imajui u vidu odreene faktore,kao to su: koliko dece imate, da li radite po smenama, ta opis posla podrazumeva, zaposlenje u odreenim nemakim pokrajinama, prosek plate kod odreenog poslodavca, brano stanje (u braku ili sam/a) i shodno tome, porez (klasu poreza).Za profesionalno kvalifikovano zdravstveno osoblje, anse za priznavanje profesionalnih kvalifikacija steenih u inostranstvu su sada vee, a nemako trite rada je otvorenije za deficitarna zanimanja (pod uslovom da su kvalifikacije u skladu sa saveznim zakonom o priznavanju i ekvivalentne nemakim profesionalnim kvalifikacijama).Oduvek je postojao veliki broj stranih medicinskih sestara (a sve je vie i lekara) zaposlenih u Nemakoj u oblasti nege bolesnih i starih lica. U prolosti, ljudi su nepestano dolazili iz inostranstva da rade u oblasti zdravstva. Dok su 1970-ih najvie dolazili iz June Koreje, 1980-ih obueni radnici dolazili su iz Indije i sa Filipina, a 1990-ih iz Jugoslavije i Istone Evrope-lanice biveg Sovjetskog Saveza. Danas je 30% do 40 % zaposlenih u zdravstvenom sektoru stranog porekla, a u nekim mestima taj broj je i vei. Kao posledica irenja Evropske unije na istok i slobodnog kretanja radnika u okviru Evropske unije, od maja 2011.godine, ovaj broj nastavlja da raste.To znai, kao prvo, da je faktor imigracije vano sredstvo, ak i u budunosti, za obezbeivanje osoblja potrebnog u ovoj oblasti - ovo nije trenutni trend, ve odriva strategija zadravstvenih ustanova.Kao drugo, ovo znai da sve inostrane profesionalne medicinske sestre koje trenutno rade, nisu prvi obueni radnici u oblasti zdravstva. Naprotiv, ve postoji veliki broj ljudi, koji su uspeno savladali ove korake i doli u Nemaku, u zdravstveni sektor. Na taj nain je steeno bogato iskustvo, problemi su reeni i ustanovljene su pozitivne strukture.2. Boravak i priznavanje profesionalnih kvalifikacijaDa bi obuenom radniku i zdravstvenom strunjaku profesionalne kvalifikacije bile priznate, neophodno je da nemaka dravna institucija proveri da li su kvalifikacije steene u zdravstvenom sektoru, steene u okviru Evropske unije ili negde drugde, u skladu sa nemakim i evropskim standardima. Zvanina pojedinana procena svake diplome steene u inostranstvu, svakog ispita itd. se sprovodi pojedinano ,a kao rezultat toga dobija se zvanini dokument o priznavanju (Gesundheits- und Krankenpflegekraft). Ovo zvanje potvruje da je neko po zanimanju medicinska sestra. Da bi se dobilo priznavanje za strunog radnika u oblasti nege starih lica, mora se proi obuka u Nemakoj, zato to taj obrazovni profil postoji praktino samo u Nemakoj.__________________________

2Friebe, J. (2006): Migrantinnen und Migranten in der Altenpflege, Bonn, Deutsches Institut fr ErwachsenenbildungKada je u pitanju proces priznavanja za dugoronu obuku, kao i za kratku dodatnu obuku, svi inostrani kandidati moraju ispuniti odgovarajue birokratske zahteve (preporuke, svedoanstva, prevode itd.). Po pravilu DEKRA i odgovarajua nemaka zdravstvena ustanova budui poslodavac e pruiti pomo. To je, dakle, zajedniki proces.U ovim procesima, DEKRA blisko sarauje sa medicinskim kolama i dravnim institucijama da bi se to bre i pouzdanije izvrio proces priznavanja kvalifikacija i dobila boravina dozvola.2.1 Stanovnitvo drava lanica Evropske unije

Evropska unija trenutno ima 28 lanica: Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, eka Republika, Danska, Estonija, Finska, Nemaka, Grka, Maarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovaka, Slovenija, panija, vedska i Velika Britanija.U okviru Evropske unije, postoji sloboda kretanja za zaposlene, koja omoguava svakom graaninu da: trai posao u drugoj dravi Evropske unije,

radi tamo (ne mora da ima radnu dozvolu),

ivi tamo (i ostane tamo, ak i kada prestane radni odnos),

se sa njim postupa isto kao sa nemakim dravljaninom, kada je u pitanju dobijanje posla, uslovi rada i sve ostale povlastice, kao to je socijalno osiguranje i porez.Od 2011.godine dravljani eke Republike, Estonije, Maarske, Letonije, Litvanije, Poljske, Slovake i Slovenije takoe imaju sva ova prava.

Od 2014.godine ovo vai i za Rumuniju i Bugarsku, dok su jedino jo dravljani Hrvatske u obavezi da dobiju radne dozvole da bi radili u okviru Evropske unije3.Za graane Evropske unije, izvesna prava zdravstvenog osiguranja i socijalne zatite mogu se uskladiti sa sistemom drave u kojoj se trai posao.______________________

3Za potrebnu ,,Dozvolu za rad EU prijavljuje se direktno u odgovarajuoj lokalnoj agenciji za zapoljavanje.2.2Boravine dozvole i otvorenost trita rada za stanovnike drava koje nisu lanice Evropske unije (takozvanih zemalja treeg sveta)

Kao i u svim zvaninim procesima donoenja odluka (Kancelarija za strane dravljane, institucije za priznavanje, Nemaka savezna agencija za zapoljavanje ili Meunarodna sluba za zapoljavanje) ,mogu se javiti pojedinana odstupanja i posebni sluajevi, kada se, od samog poetka ne moe garantovati pozitivan ishod. Zato se moraju ispuniti svi formalni zahtevi, kao to je dogovoreno izmeu DEKRE i nemakog poslodavca i mora se toga strogo pridravati, kako bi se mogla dobiti radna dozvola.Dravljani zemalja treeg sveta koji ele da ostanu due u Nemakoj, moraju se prijaviti Nemakoj diplomatskoj misiji u svojoj zemlji zbog dobijanja dodatne boravine dozvole. Po pravilu, ova dozvola se obino izdaje za krai period (est do dvanaest meseci za dravljane Srbije, na primer) i u posebne svrhe, kao u sluaju traenja posla. Ako ve postoji boravina dozvola zbog traenja posla, nije potrebna dodatna radna dozvola.Da li e se dobiti ,,boravina dozvola u svrhu traenja posla zavisi od kvalifikacija koje odreena osoba ima. Za visoko kvalifikovan kadar, naunike i privatne preduzetnike, postoje zakonske odredbe koje olakavaju imigraciju. ak i ljudi bez akademskog obrazovanja, mogu, pod odreenim uslovima, pronai zaposlenje u Nemakoj.U oblasti zdravstvene zatite u Nemakoj, postoji novi zakon o zapoljavanju (Beschftigungsverordnung 4 ) koji se odnosi na struno osoblje sa profesionalnom obukom. Prema ovom zakonu, od 2013.godine, obueni radnici, koji su svoju strunu obuku stekli u dravama koje nisu lanice Evropske unije (kao to su Srbija, Vijetnam, Filipini, Rusija, Kina itd.) mogu imigrirati u Nemaku zbog posla, pod uslovom da ispunjavaju sledee uslove: Potrebno je da strani radnici imaju posao ili odgovarajuu poslovnu ponudu u Nemakoj, to je najbolje dokazati ugovorom o radu. Obuka mora biti u skladu sa nemakim kvalifikacijama, to znai da mora biti priznata. Moraju se ispuniti odgovarajui preduslovi u skladu sa vaeim nemakim zakonom o priznavanju. Proces priznavanja mora biti pokrenut u dravi iz koje pojedinac potie. Nema dovoljno strunog osoblja specijalizovanog za zdravstvenu negu (takozvanih deficitarnih zanimanja) na nemakom tritu rada. Ta zanimanja Nemaka agencija za zapoljavanje stavlja na pozitivnu listu (Nr. 81302 Berufe der Gesundheits- und Krankenpflege; Nr. 82102/82182 Berufe in der Altenpflege). Na osnovu pozitivne liste za odreenu profesiju (ili odgovarajuu profesionalnu grupu) - formirane u skladu sa osobenostima odreene regije, Nemaka agencija za zapoljavanje odluuje da li je zapoljavanje inostranih kandidata na otvorena radna mesta u skladu sa pravilima trita rada i integracije (zakonska osnova je 6 Abs. 2 zakona o zapoljavanju = na nemakom Beschftigungsverordnung (BeschV).______________________

4 Beschftigungsverordnung - BeschV, amandman od 1.jula 2013.Obueni zdravstveni radnici iz 57 zemalja, identifikovani od strane Svetske zdravstvene organizacije, koja ima potrebu za zdravstvenim osobljem, imaju pravo da rade u Nemakoj, samo ako su sami pronali posao.Pronalaenje kandidata i angaovanje u privatnom sektoru, preko agencije DEKRA je zabranjeno, na osnovu 38 zakona o zapoljavanju Beschftigungsverordnung (BeschV), pronalaenje kandidata i zapoljavanje u privatnom sektoru kvalifikovanih zdravstvenih radnika iz 57 zemalja nije dozvoljeno (aneks 38 BeschV), kada, kao to je odreeno od strane Svetske zdravstvene organizacije postoji potreba za zdravstvenim radnicima. Pronalaenje i angaovanje kandidata iz ovih zemalja predstavlja krenje odredbe 39 BeschV i dozvola za rad od Meunarodne slube za zapoljavanje se ne bi dobila u skladu sa 40 Abs. 1 Nr. 1 Nemakog zakona o boravku(= Aufenthaltsgesetz (AufenthG).Srbija, Filipini, Vijetnam i Kina ne spadaju u navedene zemlje.

2.2.1Obrasci i listeZemlje kojima je potrebna viza(za ulazak):

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/EinreiseUndAufenthalt/StaatenlisteVisumpflicht.html?nn=350374Apliciranje za vizu:

http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/350386/publicationFile/164913/Visumantrag.pdfBoravina dozvola:

http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/350400/publicationFile/3770/AufenthaltDt.pdfZa dodatne informacije i specifinosti za pojedine zemlje, pogledati sajtove odgovarajuih Ambasada Nemake.2.2.2 VizeZa vizu se mora aplicirati u sopstvenoj zemlji (Srbiji,Kini itd.) pre ulaska u Nemaku. Aplikacija se predaje odgovarajuoj Nemakoj diplomatskoj misiji, odgovornoj za tu oblast-Ambasadi ili Konzulatu Savezne Republike Nemake5. DEKRA moe pomoi u ovim dravama.to se tie dokumenata koje je potrebno priloiti uz aplikaciju, najbolje je potraiti informacije unapred od nadlene diplomatske misije. Pobrinite se za to da kada uete sa vizom,to bude u skladu sa pravom svrhom boravka (na primer, zaposlenje). Samo na taj nain ete moi da bez problema produite vizu u slubi za rad sa strancima, koja je odgovorna za boravak u Nemakoj. U principu, trajna boravina dozvola se ne moe dobiti sa vizom koja je izdata za krai period boravka6.Ljudi iz Srbije, na primer, mogu ui u Nemaku bez vize, ali samo ako putuju ili poseuju nekoga.2.2.2.1 Trokovi vizeOd 14.maja 2008.trokovi vize su isti za sve kategorije 60 evra.

Izuzeci su mogui, pogledajte nau stranu sa informacijama o trokovima:

http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/350364/publicationFile/181619/Gebuehrenmerkblatt.pdf2.2.2.2 Period procesuiranjaKao po pravili, diplomatskoj misiji je potrebno od dva do deset radnih dana da bi donela odluku o izdavanju vize za krai boravak.____________________

5 Na lokalnom nivou su , za izdavanje vize, odgovorne diplomatske misije, u ijoj administrativnoj nadlenosti kandidat ima stalno mesto boravka ili prebivalite.Odgovornost za predmet ima diplomatska misija odreene drave engena, na ijoj teritoriji je jedina ili glavna destinacija.6 Dravljani Australije, Kanade, Izraela, Japana, Novog Zelanda, June Koreje ili SAD mogu ui u Nemaku bez vize i pre poetka posla, a da se za boravinu dozvolu prijave za vreme za koje rade u Nemakoj. Samo dravljani ovih zemalja se mogu prijaviti u Slubi za rad sa strancima ak iako su ve u Nemakoj.Meutim,ako se trai viza za dui boravak ili zapoinjanje posla, onda treba uzeti u obzir da proces moe trajati mekoliko meseci.Osim toga, u jeku turistike sezone, proces moe potrajati i due. Zato, ako Vam je potrebna viza za ulazak u Nemaku, najvanije je da aplicirate na vreme.2.2.2.3 Procedura za apliciranjePrincip je da aplikaciju za vizu, zajedno sa svim prateim dokumentima mora predati lino lice koje aplicira, diplomatskoj misiji u zemlji u kojoj ivi. Da bi se izbegli dodatni zahtevi, koji oduzimaju vreme, oni koji putuju bi trebalo da se informiu na vreme u odnosu na planirano putovanje, o procesu dobijanja vize i svim neophodnim dokumentima, koja je potrebno predati zajedno sa aplikacijom, tako to e informacije pronai na web sajtu odgovarajue diplomatske misije.

Obrazac za apliciranje za dui period boravka se moe dobiti besplatno, ako ste medicinska sestra, koja je spremna da radi na drugoj lokaciji i ako se prijavite odgovarajuoj diplomatskoj misiji, dva originalna obrasca moraju biti na jeziku koji zahteva diplomatska misija. Ostali obrasci za apliciranje i informacije se mogu skinuti besplatno sa sajta odgovarajue diplomatske misije.Preduslovi za izdavanje vize za dui boravak ili za boravak na osnovu zaposlenja

Za boravak inostranih profesionalnih medicinskih sestara, koji je dui od tri meseca i koji vodi dobijanju zaposlenja, uglavnom je potrebno imati vizu (izuzetak su dravljani EU, dravljani Evropske ekonomske zone i vajcarski dravljani).Kao to je ve reeno, neophodno je da se za vizu za dui boravak prijavite u odgovarajuoj diplomatskoj misiji pre ulaska u Nemaku i da dobijete odobrenje od odgovorne kancelarije za strane dravljane u Nemakoj. Za to je odgovorna kancelarija koja se nalazi u mestu u kome kandidat namerava da boravi.Proces moe potrajati tri meseca, ponekad i due, zato to su u taj process ukljueni i drugi nadleni organi (kao to je Nemaka savezna agencija za zapoljavanje).__________________________

7 Evropskoj Ekonomskoj Zoni (EEA) pripadaju lanice Evropske unije plus Island,Lihtentajn i Norveka. Nemaka diplomatska misija moe izdati vizu tek nakon to dobije odobrenje od kancelarije za strane dravljane.Viza se obino izdaje za ogranieni vremenski period od est do dvanaest meseci. U toku ovog perioda mora se aplicirati za boravinu dozvolu u kancelariji za strane dravljane. U veini sluajeva ovo apliciranje je samo formalnost i izdaje se za period od tri godine. Nakon toga profesionalna medicinska sestra moe aplicirati za produetak vize ili moe pokuati da dobije trajnu boravinu dozvolu. Postoje odreeni uslovi, koji se odnose na dobijanje trajne boravine dozvole (9 nemakog zakona o boravku= Aufenthaltsgesetz). 2.3Naknadna imigracija lanova porodice2.3.1.Dolazak porodica medicinskih radnika iz drava lanica EUlanovi porodica8 dravljana EU takoe imaju prava, bez obzira na dravljanstvo, da borave u Nemakoj i rade (bez radne dozvole). Deca imaju pravo na obrazovanje u dravi koja je u pitanju. To znai da nema prepreka za naknadnu imigraciju lanova porodice ili za imigraciju zajedno sa lanovima porodice, meutim, mnogo je lake ako i oni imaju neko prethodno znanje nemakog jezika. 2.3.2Dolazak porodica medicinskih radnika iz zemalja treeg svetaKao inostrani obueni radnik u sektoru zdravstvene nege, mogue je dovesti u Nemaku svog suprunika i (maloletnu) decu. Neki uslovi se , ipak, moraju ispuniti : Boravina dozvola: Zaposleni mora imati boravinu ili trajnu boravinu dozvolu ili plavu kartu EU za Nemaku.

Smetaj: Mora se dokazati da je iznajmljen smetaj u Nemakoj, u kome ima dovoljno mesta za porodicu. Novac: Moraju postojati prihodi, ili dovoljno sredstava da se porodica izdrava. Punoletstvo: Suprunik mora imati najmanje 18 godina._____________________________

8 Suprunik; registrovani partner (pod uslovom da je partnerstvo zakonski jednako braku u zemlji domainu); potomci,koji su ispod 21 godine starosti i koji su izdravana lica; bliski roaci sledeim redom(na primer,roditelji,baba i deda),koji su izdravana lica.2.3.2.1Jezike kompetencije lanova porodicePrednost je ako lanovi porodice imaju osnovno znanje nemakog jezika, da bi se predstavili ili pitali za pravac. Zapravo, preduslov je dokazati posedovanje osnovnog znanja nemakog jezika odgovarajuim sertifikatom (B1 na osnovu Zajednikog evropskog referentnog okvir aza jezike, videti 30 nemakog zakona o boravku).Jedino je na taj nain lake dobiti boravinu dozvolu.Postoje, naravno, i izuzeci, na primer, nije potreban dokaz o znanju nemakog jezika za siprunika ako: Inostrani profesionalac poseduje plavu kartu EU.

Inostrana profesionalna medicinska sestra radi u Nemakoj kao visoko kvalifikovana osoba ili istraiva. Suprunik poseduje fakultetsku diplomu.Naravno, deca inostranih profesionalnih medicinskih radnika mogu takoe doi u Nemaku, pod uslovom da medicinski radnik i suprunik poseduju nemaku boravinu dozvolu ili ako je medicinski radnik samohrani roditelj koji ima starateljstvo nad detetom. Tada se boravina dozvola izdaje detetu, koje ima manje od 16 godina; za decu iznad 16 godina starosti primenjuju se posebna pravila, o kojima se treba raspitati u odgovarajuoj Ambasadi Nemake u zemlji iz koje je kandidat ili u Kancelariji za strane dravljane u Nemakoj.Poto inostrani profesionalni medicinski radnici i njihove porodice svakako ele da ive i rade u Nemakoj due vreme, logino je da ue nemaki jezik i da ga esto koriste. Znanje jezika je steeno na asovima u svojoj zemlji ili boravkom u Nemakoj.Nemaki se kao (novi) jezik moe nauiti u Nemakoj dodatno (u skladu sa nemakim zakonom) na obaveznom kursu integracije. Taj kurs se sastoji iz dva dela kurs jezika i kurs orijentacije. Kurs obuhvata ukupno 660 asova (jedan as traje 45 minuta), od ega kurs jezika traje 600 asova. Na kursu jezika teme su posao i karijera, zdravlje, slobodno vreme i druenje. Nakon zavrenog kursa jezika, sledi kurs orijentacije u trajanju od 60 asova. Teme ovog kursa su informacije o nemakoj istoriji i kulturi, kao i nemaki pravni sistem.Kurs integracije za lanove porodica odrava se od jutarnjih do popodnevnih asova. Postoje, meutim, i kursevi koji se odravaju samo u popodnevnim asovima ili uvee, tako da je mogue pohaati kurs ak i ako je osoba zaposlena.Da bi se pronaao kurs integracije u mestu stanovanja, informacije se mogu dobiti od savetodavne imigracione slube, lokalne kancelarije za strane dravljane ili od organizatora kursa.Informacije se takoe mogu nai i na internetu:http://webgis.bamf.de/BAMF/control;jsessionid=6ABF87D2592067219FF1815FAC1A06CF?Cmd=ShowFastSearch&stepId=1403594170461Cena kursa za jednu osobu je 1.20 Eur po asu (45 minuta), ostatak trokova pokriva Savezna kancelarija za migracije i izbeglice. Svaki uesnik mora platiti sam ukupnu sumu od 792 Eur za opti kurs integracije; ovaj iznos se moe isplaivati i u ratama.9

2.3.2.2Naknadna imigracija lanova porodice u Nemaku u praksiKorak 1: Suprunik i deca odlaze u Ambasadu Nemake ili Konzulat u svojoj zemlji ili u zemlji iz koje potiu (Kina, Srbija, Filipini itd.). Tamo se aplicira za boravinu dozvolu za Nemaku za lanove porodice. Ovaj proces, takoe moe potrajati neko vreme, u zavisnosti od okolnosti. Zato se preporuuje da je dobro na vreme se raspitati o potrebnim dokumentima i na vreme aplicirati.

Korak 2: Kada porodica stigne u Nemaku, lanovi porodice se moraju prijaviti slubi za prijavu boravka ili odovornoj kancelariji za strane dravljane. Pasoi, izvodi iz matine knjige roenih, izvodi iz matine knjige venanih, potvrde o linom dohotku i porezu, kao i dokaz o iznajmljivanju stambenog prostora (ugovor o iznajmljivanju u kome je navedena kvadratura prostora) su takoe potrebni. Odreene slube moda zahtevaju jo neka dokumenta u skladu sa specifninom porodinom situacijom i razliitim zahtevima.__________________

9 Ako primate naknadu za nezaposlene II ili socijalnu pomo,ili ste u tekoj finansijskoj situaciji,ne morate da platite kurs integracije.Meutim,mora se podneti dokaz za to,pre poetka kursa.Dokaz moe izdati regionalna kancelarija Savezne kancelarije za migraciju i izbeglice .3.Prijavljivanje za strunu obuku i dodatnu obukuDEKRA nudi razliite edukativne programe i programe za obuku za zainteresovano medicinsko osoblje ili za poetnike u poslu. Ovi programi traju nekoliko meseci ili ak nekoliko godina.U Nemakoj, teorijsko i struno obrazovanje u trajanju od 3 godine je preduslov da bi ste postali obueni radnik u sektoru zdravstva. Zato je neophodno da kanditat dostavi dokaz o svom obrazovanju, koje je u skladu sa nemakim Abitur (zavrnim ispitom) ako eli da krene sa osnovnom obukom.Ljudi svih profila se mogu prijaviti. Osim onih koji su upravo zavrili kolu mladih ljudi koji jo nisu poeli da rade, ljudi koji su na prekvalifikaciji (koji menjaju zanimanje) se takoe mogu prijaviti, oni koji ne mogu da se zaposle u svojoj struci, ili oni koji nisu zadovoljni, ili oni koji su malo stariji i imaju dosta ivotnog iskustva. Kandidati koji trae posao se takoe uzimaju u obzir. Svi kandidati se proveravaju da bi se videlo u kojoj meri svaki pojedinano ispunjava uslove neophodne za uenje i obuku u zdravstvrnom sektoru (kao to su, na primer uslov da nije osuivan, da je u dobroj formi, sposobnost da moe da podnese izmet, krv i telesne sekrete).

Oblast kontinuiranog obrazovanja i dodatnih kvalifikacija za nemako zdravstveno trite je otvorena za skoro sve one koji su ve diplomirali, tj.ve obueno medicinsko osolje (u zavisnosti od smera za koji su se spacijalizovali u svojoj zemlji, pedijatrijske seste, na primer, moda ne mogu da se uklope u krae obuke koje nudi DEKRA).Obino, oni koji uestvuju ili se prijave za odreenu vrstu sponzorisane nastave, moraju da ispune odreene formalne uslove.Osim toga, najvanije je da uesnici ele da uestvuju u odreenim dogaanjima i da prihvataju ponude budueg poslodavca. To moe znaiti, na primer, posetu nemakog poslodavca zemlji iz koje je kandidat ili stairanje od nekoliko nedelja u Nemakoj. Razlog za to je da se izbegne da bilo koja od dve strane neto pogreno shvati i da bi se unapred izbegla razoaranja. Osim toga, potrebno je da, uenici i uesnici, kao jedan od pokazatelja svojih kvalifikacija, ukau i potovanje prema svom buduem poslodavcu.Teorijska obuka se uglavnom moe obavljati razliitim metodama, uz predavanja, postoje i praktina uputstva, elektronsko uenje i samostalno uenje.Ovo se odnosi i na profesionalnu obuku i na uenje jezika. Kada su u pitanju praktina uputstva i stairanje, ona se moraju obaviti na klinikama, u bolnicama i starakim domovima u sopstvenoj zemlji. Odredbe ustavnog zakona o radu, koji je na snazi, se uvek primenjuju.Uesnici programa obuke ili dodatnih kvalifikacija nee dobiti platu, niti novanu nadoknadu trokova. ee je sluaj da uesnici sami plaaju pohaanje kole, uee u obuci i kurs jezika. Ova suma se po potrebi moe dati kao zajam koji se kasnije vraa. Za uzvrat DEKRA obezbeuje prostorije, nastavno osoblje, kurseve jezika itd.Postoje razliite finansijske ponude u razliitim zemljama. U Maarskoj, na primer, mogue je da se ova suma putem ugovora isplati u ratama DEKRI nakon zavrene obuke, kada se kandidat zaposli u Nemakoj. Na drugim mestima, najbolji uenici mogu dobiti stipendiju i ne moraju nita da plate sami osloboeni su plaanja zbog svojih natprosenih dostignua.Ovo znai, da su finansijska sredstva za svakodnevni ivot odvojena od onih za kolovanje i obuku. Ovo se mora naglasiti svakom kandidatu unapred, tako da svako moe razmisliti o tome kako e se finansirati tokom kolovanja. Mogue je da mlai uesnici (ili one koji su tek diplomirali) i dalje ive sa svojim roditeljima i nemaju sopstvenih sredstava za ivot. Kada su u pitanju brani parovi, suprunik moe pomoi ako ima dovoljne prihode. Moda je potrebno nai dodatno zaposlenje, to oduzima dosta vremena. Teret je jo vei ako su tu i deca. Potrebno je biti svestan svih ovih faktora unapred, kako bi kandidat bi spreman. Na taj nain se, u veini sluajeva, razoaranje i prevelika oekivanja mogu u velikoj meri izbei. Za obuku je potrebno da se potpiu razliiti ugovori izmeu DEKRE i kandidata. Ugovor o sadraju programa obuke, o kursu jezika, o smetaju i ako je potrebno Ugovor o pozajmici.Ako se pojave nepredviene okolnosti (na primer, trudnoa, bolest), mogue je prekinuti kolovanje i napraviti pauzu, a zatim kasnije nastaviti kolovanje ili obuku. Meutim, obino nije mogue zaposliti se u ranije planiranoj firmi, to znai da e medicinski radnik biti dobrodoao na nekom novom mestu.

3.1 Uenje nemakog jezikaZa svaku vrstu kolovanja i obuke koju organizuje DEKRA za oblast zdravstva irom sveta, svi medicinski radnici moraju uiti opti nemaki i nemaki za medicinske svrhe. To se obino radi u zemlji iz koje je kandidat, tako da je kandidat dobro pripremljen za put u Nemaku i moe se sporazumevati. Primena nauenog, usvajanje vokabulara, napredak i vea mogunost izraavanja, kao i primenjivanje gramatikih pravila dolaze vremenom, ivei i radei u Nemakoj.

U sluaju da kandidat nema nikakvo znanje nemakog jezika, dodeljije mu se nivo znanja A0. Cilj je dostii nivo B2 uz poznavanje medicinske terminologije, u suprotnom, ak i sa sjajnim poznavanjem medicine, priznavanje profesionalnih kvalifikacija i zapoljavanje nije mogue.Da bi se procenile postojee jezike sposobnosti i da bi se uporedile, postoji Zajedniki evropski referentni okvir za jezike (CEFR)11. Kao standard za usvajanje jezikih vetina, CEFR ima tri opte podele, koje su podeljene na est jezikih nivoa.Opta podela:A: Elementarna upotreba jezikaB: Samostalna upotreba jezikaC: Kompetentna upotreba jezikaOd est jezikih nivoa, svaki medicinski radnik mora da savlada bar etiri. Detaljniji opis svakog od nivoa je sledei:

A1 PoetniRazume i koristi poznate, svakodnevne izraze i jednostavne fraze, za zadovoljavanje konkretnih potreba. Ume da se predstavi, da postavlja pitanja i odgovara na pitanja, koja se tiu linih podataka, kao to je gde neko ivi, koga poznaje i ta ima. Moe da se sporazumeva na jednostavan nain, ako sagovornik govori sporo i jasno i spreman je da pomogne.A2 OsnovniRazume reenice i esto upotrebljavane izraze, koji su u vezi sa oblastima neposrednog znaaja (na primer informacije o linosti i porodici, kupovini, radu i neposrednom okruenju). U stanju je da se sporazume u jednostavnim, rutinskim situacijama koje se odnose na jednostavnu i direktnu razmenu informacija o poznatim i uobiajenim stvarima. U stanju je da jednostavnim reima opie svoje poreklo i obrazovanje, neposredno okruenje i stvari vezane za neposredne potrebe.B1 SrednjiKandidat je u stanju da razume glavne sadraje, kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim sadrajima vezanim za posao, kolu, slobodno vreme itd. U stanju je da se snae u najveem broju situacija sa kojima se susree tokom putovanja u zemljama nemakog govornog podruja. U stanju je da se jasno i smisleno izrazi o poznatim temama i oblastima linog interesovanja. U stanju je da govori o iskustvima i doivljajima, da opie svoje snove, nade i ciljeve, i da ukratko obrazloi svoje planove i stavove.B2 Vii srednjiKandidat je u stanju da razume glavne sadraje sloenih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama; razume strune diskusije u svojoj oblasti . Moe spontano i teno da se sporazumeva tako da je mogu normalan razgovor sa maternjim govornikom, bez veih napora za obe strane. Moe se jasno i detaljno izraziti o irokom spektru tema, da objasni svoje miljenje o aktuelnom pitanju i da navede prednosti i mane razliitih mogunosti.Ispite sprovode ispitivai koji imaju TELC (The European Language Certificates= Evropski jeziki sertifikati) sertifikate u zemlji iz koje je kandidat, a ispitivai ne smeju biti oni koji su drali nastavu na kursu. Ocenjivanje vri TELC u Nemakoj.3.2 Osnovna medicinska obuka (dugorona obuka u zdravstvenom sektoru)Da biste radili kao obueni medicinski radnik u Nemakoj, morate imati osnovne kvalifikacije. Sa zavrenom obukom za medicinsku sestru ili zdravstvenog radnika, moete raditi kao profesionalac na klinici ili u oblasti nege starih lica. Pored obuenih radnika, tu su i asistenti i pomonici, koji su manje kvalifikovani. Bez profesionalne obuke, teko je zadrati siguran i dobro plaen posao u zdravstvu. Zbog toga je neophodno da se nemaki sadraji ukljue u obuku u zemlji iz koje je kandidat, jer e samo na taj nain nemake vlasti priznati profesionalne kvalifikacije steene u inostranstvu.

Istovremeno, te kvalifikacije su priznate u zemlji iz koje je kandidat, tako da nita ne stoji na putu povratka, nakon nekoliko godina ili decenija u svoju zemlju. Tada je, takoe mogue dobiti posao u zdravstvu, kao strunjak sa meunarodnim iskustvom.U Nemakoj preovlauje dvojni model obrazovanja. To znai da se teoretski deo u medicinskoj koli, smenjuje sa praktinim delom u raznim zdravstvenim institucijama. Obuka za medicinske sestre u Nemakoj traje tri godine i odrava se u medicinskoj koli. Ove kole sarauju sa bolnicama i klinikama kako bi se kandidati upoznali sa profesijom, naroito u praksi, u okviru koje je rad na razliitim odeljenjima i smerovima, iskustvo koje se stie tri godine.

asovi se odravaju ili kao blok nastava ili kao pojedinani asovi, odreenim danima u nedelji, to je ili paralelno sa praktinom obukom ili naizmenino, tokom nekoliko nedelja.

Po pravilu, teorija obuhvata 2100 asova (svaki as traje 45 minuta) tokom tri godine. Praksa obuhvata 2500 sati tokom tri godine.

Na ovih 4600 sati, dodaju se asovi nastave jezika. Da biste otili u Nemaku i tamo radili kao profesionalac, morate imati znanje jezika na nivou B2 prema Zajednikom evropskom referentnom okviru za jezike11. Osim toga, morate poznavati i vokabular iz medicinske profesije, takozvani ,,nemaki za medicinare.

Takoe je mogue da budui nemaki poslodavac eli da se u plan i program obuke ukljue i specijalizovani nastavni sadraji , kao na primer, odreeni pojmovi ili sadraji koji omoguavaju prilagoavanje nemakom zdravstvu (do 200 asova).U oblasti nege starih, postoje dodatni sadraji koji se bave specifinim pitanjima nege starih lica. 10 Vgl. http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/Sledee nastavne teme pokrivaju teoretski deo obuke:1. Znanja iz oblasti nemake nege i zdravstva, pedijatrijske nege i zdravstva, kao i nauke o nezi i zdravstvu2. Znanja iz oblasti prirodnih nauka i medicine, koja su bitna za negu3. Znanja iz oblasti humanistikih i drutvenih nauka, koja su bitna za negu4. Znanja iz oblasti zakona, politike i biznisa, koja su bitna za negu.U okviru praktine obuke, uenici se upoznaju sa razliitim odeljenjima u bolnici, da bi teorijska znanja primenili u praksi.Kao to je pomenuto, mogue je da sadraji obuke i kvalifikacije budu priznati i dobiju akreditaciju u Nemakoj, kao to je to sluaj u zemlji iz koje je kandidat. Mogue je, meutim, i to, da je gore pomenute sadraje i teme potrebno dodati u okviru nekoliko asova blok nastave, koji su obavezni u okviru nacionalnog plana i programa.3.3 Kratkorone dodatna obuka (kratkorona struna obuka u zdravstvenom sektoru)

Za ve obuene/diplomirane medicinske sestre DEKRA nudi,u zemlji iz koje je kandidat,dodatni trening,u trajanju od nekoliko meseci,za profesionalno obavljanje posla u Nemakoj.

Ovo je naje reenje za medicinske sestre koje su zavrile osnovnu obuku pre ulaska njihove zemlje u EU.Za starije diplome do sada nije bilo mogue formalno priznavanje u Nemakoj.

Ovo je takoe nain da u Nemaku odu i obuene medicinske sestre,koje su ve diplomirale,a koje su iz zemalja,koje nisu lanice EU.

_____________________________

11 Na nivou B2 poznavanja jezika u stanju ste da: razumete glavne ideje konkretnih i apstraktnih tema i dobijete bitne informacije(na pr. radio programi) ;

razumete veliki broj tekstova, krae,jednostavnije tekstove(kao na primer oglasi),kao i due,sloenije tekstove,koji sadre injenice,komentare i izvetaje;

se izraavate jasno i organizovano pisanim putem,kao i da ispravljate greke u tekstovima drugih;

da dajete jasno strukturisane usmene komentare o optim temama i stvarima koje Vas interesuju;

da aktivno uestvujete u diskusiji o temama koje su Vam poznate,da zauzmete stav i predstavite svoj ugao gledanja. (videti http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gb2/deindex.htm?wt_sc=gzb2)Pored uenja jezika, nastavni sadraji su usmereni i na zdravstvenu negu u Nemakoj, a stepen kvalifikacije se dobija na osnovu poloenog ispita u Nemakoj, koji se sastoji iz usmenog i praktinog dela. Da biste se pripremili za ovaj ispit, na rasolaganju je i dodatna intenzivna obuka u trajanju od nekoliko dana (na primer, za Srbiju traje 9 dana) u Nemakoj, u objektima koji su namenjeni za te svrhe. Tada, takoe, budui poslodavac moe imati priliku da predaje svoje nastavne sadraje, to nije uvek sluaj.Postoje razliiti programi obuke, u zavisnosti od razliitih faktora, kao to je radno iskustvo, vreme koje imate na raspolaganju i postojee jeziko znanje. Po pravilu, ovakva vrsta kolovanja u sopstvenoj zemlji, sa osam asova dnevno, traje najmanje godinu dana(ili malo due). Kvalifikacije se mogu stei i tokom rada, uz odgovarajui produetak perioda potrebnog za sticanje kvalifikacija. Pregled sadraja, uzimajui Srbiju kao primer :

Nastavni plan i program / dodatne kvalifikacije u Srbiji (broj dana)

Dani (pun fond)asovi

Teorija66528

Stairanje u starakom domu u Kragujevcu 10

Posebni asovi koje moe zahtevati sponsor (maksimalan broj)540

asovi jezika za nivo B2 sa specijalizovanom medicinskom terminologijom (telc)119950

Intenzivni pripremni kurs u Nemakoj972

209

Pored toga, mora se obaviti i stairanje u Nemakoj u trajanju od 2-3 nedelje, u mestu gde je poslodavac, nakon ega sledi zavrni ispit za priznavanje kvalifikacija.

Izmene pojedinim danima u zavisnosti od potreba:

8 asova dnevno ili 6 asova .

asovi vikendom

Blok nastava

Prekid zbog zaposlenja

Na osnovu koncepta, a i zahteva kandidata, struktura plana se moe izmeniti, prilagoditi, na primer, sticanje kvalifikacija kroz manji broj asova dnevno u trajanju od dve godine. Ovo naroito odgovara onima koji moraju da rade,ili da vode brigu o deci.3.4 Odakle poetiDa bi se dobilo mesto u program obuke, kandidat mora da se prijavi pismenim putem. Potrebno je sledee: radna biografija raena po odgovarajuem ablonu, diploma o zavrenom obrazovanju,

izvod iz matine knjige roenih, dokaz o prethodnom ili trenutnom random angaovanju (oblast,vetine,obim), po potrebi dokaz o uspeno zavrenom stairanju, po potrebi kopija vozake dozvole ili dokaz o posedovanju sertifikata o prethodno steenom znanju jezika, po potrebi lekarsko uverenje (potvrda da se nastava moe pratiti, da ne postoje nikakva fizika ogranienja),

potvrda da niste kanjavani, koju izdaje policija, za profesionalne medicinske sestre, koje su ve diplomirale, dokaz o radnom iskustvu (gde su bile angaovane, broj radnih sati, zaduenja).Osim toga, takoe je vano ono to bi kandidat eleo ili koje ideje ima, kao I koji osnovni uslovi bi trebalo da se uzmu u obzir. Unapred mora biti jasno sledee: da li elite da u Nemakoj radite u bolnici ili u domu za stara lica (u jednom mestu ili da menjate mesta) koliko vremena imate na raspolaganju (moete li pohaati obuku sa punim fondom asova, to jest svakog dana, ili morate uporedo i da radite, da li treba razmotriti i odgajanje dece itd; da li postoji prevoz od mesta stanovanja do mesta gde se sprovodi obuka) da li ve posedujete neki nivo znanja nemakog jezika (bez obzira na to imate li sertifikat), da li nakon zavrene obuke elite da idete u Nemaku sami ili sa porodicomDEKRA e pokuati da pronae, zajedno sa kandidatom i buduim poslodavcem, reenje koje uzima u obzir interese svih strana.Ako kandidat odlui da krene sa obukom, onda nemaki poslodavac pokriva skoro celokupne trokove obuke u periodu od tri godine. Zauzvrat, kandidat mora da potpie ugovor o radu sa poslodavcem, kojim se obavezuje da e raditi u na klinici ili u starakom domu, bar obavezne dve godine (taj period se rauna od trenutka priznavanja kvalifikacija za obuenu medicinsku sestru u Nemakoj). Ako se ugovor prekri, finansijske sankcije snosi DEKRA, kao ugovorni partner (nadoknada itd.)Osim toga, u pojedinim sluajevima, poslodavac e pokriti trokove putovanja, stairanja i dodatnog materijala. To zavisi od sluaja do sluaja.Ako nemaki poslodavac ima potrebe za veim brojem profesionalnog osoblja, tada e se obuavati odeljenja od 30 uenika. To znai da e svi uesnici obuke kasnije dobiti zaposlenje u istoj firmi, iako na razliitim klinika, a, u starakim domovima ili zgradama.Kandidat je u obavezi da snosi sledee trokove: proces priznavanja u Nemakoj (da bi mogao da radi kao obueni radnik u Nemakoj, priznavanje profesionalnih kvalifikacija steenih u inostranstvu je obavezno). To moe izneti do 1000 evra, maksimalno. U nekim sluajevima, mogue je da nemaki poslodavac pokrije ove trokove u potpunosti ili trenutno, pa je profesionalna medicinska sestra u obavezi da sumu vrati, kada se zaposli, u ratama, tokom dueg perioda.

Nastavna sredstva (knjige, sredstva za nastavu jezika, kancelarijski materijal, kopije itd.) laptop, ako je potrebno Sopstveni finansijski doprinos za obuku (u Maarskoj moe iznositi do 1200 evra) Ugovornu taksu, po potrebi (u Kini iznosi do 2100 evra).Ovi trokovi se mogu razlikovati u zavisnosti od zemlje.3.5 Mogui sadraji obuke koje zahteva poslodavacU zavisnosti od vremena i sadraja obuke ili dodatnih kvalifikacija u zemlji porekla, budui nemaki poslodavac ima mogunost da organizuje i ponudi dodatne kurseve. Uee na ovim kursevima je obavezno za kandidata koji je na obuci. O datumima odravanja ovih dodatnih kurseva se kandidat obavetava na vreme, kako bi mogao da ih uklopi u svoj raspored i na vreme se organizuje.Cilj ovih kurseva je da se odeljenje i budui poslodavac predstavnik firme(starakog doma, klinike, bolnice) upoznaju. Predstavnici dolaze iz Nemake na poetku obuke da predstave sebe i preduzee, tj.budue radno mesto kandidata. Osim toga, partneri se mogu upoznati i lino razgovarati.Kao drugo, mogue je nakon nekih est meseci, da celo odeljenje otputuje u Nemaku da poseti to mesto odakle je poslodavac. Program koji traje nekoliko dana organizuje nemaki poslodavac, koji takoe pokriva sve trokove putovanja, ishrane i smetaja. Obavezno uee doe kao nagrada jer nakon est meseci, probni period osnovne obuke, sa svim procenama je proao. Isto tako, ako teorijska i praktina dostignua ne zadovoljavaju postavljene standarde, DEKRA moe nakon est meseci raskinuti ugovor.

Sa druge strane, poseta Nemakoj omoguava inostranim profesionalnim medicinskim sestrama da steknu uvid u zdravstveni sistem u buduem radnom okruenju, da se upoznaju sa partnerima za kontakt i oblastima rada ili da posete region ili podruje metropole.

Tree, mogue je kasnije u Nemakoj dobiti praktine zadatke. Tokom obuke, kandidati ponekad obave dva stairanja u ustanovama sponzora u Nemakoj, kao to je nekoliko nedelja u starakom domu, u ambulantnoj nezi, ili na klinici ili u bolnici sponzora, koji pokriva trokove kolovanja i obuke. To se deva u poslednjoj treini perioda obuke, poto je do tada ve uoljiv znatan profesionalni napredak i napredak u znanju jezika. Takoe je mogue obaviti samo jedno stairanje - koje due traje (od 4 do 6 nedelja). Kao to je ve napomenuto, ovo se primenjuje prvenstveno kada su u pitanju dugorone obuke, i kada su u pitanju zemlje koje su dosta udaljene od Nemake, kao to je na primer Kina (let od Frankfurta do Pekinga traje preko devet sati). Ova dodatna praksa u Nemakoj omoguava profesionalnim medicinskim sestrama da se unapred dobro upoznaju sa novim radnim okruenjem (sa prostorom, kolegama). Takoe, na taj nain se mogu upoznati sa svojim kontaktima/mentorima. Osim toga, dobro je na samom poetku razgovarati o tome ta je poeljno kasnije kada doe do imigracije (smetaj, lokacija itd.). Tokom obavljanja prakse kanidati mogu videti da li zaista mogu tamo raditi. Ukupan broj sati proveden na praksi u Nemakoj, bie dodat ukupnom broju potrebnih sati.

Po pravilu nema dodatnih trokova za kandidate, za bilo ta od gore navedenog, zapravo, kandidati za to vreme obino dobijaju deparac.4.Zaposlenje u NemakojNasuprot tome to je u Nemakoj teko uskladiti posao i porodini ivot, u zdravstvenom sektoru je to mnogo lake. Sa jedne strane, zbog fleksibilnog radnog vremena po smenama, a sa druge strane, mnoge firme u sektoru zdravstva ulau u marketinke mere, koje pomau i olakavaju zaposlenima ovaj proces. Neka zdravstvena preduzea, imaju svoja obdanita, pruaju finansijsku pomo za decu ili nude uslugu uvanja dece kod kue.4.1Oblasti radaU zdravstvenom sektoru u Nemakoj, postoji razlika izmeu oblasti zdravstvene nege i nege starih lica. U svakoj se primenjuje drugaiji sistem socijalnog osiguranja.Ono to je zajedniko za obe oblasti je da je neophodno i izuzetno vano ispuniti zahteve dokumentacije. Sve aktivnosti, akcioni planovi, usklaivanje, ugovori, diskusije, posmatranje, sve mora biti dokumentovano u pisanoj formi u Nemakoj. Na taj nain se dobija sigurnost, vidljivi trag i potvrda kvaliteta; a osim toga, zdravstvene ustanove dobijaju novac samo ako se usluge i aktivnosti mogu dokazati pisanim putem. To je takoe jedan od razloga zato je toliko vano znanje jezika.4.1.1 Nega starih licaU oblasti nege starih lica vie od 60% ljudi pati od demencije, a njihov broj u odnosu na optu populaciju raste ubrzano. Pored toga, injenica je da ovi ljudi, ija je sposobnost da se nose sa svakodnevicom oteana, sve vie stare. Rezultat je ogromna potreba za podrkom, nadzorom, vostvom i negom, tako da u velikoj meri oni mogu biti preputeni iskljuivo profesionalcima. Takoe, sve je vie onih koji boluju od vie hroninih ili akutnih bolesti istovremeno. Rezuktat ovakve situacije je da je u oblasti nege starih lica, sve vie onih kojima je potrebna zahtevna nega, ukljuujui one koji su u komi, sa modanim udarom ili one koji imaju ugraenu trahealnu kanilu ili one kojima je potrebno kompleksno menjanje zavoja.Ambulantna nega

Oko 70% starih lica u Nemakoj, kojima je potrebna pomo, dobijaju ambulantnu negu u sopstvenom domu. lanovi njihovih porodica takoe brinu o njima i ak dobijaju novanu pomo od drave za to, to jest, novac za dugorono osiguranje nege. Ako je nega previe naporna ili previe komlikovana, dobija se pomo u vidu profesionalnih medicinskih usluga, angaujui obuene medicinske sestre. U ovim sluajevima medicinska sestra odlazi kod pacijenta, u njegovu kuu (re ,,ambulanta potie iz latinskog jezika i znai ,,hodati ili ,,ii lagano). To znai da se ambulantne medicinske usluge pruaju u privatnom okruenju. Medicinske sestre obino rade same i zato imaju visok stepen autonomije i odgovornosti za ono to rade. Vozaka dozvola i iskustvo u vonji su veoma vani, a pomo ovim ljudima je individualna, u njihovim domovima.

Poto veina starijih Nemaca, kojima je potrebna nega, eli da ostane kod kue u poznatom okruenju, sve je vei znaaj ambulantnih usluga. U Nemakoj trenutno postoji oko 12 300 ovakvih slubi, koje se bave oblastima osnovne nege (odravanje higijene), kune nege ( sprovoenje preporuka lekara, kao to je redovno uzimanje lekova, menjanje zavoja, davanje injekcija) i brige (o onima sa demencijom), i ove usluge su dostupne 24 sata.

Dnevna nega (Tagespflege)Da bi oni, kojima je potrebna pomo, mogli to due ostati u svojim domovima, postoje objekti za dnevnu negu, za kratkoronu negu u toku dana ili noi. Ova usluga je negde izmeu ambulantnog i bolnikog leenja (u starakim domovima). Slino nezi dece u obdanitima, stari ljudi, kojima je potrebna pomo, ali koji su pokretni, dobijaju pomo svakog dana, a zatim se vraaju svojim kuama svako vee. Tokom njihovog boravka dobijaju negu i ako je potrebno dodatnu pomo. To se obavlja u specijalizovanim objektima, ali se takoe moe obavljati i u starkim domovima. Suprotno od toga je usluga medicinske nege u toku noi: oni kojima je potrebna ovakva vrsta nege mogu je dobiti u toku noi u starakim domovima.Kratkorona nega u starakim domovima ili ,,staraki hosteli omoguava onima, koji obino dobijaju negu kod kue, da dobiju ogranienu (nekoliko dana ili nedelja), a ipak sveobuhvatnu negu, kao to je na primer, samo prenoite u takvoj ustanovi. Tako se moe obezbediti profesionalna nega nakon toga, posle koje sledi hospitalizacija, ili da se rodbini koja brine o starom licu olaka, kada je na primer njima samima potrebna pomo (kao u sluaju bolesti) ili im je potreban odmor.Stacionarna negaLjudi kojima je potrebna nega, a koji vie nisu u stanju da ive sami, dobijaju potpunu negu u starakim domovima. Obim usluga u objektima za stacionarnu negu obuhvata smetaj (soba, sanitarni vor, upotreba trpezarije i zajednikih prostorija, ienje i pranje vea), ishranu i 24-asovnu negu.

Ono to je vano je holistiki pristup telo, um i duh, a takoe i okruenje i panja koja se dobija tokom itavog dana. Na taj nain, svaki korisnik starakog doma ima sopstveni plan nege, koji se pravi na osnovu njegovih potreba i koji se sprovodi na najbolji mogui nain, svim raspoloivim sredstvima.

U Nemakoj postoji oko 12400 starakih domova, u kojima u proseku ive po 64 osobe, kojima je potrebna nega, koju dobijaju od obuenih medicinskih sestara, zajedno sa timom (asistenti, osoblje koje isti i odrava objekte).4.1.2 Bolnice i klinikeAko hoete da radite kao obuena medicinska sestra na klinici ili u bolnici, na raspolaganju su Vam razliiti objekti, odeljenja i regije u zemlji.Slino strukturama podrke u oblasti nege starih, privatne bolnice i zdravstveni objekti (kao to je Asklepios, Helios ili Sana Clinics), optine (gradovi, okruzi) i udruenja socijalne pomoi (ukljuujui nemaki Crveni krst, St. John Ambulance) dobijaju podrku. U zavisnosti od toga ko upravlja njima, postoje razlike u naknadama (na primer, na osnovu postojeeg ugovora kompanije ili se plata odreuje na osnovu dostignua http://de.wikipedia.org/wiki/Haustarifvertrag). Isto tako, doprinosi se razlikuju kod starosnih penzija koje su ugovorene sa sindikatima i starosnih penzija koje odreuje kompanija (na primer u Kirchliche Zusatzversorgungskasse).Na klinikama postoje razliite oblasti rada u kojima obuene medicinske sestre mogu nai zaposlenje, ukljuujui:

-Opte bolnice sa razliitim odeljenjima-Specijalizovane bolnice http://de.wikipedia.org/wiki/Fachkrankenhaus (na primer, psihijatrijaske)

-Bolnice za hitnu medicinsku pomo-Leilita-Centri za hirurgiju i dijalizu-Klinike za rehabilitaciju.

Na klinikama za rehabilitaciju pacijenti dobijaju brzu, sveobuhvatnu negu, nakon ozbiljne operacije ili leenja akutne bolest. Klinike za rehabilitaciju pomau u ovim sluajevima, na osnovu svojih savremenih koncepata medicinske terapije, koji su osmiljeni tako da zadovolje pojedinane potrebe pacijenata, na primer, uz pomo fizikalne ili psihoterapije, terapije sportom i vebanjem, savetima za zdravu ishranu, radnom terapijom, kreativnom terapijom i mnogim drugim. Ovde su takoe potrebne profesionalne medicinske sestre.4.2 Opis poslaProfesionalne medicinske sestre mogu raditi kao obueni radnici u svim opisanim oblastima rada. Zato je potrebno imati priznato obrazovanje od strane nemakih vlasti, koje je dokaz da su kvalikikacije koje je pojedinac stekao jednake kvalifikacijama ispita za zdravstvenu i medicinsku negu, u skladu sa nemakim zakonom o zdravstvenoj nezi. Ovo uverenje o priznavanju omoguava obuenoj medicinskoj sestri da radi, kako u oblasti nege starih lica, tako i na klinikama i u bolnicama. Da bi se dobili nacionalno priznanje za kratkorone kvalifikacije, moraju se polagati odreeni ispiti u Nemakoj.U svim sluajevima, meutim, profesionalne medicinske sestre iz inostranstva (iako su ve zavrile obuku u oblasti nege i zdravstva) ne dobijaju priznavanje odmah im dou u Nemaku. Potrebno je proi formalni zvanini proces, koji moe trajati od tri do est meseci (veoma retko i due). Tokom ovog perioda medicinske sestre mogu da rade, ali ne jo uvek ako obuene medicinske sestre ili profesionalci.Zakon to doputa tek kada se dobije uverenje o priznavanju.To u praksi znai da visoko kvalifikovane medicinske sestre prvo rade kao asistenti i pomonici.Medicinske sestre moda imaju znanje i kompetencije koje su potrebne za obavljanje posla, ali nemaju nacionalno priznavanje. Tada su plate neto nie (kao asistentima i pomonicima), dok se ne dobije priznavanje.Tek sa tim uverenjem mogue je zaposliti se kao medicinska sestra sa odgovarajuom platom za takvo radno mesto.Kao obuena medicinska sestra, Vi ste odgovorni za kvalitet pruenih usluga, imate odgovornost prema osoblju i menadersku odgovornost (imate pravo da podelite zadatke asistentima i pomonicima, kandidatima na obuci i staistima), kontroliete proces medicinske nege i komunicirate sa lekarima, rodbinom i svima koji su ukljueni u proces nege i leenja.Pretpostavlja se da elite da se dalje usavravate i obrazujete u Nemakoj. Sa jedne strane, mora se osigurati da ete pruiti visok nivo profesionalizma u oblasti nege, kao i da ete najnovija znanja i dostignua iz oblasti nege ukljuiti u svoj rad, kako bi nivo kvaliteta Vaeg rada rastao iz dana u dan.Sa druge strane, postoji veliki broj dodatnih programa za kvalifikaciju (kratkoroni ili dugoroni, ak do nekoliko godina), koji su na raspolaganju medicinskim sestrama, uz pomo kojih mogu postati dodatno obuene i specijalizovane (na primer za intenzivnu negu, pomo u operacionoj sali, mentor kandidatima na obuci, obueni radnik za gerontopsihijatrijske pacijente). Takoe je mogue obuiti se za posebne vrste zadataka ili podruja rada (kao to je higijena, zatita podataka, integracija). U firmama koje pruaju sve ove vrste obuke sa DEKROM, postoji veliki broj profesionalnih medicinski sestara iz inostranstva, koje su dole u Nemaku kao obueni radnici i nastavile svoju karijeru, pa sada rade u menadmentu i na rukovodeim pozicijama na odeljenjima, u zdravstvenih slubama i starakim domovima. One su dokaz da je ameriki san o tome kako pera sudova postaje milioner, mogue ostvariti i u Nemakoj, dodue na neto drugaiji nain. Prihodi i plata profesionalne medicinske sestre zavise od razliitih faktora. Neto iznos ili suma koja se prebacuje na raun prema platnom listiu, nakon to su odbijeni svi porezi i doprinosi za medicinske setre, nije ista u celoj zemlji, a ponekad su te razlike i znatne. Za to postoje sledei razlozi:-Pre svega,zaposleni u veim gradovima (kao to su Hamburg, Minhen, tutgart i Berlin) i velikim urbanim regijama (kao to je Rurska regija) imaju vee plate zbog toga to su trokovi ivota tamo stanarina, prevoz, kapuino, vrti, diskoteke itd. znatno vei. U ruralnim podrujima i u istonom delu Nemake, plate su neto nie, zato to je tamo ivot jeftiniji, mirniji, prirodniji i racionalniji.-Drugo, prihod zavisi i od toga koliko radite da li neko radi puno radno vreme (obino 38,5 do 42 sata nedeljno) ili sa skraenim radnim vremenom (na primer, etiri dana nedeljno, sa 80%radnog vremena).-Tree, plata zavisi od toga koju smenu radite, da li radite praznikom i vikendom. Plate su nie za one koji rade samo od ponedeljka do petka od 7h do 17h, zato to nema dodataka.-etvrto, prihod zavisi od poreza, kao to je na primer koju vrstu poreza su odabrali medicinska sestra i suprunik, koliko dece imaju, da li su venani. U Nemakoj postoje poreske olakice za venane parove i porodice sa decom.-Peto, mesena plata profesionalne medicinske sestre zavisi od platne eme poslodavca. Postoje preduzea, na primer, koja imaju ugovorenu skalu plata sa sindikatom, na osnovu koje se zaposleni isplauju. Na taj nain je plata neto via u odnosu na one zdravstvene ustanove koje ne odeuju plate prema ovakvoj skali. Ovde je potrebno naglasiti da, novac nije jedini faktor koji odreuje koliko je zaposleni zadovoljan svojim poslom u nekom preduzeu (starakom domu, klinici). Podjednako je vaan i odnos uprave i rukovodilaca prema zaposlenima, kakve povlastice zaposleni moe imati, koliko je posao udaljen od kue, da li je posao zabavan, kako se slaete sa kolegama, gde ive va suprunik i porodica, koliko se dobro oseate u novom okruenju i hiljadu drugih stvari.Nove inostrane profesionalne medicinske sestre dobijaju ugovore na neodreeno (koji nisu vremenski ogranieni). Ovo su takoe ugovori sa punim radnim vremenom, ali postoje razlike u pojedinanim sluajevima.Veina ugovora o radu u Nemakoj sadri i klauzulu o probnom periodu, prema kojoj su prvih est (ili devet) meseci rada, probni rad. To je neka vrsta faze testiranja. Razlog za to je da se zaposleni i poslodavac (zdravstveno preduzee) upoznaju. Tokom probnog perioda, poslodavac moe videti da li nova medicinska sestra ima odgovarajue sposobnosti i kompetencije, koje su potrebne za uspeno obavljanje posla na dui period, na klinici ili u starakom domu. Kada probni period istekne, ugovor o radu automatski postaje trajan.U svakoj ustanovi zagarantovan je period obuke, u toku koga novi radnik moe da se uklopi, da se upozna sa procesom rada, sistemom i osobenostima, da se zblii sa buduim kolegama i lanovima tima i da pita sve ono u ta nije siguran ili to ga zabrinjava. Zbog toga je neophodno biti otvoren, radoznao i pokazati elju za uenjem i upoznavanjem sa novom situacijom, ivotnim i radnim okruenjem.4.3 Nemaka i Nemci4.3.1 ivot u Nemakoj - neke informacijeNije mogue ovde dati potpuni opis Nemake, sa svim razliitim aspektima. Osnovne informacije, koje slede, slue samo kao primer.Nemaka na prvi pogled12Savezna Republika Nemaka se nalazi u srcu Evrope i ona je kosmopolitska, demokratska zemlja, sa velikom tradicijom i aktivnim savremenim ivotom. Nemaka ekonomija je jedna od najjaih u svetu, i predstavlja okruenje koje je usmereno na istraivanja i inovacije. U isto vreme kulturni ivot je dinamian i kreativan. Sa 81 milionom stanovnika, Nemaka predstavlja najmnogoljudniju zemlju Evropske unije.Drava: u centru EvropeNemaka se granii sa devet drava. Teritorija Nemake obuhvata 357.021 km2. Prostire se od Baltikog mora na severu, do Alpa na jugu. Neke od najduih evropskih reka Rajna, Dunav i Elba protiu kroz Nemaku. Priroda Nemake je izuzetno raznovrsna i lepa: brda i planine, jezera, ume i nekih 2389 km obale du Severnog i Baltikog mora. ________________

12 see http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/; Deutschland im berblickIstorija: slomovi i novi poeciNemaki put ka slobodnoj demokratiji i funkcionisanju parlamentarnog sistema, obeleen je istorijskim slomovima: meu njima su pad martovske revolucije (1948.) i Vajmarska Republika (1919.-1933.), a naroito potresi izazvani nacionalnim socijalizmom, holokaustom i Drugim svetskim ratom (1933.-1945.). Jedna od posledica Drugog svetskog rata je podela Nemake na Saveznu Republiku Nemaku i Demokratsku Republiku Nemaku (GDR). Mirnom revolucijom stanovnitva GDR sruen je Berlinski zid 1989.godine i to je dovelo do ujedinjenja Nemake 3.oktobra 1990.Politika: demokratski partner u svetuOd 1949. Savezna Republika Nemaka je federalna drava koja poiva na osnovama parlamentarne demokratije. Sastoji se od 16 saveznih pokrajina od kojih svaka ima svoj ustav, parlament i vladu. Pored nemakog Bundestag (saveznog parlamenta), Bundesrat (savezno vee), zajedno sa delegatima iz nemake vlade takoe uestvuje u zakonodavnim procesima na saveznom nivou. Ustav predstavlja pravnu i politiku osnovu vlade. On povezuje zakonodavstvo sa ustavnim poretkom. Od izuzetne vanosti je ustavno pravo. Nemaka podrava mir, demokratiju i ljudska prava, kao i zatitu prirodne sredine i klime irom sveta, u saradnji sa evropskim i prekookeanskim partnerima. Nemaka je lanica vanih evropskih i drugih meunarodnih organizacija. Savezna Republika Nemaka je osniva Evropske unije (EU) i od 1973.godine punopravna lanica Ujedinjenih nacija(UN).Ekonomija: mono pozicioniranje na globalnom trituNemaka je najvea nacionalna ekonomija u Evropskoj uniji i etvrta najvea u svetu, posle SAD-a, Kine i Japana. U svetu je druga po izvozu. Nemake kompanije imaju odlinu reputaciju u celom svetu. Krilatica ,,proizvedeno u Nemakoj sinonim je kvaliteta, inovativnosti i unapreenih tehnologija. Pored dobro pozntih globalista, mnogi trini lideri iz sektora malih i srednjih preduzea, takoe ostavljaju svoj trag u nemakoj ekonomiji, koju predvodi industrija. Vane grane industrije su auto industrija, mainska industrija, elektro industrija, tehnologija zatite prirodne sredine i nano tehnologija. Nemaka je privlana lokacija za strane investitore. 500 najveih svetskih kompanija ima svoje predstavnitvo u Nemakoj, zajedno sa nekih 45 000 stranih kompanija.Nauka: inovativna zemlja obrazovanja i istraivanja Nemaka je zemlja ideja. Obrazovanje i nauka, istraivanje i razvoj sve je od kljunog znaaja. Postoji preko 370 univerziteta i visokokolskih institucija u Nemakoj, to je ini najprivlanijim mestom u svetu za inostrane studente, posle SAD-a i Velike Britanije. Meu evropskim dravama Nemaka je na prvom mestu po broju patenata, a u svetu je jedna od tri vodee zemlje po pitanju inovacija, zajedno sa Japanom i SAD. Od 80 nominovanih za Nobelovu nagradu iz Nemake, dobilo ju je njih 68, za dostignua u oblasti prirodnih nauka.

Drutvo: ivopisna raznolikostNemaka ima 81 milion stanovnika, od kojih je 15 miliona doseljenika - ljudi koji su sami emigrirali u Nemaku, ili su emigrirali njihovi rotelji ili baba i deda. Meu njima su stranci, povratnici u domovinu i naturalizovani graani, koji imaju nemako dravljanstvo. U Nemakoj ima vie ena nego mukaraca. 2013.godine, registrovan je najvei broj imigranata do sada. Veina njih je iz EU, uglavnom iz Poljske, Italije i panije. Iz Istone Evrope, ljudi su uglavnom dolazli iz Hrvatske i Rumunije, broj Maara i Bugara je uglavnom nepromenjiv. Ljudi su takoe dolazili iz Afrike (uglavnom iz Egipta, Libije i Somalije) i Azije, a dobrodoao je i znatno vei broj radne snage i strunjaka. Zbog toga je druvo raznoliko, sa razliitim stilovima ivota i etniko-kulturnim obelejima. Upkos promenama u drutvu, porodica je i dalje osnovni stub drutva. Mnogi ljudi imaju dobro obrazovanje, visok ivotni standard, po meunarodnim merilima i adekvatne mogunosti za oblikovanje sopstvenog ivota.Kultura i jezik: bogata tradicija i kreativna sadanjostNemaka je zemlja pesnika i mislilaca, a i svetski poznatih kompozitora, kao to su: Gete, iler i Tomas Man, takoe Bah, Vagner i Betoven, da navedemo samo neke. Kulturi je tradicionalno pridavan veliki znaaj i ona ima mnogo aspekata: Nemaka ima oko 300 pozorita i 130 profesionalnih orkestara, zatim 630 muzeja umetnosti, sa meunarodnim izlobama, koje se stalno obnavljaju. Sa oko 94000 novih knjiga i reizdanja, koja se objavljuju svake godine, Nemaka je meu zemljama knjiga. Savremeno slikarstvo je traeno u celom svetu, a nemaki film doivljava ponovni uspeh u mnogim zemljama irom sveta. U proseku 120 miliona ljudi govori nemaki jezik, kao maternji, i velikom broju ljudi u Evropskoj uniji je takoe maternji jezik. U svetu, nekih 17 miliona ljudi trenutno ui nemaki, kao strani jezik, u razliitim institucijama.Nain ivota: visok ivotni standardNemaka je moderna i otvorena zemlja sa visokim ivotnim standardom, na koji u velikoj meri utie multinacionalna raznolikost. Nemaka moe da ponudi uivanje u ivotu i kulturu svakodnevice: kuhinja poseduje regionalnu raznolikost i ima najvei broj restorana sa tri zvezdice, posle Francuske. Vinari iz 13 razliitih vinarskih regija imaju velike koliine vina visokog kvaliteta, a nemaki rizling je veliki meunarodni hit. Nemaka je takoe popularna turistika destinacija privlana za brojne goste iz inostranstva. Pored prestonice Berlina i istorijskih i kulturnih znamenitosti, postoje i druge atrakcije za one koji ele da svoj odmor provedu u Nemakoj, kao to su ambiciozni koncerti, festivali i vani sportski dogaaji. Nemaka ima 14 nacionalnih parkova, 101 prirodni park i 15 prirodnih rezervata. Moda i dizajn su na visokom nivou, a nemaki kreativni profesionalci su podjednako uspeni u svojim oblastima, kao to su nemake arhitekte, od kojih su se mnogi specijalizovali za dizajn odrivih zgrada.Socijalna sigurnostU Nemakoj postoje visoko razvijeni sistemi socijalne zatite (penziono i zdravstveno osiguranje, osiguranje za dugoronu negu i osiguranje u sluaju nezaposlenosti), koje finasiraju delom zaposleni, a delom poslodavac.Ovo je takoe vano: Nemaka je gostoljubiva zemlja. Broj inostranih boravaka je oko 55 miliona. Svi vole da dou u Nemaku i Nemci misle da je to fantastino. Oni se oduevljavaju ljudima, koji dolaze u njihovu zemlju i ive zajedno sa njima.

Vie detaljnijih informacija o Nemakoj, ljudima, zemlji itd. moe se nai putem sledeih linkova:injenice o Nemakoj:

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/inhaltsseiten-home/links.htmlVodi za ivot u Nemakoj:http://www.make-it-in-germany.com/leben/Imigracija u Nemaku:http://www.bamf.de/DE/Startseite/startseite-node.html4.3.2 Nemci kao kolegeModa je dobro znati poneto unapred o Nemcima i njihovoj kulturi. Kao i kod drugih nacija i naroda, tako i kod Nemaca postoje glavni kulturni standardi i obrasci ponaanja, koji mogu posluiti kao orjentir i objanjenje, a to o Nemacima u radnom okruenju kau njihove kolege drugih nacionalnosti.Evropski narodi misle, na primer, da su Nemci dobro organizovani, korektni i pomalo sitniavi, pouzdani, pristupani i drueljubivi.

U radnom okruenju navedene su sledee karakteristike : Skoncentrisani na zadatak: u timskom radu u oblasti medicinske nege (i interakciji kao rezultatu tog rada) fokus je na zadatku, ulogama razliitih uesnika i njihovim profesionalnim kompetencijama. Podjednako je vano, sve zapisivati, svesti diskusije na racionalne analize i komunicirati sa vrlo malo emocija. askanje i lini odnosi nisu u prvom planu, ono to je vano je trenutna situacija, a time i profesionalni odnosi. Potovanje pravila i struktura: to daje orjentir, omoguava kontrolu i minimalizuje rizik u ostvarivanju postavljenih ciljeva, na optimalan nain. Sa jasno odreenim zadacima i detaljnim planiranjem, moe se ostvariti visok nivo kvaliteta.

Zakazivanje: kada su u pitanju privatni i poslovni sastanci, o datumima i rasporedima se dogovara unapred. Spontanost se smatra nerikladnom, u ovakvim situacijama. Zakazivanje slui usklaivanju vie razliitih uesnika i omoguava da se nekoliko ljudi sastane. Spontanost i fleksibilnost ne vladaju nemakom svakodnevicom.

Odvajanje poslovnog i privatnog ivota i racionalnog od emocionalnog: na poslu se radi, a u slobodno vreme ivi; to najee znai da su kolege samo kolege, pa se u tom kontekstu ne oekuje da ete postati prijatelji i da ete otkriti samo mali deo svog privatnog ivota. Tako je posao sveden na nivo injenica, dok oseanja pripadaju privatnom, porodinom ivotu. Kao posledica toga, moe potrajati neko vreme, dok uspostavite bliskije kontakte sa Nemcima. Direktna komunikacija : poeljno je da sve bude jasno, kako ono to je reeno, tako i ono to se razumelo (najbolje u pisanoj formi); ono to se kae, to se i misli. To takoe vai za vee krize i analize problema, a cilj je da se problem rei. Izgovori se ne prihvataju, treba objasniti kako je dolo do greke.13Vgl. dazu: Schroll-Machl, S. (2013): Die Deutschen Wir Deutsche. Fremdwahrnehmung und Selbstsicht im

Berufsleben, GttingenOva lista se moe i dopuniti, ali ona slui da stvori osnovnu sliku o kolegama Nemcima. Moe takoe pomoi da razjasni ono to bi naizgled bilo kritiko, udno ili neoekivano ponaanje, ili da bi se unapred izbegli sukobi, nerviranja i konflikti.Mogue je, naravno, da opisana ponaanja u svakodnevnom ivotu budu sasvim drugaija ili da se pojavljuju samo u odreenoj meri, to je, na sreu, razumljivo.4.3.3 Bezbednost i osiguranje za inostrane zdravstvene profesionalceStandardna ustavna procedura osiguranja primenjuje se na strance koji su zaposleni u Nemakoj. To znai da ako ste zaposleni u nemakom preduzeu i primate nadoknadu (lini dohodak, platu), onda su zdravstveno osiguranje, osiguranje za dugoronu negu, penzijsko osiguranje i osiguranje u sluaju nezaposlenosti, obavezni. To vai, bez obzira na to, imate li plavu kartu ili neku drugu vrstu dozvole ili ste jednostavno doli u zemlju (po principu slobodnog kretanja radnika, na osnovu evropskog zakona i ugovornog prava).4.3.3.1 ema zdravstvenog osiguranjaDa bolest ne bi predstavljala finansijski rizik, osiguravajue kompanije osiguravaju svoje lanove (ukljuujui i inostrane profesionalne medicinske sestre) i njihove porodice u sluaju bolesti. Po pravilu, obavezni ste da se osigurate ako ste zaposleni u Saveznoj Republici Nemakoj, to znai da je osoba automatski pokrivena obaveznim zdravstvenim osiguranjem (sve dok bruto iznos plate ne prelazi odreeni limit, to nije sluaj u oblasti medicinske nege). Osiguranici mogu da biraju kod koje osiguravajue kompanije ele da se osiguraju. Trenutno postoji oko 130 razliitih osiguravajuih kompanija.

Obavezno zdravstveno osiguranjeObavezno zdravstveno osiguranje se u najveoj meri finansira iz mesenih doprinosa svojih osiguranika. Visina doprinosa zavisi od finansijske sposobnosti lanova i automatski se odbija od plate. Uobiajena stopa doprinosa je 15,5%. Doprinose plaaju zajedno poslodavac (7,3% doprinosa) i zaposleni (8,2% doprinosa). to su vei prihodi, vei je i pojedinani doprinos.Obavezno zdravstveno osiguranje nudi irok spektar beneficija. Osiguranici mogu da biraju lekare i stomatologe u Nemakoj.

lanstvo u emi osiguranja obezbeuje zagarantovano pravo na medicinski i bolniki tretman, na primer. Beneficije su u vidu plaenog bolovanja ili porodiljske nadoknade. Beneficije u sluaju bolesti su: medicinske i stomatoloke usluge, bolniko leenje, lekovi, zavoji, terapija (na primer masae ili pomagala, kao to su sluni aparati i invalidska kolica) ili pomo u kui, u sluajevima gde je dete mlae od 12 godina, a osiguranik mora da se hospitalizuje i ne moe vie da vodi brigu o domainstvu. Ako zaposleni iz inostranstva dovodi i svoju porodicu u Nemaku, mogue je da za lanove koji nemaju sopstvene prihode, dobije besplatno osiguranje. Ako lanovi porodice imaju sopstvene prihode ili ive u inostranstvu, nije mogue dobiti porodino osiguranje, prema nemakom zakonu.

Za sva dodatna pitanja, najbolje je kontaktirati razliite osiguravajue kompanije u Nemakoj, gde je na raspolaganju mnotvo saveta.Pri izboru osiguravajue kompanije moe pomoi i budui poslodavac ili strunjak za integraciju.4.3.3.2 ema penzijskog osiguranjaNa osnovu nemake eme penzijskog osiguranja, svi oni koje je neko drugi zaposlio (samim tim i medicinsko osoblje iz inostranstva) su obavezno osigurani. Penzijsko osiguranje obezbeuje celoivotnu zatitu od finansijskog rizika i u sluaju smanjenja radne sposobnosti, u starosti i u sluaju smrti.

Osiguranici su zaposleni, kandidati na obuci, kao i nezaposleni (tj.domaice, odnosno porodica) i roditelji (majka ili otac) tokom prvih godina deteta (za decu roenu nakon 1.januara 1992.do tree godine starosti).

to se tie inostranih medicinskih sestara, postoje razliiti zahtevi koje je potrebno ispuniti u odnosu na ugovorne strane u pitanju. Iz tog razloga svaki osiguranik proverava da li, u skladu sa nacionalnim zakonskim odredbama, ima pravo na penzijsko osiguranje i da li se penzija isplauje, kao to je sluaj. Mogue je da inostrani profesionalci primaju penziju iz razliitih zemalja, u zavisnosti od toga gde je period osiguranja zavren. Zato ne postoji ukupna penzija ili ,,evropska penzija. Iz tog razloga, nije mogue dati vie detaljnijih informacija o tome ovde.Da bi se dobila nemaka penzija potrebno je da se ispune odreeni uslovi, kao to je starosna granica ili plaeni doprinosi za odreeni minimalni period, takozvani period ekanja. Ovaj period se razlikuje u zavisnosti od razliitih prava na penziju. Za nemaku starosnu penziju, za dugorono osigurane, taj period je 35 godina, dok je za standardnu penziju samo 5 godina. Tokom perioda pre penzije, moraju se plaati obavezni doprinosi za emu penzijskog osiguranja, zajedno sa obaveznim doprinosima socijalnog osiguranja i osiguranja druge vrste. U skladu sa evropski zakonom, period osiguranja u Nemakoj se sabira sa bilo kojim periodom osiguranja u nekoj drugoj dravi EU, da bi se dobio minimalni period osiguranja, to znai da se pri proveravanju ispunjenosti zahteva, druge drave EU ili drave iz ugovora, mora uzeti u obzir period osiguranja u Nemakoj.4Postoje izuzeci u nekim novijim ugovorima, kao to je ugovor sa Brazilom. Ovaj novi ugovor dozvoljava sabiranje perioda osiguranja u nekoliko drava lanica sa periodom osiguranja drave iz ugovora. Periodi osiguranja u dravama, sa kojima Savezna Republika Nemaka nema ugovor o socijalnom osiguranju15 ne mogu se sabrati sa periodom osiguranja u Nemakoj, da bi se na taj nain ostvarile beneficije.

Pored toga, uslovi za dobijanje penzije, kao to je starosna granica ili invaliditet, zavise od vaeeg nacionalnog zakona. Mogue je da u jednoj dravi ve postoji pravo na penziju, dok u drugoj dravi ti uslovi jo nisu ispunjeni, na primer, mogue je da je starosna granica u toj zemlji vea. Detaljnije informacije, saveti i pomo se mogu dobiti u naim informativnim i savetodavnim centrima ili u regionalnim osiguravajuim kompanijama.Vie informacija na:

http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Navigation/0_Home/home_node.html4.3.3.3 Sistem dravne podrke deciNemaka drva prua podrku porodicama, omoguavajui irok spektar pomoi, delom kroz novane nadoknade i poreske olakice. Dobra briga o deci i rano obrazovanje su zagarantovani odgovarajuom negom visokog kvaliteta i (slino kao u zdravstvenom sektoru) imaju iroku mreu podrke. Veoma je vano obdanite, fleksibilno i prilagoeno porodici, naroito za decu u prve tri godine ivota. Poto je Nemaka zemlja imigracije, normalno je da postoji sve vie i vie porodica sa decom razliitih nacionalnosti, koji govore razliitim jezicima i imaju razliito poreklo. Danas, skoro svaka etvrta porodica ima jednog lana koji potie iz druge zemlje ili ima dravljanstvo druge zemlje 35% dece mlae od 5 godina je inostranog porekla. Da bi se promovisala integracija u nemako drutvo, velika panja se poklanja obrazovanju u ranom detinjstvu, dobrom poznavanju jezika i uspenoj kasnijoj integraciji u radno okruenje. Sa time dolazi i podjednako pravo na obrazovanje, podrku i razvoj. Naroito je vano obrazovanje dece u obdanitima, gde se postavljaju osnove uenja nemakog jezika od najranijeg doba i osnove za ostvarivanje prava na kasnije mogunosti obrazovanja. Poznavanje jezika i mogunosti obrazovanja u najranijem uzrastu pomau u minimalizaciji postojeih razlika nivoa obrazovanja izmeu nemake dece i dece imigranata.to se tie finasija, postoji veliki broj subvencija i poreskih olakica, na primer, za porodiljsko odsustvo, deiji dodatak, roditeljski dodatak, roditeljsko odsustvo ili poreske olakice za decu ili poreske olakice za cenu obdanita. Tri primera za ovo su:

Trudnice, na primer, primaju naknadu za porodiljsko odsustvo tokom porodiljskog odsustva, koje poinje est nedelja pre poroaja i zavrava se osam nedelja nakon poroaja. Tokom ovog perioda ena ne mora da radi i prima do 13 evra dnevno iz fonda zdravstvenog osiguranja ili iz fonda kompanije za zdravstveno osiguranje, ostatak prihoda pokriva poslodavac, da ne bi bilo nikakvih finansijskih gubitaka.Za uzvrat, drava isplauje deiji dodatak za decu do 18 godina starosti (to je mogue produiti ako je dete na obuci, studira ili je, u najgorem sluaju, nezaposleno). Za prvo dete iznos je 184 evra meseno, a za svako sledee dete iznos se poveava.Ako profesionalne medicinske sestre ele da uzmu odsustvo sa posla i da budu sa svojim detetom dok je malo, postoji roditeljski dodatak, koji iznosi 67% od plate, sa gornjom granicom do 1800 evra. Moete dobijati roditeljski dodatak, ak i ako pomalo radite dodatno. Otac ili majka mogu dobijati roditeljski dodatak 14 meseci, a roditelji mogu meusobno podeliti vreme odsustva sa posla radi brige o detetu.Za vie informacija:

http://www.familienratgeber.de/selbstbestimmt_leben/familie_partnerschaft/staatliche_hilfe.php5. Dolazak i ivot DEKRA i novi poslodavac u Nemakoj e srdano doekati profesionalnu medicinsku sestru iz inostranstva i pomoi joj u integraciji.To poinje sa planiranjem i koordinacijom transfera u Nemaku, a u zavisnosti od drave i obuke ili sistema kvalifikacija, moe se organizovati zajedniki put u Nemaku za celo odeljenje. Ovo takoe zavisi od mnogo faktora, kao naprimer od toga koliku podrku je nemako preduzee spremno da ponudi. Takodje se razmatraju i elje same medicinske sestre. Ako na primer, medicinska sestra dolazi iz Maarske u Nemaku, sa porodicom i stvarima, potrebno je drugo reenje, drugaije nego kada putuje sama do novog poslodavca i eka da proe prvih est meseci probnog rada i da pronae odgovarajui smetaj za porodicu koja e doi. Drugaije je kada dolazi medicinska sestra iz Azije, koja uglavnom dolazi avionom, nego kada dolazi medicinska sestra iz Evrope, koja uglavnom dolazi autom. Razlike postoje od sluaja do sluaja.Za nas u DEKRI vano je da budui poslodavci budu proaktivni u odnosu na zaposlenog koji se mora integrisati. Cilj je da osnovni parametar bude dobrodolica, tako da je lake smestiti se i prihvatiti ivot i rad na najbolji mogui nain, kako bi osoba mogla biti zadovoljna svojim novim ivotom.

Za one koji su zainteresovani, DEKRA ima brojne ponude za pomo i prilagoavanje. Meutim, svaka klinika/bolnica i svaki staraki dom/kuna nega, odluuje koje od pojedinanim mera e biti na raspolaganju novim radnicima. Osim toga, svaka osoba ima razliite zahteve za pomo i podrku. 5.1 ivotno okruenje Kada medicinske sestre iz inostranstva stignu u Nemaku, prva podrka koju dobijaju je nametaj za dobrodolicu. Tu postoje razliite mogunosti u svakom pojedinanom sluaju, u zavisnosti od, finansijskog stanja, regije u Nemakoj ili od same medicinske sestre.Poslodavac Primer: postoje klinike, koje u svom sklopu imaju i stanove kao i staraki domovi sa istim. Tu novo osoblje moe nai privremeni smetaj, a nakon nekog vremena da nae sebi odgovarajui smetaj. FinansijePrimer: u zavisnosti od toga koliko novca imate na raspolaganju, veliki skup ili opremljen stan (neto veoma retko u Nemakoj) se moe iznajmiti. Regije u Nemakoj Primer: u Minhenu je veoma teko i izuzetno skupo pronai stan. Sa jedne strane, stambena ponuda je prilino ograniena, a sa druge strane to dovodi do jako visokih stanarina. Poreenje cena iznajmljivanja stanova (evro po kvadratnom metru):

Stan 2013MinhenBerlinBad Elster (Saksonija), oko 4000 stanovnikaSchwbisch Gmnd (Baden-Wrttemberg), oko 61000 stanovnika

veliina: 30 m2 bez komunalija17.98 / m212.80 / m23.97 / m27.97 / m2

veliina: 60 m2 bez komunalija13.08 / m29.19 / m23.97 / m27.39 / m2

Medicinska sestra koja dolazi samaPrimer: velika je razlika kada medicinska sestra u Nemaku dolazi sama ili sa porodicom i kunim ljubimcima i to svojim autom. Shodno tome, razliiti su i zahtevi koje treba uzeti u obzir.U idealnom sluaju, o svim ovim pitanjima treba zajedniki prodiskutovati, kako bi se sve razjasnilo unapred tokom obuke/dodatnih kvalifikacija.U nekim sluajevima, kuni ljubimci se mogu dovesti u Nemaku. Ovo se takoe mora razjasniti u svakom pojedinanom sluaju.5.2 SmetajU drutvenim preduzeima, najee ima drugih zaposlenih, koji su uspeno proli slian put integracije. Oni mogu biti neko za kontakt ili savet. Mnogo ee, klinike, bolnice i staraki domovi imaju specijalizovano osoblje za pomo pri dolasku inostranih obuenih radnika, koje je na raspolaganju da odgovori na pitanja i otkloni nedoumice i koje moe pomoi u sporom procesu smetanja. Nove kolege nailaze na razumevanje i pomo zaposlenih. Da bi pripremila dolazak novih ljudi i da bi im pomogla u fazi smetaja DEKRA moe poslodavcima obezbediti vodie za nove zaposlene, uz naplatu. Ova usluga se moe iskoristiti u zavisnosti od preduzea. Moda klinika ili staraki dom uspeno organizuje integraciju novih radnika iz inostranstva.6. ZakljuakOvaj prirunik je napravljen sa namerom da prui svim zainteresovanim stranama, poetnu, grubu sliku itavog projekta.17 Prikazane su realne mogunosti za inostrane medicinske sestre u Nemakoj. Odlukom da doete u Nemaku, dobijate siguran posao, redovnu platu, socijalno osiguranje i mogunost za visok ivotni standard. To je mogue ne samo za zaposlenog, ve i za celu porodicu. Preduslov je da medicinska sestra uloi dosta truda i elje u uenje, strpljenja i linog napora.Na sreu, moe se pokazati da se uloeni trud moe i hoe isplatiti.Sa nama ste na sigurnom.

EKSPERT ZA MIGRACIJE U OBLASTI ZDRAVSTVA

Osnovne informacije za kandidate

Meunarodna obuka za staratelje u dravama EU i dravama koje nisu lanice EU

DEKRA Akademie GmbHHandwerkstrae 1570565 Stuttgartwww.dekra-akademie.deAutor:Dr. Sascha Buchinger

Stuttgart, 07.2014 DEKRA Akademie GmbHVerzija broj : 01.01

14Treba napomenuti da se sabiranje perioda osiguranja primenjuje samo na drave lanice EU ili kada su pitanju drave koje imaju ugovor sa Saveznom Republikom Nemakom,ali ne i meu samim tim dravama.Ako ste,na primer radili u Saveznoj Republici Nemakoj,Velikoj Britaniji,Irskoj i Kanadi,period osiguranja u Nemakoj se moe sabrati sa periodom u Britaniji i Irskoj,prema evropskom zakonu,a period osiguranja u Nemakoj i Kanadi se moe sabrati u skladu sa nemako-kanadskim ugovorom.Sabiranje svih perioda(nemakog,britanskog,irskog i kanadskog),da bi se dobilo potrebnih 35 godina,nije mogue.

15 Potpisivanjem ovih ugovora,Savezna Republika Nemaka je povezana sa sledeim zemljama,u pitanjima koja se odnose na penzije: Australija, Bosna i Hercegovina, Brazil,Kanada i Kvebek, ile,Indija,Izrael,Japan,Kosovo, Makedonija,Crna Gora, Maroko, Srbija,Juna Koreja,Tunis,Turska,Urugvaj,SAD;

Savezna Republika Nemaka je sklopila i posebne ugovore sa sledeim dravama:Narodna Republika Kina,Indija

16 Videti HYPERLINK "http://www.immowelt.de/immobilienpreise/mietspiegel"http://www.immowelt.de/immobilienpreise/mietspiegel;

17 Treba napomenuti su sve navedene informacije podlone promenama.

PAGE