of 3 /3
Redni broj Predmet Profesor Datum Vreme početka ispita Oblik ispita Sala 1 Diskretna matematika prof. dr Dejan Živković 18.06.2019. 14:00/15:30 pisano/elektronski A101/E302 2 Matematika prof. dr Dejan Živković 19.06.2019. 10:00 pisano A101 3 Programiranje 1 prof. dr Saša Adamović 19.06.2019. 12:00 pisano E001 4 Informatika prof. dr Miloš Stojmenović 22.06.2019. 09:00 elektronski E001 5 Osnovi računarske tehnike prof. dr Marko Šarac 19.06.2019. 10:00 elektronski E302 6 Strukture podataka i algoritmi prof. dr Dejan Živković 27.06.2019. 12:00 elektronski E302 7 Menadžment prof. dr Gordana Dobrijević 21.06.2019. 10:00 elektronski E001 8 Engleski jezik 1 doc. dr Radmila Suzić 17.06.2019. 09:00/10:00 elektronski/usmeno E001/A103 1 Verovatnoća i statistika prof. dr Ivana Kostić Kovačević/doc. dr Biljana Radičić 20.06.2019. 10:00/12:00 pisano/elektronski A101/E001 2 Operativni sistemi prof. dr Aleksandar Jevremović 20.06.2019. 12:00 elektronski E002 3 Kriptologija 1 prof. dr Saša Adamović 26.06.2019. 12:00 pisano E001 4 Objektno orijentisano programiranje prof. dr Vladislav Miškovic 21.06.2019. 11:00 elektronski E001b 5 Računarske mreže prof. dr Aleksandar Jevremović 18.06.2019. 14:00 elektronski E001 I GODINA II GODINA RASPORED ISPITA CENTAR NOVI SAD Studijski program: Informatika i računarstvo

RASPORED ISPITA CENTAR NOVI SAD Studijski program ... · RASPORED ISPITA CENTAR NOVI SAD Studijski program: Informatika i računarstvo. 6 Internet marketing prof. dr Marko Šarac

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RASPORED ISPITA CENTAR NOVI SAD Studijski program ... · RASPORED ISPITA CENTAR NOVI SAD Studijski program: Informatika i računarstvo. 6 Internet marketing prof. dr Marko Šarac

Redni

brojPredmet Profesor Datum

Vreme početka

ispitaOblik ispita Sala

1 Diskretna matematika prof. dr Dejan Živković 18.06.2019. 14:00/15:30 pisano/elektronski A101/E302

2 Matematika prof. dr Dejan Živković 19.06.2019. 10:00 pisano A101

3 Programiranje 1 prof. dr Saša Adamović 19.06.2019. 12:00 pisano E001

4 Informatika prof. dr Miloš Stojmenović 22.06.2019. 09:00 elektronskiE001

5 Osnovi računarske tehnike prof. dr Marko Šarac 19.06.2019. 10:00 elektronski E302

6 Strukture podataka i algoritmi prof. dr Dejan Živković 27.06.2019. 12:00 elektronski E302

7 Menadžment prof. dr Gordana Dobrijević 21.06.2019. 10:00 elektronski E001

8 Engleski jezik 1 doc. dr Radmila Suzić 17.06.2019. 09:00/10:00 elektronski/usmeno E001/A103

1 Verovatnoća i statistikaprof. dr Ivana Kostić Kovačević/doc. dr

Biljana Radičić20.06.2019. 10:00/12:00 pisano/elektronski A101/E001

2 Operativni sistemi prof. dr Aleksandar Jevremović 20.06.2019. 12:00 elektronski E002

3 Kriptologija 1 prof. dr Saša Adamović 26.06.2019. 12:00 pisano E001

4 Objektno orijentisano programiranje prof. dr Vladislav Miškovic 21.06.2019. 11:00 elektronski E001b

5 Računarske mreže prof. dr Aleksandar Jevremović 18.06.2019. 14:00 elektronski E001

I GODINA

II GODINA

RASPORED ISPITA CENTAR NOVI SAD

Studijski program: Informatika i računarstvo

Page 2: RASPORED ISPITA CENTAR NOVI SAD Studijski program ... · RASPORED ISPITA CENTAR NOVI SAD Studijski program: Informatika i računarstvo. 6 Internet marketing prof. dr Marko Šarac

6 Internet marketing prof. dr Marko Šarac 19.06.2019. 10:00 elektronski E302

7 Programski jezici prof. dr Dejan Živković 27.06.2019. 12:00 elektronski E302

8 Engleski jezik 2 doc. dr Radmila Suzić 17.06.2019. 09:00/10:00 elektronski/usmeno E001/A103

1 Upravljanje projektima doc. dr Goran Avlijaš 21.06.2019. 10:00 elektronski E002

2 Razvoj Web aplikacija prof. dr Aleksandar Jevremović 18.06.2019. 14:00 elektronski E001

3 Informacioni sistemi prof. dr Angelina Njeguš 17.06.2019. 11:00 elektronski E302

4 Internet tehnologije prof. dr Aleksandar Jevremović 20.06.2019. 11:30 elektronski E002

5 Multimedija prof. dr Miloš Stojmenović 17.06.2019. 10:00 elektronski E002

6 Španski jezik 1 Aleksandra Gagić 25.06.2019. 09.00/10:00 elektronski/usmeno E001/A102

7 Nemački jezik 1 Magdalena Duvnjak 25.06.2019. 09:00/10:00 elektronski/usmeno E302/A103

8 Kriptologija 2 prof. dr Saša Adamović 26.06.2019. 12:00 elektronski E001

9 Engleski jezik 3 doc. dr Radmila Suzić 27.06.2019. 09:00/10:00 elektronski/usmeno E001/A202

10 Baze podataka prof. dr Miloš Stojmenović 28.06.2019. 12:00 elektronski E001

11 Analiza i obrada podataka prof. dr Milan Milosavljević 17.06.2019.15:00

elektronskiE001

12 Osnovi teorije informacija i kodovanja doc. dr Marina M. Jakovljević 19.06.2019.13:00

elektronskiE001

1 Praktikum internet tehnologije doc. dr Žarko Milošević 17.06.2019. 12:00/13:00 elektronski/pisano E002/A103

2 Zaštita računarskih mreža prof. dr Aleksandar Jevremović 18.06.2019. 16:00 elektronski E001b

3 Projektovanje softvera doc. dr Žarko Milošević 19.06.2019. 12:00/13:00 elektronski/pisano E002/A103

4 Nemački jezik 2 Magdalena Duvnjak 20.06.2019. 09:00/10:00 elektronski/usmeno E001/A102

III GODINA

IV GODINA

Page 3: RASPORED ISPITA CENTAR NOVI SAD Studijski program ... · RASPORED ISPITA CENTAR NOVI SAD Studijski program: Informatika i računarstvo. 6 Internet marketing prof. dr Marko Šarac

5 Španski jezik 2 Aleksandra Gagić 20.06.2019. 09:00/10:00 elektronski/usmeno E302/A103

6 Praktična istraživanja i poslovne veštine prof. dr Jelena Gajić 22.06.2019. 10:00 elektronski E302

7 Interakcija čovek-računar prof. dr Đorđe Obradović 24.06.2019. 11:00 elektronski E302

8 Veštačka inteligencija prof. dr Đorđe Obradović 26.06.2019. 13:00 elektronski E302

9 Engleski jezik 4 doc. dr Radmila Suzić 21.06.2019. 09:00/10:00 elektronski/usmeno E002/A202