PRAVILA ZA TEHNI¤’KI NADZOR BRODOVA OD DRVA, za teh. nadzor brodova od drva, alum... Odjeljak 4 - Prijevoz

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PRAVILA ZA TEHNI¤’KI NADZOR BRODOVA OD DRVA, za teh. nadzor brodova od drva, alum......

 • PRAVILA ZA TEHNIČKI NADZOR BRODOVA

  OD DRVA, ALUMINIJSKIH SLITINA I PLASTIČNIH MATERIJALA

  2013.

  HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

  21000 Split • Marasovićeva 67 • P.P. 187 Tel.: (...) 385 (0)21 40 81 11 Fax.: (...) 385 (0)21 35 81 59

  E-mail: tech.coord@crs.hr web site: www.crs.hr

 • Na temelju točke 3., članka 77. i članka 1019. Pomorskog zakonika (N.N. 181/2004, 76/2007, 146/2008 i 61/2011) odlukom objavljenom u “Narodnim novinama” broj 146 od 28. prosinca 2012. godine, pod brojem 3169

  PRAVILA ZA TEHNIČKI NADZOR BRODOVA OD DRVA, ALUMINIJSKIH SLITINA I PLASTIČNIH MATERIJALA

  stupaju na snagu dana 1. siječnja 2013. godine

 • PRAVILA ZA TEHNIČKI NADZOR BRODOVA OD DRVA, ALUMINJSKIH SLITINA I PLASTIČNIH MATERIJALA

  2013

  SADRŽAJ:

  Dio A - OPĆI ZAHTJEVI

  Odjeljak 1 - Općenito Odjeljak 2 - Nadzor nad gradnjom i pregledi postojećih brodova

  Dio B - TEMELJNI TEHNIČKI ZAHTJEVI

  Odjeljak 1 - Trup i oprema trupa

  Odsjek 1 - Trup od plastičnih materijala

  Odsjek 2 - Trup od aluminijskih slitina

  Odsjek 3 - Drveni trup

  Dodatak A Pravila za gradnju drvenih brodova - Tradicionalna gradnja

  Odsjek 4 - Oprema trupa

  Odjeljak 2 - Stabilitet i nadvođe

  Odsjek 1 - Stabilitet

  Odsjek 2 - Nadvođe

  Odjeljak 3 - Strojni uređaj i sustavi

  Odsjek 1 - Strojni uređaj

  Odsjek 2 - Cjevovodi

  Odsjek 3 - Sustavi daljinskog nadzora

  Odsjek 4 - Kotlovi, izmjenjivači topline i posude pod tlakom

  Odjeljak 4 - Električna oprema

  Odjeljak 5 - Protupožarna zaštita

  Dio C - DODATNI ZAHTJEVI ZA BRODOVE KOJI VIJU ZASTAVU REPUBLIKE HRVATSKE

  Odjeljak 1 - Sredstva za spašavanje

  Odjeljak 2 - Radiooprema, pomagala za navigaciju i sredstva za signalizaciju

  Odjeljak 3 - Zaštita pri radu i smještaj posade i putnika

  Odjeljak 4 - Prijevoz putnika

  Odjeljak 5 - Prijevoz tereta

  Odjeljak 6 - Uređaj za rukovanje teretom i naprave za dizanje

  Odjeljak 7 - Sprečavanje onečišćenja

  Odjeljak 8 - Sustav upravljanja sigurnošću

  Odjeljak 9 - Baždarenje

 • PRAVILA ZA TEHNIČKI NADZOR BRODOVA OD DRVA, ALUMINJSKIH SLITINA I PLASTIČNIH MATERIJALA DIO A. - Odjeljak 1.

  2013

  DIO A - OPĆI ZAHTJEVI Odjeljak 1. - OPĆENITO

  Sadržaj: Stranica

  1. UVOD .................................................................................................................................................................... 1

  2. PRIMJENA ........................................................................................................................................................... 2

  3. TEHNIČKI NADZOR.......................................................................................................................................... 3 3.1 OPĆENITO ............................................................................................................................................................ 3 3.2 OBVEZE VLASNIKA BRODA ILI KOMPANIJE............................................................................................... 3

  4. OBJAŠNJENJE IZRAZA I POJMOVA ............................................................................................................ 4

 • PRAVILA ZA TEHNIČKI NADZOR BRODOVA OD DRVA, ALUMINJSKIH SLITINA I 1 PLASTIČNIH MATERIJALA DIO A. - Odjeljak 1.

  2013

  1 UVOD

  1.1 PRAVILA ZA TEHNIČKI NADZOR BRODOVA OD DRVA, ALUMINIJSKIH SLITINA I PLASTIČNIH MATERIJALA (u daljnjem tekstu: Pravila) propisuju zahtjeve u svrhu utvrđivanja sposobnosti za plovidbu pomorskih brodova čiji je trup izrađen od drva, aluminijskih slitina ili plastičnih materijala (u daljnjem tekstu: brod) u svezi sa:

  .1 Temeljnim tehničkim zahtjevima koji se odnose na: a) Čvrstoću konstrukcije, a gdje je

  neophodno i vodonepropusnost svih bitnih dijelova trupa i njegovih privjesaka.

  b) Sigurnost i pouzdanost porivnog stroja i sustava kormilarenja, te onih uređaja i pomoćnih sustava koji služe za utvrđivanje i održavanje temeljnih uvjeta na brodu.

  c) Električnu opremu i uređaje. d) Stabilitet, pregrađivanje, nadvođe. e) Protupožarnu zaštitu.

  .2 Statutarnim zahtjevima za brodove hrvatske državne pripadnosti koji se odnose na: a) Sredstva za spašavanje. b) Radioopremu. c) Pomagala za navigaciju i sredstva za

  signalizaciju. d) Prijevoz putnika. e) Prijevoz tereta. f) Zaštitu pri radu i smještaj posade i

  putnika. g) Opremu za rukovanje teretom. h) Sprečavanje onečišćenja pomorskog

  okoliša i) Upravljanje sigurnošću. j) Baždarenje.

  1.2 Pravila su dio sustava Tehničkih pravila HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA (u daljnjem tekstu: Registar).

  1.3 Pravila se sastoje od dijelova, koji se dalje dijele na odjeljke.

  Odjeljci se dijele na odsjeke, poglavlja, točke i podtočke koji se označavaju prema decimalnom sustavu označavanja s maksimalno šest znamenaka, npr.:

  4.1.6.2

  Pripadajuće oznake dijelova i odjeljaka Pravila naznačene su na zaglavlju stranice.

  Pozivanje na određene dijelove teksta vrši se na sljedeći način:

  .1 Ako se tekst nalazi u istom dijelu i odjeljku Pravila, npr. vidi zahtjeve navedene u 3.4.2.1 (tj. do razine podtočke).

  .2 Ako se tekst nalazi u istom dijelu, ali u

  različitom odjeljku Pravila, npr. vidi zahtjeve navedene u Pravilima, Dio A, Odjeljak 2. - Nadzor nad gradnjom i pregledi postojećih brodova, 4.1 (tj. do razine poglavlja).

  .3 Ako se tekst nalazi u različitom dijelu Pravila, npr. vidi zahtjeve navedene u Pravilima, Dio A, Odjeljak 2. - Nadzor nad gradnjom i pregledi postojećih brodova, 4.1 (tj. do razine poglavlja).

  .4 Ako se tekst nalazi u nekom dijelu Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova, a pozivanje se vrši na točku unutar nekih drugih Pravila, npr. vidi zahtjeve navedene u Pravilima za tehnički nadzor pomorskih brodova, Dio 1. - Općenito, Odjeljak 2 - Nadzor nad gradnjom i osnovni pregled, 2.1 (tj. do razine poglavlja).

  Pozivanje na tablice, slike i formule vrši se na sljedeći način:

  .1 Ako se tablica (formula ili slika) nalazi u istom dijelu i odjeljku Pravila, npr. vidi tablicu 3.4.2-1 (brojevi redom označuju broj odsjeka (3), poglavlja (4), broj točke (2) i redni broj tablice (1)).

  .2 Ako se tablica (formula ili slika) nalazi u istom dijelu, ali u različitom odjeljku Pravila, npr. vidi Pravila, Dio A, Odjeljak 2. - Nadzor nad gradnjom i pregledi postojećih brodova, tablica 6.2-1.

  .3 Ako se tablica (formula ili slika) nalazi u različitom dijelu Pravila, npr. vidi Pravila, Dio A, Odjeljak 2. - Nadzor nad gradnjom i pregledi postojećih brodova, tablica 6.2- 1.

  .4 Ako se tablica (formula ili slika) nalazi u nekom dijelu Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova, a pozivanje se vrši na tablicu (formulu ili sliku) unutar nekih drugih Pravila, npr. vidi zahtjeve navedene u Pravilima za tehnički nadzor pomorskih brodova, Dio 24. - Nemetalni materijali, 2.

  1.4 Za zahtjeve koji se primjenjuju tijekom obavljanja osnovnog pregleda postojećeg broda nad kojim Registar nije obavljao nadzor nad gradnjom vidi Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova, Dio 1. - Opći propisi, Odjeljak 1. - Općenito, 1.7.

  1.5 Mjerodavno tumačenje zahtjeva sadržanih u ovim Pravilima općenito je u nadležnosti Glavnog ureda Registra, bez obzira na moguće prethodne interpretacije eksperata područnih ureda. Odstupanja od pojedinih zahtjeva sadržanih u ovim Pravilima predmet su odobrenja Ministarstva na osnovu posebnog pojedinačnog razmatranja Registra.

  1.6 Kriterij jednakovrijednosti je općenito primjenljiv glede zahtjeva Pravila, i sukladno tome, može se prihvatiti i drugačiji način pregleda ili ispitivanja, drugačiji postupci proračuna ili izradbe, ukoliko su jednakovrijedni postupcima propisanim u Pravilima.

  Prihvaćanje jednakovrijednosti je isključivo u nadležnosti Glavnog ureda, čije odobrenje može podlijegati u određenim slučajevima posebnim uvjetima.

  označava broj odsjeka označava broj poglavlja označava broj točke

 • 2 PRAVILA ZA TEHNIČKI NADZOR BRODOVA OD DRVA, ALUMINJSKIH SLITINA I PLASTIČNIH MATERIJALA DIO A. - Odjeljak 1.

  2013

  2. PRIMJENA

  2.1 Pravila se sastoje od tri dijela, i to: .1 Dio A - OPĆI ZAHTJEVI, gdje su

  propisani zahtjevi u svezi nadzora nad gradnjom i pregleda postojećih brodova, a sastoji se od sljedećih odjeljaka: a) Odjeljak 1. - Općenito b) Odjeljak 2. - Nadzor nad gradnjom i

  pregledi postojećih brodova .2 Dio B - TEMELJNI TEHNIČKI

  ZAHTJEVI, gdje su propisani temeljni tehnički zahtjevi, kako je navedeno u 1.1.1, a sastoji se sljedećih odjeljaka: a) Odjeljak 1. - Trup i oprema trupa b) Odjeljak 2. - Stabilitet i nadvođe c) Odjeljak 3. - Strojni uređaj i sustavi d) Odjeljak 4. - Električna oprema e) Odjeljak 5. - Protupožarna zaštita Za nove brodove obvezni datum primjene ovih zahtjeva je 1. kolovoza 2007. godine, a za postojeće brodove kako je posebno navedeno u pojedinim odjeljcima ovog dijela Pravila.

  .3 Dio C - DODATNI STATUTARNI ZAHTJEVI ZA BRODOVE KOJI VIJU ZASTAVU REPUBLIKE HRVATSKE, gdje su propisani statutarni zahtjevi, kako je navedeno u 1.1.2, a sastoji se od sljedećih odjeljaka: a) Odjeljak 1. - Sredstva za spašavanje b) Odjeljak 2. - Radiooprema, pomagala

  za navigaciju i sredstva za signalizaciju

  c) Odjeljak 3. - Zaštita pri radu i smještaj posade

  d) Odjeljak 4. - Prijevoz putnika e) Odjeljak 5. - Prijevoz tereta f) Odjelj