of 43 /43
UNIVERZITET U TUZLI MAŠINSKI FAKULTET TUZLA RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU 2020/2021. GODINU, I CIKLUS STUDIJA (Aprilski ispitni rok) I GODINA Aprilski ispitni rok Vrijeme održavanja ispita Datumi aprilski ispitni termina 05.04 - 17.04.2021. godine Mjesto održavanja ispita Napomena PREDMET I SEMESTAR MATEMATIKA I 09:00-10:30 10.04.2021. godine Kampus Univerziteta Amfiteatar A1, Učionice 6A i 6B 67 Studenata (3 grupe:Prva od 1 do 19, druga od 20 do 39, treća grupa od 40 do 59 i červrta od 60 do 67 ) Četvrta grupa MŠF-102 dolaze na ispit u 11:30-12:30 STATIKA 11.30-13:00 09.04.2021. godine Kampus Univerziteta Učionice 6A i 6B 48 Studenata (3 grupe:Prva od 1 do 19, druga od 20 do 39 i treća od 40 do 48) Treća grupa MŠF-102 dolaze na ispit u 09:00-10:30 FIZIKA 09:00-10:30 17.04.2021. godine Kampus Univerziteta Amfiteatar A1-Učionice 6A i 6B 74 Studenata (4 grupe:Prva od 1 do 19, druga od 20 do 39 i treća od 40 do 59 i četvrta od 60 do 74) Četvrta grupa MŠF-05E dolaze na ispit u 11:30-12:30 MATERIJALI I 11:00-12:30 10.04.2021. godine Kampus Univerziteta Amfiteatar A1-Učionice 6A i 6B 42 Studenta 47 (3 grupe:Prva od 1 do 19, druga od 20 do 39 i treća od 40 do 42) Treća grupa- dogovor sa predmetnim nastavnikom SALA ZA SJEDNICE MŠF KONSTRUKTIVNA GEOMETRIJA 11:00-12:30 17.04.2021. godine Kampus Univerziteta Amfiteatar A1-Učionice 6A i 6B 60 Studenata (3 grupe: Prva od 1 do 19, druga od 20 do 39 i treća od 40 do 59 +1 student) 1 STUDENT dogovor sa predmetnim nastavnikom SALA ZA SJEDNICE MŠF OSNOVE TEORIJE SISTEMA (I) 14.00-15:30 09.04.2021. godine MŠF-102 11 Studenata SOFTVERSKI ALATI U INŽENJERSTVU (I) 14.00-15:30 12.04.2021. godine MŠF-102 5 Studenata II SEMESTAR MATEMATIKA II 12:30-14:00 10.04.2021. godine Kampus Univerziteta Učionica 6A 13 Studenata KINEMATIKA 14.00-15:30 06.04.2021. godine MŠF-102 ili 103 6 Studenata RAČUNARI I PROGRAMIRANJE Student se treba javiti predmetnom nastavniku te dogovoriti termin ispita koji treba biti održan bilo koji dan u period od 05.04. do 17.04.2021. godine. MŠF-Sala za sjednice. 3 Studenta TEHNIČKA DOKUMETACIJA 14.00-15:30 05.04.2021. godine MŠF-102 ili 103 8 Studenata MATERIJALI II Student se treba javiti predmetnom nastavniku te dogovoriti termin ispita koji treba biti održan bilo koji dan u period od 05.04. do 17.04.2021. godine. MŠF-Sala za sjednice. 2 Studenta OBLIKOVANJE I RAZVIJANJE PLAŠTEVA (I) - - - Nema prijavljenih studenata OKOLINSKI RAZVOJ (I) Student se treba javiti predmetnom nastavniku te dogovoriti termin ispita koji treba biti održan bilo koji dan u period od 05.04. do 17.04.2021. godine. MŠF-Sala za sjednice. 1 Student Napomena: Na osnovu člana 106. stav (10) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine TK" broj 7/16), aprilski ispitni rok sadrži jedan ispitni termin, stim da student na aprilskom ispitnom roku može polagati najviše dva ispita. Sve eventualne izmjene termina i satnica, blagovremeno oglasiti na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta.

RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

UNIVERZITET U TUZLI MAŠINSKI FAKULTET TUZLA

RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU 2020/2021. GODINU, I CIKLUS STUDIJA (Aprilski ispitni rok)

I GODINA

Aprilski ispitni rok Vrijeme održavanja ispita Datumi aprilski ispitni termina

05.04 - 17.04.2021. godine Mjesto

održavanja ispita Napomena

PREDMET

I SEMESTAR

MATEMATIKA I 09:00-10:30 10.04.2021. godine

Kampus Univerziteta Amfiteatar A1, Učionice 6A i 6B

67 Studenata (3 grupe:Prva od 1 do 19, druga od 20 do 39, treća grupa od 40 do 59 i červrta od 60 do 67 )

Četvrta grupa MŠF-102 dolaze na ispit u 11:30-12:30

STATIKA 11.30-13:00 09.04.2021. godine

Kampus Univerziteta Učionice 6A i 6B

48 Studenata (3 grupe:Prva od 1 do 19, druga od 20 do 39 i treća od 40 do 48)

Treća grupa MŠF-102 dolaze na ispit u 09:00-10:30

FIZIKA 09:00-10:30 17.04.2021. godine

Kampus Univerziteta Amfiteatar A1-Učionice 6A i 6B 74 Studenata (4 grupe:Prva od 1 do 19, druga od 20 do 39 i treća od 40 do 59 i četvrta od 60 do 74) Četvrta grupa MŠF-05E dolaze na ispit u 11:30-12:30

MATERIJALI I 11:00-12:30 10.04.2021. godine

Kampus Univerziteta Amfiteatar A1-Učionice 6A i 6B 42 Studenta 47 (3 grupe:Prva od 1 do 19, druga od 20 do 39 i treća od 40 do 42)

Treća grupa- dogovor sa predmetnim nastavnikom SALA ZA SJEDNICE MŠF

KONSTRUKTIVNA GEOMETRIJA

11:00-12:30 17.04.2021. godine

Kampus Univerziteta Amfiteatar A1-Učionice 6A i 6B 60 Studenata (3 grupe: Prva od 1 do 19, druga od 20 do 39 i treća od 40 do 59 +1 student)

1 STUDENT dogovor sa predmetnim nastavnikom SALA ZA SJEDNICE MŠF

OSNOVE TEORIJE SISTEMA (I) 14.00-15:30 09.04.2021. godine MŠF-102 11 Studenata

SOFTVERSKI ALATI U INŽENJERSTVU (I) 14.00-15:30 12.04.2021. godine MŠF-102 5 Studenata

II SEMESTAR

MATEMATIKA II 12:30-14:00 10.04.2021. godine Kampus Univerziteta Učionica 6A

13 Studenata

KINEMATIKA 14.00-15:30 06.04.2021. godine MŠF-102 ili 103 6 Studenata

RAČUNARI I PROGRAMIRANJE Student se treba javiti predmetnom nastavniku te dogovoriti termin ispita koji treba biti održan bilo koji dan u period od 05.04. do 17.04.2021. godine. MŠF-Sala za sjednice.

3 Studenta

TEHNIČKA DOKUMETACIJA 14.00-15:30 05.04.2021. godine MŠF-102 ili 103 8 Studenata

MATERIJALI II Student se treba javiti predmetnom nastavniku te dogovoriti termin ispita koji treba biti održan bilo koji dan u period od 05.04. do 17.04.2021. godine. MŠF-Sala za sjednice.

2 Studenta

OBLIKOVANJE I RAZVIJANJE PLAŠTEVA (I) - - - Nema prijavljenih studenata

OKOLINSKI RAZVOJ (I) Student se treba javiti predmetnom nastavniku te dogovoriti termin ispita koji treba biti održan bilo koji dan u period od 05.04. do 17.04.2021. godine. MŠF-Sala za sjednice.

1 Student

Napomena: Na osnovu člana 106. stav (10) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine TK" broj 7/16), aprilski ispitni rok sadrži jedan ispitni termin, stim da student na aprilskom ispitnom roku može polagati najviše dva ispita. Sve eventualne izmjene termina i satnica, blagovremeno oglasiti na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta.

Page 2: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

II GODINA Aprilski ispitni rok

Vrijeme održavanja ispita

Datumi aprilski ispitni termina 05.04 - 17.04.2021. godine

Mjesto održavanja ispita

Napomena

PREDMET

III SEMESTAR

MATEMATIKA III 09:00-10:30 09.04.2021. godine MŠF-03 17 Studenata

MAŠINSKI ELEMENTI I 13:30-15:00 09.04.2021. godine Kampus Univerziteta Učionica 6A

29 Studenata

NAUKA O ČVRSTOĆI I 12:30-14:00 10.04.2021. godine Kampus Univerziteta Učionica 6B

19 Studenata

DINAMIKA I OSCILACIJE 14:00-15:30 10.04.2021. godine

Kampus Univerziteta Učionica 6B i Amfiteatar A1

45 Studenta (3 grupe:Prva od 1 do 19, druga od 20 do 39 + 6 studenata) 6 studenata dogovor sa

pred.nastavnikom KONSTRUISANJE RAČUNAROM 09:00-10:30 16.04.2021. godine MŠF-03 18 Studenata

KOMPJUTERSKA GRAF.I 3D MODELI. (I) 10:45-12:15 16.04.2021. godine MŠF-03 7 Studenata

NUMERIČKE METODE U MAŠINSTVU (I) Student se treba javiti predmetnom nastavniku te dogovoriti termin ispita koji treba biti održan bilo koji dan u period od 05.04. do 17.04.2021. godine. MŠF-Sala za sjednice.

1 Student

IV SEMESTAR

MAŠINSKI ELEMENTI II 10:45-12:15 09.04.2021. godine MŠF-03 10 Studenata

NAUKA O ČVRSTOĆI II Student se treba javiti predmetnom nastavniku te dogovoriti termin ispita koji treba biti održan bilo koji dan u period od 05.04. do 17.04.2021. godine. MŠF-Sala za sjednice.

2 Studenta

MEHANIKA FLUIDA I 10:00-11:30 05.04.2021. godine MŠF-010 8 Studenata

TERMODINAMIKA I 14:00-15:30 17.04.2021. godine Kampus Univerziteta Učionica 6B i Amfiteatar A1

51 Student (3 grupe:Prva od 1 do 19, druga od 20 do 39 i treća od 40 do 51) Treća grupa, Dogovor sa

predmetnim nastavnikom ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA Student se treba javiti predmetnom nastavniku te dogovoriti termin ispita koji treba biti

održan bilo koji dan u period od 05.04. do 17.04.2021. godine. MŠF-Sala za sjednice. 3 Studenta

SAVREMENI MATERIJALI (I) Student se treba javiti predmetnom nastavniku te dogovoriti termin ispita koji treba biti održan bilo koji dan u period od 05.04. do 17.04.2021. godine. MŠF-Sala za sjednice.

1 Student

STATISTIKA U MAŠINSTVU (I) - - - Nema prijavljenih studenata

Napomena: Na osnovu člana 106. stav (10) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine TK" broj 7/16), aprilski ispitni rok sadrži jedan ispitni termin, stim da student na aprilskom ispitnom roku može polagati najviše dva ispita. Sve eventualne izmjene termina i satnica, blagovremeno oglasiti na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta.

Page 3: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

III GODINA-ENERGETIKA I TERMO-FLUIDNI INŽENJERING

Aprilski ispitni rok

Vrijeme održavanja ispita

Datumi aprilski ispitni termina 05.04 - 17.04.2021. godine

Mjesto održavanja ispita

Napomena

PREDMET

V SEMESTAR

MEHANIKA FLUIDA II 17:00-18:30 05.04.2021. godine MŠF-102 4 Studenta

TERMODINAMIKA II 17:00-18:30 06.04.2021. godine MŠF-102 7 Studenata

PRENOS TOPLINE I MASE I 17:00-18:30 07.04.2021. godine MŠF-102 12 Studenata

OSNOVE PROIZVODNIH TEHNOLOGIJA 17:00-18:30 08.04.2021. godine MŠF-102 6 Studenata

ULJNA HIDRAULIKA I PNEUMATIKA 17:00-18:30 09.04.2021. godine MŠF 05E ili 03 31 student (2 grupe: Prva od 1 do 15, druga od 16 do 31)

TEHNIČKI ENGLESKI JEZIK I Student se treba javiti predmetnom nastavniku te dogovoriti termin ispita koji treba biti održan bilo koji dan u period od 05.04. do 17.04.2021. godine. MŠF-Sala za sjednice.

1 Student

CAD- sistemi (I) - - - Nema prijavljenih studenata

MEHANIČKE OPERACIJE (I) - - - Nema prijavljenih studenata

VI SEMESTAR

TEHNIČKI ENGLESKI JEZIK II - - - Nema prijavljenih studenata

MOTORI SUS - - - Nema prijavljenih studenata

PRENOS TOPLINE I MASE II 17:00-18:30 12.04.2021. godine MŠF-102 4 Studenta

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - - - Nema prijavljenih studenata

TOPLOTNI APARATI I UREĐAJI 17:00-18:30 13.04.2021. godine MŠF-102 3 Studenta

PUMPE KOMPRESORI I VENTILATORI 17:00-18:30 14.04.2021. godine MŠF-102 5 Studenata

INDUSTRIJSKA EKOLOGIJA (I) - - - Nema prijavljenih studenata

VODA, GORIVO I MAZIVO (I) - - - Nema prijavljenih studenata

Napomena: Na osnovu člana 106. stav (10) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine TK" broj 7/16), aprilski ispitni rok sadrži jedan ispitni termin, stim da student na aprilskom ispitnom roku može polagati najviše dva ispita. Sve eventualne izmjene termina i satnica, blagovremeno oglasiti na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta.

Page 4: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

III GODINA-PROIZVODNO MAŠINSTVO Aprilski ispitni rok

Vrijeme održavanja ispita

Datumi aprilski ispitni termina 05.04 - 17.04.2021. godine

Mjesto održavanja ispita

Napomena

PREDMET

V SEMESTAR

TEHNOLOGIJA REZANJA I 17:00-18:30 05.04.2021. godine MŠF-103 8 Studenata

ZAVARIVANJE 17:00-18:30 06.04.2021. godine MŠF-103 10 Studenata

TEHNOLOGIJA PRESANJA MET. PRA. 17:00-18:30 07.04.2021. godine MŠF-103 8 Studenata

TEHNOLOGIJA PLASTIČNOSTI I 17:00-18:30 08.04.2021. godine MŠF-103 9 Studenata

MEHANIZMI I DINAMIKA MAŠINA 17:00-18:30 09.04.2021. godine MŠF-103 7 Studenata

TEHNIČKI ENGLESKI JEZIK I Student se treba javiti predmetnom nastavniku te dogovoriti termin ispita koji treba biti održan bilo koji dan u period od 05.04. do 17.04.2021. godine. MŠF-Sala za sjednice.

1 Student

LASERSKE TEHNOLOGIJE (I) - - - Nema prijavljenih studenata

TEHNIČKA DIJAGNOSTIKA (I) - - - Nema prijavljenih studenata

VI SEMESTAR

TEHNOLOGIJA REZANJA II 17:00-18:30 12.04.2021. godine MŠF-103 4 Studenta

TEORIJA SINTEROVANJA I TERMIČKE OBRADE

Student se treba javiti predmetnom nastavniku te dogovoriti termin ispita koji treba biti održan bilo koji dan u period od 05.04. do 17.04.2021. godine. MŠF-Sala za sjednice.

1 Student

TEHNOLOGIJA PLASTIČNOSTI II 17:00-18:30 13.04.2021. godine MŠF-103 4 Studenta

TRANSPORTNI SISTEMI I 17:00-18:30 14.04.2021. godine MŠF-103 5 Studenata

OSNOVI ENERGETIKE 17:00-18:30 15.04.2021. godine MŠF-103 7 Studenata

TEHNIČKI ENGLESKI JEZIK II - - - Nema prijavljenih studenata

PROIZVODNA MJERENJA I KONTROLA (I) - - - Nema prijavljenih studenata

REVERZIBILNO INŽENJERSTVO (I) - - - Nema prijavljenih studenata

Napomena: Na osnovu člana 106. stav (10) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine TK" broj 7/16), aprilski ispitni rok sadrži jedan ispitni termin, stim da student na aprilskom ispitnom roku može polagati najviše dva ispita. Sve eventualne izmjene termina i satnica, blagovremeno oglasiti na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta.

Page 5: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

III GODINA-MEHATRONIKA Aprilski ispitni rok

Vrijeme održavanja ispita

Datumi aprilski ispitni termina 05.04 - 17.04.2021. godine

Mjesto održavanja ispita

Napomena

PREDMET

V SEMESTAR

ULJNA HIDRAULIKA I PNEUMATIKA 17:00-18:30 09.04.2021. godine MŠF 05E ili 03 31 student (2 grupe: Prva od 1 do 15, druga od 16 do 31)

ENERGETSKA I UPRAVLJAČKA ELEKTRONIKA

17:00-18:30 06.04.2021. godine MŠF-010 7 Studenata

PROIZVODNE TEHNOLOGIJE 17:00-18:30 07.04.2021. godine MŠF-010 13 Studenata

OSNOVI MEHATRONIKE 17:00-18:30 08.04.2021. godine MŠF-010 17 Studenata

MEHANIZMI U MEHATRONICI 17:00-18:30 09.04.2021. godine MŠF-010 16 Studenata

TEHNIČKI ENGLESKI JEZIK I Student se treba javiti predmetnom nastavniku te dogovoriti termin ispita koji treba biti održan bilo koji dan u period od 05.04. do 17.04.2021. godine. MŠF-Sala za sjednice.

1 Student

MEHATRONIČKI SISTEMI VOZILA(I) 17:00-18:30 05.04.2021. godine MŠF-102 3 Studenta

VI SEMESTAR

AKTUATORI - - - Nema prijavljenih studenata

SENZORI - - - Nema prijavljenih studenata

ENERGETSKI PROCESI Student se treba javiti predmetnom nastavniku te dogovoriti termin ispita koji treba biti održan bilo koji dan u period od 05.04. do 17.04.2021. godine. MŠF-Sala za sjednice.

2 Studenta

OSNOVI MEHATRONIČKOG INŽENJERINGA

- - - Nema prijavljenih studenata

VIRUALNI DIZAJN U MEHATRONICI - - - Nema prijavljenih studenata

TEHNIČKI ENGLESKI JEZIK II - - - Nema prijavljenih studenata

OPTO-MEHATRONIČKI SISTEMI (I) - - - Nema prijavljenih studenata

MODELIRANJE I SIMULACIJA MEHATRONIČKIH SISTEMA (I) - - -

Nema prijavljenih studenata

Napomena: Na osnovu člana 106. stav (10) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine TK" broj 7/16), aprilski ispitni rok sadrži jedan ispitni termin, stim da student na aprilskom ispitnom roku može polagati najviše dva ispita. Sve eventualne izmjene termina i satnica, blagovremeno oglasiti na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta.

Page 6: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

IV GODINA-ENERGETIKA I TERMO-FLUIDNI INŽENJERING

Aprilski ispitni rok

Vrijeme održavanja ispita

Datumi aprilski ispitni termina 05.04 - 17.04.2021. godine

Mjesto održavanja ispita

Napomena

PREDMET

VII SEMESTAR

TOPLOTNE TURBOMAŠINE 13:00-14:30 12.04.2021. godine MŠF-05B 8 Studenata

PARNI KOTLOVI I 13:00-14:30 13.04.2021. godine MŠF-05B 8 Studenata

GRIJANJE I KLIMATIZACIJA 10:00-11:30 12.04.2021. godine MŠF-03 11 Studenata

TERMOENERGETSKA POSTROJENJA 17:00-18:30 06.04.2021. godine MŠF-05B 4 Studenta

ENERGETSKO PROCESNA MJERENJA Student se treba javiti predmetnom nastavniku te dogovoriti termin ispita koji treba biti održan bilo koji dan u period od 05.04. do 17.04.2021. godine. MŠF-Sala za sjednice.

1 Student

POSLOVNI ENGLESKI JEZIK I Student se treba javiti predmetnom nastavniku te dogovoriti termin ispita koji treba biti održan bilo koji dan u period od 05.04. do 17.04.2021. godine. MŠF-Sala za sjednice.

1 Student

CJEVOVODI (I) - - - Nema prijavljenih studenata

OSNOVE TERMOGRAFIJE (I) Student se treba javiti predmetnom nastavniku te dogovoriti termin ispita koji treba biti održan bilo koji dan u period od 05.04. do 17.04.2021. godine. MŠF-Sala za sjednice.

1 Student

VIII SEMESTAR

PARNI KOTLOVI II Student se treba javiti predmetnom nastavniku te dogovoriti termin ispita koji treba biti održan bilo koji dan u period od 05.04. do 17.04.2021. godine. MŠF-Sala za sjednice.

1 Student

HIDROMAŠINE - - - Nema prijavljenih studenata

RASHLADNI SISTEMI Student se treba javiti predmetnom nastavniku te dogovoriti termin ispita koji treba biti održan bilo koji dan u period od 05.04. do 17.04.2021. godine. MŠF-Sala za sjednice.

3 Studenta

HIDRO I AEROENERGETSKA POSTROJENJA

- - - Nema prijavljenih studenata

POSLOVNI ENGLESKI JEZIK II - - - Nema prijavljenih studenata

INDUSTRIJSKA PRAKSA - - - Nema prijavljenih studenata

PLANIRANJE I RAZVOJ ENE. SISTEMA (I) - - - Nema prijavljenih studenata

DINAMIKA STRUJNIH PROCESA (I) - - - Nema prijavljenih studenata

Napomena: Na osnovu člana 106. stav (10) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine TK" broj 7/16), aprilski ispitni rok sadrži jedan ispitni termin, stim da student na aprilskom ispitnom roku može polagati najviše dva ispita. Sve eventualne izmjene termina i satnica, blagovremeno oglasiti na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta.

Page 7: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

IV GODINA-PROIZVODNO MAŠINSTVO Aprilski ispitni rok

Vrijeme održavanja ispita

Datumi aprilski ispitni termina 05.04 - 17.04.2021. godine

Mjesto održavanja ispita

Napomena

PREDMET

VII SEMESTAR

PROIZVODNI SISTEMI I 09:00-12:30 09.04.2021. godine MŠF-010 13 Studenata

DIZAJN I ANALIZA INDUSTRIJSKIH EKSPERIMENATA

14:00-16:00 09.04.2021. godine MŠF-010 7 Studenata

TRANSPORTNI SISTEMI II 14:00-15:30 13.04.2021. godine MŠF-03 18 Studenata

RAZVOJ PROIZVODA 14:00-15:30 12.04.2021. godine MŠF-03 13 Studenata

ALATI U OBRADI METALA DEFORMISANJEM

Student se treba javiti predmetnom nastavniku te dogovoriti termin ispita koji treba biti održan bilo koji dan u period od 05.04. do 17.04.2021. godine. MŠF-Sala za sjednice.

3 Studenta

POSLOVNI ENGLESKI JEZIK I Student se treba javiti predmetnom nastavniku te dogovoriti termin ispita koji treba biti održan bilo koji dan u period od 05.04. do 17.04.2021. godine. MŠF-Sala za sjednice.

1 Student

OSNOVI TEORIJE MASOVNOG OPSLUŽIVANJA (I)

Student se treba javiti predmetnom nastavniku te dogovoriti termin ispita koji treba biti održan bilo koji dan u period od 05.04. do 17.04.2021. godine. MŠF-Sala za sjednice.

1 Student

CAD/CAM SISTEMI (I) 10:00-12:30 09.04.2021. godine MŠF-05B 4 Studenta

VIII SEMESTAR

PROIZVODNI SISTEMI II Student se treba javiti predmetnom nastavniku te dogovoriti termin ispita koji treba biti održan bilo koji dan u period od 05.04. do 17.04.2021. godine. MŠF-Sala za sjednice.

1 Student

LIVENJE 11:00-12:30 16.04.2021. godine MŠF-010 5 Studenata

TEROTEHNOLOGIJA - - - Nema prijavljenih studenata

TEORIJA EKSPERIMENTALNIH ISTRAŽIVANJA

Student se treba javiti predmetnom nastavniku te dogovoriti termin ispita koji treba biti održan bilo koji dan u period od 05.04. do 17.04.2021. godine. MŠF-Sala za sjednice.

1 Student

PROJEKTOVANJE TEHNOLOŠKIH POSTUPAKA

09:00-11:00 16.04.2021. godine MŠF-010 8 Studenata

PROGRAMIRANJE CNC MAŠINA - - - Nema prijavljenih studenata

POSLOVNI ENGLESKI JEZIK II - - - Nema prijavljenih studenata

INDUSTRIJSKA PRAKSA - - - Nema prijavljenih studenata

MOTORI I MOTORNA VOZILA (I) - - - Nema prijavljenih studenata

OPERATIVNO PLANIRANJE PROIZVODNJE (I)

- - - Nema prijavljenih studenata

Napomena: Na osnovu člana 106. stav (10) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine TK" broj 7/16), aprilski ispitni rok sadrži jedan ispitni termin, stim da student na aprilskom ispitnom roku može polagati najviše dva ispita. Sve eventualne izmjene termina i satnica, blagovremeno oglasiti na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta.

Page 8: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

IV GODINA-MEHATRONIKA Aprilski ispitni rok

Vrijeme održavanja ispita

Datumi aprilski ispitni termina 05.04 - 17.04.2021. godine

Mjesto održavanja ispita

Napomena

PREDMET

VII SEMESTAR

INDUSTRIJSKI I MOBILNI ROBOTI 11:00-12:30 08.04.2021. MŠF-05B ili 05A 4 Studenta

MEHATRONIČKI MODULI 09:00-10:30 08.04.2021. MŠF-05B ili 05A 5 Studenata

PROGRAMIRANJE I PRIMJENA KONTROLERA

09:00-10:30 15.04.2021. MŠF-05B ili 05A 4 Studenta

AUTOMATSKO UPRAVLJANJE 17:00-18:30 15.04.2021. MŠF-05B ili 05A ILI 03 11 Studenata

CAD-sistemi Student se treba javiti predmetnom nastavniku te dogovoriti termin ispita koji treba biti održan bilo koji dan u period od 05.04. do 17.04.2021. godine. MŠF-Sala za sjednice.

2 Studenta

POSLOVNI ENGLESKI JEZIK I Student se treba javiti predmetnom nastavniku te dogovoriti termin ispita koji treba biti održan bilo koji dan u period od 05.04. do 17.04.2021. godine. MŠF-Sala za sjednice.

1 Student

NEURONSKE MREŽE (I) Student se treba javiti predmetnom nastavniku te dogovoriti termin ispita koji treba biti održan bilo koji dan u period od 05.04. do 17.04.2021. godine. MŠF-Sala za sjednice.

1 Student

VIII SEMESTAR

FLEKSIBILNA AUTOMATIKA 17:00-18:30 08.04.2021. MŠF-05B ili 05A 4 Studenta

TEHNIKA PROCESNIH RAČUNARA - - - Nema prijavljenih studenata

PROJEKTOVANJE MEHATRONIČKIH SISTEMA

- - - Nema prijavljenih studenata

MAŠINSKA VIZIJA Student se treba javiti predmetnom nastavniku te dogovoriti termin ispita koji treba biti održan bilo koji dan u period od 05.04. do 17.04.2021. godine. MŠF-Sala za sjednice.

1 Student

FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI 09:00-12:30 09.04.2021. godine MŠF-010 10 Studenata

POSLOVNI ENGLESKI JEZIK II - - - Nema prijavljenih studenata

INDUSTRIJSKA PRAKSA - - - Nema prijavljenih studenata

ENERGETSKA POSTROJENJA I OKOLINA (I)

- - - Nema prijavljenih studenata

AUTOMATIZACIJA I REGULACIJA FLUIDNIH SISTEMA (I)

- - - Nema prijavljenih studenata

Napomena: Na osnovu člana 106. stav (10) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine TK" broj 7/16), aprilski ispitni rok sadrži jedan ispitni termin, stim da student na aprilskom ispitnom roku može polagati najviše dva ispita. Sve eventualne izmjene termina i satnica, blagovremeno oglasiti na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta.

Page 9: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

Red. Godina Red. Godina Red. Godina

broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta

1. I Rijad Joldić 1. I Benjamin Burek 1. I Ajdin Hrnjičić2. I Zahir Bavrk 2. I Bajro Zahirović 2. I Mehmed Hadžihasanović3. I Almedin Mujaković 3. I Nedim Kotorić 3. I Benjamin Škahić4. I Munever Okić 4. I Azemina Mujanović 4. I Meliha Mehinbašić5. I Ajdin Hrnjičić 5. I Minela Mušanović 5. I Faruk Imamović6. I Medin Kovačević 6. I Edin Mehić 6. I Hamza Husni

7. I Mehmed Hadžihasanović 7. I Emir Mehinbašić 7. I Aldin Karahmetović8. I Meliha Mehinbašić 8. I Zinadin Mrakanović 8. I Nedim Kotorić9. I Klara Garašević 9. I Ahmina Hodžić 9. I Alma Kopić

10. I Bajro Zahirović 10. I Avdija Softić 10. I Hazim Subašić11. I Muhamed Hajdarević 11 I Amina Gogić 11. I Risto Lukić12. I Ajla Husić 12 I Edin Hadžismajlović 12. I Minela Mušanović13. I Mirza Umihanić 13 I Lejla Avdić 13. I Amar Mujkanović14. I Risto Lukić 14 I Denis Paloš 14. I Azur Avdić15. I Adil Alibašić 15 I Denis Nukić 15. I Zinedin Mujkić16. I Amina Husić 16 I Ajla Haseljić 16 I Denisa Subašić17. I Fehim Jusufović 17 I Azra Alibegović 17 I Avdija Softić18. I Alen Čergić 18 I Malis Buljić 18 I Hajrudin Mustafić19. I Adin Hećimović 19 I Dalia Džafić 19 I Delila Šarić20. I Eldin Halilović 20 I Murisa Mehmedović 20 I Murisa Mehmedović21. I Edin Tabaković 21 I Ajla Mujić 21 I Zekan Mehmed

22. I Fuad Smajlović 22 I Medina Mustafić 22 I Zekan Muhamed

23. I Arman Kamenjašević 23 I Rahmana Avdić 23 I Ajla Mujić24. I Denis Hidanović 24 I Neira Karić 24 I Omerović Samra25. I Amar Mahmutović 25 I Halilović Amir 25 I Duraković Nejra26. I Faris Spahić 26. I Treštić Bakir 26 I Kubura Emin

27. I Jusuf Šehmedović 27. I Medina Halilović 27 I Merisa Bećirović

FIZIKA MATEMATIKA I STATIKA

Page 10: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

28. I Melina Mujić 28. I Merisa Bećirović 28 I Arman Kamenjašević29. I Nihada Salkić 29 I Ammar Šadić 29 I Ahmina Hodžić30. I Nedim Krličević 30 I Ahmina Hodžić 30 I Eldar Mehić31 I Elvir Ganjgo 31 I Jukić Rijad 31 I Alen Lišić32 I Nejra Alić 32 I Haris Mahmutović 32 I Tarik Kamberović33 I Nejra Hanić 33 I Jasmin Jašarević 33 I Ismar Halilović34 I Omar Idrizović 34 I Jasmin Zulejhić 34 I Ermin Lević35 I Amar Huskić 35 I Alen Čerkezović 35 I Esma Imamović36 I Azur Hogić 36 I Haris Sejdić 36 I Begović Muhamed37 I Lamija Mujkanović 37 I Rijad Salkić 37 I Semir Mujčinović38 I Riad Hadžić 38 I Bakir Kudrić 38 I Rijad Delić39 I Luka Vojnić 39 I Dino Subašić 39 I Klapić Anel40 I Adela Husamović 40 I Maid Babić 40 I Hodžić Dževad41 I Malis Buljić 41 I Begović Muhamed 41 I Emsel Zoletić42 I Alina Omerović 42 I Omerčević Meldin 42 I Toni Tadić43 I Kenan Mehmedović 43 I Irma Saletović 43 I Bahrija Selić44 I Adem Mahmutović 44 I Filip Čanić 44 I Alsad Klapić45 I Mahmud Hasanović 45 I Amar Hadžić 45 I Mevludin Hodžić46 I Treštić Bakir 46 I Piskić Muharem 46 I Hana Habibović47 I Amina Mrkonjić 47 I Admin Botalić 47 I Bajro Brigić48 I Alen Lišić 48 I Husičić Emir 48 I Emir Numanović49 I Ismar Halilović 49 I Toni Tadić50 I Jasmin Zulejhić 50 I Adin Ahmetbegović51 I Haris Sejdić 51 I Anes Hasanbašić52 I Rijad Salkić 52 I Bahrija Selić53 I Dženita Memić 53 I Alsad Klapić54 I Dautović Sadin 54 I Vedad Husić55 I Tabaković Edin 55 I Mirsad Vejzović56 I Halilović Eldin 56 I Razim Hrnjić57 I Maid Babić 57 I Elnur Huseinović58 I Merajić Alen 58 I Benjamin Grbić

Page 11: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

59 I Imamović Nermin 59 I Armin Šehić60 I Mujić Nudžejm 60 I Denis Paloš61 I Šmigalović Mahir 61 I Mirza Memić62 I Tokanović Tarik 62 I Dino Jakupović63 I Hidanović Arslan 63 I Nedim Baščelić64 I Admin Botalić 64 I Eduard Šuha65 I Adna Ibrahimović 65 I Benjamin Murgić66 I Ajdin Lačić 66 I Aida Kudumović67 I Ervin Kurtić 67 I Muhamed Šarić68 I Elmedin Nukić69 I Bakir Džibrić70 I Adem Smajlović71 I Zlatko Ribić72 I Hana Habibović73 I Dženita Džodžaljević74 I Belmin Osmanović75 I

Page 12: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

Red. Godina Red. Godina Red. Godina

broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta

1. I Benjamin Burek 1. I Faruk Imamović 1. I Hamza Husni

2. I Alen Čergić 2. I Denijal Bukvić 2. I Azemina Mujanović3. I Amina Gogić 3. I Hazim Subašić 3. I Azur Avdić4. I Ajdin Mujić 4. I Dino Hokić 4. I Benjamin Murgić5. I Salihović Muharem 5. I Zinedin Mujkić 5. I Dino Hokić6. I Emina Bošnjaković 6. I Emir Mehinbašić 6. I Fehim Jusufović7. I Dženita Džodžaljević 7. I Faris Spahić 7. I Adin Hećimović8. I Rijad Joldić 8. I Jusuf Šehmedović 8. I Irma Ćatović

9. I Hajrudin Mustafić 9. I Samra Čamdžić10. I Kenan Mehmedović 10. I Azra Pirić11. I Zekan Mehmed 11. I Lejla Avdić12. I Zekan Muhamed 12. I Azur Hogić13. I Salih Džinić 13. I Luka Vojnić14 I Neven Knežević 14 I Denis Nukić15 I Osmanović Mirza 15 I Bajro Brigić16 I Kubura Emin 16 I Ajla Haseljić17 I Eldar Husić 17 I Azra Alibegović18 I Mirza Gušić 18 I Adela Husamović19 I Sultan Hodžić 19 I Dalia Džafić20 I Edin Šarić 20 I Amar Altumbabić21 I Dražen Palović 21 I Nermin Sejdinović22 I Tarik Kamberović 22 I Salih Džinić23 I Ermin Lević 23 I Medina Mustafić24 I Esma Imamović 24 I Rahmana Avdić25 I Dautović Sadin 25 I Neira Karić26 I Tabaković Edin 26 I Neven Knežević27 I Halilović Eldin 27 I Halilović Amir

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA MATERIJALI I KONSTRUKTIVNA GEOMETRIJA

Page 13: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

28 I Meliha Medić 28 I Merdić Hajrudin29 I Meris Lačić 29 I Medina Halilović30 I Emrah Hasanović 30 I Amina Mrkonjić31 I Semir Mujčinović 31 I Ammar Šadić32 I Nidžara Šabić 32 I Eldar Mehić33 I Filip Čanić 33 I Edin Šarić34 I Amar Hadžić 34 I Jukić Rijad35 I Huseljić Enis 35 I Dražen Pavlović36 I EL-Adasi Bakir 36 I Haris Mahmutović37 I Razim Hrnjić 37 I Jasmin Jašarević38 I Esmir Alagić 38 I Alen Čerkezović39 I Dino Jakupović 39 I Dženita Memić40 I Nedim Baščelić 40 I Meliha Medić41 I Eduard Šuha 41 I Meris Lačić42 I Benjamin Škahić 42 I Emrah Hasanović

43 I Omerčević Meldin44 I Avdić Elma45 I Nidžara Šabić46 I Rijad Delić47 I Klapić Anel48 I Eldar Bektić49 I Huseljić Enis50 I Husičić Emir51 I Emsel Zoletić52 I EL-Adasi Bakir

53 I Muhamed Sarić54 I Elma Avdić55 I Mirsad Vejzović56 I Armin Šehić57 I Elmir Omerović58 I Denijal Bukvić

Page 14: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

59 I Amar Mujkanović60 I Emir Numanović

Page 15: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

Godina Red. Godina

studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta

I Eldin Halilović 1. I Mirza Umihanić 1. II Aida MujabašićI Edin Tabaković 2. I Adisa Zahirović 2. II Vedad BešićI Nermin Sejdinović 3. I Armin Garić 3. II Mustafa SaletovićI Elnur Huseinović 4. I Samra Čamdžić 4. II Adil AlibašićI Benjamin Grbić 5. I Nihada Salkić 5. II Amina HusićI 6. I Husein Turbić 6. II Ismar DžanićI 7. I Riad Hadžić 7. II Zinadin Mrakanović

8. I Kudumović Aida 8. II Belmin Softić9. I Ilma H. Selimović 9. II Ademir Delić

10. I Omer Salkanović 10. II Eldin Ahmetbašić11. I Jasmin Babajić 11. II Nejra Hanić12. I Kenan Ahmetović 12. II Edin Bećić13. I Zlatko Ribić 13. II Amina Osmanović

14. II Mehmed Ibrahimović15. II Alina Omerović16 II Sara Čolić17. II Kudumović Aida18 II Avdo Zukić19 II Mirza Memić20 II Mehmed Bijelić21 II Ismail Hašimbegović

NAUKA O ČVRSTOĆI IMATEMATIKA II

Page 16: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

Red. Godina Red. Godina Red. Godina

broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta

1. II Aida Mujabašić 1. II Alma Kasumović 1. II Almedin Mujaković2. II Andrej Čajić 2. II Aida Sendić 2. II Andrej Čajić3. II Mirela Čokić 3. II Dino Osmanović 3. II Adisa Arslanović4. II Mustafa Taletović 4. II Semir Sofić 4. II Aida Kopić5. II Benjamin Kudumović 5. II Nusret Barčić 5. II Maid Rahmanović6. II Mirnel Begunić 6. II Indira Hodžić 6. II Armin Ajanović7. II Belmin Softić 7. II Emina Hrustić 7. II Nusret Barčić8. II Ramo Tursunović 8. II Armin Talović 8. II Semir Osmanović9. II Haris Rahmanović 9. II Lamija Mujkanović 9. II Nizam Omeragić

10. II Lejla Avdić 10. II Adem Mahmutović 10. II Adisa Zahirović11. II Azra Pirić 11. II Edin Selimović 11. II Ajdin Brigić12. II Ademir Delić 12. II Omer Vejzović 12. II Selma Zuhrić13. II Irma Hasić 13. II Avdo Zukić 13. II Aida Husić14 II Denis Hidanović 14 II Mirala Smajlović 14. II Indira Hasanović15 II Nedim Krličević 15 II Anesa Hidić 15. II Muhamed Čirić16 II Elvir Ganjgo 16 II Salko Jusupović 16. II Belmin Bašić17 II Dino Mešaljić 17 II Amer Denić 17 II Admira Spahić18 II Eda Muhamedović 18 II Nermina Medenjaković19 II Amar Huskić 19 II Armin Talović20 II Merjema Berbić 20 II Nusret Imširović21 II Erna Huskić 21 II Asmir Demirović22 II Mehmed Ibrahimović 22 II Samir Vedinlić23 II Edin Subašić 23 II Ahmed Halilović24 II Isak Tufekčić 24 II Dino Mešaljić25 II Delila Šarić 25 II Adem Šehić26 II Adem Mujkić 26 II Azra Čaušević27 II Elmin Taletović 27 II Emin Fazlić

MATEMATIKA IIIDINAMIKA I OSCILACIJE TERMODINAMIKA I

Page 17: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

28 II Benjamin Mujaković 28 II Adnan Mujezinović29 II Hodžić Sead 29 II Mustafa Mujkić30 II Dino Subašić 30 II Nedim Alić31 II Armin Kukić 31 II Ramo Unkić32 II Miralem Karahasanović 32 II Edin Omerdić33 II Omer Salkanović 33 II Ervin Pezer

34 II Omer Vejzović 34 II Abida Avdić35 II Tokanović Tarik 35 II Mujkanović Almasa36 II Aljo Mulić 36 II Avdibegović Melisa37 II Sadmir Bešić 37 II Ćudić Dženana38 II Zerina Hamidović 38 II Agić Jusuf39 II Armin Garić 39 II Sabina Aščerić40 II Ervin Kurtić 40 II Elvira Mučaj41 II Elmedin Nukić 41 II Nejra Hasanović42 II Bakir Džibrić 42 II Aleksandar Čavić43 II Armin Hasić 43 II Iskrić Ademir44 II Mehmed Bijelić 44 II Anesa Hidić45 II Ismail Hašimbegović 45 II Salko Jusupović

46 II Amna Klapić47 II Mirnes Čolić48 II Senad Zukić49 II Melisa Bakalović50 II Fadil Subašić51 II Nedret Bajramović

Page 18: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

Red. Godina Red. Godina Red. Godina

broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta

1. II Munever Okić 1. II Nedim Mahovkić 1. III PM Aida Sendić2. II Vedad Bešić 2. II Nedžada Šerifović 2. III PM Anes Ramić3. II Mirnel Begunić 3. II Adem Šehić 3. III PM Velid Halilović4. II Emina Hrustić 4. II Vanesa Demirović 4. III PM Edin Subašić5. II Sadmir Bešić 5. II Almira Bešić 5. III PM Rijad Beširović6. II Irma Hasić 6. II Sanel Subašić 6. III PM Armin Kukić7. II Amra Bečić 7. II Began Hrustanović 7. III PM Elvira Mučaj8. II Zerina Hamidović 8. II Osman Taletović 8. III PM Darko Tadić9. II Lejla Avdić 9. III PM Amra Ćosić

10. II Eldin Ahmetbašić11. II Eldar Gazdić12. II Nejra Alić13. II Mirnes Bašić14 II Sara Čolić15 II Aldina Pamuković16 II Hodžić Sead17 II Šabačkić Adnan18 II Imamović Nermin19 II Miralem Karahasanović20 II Emina Bošnjaković21 II Šmigalović Mahir22 II Adnan Gvozden

23 II Aljo Mulić24 II Meho Kobaš25 II Vanesa Demirović26 II Sanjin Živanović27 II Vedad Spahić

TEHNOLOGIJA PLASTIČNOSTI IMAŠINSKI ELEMENTI I MEHANIKA FLUIDA I

Page 19: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

28 II Amina Osmanović29 II Ilma H. Selimović

Page 20: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

Red. Godina Red. Godina Red. Godina

broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta

1. III EiTFI Maid Rahmanović 1. III Zerina Karić 1. III EiTFI Zerina Karić2. III EiTFI Ajla Šabić 2. III Jasmina Muminović 2. III EiTFI Mensur Zulić3. III EiTFI Haris Dželilović 3. III Zerina Delić 3. III EiTFI Lejla Lapandić4. III EiTFI Kasupović Melika 4. III Elvedin Puzić 4. III EiTFI Muamer Suljkanović5. III EiTFI Hrvić Emina 5. III Mubina Ramić 5. III EiTFI Amel Salihović6. III EiTFI Mirnes Kavgić 6. III Eldina Smajlović7. III EiTFI Mateo Tokić 7. III Jasenko Džambić

8. III Elmedin Bešić9. III Ajla Šabić

10. III Azemina Bešić11. III Benjamin Avdihodžić12. III Sifet Helja

13. III Toni Lakić14 III Amar Radišević15. III Šljivić Vedad16 III Šmigalović Mahir17 III Isanović Kenan18 III Mensur Đedović19 III Mirala Smajlović20 III Amina Tabaković21 III Salihović Adnan22 III Osman Taletović23 III Meho Kobaš24 III Denis Bošnjak25 III Amila Hadžić26 III Melisa Bakalović27 III Muhamed Hasanović

TERMODINAMIKA II ULJNA HIDRAULIKA I PNEUMATIKA PUMPE, KOMPRESORI I VENTILATORI

Page 21: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

28 III Ejub Petrovac

29 III Salko Rizvanović30 III Armin Hasić

Page 22: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

Red. Godina Red. Godina Red. Godina

broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta

1. III EiTFI Jasmina Muminović 1. III EiTFI Emina Husić 1. III PM Asim Musić2. III EiTFI Benjamin Mujaković 2. III EiTFI Šabačkić Adnan 2. III PM Ismar Džanić3. III EiTFI Salihović Adnan 3. III EiTFI Mirnes Čolić 3. III PM Anes Ramić4. III EiTFI Sumeja Ramić 4. III EiTFI Senad Zukić 4. III PM Aida Husić5. III EiTFI Amel Salihović 5. III PM Adnan Hasanbašić6. III EiTFI Husić Emina 6. III PM Husein Turbić7 III EiTFI Emina Hrvić 7. III PM Mustafa Mujkić

8. III PM Nedim Alić9. III PM Rijad Beširović

10. III PM Emir Karić

MEHANIKA FLUIDA II ZAVARIVANJEOSNOVE PROIZVODNIH TEHNOLOGIJA

Page 23: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

Red. Godina Red. Godina Red. Godina

broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta

1. III PM Galib Mehanović 1. III PM Emir Alić 1. III EiTFI Ismar Kurbašić2. III PM Nusret Imširović 2. III PM Adnan Smajlović 2. III EiTFI Sanel Sardarević3. III PM Asmir Demirović 3. III PM Elmedin Alić 3. III EiTFI Amir Suljanović4. III PM Lamija Mumić 4. III PM Amra Osmanović 4. III EiTFI Sejfo Merdić5. III PM Asim Mumić 5. III PM Zerina Hercegovac 5. III EiTFI Belmin Haskić6. III PM Denis Dedić 6. III PM Šaldić Edina 6. III EiTFI Halid Jaganjac

7. III PM Dautović Nedim 7. III PM Spahić Sabina 7. III EiTFI Haris Dželilović8. III PM Šaldić Edina 8. III PM 8. III EiTFI Adem Mujkić9 III PM Nedret Bajramović 9. III EiTFI Subašić Vedad

10. III EiTFI Emir Zulić11. III EiTFI Ajdin Lačić12. III EiTFI Mirnes Kavgić

TEHNOLOGIJA REZANJA I PRENOS TOPLINE I MASE IOSNOVI ENERGETIKE

Page 24: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

Red. Godina Red. Godina Red. Godina

broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta

1. III PM Nusret Imširović 1. III PM Haris Handžić 1. III M Mirela Čokić2. III PM Nermina Medenjaković 2. III PM Nedim Bošnjić 2. III M Emina Omeragić3. III PM Asmir Demirović 3. III PM Emir Husić 3. III M

4. III PM Lamija Mumić 4. III PM Merdić Hajrudin 4. III M

5. III PM 5. III PM Darko Tadić 5. III M

6. III PM 6. III PM 6. III M

7. III PM 7. III PM 7. III M

8. III PM 8. III PM 8. III M

9. III PM 9. III PM 9. III M

10. III PM 10. III PM 10. III M

11. III PM 11. III PM 11. III M

12. III PM 12. III PM 12. III M

13. III M

ENERGETSKI PROCESITRANSPORTNI SISTEMI ITEHNOLOGIJA REZANJA II

Page 25: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

Red. Godina Red. Godina

broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta

1. III M Dino Osmanović 1. III M Nedim Mahovkić2. III M Semir Sofić 2. III M Ajdin Brigić3. III M Adnan Husejnagić 3. III M Haris Rahmanović4. III M Bakir Ahmetović 4. III M Fuad Smajlović5. III M Rašidović Ajdin 5. III M Omer Mahmutović6. III M Amir Bešić 6. III M Adnan Husejnagić7. III M Ejub Petrovac 7. III M Elmedin Bešić

8. III M Bakir Ahmetović9. III M Isanović Kenan

10. III M Adnan Gvozden

11. III M Amna Klapić12. III M Amila Hadžić13. III M Amir Bešić14 III M Naida Mustafić15 III M Irma Saletović16 III M

17 III M

OSNOVI MEHATRONIKEENERGETSKA I UPRAVLJAČKA ELEKTRONIKA

Page 26: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

Red. Godina Red. Godina Red. Godina

broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta

1. III EiTFI Selma Mujkić 1. III M Armin Ajanović 1. IV EiTFI Vahdeta Hodžić2. III EiTFI Sejfo Merdić 2. III M Indira Hodžić 2. IV EiTFI Ismar Kurbašić3. III EiTFI Belmin Haskić 3. III M Semir Osmanović 3. IV EiTFI Mensur Zulić4. III EiTFI Isad Musić 4. III M Rasim Hotić 4. IV EiTFI Selma Mujkić

5. III M Nadin Krličević 5. IV EiTFI Halid Jaganjac

6. III M Hasmina Zulić 6. IV EiTFI Damir Čerkezović7. III M Amar Hanušić 7. IV EiTFI Emin Fazlić8. III M Mubina Ramić 8. IV EiTFI Ermina Huskanović9. III M Senija Iljazović 9. IV EiTFI Muamer Suljkanović

10. III M Adem Šehić 10. IV EiTFI Isad Musić11. III M Semir Hamidović 11. IV EiTFI Sadina Mumić12. III M Edin Omerdić13. III M Dajana Milić14. III M Adis Mahmutović15 III M Denis Bošnjak16 III M Jasmin Babajić

PRENOS TOPLINE I MASE II MEHANIZMI U MEHATRONICI GRIJANJE I KLIMATIZACIJA

Page 27: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

Red. Godina Red. Godina Red. Godina

broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta

1. IV PM Emir Hasanbašić 1. IV PM Emir Hasanbašić 1. IV M Admir Halilović2. IV PM Imer Braćkan 2. IV PM Imer Braćkan 2. IV M Maida Zahirović3. IV PM Senaid Mujkić 3. IV PM Nermin Alibegović 3. IV M Semir Osmanović4. IV PM Ermin Biković 4. IV PM Nermina Medenjaković 4. IV M Selma Zuhrić5. IV PM Almir Husejinović 5. IV PM Samir Vedinlić 5. IV M Muhamed Hrustanović6. IV PM Esmir Djedović 6. IV PM Elmedin Alić 6. IV M Dino Mešaljić7. IV PM Fehratović Seifudin 7. IV PM Emir Selimović 7. IV M Azra Čaušević8. IV PM Mujkanović Almasa 8. IV PM Amer Halilović 8. IV M Toni Lakić9. IV PM Selma Omerović 9. IV PM Šaćir Vejzović 9. IV M Edin Jukan

10. IV PM Tarik Bećirović 10. IV PM Hamza Ramić 10. IV M Mirza H. Mehmedović11. IV PM Agić Jusuf 11. IV PM Nedim Bošnjić12. IV PM Škiljo Enisa 12. IV PM Esmir Djedović13. IV PM Nejra Hasanović 13. IV PM Safet Horozić

14 IV PM Amar Grbić15 IV PM Almira Bešić16 IV PM Amra Osmanović17 IV PM Agić Nihada18 IV PM Majda Brčaninović

FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMIPROIZVODNI SISTEMI I TRANSPORTNI SISTEMI II

Page 28: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

Red. Godina Red. Godina Red. Godina

broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta

1. IV EiTFI Emina Husić 1. IV PM Emir Alić 1. IV EiTFI Azra Selimović2. IV EiTFI Adisa Arslanović 2. IV PM Aida Kopić 2. IV EiTFI Sanel Sardarević3. IV EiTFI Armin Talović 3. IV PM Nihad Hamidović 3. IV EiTFI Akbar Zečević4. IV EiTFI Adnan Mujezinović 4. IV PM Haris Handžić 4. IV EiTFI Armin Talović5. IV EiTFI Muris Modrić 5. IV PM Nermina Medenjaković 5. IV EiTFI Benjamin Avdihodžić6. IV EiTFI Kasupović Melika 6. IV PM Mustafa Hadžić 6. IV EiTFI Muris Modrić7. IV EiTFI Faruk Čitaković 7. IV PM Ramo Unkić 7. IV EiTFI Subašić Vedad8. IV EiTFI Mateo Tokić 8. IV PM Šaćir Vejzović 8. IV EiTFI Faruk Čitaković9 IV EiTFI Muhamed Beširović 9. IV PM Hamza Ramić

10. IV PM Anes Hodžić11. IV PM Bajramović Nedret12. IV PM Nejra Hasanović13 IV PM Aida Husić

14 IV PM Galib Mehanović

RAZVOJ PROIZVODA TOPLOTNE TURBOMAŠINEPARNI KOTLOVI I

Page 29: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

Red. Godina Red. Godina Red. Godina

broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta

1. IV M Ajla Mmuratović 1. IV M Ajla Mmuratović 1. IV EiTFI Azra Selimović2. IV M Salih Šahbegović 2. IV M Maida Zahirović 2. IV EiTFI Akbar Zečević3. IV M Ivan Šibonjić 3. IV M Lejla Mehmedović 3. IV EiTFI Samra Okanović4. IV M Benjamin Kadirić 4. IV M Ivan Šibonjić 4. IV EiTFI Nasir Zejnilagić

5. IV M Muhamed Čirić 5 IV EiTFI Muhamed Beširović6. IV M Sifet Helja

7. IV M Edin Jukan

8. IV M Benjamin Kadirić9. IV M Ćudić Dženana

10. IV M Rašidović Ajdin11. IV M Mensur Đedović

PROGRAMIRANJE I PRIMJENA KONTROLERA AUTOMATSKO UPRAVLJANJE TERMOENERGETSKA POSTROJENJA

Page 30: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

Red. Godina Red. Godina Red. Godina

broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta

1. IV PM Asim Musić 1. IV PM Galib Mehanović 1. IV EiTFI Amir Suljanović2. IV PM Senida Kadušić 2. IV PM Nihad Hamidović3. IV PM Alma Grapkić 3. IV PM Indira Hasanović4 IV PM Nedret Bajramović 4. IV PM Nermina Medenjaković5 IV PM Nihad Hamidović 5. IV PM Ahmed Halilović

6. IV PM Emir Husić7. IV PM Anes Hodžić8. IV PM Bajramović Nedret

PARNI KOTLOVI IIALATI U OBRADI METALA DEFORMISANJEM PROJEKTOVANJE TEHNOLOŠKIH POSTUPAKA

Page 31: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

Red. Godina Red. Godina Red. Godina

broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta

1. IV M Lejla Mehmedović 1. IV PM Senaid Mujkić 1. III PM Edin Modrić2. IV M Dajana Milić 2. IV PM Ermin Biković 2. III PM Velid Halilović3. IV M Mirza H. Mehmedović 3. IV PM Belmin Bašić 3. III PM Asim Mumić4. IV M Valentina Kifić 4. IV PM Anes Hodžić 4. III PM Abida Avdić

5. IV PM Mirsad Mehmedović 5. III PM Fehratović Seifudin6. IV PM Spahić Sabina 6. III PM Vedad Spahić7. IV PM Škiljo Enisa 7. III PM Fadil Subašić8 IV PM Hajrudin Merdić 8 III PM Nedret Bajramović

FLEKSIBILNA AUTOMATIKA DIZAJN I ANALIZA INDUSTRIJSKIH EKSPERIMENATA MEHANIZMI I DINAMIKA MAŠINA

Page 32: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

Red. Godina Red. Godina

broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta

1. III PM Edin Modrić 1. III PM Nizam Omeragić2. III PM Emir Karić 2. III PM Nermin Alibegović3. III PM Safet Horozić 3. III PM Adnan Hasanbašić4. III PM Majda Brčaninović 4. III PM Edin Bećić

5. III PM Amer Halilović6. III PM Sanel Subašić7. III PM Sanjin Živanović8. III PM Amra Ćosić

TEHNOLOGIJA PLASTIČNOSTI II TEHNOLOGIJA PRESANJA METALNIH PRAHOVA

Page 33: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

Red. Godina Red. Godina Red. Godina

broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta

1. II Emina Omeragić 1. II Maid Mulahalilović 1. II Maid Mulahalilović2. II Benjamin Kudumović 2. II Bećir Bašić 2. II Edin Mehić3. II Azemina Bešić 3. II Duraković Nerja 3. II Irma Ćatović4. II Amra Idrizović 4. II Ibrahim Mehić 4. II Ramo Tursunović5. II Isak Tufekčić 5. II Maja Kovačević 5. II Faruk Bektić6. II Emir Zulić 6. II Hidanović Arslan 6. II Mahmud Hasanović7. II Valentina Kifić 7. II Anes Hasanbašić 7. II Ajdin Mujić8. II Denis Paloš 8. II Ibrahim Mehić9. II Adem Smajlović 9. II Djedović Neven

10. II Belmin Osmanović 10. II Kavgić Adnan11. II 11. II Eldar Bektić

12. II Piskić Muharem13. II Salihović Muharem14 II Maja Kovačević15 II Adin Ahmetbegović16 II Adna Ibrahimović17 II Esmir Alagić18 II Mevludin Hodžić

KOMPJUTERSKA GRAFIKA I 3D MOD (i) KONSTRUISANJE RAČUNAROMMAŠINSKI ELEMENTI II

Page 34: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

Red. Godina Red. Godina Red. Godina

broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta

1. IV M Amar Bečić 1. IV Amar Bečić 1. IV M Emir Halilović2. IV M Salih Šahbegović 2. IV M Zerina Delić

3. IV M Šljivić Vedad4. IV M Elvedin Puzić5. IV M Gabrijela Andrić

CAD - sistemi POSLOVNI ENGLESKI JEZIK I MEHATRONIČKI MODULI

Page 35: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

Red. Godina Red. Godina Red. Godina

broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta

1. IV M Emir Halilović 1. IV M Rasim Hotić 1. I Bećir Bašić2. IV M Nadin Krličević 2. I Amar Mahmutović3. IV M Adnan Gazibegović 3. I Faruk Bektić4. IV M Omer Mahmutović 4. I Eldin Čeliković

5. I Vedad Husić6. I Kenan Ahmetović

KINEMATIKAINDUSTRIJSKI I MOBILNI ROBOTI NEURONSKE MREŽE (i)

Page 36: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

Red. Godina Red. Godina Red. Godina

broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta

1. III M Salko Rizvanović 1. IV PM Nermin Alibegović 1. I Melina Mujić2. III M Hasmina Zulić 2. IV PM Maid Ganjgo 2. I Hodžić Dževad3. III M Amar Hanušić 3. IV PM Amar Grbić4. III M Amar Radišević 4. IV PM Senida Kadušić5. III M Aldina Pamuković 5. IV PM Alma Grapkić6. III M Ervin Pezer

7. III M Šmigalović Mahir8. III M Iskrić Ademir9. III M Amina Tabaković

10. III M Anesa Hidić11. III M Muhamed Hasanović12. III M Naida Mustafić13. III M Irma Saletović14. III M Jasenko Džambić

PROIZVODNE TEHNOLOGIJE MATERIJALI IILIVENJE

Page 37: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

Red. Godina Red. Godina Red. Godina

broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta

1. III Eldina Smajlović 1. III Senija Iljazović 1. II Muhamed Hrustanović2. III Eldar Gazdić 2. II Amra Idrizović3. III Aleksandar Čavić

NAUKA O ČVRSTOĆI IITEHNIČKI ENGLESKI JEZIK I MEHATRONIČKI SISTEMI VOZILA

Page 38: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

Red. Godina Red. Godina Red. Godina

broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta

1. I Edin Hadžismajlović 1. IV EiTFI Damir Čerkezović 1. I Amar Altumbabić2. I Mujić Nudžejm 2. IV EiTFI Ermina Huskanović 2. I Bakir Kudrić3. I Eldin Čeliković 3. IV EiTFI Sadina Mumić 3. I Elmir Omerović

4. I Osmanović Mirza5. I Eldar Husić6. I Mirza Gušić7. I Sultan Hodžić8. I Merajić Alen9. I Irma Saletović

10. I Elma Avdić11 I Samra Čamdžić

RASHLADNI SISTEMI OSNOVI TEORIJE SISTEMARAČUNARI I PROGRAMIRANJE

Page 39: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

Red. Godina Red. Godina Red. Godina

broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta

1. IV PM Emir Selimović 1. IV PM Edin Selimović 1. IV PM Anes Hodžić2. IV PM Agić Nihada 2 IVPM Nihad Hamidović3. IV PM Zerina Hercegovac

4. IV PM Mirsad Mehmedović

CAD/CAM- sistemi OSNOVE TEORIJE MASOVNOG OPSLUŽIVANJA PROIZVODNI SISTEMI II

Page 40: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

Red. Godina Red. Godina Red. Godina

broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta

1. IV PM Denis Dedić 1. IV EiTFI Lejla Lapandić 1. III PM Selma Omerović

TEORIJA SINTEROVANJA I TERMIČKE OBRADETEORIJA EKSPERIMENTALNIH ISTRAŽIVANJA OSNOVE TERMOGRAFIJE

Page 41: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

Red. Godina Red. Godina Red. Godina

broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta

1. I Kavgić Adnan 1. II Sabina Aščerić 1. III Husić Emina2. II Gabrijela Andrić 2. III Sumeja Ramić3 II 3. III Nasir Zejnilagić

II

II

OKOLINSKI RAZVOJ ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA TOPLTONI APARATI I UREĐAJI

Page 42: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

Godina Red. Godina Red. Godina

studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta broj studija Ime i prezime studenta

Mensur Đedović 1. III Began Hrustanović 1. IV Samra Okanović

SAVREMENI MATERIJALI ENERGETSKO PROCESNA MJERENJA

Page 43: RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA AKADEMSKU …

Red. Godina

broj studija Ime i prezime studenta

1. II Aldin Bećirović

NUMERIČKE METODE U MAŠINSTVU