of 11 /11
Raspored održavanja nastave 2018./2019. 1 Farmaceutska botanika - farmacija Predavanja (P), seminari (S), vježbe (V) (predavaonica, Schrottova 39): prema rasporedu u tablici RASPORED NASTAVE Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak 25.2.-1.3.2019. P1 (8:00-9:45) S1 (9:45-10:30) S2 (10:30-11:15) P2 (8:00-9:45) S3 (9:45-10:30) S4 (10:30-11:15) V8 (11:30-13:15) V9 (13:15-15:00) V1 (8:30-10:15) V2 (10:15-12:00) V3 (13:00-14:45) V4 (14:45-16:30) V5 (8:30-10:15) V6 (10:15-12:00) V7 (13:00-14:45) 4.3.-8.3.2019. P1 (8:00-9:45) S1 (9:45-10:30) S2 (10:30-11:15) P2 (8:00-9:45) S3 (9:45-10:30) S4 (10:30-11:15) V8 (11:30-13:15) V9 (13:15-15:00) V1 (8:30-10:15) V2 (10:15-12:00) V3 (13:00-14:45) V4 (14:45-16:30) V5 (8:30-10:15) V6 (10:15-12:00) V7 (13:00-14:45) 11.3.-15.3.2019. P1 (8:00-9:45) S1 (9:45-10:30) S2 (10:30-11:15) P2 (8:00-9:45) S3 (9:45-10:30) S4 (10:30-11:15) V8 (11:30-13:15) V9 (13:15-15:00) V2 (8:30-10:15) V1 (10:15-12:00) V3 (13:00-14:45) V4 (14:45-16:30) V6 (8:30-10:15) V5 (10:15-12:00) V7 (13:00-14:45) 18.3.-22.3.2019. P1 (8:00-9:45) S1 (9:45-10:30) S2 (10:30-11:15) P2 (8:00-9:45) S3 (9:45-10:30) S4 (10:30-11:15) V3 (11:30-13:15) V4 (13:15-15:00) V1 (8:30-10:15) V2 (10:15-12:00) V8 (13:00-14:45) V9 (14:45-16:30) V7 (8:30-10:15) V6 (10:15-12:00) V5 (13:00-14:45) 25.3.-29.3.2019. P1 (8:00-9:45) S1 (9:45-10:30) S2 (10:30-11:15) P2 (8:00-9:45) S4 (9:45-10:30) S3 (10:30-11:15) V8 (11:30-13:15) V9 (13:15-15:00) V1 (8:30-10:15) V2 (10:15-12:00) V3 (13:00-14:45) V4 (14:45-16:30) V5 (8:30-10:15) V6 (10:15-12:00) V7 (13:00-14:45) 1.4.-5.4.2019. P1 (8:00-9:45) S1 (9:45-10:30) S2 (10:30-11:15) P2 (8:00-9:45) S4 (9:45-10:30) S3 (10:30-11:15) V3 (11:30-13:15) V1(13:15-15:00) V4 (8:30-10:15) V2 (10:15-12:00) V8 (13:00-14:45) V9 (14:45-16:30) V5 (8:30-10:15) V6 (10:15-12:00) V7 (13:00-14:45) 8.4.-12.4.2019. P1 (8:00-9:45) S1 (9:45-10:30) S2 (10:30-11:15) P2 (8:00-9:45) S3 (9:45-10:30) S4 (10:30-11:15) V3 (11:30-13:15) V4 (13:15-15:00) V1 (8:30-10:15) V2 (10:15-12:00) V8 (13:00-14:45) V9 (14:45-16:30) V5 (8:30-10:15) V6 (10:15-12:00) V7 (13:00-14:45) 15.4.-19.4.2019. P1 (8:00-9:45) S1 (9:45-10:30) S2 (10:30-11:15) P2 (8:00-9:45) S3 (9:45-10:30) S4 (10:30-11:15) V8 (11:30-13:15) V9 (13:15-15:00) V1 (8:30-10:15) V2 (10:15-12:00) V3 (13:00-14:45) V4 (14:45-16:30) V5 (8:30-10:15) V6 (10:15-12:00) V7 (13:00-14:45) 22.4.-26.4.2019. 29.4.-3.5.2019. P1 (8:00-9:45) S1 (9:45-10:30) S2 (10:30-11:15) P2 (8:00-9:45) S3 (9:45-10:30) S4 (10:30-11:15) V8 (11:30-13:15) V9 (13:15-15:00) V1 (8:30-10:15) V2 (10:15-12:00) V3 (13:00-14:45) V4 (14:45-16:30) V7 (8:30-10:15) V6 (10:15-12:00) V5 (13:00-14:45) 6.5.-10.5.2019. P1 (8:00-9:45) S1 (9:45-10:30) S2 (10:30-11:15) P2 (8:00-9:45) S4 (9:45-10:30) S3 (10:30-11:15) V8 (11:30-13:15) V9 (13:15-15:00) V1 (8:30-10:15) V2 (10:15-12:00) V3 (13:00-14:45) V4 (14:45-16:30) V5 (8:30-10:15) V6 (10:15-12:00) V7 (13:00-14:45) 13.5.-17.5.2019. P1 (8:00-9:45) S1 (9:45-10:30) S2 (10:30-11:15) P2 (8:00-9:45) S4 (9:45-10:30) S3 (10:30-11:15) V5 (11:30-13:15) V9 (13:15-15:00) V1 (8:30-10:15) V2 (10:15-12:00) V3 (13:00-14:45) V4 (14:45-16:30) V8 (8:30-10:15) V6 (10:15-12:00) V7 (13:00-14:45) 20.5.-24.5.2019. P1 (8:00-9:45) S1 (9:45-10:30) S2 (10:30-11:15) P2 (8:00-9:45) S3 (9:45-10:30) S4 (10:30-11:15) V8 (11:30-13:15) V2 (8:30-10:15) V1 (10:15-12:00) V3 (13:00-14:45) V4 (14:45-16:30) V9 (8:30-10:15) V6 (10:15-12:00) V7 (13:00-14:45)

Farmaceutska botanika - farmacija · Raspored održavanja nastave 2018./2019. 1 Farmaceutska botanika - farmacija Predavanja (P), seminari (S), vježbe (V) (predavaonica, Schrottova

  • Upload
    others

  • View
    58

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Farmaceutska botanika - farmacija · Raspored održavanja nastave 2018./2019. 1 Farmaceutska botanika - farmacija Predavanja (P), seminari (S), vježbe (V) (predavaonica, Schrottova

Raspored održavanja nastave 2018./2019.

1

Farmaceutska botanika - farmacija Predavanja (P), seminari (S), vježbe (V) (predavaonica, Schrottova 39): prema rasporedu u tablici

RASPORED NASTAVE

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

25.2.-1.3.2019. P1 (8:00-9:45) S1 (9:45-10:30) S2 (10:30-11:15)

P2 (8:00-9:45) S3 (9:45-10:30) S4 (10:30-11:15) V8 (11:30-13:15) V9 (13:15-15:00)

V1 (8:30-10:15) V2 (10:15-12:00) V3 (13:00-14:45) V4 (14:45-16:30)

V5 (8:30-10:15) V6 (10:15-12:00) V7 (13:00-14:45)

4.3.-8.3.2019. P1 (8:00-9:45) S1 (9:45-10:30) S2 (10:30-11:15)

P2 (8:00-9:45) S3 (9:45-10:30) S4 (10:30-11:15) V8 (11:30-13:15) V9 (13:15-15:00)

V1 (8:30-10:15) V2 (10:15-12:00) V3 (13:00-14:45) V4 (14:45-16:30)

V5 (8:30-10:15) V6 (10:15-12:00) V7 (13:00-14:45)

11.3.-15.3.2019. P1 (8:00-9:45) S1 (9:45-10:30) S2 (10:30-11:15)

P2 (8:00-9:45) S3 (9:45-10:30) S4 (10:30-11:15) V8 (11:30-13:15) V9 (13:15-15:00)

V2 (8:30-10:15) V1 (10:15-12:00) V3 (13:00-14:45) V4 (14:45-16:30)

V6 (8:30-10:15) V5 (10:15-12:00) V7 (13:00-14:45)

18.3.-22.3.2019. P1 (8:00-9:45) S1 (9:45-10:30) S2 (10:30-11:15)

P2 (8:00-9:45) S3 (9:45-10:30) S4 (10:30-11:15) V3 (11:30-13:15) V4 (13:15-15:00)

V1 (8:30-10:15) V2 (10:15-12:00) V8 (13:00-14:45) V9 (14:45-16:30)

V7 (8:30-10:15) V6 (10:15-12:00) V5 (13:00-14:45)

25.3.-29.3.2019. P1 (8:00-9:45) S1 (9:45-10:30) S2 (10:30-11:15)

P2 (8:00-9:45) S4 (9:45-10:30) S3 (10:30-11:15) V8 (11:30-13:15) V9 (13:15-15:00)

V1 (8:30-10:15) V2 (10:15-12:00) V3 (13:00-14:45) V4 (14:45-16:30)

V5 (8:30-10:15) V6 (10:15-12:00) V7 (13:00-14:45)

1.4.-5.4.2019. P1 (8:00-9:45) S1 (9:45-10:30) S2 (10:30-11:15)

P2 (8:00-9:45) S4 (9:45-10:30) S3 (10:30-11:15) V3 (11:30-13:15) V1(13:15-15:00)

V4 (8:30-10:15) V2 (10:15-12:00) V8 (13:00-14:45) V9 (14:45-16:30)

V5 (8:30-10:15) V6 (10:15-12:00) V7 (13:00-14:45)

8.4.-12.4.2019. P1 (8:00-9:45) S1 (9:45-10:30) S2 (10:30-11:15)

P2 (8:00-9:45) S3 (9:45-10:30) S4 (10:30-11:15) V3 (11:30-13:15) V4 (13:15-15:00)

V1 (8:30-10:15) V2 (10:15-12:00) V8 (13:00-14:45) V9 (14:45-16:30)

V5 (8:30-10:15) V6 (10:15-12:00) V7 (13:00-14:45)

15.4.-19.4.2019. P1 (8:00-9:45) S1 (9:45-10:30) S2 (10:30-11:15)

P2 (8:00-9:45) S3 (9:45-10:30) S4 (10:30-11:15) V8 (11:30-13:15) V9 (13:15-15:00)

V1 (8:30-10:15) V2 (10:15-12:00) V3 (13:00-14:45) V4 (14:45-16:30)

V5 (8:30-10:15) V6 (10:15-12:00) V7 (13:00-14:45)

22.4.-26.4.2019.

29.4.-3.5.2019. P1 (8:00-9:45) S1 (9:45-10:30) S2 (10:30-11:15)

P2 (8:00-9:45) S3 (9:45-10:30) S4 (10:30-11:15) V8 (11:30-13:15) V9 (13:15-15:00)

V1 (8:30-10:15) V2 (10:15-12:00) V3 (13:00-14:45) V4 (14:45-16:30)

V7 (8:30-10:15) V6 (10:15-12:00) V5 (13:00-14:45)

6.5.-10.5.2019. P1 (8:00-9:45) S1 (9:45-10:30) S2 (10:30-11:15)

P2 (8:00-9:45) S4 (9:45-10:30) S3 (10:30-11:15) V8 (11:30-13:15) V9 (13:15-15:00)

V1 (8:30-10:15) V2 (10:15-12:00) V3 (13:00-14:45) V4 (14:45-16:30)

V5 (8:30-10:15) V6 (10:15-12:00) V7 (13:00-14:45)

13.5.-17.5.2019. P1 (8:00-9:45) S1 (9:45-10:30) S2 (10:30-11:15)

P2 (8:00-9:45) S4 (9:45-10:30) S3 (10:30-11:15) V5 (11:30-13:15) V9 (13:15-15:00)

V1 (8:30-10:15) V2 (10:15-12:00) V3 (13:00-14:45) V4 (14:45-16:30)

V8 (8:30-10:15) V6 (10:15-12:00) V7 (13:00-14:45)

20.5.-24.5.2019. P1 (8:00-9:45) S1 (9:45-10:30) S2 (10:30-11:15)

P2 (8:00-9:45) S3 (9:45-10:30) S4 (10:30-11:15) V8 (11:30-13:15)

V2 (8:30-10:15) V1 (10:15-12:00) V3 (13:00-14:45) V4 (14:45-16:30)

V9 (8:30-10:15) V6 (10:15-12:00) V7 (13:00-14:45)

Page 2: Farmaceutska botanika - farmacija · Raspored održavanja nastave 2018./2019. 1 Farmaceutska botanika - farmacija Predavanja (P), seminari (S), vježbe (V) (predavaonica, Schrottova

Raspored održavanja nastave 2018./2019.

2

Popis studenata po skupinama

JMBAG Ime Prezime P S V

177051056 Marija Latinčić 2 4 8

65038056 Katarina Antunović 1 1 1

6041409 Ivana Babić 1 1 1

6041547 Mario Bahlen 1 1 1

6041617 Mislav Balen 1 1 1

6042705 Hana Ban 1 1 1

6041531 Lucija Barešić 1 1 1

6042378 Ema Barić 1 1 1

6041921 Marcela Bibić 1 1 1

6041461 Katarina Boras 1 1 1

6041573 Marko Brajak 1 1 1

6041526 Ivona Brajdić 1 1 1

6041643 Lucija Budić 1 1 1

6042196 Matea Budiselić 1 1 1

6042058 Petra Bulat 1 1 1

6042021 Ani Buljević 1 1 1

6042084 Ivan

Benjamin

Bulut 1 1 2

6041729 Vanja Cesarec 1 1 2

6042518 Lara Crnac 1 1 2

6042710 Dora Crnčević 1 1 2

6041414 Juraj Crneković 1 1 2

6041755 Josip Cvetko 1 1 2

6042016 Lucia Čavara 1 1 2

6041851 Marina Ćavar 1 1 2

6041872 Lorena Dorić 1 1 2

6042250 Anja Dundović 1 1 2

58215238 Marta Đurek 1 1 2

18157230 Josipa Đuzel 1 1 2

6042079 Asja Fajtović 1 1 2

6042112 Ivana Frankol 1 1 2

6041622 Lucija Fureš 1 1 2

6042432 Ana Gadže 1 1 2

6041888 Borna Gašparac 1 2 3

6041685 Karlo Gudelj 1 2 3

119044351 Iva Habek 1 2 3

6041552 Lorena Hlupić 1 2 3

6042219 Viktorija Horvat 1 2 3

6042357 Sanja Humljan 1 2 3

6042586 Luna Ibrahimpašić 1 2 3

6041781 Lucija Ivec 1 2 3

6042453 Marija Ivić 1 2 3

6042502 Andreo Jambrović 1 2 3

JMBAG Ime Prezime P S V

6042175 Marko Jovanović 1 2 3

125163307 Kristina Jurić 1 2 3

6042271 Dora Kalaica 1 2 3

6041435 Emma Kamenski 1 2 3

6042448 Lorena Kampić 1 2 3

6042640 Iva Karlić 1 2 3

6042635 Nikola Klasić 1 2 4

6042287 Ivona Kolarević 1 2 4

6042245 Sara Koprivica 1 2 4

6041601 Sara Koren 1 2 4

6042747 Robert Korošec 1 2 4

6042682 Helena Kovačić 1 2 4

6041900 Patrik Kovačić 1 2 4

6042362 Lana Kralj 1 2 4

6041937 Barbara Krejči 1 2 4

6042266 Maria Levanić 1 2 4

6042406 Karla Limić 1 2 4

125164393 Demi Lisjak 1 2 4

6041760 Antonio Ljulj 1 2 4

6041830 Margareta Lucić 1 2 4

6042474 Mislav Malović 1 2 4

6042128 Matija Mamić 1 2 4

6041589 Blanka Marketin 2 3 5

1191242889 Lea Ivana Martić 2 3 5

6042133 Lucija Matić 2 3 5

119043723 Ana Matković 2 3 5

119043424 Antonela Mazija-Karuc 2 3 5

6041659 Anamaria Medak 2 3 5

6042336 Ivona Mihalec 2 3 5

6042383 Marko Milas 2 3 5

6042224 Vedran Milinković 2 3 5

6042037 Matija Mladić 2 3 5

6041690 Ana Modrić 2 3 5

6041482 Mihovil Moškun 2 3 5

6041984 Leonarda

Valentina

Mrkoci 2 3 5

6042063 Luka Naletilić 2 3 5

6041708 Brigita Novak 2 3 5

63033379 Neven Novak 2 3 5

6041568 Silvia Novak 2 3 6

58213548 Željka Novosel 2 3 6

6041846 Dominik Osmakčić 2 3 6

6042495 Doroteja Palčić 2 3 6

V5 (13:15-15:00)

27.5.-31.5.2019. P1 (8:00-9:45) S1 (9:45-10:30) S2 (10:30-11:15)

P2 (8:00-9:45) S3 (9:45-10:30) S4 (10:30-11:15) V8 (11:30-13:15) V9 (13:15-15:00)

V1 (8:30-10:15) V2 (10:15-12:00) V3 (13:00-14:45) V4 (14:45-16:30)

V5 (8:30-10:15) V6 (10:15-12:00) V7 (13:00-14:45)

3.6.-7.6.2019. P1 (8:00-9:45) S1 (9:45-10:30) S2 (10:30-11:15)

P2 (8:00-9:45) S3 (9:45-10:30) S4 (10:30-11:15) V8 (11:30-13:15) V9 (13:15-15:00)

V1 (8:30-10:15) V2 (10:15-12:00) V3 (13:00-14:45) V4 (14:45-16:30)

V5 (8:30-10:15) V6 (10:15-12:00) V7 (13:00-14:45)

10.6.-14.6.2019. P1 (8:00-9:45) S1 (9:45-10:30) S2 (10:30-11:15)

P2 (8:00-9:45) S3 (9:45-10:30) S4 (10:30-11:15) V8 (11:30-13:15) V9 (13:15-15:00)

V1 (8:30-10:15) V2 (10:15-12:00) V3 (13:00-14:45) V4 (14:45-16:30)

V5 (8:30-10:15) V6 (10:15-12:00) V7 (13:00-14:45)

Page 3: Farmaceutska botanika - farmacija · Raspored održavanja nastave 2018./2019. 1 Farmaceutska botanika - farmacija Predavanja (P), seminari (S), vježbe (V) (predavaonica, Schrottova

Raspored održavanja nastave 2018./2019.

3

JMBAG Ime Prezime P S V

67551656 Klaudija Paler 2 3 6

6042698 Matea Pavičić 2 3 6

6041797 Valentina Pavišić 2 3 6

6041456 Matea Perko 2 3 6

6042292 Željka Pernjek 2 3 6

6042411 Chiara Peruško 2 3 6

6041505 Vanda Petrak 2 3 6

6041664 Hana Petrović 2 3 6

6041734 Iva Petrović 2 3 6

6042315 Jure Potočnjak 2 3 6

6042000 Sara Pranjić 2 3 6

6041713 Lovro Premelč 2 3 6

6043167 Nikolina Radan 2 4 7

130307143 Marita

Marija

Radović 2 4 7

6042609 Ema Rajković 2 4 7

6041440 Maria Rajman 2 4 7

6042523 Vanessa

Vana

Rogga 2 4 7

6041498 Tin Rogina 2 4 7

6042677 Romana Rončević 2 4 7

6041594 Agneza Rukavina 2 4 7

6042570 Sara Senčar 2 4 7

6041477 Katarina Sladonja 2 4 7

6042565 Iva Slatković 2 4 7

6043081 Sara Sotiroska 2 4 7

6041958 Petra Stjepanović 2 4 7

6042149 Lorena Šakota 2 4 7

6042544 Tea Škabić 2 4 7

6042399 Kristina Špiček 2 4 8

JMBAG Ime Prezime P S V

6042469 Marin Špiko 2 4 8

6041963 Andrija Špoljar 2 4 8

6042661 Matej Štefančić 2 4 8

6042042 Andrea Štehec 2 4 8

6042320 Nikolina Štruml 2 4 8

53208507 Marta Šurbek 2 4 8

6042180 Tihana Tepić 2 4 8

6042154 Ana Tolj 2 4 8

6041776 Marija Tomas 2 4 8

6042614 Tea Tomić 2 4 8

6042591 Ivana Trbojević 2 4 8

6041893 Antonija Tržić 2 4 8

6041867 Matija Turk 2 4 8

6041638 Veronika Ria Tus 2 4 8

6042341 Anamaria Ukić 1 1 9

6041979 Kristina Vardijan 1 1 9

6042539 Klara Vicić 1 1 9

6041510 Tena Videković 1 2 9

6041916 Lara Vincelj 1 2 9

6042726 Vedran Vrbanec 1 2 9

6042203 Ana Vrbanić 1 2 9

1003121492 Ivana Vrdoljak 2 3 9

6041825 Mislav Vrdoljak 2 3 9

6041804 Jakov Vuk 2 3 9

6042656 Dora Zaić 2 4 9

6042427 Paula Zouhar 2 4 9

6042107 Blanka Zović 2 4 9

6041942 Sara Župančić 2 4 9

Page 4: Farmaceutska botanika - farmacija · Raspored održavanja nastave 2018./2019. 1 Farmaceutska botanika - farmacija Predavanja (P), seminari (S), vježbe (V) (predavaonica, Schrottova

Raspored održavanja nastave 2018./2019.

4

Sociologija i zdravstvo – farmacija i medicinska biokemija

Predavanja (P) (Velika predavaonica, A. Kovačića 1) Seminari (S) (Velika predavaonica, Domagojeva 2)

RASPORED NASTAVE

Termin Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

25.2.-1.3.2019. P (18:00-20:00)

4.3.-8.3.2019. S3 (18:00-20:00) S1 (8:00-10:00) P (18:00-20:00)

11.3.-15.3.2019. S4 (18:00-20:00) S2 (8:00-10:00)

18.3.-22.3.2019. S3 (18:00-20:00) S1 (8:00-10:00) P (18:00-20:00)

25.3.-29.3.2019. S4 (18:00-20:00) S2 (8:00-10:00) P (18:00-20:00)

1.4.-5.4.2019. S3 (18:00-20:00) S1 (8:00-10:00) P (18:00-20:00)

8.4.-12.4.2019. S4 (18:00-20:00) S2 (8:00-10:00) P (18:00-20:00)

15.4.-19.4.2019. S3 (18:00-20:00) S1 (8:00-10:00) P (18:00-20:00)

22.4.-26.4.2019.

29.4.-3.5.2019. S4 (18:00-20:00) S2 (8:00-10:00)

6.5.-10.5.2019. S3 (18:00-20:00) S1 (8:00-10:00)

13.5.-17.5.2019. S4 (18:00-20:00) S2 (8:00-10:00)

20.5.-24.5.2019. S3 (18:00-20:00) S1 (8:00-10:00)

27.5.-31.5.2019. S4 (18:00-20:00) S2 (8:00-10:00)

3.6.-7.6.2019. S3 (18:00-20:00) S1 (8:00-10:00)

10.6.-14.6.2019. S4 (18:00-20:00) S2 (8:00-10:00)

Popis studenata po skupinama

JMBAG Ime Prezime S

177051056 Marija Latinčić 3

65038056 Katarina Antunović 1

6041409 Ivana Babić 1

6041547 Mario Bahlen 1

6041617 Mislav Balen 1

6042705 Hana Ban 1

6041531 Lucija Barešić 1

6042378 Ema Barić 1

6041921 Marcela Bibić 1

6041461 Katarina Boras 1

6041573 Marko Brajak 1

6041526 Ivona Brajdić 1

6041643 Lucija Budić 1

6042196 Matea Budiselić 1

6042058 Petra Bulat 1

6042021 Ani Buljević 1

6042084 Ivan Benjamin Bulut 1

6041729 Vanja Cesarec 1

6042518 Lara Crnac 1

6042710 Dora Crnčević 1

6041414 Juraj Crneković 1

6041755 Josip Cvetko 1

6042016 Lucia Čavara 1

6041851 Marina Ćavar 1

6041872 Lorena Dorić 1

6042250 Anja Dundović 1

58215238 Marta Đurek 1

18157230 Josipa Đuzel 1

JMBAG Ime Prezime S

6042079 Asja Fajtović 1

6042112 Ivana Frankol 1

6041622 Lucija Fureš 1

6042432 Ana Gadže 1

6041888 Borna Gašparac 2

6041685 Karlo Gudelj 2

119044351 Iva Habek 2

6041552 Lorena Hlupić 2

6042219 Viktorija Horvat 2

6042357 Sanja Humljan 2

6042586 Luna Ibrahimpašić 2

6041781 Lucija Ivec 2

6042453 Marija Ivić 2

6042502 Andreo Jambrović 2

6042175 Marko Jovanović 2

125163307 Kristina Jurić 2

6042271 Dora Kalaica 2

6041435 Emma Kamenski 2

6042448 Lorena Kampić 2

6042640 Iva Karlić 2

6042635 Nikola Klasić 2

6042287 Ivona Kolarević 2

6042245 Sara Koprivica 2

6041601 Sara Koren 2

6042747 Robert Korošec 2

6042682 Helena Kovačić 2

6041900 Patrik Kovačić 2

6042362 Lana Kralj 2

Page 5: Farmaceutska botanika - farmacija · Raspored održavanja nastave 2018./2019. 1 Farmaceutska botanika - farmacija Predavanja (P), seminari (S), vježbe (V) (predavaonica, Schrottova

Raspored održavanja nastave 2018./2019.

5

JMBAG Ime Prezime S

6041937 Barbara Krejči 2

6042266 Maria Levanić 2

6042406 Karla Limić 2

125164393 Demi Lisjak 2

6041760 Antonio Ljulj 2

6041830 Margareta Lucić 2

6042474 Mislav Malović 2

6042128 Matija Mamić 2

6041589 Blanka Marketin 3

1191242889 Lea Ivana Martić 3

6042133 Lucija Matić 3

119043723 Ana Matković 3

119043424 Antonela Mazija-Karuc 3

6041659 Anamaria Medak 3

6042336 Ivona Mihalec 3

6042383 Marko Milas 3

6042224 Vedran Milinković 3

6042037 Matija Mladić 3

6041690 Ana Modrić 3

6041482 Mihovil Moškun 3

6041984 Leonarda Valentina Mrkoci 3

6042063 Luka Naletilić 3

6041708 Brigita Novak 3

63033379 Neven Novak 3

6041568 Silvia Novak 3

58213548 Željka Novosel 3

6041846 Dominik Osmakčić 3

6042495 Doroteja Palčić 3

67551656 Klaudija Paler 3

6042698 Matea Pavičić 3

6041797 Valentina Pavišić 3

6041456 Matea Perko 3

6042292 Željka Pernjek 3

6042411 Chiara Peruško 3

6041505 Vanda Petrak 3

6041664 Hana Petrović 3

6041734 Iva Petrović 3

6042315 Jure Potočnjak 3

6042000 Sara Pranjić 3

6041713 Lovro Premelč 3

6043167 Nikolina Radan 4

130307143 Marita Marija Radović 4

6042609 Ema Rajković 4

6041440 Maria Rajman 4

6042523 Vanessa Vana Rogga 4

6041498 Tin Rogina 4

6042677 Romana Rončević 4

6041594 Agneza Rukavina 4

6042570 Sara Senčar 4

6041477 Katarina Sladonja 4

6042565 Iva Slatković 4

6043081 Sara Sotiroska 4

6041958 Petra Stjepanović 4

6042149 Lorena Šakota 4

6042544 Tea Škabić 4

6042399 Kristina Špiček 4

6042469 Marin Špiko 4

6041963 Andrija Špoljar 4

6042661 Matej Štefančić 4

6042042 Andrea Štehec 4

JMBAG Ime Prezime S

6042320 Nikolina Štruml 4

53208507 Marta Šurbek 4

6042180 Tihana Tepić 4

6042154 Ana Tolj 4

6041776 Marija Tomas 4

6042614 Tea Tomić 4

6042591 Ivana Trbojević 4

6041893 Antonija Tržić 4

6041867 Matija Turk 4

6041638 Veronika Ria Tus 4

6042341 Anamaria Ukić 3

6041979 Kristina Vardijan 3

6042539 Klara Vicić 3

6041510 Tena Videković 3

6041916 Lara Vincelj 3

6042726 Vedran Vrbanec 3

6042203 Ana Vrbanić 3

1003121492 Ivana Vrdoljak 3

6041825 Mislav Vrdoljak 3

6041804 Jakov Vuk 3

6042656 Dora Zaić 3

6042427 Paula Zouhar 3

6042107 Blanka Zović 3

6041942 Sara Župančić 3

6042822 Tamara Bašić 3

6043076 Tanja Brežni 3

6042752 Janko Bubnjar 1

6042997 Patricija Crnolatec 1

6042885 Lara Dritanović 1

6043013 Marina Galešić 1

6042773 Sonja Homar 1

6042789 Magdalena Jurič 1

6043008 Ivana Jurina 1

6042794 Luka Košir 1

6043055 Lucija Krobot 1

6042960 Zrinka Lada 1

6042731 Ana Majsec 1

6042801 Sara Mašković 1

6042890 Tamara Matić 1

6043034 Karmela Mićan 1

6042768 Matej Mustapić 1

6043060 Matej Nekić 1

6042838 Iva Otmačić 2

63031395 Martina Papić 2

6043029 Inja Pavlić 2

6042859 Karla Peruško 2

6042934 Daria Požega 2

6042817 Ivana Prpić 2

108090986 Dea Radek 2

6042843 Katarina Radica 2

6042929 Dora Rebrek 2

6043097 Marijana Skenderović 2

6042908 Lana Spajić 2

6042955 Rea Takač 2

6042976 Dora Tisaj 2

6042864 Ema Vodolšak 2

6042913 Josipa Vučetić 2

6042981 Lucija Žunić 2

Page 6: Farmaceutska botanika - farmacija · Raspored održavanja nastave 2018./2019. 1 Farmaceutska botanika - farmacija Predavanja (P), seminari (S), vježbe (V) (predavaonica, Schrottova

Raspored održavanja nastave 2018./2019.

6

Analitička kemija 1 – farmacija i medicinska biokemija

Predavanja (P) (Velika predavaonica, A. Kovačića 1) Seminari (S) (S1, S2, S5 - Seminarska učionica, A. Kovačića 1, S3 i S4 - Velika predavaonica, Domagojeva 2) Vježbe (V) (Praktikum Zavoda za analitičku kemiju, A. Kovačića 1) RASPORED NASTAVE

Termin Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

25.2.-1.3.2019. P (10:00-12:00) S4 (8:00-10:00) S2 (8:00-10:00)

4.3.-8.3.2019. V1 (11:30-16:30) V1 (14:00-19:00) P (10:00-12:00) V1 (13:00-18:00)

S3 (8:00-10:00) V1 (11:30-16:30)

S1 (8:00-10:00) V1 (10:30-15:30)

11.3.-15.3.2019. S5 (18:00-20:00) V1 (11:30-16:30)

V2 (14:00-19:00) P (10:00-12:00) V2 (13:00-18:00)

S4 (8:00-10:00) V2 (11:30-16:30)

S2 (8:00-10:00) V2 (10:30-15:30)

18.3.-22.3.2019. V2 (11:30-16:30) V2 (14:00-19:00) P (10:00-12:00) V3 (13:00-18:00)

S3 (8:00-10:00) V3 (11:30-16:30)

S1 (8:00-10:00) V3 (10:30-15:30)

25.3.-29.3.2019. S5 (18:00-20:00) V3 (12:00-17:00)

V3 (14:00-19:00) P (10:00-12:00) V3 (13:00-18:00)

S4 (8:00-10:00) S2 (8:00-10:00) V4 (10:30-15:30)

1.4.-5.4.2019. V4 (12:00-17:00) V4 (14:00-19:00) P (10:00-12:00) V4 (13:00-18:00)

S3 (8:00-10:00) V4 (11:30-16:30)

S1 (8:00-10:00) V4 (10:30-15:30)

8.4.-12.4.2019. S5 (18:00-20:00) V5 (12:30-17:30)

V5 (14:00-19:00) P (10:00-12:00) V5 (13:00-18:00)

S4 (8:00-10:00) V5 (11:30-16:30)

S2 (8:00-10:00) V5 (11:30-16:30)

15.4.-19.4.2019. V5 (10:30-15:30) V6 (14:00-19:00)

P (10:00-12:00) V6 (13:00-18:00)

S3 (8:00-10:00) V6 (10:30-15:30)

S1 (8:00-10:00) V6 (13:00-18:00)

22.4.-26.4.2019.

29.4.-3.5.2019. S5 (18:00-20:00) V6 (12:30-17:30)

V6 (14:00-19:00) S4 (8:00-10:00) V7 (12:00-17:00)

S2 (8:00-10:00) V7 (11:30-16:30)

6.5.-10.5.2019. V7 (12:30-17:30) V7 (14:00-19:00) P (10:00-12:00) V7 (13:00-18:00)

S3 (8:00-10:00) V7 (10:30-15:30)

S1 (8:00-10:00) V8 (13:00-18:00)

13.5.-17.5.2019. S5 (18:00-20:00) V8 (11:00-16:00)

V8 (14:00-19:00) P (10:00-12:00) V8 (13:00-18:00)

S4 (8:00-10:00) V8 (10:30-15:30)

S2 (8:00-10:00) V8 (11:00-16:00)

20.5.-24.5.2019. V9 (12:00-17:00) V9 (14:00-19:00) P (10:00-12:00) V9 (13:00-18:00)

S3 (8:00-10:00) V9 (10:30-15:30)

S1 (8:00-10:00) V9 (11:00-16:00)

27.5.-31.5.2019. S5 (18:00-20:00) V9 (12:30-17:30)

P (10:00-12:00) V10 (13:00-18:00)

S4 (8:00-10:00) V10 (10:30-15:30)

S2 (8:00-10:00) V10 (10:30-15:30)

3.6.-7.6.2019. V10 (9:00-14:00) V10 (14:00-19:00) P (10:00-12:00) V10 (13:00-18:00)

S3 (8:00-10:00) S1 (8:00-10:00)

10.6.-14.6.2019. S5 (18:00-20:00)

P (10:00-12:00)

Popis studenata po skupinama

JMBAG Ime Prezime S V

177051056 Marija Latinčić 5 8

65038056 Katarina Antunović 1 1

6041409 Ivana Babić 1 1

6041547 Mario Bahlen 1 1

6041617 Mislav Balen 1 1

6042705 Hana Ban 1 1

6041531 Lucija Barešić 1 1

6042378 Ema Barić 1 1

6041921 Marcela Bibić 1 1

6041461 Katarina Boras 1 1

6041573 Marko Brajak 1 1

6041526 Ivona Brajdić 1 1

6041643 Lucija Budić 1 1

6042196 Matea Budiselić 1 1

6042058 Petra Bulat 1 1

6042021 Ani Buljević 1 1

6042084 Ivan Bulut 1 2

JMBAG Ime Prezime S V

Benjamin

6041729 Vanja Cesarec 1 2

6042518 Lara Crnac 1 2

6042710 Dora Crnčević 1 2

6041414 Juraj Crneković 1 2

6041755 Josip Cvetko 1 2

6042016 Lucia Čavara 1 2

6041851 Marina Ćavar 1 2

6041872 Lorena Dorić 1 2

6042250 Anja Dundović 1 2

58215238 Marta Đurek 1 2

18157230 Josipa Đuzel 1 2

6042079 Asja Fajtović 1 2

6042112 Ivana Frankol 1 2

6041622 Lucija Fureš 1 2

6042432 Ana Gadže 1 2

6041888 Borna Gašparac 2 3

Page 7: Farmaceutska botanika - farmacija · Raspored održavanja nastave 2018./2019. 1 Farmaceutska botanika - farmacija Predavanja (P), seminari (S), vježbe (V) (predavaonica, Schrottova

Raspored održavanja nastave 2018./2019.

7

JMBAG Ime Prezime S V

6041685 Karlo Gudelj 2 3

119044351 Iva Habek 2 3

6041552 Lorena Hlupić 2 3

6042219 Viktorija Horvat 2 3

6042357 Sanja Humljan 2 3

6042586 Luna Ibrahimpašić 2 3

6041781 Lucija Ivec 2 3

6042453 Marija Ivić 2 3

6042502 Andreo Jambrović 2 3

6042175 Marko Jovanović 2 3

125163307 Kristina Jurić 2 3

6042271 Dora Kalaica 2 3

6041435 Emma Kamenski 2 3

6042448 Lorena Kampić 2 3

6042640 Iva Karlić 2 3

6042635 Nikola Klasić 2 4

6042287 Ivona Kolarević 2 4

6042245 Sara Koprivica 2 4

6041601 Sara Koren 2 4

6042747 Robert Korošec 2 4

6042682 Helena Kovačić 2 4

6041900 Patrik Kovačić 2 4

6042362 Lana Kralj 2 4

6041937 Barbara Krejči 2 4

6042266 Maria Levanić 2 4

6042406 Karla Limić 2 4

125164393 Demi Lisjak 2 4

6041760 Antonio Ljulj 2 4

6041830 Margareta Lucić 2 4

6042474 Mislav Malović 2 4

6042128 Matija Mamić 2 4

6041589 Blanka Marketin 3 5

1191242889 Lea Ivana Martić 3 5

6042133 Lucija Matić 3 5

119043723 Ana Matković 3 5

119043424 Antonela Mazija-Karuc 3 5

6041659 Anamaria Medak 3 5

6042336 Ivona Mihalec 3 5

6042383 Marko Milas 3 5

6042224 Vedran Milinković 3 5

6042037 Matija Mladić 3 5

6041690 Ana Modrić 3 5

6041482 Mihovil Moškun 3 5

6041984 Leonarda Valentina

Mrkoci 3 5

6042063 Luka Naletilić 3 5

6041708 Brigita Novak 3 5

63033379 Neven Novak 3 5

6041568 Silvia Novak 3 6

58213548 Željka Novosel 3 6

6041846 Dominik Osmakčić 3 6

6042495 Doroteja Palčić 3 6

67551656 Klaudija Paler 3 6

6042698 Matea Pavičić 3 6

6041797 Valentina Pavišić 3 6

6041456 Matea Perko 3 6

6042292 Željka Pernjek 3 6

6042411 Chiara Peruško 3 6

6041505 Vanda Petrak 3 6

6041664 Hana Petrović 3 6

6041734 Iva Petrović 3 6

6042315 Jure Potočnjak 3 6

6042000 Sara Pranjić 3 6

6041713 Lovro Premelč 3 6

6043167 Nikolina Radan 4 7

130307143 Marita Marija

Radović 4 7

6042609 Ema Rajković 4 7

6041440 Maria Rajman 4 7

6042523 Vanessa Vana

Rogga 4 7

6041498 Tin Rogina 4 7

6042677 Romana Rončević 4 7

6041594 Agneza Rukavina 4 7

6042570 Sara Senčar 4 7

6041477 Katarina Sladonja 4 7

JMBAG Ime Prezime S V

6042565 Iva Slatković 4 7

6043081 Sara Sotiroska 4 7

6041958 Petra Stjepanović 4 7

6042149 Lorena Šakota 4 7

6042544 Tea Škabić 4 7

6042399 Kristina Špiček 4 8

6042469 Marin Špiko 4 8

6041963 Andrija Špoljar 4 8

6042661 Matej Štefančić 4 8

6042042 Andrea Štehec 4 8

6042320 Nikolina Štruml 4 8

53208507 Marta Šurbek 4 8

6042180 Tihana Tepić 4 8

6042154 Ana Tolj 4 8

6041776 Marija Tomas 4 8

6042614 Tea Tomić 4 8

6042591 Ivana Trbojević 4 8

6041893 Antonija Tržić 4 8

6041867 Matija Turk 4 8

6041638 Veronika Ria

Tus 4 8

6042341 Anamaria Ukić 5 9

6041979 Kristina Vardijan 5 9

6042539 Klara Vicić 5 9

6041510 Tena Videković 5 9

6041916 Lara Vincelj 5 9

6042726 Vedran Vrbanec 5 9

6042203 Ana Vrbanić 5 9

1003121492 Ivana Vrdoljak 5 9

6041825 Mislav Vrdoljak 5 9

6041804 Jakov Vuk 5 9

6042656 Dora Zaić 5 9

6042427 Paula Zouhar 5 9

6042107 Blanka Zović 5 9

6041942 Sara Župančić 5 9

6042822 Tamara Bašić 5 9

6043076 Tanja Brežni 5 9

6042752 Janko Bubnjar 5 10

6042997 Patricija Crnolatec 5 10

6042885 Lara Dritanović 5 10

6043013 Marina Galešić 5 10

6042773 Sonja Homar 5 10

6042789 Magdalena Jurič 5 10

6043008 Ivana Jurina 5 10

6042794 Luka Košir 5 10

6043055 Lucija Krobot 5 10

6042960 Zrinka Lada 5 10

6042731 Ana Majsec 5 10

6042801 Sara Mašković 5 10

6042890 Tamara Matić 5 10

6043034 Karmela Mićan 5 10

6042768 Matej Mustapić 5 10

6043060 Matej Nekić 5 10

6042838 Iva Otmačić 3 1

63031395 Martina Papić 3 1

6043029 Inja Pavlić 3 2

6042859 Karla Peruško 3 2

6042934 Daria Požega 3 4

6042817 Ivana Prpić 4 4

108090986 Dea Radek 4 5

6042843 Katarina Radica 4 5

6042929 Dora Rebrek 4 6

6043097 Marijana Skenderović 4 6

6042908 Lana Spajić 4 8

6042955 Rea Takač 5 8

6042976 Dora Tisaj 5 9

6042864 Ema Vodolšak 5 9

6042913 Josipa Vučetić 5 10

6042981 Lucija Žunić 5 10

Page 8: Farmaceutska botanika - farmacija · Raspored održavanja nastave 2018./2019. 1 Farmaceutska botanika - farmacija Predavanja (P), seminari (S), vježbe (V) (predavaonica, Schrottova

Raspored održavanja nastave 2018./2019.

8

Fizikalna kemija 1 – farmacija i medicinska biokemija

Predavanja (P) (Velika predavaonica, A. Kovačića 1) Seminari (S) (S1-S4 – Seminarska učionica, A. Kovačića 1, S5 i S6 – Velika predavaonica, Domagojeva 2) Vježbe (V) (Praktikum Zavoda za fizikalnu kemiju, A. Kovačića 1)

Popis studenata po skupinama

JMBAG Ime Prezime S V

177051056 Marija Latinčić 5 8

65038056 Katarina Antunović 1 1

6041409 Ivana Babić 1 1

6041547 Mario Bahlen 1 1

6041617 Mislav Balen 1 1

6042705 Hana Ban 1 1

6041531 Lucija Barešić 1 1

6042378 Ema Barić 1 1

6041921 Marcela Bibić 1 1

6041461 Katarina Boras 1 1

6041573 Marko Brajak 1 1

6041526 Ivona Brajdić 1 1

6041643 Lucija Budić 1 1

6042196 Matea Budiselić 1 1

6042058 Petra Bulat 1 1

6042021 Ani Buljević 1 1

6042084 Ivan Benjamin Bulut 1 2

JMBAG Ime Prezime S V

6041729 Vanja Cesarec 1 2

6042518 Lara Crnac 1 2

6042710 Dora Crnčević 1 2

6041414 Juraj Crneković 1 2

6041755 Josip Cvetko 1 2

6042016 Lucia Čavara 1 2

6041851 Marina Ćavar 1 2

6041872 Lorena Dorić 1 2

6042250 Anja Dundović 1 2

58215238 Marta Đurek 1 2

18157230 Josipa Đuzel 1 2

6042079 Asja Fajtović 1 2

6042112 Ivana Frankol 1 2

6041622 Lucija Fureš 1 2

6042432 Ana Gadže 1 2

6041888 Borna Gašparac 2 3

6041685 Karlo Gudelj 2 3

RASPORED NASTAVE

Termin Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

25.2.-1.3.2019. P (8:00-10:00)

4.3.-8.3.2019. S4 (10:00-12:00) V5 (13:00-17:00)

S2 (8:00-10:00) V5 (11:30-15:30)

P (8:00-10:00) V5 (13:00-17:00)

V5 (10:30-14:30) S5 (8:00-10:00) V5 (11:00-15:00)

11.3.-15.3.2019. S3 (10:00-12:00) V5 (13:00-17:00)

S1 (8:00-10:00) V6 (11:30-15:30)

P (8:00-10:00) V6 (13:00-17:00)

V6 (10:30-14:30) S6 (8:00-10:00) V6 (11:00-15:00)

18.3.-22.3.2019. S4 (10:00-12:00) V6 (13:00-17:00)

S2 (8:00-10:00) V6 (11:30-15:30)

P (8:00-10:00) V7 (13:00-17:00)

V7 (10:30-14:30) S5 (8:00-10:00) V7 (11:00-15:00)

25.3.-29.3.2019. S3 (10:00-12:00) V7 (13:00-17:00)

S1 (8:00-10:00) V7 (11:30-15:30)

P (8:00-10:00) V7 (13:00-17:00)

V8 (10:30-14:30) S6 (8:00-10:00) V8 (11:00-15:00)

1.4.-5.4.2019. S4 (10:00-12:00) V8 (13:00-17:00)

S2 (8:00-10:00) V8 (11:30-15:30)

P (8:00-10:00) V8 (13:00-17:00)

V8 (8:00-12:00) S5 (8:00-10:00) V9 (11:00-15:00)

8.4.-12.4.2019. S3 (10:00-12:00) V9 (13:00-17:00)

S1 (8:00-10:00) V9 (14:00-18:00)

P (8:00-10:00) V9 (13:00-17:00)

V9 (8:00-12:00) S6 (8:00-10:00) V9 (11:00-15:00)

15.4.-19.4.2019. S4 (10:00-12:00) V10 (13:00-17:00)

S2 (8:00-10:00) V10 (14:00-18:00)

P (8:00-10:00) V10 (13:00-17:00)

V10 (8:00-12:00) S5 (8:00-10:00) V10 (11:00-15:00)

22.4.-26.4.2019.

29.4.-3.5.2019. S3 (10:00-12:00) V10 (13:00-17:00)

S1 (8:00-10:00) V11 (11:00-15:00) S6 (8:00-10:00) V11 (11:00-15:00)

6.5.-10.5.2019. S4 (10:00-12:00) V11 (13:00-17:00)

S2 (8:00-10:00) V11 (14:00-18:00)

P (8:00-10:00) V11 (13:00-17:00)

V11 (11:00-15:00) S5 (8:00-10:00) V1 (11:00-15:00)

13.5.-17.5.2019. S3 (10:00-12:00) V1 (13:00-17:00)

S1 (8:00-10:00) V1 (11:00-15:00)

P (8:00-10:00) V1 (13:00-17:00)

V1 (11:30-15:30) S6 (8:00-10:00) V1 (11:00-15:00)

20.5.-24.5.2019. S4 (10:00-12:00) V2 (13:00-17:00)

S2 (8:00-10:00) V2 (11:00-15:00)

P (8:00-10:00) V2 (13:00-17:00)

V2 (11:30-15:30) S6 (8:00-10:00) V2 (11:00-15:00)

27.5.-31.5.2019. S3 (10:00-12:00) V2 (13:00-17:00)

S1 (8:00-10:00) V3 (11:00-15:00)

P (8:00-10:00) V3 (13:00-17:00)

V3 (8:00-12:00) S5 (8:00-10:00) V3 (11:00-15:00)

3.6.-7.6.2019. S4 (10:00-12:00) V3 (13:00-17:00)

S2 (8:00-10:00) V3 (11:00-15:00)

P (8:00-10:00) V4 (13:00-17:00)

V4 (8:00-12:00) S5 (8:00-10:00) V4 (11:00-15:00)

10.6.-14.6.2019. S3 (10:00-12:00) V4 (13:00-17:00)

S1 (8:00-10:00) V4 (11:00-15:00)

P (8:00-10:00) V4 (13:00-17:00)

S6 (8:00-10:00)

Page 9: Farmaceutska botanika - farmacija · Raspored održavanja nastave 2018./2019. 1 Farmaceutska botanika - farmacija Predavanja (P), seminari (S), vježbe (V) (predavaonica, Schrottova

Raspored održavanja nastave 2018./2019.

9

JMBAG Ime Prezime S V

119044351 Iva Habek 2 3

6041552 Lorena Hlupić 2 3

6042219 Viktorija Horvat 2 3

6042357 Sanja Humljan 2 3

6042586 Luna Ibrahimpašić 2 3

6041781 Lucija Ivec 2 3

6042453 Marija Ivić 2 3

6042502 Andreo Jambrović 2 3

6042175 Marko Jovanović 2 3

125163307 Kristina Jurić 2 3

6042271 Dora Kalaica 2 3

6041435 Emma Kamenski 2 3

6042448 Lorena Kampić 2 3

6042640 Iva Karlić 2 3

6042635 Nikola Klasić 2 4

6042287 Ivona Kolarević 2 4

6042245 Sara Koprivica 2 4

6041601 Sara Koren 2 4

6042747 Robert Korošec 2 4

6042682 Helena Kovačić 2 4

6041900 Patrik Kovačić 2 4

6042362 Lana Kralj 2 4

6041937 Barbara Krejči 2 4

6042266 Maria Levanić 2 4

6042406 Karla Limić 2 4

125164393 Demi Lisjak 2 4

6041760 Antonio Ljulj 2 4

6041830 Margareta Lucić 2 4

6042474 Mislav Malović 2 4

6042128 Matija Mamić 2 4

6041589 Blanka Marketin 3 5

1191242889 Lea Ivana Martić 3 5

6042133 Lucija Matić 3 5

119043723 Ana Matković 3 5

119043424 Antonela Mazija-Karuc 3 5

6041659 Anamaria Medak 3 5

6042336 Ivona Mihalec 3 5

6042383 Marko Milas 3 5

6042224 Vedran Milinković 3 5

6042037 Matija Mladić 3 5

6041690 Ana Modrić 3 5

6041482 Mihovil Moškun 3 5

6041984 Leonarda Valentina Mrkoci 3 5

6042063 Luka Naletilić 3 5

6041708 Brigita Novak 3 5

63033379 Neven Novak 3 5

6041568 Silvia Novak 3 6

58213548 Željka Novosel 3 6

6041846 Dominik Osmakčić 3 6

6042495 Doroteja Palčić 3 6

67551656 Klaudija Paler 3 6

6042698 Matea Pavičić 3 6

6041797 Valentina Pavišić 3 6

6041456 Matea Perko 3 6

6042292 Željka Pernjek 3 6

6042411 Chiara Peruško 3 6

6041505 Vanda Petrak 3 6

6041664 Hana Petrović 3 6

6041734 Iva Petrović 3 6

6042315 Jure Potočnjak 3 6

6042000 Sara Pranjić 3 6

6041713 Lovro Premelč 3 6

6043167 Nikolina Radan 4 7

130307143 Marita Marija Radović 4 7

6042609 Ema Rajković 4 7

6041440 Maria Rajman 4 7

6042523 Vanessa Vana Rogga 4 7

6041498 Tin Rogina 4 7

6042677 Romana Rončević 4 7

6041594 Agneza Rukavina 4 7

6042570 Sara Senčar 4 7

6041477 Katarina Sladonja 4 7

JMBAG Ime Prezime S V

6042565 Iva Slatković 4 7

6043081 Sara Sotiroska 4 7

6041958 Petra Stjepanović 4 7

6042149 Lorena Šakota 4 7

6042544 Tea Škabić 4 7

6042399 Kristina Špiček 4 8

6042469 Marin Špiko 4 8

6041963 Andrija Špoljar 4 8

6042661 Matej Štefančić 4 8

6042042 Andrea Štehec 4 8

6042320 Nikolina Štruml 4 8

53208507 Marta Šurbek 4 8

6042180 Tihana Tepić 4 8

6042154 Ana Tolj 4 8

6041776 Marija Tomas 4 8

6042614 Tea Tomić 4 8

6042591 Ivana Trbojević 4 8

6041893 Antonija Tržić 4 8

6041867 Matija Turk 4 8

6041638 Veronika Ria Tus 4 8

6042341 Anamaria Ukić 5 9

6041979 Kristina Vardijan 5 9

6042539 Klara Vicić 5 9

6041510 Tena Videković 5 9

6041916 Lara Vincelj 5 9

6042726 Vedran Vrbanec 5 9

6042203 Ana Vrbanić 5 9

1003121492 Ivana Vrdoljak 5 9

6041825 Mislav Vrdoljak 5 9

6041804 Jakov Vuk 5 9

6042656 Dora Zaić 5 9

6042427 Paula Zouhar 5 9

6042107 Blanka Zović 5 9

6041942 Sara Župančić 5 9

6042822 Tamara Bašić 5 9

6043076 Tanja Brežni 6 10

6042752 Janko Bubnjar 6 10

6042997 Patricija Crnolatec 6 10

6042885 Lara Dritanović 6 10

6043013 Marina Galešić 6 10

6042773 Sonja Homar 6 10

6042789 Magdalena Jurič 6 10

6043008 Ivana Jurina 6 10

6042794 Luka Košir 6 10

6043055 Lucija Krobot 6 10

6042960 Zrinka Lada 6 10

6042731 Ana Majsec 6 10

6042801 Sara Mašković 6 10

6042890 Tamara Matić 6 10

6043034 Karmela Mićan 6 10

6042768 Matej Mustapić 6 10

6043060 Matej Nekić 6 11

6042838 Iva Otmačić 6 11

63031395 Martina Papić 6 11

6043029 Inja Pavlić 6 11

6042859 Karla Peruško 6 11

6042934 Daria Požega 6 11

6042817 Ivana Prpić 6 11

108090986 Dea Radek 6 11

6042843 Katarina Radica 6 11

6042929 Dora Rebrek 6 11

6043097 Marijana Skenderović 6 11

6042908 Lana Spajić 6 11

6042955 Rea Takač 6 11

6042976 Dora Tisaj 6 11

6042864 Ema Vodolšak 6 11

6042913 Josipa Vučetić 6 11

6042981 Lucija Žunić 6 11

Page 10: Farmaceutska botanika - farmacija · Raspored održavanja nastave 2018./2019. 1 Farmaceutska botanika - farmacija Predavanja (P), seminari (S), vježbe (V) (predavaonica, Schrottova

Raspored održavanja nastave 2018./2019.

10

Citologija i histologija – medicinska biokemija

Predavanja (P) i Seminari (S) (Mala predavaonica, Domagojeva 2) Vježbe (V) (Hematološki laboratorij Zavoda za medicinsku biokemiju i hematologiju, Domagojeva 2)

RASPORED NASTAVE

Termin Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

25.2.-1.3.2019.

4.3.-8.3.2019. P (10:00 – 11:30)

11.3.-15.3.2019. P (10:00 – 11:30) S (11:30 – 12:30)

18.3.-22.3.2019. P (10:00 – 11:30) S (11:30 – 12:30)

V1 (15:00 – 19:00) V2 (13:30 – 17:30) V3 (15:00 – 19:00)

25.3.-29.3.2019. V1 (13:30 – 17:30) P (10:00 – 11:30) S (11:30 – 12:30)

V2 (15:00 – 19:00) V3 (13:30 – 17:30)

1.4.-5.4.2019. P (10:00 – 11:30) S (11:30 – 12:30)

8.4.-12.4.2019. P (10:00 – 11:30) S (11:30 – 12:30)

15.4.-19.4.2019. P (10:00 – 11:30) S (11:30 – 12:30)

22.4.-26.4.2019.

29.4.-3.5.2019. P (10:00 – 11:30) S (11:30 – 12:30)

6.5.-10.5.2019. P (10:00 – 11:30) S (11:30 – 12:30)

13.5.-17.5.2019. P (10:00 – 11:30) S (11:30 – 12:30)

20.5.-24.5.2019. P (10:00 – 11:30) S (11:30 – 12:30)

27.5.-31.5.2019. P (10:00 – 11:30)

3.6.-7.6.2019. P (10:00 – 11:30)

10.6.-14.6.2019.

Popis studenata po skupinama

JMBAG Ime Prezime V

6042822 Tamara Bašić 1

6043076 Tanja Brežni 1

6042752 Janko Bubnjar 1

6042997 Patricija Crnolatec 1

6042885 Lara Dritanović 1

6043013 Marina Galešić 1

6042773 Sonja Homar 1

6042789 Magdalena Jurič 1

6043008 Ivana Jurina 1

6042794 Luka Košir 1

6043055 Lucija Krobot 1

6042960 Zrinka Lada 1

6042731 Ana Majsec 2

6042801 Sara Mašković 2

6042890 Tamara Matić 2

6043034 Karmela Mićan 2

6042768 Matej Mustapić 2

JMBAG Ime Prezime V

6043060 Matej Nekić 2

6042838 Iva Otmačić 2

63031395 Martina Papić 2

6043029 Inja Pavlić 2

6042859 Karla Peruško 2

6042934 Daria Požega 2

6042817 Ivana Prpić 3

108090986 Dea Radek 3

6042843 Katarina Radica 3

6042929 Dora Rebrek 3

6043097 Marijana Skenderović 3

6042908 Lana Spajić 3

6042955 Rea Takač 3

6042976 Dora Tisaj 3

6042864 Ema Vodolšak 3

6042913 Josipa Vučetić 3

6042981 Lucija Žunić 3

Page 11: Farmaceutska botanika - farmacija · Raspored održavanja nastave 2018./2019. 1 Farmaceutska botanika - farmacija Predavanja (P), seminari (S), vježbe (V) (predavaonica, Schrottova

Raspored održavanja nastave 2018./2019.

11

Bioetika – medicinska biokemija

Predavanja (P) i Seminari (S) (Velika predavaonica, Domagojeva 2): prema rasporedu u tablici

RASPORED NASTAVE

Termin Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

25.2.-1.3.2019. P (13:00 – 15:30) P (10:30 – 12:00)

4.3.-8.3.2019. P (18:30 – 20:00)

11.3.-15.3.2019. P (18:30 – 19:15) S (19:15 – 20:00)

P (17:30 – 19:00) S (19:00 – 20:00)

18.3.-22.3.2019. P (12:30 – 14:00) S (14:00 – 15:00)

P (10:30 – 11:15) S (11:15 – 12:00)

P (10:30 – 12:00) S (12:00 – 13:00)

25.3.-29.3.2019.

1.4.-5.4.2019.

8.4.-12.4.2019.

15.4.-19.4.2019.

22.4.-26.4.2019.

29.4.-3.5.2019.

6.5.-10.5.2019.

13.5.-17.5.2019.

20.5.-24.5.2019.

27.5.-31.5.2019.

3.6.-7.6.2019.

10.6.-14.6.2019.