of 14 /14
Položaj žene tokom Prvog svetskog rata Koja je uloga žene tokom rata?

Položaj žene tokom Prvog svetskog rata · PDF fileženska prava Millicent Fawcett - da je ‘rat izvršio revoluciju položaja žene u industriji ' – treba tretirati sa oprezom

Embed Size (px)

Text of Položaj žene tokom Prvog svetskog rata · PDF fileženska prava Millicent Fawcett - da je...

Page 1: Položaj žene tokom Prvog svetskog rata · PDF fileženska prava Millicent Fawcett - da je ‘rat izvršio revoluciju položaja žene u industriji ' – treba tretirati sa oprezom

Položaj žene tokom Prvog svetskog rata

• Koja je uloga žene tokom rata?

Page 2: Položaj žene tokom Prvog svetskog rata · PDF fileženska prava Millicent Fawcett - da je ‘rat izvršio revoluciju položaja žene u industriji ' – treba tretirati sa oprezom

Objektivi/Rezultati

Učenici na kraju časa treba da: • Opišu ulogu žane u PSR. • Važnost aktivnosti žena tokom rata. • Vrednuju angažovanje žena u ratu uporedo sa

muževima.

Page 3: Položaj žene tokom Prvog svetskog rata · PDF fileženska prava Millicent Fawcett - da je ‘rat izvršio revoluciju položaja žene u industriji ' – treba tretirati sa oprezom

Struktura časa

Aktivnost 1 – Šta ste čuli za doprinos žene tokom ISR? (5 -10 min)

Aktivnost 2 – dele se grupe (5 min) + (15 min) a)Grupa će izučavati fotorafije koje prikazuju

društveni život žene tokom ISR. b)Grupa II će izučavati fotografije koje predstavljaju

ulogu žene u ratu. Aktivnost 3 –učenici treba d anapišu esej od 100

reči za ženu u obe uloge. (10 min)

Page 4: Položaj žene tokom Prvog svetskog rata · PDF fileženska prava Millicent Fawcett - da je ‘rat izvršio revoluciju položaja žene u industriji ' – treba tretirati sa oprezom
Page 5: Položaj žene tokom Prvog svetskog rata · PDF fileženska prava Millicent Fawcett - da je ‘rat izvršio revoluciju položaja žene u industriji ' – treba tretirati sa oprezom

• Isečak iz dnevnika Miss G M West za 21-22 i 30 mart i 22 jul

1916. Gđica West radila je kao kuvarica u Dobrovoljačkom odredu pomoći (VAD) u Woolwich Arsenalu, jednom od najvećih centara za proizvodnju municije u Britaniji tokom Prvog svetskog rata. U ovom isečku iz njenog dnevnika, ona je izvršila različita o zapažanja radnom okruženju. Ovo uključuje odražavanja o karakteru radnika municije u Arsenalu i njeni utisci o samom Woolwich. West, takođe opisuje uz pomoć dijagrama šta je ona naučila o izradi municije u smeni u fabrici.

Page 6: Položaj žene tokom Prvog svetskog rata · PDF fileženska prava Millicent Fawcett - da je ‘rat izvršio revoluciju položaja žene u industriji ' – treba tretirati sa oprezom

Moja dužnost u prvoj noći. Da ostanem budna, iako sam se osećala pospano. Tokom celog vremena, mladići su ulazili i izlazili, kupujući čaj, limunadu i ostale stvari. U 11.30 skupina devojaka će doći na večeru. Sve ovo je još emocionalnije nego u Farnborou. Zatim postoji nekoliko muškaraca i mladića koji će doći za čaj, devojke će doći za čaj u 3:30, dok će mladići doći u 4:00. Poslednja grupa mladića će doći u 5:30, i nakon toga ćemo mi, osoblje, sesti za nač obrok. Mi zarađujemo od 4 do 5 funte dnevno. Sve devojke su umorne, i kad dođu ovde da jedu, na njihovim licima vidimo mnogo straha. One rade u rizičnim odeljenjima fabrike. Često dolaze zaprljane od metaalnog praha i sa komadićima metala po glavi i licu. One imaju obuvene različite cipele, koje nisu iste na obe noge, i uglavnom su obučene u staru odeću i koja je potpuno neizdržlijva za njihovo radno mesto. Neke od njih putuju i po sat i pol vozom kako bi došle do ovde. Ovaj put koje one treba da pređu svakog dana, od radnika je nazvan ‘’Dug put’’. Da li možete da zamislite ulice Oksforda bez svetla, bez trotoara, i bez saobraćajnih znakova. Koliko opasno. http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/firstworldwar/transcripts/doc_pacs/munitions_diary.htm

Page 7: Položaj žene tokom Prvog svetskog rata · PDF fileženska prava Millicent Fawcett - da je ‘rat izvršio revoluciju položaja žene u industriji ' – treba tretirati sa oprezom

Dnevnik G.M. West

1. Koje su dužnosti gđeWest u fabrici? 2. Kolika je dnevna isplat radnika? 3. Koji su uslovi rada u fabrici municije?

Page 8: Položaj žene tokom Prvog svetskog rata · PDF fileženska prava Millicent Fawcett - da je ‘rat izvršio revoluciju položaja žene u industriji ' – treba tretirati sa oprezom

Koji je poziv slogana ovog plakata? Zašto postoji potreba za ovakav poziv?

Ko može da je autor ovog poziva?

• Tokom rata, kako da je, i vlada i štampa su pokušavale iz

propagandnih razloga da preuveličaju meru u kojoj žene mogu da preuzmu poslove muškaraca. Aktuelni ženski stomatolozi, berberi i arhitkte-sve prikazane u sačuvanim ratnim razglednicama, bilie su veoma retke. Većina profesija u kojima su dominirali muškarci bile su zatvorene za žene. I u oblastima gde su one zaposlene u velikom broju, kao što su oblasti municije i transporta, često su tretirane kao inferiorne, kao popunjavanje praznine radi odsustva muškaraca. Čak šta više ženske plate u ratnoj štampi obično prikazane kao ‘’visoke’’, bile su znatno niže od plata njihovih muških kolega.

• Mnoge žene su u svojim radnim iskustvim u doba rata našle ‘’oslobođenje’’, ako ne zbog ničeg drugog, onda zbog toga što ih je oslobodilo od bedno plaćenih poslova kao kuća posluga. Ali komentar iz 1918 koji je iskazala borac za ženska prava Millicent Fawcett - da je ‘rat izvršio revoluciju položaja žene u industriji ' – treba tretirati sa oprezom.

• http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/firstworldwar/document_packs/p_munitions_diary.htm

Page 9: Položaj žene tokom Prvog svetskog rata · PDF fileženska prava Millicent Fawcett - da je ‘rat izvršio revoluciju položaja žene u industriji ' – treba tretirati sa oprezom

Pogledajte pažljivo fotografiju? Koja je njihova misija Devojke Mary Tully, Nina Hosington, Blanche Chengnon, Marie Provencher i Agnes Kelley pripremaju se da odu na borbeni front. Devojke su iz Sjedinjenih Američkih Država. Godina 1917. 1. Uporediti odeću ženskih vojnika engleske sa onom američke. Read more at http://ëëë.visualneës.com/2013/09/03/ëorking-ëomen-first-ëorld-ëar/#riVO5Zz2GP8X4HëH.99

Page 10: Položaj žene tokom Prvog svetskog rata · PDF fileženska prava Millicent Fawcett - da je ‘rat izvršio revoluciju položaja žene u industriji ' – treba tretirati sa oprezom

http://www.vintag.es/2013/09/the-home-front-old-photos-of-women-in.html Engleske rezervistkinje oktobar, 1917. 1. Zašto polažu zakletvu ove rezervistkinje? 2. Da li mislite da je uniforma ovih vojnika žena odgovarajuća za rat? 3. Koliko su spremne za rat izgledaju ove rezervistkinje?

Page 11: Položaj žene tokom Prvog svetskog rata · PDF fileženska prava Millicent Fawcett - da je ‘rat izvršio revoluciju položaja žene u industriji ' – treba tretirati sa oprezom

Marie Marvingt. Prva žena, Francuskinja koja j eletela u jednoj misiji u PSR Za šta su korišćeni avioni tokom ISR? http://www.vintag.es/2013/09/the/women/at/war52147

Page 12: Položaj žene tokom Prvog svetskog rata · PDF fileženska prava Millicent Fawcett - da je ‘rat izvršio revoluciju položaja žene u industriji ' – treba tretirati sa oprezom

http://www.vintag.es/2013/09/the/uzine/52147 Fabrike municije u Londonu. 1.Šta se proizvodi u ovom pogonu? 2.Kako se čine uslovi rada u fabrici? 3.Zašto je neophodno da rade i žene?

Page 13: Položaj žene tokom Prvog svetskog rata · PDF fileženska prava Millicent Fawcett - da je ‘rat izvršio revoluciju položaja žene u industriji ' – treba tretirati sa oprezom

http://historiana.eu Pogledajte i identifikujte ženu na slici? Kakav zaključak izvodite iz ovoga?

Page 14: Položaj žene tokom Prvog svetskog rata · PDF fileženska prava Millicent Fawcett - da je ‘rat izvršio revoluciju položaja žene u industriji ' – treba tretirati sa oprezom

Petrit Nathanaili Donika Xhemaili Vojsava Kumbulla Anduana Kertalli Bujar Dugolli Durim Abdullahu