Click here to load reader

Preuzmite detaljan program

 • View
  227

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Preuzmite detaljan program

 • XXXI

  TIMOKIMEDICINSKIDANI

  PROGRAM

  Zajear,1719.maj2012.

  www.sldzajecar.org.rs

 • Poasniodbor

  Prof.drRadojeoloviProf.drNedeljkoRadloviProf.drarkoPaviProf.drNebojaPaunkoviProf.drDragiaFilimonoviPrim.Drsc.medPetarPaunoviDrsc.medJovankaFilimonoviDrsc.medSrekoNikoliPrim.drRadoikiPrim.drJovanProti

  NauniodborPredsednikPrim.drsc.medDuanBastalanovi:Prof.drNebojaPaunkoviPrim.drsc.medeljkaAleksiMr.sc.medBiserkaTirmentajnJankoviMr.sc.medDanijelaNikoliMr.sc.medVladimirMitovMr.sc.med.BratimirkaJelenkoviMr.sc.medMiodragoreviMr.sc.medPredragMaruiMr.sc.medAleksandarAleksi

  Organizacioniodbor

  Predsednik

  Primmr.sc.BratimirkaJelenkovi

  lanoviPrim.drsc.medDuanBastaPrim.dr.sc.medeljkaAleksiMrsc.medAleksandarAleksiMr.sc.medVladimirMitovMr.sc.medPredragMarui

  drEmilVlajidrZoranJelenkovi

  drVeraNajdanoviMandidrVesnaPetkovi

  drAleksandarPetrovidraklinaDamjanovi

 • XXXITIMOKIMEDICINSKIDANI

  www.sldzajecar.org.rs Zajear,1719.maj2012.

  3

  ORGANIZATORI

  SrpskoLekarskoDrutvoPodrunicaZajear

  ZdravstveniCentarZajear

  SpecijalnaBolnicazarehabilitaciju"Gamzigrad",

  GamzigradskaBanja

  Zavodzajavnozdravlje"Timok",Zajear

  SUORGANIZATORIAgencijaEASYTRAVEL,Ni

 • XXXITIMOKIMEDICINSKIDANI

  Zajear,1719.maj2012. www.sldzajecar.org.rs

  4

  SPONZORI

 • XXXITIMOKIMEDICINSKIDANI

  www.sldzajecar.org.rs Zajear,1719.maj2012.

  5

  etvrtak,17.maj2012.

  SATELITSKISIMPOZIJUM:HITNASTANJAUSVAKODNEVNOMRADU

  Mestoodravanja:AmfiteatarDomaZdravljauZajearu,Rasadnikabb.08:0009:00 REGISTRACIJAUESNIKA09:0009:1 SVEANOOTVARANJE09:1509:30 TESTPROVEREZNANJA"ULAZNITEST"09:3010:00 Drsci.medTatjanaMilenkovi:AKUTNAADRENALNAINSUFICIJENCIJAKOD DECE(Predavanje)10:0010:10 Drsci.medTatjanaMilenkovi:AKUTNAADRENALNAINSUFICIJENCIJAKOD

  DECE(Reavanjeklinikihproblema)10:1010:40 Ass.mrscimedMajaorevi:AKUTNATROVANJAKODDECE(Predavanje)10:4010:50 Ass.mrscimedMajaorevi:AKUTNATROVANJAKODDECE(Reavanje klinikihproblema)

  10:5011:0 KAFEPAUZA

  11:0011:30 Prof.drsc.farm.VesnaKilibarda:AKUTNATROVANJALEKOVIMA(Predavanje)11:3012:00 Ass.drsc.farmSneanaorevi:ULOGASALIVEUPRAENJUKONCENTRACIJA

  ANTIEPILEPTIKAUBOLESNIKANATERAPIJIIUAKUTNIMTROVANJIMAOVIMLEKOVIMA(Predavanje)

  12:0012:40 Prof.drGoranJovanovi:SAVREMENIPRISTUPIRIZINIMBOLESNICIMAU STOMATOLOKOJPRAKSI(Predavanje)12:4013:00 KAFEPAUZA13:0013:30 DocdrDuanuri:DELIRIJUM,DEFINICIJE,TERMINOLOGIJA, PATOFIZIOLOGIJA(Predavanje)13:3014:00 Prof.drsci.farm.VeselaRadonji:DELIRIJUM,LEKOVIKOJIGAMOGU UZROKOVATI(Predavanje)14:0014:30 Doc.drSranMilovanovi:DELIRIJUM,DIJAGNOZA,DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA,LEENJE(Predavanje)14:3015:30 PAUZAZARUAK15:3016:00 ProfdrLjubomirPanajotovi:OPEKOTINE,PREVENCIJAILEENJE(Predavanje)16:0016:30 MrscimedAleksandarAleksi:NEKAODHITNIHSTANJAU ENDOKRINOLOGIJI(Predavanje)16:3016:45 MrscimedAleksandarAleksi:NEKAODHITNIHSTANJAU ENDOKRINOLOGIJI(Reavanjeklinikihproblema)

  16:4517:00 KAFEPAUZA

  17:0017:30 Prim.mrscimedMiodragorevi:AKUTNEKOMPLIKACIJEDIJABETESA (Predavanje)17:3017:45 Prim.mrscimeddrMiodragorevi:AKUTNEKOMPLIKACIJEDIJABETESA (Reavanjeklinikihproblema)17:4518:15 Prim.mrscimedBratimirkaJelenkovi:AKUTNEKOMPLIKACIJEDIJABETESA KODDECEIMLADIH(Predavanje)18:1518:30 Prim.mrscimeddrBratimirkaJelenkovi:AKUTNEKOMPLIKACIJEDIJABETESA KODDECEIMLADIH(Reavanjeklinikihproblema)18:3019:00TESTPROVEREZNANJA"IZLAZNITEST"19:0019:30DODELASERTIFIKATA.SVEANOZATVARANJE

 • XXXITIMOKIMEDICINSKIDANI

  Zajear,1719.maj2012. www.sldzajecar.org.rs

  6

  Potovanekoleginiceikolege

  XXXITIMOKIMEDICINSKIDANIsunaosnovuodlukeZDRAVSTVENOGSAVETASrbije,br.153021025/201101od15.11.2011.godine,akreditovanipodrednimbrojemA13693/11,kaoDomaisimpozijumprvekategorije.

  CILJNAGRUPA.Lekari,StomatoloziTRAJANJENASTAVEUSATIMA:15satiBROJBODOVAZAPREDAVAA:13BROJBODOVAZAUSMENUPREZENTACIJUNASIMPOZIJUMU:11BROJBODOVAZAPOSTERPREZENTACIJUNASIMPOZIJUMU:9BROJBODOVAZAPASIVNOUEE:7SimpozijumHITNASTANJAUSVAKODNEVNOMRADUjenaosnovuodlukeZDRAVSTVENOGSAVETASrbijebr.15302321/201201,od01.03.2012.godine,akreditovanpodrednimbrojemA11171/2012,kaoDomaikursprvekategorije.CILJNAGRUPA.Lekari,Stomatolozi,FarmaceutiBROJBODOVAZAPREDAVAA12BROJBODOVAZASLUAOCE6

 • XXXITIMOKIMEDICINSKIDANI

  www.sldzajecar.org.rs Zajear,1719.maj2012.

  7

  Petak,18.maj2012.

  XXXITIMOKIMEDICINSKIDANIMestoodravanja:AmfiteatarDomaZdravljauZajearu,Rasadnikabb.

  08.0009.00Registracijauesnika(RegistracijauesnikabiemoguazasvevremetrajanjaTMD)

  09.0009.40SVEANOOTVARANJEXXXITIMOKIHMEDICINSKIHDANA

  Mestoodravanja:AmfiteatarDomaZdravljauZajearu

  RadnoPredsednitvo:Prim.mrscimeddrBratimirkaJelenkovi;PredsednikOrganizacionogodboraPrim.drsc.medDuanBasta,PredsednikNaunogodboradrEmilVlaji,glavniurednikTimokogmedicinskogglasnika

  PozdravnaredrStanislavTadi;DirektorZCZajearPrim.mrscimedBratimirkaJelenkovi;PredsednikOrganizacionogodboraDrsc.medDuanBasta;PredsednikNaunogodbora

  UMETNIKIPROGRAM:AnsamblLAVIRINT

  ________________________________________________________________________

  09:4014.15

  PLENARNAPREDAVANJAMestoodravanja:SalaA(AmfitetarDZZajear)

  09.4010.00Prim.drsc.med.Vojislavuri:ADOLESCENCIJA:ODKREATIVNOSTI DO(AUTO)DESTRUKTIVNOSTI 10.0010.20Prof.drBiljanaKoci:ZNAAJEDUKACIJEZDRAVSTVENIHRADNIKA IZOBLASTIHIVINFEKCIJE10.2010.40ProfdrIvanTasi:SEKUNDARNAPREVENCIJAKORONARNEBOLESTI

  10.4011.40Sesija:KONZERVATIVNAMEDICINAIDIJAGNOSTIKA USMENEPREZENTACIJERADOVA

  Mestoodravanja:SalaA(AmfitetarDZZajear)RadnoPredsednitvo:Prof.drIvanTasi,Prim.drsc.med.Vojislavuri;drscimedDuanBasta

  11.4011.55 KAFEPAUZA

 • XXXITIMOKIMEDICINSKIDANI

  Zajear,1719.maj2012. www.sldzajecar.org.rs

  8

  11:5512.55PLENARNAPREDAVANJA

  (Mestoodravanja:AmfitetarDZZajear)

  11.5512.15Prof.drMajaJovanovi:TERAPIJAHRONICNIHHEPATITISABIC12.1512.35Prof.drMiodragVrbi:PROTEJSKAPRIRODAINFEKTIVNIHBOLESTI12.3512.55Prof.drAleksandarVuksanovi:TRANSPLANTACIJABUBREGA

  12.5513.30Sesija:KONZERVATIVNAMEDICINAIDIJAGNOSTIKA POSTERPREZENTACIJERADOVA

  Mestoodravanja:postersala(niskoprizemljeDomazdravlja)RadnoPredsednitvo:drscimedDuanBasta;drZorkaDimitrijevi;drMarijanaJankovi13.3014.15PAUZAZARUAK

  UPAUZIEBITIORGANIZOVANOOTVARANJEVIIZLOBEFOTOGRAFIJALEKARAFOTOAMATERA"ADMANUMMEDICI",PROGLAENOVOGODINJIPOBEDNIK,

  IDODELJENEPRIGODNENAGRADE

  14:1516.00PLENARNAPREDAVANJA

  (Mestoodravanja:AmfitetarDZZajear)

  14.1514.35Prof.drTatjanaIlle:SAVREMENAPOSTAVKAMEDICINSKIH ISTRAIVANJA14.3514.55Prof.drMirjanaBogavac: BAKTERIJSKEINFEKCIJEGENITALIJA POTENCIJALNIUZROKPREVREMENIHPOROAJA14.5515.20Prof.drZoricaivkovi:UTICAJFAKTORASPOLJNESREDINENARAZVOJ RESPIRATORNIHPROBLEMAKODDECE(SINPHONIEPROJEKATU SRBIJI)15.2015.40Prof.drNevenkaRonevi:DECAIMLADIUKLJUENIUIVOTI/ILIRAD NAULICI15.4016.00Doc.drAleksandraStojadinovi:MENTALNOZDRAVLJEADOLESCENATA

  16.0016.15KAFEPAUZA

  16.1517.15Sesija:PREVENTIVNAMEDICINAIJAVNOZDRAVLJEUSMENEPREZENTACIJERADOVA

  Mestoodravanja:SalaA(AmfitetarDZZajear)RadnoPredsednitvo:Prof.NevenkaRonevi;Doc.drAleksandraStojadinovi;MrscimedBratimirkaJelenkovi

 • XXXITIMOKIMEDICINSKIDANI

  www.sldzajecar.org.rs Zajear,1719.maj2012.

  9

  17.1518.00Sesija:PREVENTIVNAMEDICINAIJAVNOZDRAVLJE POSTERPREZENTACIJERADOVA

  Mestoodravanja:postersala(niskoprizemljeDomazdravlja)RadnoPredsednitvo:Prim.drVeraNajdanoviMandi;drMilaOtaevi,drDraganaPetoviKeni

  18.0018.30

  OTVARANJEIIISMOTRELIKOVNOGSTVARALATVA"ALTEREGO"

  20.30SVEANAVEERAMestoodravanja:hotel"KASTRUM"Gamzigradskabanja

  Subota,19.maj2012.

  09.0009.20UVODNOPREDAVANJEProfdrLjubomirPanajotovi:MELANOMKOEEPIDEMIOLOGIJA, ETIOLOGIJA,FAKTORIRIZIKAIPREVENCIJANASTANKA

  09.2010.20Sesija:HIRURGIJAISRODNEGRANEUSMENEPREZENTACIJERADOVA

  Mestoodravanja:SalaA(AmfitetarDZZajear)RadnoPredsednitvo:Prof.drLjubomirPanajotovi;drZoranJelenkovi;drVladimirRisti

  10.2011.20Sesija:HIRURGIJAISRODNEGRANE POSTERPREZENTACIJERADOVA

  Mestoodravanja:postersala(niskoprizemljeDomazdravlja)RadnoPredsednitvo:drNovicaLui,drBorisGluevi,drTatjanaMilaevi

  __________________________________________________________________

  09.2011.20Sesija:MEDICINAIUMETNOST,ISTORIJAMEDICINEUSMENEIPOSTERPREZENTACIJERADOVA

  Mestoodravanja:SalaB(BibliotekaDZZajear)RadnoPredsednitvo:TomislavD.Jovanovi,Prim.drPetarPaunovi,Prim.drBojanaCoki

  UokvirusesijeISTORIJAMEDICINEbiepredstavljenProjekatpodpokroviteljstvomInstitutazajavnozdravljeNi.Izloba"ONISULEILILJUDE",Autor:drStankoMarjanovi.Slikesunaplatnuu

  kombinovanojtehnici,planiranoje20slika11.2012.00KOKTEL

 • XXXITIMOKIMEDICINSKIDANI

  Zajear,1719.maj2012. www.sldzajecar.org.rs

  10

  12.0013.15Sesija:KAZUISTIKAUSMENEPREZENTACIJERADOVA

  Mestoodravanja:SalaA(AmfitetarDZZajear)RadnoPredsednitvo:Prof.drNebojaPaunkovi,drscimedeljkaAleksi;drZoranJoksimovi

  13.1514.15Sesija:KAZUISTIKA POSTERPREZENTACIJERADOVA

  Mestoodravanja:postersala(niskoprizemljeDomazdravlja)RadnoPredsednitvo:drZoranJoksimovi,drVelinaPetkovi,drLjiljanaJovanovi

  14.1514.30KAFEPAUZA

  14.3016.00Sesija:RADOVIMLADIHAUTORAUSMENEPREZENTACIJERADOVA

  Mestoodravanja:SalaA(AmfitetarDZZajear)RadnoPredsednitvo:drEmilVlaji,Prim.drPredragMarui,Prim.drVesnaPetkovi

  16.00

  PREDAJAEVALUACIONIHLISTOVAIIZDAVANJESERTIFIKATASVEANOZATVARANJEXXXITIMOKIHMEDICINSKIHDANA

  NASLOVSESIJE:

  KONZERVATIVNAMEDICINAIDIJAGNOSTIKAUSMENEPREZENTACIJE

  1. DuanBasta,DraganLovi,VesnaStojanov,PredragMarui,LjiljanaBoci,MarijaDrobnjakovi,MarijaJovanovi,JasnaBoinovi

  STOPAPREVALENCIJEARTERIJSKEHIPERTENZIJENATERITORIJIOPTINEZAJEARU2011.GOD.EPIDEMIOLOKAANKETAUDRUENJAZAHIPERTENZIJUSRBIJE

  2. ZorkaDimitrijevi PRIMENAIEFIKASNOSTFIKSNIHKOMBINACIJAANTIHIPERTENZIVAULEENJUARTERIJSKE

  HIPERTENZIJE3. DraganaStamatovi,K.Starinac,Z.ivkovi EFIKASNOSTPERORALNOGACIKLOVIRAULEENJUHERPETINOGGINGIVOSTOMATITISA

  PREDKOLSKEDECE4. IvanPoek UTICAJREIRADIJACIJENAPREIVLJAVENJEPACIJENTATAKODUZNAPREDOVALOG

  KARCINOMARECTUMA5. JasminaStrajni

 • XXXITIMOKIMEDICINSKIDANI

  www.sldzajecar.org.rs Zajear,1719.maj2012.

  11

  KOMPJUTERIZOVANATOMOGRAFIJA:DIJAGNOSTIKIDOPRINOS3DREKONSTRUKCIJEURUTINSKOJPRAKSI

  6. ZaviaSmiljani,StefanSmiljanic,SrbislavPaji ESTETSKAPROTETSKAREHABILITACIJANAIMPLANTATIMAUANTERIORNOMSEGMENTU

  MAKSILE

  NASLOVSESIJE:KONZERVATIVNAMEDICINAIDIJAGNOSTIKA

  POSTERPREZENTACIJE

  7. VinkaRepac,ZorankaVlatkovi,BranislavaStanimirov,IvanAnti REFRAKCIONAMANAKAOUZROKGLAVOBOLJEDECEKOLSKOGUZRASTA8. BooNei,MihatAoti,DamjanNei,StaniaLazi,DraganMiljkovi NOVEMOGUNOSTIULECENJUBAKTERIJSKIHINFEKCIJA9. MihatAoti PROMENEULUMBALNOMDELUKIMEPOSLEARTROZEJEDNOGKUKA10. LelaMihajloviJovanovi,ZoranaBeatovi PSIHIJATRIJSKESMETNJERTAVANASILJAUOPTINIKNJAEVAC2010/11.11. VesnaPetkovi REPARATURAPROTEZEHITNOSTUSTOMATOLOKOJPROTETICI

  DanicaVujnovi,RadeKosti MESTOHIPERBARINEOKSIGENACIJEUTERAPIJIULCUSCRURISA12. Nadedauri,R.Mitrovi,B.Jeremi,M.Matovi,Z.uri,N.Pakevi UESTALOSTKARCINOMAPROSTATEUVALJEVSKOJOPTINI,OKRUGKOLUBARA,UPERIODU

  JANUAR2002DECEMBAR201113. J.DrmoniPutica,N.Z.ivkovi AKUTNIOTITISMEDIAUPEDIJATRIJSKOJPRAKSI14. MarijanaJankovi,D.Jankovi,Z.Okiljevi EFEKTIPSIHIJATRIJSKIHSIMPTOMAKODZAVISNIKAODDROGAPOSLEPRIMENEKBT15. IvanaHrnjakoviCvjetkovi,V.Miloevi,V.JerantPati,J.Radovanov,G.Kovaevi,

  D.Cvjetkovi,S.StefanMiki,A.Pati,I.Elez,V.Filko SEROLOKAISPITIVANJATOKSOPLAZMOZEITERATOGENIHVIRUSAUENAGENERATIVNE

  DOBI16. JelenaZvekiSvorcan,BStanimirov,K.Filipovi FAKTORIRIZIKAZAPOSTAVLJANJEDIJAGNOZEOSTEOPOROZE17. DragicaRondovi,RadeKosti,aklinaDamnjanovi ULTRAZVUNINALAZKAROTIDNIHARTERIJAKODBOLESNOKASACEREBROVASKULARNIM

  INSULTOM18. MarijaIli,Vesnaavijaorevi,JasminaStrajni,ZvonimirAdamovi,BorislavMileti MOGUNOSTIRAZLIITIHDIJAGNOSKIKIHMETODAKODTRAUMEBUBREGAZATVORENOG

  TIPA19. BorislavMileti,JasminaStrajni,MarijaIli ULOGAIZNAAJMSCTUDIJAGNOSTICIIEVALUACIJIINTRAKRANIJALNIHHEMORAGIJA20. DraganaIliVidenovi ZNAAJODREIVANJASRANEFREKVENCEUPROCENIPROGNOZEKORONARNEBOLESTII

  HIPERTENZIJE

 • XXXITIMOKIMEDICINSKIDANI

  Zajear,1719.maj2012. www.sldzajecar.org.rs

  12

  NASLOVSESIJE:PREVENTIVNAMEDICINAIJAVNOZDRAVLJE

  USMENEPREZENTACIJE

  21. BratimirkaJelenkovi,BrankicaVasi,Ivana.Novakovi,B.Petrovi,M.Radiev FAKTORIRIZIKAZAKARDIOVASKILARNAOBOLJENJA(KVO)KODDEAKAUZRASTA10.

  GODINAUJUSADSTUDIJI22. BrankicaVasi,BratimirkaJelenkovi,MajaCuki DOJENJEUPRVIMMESECIMAIVOTAUOPTINIZAJEAR23. LjiljanaJovanovi,BratimirkaJelenkovi,BojanaCoki,MirkoNikoli,BrankicaVasi AKUTNATROVANJAIINGESTIJAKODDECEIMLADIHKOJISUOD2002.DO2011.GODINE

  LEENIUDEIJEMODELJENJUZDRAVSTVENOMCENTRUZAJEAR24. DraganaStanojevi,BiljanaJaredi DEPRESIVNOSTKODADOLESCENATANAKOSOVUIMETOHIJI25. SlavicaStojiljkovi,R.Milivojevi.S.Stojiljkovi,Lj.Milivojevi STRUKTURAPOREMEAJAMENTALNOGZDRAVLJARADNIKAHEMIJSKEINDUSTRIJE

  KRUEVAC26. MilenaJoki,S.ijai,D.Nikoli,EBerenji,L.Andri,M.Dimitrakovi,R.JokiMazinjanin SUICIDUMTENTAMENSUICIDIIURADUSLUBEHITNEMEDICINSKEPOMOIUBEEJU27. LjilljanaPei,Z.Miloevi IMUNIZACIJASTARIHLICAODINFLUENCE28. DraganaPetoviKeni,SuzanaCvetkovi,DraganaJoksimovi VAKCINACIJAPROTIVSEZONSKOGGRIPAUPERODUOD20092011.GOD.NAPODRUJUDZ

  LESKOVAC

  NASLOVSESIJE:PREVENTIVNAMEDICINAIJAVNOZDRAVLJE

  POSTERPREZENTACIJE

  29. NikolaTiodorovi,ZoranMiloevi,DraganNikoli,S.Risti,M.Marjanovi,R.Markovi INTERAKCIJEIZMEUEKONOMIJE,ZDRAVLJAIZDRAVSTVENEZATITE30. VericaPavlovi PREVENTIVNIPREGLEDIUTOKUPRVEGODINEIVOTA31. OlicaRadovanovi,SneanaToi,JasminaRadosavljevi,VlastimirBaevi STANDARDIZDRAVSTVENEZATITENASEKUNDARNOMNIVOUOKRUGAZAJEARIBOR32. BiljanaKostadinovi,BrankicaVasi PREVALENCAASTMEUDECEKOLSKOGUZRASTANATERITORIJIOPTINEZAJEAR33. ZorankaVlatkovi,V.Repac,I.Luki,B.Stanimirov,I.Anti PUENJEILIZDRAVLJE34. VesnaMiloevi,G.Kovaevi,I.HrnjakoviCvjetkovi,V.JerantPati,J.Radovanov,V.Filko ZASTUPLJENOSTINFEKCIJAHEPATITISVIRUSIMAIHIVVIRUSOMUPOPULACIJI

  JUNOBAKOGOKRUGA35. VesnaGlii,G.Papoviuki,V.Petkovi,GoranIli SPECIFINOSTIZDRAVSTVENOGSTANJAZAPOSLENIHUZONIJONIZUJUEGZRAENJA36. VeraNajdanoviMandi,ZoranRoko

 • XXXITIMOKIMEDICINSKIDANI

  www.sldzajecar.org.rs Zajear,1719.maj2012.

  13

  PERINATALNIMORTALITETZAJEARSKOGPORODILITA20082011.37. VericaPavlovi KOTANOMIINIDEFORMITETIUENIKAOSNOVNIHKOLAUBELOPALANAKOJOPTINI38. MarijanaGeni,M.Otasevic,R.Kosic,T.Trimevi BEZBEDNOSEKSUALNOPONAANJE39. MilaOtaevi,R.Kosi,M.Geni,B.UgriniSklopi PRVISEKSUALNIODNOSKADAJEPRAVOVREME?40. BiljanaVukainovi,SlaanaM. HIPERTENZIJAKOMPARATIVNIPREGLEDNALEENJEPRE10GODINAIDANAS41. SneanaMarkiiMilojkovi,MerimaAtanaskovi UNOSVITAMINACIANEMIJAKODDECEMLAEGKOLSKOGUZRASTA42. MiloProti,LjiljanaJovanovi ELEKTRONSKIKARTONUSLUBIOPTEMEDICINEDOMAZDRAVLJAUZAJEARU

  ZAPAANJAIZABRANIHLEKARAIMEDICINSKIHTEHNIARA43. MarinaKosti EPIDEMIOLOKEKARAKTERISTIKEBAKTERIJSKIHMENINGITANAPODRUJUNIAVSKOGI

  TOPLIKOGOKRUGA44. Nadedauri,R.Mitrovi,B.Jeremi,M.Matovi,Z.uri,N.Pakevi UESTALOSTKARCINOMAPROSTATEUVALJEVSKOJOPTINI,OKRUGKOLUBARA,UPERIODU

  JANUAR2002DECEMBAR2011.

  NASLOVSESIJE:HIRURGIJAISRODNEGRANEUVODNOPREDAVANJE

  45. LjubomirPanajotovi,R.Panajotovi,M.Panajotovi MELANOMKOEEPIDEMIOLOGIJA,ETIOLOGIJA,FAKTORIRIZIKAIPREVENCIJANASTANKA

  NASLOVSESIJE:HIRURGIJAISRODNEGRANEUSMENEPREZENTACIJE

  46. StojanSekuli,A.SekuliFrkovi,A.S.Sekuli HIRURKITRETMANPOVREDADEBELOGCREVA47. BorisGluevi,BranimirKraljevi,VeljkoJovanovi,PredragStoi,DanijelMilosavljevi,

  RadomirRadivojevi,VukainJovanovi MINIINCIZIONAHIRURGIJAKUKA48. VeljkoJovanovi,BranimirKraljevi,PredragStoi,DanijelMilosavljevi,BorisGluevi,

  RadomirRadivojevi,VukainJovanovi SUBTOTALNAENDOPROTEZAKUKAKODSTARIHOSOBA49. DanijelMilosavljevi,BranimirKraljevi,VeljkoJovanovi,PredragStoi,BorisGluevi,

  RadomirRadivojevi,VukainJovanovi TOTALNAARTROPLASTIKAKUKAKODOBOLELIHODREUMATOIDNOGARTRITISA50. VladimirRisti LIGAMENTOPLASTIKEPREDNJEGUKRTENOGLIGAMENTAKOLENAUSUBOTICI51. VladimirRisti REZULTATILEENJAOTEENJAHRSKAVICEKOLENOGZGLOBA

 • XXXITIMOKIMEDICINSKIDANI

  Zajear,1719.maj2012. www.sldzajecar.org.rs

  14

  52. BranimirKraljevi,VeljkoJovanovi,PredragStoi,DanielMilosavljevi,BorisGluevi,RadomirRadivojevi,VukainJovanovi

  TOTALNAARTROPLASTIKAKOLENAKODOBOLELIHODREUMATOIDNOGARTRITISA53. RadomirRadivojevi,BranimirKraljevi,VeljkoJovanovi,PredragStoi,DanielMilosavljevi,

  BorisGluevi,VukainJovanovi HIRURKOLEENJEREUMATSKOGDEFORMITETAPREDNJEGSTOPALA

  NASLOVSESIJE:

  HIRURGIJAISRODNEGRANEPOSTERPREZENTACIJE

  54. PredragStoi,BranimirKraljevi,VeljkoJovanovi,DanijelMilosavljevi,BorisGluevi,RadomirRadivojevi,VukainJovanovi

  HIRURKOREAVANJEPERIPROTETIKIHPRELOMA55. NovicaLui,NenadPavlovi,DragoslavJovanovi,eljkoIli,Brankoivkovi,Miodrag

  Jovanovi,MiodragKosti PRVAISKUSTVASAPRIMJENOMORALNOGANTIKOAGULANSA(PRADAXA)U

  TROMBOPROFILAKSIKODELEKTIVNEALOPLASTINEHIRURGIJEKUKA56. Aleksandariri,DanijelaStankovi TUR(P)SINDROMANESTEZIOLOKARAZMATRANJA57. Z.Anti,J.Vidi,Z.Anti,A.Rakonjac,G.Vidi,D.Mustur,J.Terzi PRELOMIPROKSIMALNOGOKRAJKABUTNEKOSTIUBOLESNIKASTARIJEIVOTNEDOBI58. LjubicaMiloevi,MiodragJevremovi,StevanMeilanovi POREMEAJSTATIKEUNUTRANJIHPOLNIHORGANAENEINJIHOVAOPERATIVNA

  KOREKCIJA20022011.59. MiroslavMiljkovi,IMati BILIJARNIILEUSNANAEMODELJENJUUPROTEKLIH10GODINA60. DanijelaStankovi.,B.Stoi,A.iri,N.Rangelov,S.Petrovi EFIKASNOSTPREEMPTIVEANALGEZIJEKODKRATKOTRAJNIHGINEKOLOKIHINTERVENCIJA61. RadovanMitrovic,N.Pakevi,N.uri,M.Matovi,Z.uri,B.Jeremi PERKUTANOLEENJEVELIKIHCISTABUBREGASKLEROZACIJOMIPRODUENOMDRENAOM62. MilaStoi,MladenDostani,MilanStameni,BrankoMilakovi,BranislavaBaljozovi,Valentina

  Aleksi ANESTEZIOLOKIPRISTUPKODOBOLELIHODAKUTNEINTERMITENTNEPORFIRIJE63. NadaRadulovi UESTALOSTPOROAJASAKARLINOMPREZENTACIJOMUPORODILITUOBSTEFAN

  VISOKI64. MiroslavMiljkovi,I.Mati,O.Matki UROENIMEGACOLONKAOPOSLEDICAMEHANIKOGILEUSA65. BiljanaParaskijevi,BiljanaTodoroviKazimirovi TRANSFUZIJSKATERAPIJAKODAKUTNOGMASIVNOGGUBITKAKRVI66. MiomirMarkovi,J.Markovi,B.Jovanovi,M.Jovanovi DNEVNAHIRURGIJAUSPECIJALNOJHIRURKOJBOLNICI"MGSTENS"UPIROTU67. IvanMati,MiroslavMiljkovi,MarijaAnelkoviMati,ZdravkoHabe BENIGNITUMORIUNEKESEUNAOJPRAKSI68. TatjanaMilaevi.,IvicaMilosavljevi DALISUAPSORPTIVNEOBLOGEPOMAKULEENJUOPEKOTINA?

 • XXXITIMOKIMEDICINSKIDANI

  www.sldzajecar.org.rs Zajear,1719.maj2012.

  15

  69. IgorMaljkovi REKONSTRUKTIVNAHIRURGIJADOJKE

  NASLOVSESIJE:ISTORIJAMEDICINE,UMETNOSTIMEDICINA

  USMENEPREZENTACIJE

  70. NebojaPaunkovi,D.Paunkovi,R.Paunovi DOPRINOSSLUBEZANUKLEARNUMEDICINUZDRAVSTENOJZATITISTANOVNITVA

  JUGOISTONESRBIJE71. PetarPaunovi ORADUKOLSKIHPOLIKLINIKAIAMBULANTITIMOKEOBLASTIMORAVSKEBANOVINEI

  DEJEGOPORAVILITANAOZRENUIZMEUDVASVETSKARATA72. TomislavD.Jovanovi PRIKAZKNJIGEOSNOVIIZRENTGENOLOGIJEIZDATE1934.GODINE73. TomislavI.Nedeljkovi,IvanIINedeljkovi EKOSRPSKAPORODICABURIAN:PROF.INGVOJTEHADALBERT,JOVANKA,ING.JAROSLAVI

  PROF.DRJOVANV.BURIANZNAAJZAISTORIJUNAUKEIMEDICINETIMOKEKRAJINEISRBIJEU19.I20.VEKU

  74. MiomirMarkovi,J.Markovi,B.Jovanovi,M.Jovanovi DRMILORAD(MILUTINA)GLII(18961968)75. Tanjauluburi,D.uluburi RAZVOJZDRAVSTVAUDRAGAEVUDODRUGOGSVETSKOGRATA76. EmilVlaji,AdaVlaji NEUROBIOLOKIASPEKTIKREATIVNOSTI77. BojanaCoki MEDICINAIUMETNOST

  NASLOVSESIJE:ISTORIJAMEDICINE,UMETNOSTIMEDICINA

  POSTERPREZENTACIJE

  78. Goranuki "ENCIKLOPEDIJAZDRAVLJA"

  NASLOVSESIJE:KAZUISTIKA

  USMENEPREZENTACIJE

  79. NebojaPaunkovi,DejnPaunkovi,KostaNikoli UDRUENAPOJAVAGRAVESOVEIPLUMMEROVEBOLESTIPRIKAZBOLESNIKA80. AleksandraPaunovi,S.Petrovi,S.Strainovi TETANUSBOLESTKOJAJEPALAUZABORAV81. N.Pakevi,R.Mitrovi,Z.uri,B.Jeremi,M.Matovi,N.uri SPONTANARUPTURABUBRENOGANGIOMIOLIPOMA82. ZoranJoksimovi,HakijaBai,DuanBasta METAHRONIKOLOREKTALNIKARCINOMPRIKAZSLUAJA83. IvanaStojanovic,D.Mladenovi LIPOSARKOMNOSAPRIKAZSLUAJA84. NataaStanulov,DraganaDujinPecarski,MirnaKuzman

 • XXXITIMOKIMEDICINSKIDANI

  Zajear,1719.maj2012. www.sldzajecar.org.rs

  16

  OSTEOSARKOMEWING85. SlobodanStojiljkovi POREMEAJIREPOLARIZACIJEMIOKARDAKODSPORTISTAPRIKAZSLUAJA86. MirkoNikoli,BojanaCoki,BratimirkaJelenkovi,LjiljanaJovanovi,BrankicaVasi DEAKSAMETILMALONSKOMACIDEMIJOMPRIKAZSLUAJA

  NASLOVSESIJE:KAZUISTIKA

  POSTERPREZENTACIJE

  87. N.Trailovi,M.Trailovi,V.Bruji,N.Markovi,I.Trailovi,L.Trailovi LICHENPLANUSEXFOLIATIVUSPRIKAZSLUAJA88. BiserkaStaji KRVARENJEIZDIGESTIVNOGTRAKTA89. LjiljanaJovanovi,BojanaCoki,MirkoNikoli,BratimirkaJelenkovi,BrankicaVasi EFFUSIOPLEURAEKODDESETOGODINJEGDEAKAPRIKAZSLUAJA90. MiodragBrankovi STRESHIPERGLIKEMIJAKODPACIJENTASAAIMPRIKAZSLUAJA91. DejanCvjetkovi,I.HrnjakoviCvjetkovi,B.Tomaev,J.Jovanovi,S.StefanMiki,S.Sevi TEKAPNEUMONIJAIZAZVANAVIRUSOMINFLUENCEA(H1N1)92. VesnaV.Radovi NATRIJUMVALPROATJEINDUKOVAOATAKSIJUKOD7GODINASTAROGPACIJENTA93. VesnaV.Radovi PARACETAMOLJEINDUKOVAOKRVARENJEIZNOSAKOD23GODINESTAROGPACIJENTA94. I.Luki.,B.StanimirovV.RepacI.Anti DIJAGNOSTIKAILEENJEHIPOTROFIJEINFRASPINATUSAPRIKAZSLUAJA95. Z.Anti,J.Vidi,Z.Anti,J.Terzi,G.Vidi,D.Mustur,V.Slavi POJAVAHRONINOGAUTOIMUNSKOGHEPATITISAUBOLESNICESAULCEROZNIMKOLITISOM96. Nadedauri.,R.Mitrovi,B.Jeremi,M.Matovi,Z.uri,N.Pakevi LHRHAGONOSTIUTERAPIJIKARCINOMAPROSTATEPRIKAZSLUAJEVA97. VelinaPetkovi,V.Glii,A.Petkovi URTICARIAEFRIGOREURTIKARIJANAHLADNOUPRIKAZSLUAJA98. EmilioMileti,D.Miliji,D.Mitrovi,.Miloji,I.Radosavljevi AKUTNIEDEMPLUAPRIKAZSLUAJA99. DamirHusovi,FarukPaovi,AladinHusovi,MirsalaIslamoviAlikovi,DejanBelojica REANIMACIJAUSLUBIHITNEPOMOIUNOVOMPAZARU100. RadmilaKosi,MilaOtaevi,MarijanaGeni MULTIPLASKLEROZAKODADOLESCENTKINJEPRIKAZSLUAJA101. BiljanaVukainovi,SlaanaM. SISTEMSKAATEROSKLEROZAPRIKAZSLUAJA102. N.Rangelov,D.Stankovi,S.Petrovi,A.Nikoli PERIOPERATIVNEANAFILAKTINEREAKCIJEKODPEDIJATRIJSKOGPACIJENTAPODVRGNUTOG

  HITNOMHIRURKOMZBRINJAVANJU103. eljkaAleksi,AleksandarAleksi,VladimirMitov,AleksandarJoli,DuanVeovi AMIODARONOMINDUKOVANATIROTOKSIKOZAKODPRETHODNOSUBKLINIKI

  HIPOTIROIDNOGPACIJENTANATERAPIJIAMIODARONOMPRIKAZSLUAJA104. DuicaMilovanovi

 • XXXITIMOKIMEDICINSKIDANI

  www.sldzajecar.org.rs Zajear,1719.maj2012.

  17

  ARTERITISTEMPORALISPRIKAZSLUAJA105. NadaRadulovi ZAPUTENAVANMATERINATRUDNOA106. BojanPei,SakaPei EDEMINOGU107. BojanPei,SlobodanMilosavljevi,SlaviaRisti,ZoranMilosavljevi,SranDjordjevi,Saa

  Lazovi,IgorMilosavljevi,SakaPei KARCINOMKOLONADIJAGNOSTIKA108. Mirjanaerani,S.Arsenijevi,Z.Dida PREDIKTIVNIZNAAJELEKTOENCEFALOGRAFIJEUPRAENJUOPORAVKADETETAOBOLELOG

  ODCEREBELLITISVARICELLOSA109. BrankicaVasi,B.Jelenkovi,M.Anti PROBLEMIUSVAKODNEVNOMIVOTUDEVOJICESAKRANIOFARINGEOMOMPRIKAZ

  SLUAJA110. BratimirkaJelenkovi,LjiljanaJovanovi,BojanaCoki,MirkoNikoli,BrankicaVasi PREVREMENIPUBERTETPRIKAZNEKOLIKOOBLIKA111. AladinHusovi,DamirHusovi,MirsalaIslamoviAlikovi,FarukPaovi,BilsenaKurtanovi ZBRINJAVANJEALERGISKEREAKCIJEUSLUZBIHITNEMEDICINSKEPOMOIUNOVOMPAZARU112. BiserkaStaji GOJAZNOSTKODDECEIKOMPLIKACIJE

  NASLOVSESIJE:

  RADOVIMLADIHLEKARAUSMENEPREZENTACIJE

  113. MiloBogoslovi,MilenaPoti,DraganaMitrovi UPOTREBABENZODIAZEPINAKODPACIJENATAUORDINACIJIIZABRANOGLEKARAUDOMU

  ZDRAVLJADOLJEVAC114. aklinaSaviMiti,MirkoTrailovi,DragiaMiti POZNAVANJEIPRIMENAMETODAKONTRACEPCIJEMEUADOLESCENTIMAUDOMU

  UENIKASREDNJIHKOLAUZAJEARU115. DraganaMitrovi,RajkoZdravkovi,Jovicaorevi,Danijelairi,EmilioMileti,Milo

  Bogoslovi,AnaZlatkovi ZLOUPOTREBAALKOHOLA,DUVANAIDROGAKODMLADIHUKNJAEVCU116. JelenaNikodijeviDobrosavljevi EPILEPSIJEIZAZVANETOPLOMVODOM117. MajaMladenovi EPILEPSIJAIASTROCITOM:POVEZANOST,UZROKIMEUSOBNAPOJAVA118. MarijaJovi,SanjaStanojeviDiki ETIOLOGIJAHRONINOGKALKULOZNOGHOLECISTITISAUOSOBAUZRASTADO30GODINA

  HIRURKITRETIRANIHUOPTOJBOLNICILESKOVAC119. MiljanaMladenoviPetrovi,VericaPavlovi UROENEMANEUDEJOJPOPULACIJINATERITORIJIOPTINEBELAPALANKAOD20002011.

  GOD.120. MarkoCvetkovi GASTROINTESTINALNITUMORELUCA(NE)SPECIFINOSTSIMPTOMAIDIJAGNOSTIKA121. SakaMilisavljevi,BiljanaMiloevi,MilenaVelikovi NIVOGLIKEMIJEITEINANEUROLOKOGDEFICITAKODPACIJENATASAAKUTNIM

  ISHEMIJSKIMMODANIMUDAROM

 • XXXITIMOKIMEDICINSKIDANI

  Zajear,1719.maj2012. www.sldzajecar.org.rs

  18

  122. MajaCuki,BrankicaVasi,BratimirkaJelenkovi,MarinaCuki STANJEUHRANJENOSTIDECEPREDPOLAZAKUPRVIRAZREDGENERACIJE1994.I2004.

  GODINEUPUTSTVAAUTORIMA

  USMENEPREZENTACIJE.

  Trajanjeusmeneprezentacijeradovaogranienojena8minuta.Diskusijanakrajusesija.Molimoautoredasepridravajusatnice,kakobiuvailisvekolege.

  POSTERPREZENTACIJE.

  Nakonsesijeusmenihpredavanja,komisijaeobiipostere.Autoriposteradunisubitiispredsvojihposteraunaznaenovreme.Posterimorajubitipostavljaninapanoenajkasnije15minutaprepoetkapostersesijeiuklonjenisapanoanajkasnije30minutanakonzavretkapostersesije.

  Molimoautoreposteradasepridravajuovogredosleda.

  OPTEINFORMACIJE

  MESTOODRAVANJA.Domzdravlja,ZC"Zajear",Zajear,RasadnikabbKongresnesale.SALAAAmfiteatarDomazdravlja,SALABBibliotekaDomazdravlja,POSTER

  SALA.niskoprizemljeDomazdravljaREGISTRACIONIPULTsenalaziuprostoruispredkongresnihsala.

  SviradoviprihvaeniodstraneNaunogodborabieobjavljeniuZbornikusaetakasa

  XXXITimokihmedicinskihdana.DabisaetakprihvaenogradabioobjavljenuZbornikusaetaka,neophodnojedaseautorradaregistrujeiuplatikotizaciju.

  ElementiprogramaTimokihmedicinskihdanakojisuukljuenikotizacijom.prisustvosvimpredavanjima,torbaimaterijal,kafepauze,sveanaveera

  Vauerzasveanuveerudobieteprilikomregistracije.Molimodagaponesetesasobom

  IDKARTICASviregistrovaniuesniciedobitiIDKarticuprilikompreuzimanjamaterijala.

  PrisustvoradnomdeluidrugimaktivnostimauokviruTimokihmedicinskihdanamoguejesamouzIDKarticu

  ZavremeTimokihmedicinskihdanaabieorganizovanaprateaizlobafarmaceutskeindustrije

  EVALUACIJAKONGRESASviuesniciimajuobavezudapopuneevaluacionelistove(formulare)radievaluacijeiocene

  simpozijuma.

  ORGANIZACIONIODBORXXXITIMOKIHMEDICINSKIHDANA

  01_TMD_2012_program_korice prednje_SPOLJASNJA.pdf02_TMD_2012_program_korice prednje_UNUTRANJA_STRANA 2.pdf03_TMD_2012_ceo program.pdf