Pregledi postoje‡ih brodova (2011)

 • View
  238

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Pregledi postoje‡ih brodova (2011)

 • PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVADIO 1. - ODJELJAK 5.

  2011

  PREGLED IZMJENA I DOPUNA U ODNOSU NA IZDANJE 2009.

  PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVADio 1. OPI PROPISI

  Odjeljak 5 Pregledi postojeih brodova

  Znaajnije izmjene u odnosu na Pravila 2009. godine su zasjenene (ako postoje).

  Time nisu obuhvaene izmjene uslijed pravopisnih, gramatikih ili tiskarskih greaka.

 • PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVADIO 1. - ODJELJAK 5.

  2011

  Predmetni odjeljak pravila ukljuuje zahtjeve slijedeih meunarodnih organizacija:

  International Maritime Organization (IMO)Meunarodna pomorska organizacija (IMO)

  Conventions - Konvencije: International Convention for the Safety of Life at Sea 1974 (SOLAS 1974) and all subsequent amen-dments up to and including the 2009 amendments (MSC. 286(86))Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea 1974, and allsubsequent amendments up to and including the 2004 amendments (MSC. 171(79))Meunarodna Konvencija o sigurnosti ivota na moru 1974 (SOLAS 1974), sa svim dopunama do i u-kljuujui dopune 2009 (MSC.286(86))Protokol 1988 Meunarodne Konvencije o sigurnosti ivota na moru 1974, sa svim dopunama do i u-kljuujui dopune 2004 (MSC.171(79))

  Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972 (COLREG 1972)and all subsequent amendments up to and including 2000 amendments (A.910(22))Konvencija o meunarodnim propisima za spreavanje sudara na moru 1972 (COLREG 1972), sasvim dopunama do i ukljuujui dopune 2000. (A.910(22))

  International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973, as modified by the Protocolof 1978 relating to (MARPOL 73/78) and all subsequent amendments up to and including amendme-nts 2009 (MEPC.186(59) and MEPC.187(59))Protocol of 1997 to amend the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships1973, as modified by the Protocol of 1978 relating theretoMeunarodna Konvencija o spreavanju oneienja s brodova, 1973, modificirana protokolom 1978(MARPOL 73/78), sa svim dopunama do i ukljuujui dopune 2009 (MEPC.186(59) andMEPC.187(59))Protokol 1997, koji dopunjava Meunarodnu Konvenciju o spreavanju oneienja s brodova, 1973,modificiranu protokolom 1978

  International Convention on Load Lines 1966, as amendedProtocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines 1966, as amendedMeunarodna konvencija o teretnim linijama 1966, s dopunamaProtokol 1988 Meunarodne konvencije o teretnim linijama 1966, s dopunama

  Resolutions - Rezolucije: A.744(18), Guidelines on the enhanced programme of inspections during surveys of bulk carriers andoil tankers, as amendedA.744(18), Upute za pojaani program pregleda brodova za rasuti teret i tankera za ulje, s dopunama

  A.997(25), Survey guidelines under the harmonized system of survey and certification, as amendedby A.1020(26)A.997(25), Upute za preglede po harmoniziranom sustavu pregleda i certifikacije, s dopunama uA.1020(26)

  Codes - Kodeksi: Connection to NOx Technical CodeVeza s NOx tehnikim kodeksom

  International Labour Organization (ILO)Meunarodno organizacija rada (ILO)

  Conventions - Konvencije: ILO 152

  International Association of Classification Societies (IACS)Meunarodno udruenje klasifikacijskih drutava (IACS)

  Unified Requirements (UR) -Usaglaeni zahtjevi (UR):

  A1.6 (1992, rev. 5), F7 (May 1999, rev. 2), S1 (Jul. 2004, rev. 6), S1A (Jul. 2004, rev. 5),S8 (Nov. 2003, rev. 3), S9 (Nov. 2003, rev. 5), S14 (May 2001, rev.2), S19 (Jul. 2004, rev. 5),S21 (Oct. 2004, corr. 1) S23 (Dec. 2002, rev. 3.1), Z1 (Corr.1 Jan. 2011, rev.4), Z3 (Oct. 2006,rev. 4), Z4 (1996, rev. 2), Z6 (Jul. 2005, rev. 5), Z7 (Jan. 2011, rev. 18), Z7.1 (Mar. 2009, rev. 6),Z8 (1995, rev. 1), Z9 (1996, rev. 2/Corr. 1997), Z10.1 (Feb. 2010, rev. 17), Z10.2 (Mar. 2009, rev.27), Z10.3 (Mar. 2009, rev.11), Z10.4 (Feb. 2010, rev. 8), Z10.5 (Mar. 2009, rev. 9), Z13 (Jan.2011, rev. 3), Z17 (Jun. 2008, rev. 8), Z18 (Oct. 2006, rev.2), Z19 (Apr. 1999), Z20 (May. 2001),Z21 (Oct. 2006, rev. 2), Z22 (Dec. 2002)

  Unified Recommendations -Usaglaene preporuke:

  No. 36 (1997, rev. 1), No. 39 (2009, rev. 3), No 77 (Apr. 2006, rev.2), No. 87 (Jun. 2006, rev. 1),No. 111 (Feb. 2010)

  Procedural Requirements -Proceduralni zahtjevi:

  PR No. 33 (July 2009)

 • PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVADIO 1. ODJELJAK 5

  2011

  Odjeljak 5. PREGLEDI POSTOJEIH BRODOVASadraj:

  Stranica

  1 OPI ZAHTJEVI.................................................................................................................................................... 11.1 PRIMJENA....................................................................................................................................................................................11.2 OBJANJENJE IZRAZA I POJMOVA........................................................................................................................................11.3 OBVEZE KOMPANIJE ................................................................................................................................................................2

  2 VRSTI PREGLEDA................................................................................................................................................ 32.1 OSNOVNI PREGLED ..................................................................................................................................................................32.2 REDOVNI PREGLED ..................................................................................................................................................................32.3 POSTUPNI PREGLED .................................................................................................................................................................42.4 PREGLED PODVODNOG DIJELA TRUPA BRODA ................................................................................................................42.5 OSTALI PREGLEDI.....................................................................................................................................................................6

  3 PRIPREME, UVJETI I DOKUMENTACIJA PREGLEDA............................................................................... 83.1 PROGRAM PREGLEDA ZA BRODOVE S OZNAKOM ESP ...................................................................................................83.2 PRIPREME I UVJETI ZA OBAVLJANJE PREGLEDA .............................................................................................................93.3 DOKUMENTACIJA ...................................................................................................................................................................123.4 ZAHTJEVI ZA SIGURAN ULAZAK U ZATVORENE PROSTORE.......................................................................................12

  4 ISPRAVE I PREGLEDI ....................................................................................................................................... 144.1 SVJEDODBA O SIGURNOSTI KONSTRUKCIJE TERETNOG BRODA ............................................................................144.2 MEUNARODNA SVJEDODBA O TERETNOJ LINIJI .......................................................................................................534.3 SVJEDODBA O SIGURNOSTI OPREME TERETNOG BRODA..........................................................................................554.4 SVJEDODBA O SIGURNOSTI RADIOOPREME TERETNOG BRODA .............................................................................604.5 MEUNARODNA SVJEDODBA O SPREAVANJU ONEIENJA ULJEM I SVJEDODBA O SPREAVANJU

  ONEIENJA ULJEM.............................................................................................................................................................624.6 PRAZNO .....................................................................................................................................................................................654.7 MEUNARODNA SVJEDODBA O SPOSOBNOSTI ZA PRIJEVOZ OPASNIH KEMIKALIJA U RAZLIVENOM

  STANJU I SVJEDODBA O SPOSOBNOSTI ZA PRIJEVOZ OPASNIH KEMIKALIJA U RAZLIVENOM STANJU .......654.8 PRAZNO .....................................................................................................................................................................................674.9 SVJEDODBA O SPOSOBNOSTI ZA PRIJEVOZ OPASNOG TERETA...............................................................................674.10 SVJEDODBA O SIGURNOSTI PUTNIKOG BRODA.........................................................................................................694.11 SVJEDODBA O SPOSOBNOSTI BRODA ZA PLOVIDBU ..................................................................................................724.12 SVJEDODBA O ZATITI PRI RADU I SMJETAJU POSADE I DRUGIH OSOBA ZAPOSLENIH NA BRODU............744.13 POTVRDA O ISPITIVANJU DIZALICE ODNOSNO NAPRAVE KOJA SLUI ZA RADOVE NA BRODU ......................754.14 POTVRDA O ISPITIVANJU I TEMELJITOM PREGLEDU DIZALA ....................................................................................754.15 SVJEDODBA O SIGURNOSTI PLUTAJUEG OBJEKTA...................................................................................................764.16 REGISTAR TERETNOG UREAJA I SKIDLJIVE OPREME.................................................................................................774.17 SVJEDODBA O SIGURNOSTI BRZOG PLOVILA...............................................................................................................784.18 SVJEDODBA O KONSTRUKCIJI I OPREMI DINAMIKI PODRAVANOG PLOVILA