Click here to load reader

Preuzmite broj…

 • View
  230

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Preuzmite broj…

 • Uvodnik povodom drugog broja Prvi broj Biltena je iza nas. I pristiu prve reakcije. Kako one od prijatelja tako, to je osobito iznenaujue, brzo i one koji se ne mogu takvima nazvati. Proizvoai

  tih negativnih reakcija su malobrojni, ali veoma dobro rasporeeni i nadasve agresivni. Pune tri godine oni ekaju svoj trenutak slave i uvjereni su da je taj trenutak nastupio. Vano je da o nama zbore pa makar u pozitivnom kontekstu. alu na stranu, naa stranka iz dana u dan biljei nove izborne pobjede, rezultate koji potiu na razmiljanje. Na izborima za mjesne odbore u opini Kran i Drenovci ostvareni su respektabilni rezultati. U opini Kran za mjesni odbor Potpian naa stranka izala je na izbore sa samostalnom listom, dok je u opini Drenovci nastupila koalicija etiri stranke: HDZ, HSP, DC i SDAH. Zanimljivim mi se ini konstatirati izbore za mjesni odbor Potpian gdje su sa svojim listama samostalno nastupili HDZ, SDP, HSLS, HNS, IDS, i SDAH. Izabrano je pet vijenika, tri iz IDS-a i dva iz redova nae stranke. Sukladno izbornom rezultatu, IDS je dobio predsjedniko mjesto, a SDAH potpredsjedniko. Iskrene estitke Mersudinu Smajloviu i Esadu Huskiu na respektabilnom rezultatu. Ostaviti iza sebe stranke poput HDZ-a, SDP-a ili pak HNS-a i HSLS-a nije mala stvar. Pokazuju nam da se moe poluiti dobar rezultat vjerom u vlastite snage i dobar rad. Pri tome se treba naznaiti da u ranijim izbornim nastupima nismo imali svojih predstavnika u toj izbornoj jedinici. Odlian uspjeh postignut je u opini Drenovci. Tamo je pobjednika koalicija etiriju stranaka osigurala jedno vijeniko mjesto predstavniku nae stranke. U opini Drenovci takoer u ranijim izborima nismo imali svojih predstavnika. Danas je potpuno drugaija situacija i ime SDA Hrvatske sjaji punim imenom. Posluio bih se za ovu prigodu rijeima naelnika opine Drenovci koji je u nastupnom govoru jasno poruio Bonjacima opine Drenovci da nisu neka marginalna manjina nego da, zajedno s drugima, ine respektabilnu veinu. Ovo su rijei koje jasno ukazuju na smjernice naeg budueg rada. Konac 2006.godine najavljuje nam dolazak najdraeg islamskog blagdana Kurban bajrama. To je vrijeme kada islamski vjernici cijeloga svijeta pohode sveta mjesta nae vjere Meke i Medine. I ove godine zamjetan broj naih prijatelja odlazi u smjeru Saudijske Arabije. Meu tim vjernicima je i na dragi prijatelj i lan Glavnog odbora SDAH Muhamed Imeri u drutvu svoje majke. Neka im dragi Bog uzvrati svojom neizmjernom milou. BAJRAM ERIF MUBAREK OLSUN! Uz maksuz selam, Va emso Tankovi.

  31. 12. 2006. SDA Hrvatske istrauje stupanj povjerenja koji uiva kod svojih lanova, simpatizera i drugih. Na naoj Web stranici vie od dva mjeseca odgovaralo se na pitanje: Kako ocjenjujete rad eg zastu u Saboru Republike Hrvatske? Reaujue dobri. Izraz iznenaujue treba tumaiti u kontekstu ne harange dijela bonjake populacije okupljene oko nekih udruga kojima smeta rad SDA Hrvatske i njezinih elnika. Stoga podastiremo rezultate ankete.

  Rezultati anketnog pitanja

  Iz sadraja: Uvodnik Recenzija za knjigu Osmana Brke Izvjea ogranaka Tekstovi iz medija

  BILTEN STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE Godina: 2007. Br. 2. Izdaje: Sredinjica SDA Hrvatske Adresa: 10000 Zagreb, Mandaliina 17 Odgovorna osoba: emso Tankovi, Urednica: Ajka Srebrenikovi Zemljo tisucljetna na vjernost ti se kunem od mora do Save od Drine do Une Jedna si jedina moja domovina jedna si jedina Bosna i Hercegovina Bog nek te sacuva za pokoljenja nova

  ZAPIS O ZEMLJ9I (Mak Dizdar) Pitao jednom tako jednoga vrli pitac neki: A kto je ta ta je ta da prosti Gdje li je ta Odakle je Kuda je Ta Bosna Rekti A zapitani odgovor njemu hitan tad dade: Bosna da prosti jedna zemlja imade I posna. I bosa da prosti I hladna i gladna I k tomu jo Da prosti Prkosna Od sna.

 • ISTRAIVANJE SDA HRVATSKE NA WEB STRANICAMA SDA Hrvatske istrauje stupanj povjerenja koji uiva kod svojih lanova, simpatizera i drugih. Na naoj Web stranici vie od dva mjeseca odgovaralo se na pitanje: Kako ocjenjujete rad vaeg zastupnika u Saboru Republike Hrvatske? Rezultati su iznenaujue dobri. Izraz iznenaujue treba tumaiti u kontekstu snane harange dijela bonjake populacije okupljene oko nekih udruga kojima smeta rad SDA Hrvatske i njezinih elnika. Stoga podastiremo rezultate ankete: Od ukupnog broja 190 anketiranih skoro 70 % je ocijenilo rad saborskog zastupnika dr. emse Tankovia ocjenom izvrstan (5). Kompletan pregled glasi: Rezultati anketnog pitanja: Kako ocjenjujete dosadanji rad vaeg zastupnika u Saboru RH?

  Na naoj internetskoj stranici www.sdah.hr moete odgovoriti na novo pitanje: Smatrate li da su prava nacionalnih manjina u Hrvatskoj ugroena? Anketa traje do konca sijenja 2007. godine. Odgovorite na na upit. Vaim odgovorom pruate korisne informacije o poloaju nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

  RECENZIJA ZA KNJIGU OSMANA BRKE SDA LJUDI I DOGAAJI U POLITIKOM POKRETU BONJAKA Uskoro iz tiska izlazi knjiga Osmana Brke pod naslovom SDA ljudi i dogaaji u politikom pokretu Bonjaka. U ovom broju Biltena donosimo recenziju iz knjige, Prof. dr. emse Tankovia. Glavni zakljuak koji sugerira sadraj knjige Osmana Brke pod naslovom SDA - ljudi i dogaaji u politikom pokretu Bonjaka je slijedei: Hvala Bogu da konano dobivamo knjigu koja nedostaje Bosni i Hercegovini i njenom narodu. U prvom dijelu knjige Osman je iz predratnog perioda opisao mnotvo vanih dogaaja i linosti, koji su kasnije u najkritinijem kriznom vremenu, odluujue korisno djelovali u borbi za opstojnost drave Bosne i Hercegovine. Knjigu karakterie britkost, jasnoa i panja u odnosu na sutinska pitanja i probleme oblikovanja i djelovanja bonjakog politikog pokreta u okviru rjeavanja sloene krize u dravama koje su nastajale raspadom SFRJ, a posebno u Bosni i Hercegovini. Kao najbolji hirurg, Osman je uskladio britkost i panju u svim sloenim situacijama kada je trebalo afirmirati pravdu i dobro, a beskompromisno djelovati protiv nepravde i zla. Njegova knjiga nije puko prenoenje opasne zbilje koja se nadvila nad Bosnom i bosanskim ovjekom. Naprotiv, njegova knjiga potvruje saznanje nas njegovih saboraca da je on uesnik, kreator i inicijator donoenja vanih politikih odluka. Osman je od poetka bio svjestan da e ulaskom u najviu politiku morati proi kroz teke bitke, kako protiv osvjedoenih politikih protivnika koji su djelovali izvan, tako i onih koji su negativno djelovali unutar Stranke demokratske akcije. U svim tekim situacijama on je ostao dosljedan sebi, odan idejama i politikim stavovima bonjakog velikana Alije Izetbegovia. Pokazalo se da su samo ljudi Osmanovih kvaliteta, kao i uvjerenja u ispravnost bonjake politike misije, mogli odgovoriti na sloene, teke i sudbonosne izazove u vremenu eskalacije nacionalistiko faistikih tenji za podjelom i unitenjem drave BiH. Posebno je znaajno to je Osman svojom knjigom obuhvatio djelovanje SDA u Republici

 • Hrvatskoj. U ime svih naih aktivista, simpatizera i lanova, kao predsjednik SDA R Hrvatske, na tome mu se srdano zahvaljujem. Drago nam je to Osman afirmira ocjenu da je djelovanje SDA u Hrvatskoj doprinijelo ouvanju BiH i bonjakog naroda i da je upravo takva naa politika misija zabrinula hrvatske nacionaliste koji su eljeli podjelu BiH i pripajanje njenih teritorija Hrvatskoj. Obradovani smo to Osmanova knjiga afirmira linost Salima abia koji je nosilac velikih zasluga u politikoj borbi za Bosnu i Hercegovinu. Vane zasluge imaju i ostali lideri SDA koji su djelovali u bonjakoj dijaspori irom svijeta. Dugujemo zahvalnost to je Osman u svojoj knjizi poklonio dunu panju Devadu aldiu, Teufiku Veladiu i ostalim brojnim Bonjacima u dijaspori koji su zasluni za rezultate u odbrani Bosne i Hercegovine. Zbog izuzetnog znaaja i kvalitete tekstova sadranih u knjizi, poaen sam Osmanovim pozivom da budem jedan od recenzenata. Upravo zbog krupnih politikih poruka koje sobom nosi knjiga, nadam se da e autor odrati obeanje kako bi prva njena promocija bila u Zagrebu ili Umagu, povodom ega bi odrali sjednicu Glavnog odbora SDA Hrvatske. Zahvalan sam Osmanu jer sam uvjeren da e njegova knjiga ojaati politiki uticaj SDA u daljoj borbi za interese bonjakog naroda na osnovama univerzalnih vrijednosti dobra prema kojima se drava BiH afirmira na njenom putu do lanstva u EU. Prof. dr. sc. emso Tankovi Mehmed Deki, Labin

  Mehmed Deki, lan Izvrnog i Glavnog odbora SDA Hrvatske i predsjednik ogranka u

  Labinu. Ujedno je i predsjednik Sabora bonjakih asocijacija Hrvatske SABAH-a, krovne asocijacije koja okuplja brojne bonjake udruge od Umaga na zapadu, Gunje na istoku do Dubrovnika na jugu Hrvatske. Roen je 15.05.1944. godine u Gradacu, Bosna i Hercegovina. Oenjen je, otac dvoje djece. Po zanimanju je inenjer zatite na radu. Osnovnu kolu zavrio u Gradacu, rudarsku u Labinu. Srednju rudarsku kolu zavrio u Varadinu, a Viu tehniku kolu zatite na radu u Zagrebu. Politiki je veoma aktivan. Od 1984. do 1986. godine bio je predsjednik Sindikata opine Labin. U razdoblju od 1986. do 1990. godine lan je vijea i predsjednitva vijea Sindikata Hrvatske. U istom razdoblju je vijenik i predsjednik Vijea udruenog rada Skuptine opine Labin. Kontakt telefon: *385 91 561 3546 E-mail: [email protected] SURADNJA SDA HRVATSKE S BONJAKIM ASOCIJACIJAMA U R HRVATSKOJ SDA Hrvatske utemeljeni je politiki subjekt Bonjaka Republike Hrvatske i sukladno svojoj prirodi djelovanja predstavlja aktivnog promicatelja i promotora politike svijesti, ne samo kod svog lanstva, nego i kod velikog broja simpatizera. Kroz povijest, politiko razmiljanje i djelovanje Bonjaka u matinoj domovini esto je bilo zabranjivano ili osporavano. Na alost, s takvim tendencijama se i danas moemo susresti, a jo je alosnije to takve ideje generiraju i istaknuti pojedinci iz bonjakog naroda. Polazei od injenice da u Hrvatskoj ivi i djeluje po broju znaajna bonjaka zajednica razliitog socijalnog, obrazovnog i kulturnog profila, SDAH je sve inila i danas ini da razvije i ojaa svijest kod Bonjaka o njihovoj osobnosti, zajednitvu, jedinstvu, razumijevanju, meusobnom uvaavanju i pomaganju. Ove vrijednosti potrebno je njegovati, s obzirom da su kod Bonjaka etnika, jezina, kulturna i

 • vjerska obiljeja drugaija od obiljeja drugih nacionalnosti R Hrvatske. Prema tome, osnovna misao vodilja trebala bi biti usmjerena na ouvanju tih obiljeja koja predstavljaju potvrdu vlastitog i nacionalnog nam identiteta. Europski drutveni tokovi, u dananjem vremenu, usmjereni su ka zajednitvu i ujedinjavanju naroda i drava s ciljem to efikasnijeg komuniciranja na svim razinama ljudske djelatnosti. SDAH jedini je bonjaki politiki subjekt koji nastoji pribliiti Bonjake jedne drugima, uiniti njihovo djelovanje jedinstvenim s pretpostavkom da na laki i uinkovitiji nain bonjaku zajednicu profilira u modernu europsku manjinu koja e se znati nositi s izazovima suvremenih drutveno - politikih strujanja, a njeni pripadnici oduvijek su znali da batine i tekovine europskog kulturnog naslijea. SDAH je u dobroj namjeri, uz jo neke druge bonjake asocijacije, bila jedna od inicijatora za formiranje Sabora bonjakih asocijacija Hrvatske. SABAH je sainio i usvojio akte kroz zakonsku proceduru te se po Statutu i Deklaraciji omoguava svim bonjakim asocijacijama da se aktiviraju na realizaciji zajednikih stratekih bonjakih interesa u R Hrvatskoj, ne umanjujui ulogu i znaaj svake lanice pojedinano, niti njihovu samostalnost. Na alost, pojedinci u nekim bonjakim asocijacijama nisu prihvatili ovu ideju, ne uviajui ili svjesno osporavajui znaaj i bit naznaenog projekta pa esto, bez pravih argumenata, obezvrjeuju sve napore koji se poduzimaju u interesu bonjakog jedinstva. Meutim, i pored otvorenih i pritajenih opstrukcija, SABAH je u dvije godine svog djelovanja uspio okupiti 24 lanice bonjakih asocijacija R Hrvatske. Najvei doprinos u djelovanju i afirmaciji SABAH-a dala je SDA Hrvatske, njeni kadrovi po upanijama i gradovima, a posebno njen predsjednik Dr. emso Tankovi i to kroz formu konkretne kreacije i realizacije odreenih programa i ideja SABAH-a. Istina, u nekim upanijama i gradovima, zbog loih meuljudskih odnosa izmeu nosilaca politikih funkcija, osjea se manjak suradnje izmeu ogranaka SDAH i bonjakih asocijacija. Nisam istraivao uzroke ovih pojava, ali se moe konstatirati da svaka netrpeljivost i nesuradnja

  izmeu predstavnika bonjakih asocijacija ima za posljedicu negativne uinke u odnosu na cjelokupnu zajednicu, stoga se moramo drati naela da svakog pojedinca pa i asocijaciju pridobijemo kao aktivnog subjekta na putu izgradnje bonjakog jedinstva, ali ako to ne moemo postii onda djelujmo na nain da od tih pojedinaca i asocijacija ne izgradimo destruktivne elemente ije bi djelovanje vrlo lako moglo biti usmjereno protiv bonjakih interesa u Republici Hrvatskoj. Osobno sam optimista, oekujui u narednom periodu meusobno uvaavanje, razumijevanje, aktivno djelovanje svih bonjakih asocijacija, s nadom da e se bonjaka komponenta u R Hrvatskoj izgraditi i po svim znaajkama profilirati u modernu europsku manjinu. Mehmed Deki RAD I DJELOVANJE SDA LABIN U 2006.GODINI SDA Hrvatske, ogranak Labin s jednim vijenikom participira u vlasti Gradskog vijea Grada Labina. Ogranak u Vijeu participira u radu tijela s 2 lana i to:

  - Komisiji za izbor i imenovanje - Komisija za zatitu i unaprjeenje prava

  nacionalnih manjina. S naslova uea u gradskim vlastima kao lanovi SDA Hrvatske i graani Grada Labina IO je u tijeku 2006.god. posvetio 4 sjednice po materijalima o kojima je odluivalo Gradsko vijee. Kroz djelovanje naih vijenika, dali smo odreeni doprinos u svekolikom razvoju grada Labina, posebno na podruju unaprjeenja suivota i tolerancije, meuljudskih i meunacionalnih odnosa. Tijekom srpnja i kolovoza, vodila se aktivnost na registraciji i poticaju biraa za ope izbore u BiH. Nismo sainili analizu u svezi s poduzetim aktivnostima. U rujnu smo ponovno pokrenuli akciju prema Bonjacima koji jo uvijek svoju nacionalnu pripadnost nisu registrirali u matinim uredima, odnosno da se odrednica Musliman preimenuje u odrednicu Bonjak. Tijekom listopada i studenog djelovalo se na ureenju i ustroju biblioteke ogranka koja do

 • sada ima oko stotinjak naslova, uglavnom autora iz BiH. Protokolarne i manifestacijske aktivnosti neemo navoditi jer one spadaju u operativni dio djelovanja tijela ogranka. Mehmed Deki RAD I DJELOVANJE SDA GUNJA U 2006. GODINI U ovoj godini ukljuili smo se u rjeavanje konkretnih problema Bonjaka Gunje, ali i onih koji imaju opi predznak, a tiu se cjelokupne Opine Gunja. Prvi puta smo aktivno sudjelovali u organizaciji smotre KUD-ova na kojoj su uea uzela i bonjaka KUD-a. Veliku potporu smo dali bonjakom KUD-u Behar iz Gunje. Vano je istaknuti kako su u ovoj godini okonani radovi oko asfaltiranja damijske ulice i ureenje damijskog parkiralita, s napomenom da su radovi financirani iz gradskog prorauna. Za prethodna dva Bajrama, najmlae smo obradovali bajramskim paketiima. Povodom izbora u BiH, u Distriktu Brko, organizirali smo predizborni skup koji je po miljenju mnogih bio bolje organiziran od onog kojeg je upriliila SDA Brko. Uspjeli smo uposliti desetak Bonjaka, a meu njima ima i onih tree ivotne dobi. Jedno od naih najveih nastojanja u 2006.godini bilo je usmjereno na upise bonjake djece na fakultete te ovom prilikom istiemo kako se troje srednjokolaca, uz nau pomo, uspjelo upisati na eljene visokokolske ustanove. Za dva studenta dogovorili smo stipendije koje e se podmirivati iz upanije, a jedna stipendija e biti realizirana preko SABAH-a. 1.12. 2006. usvojen je prostorni plan Opine Gunja u koji je uvrtena i nova lokacija za mezarje. U naprijed navedenom, samo su naznaene neke od naih aktivnosti za koje smatramo da su bitne za ivot Bonjaka Gunje. Mirsad Pezerovi

  POBJEDA SDA I KOALICIJSKIH PARTNERA U DRENOVCIMA Na ponovljenim izborima u opini Drenovci uvjerljivo je pobijedila SDA Hrvatske s koalicijskim partnerima. Koalicija koju ine HDZ, HSP,DC i SDA osvojila je vie od 52% svih glasova i dobila je 9 vijenika , dok su sve ostale stranke dobile 6 vijenikih mandata. To je prvi put da Bonjaci u opini Drenovci ostvaruju izbornu pobjedu i dobivaju svoje vijenike i lanove poglavarstva. Predsjednik SDA Hrvatske opina Drenovci, Rifet Zuli izabran je u opinsko vijee, dok drugi kandidat bonjake stranke Safet Malagi ulazi u opinsko poglavarstvo. Ovaj uspjeh je najava rjeavanja goruih pitanja s kojima se susreu graani Drenovaca bonjake nacionalnosti (infrastruktura, kolstvo, nezaposlenost i td.). IZBORI ZA NOVE LANOVE MJESNOG ODBORA POTPIAN lanovi vijea Mjesnog odbora Potpian izabrani su na izborima koji su odrani dana 22.10.2006.god. te su u Vijee uli: 1. Patrik Drndi, predsjednik - IDS 2. Mersudin Smajlovi, potpredsjednik - SDAH 3. Pavao Raji - IDS 4. ulio Burul - IDS 5. Esad Huski - SDAH RAD I DJELOVANJE SDA DRENOVCI U 2006. GODINI Drenovaki ogranak SDA Hrvatske u 2006.god. odrao je 8 sjednica IO. Opinski izbori su odrani 21.5.2006.god. na kojima je SDA Hrvatske, ogranak Drenovci koalirala s HDZ-om, DC-om i HSP-om. Vodea stranka bio je HDZ-e, a nositelj liste bio je gosp. Jaka esti, nakon ega su dva predstavnika SDA, Rifet Zuli i Safet Malagi, ula u Opinsko vijee. Rifet Zuli je dobio mjesto potpredsjednika Vijea u poglavarstvu Drenovaca. 3.12.2006.godine odrani su Izbori za Vijea mjesnih odbora. Do tada, u naseljima Pade i isto nismo imali svog predstavnika, a nakon

 • izbora, zahvaljujui ponovno naoj koaliciji s HDZ-om, DC-om i HSP-om dobivamo potpredsjednika mjesne zajednice Rajevo Selo. Ovom prigodom se treba istaknuti vrlo dobra suradnja s koalicionim partnerima. U Padeu se ureuje prostor nekadanjeg Doma kulture koji e sluiti za potrebe vjernika islamske vjeroispovijesti. Pregovara se i oko asfaltiranja puta Gunja Pade Rajevo Selo. U 2007.god. u planu je i izgradnja regionalnog vodovoda kroz naselja Pade i isto. U programu je i intenziviranje radova oko odravanja poljskih putova kao i ienje i odravanje zelenih povrina u naseljima isto i Pade. Rifet Zuli IZVJEE S EDUKACIJSKOG SEMINARA Od 15. do 19. studenog 2006.god. u Krapinskim Toplicama odran je seminar pod naslovom ene liderice u lokalnim zajednicama kojeg je organizirao CESI (Centar za edukaciju, savjetovanje i istraivanje). Projekt e se provoditi tijekom est mjeseci 2006. i 2007.god. kroz aktivnosti koje obuhvaaju edukacijski seminar na principu treninga za trenerice, lokalne seminare samih sudionica, izvoenje lokalnih akcija. Za sudjelovanje u projektu prijavilo se 58 ena iz 10 parlamentarnih stranaka: IDS, PGS, SDAH, HSS, HSU, HDZ, DC, SDP, HNS i HSLS, a izabrane su 22 sudionice. Projekt financira Vlada Kraljevine Norveke. Iznimnu ast sudionicama predstavljalo je otvorenje seminara od strane veleposlanice Kraljevine Norveke u R Hrvatskoj, ge. Elisabeth Walaas te regionalne koordinatorice WCDI Ane Popovicki koja je predstavila program NPA WCDI u regiji i CESI program i projekt kojeg su predstavile ga. Gordana Obradovi - Dragii i ga. Sanja Cesar. Predavaice projekta su bile: Borjana Metiko, Gordana Obradovi - Dragii, Sanja Cesar, Gordana Sobol, Morana Pelikovi Gruden, Rannei Mesloe i Anne Cathrine Berger. Teme seminara su se odnosile na vjetine komuniciranja, prezentacije i pregovaranja, prava ena i rodna ravnopravnost, uloga ene u voenju razliitih projekata, mo i tehnike dominacije te izgradnja mrea i koalicija.

  Posebno zanimljivo predavanje bilo je o politici rodne i spolne ravnopravnosti u Norvekoj. Svojom posjetom, predsjednik SDA Hrvatske Dr. emso Tankovi dao je podrku radu i djelovanju svim sudionicama seminara. U neformalnom razgovoru Dr. Tankovi je otkrio strategiju djelovanja SDA Hrvatske koja e biti usmjerena na afirmaciji Bonjakinja R Hrvatske i njihovom intenzivnijem ukljuivanju u politiki ivot, izjasnivi se kako ene dre tri oka kue pa zato ne bi bilo i u politici tako. Iako su u projektu uestvovale ene razliitih ivotnih dobi, politikih uvjerenja koje su dole iz razliitih dijelova Hrvatske, poetak projekta ocijenjen je veoma uspjenim. ene su i ovaj put pokazale kako im je mladi narataj na prvom mjestu, a majinski instinkt je ono to veini ena daje odreenu mo. ene su pokazale solidarnost, osjeaj pripadnosti, ukazavi na isti cilj zajednitvo, nesebinost, sigurnost, snagu i potrebu za rjeavanjem fokusnih ivotnih problema. Moj osobni zakljuak se sastoji u sljedeem: ene posjeduju znanje, sposobnosti i vjetine te upravo zbog tog, pored tri zida kue kojega dre, mogu ravnopravno s mukim kolegama sudjelovati i u politikom, ekonomskom, socijalnom i kulturnom ivotu, ne samo lokalnih i regionalnih zajednica, nego i na dravnoj razini. Edina Sofi Soi

  IDEJA ZA OSNIVANJE FORUMA ENA PRI SDA HRVATSKE

  Potovani lanovi IO SDA Hrvatske, Ideja o osnivanju Foruma ena Bonjakinja pri SDA Hrvatske javila se onog trenutka kad sam zamijetila da pripadnice drugih nacionalnosti na Bonjakinje gledaju pomalo na ironian nain, s osjeajem da mi za njih predstavljamo osobe treeg reda. A zato, pitam sebe, i sve vas? Zato, gospodo stranake kolege, to smatram da je bila oduvijek prisutna pogreka u naem odgoja u kojemu nam se serviralo da je ivot ene, prije svega, vezan uz mua te da ena ne treba odluivati o budunosti svoje djece, jer mukarac je taj koji razmilja. Veina naih Bonjaka kroz dugi niz stoljea uzimala je sebi za pravo da tumai i Kur-an onako kako je to

 • njima najbolje odgovaralo, a iz tog njihovog tumaenja proizilo je i konkretno djelovanje koje je iskljuivalo enu iz drutvenog ivota, poniavajui cijeli enski rod, ne razmiljajui pri tome da je i njih na svijet donijela neka ena. Gospodo, Vae uee u politici na naim prostorima evidentan je dokaz svih naprijed navedenih tvrdnji. SDA Hrvatske je jedina stranka u ijem Izvrnom odboru nema niti jedne ene. Mi smo jedina stranka koja nema Foruma ena pri stranci. Da bih dokazala da je Bonjak i Europljanin odluila sam od Vas traiti suglasnost i pomo za osnivanje Foruma ena. To bi bila institucija koja bi potovala Statut i program SDA Hrvatske, ali bi aktivno uestvovala u donoenju odluka bitnih za Bonjake Hrvatske, davala prijedloge za kvalitetniju realizaciju programa stranke. Djelovanje Foruma ena ne bi bilo usmjeren ni prema kome, nego bi se radilo na edukaciji Bonjakinja na nain da ih se kvalitetno pripremi za aktivan rad u politikom ivotu, ne samo na lokalnoj razini nego i na viim instancama. Smatram kako je dolo vrijeme u kojemu rukovodstvo SDA Hrvatske treba sjesti, razmisliti i otvoreno priznati da nae zatvaranje u krug najvie teti samoj Stranci. Veoma je bitno da prije izbora omasovimo Stranku u svim podrujima njenog djelovanja, da se otvoreno razgovara, da se ukae kako je SDA jedina politika opcija u Hrvatskoj koja titi interese bonjakog naroda. Niti jedna druga stranka u svom programu nema zacrtane ciljeve zatite bonjakih interesa (potrebni smo im za ostvarivanje vlastitih im ciljeva). Zbog svega navedenog, drage kolege, smatram da u program djelovanja nae Stranke treba intenzivnije ukljuiti Bonjakinje Hrvatske. Ovaj program bi se mogao ostvariti na slijedee naine:

  - dogovor s predsjednicima ogranaka SDA Hrvatske o vremenu, nainu i odravanju sastanaka Bonjakinja u njihovim sredinama

  - osigurati dovoljan broj pristupnica za ene

  - uvaavanje lanica kao ravnopravnih lanova u ograncima, to bi znailo da ih se ne omalovaava, ne poniava, ne ismijava i da im se dozvoli da iskau svoje miljenje.

  Gospodo kolege, samo na takav nain spremna sam za osnivanje Foruma ena Bonjakinja pri

  SDA Hrvatske, jer za svako drugo ponaanje traim da se snosi odgovornost pred Sudom asti i Glavnim odborom SDA Hrvatske. Zahvaljujem na razumijevanju i toleranciji u svezi s mojim prijedlogom. Rovinj, prosinac 2006.godine Edina Sofi Soi DONACIJA RAUNALNE OPREME SDA Hrvatske u proteklom razdoblju je u svom programu imala za cilj kupnju raunalne opreme i tehnikih pomagala za potrebe rada ogranaka SDA Hrvatske i rada drugih bonjakih asocijacija. U 2006.godini SDA Hrvatske je donirala: 1. Jedno raunalo i printer Domu za stare i nemone u irokoj Rijeci 2. Digitalni projektor Medlisu Islamske zajednice Pula 3. Jedno raunalo i printer za potrebe Vijea bonjake nacionalne manjine Grada Rovinja 4. Jedno raunalo i printer za potrebe Dobrotvornog drutva Merhamet iz Dubrovnika 5. Jedno raunalo i printer za potrebe Nacionalne zajednice Bonjaka Osjeko baranjske upanije 6. Dva raunala i printer za potrebe Medlisa Islamske zajednice u Osijeku 7. Jedno raunalo i printer za potrebe KD Behar iz Gunje 8. Dva kompjutora i printer za Medlis Islamske zajednice u Slavonskom Brodu (informatika radionica) U nastavku donosimo neka od pisama zahvale korisnika kojima je donirana raunalna oprema. Vijee bonjake nacionalne manjine Grada Rovinja

  ZAHVALNICA

  Vijee bonjake nacionalne manjine je od poglavarstva Grada Rovinja dobilo na deset godina koritenje prostora od 92 m2 te je odluilo da prostorije budu na usluzi svim bonjakim asocijacijama i da se koriste za

 • potrebe vjernika. SDAH je meu prvima spoznala vanost naznaenog prostora u svakodnevnom ivotu muslimana i Bonjaka Rovinja te je uputila i novani prilog za opremanje prostora. 22.9.2006. godine, uoi mjeseca Ramazana, veliina Stranke se jo jedanput pokazala na djelu kada je njen predsjednik Prof. dr. emso Tankovi u ime SDAH donirao kompjutor . Bonjaci i muslimani Grada Rovinja ovim putem se od srca zahvaljuju SDAH i njenom predsjedniku Prof. Tankoviu. Hvala! Rovinj, 19.10.2006. Predsjednica VBNMGR

  Edina Sofi Soi Nacionalna zajednica Bonjaka Osjeko baranjske upanije Potovani, Osobita mi je ast da u ime Nacionalne zajednice Bonjaka Osjeko baranjske upanije izrazim zahvalnost parlamentarnoj stranci SDAH na donaciji koju nam je uruio va predsjednik Prof. Tankovi u Osijeku 29.9.2006.godine. Raunalo i pisa e nam omoguiti da bonjaka nacionalna manjina u Hrvatskoj dobije svoj puni znaaj kako na dravnoj tako i na lokalnoj razini. U nadi da emo i dalje suraivati na obostrano zadovoljstvo, sve Vas skupa selamimo. Osijek, 3.10.2006. Predsjednik, Alija onli Bonjako dobrotvorno drutvo Merhamet Dubrovnik Potovana gospodo, Od srca veliko ljudsko hvala na, za nas, velianstvenoj donaciji raunalne opreme Bonjakom dobrotvornom drutvu Merhamet, Dubrovnik. Poseban osjeaj zahvalnosti dragim ljudima ini nas radosnijim jer je ovo prvi put u 15 godina od kada Merhamet ivi svoj ivot na ovim najjunijim prostorima R Hrvatske da imamo novi kompjutor i printer. Dosada smo se koristili starijim raunalnim pomagalima kako bi od novane potpore Grada i upanije, koliko toliko,

  utedjeli za izbjeglice iz matine nam domovine BiH kojih u naem gradu ima 50. Tuno, ali istinito. Kada bi se i imali gdje vratiti, zbog starosti i bolesti nisu u stanju. Nae Drutvo svojim projektom Doi, pomozi! jo uvijek skrbi o 100 obitelji u Gradu i Dubrovako neretvanskoj upaniji. S osobitim potovanjem uz mahsuz selam. Predsjednik, Hasan ustovi

  POTPREDSJEDNICA VLADE IZVRILA OBEANJE DANO OBITELJI ZARIFOVI KOJOJ JE IZGORJELA KUA

  Potpredsjednica Vlade Jadranka Kosor posjetila je uoi Kurban bajrama obitelj Zarifovi kojoj je prije pet mjeseci izgorjela kua. U obnovi uz Ministarstvo obitelji, branitelja i meugeneracijske solidarnosti sudjelovali su Islamska zajednica R Hrvatske, a znaajan prilog dala je i SDA Hrvatske.

  Na sveanosti su nazoili predsjednik Islamske zajednice Zagreba Mirsad Srebrenikovi, imam Azim Durmi i saborski zastupnik emso Tankovi.

  U prigodnom govoru ministrica Kosor je naglasila izuzetno dobru suradnju s Islamskom zajednicom R Hrvatske i potvrdila daljnju potporu radu Doma za stare i nemone u irokoj Rijeci.

  Vjesnik, 12. prosinca 2006. Uruene godinje nagrade

  HHO-a

 • Nagrada je dodijeljena novinaru Dragi Hedlu, Enesu efendiji Poljiu, i Ivanu Grujiu, pomoniku u Ministarstvu obitelji, branitelja i meugeneracijske solidarnosti

  ZAGREB - Hrvatski helsinki odbor (HHO) za ljudska prava odrao je u ponedjeljak, u povodu obiljeavanja Meunarodnog dana ljudskih prava, u zagrebakom HNK-u sveanu akademiju, te dodijelio godinje nagrade za promicanje ljudskih prava i povelje solidarnosti. Nagrada je dodijeljena novinaru Dragi Hedlu, Enesu efendiji Poljiu, i Ivanu Grujiu, pomoniku u Ministarstvu obitelji, branitelja i meugeneracijske solidarnosti. Predsjednik Stjepan Mesi prisjetio se ina donoenja Deklaracije o ljudskim pravima i ukazao na sve potekoe u njezinu provoenju. Kao osnovne probleme istaknuo je pravnu nesigurnost, korupciju i organizirani kriminal. Napomenuo je i problem pranja novca, i poruio da inzistira na sankcioniranju svih sluajeva nelegalno steenoga, posebice u Domovinskom ratu. Spomenuo je i problem siromatva, ali i pomake u reformi pravosua, te izrazio odlunost u nastavku zapoetih procesa.

  Potpredsjednica Vlade Jadranka Kosor je napomenula da je Meunarodna zajednica prihvatila visoke standarde u definiranju i zatiti ljudskih prava, kao univerzalnih, nedjeljivih, meusobno ovisnih i neotuivih, te u razvijenim demokratskim drutvima ne postoje dvojbe o sadraju tih prava. U tom smislu i Republika Hrvatska, u skladu s Ustavom, meunarodnim konvencijama i standardima, jami i potuje vladavinu prava, kao temelj svake moderne demokracije, kazala je Kosor. Istaknula je i stajalite hrvatske vlade kako je prioritetno humanitarno pitanje potraga za zatoenim i nestalim osobama u Domovinskom ratu. arko Puhovski, predsjednik HHO-a, kazao je da ovu godinu vie obiljeavaju socijalna pitanja, te naglasio mnotvo pritubi graana na rad socijalnih slubi. Iznio je i podatak o 1500-1700 novih radnih sporova,

  koji se mogu podvesti pod zajedniki nazivnik - siromatva. Kritizirajui nejasne kriterije raspodjele socijalne pomoi i manipulaciju nemonima, Puhovski je izrazio i pritube graana nad moguom korupcijom u centrima za socijalnu skrb. [Branka Valenti] .

  PRIZNANJE ENESU POLJIU

  ZAGREB Glavni imam islamske zajednice u Osijeku Enes efendija Polji, novinar Drago Hedl i pomonik ministrice obitelji, branitelja i meugeneracijske solidarnosti Ivan Gruji ovogodinji su dobitnici nagrada Hrvatskog helsinkog odbora za ljudska prava (HHO), javlja Hina. Enes ef. Polji dobio je nagradu za unapreenje meureligijskog dijaloga i vjersku toleranciju, osjeki novinar Drago Hedl za promicanje ljudskih prava u medijima, a Ivan Gruji za zatitu i promicanje ljudskih prava u djelovanju organa vlasti koje nadilaze profesionalne obveze.

  Vjesnik, Osloboenje: 05. 12. 2006.

  JAVNI POZIV

  Svjetski savez dijaspore BiH i Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo organiziraju Projekat pod nazivom DANI BiH DIJASPORE. U okviru naznaenog Projekta biti e zastupljene sve oblasti i segmenti drutvenog stvaralatva. Namjera je da se Projekt realizira u prostorima kompleksa Skenderija 2007.godine (jun - juli) u Sarajevu. Ovom prilikom se pozivaju svi zainteresirani pojedinci i udruenja da u cilju ouvanja, promocije i popularizacije svojih aktivnosti i djelatnosti, preko svojih saveza iskau interes i prijave svoje uee u ovom projektu do 31.1.2007.god. Oblasti koje e biti zastupljene su:

  1. Oblast kulturno-umjetnikog stvaralatva (umjetnici, slikari, inovatori glumci, modni kreatori, folklor, narodna nonja, vezovi i rukotvorine i sl.)

  2. Nauno-obrazovna oblast (promocija magistarskih i doktorskih disertacija, naunih publikacija, knjievnih i literarnih radova i sl.)

 • 3. Oblast biznisa i poslovanja (promocija poslovnih uspjeha biznismena i poduzetnika iz dijaspore, promocija biznis klubova, investiciono-razvojni fondovi, menaderskih agencija i sl.)

  4. Oblast sporta (uee svih sportskih kolektiva, fudbal, koarka, odbojka, borilake vjetine i sl. promocija udruenja i klubova, asocijacija i saveza)

  5. Oblast zabave i razonode (promocija mladih pjevaa, nadarenih glumaca, humorista i imitatora, ongleri, maioniari i sl.)

  Precizan vremenski termin odravanja i realizacije Projekta DANI BiH DIJASPORE biti e odreen naknadno u ovisnosti od iskazanog interesa svih prijavljenih na ovaj Oglas. Prijave projekata Komisiji za kulturu SSDBiH do 31.1.2007. Gosp. Namik Alimajstorovi:[email protected] Tel: 441217733861 PRIOPENJE MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA IR IRAN Ministarstvo vanjskih poslova IR Iran izdalo je priopenje u svezi usvajanja Rezolucije Vijea sigurnosti UN o nuklearnom programu koritenog u mirnodopske svrhe IR Iran. U tom priopenju stoji kako IR Iran smatra usvajanje Rezolucije o mirnodopskom nuklearnom programu neopravdanim i nezakonitim inom koji je izvan okvira dunosti i ovlatenja lanova Vijea sigurnosti UN-a i protivi se Povelji organizacije UN. Dalje se istie kako usvajanje Rezolucije iznosi na vidjelo kako pojedine lanice Vijea sigurnosti UN-a, posebice Sjedinjene Drave i Velika Britanija, tee instrumentalizaciji ovog tijela i to u situaciji kad se sile, ne pridravaju svojih obeanja iz Ugovora o neirenju nuklearnog naoruanja NPT-a, koji prema lanku 1 tog Ugovora od njih zahtijeva prekid transfera vojne nuklearne tehnologije i opreme drugim zemljama, a prema lanku 6, istog Ugovora, poziva ih da potuju preuzete obveze i da se same razoruaju. Nasuprot tome, te zemlje nastoje i dalje razvijati svoj nuklearni arsenal. To priopenje dodaje da takve politiki motivirane i ilegalne akcije Vijea sigurnosti

  UN-a (UNSC) ne mogu ograniavati zemlje u stjecanju i ostvarivanju svojih neotuivih i bezuvjetnih prava. U izjavi se dalje navodi da e, tovie, primjene takvih mjera jo vie diskreditirati budue odluke Vijea sigurnosti. Takoer se naglaava da iranski narod pamti prijanje sluajeve u kojima su Sjedinjene Drave i Velika Britanija jednostrano instrumentalizirale Vijee sigurnosti UN-a protiv iranske neovisnosti i suverenosti i predstavile nacionalizaciju iranske naftne industrije kao opasnost i prijetnju meunarodnom miru i sigurnosti. U priopenju Ministarstva vanjskih poslova stoji: Danas u okolnostima kada izraelski cionistiki reim otee s pristupanjem NPT-u i odbija potpisati sporazum s IAEA (Meunarodnom agencijom za atomsku energiju) te u uvjetima kad Vijee sigurnosti ne ini nita nakon javnog priznanja izraelskog premijera o posjedovanju nuklearnog oruja, takvi dvostruki standardi Vijea sigurnosti UN-a naspram iranskog nuklearnog programa i izraelskog nuklearnog arsenala su apsolutno neprihvatljivi. Temeljem navedenog, iranski narod nije i nee vezati svoju sudbinu nerazumnim odlukama Vijea sigurnosti, navodi se dalje u izjavi, te se istie kako e navedene mjere Vijea sigurnosti poveati nepovjerenje iranskog naroda prema Sjedinjenim Dravama i Velikoj Britaniji. U istoj izjavi stoji kako nuklearni program IR Iran podupiru svi slubeni organi, intelektualci i najiri slojevi drutva te ovakve nezakonite, ilegalne i neopravdane mjere koje su usmjerene protiv iranskih nacionalnih interesa, samo e uvrstiti openacionalnu volju i odlunost za ouvanjem neovisnosti, nacionalnog suvereniteta i neotuivih prava kao zalog svoje budunosti. U priopenju se nadalje dodaje kako IR Iran vjeruje da mjere Vijea sigurnosti UN-a nastavljaju s prakticiranjem nuklearnog aparthejda i podjele svijeta na sjever i jug. To e utjecati i na druge zemlje da razvijaju svoje programe nuklearne tehnologije za mirnodopske svrhe unutar okvira NPT-a. Ministarstvo vanjskih poslova istie kako e slijedei korak u nuklearnim mirnodopskim aktivnostima zapoeti s instalacijom i putanjem u pogon mree od 3000 centrifuga u Natanzu

 • pod inspekcijom Meunarodne agencije za atomsku energiju. S obzirom da IR Iran stalno nastoji postojee probleme rjeavati putem realnog, multilateralnog i praktinog pristupa, tim vie vjeruje da te jednostrane, neodgovorne i neracionalne mjere u Vijeu sigurnosti, ne samo da nee pomoi u olakanju procesa napretka u pregovorima, nego e ozbiljno natetiti i samom tijeku pregovora. DOPISI: SDA Hrvatske Mandaliina 17,1000 Zagreb Br. 01-87/2006 Zagreb, 21.11.2006. Meihat IZ u R Hrvatskoj Muftija evko ef. Omerbai Tomaieva 12 10000 Zagreb Predmet: estitka u povodu 90 obljetnice priznanja islama u R Hrvatskoj SDA Hrvatske estita Islamskoj zajednici R Hrvatske dvije velike obljetnice: 90 godina od slubenog priznanja islama u Hrvatskom saboru i 70 godina rada prvog mesdida u Zagrebu. Naa stranka prigodom svojega osnutka s ponosom je naglasila svoju pripadnost islamskom kulturno povijesnom krugu. Premda je kasnije dolo do odreenih organizacionih i statutarnih promjena, mi i dalje s ponosom govorimo o islamskoj dimenziji djelovanja nae stranke. Kao to u Europi postoje brojne demokranske stranke, na isti nain i mi smo demokratska, puka stranka sa islamskim predznakom. U svojem radu nastojimo na najbolji mogui nain promicati islamsku toleranciju i suivot meu svim vjerama i narodima. Uvaeni Muftija, prenesite nae pozdrave svim Vaim suradnicima i vjernicima. S potovanjem, Predsjednik SDA Hrvatske Prof. dr. emso Tankovi

  SDA HRVATSKE Mandaliina 17, 10000 Zagreb Broj: 01 95/2006 Zagreb, 12.1.2006. Gradonaelnica Grada Knina ga. Josipa Rimac Ul. Tumanova 2 22300 Knin SDA Hrvatske izraava osobito potovanje i koristi prigodu izvijestiti da smo zaprimili zahtjev obitelji Hati, Ul. Zvjerinac bb 22 300 Knin u kojemu nas upoznaju kako je Komunalno drutvo Biskupija d.o.o. nainilo diskriminirajuu odluku po kojoj obitelj Hati nije dobila prikljuak na lokalnu vodovodnu mreu. Prema naim saznanjima u istom kvartu prikljuak su dobili ostali graani, to izaziva opravdane reakcije i nezadovoljstvo obitelji Hati. Molimo Vas da uinite odreene napore koji bi utjecali na donoenje pozitivne odluke o prikljuenju obiteljske kue Hati na lokalnu vodovodnu mreu koju ve koriste njihovi najblii susjedi. Uz potovanje, Predsjednik SDA Hrvatske Prof. dr. emso Tankovi O tome obavijestiti:

  1. Vladu R Hrvatske, Ministarstvo zatite okolia, prostornog ureenja i graditeljstva gu. Marinu Matulovi Dropuli Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

  2. Ured Vlade R Hrvatske za nacionalne manjine Mr.sc. Milenu Klajner Mesnika 23, 10000 Zagreb

  3. Savjet za nacionalne manjine Vlade R Hrvatske, gosp. Aleksandra Tolnauera Mesnika 23, 10000 Zagreb

  4. OSC-e, Odjel za ljudska prava Florijana Andraeca 14, 10000 Zagreb

  5. Obitelj Hati, Zvjerinac bb 22300 Knin 6. Arhiva SDA Hrvatske, Mandaliina 17 10000 Zagreb

 • REPUBLIKA HRVATSKA Savjet za nacionalne manjine Klasa: 050-01/06-01/12 Ur.br: 50438-06-02 Zagreb,19. 12. 2006.

  GRADONAELNICA GRADA KNINA GA. JOSIPA RIMAC

  22300 KNIN, TUMANOVA 2 Predmet: Prikljuenje na vodovodnu mreu Obitelji Hati izvijee - trai se Savjet za nacionalne manjine dana 14.prosinca 2006.godine zaprimio je obavijest Stranke demokratske akcije Hrvatske, br. 01-95/2006, od 12. prosinca 2006. godine, u kojoj nas izvjeuje da je Komunalno drutvo Biskupija d.o.o. nainilo diskriminirajuu odluku po kojoj obitelj Hati iz Knina, Zvjerinac bb, nije dobilo prikljuak na lokalnu vodovodnu mreu. Nadalje, u navedenoj predstavci navedeno je da su ostali graani u istom kvartu dobili prikljuak na lokalnu vodovodnu mreu, a to izaziva opravdane reakcije nezadovoljstva obitelji Hati. Temeljem lanka 35.st.2.al.5. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN br. 155/2002), molimo Vas da nam dostavite izvijee o navodima iz obavijesti. S osobitim potovanjem, Predsjednik Savjeta Aleksandar Tolnauer O tome obavijestiti: Stranka demokratske akcije Hrvatske Zagreb, Mandaliina 17. Odaslane estitke povodom bajramskih, boinih i novogodinjih blagdana SDA Hrvatske uputila je estitke povodom Kurban bajrama veleposlanstvima u R Hrvatskoj: IR Iran, Malezije, Turske i Makedonije; Rijasetu Islamske zajednice BiH, SDA BiH; Meihatu Islamske zajednice u R Hrvatskoj Muftiji evki ef. Omerbaiu;

  Imamima Medlisa Islamske zajednice R Hrvatske: Aziz ef. Hasanovi, Aziz ef. Alili, Mirza ef. Mei, Mevludin ef. Arslani, Mersad ef. Kreti, Haris ef. Opardija, Saudin ef. Subai, Kemal ef. Skender, Haris ef. Hasei, Azim ef. Durmi, Enes ef. Polji, Hazim ef. Beirovi, Idriz ef. Bei, Salkan ef. Heri, Esad ef. Jukan, Vahid ef. Hadi, Fuad ef. Karaga, Alem ef. Crnki; Novogodinje i boine estitke upuene veleposlanstvima u R Hrvatskoj: Norveke, vicarske, vedske, Slovenije, Slovake, SAD, Rusije, Finske, eke, Bugarske, BiH, Francuske, Italije, Kanade, Australije, Belgije, Japana, Grke, Apostolskoj Nuncijaturi; Novogodinje i boine estitke upuene predstavnicima politikih stranaka: Ured Predsjednika R Hrvatske, Ured Predsjednika Vlade R Hrvatske, Predsjednik Hrvatskog sabora, Ivica Raan, Ivan ehok, Vojislav Stanimirovi, Anto api, Vladimir Jordan, Ivan Jakovi, Milena Klajner, Zdenka uhlin, Nikola Mak, Vesna kare Obolt, Furio Radin, Milorad Pupovac, Aleksandar Tolnauer, Silvio Degen, Marina Lovri, Dubravka uica, Damir urik. Primljene bajramske i novogodinje estitke: Rijaset Islamske zajednice u BiH, Vahid ef. Hadi, obitelji Smlati, SDA Sisak, Vijee bonjake nacionalne manjine Grada Zagreba, vicarsko veleposlanstvo, Veleposlanstvo Kraljevine Norveke, SDSS-Vojislav Stanimirovi, saborska zastupnica Zdenka uhlin, Udruge branitelja Hrvatske Damir urik, Udruge Bonjaka branitelja PG, Milorad Pupovac, Kordinacija nacionalnih manjina Grada Zagreba, Vijee srpske nacionalne manjine, SDP-a Ivice Raana, Vjesnika, Lab Tere. POTOVANI ITATELJI, POZIVAMO VAS DA POSTANETE LANOM SDA HRVATSKE, JEDINE POLITIKE STRANKE KOJA U SVOM PROGRAMU IMA ZA CILJ OUVANJE KULTURNO POVIJESNE I POLITIKE SAMOBITNOSTI BONJAKOG NARODA U R HRVATSKOJ. NAZNAENI CILJEVI SDA HRVATSKE NIUKOM SLUAJU NE PREDSTAVLJAJU OBLIK ZATVARANJA BONJAKOG

 • KORPUSA U VLASTITE OKVIRE NITI BILO KAKVE OBLIKE GETOIZACIJE, NEGO U SKLADU S PROGRAMIMA DRUGIH DEMOKRATSKIH OPCIJAMA R HRVATSKE NASTOJIMO PREZENTIRATI UNIVERZALNE VRIJEDNOSTI KOJE SU PRISUTNE U BONJAKOM NACIONALNOM BIU, A KOJE BI MOGLE BITI SAMI HAJR I LJEPOTA U NASTOJANJIMA ZA PRIBLIAVANJE NAM DRAGIH DOMOVINA BiH I R HRVATSKE VELIKOJ OBITELJI EUROPSKIH NARODA. STOGA VAS POZIVAMO DA SE I VI UKLJUITE I SVOJIM DOBRONAMJERNIM SUGESTIJAMA, PRIJEDLOZIMA ILI AKTIVNOU DOPRINESETE STVARANJU SRETNE I BEZBRINE BUDUNOSTI. NA NAOJ WEB STRANICI: WWW.sdah.hr moete se detaljnije informirati o naim aktivnostima. P.S. Oekujemo Vas u Mandaliinoj br. 17 u Zagrebu gdje moete popuniti pristupnicu za ulanjenje. SDA HRVATSKE SVIM VJERNICIMA ISLAMSKE VJEROISPOVIJESTI ESTITA NOVU 1428. HIDRETSKU GODINU.