19
4 7 8 10д 14 18 19 34 35 40 43а 44 45 48 Вел.Сала ФМУ УЧ–21 УЧ–25 УЧ–17 УЧЏез велика УЧЏез мала 12.1. Нед. 10.00-14.00 Методика наставе гудачких инструм. V/4 Растко Поповић 10.00-13.00 Етнокорео логија, писмени испит X/4 Селена Ракочевић/ Здравко Ранисав. 10.00-18.00 Термин за мастерклас проф. Дениса Северина 10.00-13.00 Етнокорео логија, писмени испит X/1,2,3,4 Селена Ракочевић/ Здравко Ранисав. 10.00-16.00 Етнокорео логија писмени испит X/1,2,3 Селена Ракочевић/ Здравко Ранисав. 11. јануар СОБЕ: 50-53 10.00 Упоредни клавир II,III,МП/4 13.1. Пон. 09.00 Немачки језик Зорана Козомарић 12.00 Оркестар гудачи, дувачи, удараљке/ сви камерна/ МАС Бојан Суђић 16.00 Енглески језик 7 писмени испит MT,X/4 Милијана Гркајац 09.00-12.30 Општи преглед историје уметности I,II/4 изб. Примењ. естетика и науке о ум. VII/4 Никола Дедић 16:00-17:30 Џез аранжира ње 3 Џез/4 Владимир Николов 19:00 Џез ритам 1,3 по старом програму Александар Цветковић

e b d Z f Z e Z ISPITA jan.feb...Title Microsoft Word - RASPORED ISPITA jan.feb. 2020, konacna verzija, 25.12.2019 Author Ljiljana Nestorovska Created Date 12/25/2019 2:30:37 PM

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

4 7 8 10д 14 18 19 34 35 40 43а 44 45 48 Вел.Сала

ФМУ УЧ–21 УЧ–25 УЧ–17

УЧ–Џез велика

УЧ–Џез мала

12.1. Нед.

10.00-14.00 Методика наставе гудачких инструм. V/4 Растко Поповић

10.00-13.00 Етнокореологија, писмени испит X/4 Селена Ракочевић/ Здравко Ранисав.

10.00-18.00 Термин за мастерклас проф. Дениса Северина

10.00-13.00 Етнокореологија, писмени испит X/1,2,3,4 Селена Ракочевић/ Здравко Ранисав.

10.00-16.00 Етнокореологија писмени испит X/1,2,3 Селена Ракочевић/ Здравко Ранисав.

11. јануар СОБЕ: 50-53 10.00 Упоредни клавир II,III,МП/4

13.1. Пон.

09.00 Немачки језик Зорана Козомарић

12.00 Оркестар гудачи, дувачи, удараљке/сви камерна/ МАС Бојан Суђић

16.00 Енглески језик 7 писмени испит MT,X/4 Милијана Гркајац

09.00-12.30 Општи преглед историје уметности I,II/4 изб. Примењ. естетика и науке о ум. VII/4 Никола Дедић 16:00-17:30 Џез аранжирање 3 Џез/4 Владимир Николов 19:00 Џез ритам 1,3 по старом програму Александар Цветковић

4 7 8 10д 14 18 19 34 35 40 43а 44 45 48 Вел.Сала

ФМУ УЧ–21 УЧ–25 УЧ–17

УЧ–Џез велика

УЧ–Џез мала

14.1. Уто.

09.00-13.00 Традиц. сеоско двогласно певање у Србији Х/3 Традиц. народно певање 1, 2, 3, 7 Х/1,2,3,4 13.00 Методика традиц. певања Х/МАС Сања Ранковић

09.00 Историја уметности1 VII/3 Историја уметности 3 VII/4 Никола Дедић

12.30 ОИМ: стара музика 1 VII/1 15.00 ЕПС VII/ДАС, 2. год. (обав.) МТ,IXo/ ДАС, 1,2 год.(изб.) 16.00 Фантазиј. и баладни принцип у музици 1 MT,IXo/ ДАС Тијана Поповић Млађеновић

15.00-22.00 Катедра за дувачке инструм.

12.30 Историја музике 5 Џез/4 Биљана Лековић

15.1. Сре.

09.00 Импровиз.глас и клавир Појмање музике (стари програм) Вера Миланковић Извођ. педагош. смернице мјузикла 1 МП/3 Реализ. мјузикла у функц. интегр. наставе 1 МП/4 Вера МиланковићМилена Петровић

13.00 ОИМ – савремена 1 VII/4 Биљана Лековић/ И. Миладин. Прица/Р. Митровић

10.00 Свирање партитура 7 II/4 Драгољуб Перић

12.00 НУН веће

4 7 8 10д 14 18 19 34 35 40 43а 44 45 48 Вел.Сала

ФМУ УЧ–21 УЧ–25 УЧ–17

УЧ–Џез велика

УЧ–Џез мала

16.1. Чет.

12.30 НИМ – романтиз- ам 2 VII/3 Тијана Поповић Млађеновић 15.30 Музичка интерпр. и елем. креат. прист. муз. тексту ДАС, извођачки о. (обав.) VII/ДАС, 1,2, год. (изб.) Тијана Поповић Млађеновић/Зоран Божанић

09.00 Методика општ.муз.образовања 1 Џез/4 Методика нас. муз. културе за основне школе (изборни) VII/4 Нада О`Брајен

12.00 Додела диплома 15.00-22.00 Катедра за дувачке инструм.

14.15 Увод у примењ. естетику X/4обав. I,II,III,IV,V, VI, IX,МП/4 изб. Санела Николић

19:00 Џез солфеђо 1,3,5 (по старом програму) Александар Цветковић

17.1. Пет.

09.30 Историја музике 3, 5 по старом програму 10.45 НИМ – савремена1 VII/4 Биљана Лековић

10.00-12.00 Музички инструм. 1 I,VII,MT,X/1 II/2 МП/3 Драшко Аџић

10.00-22.00 Катедра за соло-певање

09.00 Сoциолог.културе Џез/4 об. II,МП/4 изб. Срђан Продановић

14:15-15:45 Џез хармонија 1,3 по старом програму Владимир Николов

18.1. Суб.

09.00-11.00 Етномузикологија: метод, теорија, приступ Х/МАС Ива Ненић

09.00-13.00 Народни музички инструм. Балкана 1 VII, Х, MТ, МП/ ДАС Мирјана Закић

10.00-16.00 Етнокореологија усмени испит X/1,2,3,4 Селена Ракочевић/ Здравко Ранисав.

10.00-13.00 Bиолина V/1 13.00-22.00 Виолончелo V/1,2

10:00 Џез бубњеви Џез/ОАС Анђелко Ступар

4 7 8 10д 14 18 19 34 35 40 43а 44 45 48 Вел.Сала

ФМУ УЧ–21 УЧ–25 УЧ–17

УЧ–Џез велика

УЧ–Џез мала

19.1. Нед.

09.00 Хорско дириговање 3 МП/4 Весна Шоуц

09.00-14.00 Контра-пункт 1,3 писмени испит VII,X, MT/1,2

09.00-14.00 Контра-пункт 1,3 писмени испит VII,X, MT/1,2

09.00-14.00 Контра-пункт 1,3 писмени испит VII,X, MT/1,2

10.00-13.30 Виолина V/2 13.30-15.00 Виолина V/4 15.00-22.00 Виолончело V/3,4

20.1. Пон.

10.00-14.00 Етнологија 1 Х/1 Дуња Њаради

10.00-22.00 Катедра за камерну музику

09.00-15.00 Народни музички инструменти 1 Х/3 Мирјана Закић

17.00 Музика и медији 1 (изборни) МП/2, МТ/4 Марија Каран

10.00 Аранжирање 1 МП/4 Иван Бркљачић

10.00-13.30 Контрабас V/1,2,3,4 13.30-22.00 Виолончело V/4

10.00 Енглески језик 7 писмени испит VII/4 11.30 Енглески језик 3 усмени испит по старом програму Милијана Гркајац

09.30 Примењ. естетика 1 VII/ДАС обав. II,III,IV,V,VI,IX,X,MT,KM/ДАС изб. Санела Николић

11:00 Џез саксофон Џез/ОАС Лука Игњатовић 14:00 Џез труба Џез/ОАС Новак Мијовић

21.1. Уто.

09.00 Анализа музичких облика 1 МТ/2 АницаСабо

10.00-12.00 Етнологија 3 Х/3 Дуња Њаради

10.00-22.00 Катедра за камерну музику

11.00 Историја вокалне музике III/4 Ана Стефановић Драгана Јеремић Молнар 14.00 Барок 2 VII/2 17.00 Музички стил и значење ДАС изб. Ана Стефановић

09.00-14.00 Народни музички инструм. 3 Х/4 14.00-15.00 Савреме. Еномузик. Истражив.у свету и код нас 1 Х/МАС Мирјана Закић

09.30 Семинар МТ/4 10.00-15.00 Историја музичке теорије 5 МТ/3 Ивана Илић

10.00 Аранжирање 1 МАС МП/МАС Аранжирање 1 МТ/4 Иван Бркљачић 16.00-18.00 Основи оркестр. 3 Писмени испит II/4 Драган Латинчић

16.00-22.00 Виолина V/3

11:00 Џез ансамбли 7А и 7Б Џез/4 Милан Николић

4 7 8 10д 14 18 19 34 35 40 43а 44 45 48 Вел.Сала

ФМУ УЧ–21 УЧ–25 УЧ–17

УЧ–Џез велика

УЧ–Џез мала

22.1. Сре.

10.00-15.00 Анализа вокалне музике 1 МТ/3

15.00-19.00 Анализа вокалне музике 3 МТ/4 Милена Медић

09.00-15.00 Етнологија 2 Х/2 Дуња Њаради

10.00-22.00 Катедра за камерну музику

11.00 Историја западн. музике у другој полов. 19. века VII/3 Драгана Јеремић Молнар

09.00-11.00 Семиолог. у етномуз. VII, Х, MТ, МП/ ДАС 11.00-12.00 Музички дијалекти Србије 1 VII, Х, MТ, МП/ ДАС Мирјана Закић

16.00-22.00 Виолина V/3

09.30-11.00 Психолог. група А 11.00-12.30 Психолог. група Б МТ/1 X/3 I,II,III,V,VI, VII, IX, Џез/4 12.30-13.30 Психол. аспекти припреме за јавни наступ II,III,IV,V,VIМП,IX,KM,Џез/ МАС 13.30-14.30 Психолог.даровит. (испит за додатне бодове) Јелена Видић/ Бланка Богуновић

12.00 Енглески језик по старом програму Јелена Личина

4 7 8 10д 14 18 19 34 35 40 43а 44 45 48 Вел.Сала

ФМУ УЧ–21 УЧ–25 УЧ–17

УЧ–Џез велика

УЧ–Џез мала

23.1. Чет.

10.00-14.00 Историја музичке теорије 1 МТ/2

14.00-15.00 Музичка теорија 1 МТ/ДАС Милена Медић

10.00-22.00 Катедра за камерну музику

09.00 ОИМ – стара музика 3: музика православних земаља до 18. века VII/1 Српско црквено појање 1 X/4 Ивана Перковић 13.00 Основе планир. пројекат. и муз. предузет. ОАС/сви одсеци, изб. Ивана Перковић / Марија Јовић / Драгана Јовановић

09.00 Анализа музичких стилова 1 МТ/3 I,II,IXo/4

12.00 Анализа музичких стилова 3 МТ/4 13.00 Правци и методе музичке теорије и анализе 1 МТ/МАС Срђан Тепарић

10.00-22.00 Виола V/1,2,3,4

11:00 Џез певање Џез/ОАС Весна Петковић 14:00 Џез клавир Џез/ОАС Сава Милетић

24.1. Пет.

09.00-12.00 Транскрипције Х/4 Борисав Миљковић

10.00-22.00 Катедразакамернумузику

09.00 ОИМ – класицизам 2 VII/2 НИМ – романти-зам: музика у Србији у 19. веку VII/3 Ивана Перковић

15.00 Практична методика наставе солфеђа 1 МП/4 Драгана Тодоровић

09.30-12.30 Увод у музичку теорију и анализу 1 МТ/1 13.00 Тематски семинар МТ/МАС Анализа музичких облика 5 МТ/4 Ивана Илић

10.00-22.00 Катедра за клавир

09.30-12.30 Музички облици 1 VII/1 X/3 (1. део испита – писмена анализа) Атила Сабо

10:00 Џез гитара Џез/ОАС Вања Кеврешан 13:00 Џез контрабас Џез/ОАС Милан Николић

4 7 8 10д 14 18 19 34 35 40 43а 44 45 48 Вел.Сала

ФМУ УЧ–21 УЧ–25 УЧ–17

УЧ–Џез велика

УЧ–Џез мала

25.1. Суб.

10.00-22.00 Полиинстру ментална катедра

10.00-16.00 Увод у етномузи- кологију Х/1 Сања Радиновић

13.00 Музика и медији 1 (изборни) ДАС Марија Каран

10.00-22.00 Полиинст- рументал-на катедра

26.1. Нед.

09.00-17.00 Анализа српских вокалних облика Х/2 Сања Радиновић

10.00–16.00 Оркестар. деонице– флаута, фагот, обоа VI/4 Милош Васиљев.

09.30 Музички облици 1 VII/1 X/3 10.30 Правци и методе музичке теорије и анализе 1 МТ/4 Атила Сабо

10.00-15.00 Полиинст-румент. катедра 15.00-22.00 Катедра за клавир

27.1. Пон.

10.00-13.00 Контра- пункт 3 VII,X/2 Сенка Белић

10.00-22.00 Катедра за камерну музику

09.00-17.00 Традиционална музика Балкана 1 Х/4 Сања Радиновић

12.00-13.00 Практична методика општ. муз. образовања 1 МП/4 Славица Стефановић

09.00 Контра-пункт 1 VII, MT,X/1 Зоран Божанић

10.00-22.00 Катедра за клавир oсим IV/4 и IV/МАС

13.00-14.30 Психолог. МП/2 IV/4 14.30-16.00 Психолог.музичке даровит. обавезни: VII,MT/4 I,X/МАС изборни: I,II,III,IV,V, VI,IX,МП, КМ, Џез/МАС 16.00-17.30 Педагогија у муз. образов. испит за додатне бодове Бланка Богуновић

4 7 8 10д 14 18 19 34 35 40 43а 44 45 48 Вел.Сала

ФМУ УЧ–21 УЧ–25 УЧ–17

УЧ–Џез велика

УЧ–Џез мала

28.1. Уто.

14.00 Италијан- ски језик 1,3,5,7 по старом програму III/1,2,3,4 Милица Ђелић

10.00-22.00 Катедра за камерну музику

09.00-17.00 Теорија и метод у етномузи-кологији Х/2 Сања Радиновић

16.00-18.00 Основи оркестр. 3 усмени испит II/4 Драган Латинчић

09.00 Контрап-ункт 3 MT/2 Историја музичке теорије 1 МТ/1 Зоран Божанић

10.00-22.00 Катедра за клавир oсим IV/4

10.00-14.00 Технолог.снимања музике IV,V,VI,IX, Џез/4 обав. X,МП/4 изб. Марко Стојановић

29.1. Сре.

10.00-22.00 Катедра за камерну музику

10.00 Жан Моне модул VII/МАС, ДАС, 2. год Музикологија 1 VII/ДАС, 1. год.

10.00-22.00 Катедра за клавир oсим IV/4 и IV/МАС

09.30-10.30 Психолог. упис оцена и усмени групе А и Б МТ/1 X/3 I,II,III,V, VI, IX, Џез/4 10.30-11.00 Психол. аспекти припреме за јавни наступ упис оцена и усмени II,III,IV,V,VI,MП,IX,КМ, Џез/МАС Бланка Богуновић/Јелена Видић 12.00-13.00 Психолог. упис оцена и усмени група Ц МП/2 IV,VII/4

4 7 8 10д 14 18 19 34 35 40 43а 44 45 48 Вел.Сала

ФМУ УЧ–21 УЧ–25 УЧ–17

УЧ–Џез велика

УЧ–Џез мала

13.00-14.00 Психолог.музичке даровитости упис оцена и усмени обавезни: VII,MT/4 I,X,/МАС изборни: I,II,III,IV,V, VI,IX,МП, Џез, КМ/МАС 14.00-16.00 Методол. емпириј. истражив. 1 обавезни: МП/ДАС 2.годизборни: МТ,X/ДАС 1. год. II,III,IV,V,VI,MT,X, КМ/ДАС 2.год. Бланка Богуновић

30.1. Чет.

10.00 Методиканаставе музичко-теоријскихпредмета II,MT,X/ МАС, обав. VII,МП/ МАС изб. Јелена МихајловићМарковић

10.00-22.00 Катедра за камерну музику

10.00 ОИМ – стара музика 2: ренесанса VII/1 Марија Масникоса

09.00-11.00 Развој world music у Србији МП/2 11.00-14.00 Транскрипције у оквиру курса Народни музички инструменти 1 Х/3 Ива Ненић

09.00-13.00 Анализа музичих облика 3 MT/2 13.00 Музички облици 3 VII/2 X/4 Ивана Вуксановић

10.00-15.00 Катедра за клавир 15.00-22.00 Катедра за дувачке инструм.

4 7 8 10д 14 18 19 34 35 40 43а 44 45 48 Вел.Сала

ФМУ УЧ–21 УЧ–25 УЧ–17

УЧ–Џез велика

УЧ–Џез мала

31.1. Пет.

10.00 Eтномузи-кологијa 1 МП/4 Eпско певање у Србији и Црној Гори X/4 Младен Марковић

10.00-22.00 Катедра за камерну музику

09.00 Историја музике 5 II,IV,МП/3 (студенти по старом програму) 11.00 ОИМ –савремена 2 VII/4 Драгана Стојановић Новичић

11.00-14.00 Основи методоло-гије научног рада Х/1 Ива Ненић

09.00 Правци и методе музичке теорије и анализе 1,3 МТ/ДАС, 1,2 год. Ивана Вуксановић

10.00-15.00 Катедра за клавир 15.00-22.00 Катедра за дувачке инструм.

09.00 Увод у музиколог. VII/1 Музика у словенским земљама у 19. веку VII/3 Методика наставе историје музике 1 обавезни: VII/МАС изборни: X,МП/МАС Методолог. научног рада VII,X/МАС Техника писања теоријског рада САС,ДАС Увод у методолог. научног рада МП/МАС изб. Соња Маринковић

01.2. Суб.

09.00 НИМ – савремена 2 VII/4 Драгана Стојановић Новичић

09.00-15.00 Методика етномузи-кологије 1 Х, VII, MТ, МП/МАС Мирјана Закић, Сања Радиновић, Ива Ненић, Младен Марковић

СОБЕ: 50-53 10.00 Упоредни клавир II,III,МП/4

10.00-22.00 Катедра за клавир

4 7 8 10д 14 18 19 34 35 40 43а 44 45 48 Вел.Сала

ФМУ УЧ–21 УЧ–25 УЧ–17

УЧ–Џез велика

УЧ–Џез мала

02.2. Нед.

09.00 Хорско диригова-ње 3 МП/4 Весна Шоуц

09.00-17.00 Традицио-нална музика Балкана 1 Х/4 Сања Радиновић

09.00-14.00 Контрап-ункт 1,3 писмени испит VII,X, MT/1,2

09.00-14.00 Контрап-ункт 1,3 писмени испит VII,X, MT/1,2

15.00 Катедра за дувачке инструм. (резервни термин)

03.2. Пон.

10.00-14.00 Методика наставе гудачких инструм. V/4 Растко Поповић

10.00-13.00 Етнокоре-ологија писмени испит X/1,2,3,4 Селена Ракочевић/ Здравко Ранисав.

11.00 Историја западн. музике у другој полов. 19. века VII/3 Драгана Јеремић Молнар

10.00-13.00 Етнокоре-ологија писмени испит X/1,2,3,4 Селена Ракочевић/ Здравко Ранисав.

10.00-14.00 Историја музичке теорије 1 МТ/2

14.00-15.00 Музичка теорија 1 МТ/ДАС Милена Медић

10.00 Аранжира-ње 1 МП,МТ/4 Аранжира-ње 1 МАС МП/МАС Иван Бркљачић

15.00-22.00 Катедра за дувачке инструм.

09.00-12.30 Општи преглед историје уметности I,II/4изб. Примењ. естетика и науке о ум. VII/4 Никола Дедић

11:00 Џез солфеђо 1,3,5 Џез ритам 1,3 (по старом програму) Александар Цветковић

04.2. Уто.

10.00-15.00 Анализа вокалне музике 1 МТ/3

15.00-19.00 Анализа вокалне музике 3 МТ/4 Милена Медић

09.00 Историја уметности 1 VII/3 Историја уметности 3 VII/4 Никола Дедић

09.00 ОИМ – стара музика 3: музика правосл. земаља до 18. века VII/1 Српско црквено појање 1 X/4 Ивана Перковић 13.00 Основе планир. пројек. и муз. предузет. ОАС/сви одсеци, изб. И. Перков. /М. Јовић / Д. Јованов.

09.00-13.00 Традиц. сеоско двогласно певање у Србији Х/3 Традицио-нално народно певање 1,2 Х/1,2 14.00-15.00 Методика традицио-налног певања Х/МАС Сања Ранковић

09.00 Анализа музичких облика 1 МТ/2 АницаСабо 16.00-18.00 Основи оркестр.3 писмени испит II/4 Драган Латинчић

12.00 Енглески језик по старом програму Јелена Личина 15:00 Џез аранжира-ње 3 Џез/4 Џез хармонија 1,3 (по старом програму) Владимир Николов

4 7 8 10д 14 18 19 34 35 40 43а 44 45 48 Вел.Сала

ФМУ УЧ–21 УЧ–25 УЧ–17

УЧ–Џез велика

УЧ–Џез мала

05.2. Сре.

10.00-12.00 Етнологија 2 Х/2 Дуња Њаради

09.00 ОИМ – класициз ам 2 VII/2 НИМ – романти- зам 1: музика у Србији у 19. веку VII/3 Ивана Перковић

10.00-16.00 Увод у етномузи-кологију Х/1 Сања Радиновић

09.30 Правци и методе музичке теорије и анализе МТ/4 Атила Сабо

09.30-11.00 Психолог. група А 11.00-12.30 Психолог. група Б МТ/1 X/3 I,II,III,V,VI, VII, IX, Џез/4 12.30-13.30 Психол. аспекти припреме за јавни наступ II,III,IV,V,VIМП,IX,KM,Џез/ МАС 13.30-14.30 Психолог.даровит. (испит за додатне бодове) Јелена Видић/ Бланка Богуновић

4 7 8 10д 14 18 19 34 35 40 43а 44 45 48 Вел.Сала

ФМУ УЧ–21 УЧ–25 УЧ–17

УЧ–Џез велика

УЧ–Џез мала

06.2. Чет.

14.00 Италијан- ски језик 1,3,5,7 по старом програму III/1,2,3,4 Милица Ђелић

10.00-12.00 Етнологија 1, 3 Х/1,3 Дуња Њаради

09.00 Увод у музикол. VII/1 Музика у словенс. земљама у 19. веку VII/3 Методика наставе историје музике 1 обавезни: VII/МАС изборни: X,МП/МАС Методол. научног рада VII,X/МАС Техника писања теоријског рада САС,ДАС Увод у методол. научног рада МП/МАС изб. Соња Маринковић

09.00-17.00 Анализа српских вокалних облика Х/2 Сања Радиновић

17.00 Музика и медији 1 (изборни) МП/2, МТ/4 Марија Каран

10.00 Свирање партитура 7 II/4 Драгољуб Перић

10.00-14.00 Технолог.снимања музике IV,V,VI,IX, Џез/4 обав. X,МП/4 изб. Марко Стојановић

4 7 8 10д 14 18 19 34 35 40 43а 44 45 48 Вел.Сала

ФМУ УЧ–21 УЧ–25 УЧ–17

УЧ–Џез велика

УЧ–Џез мала

07.2. Пет.

09.00-12.00 Транскрипције Х/4 Борисав Миљковић 13.00 Народни музички инструм. Балкана 1 VII, Х, MТ, МП/ ДАС Мирјана Закић

09.00-17.00 Теорија и метод у етномузикологији Х/2 Сања Радиновић

15.00 Практична методика наставе солфеђа 1 МП/4 Драгана Тодоровић

09.30-15.30 Увод у музичку теорију и анализу 1 МТ/1 Ивана Илић

09.30 Музички облици 1 VII/1 X/3 Атила Сабо

13.00-14.30 Психолог. МП/2 IV/4 14.30-16.00 Психолог.музичке даровит. обавезни: VII,MT/4 I,X/МАС изборни: I,II,III,IV,V, VI,IX,МП, КМ, Џез/МАС 16.00-17.30 Педагогија у муз. образов. испит за додатне бодове Бланка Богуновић

08.2. Суб.

10.00 Методиканаставе музичко-теоријскихпредмета II,MT,X/ МАС, обав. VII,МП/ МАС изб. Јелена МихајловићМарковић

10.00-16.00 Етнокореологија, усмени испит X/1,2,3,4 Селена Ракочевић/ Здравко Ранисав.

13.00 Музика и медији 1 (изборни) ДАС Марија Каран

10.00-22.00 Катедра за гудачке инструм. резервни термин

4 7 8 10д 14 18 19 34 35 40 43а 44 45 48 Вел.Сала

ФМУ УЧ–21 УЧ–25 УЧ–17

УЧ–Џез велика

УЧ–Џез мала

09.2. Нед.

09.00 Етномузи кологија 1 МП/4 Епско певање у Србији и Црној Гори Х/4 Младен Марковић

09.00-11.00 Семиол. у етномузи-кологији VII, Х, MТ, МП/ ДАС 11.00-12.00 Музички дијалекти Србије 1 VII, Х, MТ, МП/ ДАС Мирјана Закић

09.00 Методика општ. муз. образовања 1 Џез/4 Методика нас, муз. културе за основне школе (изборни) VII/4 Нада О`Брајен

10.00 Музички инструменти 1 I,VII,MT,X/1 II/2 МП/3 Драшко Аџић

10.00-22.00 Полиинструментална катедра

10.2. Пон.

09.00 Немачки језик Зорана Козомарић 14.00-16.00 Контрапу нкт 3 VII,X/2 Сенка Белић

12.30-13.30 Практична методика општ.муз.образовања 1 МП/4 Славица Стефановић

09.00 Историја музичке теорије 5 МТ/3 Семинар МТ/4 10.45-13.45 Анализа музичких облика 5 (1. део испита) МТ/4 Ивана Илић 14.15 Контрап-ункт 1 VII,MT,X/1 Зоран Божанић

16.00 Енглески језик 7 писмени испит VII,X,MT/4 17.30 Енглески језик 3 по старом програму Милијана Грка јац

4 7 8 10д 14 18 19 34 35 40 43а 44 45 48 Вел.Сала

ФМУ УЧ–21 УЧ–25 УЧ–17

УЧ–Џез велика

УЧ–Џез мала

11.2. Уто.

14.00 Анализа музичких облика 5 (2. део испита) МТ/4 Тематски семинар МТ/МАС Ивана Илић

09.00 Импровиз.глас и клавир Појмање музике (стари програм) Вера Миланковић Извођ.-педагошке смернице мјузикла 1 МП/3 Реализ.а мјузикла у функц. интегр. наставе 1 МП/4 Вера МиланковићМилена Петровић

12.30 ОИМ – савремена 1 VII/4 Биљана Лековић/ Ивана Миладин. Прица/Р. Митровић

12.30 ОИМ: стара музика 1 VII/1 15.00 ЕПС VII/ДАС, 2. год. (обав.) МТ,IXo/ ДАС, 1,2 год. (изб.) 16.00 Фантазиј. и баладни принцип у музици 1 MT,IXo/ ДАС Тијана Поповић Млађеновић

09.00-15.00 Методика етномузикологије 1 Х, VII, MТ, МП/МАС Мирјана Закић, Сања РадиновићИва Ненић, Младен Марковић

14.15 Музички облици 3 X/4 Ивана Вуксановић

16.00 Основи оркестра ције 3 усмени испит II/4 Драган Латинчић

09.00 Историја музике 5 II,IV,МП/3 (студенти по старом програму) Драгана Стојановић Новичић 12.30 Историја музике 5 Џез/4 обав. остали по старом програму Биљана Лековић

12.2. Сре.

12.30-14.00 Традиционално народно певање 7 Х/4 Сања Ранковић

10.00 ОИМ – стара музика 2: ренесанса VII/1 Марија Масникоса

09.00 ОИМ – савремена 2 VII/4 Драгана Стојановић Новичић

09.00 Основи методол. научног рада Х/1 Ива Ненић 16.00 Народни музички инструменти 1 Х/3 Саврем. етномузиколошка истраживања у свету и код нас 1 Х/МАС Мирјана Закић

12.30 Анализа музичких стилова 1 МТ/3 I, II, IXo/4 Анализа музичких стилова 3 МТ/4 Срђан Тепарић 16.00 Анализа музичких облика 3 МТ/3 Музички облици 3 VII/2 Ивана Вуксановић

09.30-10.30 Психолог. упис оцена и усмени групе А и Б МТ/1 X/3 I,II,III,V,VI, IX,Џез/4 10.30-11.00 Психол. аспекти припреме за јавни наступ упис оцена и усмени II,III,IV,V,VI,MП,IX,КМ, Џез/МАС Бланка Богуновић/Јелена Видић

4 7 8 10д 14 18 19 34 35 40 43а 44 45 48 Вел.Сала

ФМУ УЧ–21 УЧ–25 УЧ–17

УЧ–Џез велика

УЧ–Џез мала

12.00-13.00 Психолог. упис оцена и усмени група Ц МП/2 IV,VII/4 13.00-14.00 Психолог.музичке даровит. упис оцена и усмени обавезни: VII,MT/4 I,X/МАС изборни: I,II,III,IV,V, VI,IX,МП, КМ, Џез/МАС 14.00-16.00 Методол. емпириј. истраж. 1 обавезни: МП/ДАС 2.год. изборни: МТ,X/ДАС 1. год. II,III,IV,V,VI,MT,X, КМ/ДАС 2.год. Бланка Богуновић

4 7 8 10д 14 18 19 34 35 40 43а 44 45 48 Вел.Сала

ФМУ УЧ–21 УЧ–25 УЧ–17

УЧ–Џез велика

УЧ–Џез мала

13.2. Чет.

12.30 Правци и методе музичке теорије и анализе 1 МТ/МАС Срђан Тепарић

11.00 Историја вокалне уметности III/4 Ана Стефановић Драгана Јеремић Молнар 14.00 Барок 2 VII/2 17.00 Музички стил и значење ДАС, изб. Ана Стефановић

12.30 НИМ – романтиз-ам 2 VII/3 Тијана Поповић Млађеновић 15.30 Музичка интерпр. и елем. креат. приступа муз. тексту ДАС, извођачки о. (обав.) VII/ДАС, 1,2, год. (изб.) Тијана Поп. Млађ/ З.Божанић

09.00 НИМ – савремена 2 VII/4 Драгана Стојановић Новичић

16.00 Историја музичке теорије 1 МТ/1 Контрап-ункт 3 МТ/2 Зоран Божанић

16.00 Увод у примењ. естетику X/4 обав. I,II,III,IV,V, VI,IX,МП/4 изб. Примењ. естетика 1 VII/ДАС обав. II,III,IV,V,VI,IX,X,MT, KM/ДАС изб. Санела Николић

14.2. Пет.

09.00 Правци и методе музичке теорије и анализе 1,3 МТ/ДАС, 1,2 год. Ивана Вуксановић

09.30 НИМ – саврем. 2 VII/4 Биљана Лековић 14.00 Жан Моне модул VII/МАС, ДАС, 2. год. Музиколо гија 1 VII/ДАС, 1. год.

09.00-14.00 Народни музички инструм. 3 Х/4 Мирјана Закић

09.00 Социологи ја културе Џез/4 обав. II,МП/4 изб. Срђан Продановић

09.00-14.00 Развој world music у Србији МП/2 Транскр. у оквиру курса Нар. муз. инс.1 Х/3 Етномуз: метод, теорија, приступ Х/МАС Ива Ненић

Напомене за ЈАНУАРСКИ РОК: Психологија музике, ДАС, Бланка Богуновић – у договору са предметним наставником Оркестарске деонице – виолина, 4. година, ТијанаМилошевић– у договору са предметним наставником Оркестарске деонице – виола, 4. година, МајаМилановић– у договору са предметним наставником Оркестарске деонице – виолончело, 4. година, – у договору са предметним наставником

Оркестарске деонице – виолончело, 4. година, Слободан Герић– у договору са предметним наставником Оркестарске деонице – виолончело, 4. година– у договору са предметним наставником Оркестарске деонице – лимени дувачки инструменти, 4. година, МилошЂорђевић– у договору са предметним наставником Оркестарске деонице, кларинет, 4. година, ВељкоКленковски– у договору са предметним наставником Методика наставе соло-певања, 4. година, Виолета Панчетовић-Радаковић, 20.01.2020, 10 часова, соба 13 Методика наставе клавира, 4. година, Александар Синчук– у договору са предметним наставником Методика наставе дрвених дувачких инструмената, 4. година, Вељко Кленковски – у договору са предметним наставником Методика наставе лимених дувачких инструмената, 4. година, Милош Ђорђевић – у договору са предметним наставником Снимање музике и тонска режија, I/4, Марко Стојановић 21.01.2020. 19.00-22.00, соба 29 (Тонски студио) Испољавање симетрије у музичком току, ДАС, АницаСабо – у договору са предметним наставником Семинар, МТ/4, Јелена Михајловић Марковић – у договору са предметним наставником Електроакустичка музика; ДАС изб.; Популарна музика 1 – теорије, ДАС изб.; Аспекти музике 20. и 21. века, САС изб., Биљана Лековић – у договору са предметним наставником Солфеђо, стари програм, III, IX, Бојана Маторкић Ивановић – у договору са предметним наставником Солфеђо, стари програм, IV, Весна Кршић Секулић – у договору са предметним наставником Методичке основе вокално-инструменталне наставе 1, ДАС, Ивана Дробни – у договору са предметним наставником Огледи из хармоније импресионизма 1(МП,МТ/4), Милана Стојадиновић-Милић – у договору са предметним наставником Хорско дириговање 3, МП/4 обав., Драгана Јовановић – у договору са предметним наставником Хор, I,III,IV,IXг,ч,MT/4, Драгана Јовановић – у договору са предметним наставником Напомене за ФЕБРУАРСКИ РОК: Психологија музике, ДАС, Бланка Богуновић – у договору са предметним наставником Оркестарске деонице –виолина, 4. година, Тијана Милошевић – у договору са предметним наставником Оркестарске деонице – виола, 4. година, Маја Милановић – у договору са предметним наставником Оркестарске деонице – виолончело, 4. година – у договору са предметним наставником Оркестарске деонице – виолончело, 4. година, СлободанГерић – у договору са предметним наставником Оркестарск едеонице – виолончело, 4. година – у договору са предметним наставником Оркестарске деонице – лимени дувачки инструменти, 4. година, МилошЂорђевић – у договору са предметним наставником Оркестарске деонице, кларинет, 4. година, Вељко Кленковски – у договору са предметним наставником Методика наставе соло-певања, 4. година, Виолета Панчетовић-Радаковић, 20.01.2020, 10 часова, соба 13 Методика наставе клавира, 4. година, Александар Синчук – у договору са предметним наставником Методика наставе дрвених дувачких инструмената, 4. година, Вељко Кленковски – у договору са предметним наставником Методика наставе лимених дувачких инструмената, 4. година, МилошЂорђевић – у договору са предметним наставником Снимање музике и тонска режија, I/4, Марко Стојановић, 21.01.2020. 19.00-22.00, соба 29 (Тонски студио) Испољавање симетрије у музичкомтоку, ДАС, АницаСабо – у договору са предметним наставником Семинар, МТ/4, Јелена Михајловић Марковић – у договору са предметним наставником Електроакустичка музика; ДАС изб.; Популарна музика 1 – теорије, ДАС изб.; Аспекти музике 20. и 21. века, САС изб., Биљана Лековић – у договору са предметним наставником Солфеђо, стари програм, III, IX, Бојана Маторкић Ивановић – у договору са предметним наставником Солфеђо, стари програм, IV, Весна Кршић Секулић – у договору са предметним наставником Методичке основе вокално-инструменталне наставе 1, ДАС, Ивана Дробни – у договору са предметним наставником Огледи из хармоније импресионизма 1(МП,МТ/4), Милана Стојадиновић-Милић – у договору са предметним наставником Хорско дириговање 3, МП/4 обав., Драгана Јовановић – у договору са предметним наставником Хор, I,III,IV,IXг,ч,MT/4, Драгана Јовановић – у договору са предметним наставником