2
Redni broj Predmet Profesor Datum Vreme početka ispita Oblik ispita Sala 1 Osnove ekonomije prof. dr Sanja Filipović 29.01.2018. 12:00 elektronski E001 2 Matematika prof. dr Dejan Živković 31.01.2018. 14:00 pisano A101 3 Osnove programiranja prof. dr Dušan Surla 01.02.2018. 09:00 usmeno E002 4 Statistika prof. dr Slađana Spasić 02.02.2018. 10:00 pisano A101 5 Menadžment prof. dr Gordana Dobrijević 06.02.2018. 11:00 elektronski E001 6 Osnove informacionih tehnologija prof. dr Miloš Stojmenović 05.02.2018. 15:00 elektronski E001 7 Psihologija prof. dr Milica Čolović 09.02.2018. 10:00 elektronski E001 8 Engleski jezik 1 dr Radmila Suzić 10.02.2018. 10:00 usmeno A103 1 Upravljanje projektima doc. dr Goran Avlijaš 31.01.2018. 10:00 elektronski E001 2 Multimedija prof. dr Miloš Stojmenović 08.02.2018. 11:00 elektronski E001 3 Računarski sistemi prof. dr Marko Šarac 01.02.2018. 10:00 elektronski E001 4 Poslovno pravo prof. dr Žaklina Spalević 02.02.2018. 10:00 pisano A101 5 Baze podataka prof. dr Miloš Stojmenović 06.02.2018. 15:00 elektronski E302 I GODINA II GODINA RASPORED ISPITA CENTAR NOVI SAD Studijski program: Informacione tehnologije

RASPORED ISPITA CENTAR NOVI SAD Studijski program ... · PDF fileRedni broj Predmet Profesor Datum Vreme početka ispita Oblik ispita Sala 1 Osnove ekonomije prof. dr Sanja Filipović

  • Upload
    votu

  • View
    219

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Redni

brojPredmet Profesor Datum Vreme

početka ispita

Oblik ispita Sala

1 Osnove ekonomije prof. dr Sanja Filipović 29.01.2018. 12:00 elektronski E001

2 Matematika prof. dr Dejan Živković 31.01.2018. 14:00 pisano A101

3 Osnove programiranja prof. dr Dušan Surla 01.02.2018. 09:00 usmeno E002

4 Statistika prof. dr Slađana Spasić02.02.2018. 10:00 pisano

A101

5 Menadžment prof. dr Gordana Dobrijević 06.02.2018. 11:00 elektronski E001

6 Osnove informacionih tehnologija prof. dr Miloš Stojmenović 05.02.2018. 15:00 elektronski E001

7 Psihologija prof. dr Milica Čolović 09.02.2018. 10:00 elektronski E001

8 Engleski jezik 1dr Radmila Suzić 10.02.2018. 10:00 usmeno A103

1 Upravljanje projektima doc. dr Goran Avlijaš 31.01.2018. 10:00 elektronski E001

2 Multimedija prof. dr Miloš Stojmenović08.02.2018. 11:00 elektronski

E001

3 Računarski sistemi prof. dr Marko Šarac 01.02.2018. 10:00 elektronski E001

4 Poslovno pravo prof. dr Žaklina Spalević 02.02.2018. 10:00 pisano A101

5 Baze podataka prof. dr Miloš Stojmenović 06.02.2018. 15:00 elektronski E302

I GODINA

II GODINA

RASPORED ISPITA CENTAR NOVI SAD

Studijski program: Informacione tehnologije

6 Marketing prof. dr Jelena Gajić07.02.2018. 10:00 elektronski E001

7 Računarske mreže prof. dr Aleksandar Jevremović 01.02.2018. 11:30 elektronski E001

8 Engleski jezik 2 dr Radmila Suzić10.02.2018. 10:00 usmeno A103

1 Zaštita informacionih sistema doc. dr Saša Adamović 30.01.2018. 10:00 elektronski E001

2 Internet marketing prof. dr Marko Šarac 01.02.2018. 10:00 elektronski E001

3 Informacioni sistemi doc. dr Dalibor Radovanović 05.02.2018. 11:00 elektronski E002

4 Web dizajn prof. dr Dušan Surla 07.02.2018. 09:00 usmeno E002

5 Poslovne finansije prof. dr Lidija Barjaktarović 08.02.2018. 10:00 elektronski E001/A102

III GODINA