of 31 /31
Факултет инжењерских наука - Универзитет у Крагујевцу Распоред испита у року 2016феб Машинско инжењерство - основне академске студије Шифра Назив предмета Датум Време Општи смер 1. година БМ2500 Основи предузетничког менаџмента и економије сре 17.02.2016 9:00 БМ2300 Електротехника са електроником чет 18.02.2016 9:00 БМ1500 Енглески језик пет 19.02.2016 9:00 БМ2400 Техничко цртање са компјутерском графиком суб 20.02.2016 9:00 БМ1100 Математика 1 пон 22.02.2016 9:00 БМ2100 Математика 2 уто 23.02.2016 9:00 БМ1400 Машински материјали сре 24.02.2016 9:00 БМ2200 Отпорност материјала чет 25.02.2016 9:00 БМ1300 Рачунарски алати пет 26.02.2016 9:00 БМ1200 Механика 1 суб 27.02.2016 9:00 2. година БМ3300 Механика флуида сре 17.02.2016 14:30 БМ3500 Термодинамика чет 18.02.2016 14:30 БМ4400 Инжењерски алати 1 пет 19.02.2016 14:30 БМ4500 Погонски и мобилни системи суб 20.02.2016 14:30 БМ4300 Производне технологије пон 22.02.2016 14:30 БМ3100 Математика 3 уто 23.02.2016 14:30 БМ4200 Енергија и животна средина сре 24.02.2016 14:30 БМ4100 Механика 3 чет 25.02.2016 14:30 БМ3200 Механика 2 пет 26.02.2016 14:30 БМ3400 Машински елементи суб 27.02.2016 14:30 3. година БМ5100 Основи конструисања сре 17.02.2016 14:30 БМ5200 Мерење и управљање пет 26.02.2016 9:00 Производно машинство 3. година БМ6211 Машине и алати у ОМД чет 18.02.2016 14:30 БМ6412 CAD/CAM/CAE 1 пет 19.02.2016 14:30 БМ6111 Основи одржавања суб 20.02.2016 14:30 БМ5311 Основи трибологија пон 22.02.2016 14:30 БМ6312 Алати и прибори уто 23.02.2016 14:30 БМ6411 Производне технологије II сре 24.02.2016 14:30 БМ6311 Мерење, контрола и квалитет пет 26.02.2016 14:30 БМ5411 Машине алатке суб 27.02.2016 14:30 Машинске конструкције и механизација 3. година БМ6221 Основи транспортних машина чет 18.02.2016 9:00 БМ6412 CAD/CAM/CAE 1 пет 19.02.2016 14:30 БМ5321 Машински елементи II суб 20.02.2016 14:30 БМ5421 Металне конструкције уто 23.02.2016 14:30 БМ6421 Поузданост машинских система сре 24.02.2016 14:30 БМ6311 Мерење, контрола и квалитет пет 26.02.2016 14:30 БМ6321 Механички преносници пет 26.02.2016 14:30 БМ6121 Механизми машина суб 27.02.2016 14:30 3. фебруар 2016 Страна 1/31

Preliminarni Raspored Ispita Februar 2016

Embed Size (px)

DESCRIPTION

This is university of Kragujevac book

Citation preview

Факултет инжењерских наука - Универзитет у Крагујевцу

Распоред испита у року 2016феб

Машинско инжењерство - основне академске студије

Шифра Назив предмета Датум ВремеОпшти смер

1. годинаБМ2500 Основи предузетничког менаџмента и економије сре 17.02.2016 9:00БМ2300 Електротехника са електроником чет 18.02.2016 9:00БМ1500 Енглески језик пет 19.02.2016 9:00БМ2400 Техничко цртање са компјутерском графиком суб 20.02.2016 9:00БМ1100 Математика 1 пон 22.02.2016 9:00БМ2100 Математика 2 уто 23.02.2016 9:00БМ1400 Машински материјали сре 24.02.2016 9:00БМ2200 Отпорност материјала чет 25.02.2016 9:00БМ1300 Рачунарски алати пет 26.02.2016 9:00БМ1200 Механика 1 суб 27.02.2016 9:00

2. годинаБМ3300 Механика флуида сре 17.02.2016 14:30БМ3500 Термодинамика чет 18.02.2016 14:30БМ4400 Инжењерски алати 1 пет 19.02.2016 14:30БМ4500 Погонски и мобилни системи суб 20.02.2016 14:30БМ4300 Производне технологије пон 22.02.2016 14:30БМ3100 Математика 3 уто 23.02.2016 14:30БМ4200 Енергија и животна средина сре 24.02.2016 14:30БМ4100 Механика 3 чет 25.02.2016 14:30БМ3200 Механика 2 пет 26.02.2016 14:30БМ3400 Машински елементи суб 27.02.2016 14:30

3. годинаБМ5100 Основи конструисања сре 17.02.2016 14:30БМ5200 Мерење и управљање пет 26.02.2016 9:00

Производно машинство3. година

БМ6211 Машине и алати у ОМД чет 18.02.2016 14:30БМ6412 CAD/CAM/CAE 1 пет 19.02.2016 14:30БМ6111 Основи одржавања суб 20.02.2016 14:30БМ5311 Основи трибологија пон 22.02.2016 14:30БМ6312 Алати и прибори уто 23.02.2016 14:30БМ6411 Производне технологије II сре 24.02.2016 14:30БМ6311 Мерење, контрола и квалитет пет 26.02.2016 14:30БМ5411 Машине алатке суб 27.02.2016 14:30

Машинске конструкције и механизација3. година

БМ6221 Основи транспортних машина чет 18.02.2016 9:00БМ6412 CAD/CAM/CAE 1 пет 19.02.2016 14:30БМ5321 Машински елементи II суб 20.02.2016 14:30БМ5421 Металне конструкције уто 23.02.2016 14:30БМ6421 Поузданост машинских система сре 24.02.2016 14:30БМ6311 Мерење, контрола и квалитет пет 26.02.2016 14:30БМ6321 Механички преносници пет 26.02.2016 14:30БМ6121 Механизми машина суб 27.02.2016 14:30

3. фебруар 2016 Страна 1/31

Факултет инжењерских наука - Универзитет у Крагујевцу

Распоред испита у року 2016феб

Машинско инжењерство - основне академске студије

Шифра Назив предмета Датум ВремеМоторна возила и мотори

3. годинаБМ6231 Експлоатација МВМ 1 сре 17.02.2016 14:30БМ5331 Моторна возила 1 чет 18.02.2016 14:30БМ6432 Испитивање МВМ пет 19.02.2016 9:00БМ6131 Конструкција и прорачун МВ суб 20.02.2016 14:30БМ6331 Мотори СУС 2 пон 22.02.2016 14:30БМ6332 Моторна возила 2 пон 22.02.2016 14:30БМ5431 Мотори СУС 1 уто 23.02.2016 14:30БМ6431 Опрема МВМ чет 25.02.2016 14:30

Енергетика и процесна техника3. година

БМ5341 Пренос топлоте и масе чет 18.02.2016 14:30БМ6141 Пренос снаге флуидом суб 20.02.2016 9:00БМ6241 Основе процесних апарата и постројења уто 23.02.2016 14:30БМ6341 Компјутерски подржано инжењерство сре 24.02.2016 9:00БМ6342 Инжењерски софтвери сре 24.02.2016 14:30БМ6441 Грејање, климатизација и соларна енергија пет 26.02.2016 14:30БМ5441 Хидрауличне и пнеуматске машине суб 27.02.2016 9:00

Примењена механика и аутоматско управљање3. година

БМ5451 Основи биоинжењеринга чет 18.02.2016 14:30БМ6452 Електроника суб 20.02.2016 14:30БМ6151 Коначни елементи 1 пон 22.02.2016 14:30БМ5351 Аутоматско управљање уто 23.02.2016 14:30БМ6341 Компјутерски подржано инжењерство сре 24.02.2016 9:00БМ6251 Сензори и актуатори сре 24.02.2016 14:30БМ6351 Динамика машина пет 26.02.2016 14:30БМ6352 Влакнима ојачани материјали суб 27.02.2016 14:30

Индустријски инжењеринг3. година

БМ6161 Инжењеринг одржавања чет 18.02.2016 14:30БМ6412 CAD/CAM/CAE 1 пет 19.02.2016 14:30БМ5461 Организација рада суб 20.02.2016 14:30БМ6261 Производни системи пон 22.02.2016 14:30БМ6461 Управљање развојем уто 23.02.2016 14:30БМ6361 ТQМ сре 24.02.2016 14:30БМ6311 Мерење, контрола и квалитет пет 26.02.2016 14:30БМ5361 Предузетништво суб 27.02.2016 14:30

Информатика у инжењерству3. година

БМ6472 Рач. подрж. мерење и управљање чет 18.02.2016 14:30БМ5371 Архитектура рачунарских система пет 19.02.2016 14:30БМ6372 Алгоритми и структуре података суб 20.02.2016 14:30БМ6151 Коначни елементи 1 пон 22.02.2016 14:30БМ6471 Базе података уто 23.02.2016 14:30БМ6371 Моделирање и симулација сре 24.02.2016 14:30БМ6271 Софтверски инжењеринг пет 26.02.2016 14:30БМ5471 Програмски језици суб 27.02.2016 14:30

3. фебруар 2016 Страна 2/31

Факултет инжењерских наука - Универзитет у Крагујевцу

Распоред испита у року 2016феб

Машинско инжењерство - основне академске студије

Шифра Назив предмета Датум ВремеДрумски саобраћај

3. годинаБМ5331 Моторна возила 1 чет 18.02.2016 14:30БМ6432 Испитивање МВМ пет 19.02.2016 9:00БМ5481 Безбедност саобраћаја суб 20.02.2016 14:30БМ6281 Механика саобраћајне незгоде пон 22.02.2016 9:00БМ6382 Електрични и серво уређаји уто 23.02.2016 14:30БМ6383 Информатика у саобраћају уто 23.02.2016 14:30БМ6431 Опрема МВМ чет 25.02.2016 14:30БМ6181 Одржавање МВМ I пет 26.02.2016 14:30БМ6381 Погонски материјали транспортних средстава суб 27.02.2016 14:30

3. фебруар 2016 Страна 3/31

Факултет инжењерских наука - Универзитет у Крагујевцу

Распоред испита у року 2016феб

Машинско инжењерство - стари наставни план

Шифра Назив предмета Датум ВремеОпшти смер

1. година151 Математика 1 пон 22.02.2016 9:00159 Математика 2 уто 23.02.2016 9:00152 Механика 1 суб 27.02.2016 9:00

2. година168 Термодинамика чет 18.02.2016 14:30166 Математика 3 уто 23.02.2016 14:30175 Механика 3 чет 25.02.2016 14:30167 Механика 2 пет 26.02.2016 14:30

Производно машинство3. година958 Пројектовање технолошких процеса пет 26.02.2016 9:00

Машинске конструкције и механизација3. година230 Основи поузданости машинских конструкција сре 24.02.2016 14:30

Моторна возила и мотори3. година323 Експлоатација МВМ чет 25.02.2016 14:30

Енергетика и процесна техника3. година432 Пренос топлоте и масе чет 18.02.2016 14:30434 Пренос снаге флуидом суб 20.02.2016 9:00437 Основе процесних апарата и постројења уто 23.02.2016 14:30433 Хидрауличне и пнеумат. маш. чет 25.02.2016 9:00438 Грејање, климатизација и соларна енергија пет 26.02.2016 14:30

Индустријски инжењеринг3. година622 Инжењеринг производње сре 17.02.2016 14:30623 Инжењеринг одржавања чет 18.02.2016 14:30640 Производни системи пон 22.02.2016 14:30624 Управљање развојем уто 23.02.2016 14:30

Информатика у инжењерству3. година730 Базе података уто 23.02.2016 14:30725 Моделирање и симулација сре 24.02.2016 14:30

Друмски саобраћај3. година323 Експлоатација МВМ чет 25.02.2016 14:30

3. фебруар 2016 Страна 4/31

Факултет инжењерских наука - Универзитет у Крагујевцу

Распоред испита у року 2016феб

Машинско инжењерство - мастер академске студије

Шифра Назив предмета Датум ВремеОпшти смер

1. годинаММ2200 Експеримент у машинству сре 17.02.2016 14:30ММ2100 Истраживачки рад у машинству пет 19.02.2016 9:00ММ1100 Инжењерски алати 2 уто 23.02.2016 9:00ММ1200 Енглески језик 2 сре 24.02.2016 14:30

Производно машинство1. година

ММ1311 Трибомеханички системи чет 18.02.2016 14:30ММ2311 Менаџмент квалитетом суб 20.02.2016 14:30ММ1411 Одржавање техничких система пон 22.02.2016 14:30ММ2511 CAD/CAM/CAE 2 чет 25.02.2016 14:30ММ2411 Наука о заваривању пет 26.02.2016 14:30ММ1511 Савремени поступци пластичног обликовања суб 27.02.2016 14:30

2. годинаММ3412 Термичка обрада метала чет 18.02.2016 14:30ММ3111 Техничка дијагностика пет 19.02.2016 14:30ММ3312 Обрадивост у процесима пластичног обликовања пон 22.02.2016 14:30ММ3112 Пројектовање технолошких процеса уто 23.02.2016 14:30ММ3411 Неконвенционални поступци обраде сре 24.02.2016 14:30ММ3311 CIM системи чет 25.02.2016 14:30ММ3313 Технологија прераде пластичних маса пет 26.02.2016 14:30ММ3213 Виртуелни инжењеринг суб 27.02.2016 9:00ММ3211 Савремени обрадни системи суб 27.02.2016 14:30ММ3212 Технологије модификације и регенерације површина суб 27.02.2016 14:30

Машинске конструкције и механизација1. година

ММ1321 Механички преносници 2 чет 18.02.2016 14:30ММ2521 Транспортни уређаји и машине суб 20.02.2016 14:30ММ1421 Методе поузданости машинских система пон 22.02.2016 14:30ММ1422 Поузданост у развоју машинских система пон 22.02.2016 14:30ММ2421 Трибологија машинских система чет 25.02.2016 9:00ММ1521 Индустријски дизајн пет 26.02.2016 14:30ММ2321 Испитивање машинских конструкција суб 27.02.2016 14:30

2. годинаММ3322 Заварене и ливене конструкције сре 17.02.2016 14:30ММ3222 Конструисање помоћу рачунара пет 19.02.2016 14:30ММ3223 Методе развоја производа пет 19.02.2016 14:30ММ3321 Лаке конструкције суб 20.02.2016 14:30ММ3121 Теорија еластичности пон 22.02.2016 14:30ММ3423 Методе прорачуна у развоју производа уто 23.02.2016 9:00ММ3221 Методе конструисања уто 23.02.2016 14:30ММ3422 Компјутерска анализа конструкција сре 24.02.2016 14:30ММ3421 Прорачун машинских конструкција сре 24.02.2016 14:30ММ3122 Механика лома чет 25.02.2016 14:30ММ3224 Примена рачунара у развоју производа пет 26.02.2016 9:00ММ3123 Увод у механику лома суб 27.02.2016 9:00

3. фебруар 2016 Страна 5/31

Факултет инжењерских наука - Универзитет у Крагујевцу

Распоред испита у року 2016феб

Машинско инжењерство - мастер академске студије

Шифра Назив предмета Датум ВремеМоторна возила и мотори

1. годинаММ1431 Моделирање процеса у мотору СУС чет 18.02.2016 14:30ММ2531 Виртуелно конструисање возила суб 20.02.2016 14:30ММ2331 Погонски материјали МВМ пон 22.02.2016 14:30ММ1331 Динамика возила чет 25.02.2016 9:00ММ2431 Експлоатација МВМ II пет 26.02.2016 14:30ММ1531 Ергономија МВ суб 27.02.2016 14:30

2. годинаММ3431 Конструкција и прорачун мотора СУС чет 18.02.2016 14:30ММ3222 Конструисање помоћу рачунара пет 19.02.2016 14:30ММ3381 Алтернативни погонски системи суб 20.02.2016 14:30ММ3481 Саобраћај и окружење уто 23.02.2016 14:30ММ3131 Пројектовање МВ сре 24.02.2016 14:30ММ3331 Испитивање МВМ II чет 25.02.2016 9:00ММ3231 Мехатроника МВМ пет 26.02.2016 14:30

Енергетика и процесна техника1. година

ММ2541 Енерго-еколошки менаџмент суб 20.02.2016 9:00ММ1441 Компјутерске симулације и оптимизација процеса суб 20.02.2016 14:30ММ1341 Транспорт флуида пон 22.02.2016 14:30ММ2341 Обновљиви извори енергије 1 чет 25.02.2016 14:30ММ2441 Процесни апарати и постројења пет 26.02.2016 14:30ММ1541 Пројектовање ХИП машина суб 27.02.2016 14:30

2. годинаММ3243 Соларна техника сре 17.02.2016 14:30ММ3342 Хидропреносници снаге чет 18.02.2016 14:30ММ3143 Механичке операције пет 19.02.2016 14:30ММ3443 Уређаји и постројења за грејање и климатизацију пет 19.02.2016 14:30ММ3141 Обновљиви извори енергије 2 суб 20.02.2016 9:00ММ3441 Управљање енерго и еко пројектима суб 20.02.2016 14:30ММ3442 Хидраулични и пнеуматски транспорт суб 20.02.2016 14:30ММ3341 Управљање отпадом пон 22.02.2016 14:30ММ3241 Технологије и постројења за пречишћавање воде и ваздуха сре 24.02.2016 14:30ММ3343 Термоенергетски уређаји и постројења чет 25.02.2016 14:30ММ3242 Хидро и термоелектране пет 26.02.2016 14:30

3. фебруар 2016 Страна 6/31

Факултет инжењерских наука - Универзитет у Крагујевцу

Распоред испита у року 2016феб

Машинско инжењерство - мастер академске студије

Шифра Назив предмета Датум ВремеПримењена механика и аутоматско управљање

1. годинаММ1451 Дигитално управљање чет 18.02.2016 14:30ММ2351 Интелигентно управљање суб 20.02.2016 14:30ММ2451 Механика континуума пон 22.02.2016 14:30ММ2551 Нелинеарна анализа чет 25.02.2016 14:30ММ1551 Динамика конструкција пет 26.02.2016 14:30ММ1351 Моделирање динамичких система суб 27.02.2016 14:30

2. годинаММ3351 Пројектовање система аутоматског управљања чет 18.02.2016 14:30ММ3151 Рачунска динамика флуида суб 20.02.2016 14:30ММ3252 Брза израда прототипова пон 22.02.2016 14:30ММ3261 Менаџмент комуникацијама пон 22.02.2016 14:30ММ3153 Роботика и мехатроника пон 22.02.2016 14:30ММ3251 Компјутерска графика уто 23.02.2016 14:30ММ3152 Инжењеринг и анализа система сре 24.02.2016 14:30ММ3462 Прорачунска механика контакта чет 25.02.2016 14:30ММ3451 Индустријски рачунарски системи пет 26.02.2016 14:30ММ3461 Менаџмент мрежама снабдевања пет 26.02.2016 14:30ММ3463 Прорачунска механика лома и оштећења пет 26.02.2016 14:30ММ3452 Теорија и техника мерења пет 26.02.2016 14:30ММ3353 Менаџмент услугама суб 27.02.2016 14:30ММ3352 Механика композитних материјала суб 27.02.2016 14:30

Индустријски инжењеринг1. година

ММ1361 Организација производње и операциона истраживања чет 18.02.2016 14:30ММ1461 Пројектовање информационих система и база података суб 20.02.2016 9:00ММ2461 Инжењеринг безбедности и управљање ризиком пон 22.02.2016 14:30ММ2361 Предузетнички процес чет 25.02.2016 9:00ММ1561 Интегрисани системи менаџмента пет 26.02.2016 14:30ММ2561 Мехатроника суб 27.02.2016 14:30

2. годинаММ3261 Менаџмент комуникацијама пон 22.02.2016 14:30ММ3112 Пројектовање технолошких процеса уто 23.02.2016 14:30ММ3161 Инжењерска економија сре 24.02.2016 14:30ММ3411 Неконвенционални поступци обраде сре 24.02.2016 14:30ММ3311 CIM системи чет 25.02.2016 14:30ММ3461 Менаџмент мрежама снабдевања пет 26.02.2016 14:30ММ3361 Методе унапређења квалитета суб 27.02.2016 9:00ММ3211 Савремени обрадни системи суб 27.02.2016 14:30

3. фебруар 2016 Страна 7/31

Факултет инжењерских наука - Универзитет у Крагујевцу

Распоред испита у року 2016феб

Машинско инжењерство - мастер академске студије

Шифра Назив предмета Датум ВремеИнформатика у инжењерству

1. годинаММ1361 Организација производње и операциона истраживања чет 18.02.2016 14:30ММ1461 Пројектовање информационих система и база података суб 20.02.2016 9:00ММ2471 Вештачка интелигенција пон 22.02.2016 14:30ММ2371 Биоинжењеринг и биоинформатика чет 25.02.2016 14:30ММ1571 Електронско пословање и менаџмент односа са корисницима (ЦРМ) пет 26.02.2016 14:30ММ2571 Напредна анализа и компјутерска симулација система суб 27.02.2016 14:30

2. годинаММ3351 Пројектовање система аутоматског управљања чет 18.02.2016 14:30ММ3151 Рачунска динамика флуида суб 20.02.2016 14:30ММ3252 Брза израда прототипова пон 22.02.2016 14:30ММ3261 Менаџмент комуникацијама пон 22.02.2016 14:30ММ3153 Роботика и мехатроника пон 22.02.2016 14:30ММ3251 Компјутерска графика уто 23.02.2016 14:30ММ3152 Инжењеринг и анализа система сре 24.02.2016 14:30ММ3451 Индустријски рачунарски системи пет 26.02.2016 14:30ММ3461 Менаџмент мрежама снабдевања пет 26.02.2016 14:30ММ3452 Теорија и техника мерења пет 26.02.2016 14:30ММ3353 Менаџмент услугама суб 27.02.2016 14:30ММ3352 Механика композитних материјала суб 27.02.2016 14:30

Друмски саобраћај1. година

ММ2581 Законска регулатива у друмском саобраћају чет 18.02.2016 14:30ММ2381 Структура и конструкција МВ суб 20.02.2016 14:30ММ2481 Методе вештачења саобраћајних незгода пон 22.02.2016 14:30ММ1331 Динамика возила чет 25.02.2016 9:00ММ1481 Возила повећане проходности пет 26.02.2016 14:30ММ1531 Ергономија МВ суб 27.02.2016 14:30

2. годинаММ3431 Конструкција и прорачун мотора СУС чет 18.02.2016 14:30ММ3222 Конструисање помоћу рачунара пет 19.02.2016 14:30ММ3381 Алтернативни погонски системи суб 20.02.2016 14:30ММ3481 Саобраћај и окружење уто 23.02.2016 14:30ММ3131 Пројектовање МВ сре 24.02.2016 14:30ММ3331 Испитивање МВМ II чет 25.02.2016 9:00ММ3231 Мехатроника МВМ пет 26.02.2016 14:30ММ3182 Одржавање МВМ II пет 26.02.2016 14:30

3. фебруар 2016 Страна 8/31

Факултет инжењерских наука - Универзитет у Крагујевцу

Распоред испита у року 2016феб

Наст. план 2000

Шифра Назив предмета Датум ВремеОпшти смер

1. година902 Механика 1 – Кинематика (парцијални део) сре 17.02.2016 14:30901 Механика 1 – Статика (парцијални део) чет 18.02.2016 9:00

2. година14 Електротехника са електроником чет 18.02.2016 9:00904 Механика 2 – Теорија осцилација (парцијални део) уто 23.02.2016 14:3010 Отпорност материјала сре 24.02.2016 9:00903 Механика 2 – Динамика (парцијални део) чет 25.02.2016 14:3011 Математика 2 пет 26.02.2016 9:00

3. година16 Механика флуида сре 17.02.2016 14:3017 Основи конструисања сре 17.02.2016 14:30906 Моторна возила (парцијални део) чет 18.02.2016 14:30908 Обрада метала деформисањем (парцијални део) пет 19.02.2016 9:0023 Производни менаџмент суб 20.02.2016 14:30905 Мотори СУС (парцијални део) пон 22.02.2016 14:3022 Основи аутоматског управљања уто 23.02.2016 14:3019 Производне технологије 2 чет 25.02.2016 9:00907 Технологија заваривања (парцијални део) пет 26.02.2016 9:0021 Хидрауличне и пнеуматске машине суб 27.02.2016 9:00

Производно машинство4. година103 Машине и алати у обради деформисањем чет 18.02.2016 14:30105 Теротехнологија суб 20.02.2016 9:00124 Рачунарско пројектовање технологије чет 25.02.2016 9:00

5. година111 Неконвенционални поступци обраде сре 17.02.2016 9:00107 Производни системи (ПМ) сре 24.02.2016 14:30

Моторна возила и мотори4. година305 Конструкција и прорачун моторних возила суб 20.02.2016 14:30303 Мотори СУС 2 пон 22.02.2016 14:30

Енергетика и процесна техника4. година405 Хидрауличне и пнеуматске машине 2 сре 17.02.2016 9:00404 Управљачке хидро-пнеумо компоненте суб 20.02.2016 9:00

5. година407 Аутоматски погони и трансмисије пет 19.02.2016 14:30409 Процесни апарати и постројења пет 26.02.2016 14:30

Примењена механика и аутоматско управљање5. година509 Нелинеарна анализа конструкција сре 24.02.2016 14:30508 Моделирање динамичких система пет 26.02.2016 14:30

3. фебруар 2016 Страна 9/31

Факултет инжењерских наука - Универзитет у Крагујевцу

Распоред испита у року 2016феб

Наст. план 2000

Шифра Назив предмета Датум ВремеИндустријски инжењеринг

4. година609 А-CIM системи суб 27.02.2016 14:30

5. година609 А-CIM системи суб 27.02.2016 14:30

Информатика у инжењерству4. година703 Моделирање и симулација сре 24.02.2016 14:30701 Алгоритми и структура података пет 26.02.2016 14:30709 Програмски језици - INF суб 27.02.2016 14:30

5. година707 Софтверски инжењеринг чет 18.02.2016 9:00708 Мултимедија и информациони системи суб 27.02.2016 9:00

Друмски саобраћај4. година802 Одржавање друмских возила сре 17.02.2016 14:30804 Конструкција возила и погонских агрегата суб 20.02.2016 14:30

5. година801 Погонски материјали друмских возила чет 25.02.2016 14:30

3. фебруар 2016 Страна 10/31

Факултет инжењерских наука - Универзитет у Крагујевцу

Распоред испита у року 2016феб

Аутомобилско инжењерство - основне академске студије

Шифра Назив предмета Датум ВремеОпшти смер

1. годинаБАИ2500 Моторна возила и њихов развој сре 17.02.2016 14:30БАИ2300 Електротехника са електроником чет 18.02.2016 9:00БАИ1501 Енглески језик пет 19.02.2016 9:00БАИ1502 Италијански језик пет 19.02.2016 14:30БАИ2400 Техничко цртање са компјутерском графиком суб 20.02.2016 9:00БАИ1100 Математика 1 пон 22.02.2016 9:00БАИ2100 Математика 2 уто 23.02.2016 9:00БАИ1400 Машински материјали сре 24.02.2016 9:00БАИ2200 Отпорност материјала чет 25.02.2016 9:00БАИ1300 Рачунарски алати пет 26.02.2016 9:00БАИ1200 Механика 1 суб 27.02.2016 9:00

2. годинаБАИ3300 Механика флуида сре 17.02.2016 14:30БАИ3500 Термодинамика чет 18.02.2016 14:30БАИ4401 Инжењерски алати пет 19.02.2016 14:30БАИ4402 Конструисање помоћу рачунара пет 19.02.2016 14:30БАИ4501 Основи метрологије и контроле квалитета суб 20.02.2016 9:00БАИ4502 Статистичка контрола квалитета суб 20.02.2016 9:00БАИ4300 Производне технологије пон 22.02.2016 14:30БАИ3100 Математика 3 уто 23.02.2016 14:30БАИ4202 Одрживи развој МВ сре 24.02.2016 9:00БАИ4201 Енергија и животна средина сре 24.02.2016 14:30БАИ4100 Механика 3 чет 25.02.2016 14:30БАИ3200 Механика 2 пет 26.02.2016 14:30БАИ3400 Машински елементи суб 27.02.2016 14:30

3. годинаБАИ5100 Основи конструисања сре 17.02.2016 14:30БАИ5300 Моторна возила 1 чет 18.02.2016 14:30БАИ5400 Технологије спајања и монтаже пон 22.02.2016 14:30БАИ5202 Аутоматско управљање уто 23.02.2016 14:30БАИ5201 Мерење и управљање пет 26.02.2016 9:00

3. фебруар 2016 Страна 11/31

Факултет инжењерских наука - Универзитет у Крагујевцу

Распоред испита у року 2016феб

Урбано инжењерство - основне академске студије

Шифра Назив предмета Датум ВремеОпшти смер

1. годинаБУИ2500 Основи предузетничког менаџмента и економије сре 17.02.2016 9:00БУИ2300 Електротехника са електроником чет 18.02.2016 9:00БУИ1501 Енглески језик пет 19.02.2016 9:00БУИ1502 Италијански језик пет 19.02.2016 14:30БУИ1400 Нацртна геометрија и техничко цртање суб 20.02.2016 9:00БУИ1100 Математика 1 пон 22.02.2016 9:00БУИ2100 Математика 2 уто 23.02.2016 9:00БУИ2400 Материјали (у урбаном инжењерству) сре 24.02.2016 9:00БУИ2200 Основи урбанистичког пројектовања и планирања чет 25.02.2016 9:00БУИ1300 Рачунарски алати пет 26.02.2016 9:00БУИ1200 Инжењерска механика суб 27.02.2016 9:00

2. годинаБУИ4300 Механика флуида сре 17.02.2016 14:30БУИ3400 Термодинамика чет 18.02.2016 14:30БУИ4200 Основе архитектонског пројектовања 1 пет 19.02.2016 9:00БУИ3300 Принципи одрживог развоја урбаних и руралних подручја суб 20.02.2016 9:00БУИ4100 Регионално планирање и развој пон 22.02.2016 9:00БУИ3500 Пројектовање рачунаром уто 23.02.2016 9:00БУИ4400 Енергија и животна средина сре 24.02.2016 14:30БУИ3200 Отпорност материјала чет 25.02.2016 9:00БУИ4500 Урбани транспорт пет 26.02.2016 9:00БУИ3100 Статистика у инжењерству суб 27.02.2016 9:00

3. годинаБУИ5200 Механика тла сре 17.02.2016 9:00БУИ5300 Географски информациони системи пет 19.02.2016 14:30БУИ5400 Водоснабдевање и канализација пон 22.02.2016 14:30БУИ5500 Електроенергетски и електродистрибутивни системи уто 23.02.2016 9:00БУИ5102 Отпорност конструкција чет 25.02.2016 9:00БУИ5101 Термотехника чет 25.02.2016 9:00

3. фебруар 2016 Страна 12/31

Факултет инжењерских наука - Универзитет у Крагујевцу

Распоред испита у року 2016феб

Аутомобилско инжењерство - мастер академске студије

Шифра Назив предмета Датум ВремеОпшти смер

1. годинаМАИ2100 Експеримент у машинству сре 17.02.2016 14:30МАИ2200 Пројектовање моторних возила чет 18.02.2016 14:30МАИ1300 Динамичке симулације и прорачун возила суб 20.02.2016 9:00МАИ1200 Мотори СУС 2 пон 22.02.2016 14:30МАИ2500 Методе НИР уто 23.02.2016 14:30МАИ1100 Енглески језик 2 сре 24.02.2016 14:30МАИ1500 Управљање квалитетом производа чет 25.02.2016 9:00МАИ1400 Електрични и електронски системи на МВ пет 26.02.2016 14:30МАИ2300 Савремени обрадни системи и поступци суб 27.02.2016 14:30МАИ2400 Системи преноса снаге МВ суб 27.02.2016 14:30

2. годинаМАИ3101 Моделирање процеса у моторима СУС сре 17.02.2016 14:30МАИ3201 Опрема МВМ суб 20.02.2016 14:30МАИ3301 Алтернативни погонски системи сре 24.02.2016 14:30МАИ3304 CIM системи чет 25.02.2016 14:30МАИ3202 Мехатронички и серво системи МВ пет 26.02.2016 14:30МАИ3102 Ергономија МВ суб 27.02.2016 14:30МАИ3402 Конструкција возила суб 27.02.2016 14:30МАИ3401 Конструкција и прорачун мотора СУС суб 27.02.2016 14:30

3. фебруар 2016 Страна 13/31

Факултет инжењерских наука - Универзитет у Крагујевцу

Распоред испита у року 2016феб

Војноиндустријско инжењерство - основне академске студије

Шифра Назив предмета Датум Време

3. фебруар 2016 Страна 14/31

Факултет инжењерских наука - Универзитет у Крагујевцу

Распоред испита у року 2016феб

Војноиндустријско инжењерство - основне академске студије

Шифра Назив предмета Датум ВремеОпшти смер

1. годинаБВИ2500 Основи предузетничког менаџмента и економије сре 17.02.2016 9:00БВИ2300 Електротехника са електроником чет 18.02.2016 9:00БВИ1500 Енглески језик пет 19.02.2016 9:00БВИ2400 Техничко цртање са компјутерском графиком суб 20.02.2016 14:30БВИ1100 Математика 1 пон 22.02.2016 9:00БВИ2100 Математика 2 уто 23.02.2016 9:00БВИ1400 Машински материјали сре 24.02.2016 9:00БВИ2200 Отпорност материјала чет 25.02.2016 9:00БВИ1300 Рачунарски алати пет 26.02.2016 9:00БВИ1200 Механика 1 суб 27.02.2016 9:00

2. годинаБВИ3300 Механика флуида сре 17.02.2016 14:30БВИ3500 Термодинамика чет 18.02.2016 14:30БВИ4400 Инжењерски алати пет 19.02.2016 14:30БВИ4300 Производне технологије суб 20.02.2016 14:30БВИ4500 Погонски и мобилни системи пон 22.02.2016 14:30БВИ3100 Математика 3 уто 23.02.2016 14:30БВИ4200 Енергија и животна средина сре 24.02.2016 14:30БВИ4100 Механика 3 чет 25.02.2016 14:30БВИ3200 Механика 2 пет 26.02.2016 14:30БВИ3400 Машински елементи суб 27.02.2016 14:30

3. годинаБВИ5100 Основи конструисања сре 17.02.2016 14:30БВИ6200 Мерење, контрола и квалитет чет 18.02.2016 9:00БВИ6101 Рач. подрж. мерење и управљање чет 18.02.2016 14:30БВИ6300 CAD/CAM/CAE суб 20.02.2016 9:00БВИ5502 Компјутерска анализа конструкција уто 23.02.2016 9:00БВИ5508 Хидрауличне и пнеуматске машине уто 23.02.2016 9:00БВИ5504 Брза израда прототипова уто 23.02.2016 14:30БВИ6107 Електрични и серво уређаји уто 23.02.2016 14:30БВИ5503 Конструисање помоћу рачунара уто 23.02.2016 14:30БВИ5501 Методе конструисања уто 23.02.2016 14:30БВИ5505 Одржавање техничких система уто 23.02.2016 14:30БВИ5507 Пренос топлоте и масе уто 23.02.2016 14:30БВИ5506 Програмски језици уто 23.02.2016 14:30БВИ6102 Компјутерски подржано инжењерство сре 24.02.2016 9:00БВИ6105 Основе процесних апарата и постројења сре 24.02.2016 14:30БВИ6104 Производни системи сре 24.02.2016 14:30БВИ5300 Унутрашња балистика чет 25.02.2016 9:00БВИ6400 Спољна балистика чет 25.02.2016 14:30БВИ5200 Мерење и управљање пет 26.02.2016 9:00БВИ7105 Пројектовање технолошких процеса суб 27.02.2016 9:00БВИ7101 Технологија модификације и регенерације површина суб 27.02.2016 9:00БВИ7107 Пројектовање информационих система и база података суб 27.02.2016 14:30БВИ7108 Технологија прераде пластичних маса суб 27.02.2016 14:30

4. годинаБВИ8401 Технологија одржавања наоружања пет 19.02.2016 14:30БВИ5400 Основи логистике суб 20.02.2016 9:00БВИ8200 Борбена употреба наоружања чет 25.02.2016 14:30БВИ8402 Технологија производње убојних средстава пет 26.02.2016 9:00

3. фебруар 2016 Страна 15/31

Факултет инжењерских наука - Универзитет у Крагујевцу

Распоред испита у року 2016феб

Војноиндустријско инжењерство - основне академске студије

Шифра Назив предмета Датум ВремеБВИ8100 Корозија и заштита материјала суб 27.02.2016 14:30

Наоружање3. година

БВИ8310 Оптички и оптоелектронски уређаји пон 22.02.2016 10:00

4. годинаБВИ7210 Конструкција артиљеријских оруђа чет 18.02.2016 9:00БВИ7401 Технологија производње наоружања пон 22.02.2016 14:30БВИ7310 Конструкција пројектила и упаљача уто 23.02.2016 9:00БВИ6510 Конструкција аутоматског наоружања сре 24.02.2016 9:00БВИ7402 Технологија одржавања убојних средстава пет 26.02.2016 9:00

Пројектили и упаљачи3. година

БВИ6520 Експлозивни процеси пон 22.02.2016 14:30

4. годинаБВИ7401 Технологија производње наоружања пон 22.02.2016 14:30БВИ7310 Конструкција пројектила и упаљача уто 23.02.2016 9:00БВИ7220 Експлозивне материје сре 24.02.2016 9:00БВИ8320 Управљање ризицима у располагању УбС сре 24.02.2016 14:30БВИ7402 Технологија одржавања убојних средстава пет 26.02.2016 9:00

3. фебруар 2016 Страна 16/31

Факултет инжењерских наука - Универзитет у Крагујевцу

Распоред испита у року 2016феб

Војноиндустријско инжењерство - дипломске академске студије

Шифра Назив предмета Датум ВремеОпшти смер

1. годинаМВИ41 CIM – компјутером интегрисана производња пет 19.02.2016 14:30МВИ20 Интеграција наоружања на мобилне платформе суб 20.02.2016 14:30МВИ44 Компјутерске симулације и оптимизација процеса пон 22.02.2016 14:30МВИ53 Трибомеханички системи уто 23.02.2016 14:30МВИ30 Основи ракетног наоружања сре 24.02.2016 14:30МВИ10 Унутрашње балистичко пројектовање чет 25.02.2016 9:00МВИ58 Инжењеринг безбедности и управљање ризиком пет 26.02.2016 14:30

3. фебруар 2016 Страна 17/31

Факултет инжењерских наука - Универзитет у Крагујевцу

Распоред испита у року 2016феб

Војноиндустријско инжењерство - основне академске студије 2015

Шифра Назив предмета Датум ВремеОпшти смер

1. годинаБВИ1500-2 Енглески језик пет 19.02.2016 9:00БВИ1100-2 Математика 1 пон 22.02.2016 9:00БВИ1400-2 Машински материјали сре 24.02.2016 9:00БВИ1300-2 Рачунарски алати пет 26.02.2016 9:00БВИ1200-2 Механика 1 суб 27.02.2016 9:00

3. фебруар 2016 Страна 18/31

Факултет инжењерских наука - Универзитет у Крагујевцу

Распоред испита у року 2016феб

Војноиндустријско инжењерство - мастер академске студије 2015

Шифра Назив предмета Датум ВремеОпшти смер

1. годинаМВИ1400-2 Експеримент у машинству сре 17.02.2016 14:30МВИ1501-2 CIM – компјутером интегрисана производња чет 18.02.2016 9:00МВИ1504-2 Компјутерске симулације и оптимизација процесa чет 18.02.2016 9:00МВИ1503-2 Мехатроника чет 18.02.2016 9:00МВИ1508-2 Поузданост у развоју машинких система чет 18.02.2016 9:00МВИ1502-2 Пројектовање система аутоматског управљања чет 18.02.2016 9:00МВИ1507-2 Теорија и техника мерења чет 18.02.2016 9:00МВИ1505-2 Техничка дијагностика чет 18.02.2016 9:00МВИ1200-2 Интеграција наоружања на мобилне платформе суб 20.02.2016 14:30МВИ1506-2 Роботика и мехатроника пон 22.02.2016 14:30МВИ1300-2 Напредна анализа и компјутерска симулација система уто 23.02.2016 9:00МВИ1604-2 Алтернативни погонски системи сре 24.02.2016 9:00МВИ1602-2 Виртуелни инжењеринг сре 24.02.2016 9:00МВИ1601-2 Индустријски рачунарски системи сре 24.02.2016 9:00МВИ1607-2 Инжењеринг безбедности и управљање ризиком сре 24.02.2016 9:00МВИ1606-2 Менаџмент мрежама снабдевања сре 24.02.2016 9:00МВИ1608-2 Методе прорачуна у развоју производа сре 24.02.2016 9:00МВИ1605-2 Погонски материјали сре 24.02.2016 9:00МВИ1603-2 ХИП компоненте и системи аутоматског управљања сре 24.02.2016 9:00МВИ1100-2 Унутрашње балистичко пројектовање чет 25.02.2016 9:00

3. фебруар 2016 Страна 19/31

Факултет инжењерских наука - Универзитет у Крагујевцу

Распоред испита у року 2016феб

Инжењерски менаџмент 2015

Шифра Назив предмета Датум ВремеОпшти смер

1. годинаМИМ1601-2 Менаџмент комуникацијама сре 17.02.2016 14:30МИМ1100-2 Организација производње и операциона истраживања чет 18.02.2016 14:30МИМ1502-2 Енерго–еколошки менаџмент суб 20.02.2016 9:00МИМ1501-2 Инжењерска економија пон 22.02.2016 14:30МИМ1300-2 Енглески језик (Пословни енглески) сре 24.02.2016 14:30МИМ1400-2 Предузетнички процес чет 25.02.2016 9:00МИМ1200-2 Интегрисани системи менаџмента пет 26.02.2016 14:30МИМ1602-2 Пројектовање информационих система и базе података суб 27.02.2016 14:30

3. фебруар 2016 Страна 20/31

Факултет инжењерских наука - Универзитет у Крагујевцу

Распоред испита у року 2016феб

Индустријско инжењерство - ПИС 2015

Шифра Назив предмета Датум ВремеОпшти смер

1. годинаМИИ1400-2 Менаџмент комуникацијама сре 17.02.2016 14:30МИИ1100-2 Компјутерске симулације и оптимизација процеса суб 20.02.2016 14:30МИИ1300-2 Енглески језик (Пословни енглески) сре 24.02.2016 14:30МИИ1601-2 Предузетнички процес чет 25.02.2016 9:00МИИ1200-2 Интегрисани системи менаџмента пет 26.02.2016 14:30МИИ1502-2 Менаџмент мрежама снабдевања пет 26.02.2016 14:30МИИ1501-2 Индустријски рачунарски системи суб 27.02.2016 14:30МИИ1602-2 Пројектовање информационих система и базе података суб 27.02.2016 14:30

3. фебруар 2016 Страна 21/31

Факултет инжењерских наука - Универзитет у Крагујевцу

Распоред испита у року 2016феб

Рачунарска техника и софтверско инжењерство

Шифра Назив предмета Датум ВремеОпшти смер

1. годинаБРТСИ1300 Рачунарски алати чет 18.02.2016 8:30БРТСИ1501 Енглески језик пет 19.02.2016 9:00БРТСИ1502 Италијански језик пет 19.02.2016 14:30БРТСИ1100 Математика 1 пон 22.02.2016 9:00БРТСИ1400 Инжењерска механика чет 25.02.2016 9:00БРТСИ1200 Основе електротехнике суб 27.02.2016 14:30

3. фебруар 2016 Страна 22/31

Факултет инжењерских наука - Универзитет у Крагујевцу

Распоред испита у року 2016феб

Машинско инжењерство - основне академске студије 2008

Шифра Назив предмета Датум ВремеОпшти смер

1. годинаБМ 2500 Основи предузетничког менаџмента и економије сре 17.02.2016 9:00БМ 2300 Електротехника са електроником чет 18.02.2016 9:00БМ 1500 Енглески језик пет 19.02.2016 9:00БМ 2400 Техничко цртање са компјутерском графиком суб 20.02.2016 9:00БМ 1100 Математика 1 пон 22.02.2016 9:00БМ 2100 Математика 2 уто 23.02.2016 9:00БМ 1400 Машински материјали сре 24.02.2016 9:00БМ 2200 Отпорност материјала чет 25.02.2016 9:00БМ 1300 Рачунарски алати пет 26.02.2016 9:00БМ 1200 Механика 1 суб 27.02.2016 9:00

2. годинаБМ 3300 Механика флуида сре 17.02.2016 14:30БМ 3500 Термодинамика чет 18.02.2016 14:30БМ 4400 Инжењерски алати 1 пет 19.02.2016 14:30БМ 4500 Погонски и мобилни системи суб 20.02.2016 14:30БМ 4300 Производне технологије пон 22.02.2016 14:30БМ 3100 Математика 3 уто 23.02.2016 14:30БМ 4200 Енергија и животна средина сре 24.02.2016 14:30БМ 4100 Механика 3 чет 25.02.2016 14:30БМ 3200 Механика 2 пет 26.02.2016 14:30БМ 3400 Машински елементи суб 27.02.2016 14:30

3. годинаБМ 5100 Основи конструисања сре 17.02.2016 14:30БМ 5200 Мерење и управљање пет 26.02.2016 9:00

Производно машинство3. година

БМ 6211 Машине и алати у ОМД чет 18.02.2016 14:30БМ 6412 CAD/CAM/CAE 1 пет 19.02.2016 14:30БМ 6111 Основи одржавања суб 20.02.2016 14:30БМ 5311 Основи трибологија пон 22.02.2016 14:30БМ 6312 Алати и прибори уто 23.02.2016 14:30БМ 6411 Производне технологије II сре 24.02.2016 14:30БМ 6311 Мерење, контрола и квалитет пет 26.02.2016 14:30БМ 5411 Машине алатке суб 27.02.2016 14:30

Машинске конструкције и механизација3. година

БМ 6221 Основи транспортних машина чет 18.02.2016 9:00БМ 6412 CAD/CAM/CAE 1 пет 19.02.2016 14:30БМ 5321 Машински елементи II суб 20.02.2016 14:30БМ 5421 Металне конструкције уто 23.02.2016 14:30БМ 6421 Поузданост машинских система сре 24.02.2016 14:30БМ 6311 Мерење, контрола и квалитет пет 26.02.2016 14:30БМ 6321 Механички преносници пет 26.02.2016 14:30БМ 6121 Механизми машина суб 27.02.2016 14:30

3. фебруар 2016 Страна 23/31

Факултет инжењерских наука - Универзитет у Крагујевцу

Распоред испита у року 2016феб

Машинско инжењерство - основне академске студије 2008

Шифра Назив предмета Датум ВремеМоторна возила и мотори

3. годинаБМ 6231 Експлоатација МВМ 1 сре 17.02.2016 14:30БМ 5331 Моторна возила 1 чет 18.02.2016 14:30БМ 6432 Испитивање МВМ пет 19.02.2016 9:00БМ 6131 Конструкција и прорачун МВ суб 20.02.2016 14:30БМ 6331 Мотори СУС 2 пон 22.02.2016 14:30БМ 6332 Моторна возила 2 пон 22.02.2016 14:30БМ 5431 Мотори СУС 1 уто 23.02.2016 14:30БМ 6431 Опрема МВМ чет 25.02.2016 14:30

Енергетика и процесна техника3. година

БМ 5341 Пренос топлоте и масе чет 18.02.2016 14:30БМ 6141 Пренос снаге флуидом суб 20.02.2016 9:00БМ 6241 Основе процесних апарата и постројења уто 23.02.2016 14:30БМ 6341 Компјутерски подржано инжењерство сре 24.02.2016 9:00БМ 6342 Инжењерски софтвери сре 24.02.2016 14:30БМ 6441 Грејање, климатизација и соларна енергија пет 26.02.2016 14:30БМ 5441 Хидрауличне и пнеуматске машине суб 27.02.2016 9:00

Примењена механика и аутоматско управљање3. година

БМ 5451 Основи биоинжењеринга чет 18.02.2016 14:30БМ 6452 Електроника суб 20.02.2016 14:30БМ 6151 Коначни елементи 1 пон 22.02.2016 14:30БМ 5351 Аутоматско управљање уто 23.02.2016 14:30БМ 6341 Компјутерски подржано инжењерство сре 24.02.2016 9:00БМ 6251 Сензори и актуатори сре 24.02.2016 14:30БМ 6351 Динамика машина пет 26.02.2016 14:30БМ 6352 Влакнима ојачани материјали суб 27.02.2016 14:30

Индустријски инжењеринг3. година

БМ 6161 Инжењеринг одржавања чет 18.02.2016 14:30БМ 6412 CAD/CAM/CAE 1 пет 19.02.2016 14:30БМ 5461 Организација рада суб 20.02.2016 14:30БМ 6261 Производни системи пон 22.02.2016 14:30БМ 6461 Управљање развојем уто 23.02.2016 14:30БМ 6361 ТQМ сре 24.02.2016 14:30БМ 6311 Мерење, контрола и квалитет пет 26.02.2016 14:30БМ 5361 Предузетништво суб 27.02.2016 14:30

Информатика у инжењерству3. година

БМ 6472 Рач. подрж. мерење и управљање чет 18.02.2016 14:30БМ 5371 Архитектура рачунарских система пет 19.02.2016 14:30БМ 6372 Алгоритми и структуре података суб 20.02.2016 14:30БМ 6151 Коначни елементи 1 пон 22.02.2016 14:30БМ 6471 Базе података уто 23.02.2016 14:30БМ 6371 Моделирање и симулација сре 24.02.2016 14:30БМ 6271 Софтверски инжењеринг пет 26.02.2016 14:30БМ 5471 Програмски језици суб 27.02.2016 14:30

3. фебруар 2016 Страна 24/31

Факултет инжењерских наука - Универзитет у Крагујевцу

Распоред испита у року 2016феб

Машинско инжењерство - основне академске студије 2008

Шифра Назив предмета Датум ВремеДрумски саобраћај

3. годинаБМ 5331 Моторна возила 1 чет 18.02.2016 14:30БМ 6432 Испитивање МВМ пет 19.02.2016 9:00БМ 5481 Безбедност саобраћаја суб 20.02.2016 14:30БМ 6281 Механика саобраћајне незгоде пон 22.02.2016 9:00БМ 6382 Електрични и серво уређаји уто 23.02.2016 14:30БМ 6383 Информатика у саобраћају уто 23.02.2016 14:30БМ 6431 Опрема МВМ чет 25.02.2016 14:30БМ 6181 Одржавање МВМ I пет 26.02.2016 14:30БМ 6381 Погонски материјали транспортних средстава суб 27.02.2016 14:30

3. фебруар 2016 Страна 25/31

Факултет инжењерских наука - Универзитет у Крагујевцу

Распоред испита у року 2016феб

Машинско инжењерство - мастер академске студије 2008

Шифра Назив предмета Датум ВремеОпшти смер

1. годинаММ 2200 Експеримент у машинству сре 17.02.2016 14:30ММ 2100 Истраживачки рад у машинству пет 19.02.2016 9:00ММ 1100 Инжењерски алати 2 уто 23.02.2016 9:00ММ 1200 Енглески језик 2 сре 24.02.2016 14:30

Производно машинство1. година

ММ 1311 Трибомеханички системи чет 18.02.2016 14:30ММ 2311 Менаџмент квалитетом суб 20.02.2016 14:30ММ 1411 Одржавање техничких система пон 22.02.2016 14:30ММ 2511 CAD/CAM/CAE 2 чет 25.02.2016 14:30ММ 2411 Наука о заваривању пет 26.02.2016 14:30ММ 1511 Савремени поступци пластичног обликовања суб 27.02.2016 14:30

2. годинаММ 3412 Термичка обрада метала чет 18.02.2016 14:30ММ 3111 Техничка дијагностика пет 19.02.2016 14:30ММ 3312 Обрадивост у процесима пластичног обликовања пон 22.02.2016 14:30ММ 3112 Пројектовање технолошких процеса уто 23.02.2016 14:30ММ 3411 Неконвенционални поступци обраде сре 24.02.2016 14:30ММ 3311 CIM системи чет 25.02.2016 14:30ММ 3313 Технологија прераде пластичних маса пет 26.02.2016 14:30ММ 3213 Виртуелни инжењеринг суб 27.02.2016 9:00ММ 3211 Савремени обрадни системи суб 27.02.2016 14:30ММ 3212 Технологије модификације и регенерације површина суб 27.02.2016 14:30

Машинске конструкције и механизација1. година

ММ 1321 Механички преносници 2 чет 18.02.2016 14:30ММ 2521 Транспортни уређаји и машине суб 20.02.2016 14:30ММ 1421 Методе поузданости машинских система пон 22.02.2016 9:00ММ 1422 Поузданост у развоју машинских система пон 22.02.2016 14:30ММ 2421 Трибологија машинских система чет 25.02.2016 9:00ММ 1521 Индустријски дизајн пет 26.02.2016 14:30ММ 2321 Испитивање машинских конструкција суб 27.02.2016 14:30

2. годинаММ 3322 Заварене и ливене конструкције сре 17.02.2016 14:30ММ 3222 Конструисање помоћу рачунара пет 19.02.2016 14:30ММ 3223 Методе развоја производа пет 19.02.2016 14:30ММ 3321 Лаке конструкције суб 20.02.2016 14:30ММ 3121 Теорија еластичности пон 22.02.2016 14:30ММ 3423 Методе прорачуна у развоју производа уто 23.02.2016 9:00ММ 3221 Методе конструисања уто 23.02.2016 14:30ММ 3422 Компјутерска анализа конструкција сре 24.02.2016 14:30ММ 3421 Прорачун машинских конструкција сре 24.02.2016 14:30ММ 3122 Механика лома чет 25.02.2016 14:30ММ 3224 Примена рачунара у развоју производа пет 26.02.2016 9:00ММ 3123 Увод у механику лома суб 27.02.2016 9:00

3. фебруар 2016 Страна 26/31

Факултет инжењерских наука - Универзитет у Крагујевцу

Распоред испита у року 2016феб

Машинско инжењерство - мастер академске студије 2008

Шифра Назив предмета Датум ВремеМоторна возила и мотори

1. годинаММ 1431 Моделирање процеса у мотору СУС чет 18.02.2016 14:30ММ 2531 Виртуелно конструисање возила суб 20.02.2016 14:30ММ 2331 Погонски материјали МВМ пон 22.02.2016 14:30ММ 1331 Динамика возила чет 25.02.2016 9:00ММ 2431 Експлоатација МВМ II пет 26.02.2016 14:30ММ 1531 Ергономија МВ суб 27.02.2016 14:30

2. годинаММ 3431 Конструкција и прорачун мотора СУС чет 18.02.2016 14:30ММ 3222 Конструисање помоћу рачунара пет 19.02.2016 14:30ММ 3381 Алтернативни погонски системи суб 20.02.2016 14:30ММ 3481 Саобраћај и окружење уто 23.02.2016 14:30ММ 3131 Пројектовање МВ сре 24.02.2016 14:30ММ 3331 Испитивање МВМ II чет 25.02.2016 9:00ММ 3231 Мехатроника МВМ пет 26.02.2016 14:30ММ 3182 Одржавање МВМ II пет 26.02.2016 14:30

Енергетика и процесна техника1. година

ММ 2541 Енерго-еколошки менаџмент суб 20.02.2016 9:00ММ 1441 Компјутерске симулације и оптимизација процеса суб 20.02.2016 14:30ММ 1341 Транспорт флуида пон 22.02.2016 14:30ММ 2341 Обновљиви извори енергије 1 чет 25.02.2016 14:30ММ 2441 Процесни апарати и постројења пет 26.02.2016 14:30ММ 1541 Пројектовање ХИП машина суб 27.02.2016 14:30

2. годинаММ 3243 Соларна техника сре 17.02.2016 14:30ММ 3342 Хидропреносници снаге чет 18.02.2016 14:30ММ 3143 Механичке операције пет 19.02.2016 14:30ММ 3443 Уређаји и постројења за грејање и климатизацију пет 19.02.2016 14:30ММ 3141 Обновљиви извори енергије 2 суб 20.02.2016 9:00ММ 3441 Управљање енерго и еко пројектима суб 20.02.2016 14:30ММ 3341 Управљање отпадом пон 22.02.2016 14:30ММ 3241 Технологије и постројења за пречишћавање воде и ваздуха сре 24.02.2016 14:30ММ 3343 Термоенергетски уређаји и постројења чет 25.02.2016 14:30ММ 3242 Хидро и термоелектране пет 26.02.2016 14:30

3. фебруар 2016 Страна 27/31

Факултет инжењерских наука - Универзитет у Крагујевцу

Распоред испита у року 2016феб

Машинско инжењерство - мастер академске студије 2008

Шифра Назив предмета Датум ВремеПримењена механика и аутоматско управљање

1. годинаММ 1451 Дигитално управљање чет 18.02.2016 14:30ММ 2351 Интелигентно управљање суб 20.02.2016 14:30ММ 2451 Механика континуума пон 22.02.2016 14:30ММ 2551 Нелинеарна анализа чет 25.02.2016 14:30ММ 1551 Динамика конструкција пет 26.02.2016 14:30ММ 1351 Моделирање динамичких система суб 27.02.2016 14:30

2. годинаММ 3351 Пројектовање система аутоматског управљања чет 18.02.2016 14:30ММ 3151 Рачунска динамика флуида суб 20.02.2016 14:30ММ 3252 Брза израда прототипова пон 22.02.2016 14:30ММ 3261 Менаџмент комуникацијама пон 22.02.2016 14:30ММ 3153 Роботика и мехатроника пон 22.02.2016 14:30ММ 3251 Компјутерска графика уто 23.02.2016 14:30ММ 3152 Инжењеринг и анализа система сре 24.02.2016 14:30ММ 3462 Прорачунска механика контакта чет 25.02.2016 14:30ММ 3451 Индустријски рачунарски системи пет 26.02.2016 14:30ММ 3461 Менаџмент мрежама снабдевања пет 26.02.2016 14:30ММ 3463 Прорачунска механика лома и оштећења пет 26.02.2016 14:30ММ 3452 Теорија и техника мерења пет 26.02.2016 14:30ММ 3353 Менаџмент услугама суб 27.02.2016 14:30ММ 3352 Механика композитних материјала суб 27.02.2016 14:30

Индустријски инжењеринг1. година

ММ 1361 Организација производње и операциона истраживања чет 18.02.2016 14:30ММ 1461 Пројектовање информационих система и база података суб 20.02.2016 9:00ММ 2461 Инжењеринг безбедности и управљање ризиком пон 22.02.2016 14:30ММ 2361 Предузетнички процес чет 25.02.2016 9:00ММ 1561 Интегрисани системи менаџмента пет 26.02.2016 14:30ММ 2561 Мехатроника суб 27.02.2016 14:30

2. годинаММ 3261 Менаџмент комуникацијама пон 22.02.2016 14:30ММ 3112 Пројектовање технолошких процеса уто 23.02.2016 14:30ММ 3161 Инжењерска економија сре 24.02.2016 14:30ММ 3411 Неконвенционални поступци обраде сре 24.02.2016 14:30ММ 3311 CIM системи чет 25.02.2016 14:30ММ 3461 Менаџмент мрежама снабдевања пет 26.02.2016 14:30ММ 3361 Методе унапређења квалитета суб 27.02.2016 9:00ММ 3211 Савремени обрадни системи суб 27.02.2016 14:30

3. фебруар 2016 Страна 28/31

Факултет инжењерских наука - Универзитет у Крагујевцу

Распоред испита у року 2016феб

Машинско инжењерство - мастер академске студије 2008

Шифра Назив предмета Датум ВремеИнформатика у инжењерству

1. годинаММ 1361 Организација производње и операциона истраживања чет 18.02.2016 14:30ММ 1461 Пројектовање информационих система и база података суб 20.02.2016 9:00ММ 2471 Вештачка интелигенција пон 22.02.2016 14:30ММ 2371 Биоинжењеринг и биоинформатика чет 25.02.2016 14:30ММ 1571 Електронско пословање и менаџмент односа са корисницима (ЦРМ) пет 26.02.2016 14:30ММ 2571 Напредна анализа и компјутерска симулација система суб 27.02.2016 14:30

2. годинаММ 3351 Пројектовање система аутоматског управљања чет 18.02.2016 14:30ММ 3151 Рачунска динамика флуида суб 20.02.2016 14:30ММ 3252 Брза израда прототипова пон 22.02.2016 14:30ММ 3261 Менаџмент комуникацијама пон 22.02.2016 14:30ММ 3153 Роботика и мехатроника пон 22.02.2016 14:30ММ 3251 Компјутерска графика уто 23.02.2016 14:30ММ 3152 Инжењеринг и анализа система сре 24.02.2016 14:30ММ 3451 Индустријски рачунарски системи пет 26.02.2016 14:30ММ 3461 Менаџмент мрежама снабдевања пет 26.02.2016 14:30ММ 3452 Теорија и техника мерења пет 26.02.2016 14:30ММ 3353 Менаџмент услугама суб 27.02.2016 14:30ММ 3352 Механика композитних материјала суб 27.02.2016 14:30

Друмски саобраћај1. година

ММ 2581 Законска регулатива у друмском саобраћају чет 18.02.2016 14:30ММ 2381 Структура и конструкција МВ суб 20.02.2016 14:30ММ 2481 Методе вештачења саобраћајних незгода пон 22.02.2016 14:30ММ 1331 Динамика возила чет 25.02.2016 9:00ММ 1481 Возила повећане проходности пет 26.02.2016 14:30ММ 1531 Ергономија МВ суб 27.02.2016 14:30

2. годинаММ 3431 Конструкција и прорачун мотора СУС чет 18.02.2016 14:30ММ 3222 Конструисање помоћу рачунара пет 19.02.2016 14:30ММ 3381 Алтернативни погонски системи суб 20.02.2016 14:30ММ 3481 Саобраћај и окружење уто 23.02.2016 14:30ММ 3131 Пројектовање МВ сре 24.02.2016 14:30ММ 3331 Испитивање МВМ II чет 25.02.2016 9:00ММ 3231 Мехатроника МВМ пет 26.02.2016 14:30ММ 3182 Одржавање МВМ II пет 26.02.2016 14:30

3. фебруар 2016 Страна 29/31

Факултет инжењерских наука - Универзитет у Крагујевцу

Распоред испита у року 2016феб

Инжењерски менаџмент

Шифра Назив предмета Датум ВремеОпшти смер

1. годинаМК3261 Менаџмент комуникацијама сре 17.02.2016 14:30МК1361 Организација производње и операциона истраживања чет 18.02.2016 14:30МК2541 Енерго - еколошки менаџмент суб 20.02.2016 9:00МК3161 Инжењерска економија пон 22.02.2016 14:30МК1200 Енглески језик сре 24.02.2016 14:30МК2361 Предузетнички процес чет 25.02.2016 9:00МК1561 Интегрисани системи менаџмента пет 26.02.2016 14:30МК1461 Пројектовање информационих система и базе података суб 27.02.2016 14:30

3. фебруар 2016 Страна 30/31

Факултет инжењерских наука - Универзитет у Крагујевцу

Распоред испита у року 2016феб

Индустријско инжењерство - ПИС

Шифра Назив предмета Датум ВремеОпшти смер

1. годинаМК3261 Менаџмент комуникацијама сре 17.02.2016 14:30МК1441 Компјутерске симулације и оптимизација процеса суб 20.02.2016 14:30МК1200 Енглески језик сре 24.02.2016 14:30МК2361 Предузетнички процес чет 25.02.2016 9:00МК1561 Интегрисани системи менаџмента пет 26.02.2016 14:30МК3461 Менаџмент мрежама снабдевања пет 26.02.2016 14:30МК3451 Индустријски рачунарски системи суб 27.02.2016 14:30МК1461 Пројектовање информационих система и базе података суб 27.02.2016 14:30

3. фебруар 2016 Страна 31/31