of 19 /19
16.11.2010. Zagreb 1 Žene na tržištu rada Program dodjele bespovratnih sredstava Operativni program “Razvoj ljudskih potencijala”

Žene na tržištu rada

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Žene na tržištu rada. Program dodjele bespovratnih sredstava Operativni program “Razvoj ljudskih potencijala”. Bolja perspektiva žena Romkinja na tržištu rada 157.206,98 €. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Zagreb Grad Zagreb CESI - PowerPoint PPT Presentation

Text of Žene na tržištu rada

Page 1: Žene na tržištu rada

16.11.2010. Zagreb 1

Žene na tržištu rada

Program dodjele bespovratnih sredstava

Operativni program “Razvoj ljudskih potencijala”

Page 2: Žene na tržištu rada

16.11.2010. Zagreb 2

Bolja perspektiva žena Romkinja na tržištu rada157.206,98 €

• Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Zagrebo Grad Zagreb o CESI o Udruga žena Romkinja Hrvatske “Bolja budućnost”• Grad Zagreb

• Nezaposlene žene Romkinje s područja grada Zagreba

Page 3: Žene na tržištu rada

16.11.2010. Zagreb 3

Program za jačanje položaja žena na tržištu rada144.449,47 €

• Požeško-slavonska županijao Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Požegao Poduzetnički centar Pakrac o Delfin

• Požeško-slavonska županija• Dugotrajno nezaposlene žene s područja Požeško-slavonske

županije

Page 4: Žene na tržištu rada

16.11.2010. Zagreb 4

Njezina druga šansa!118.058,56 €

• Razvojna agencija Sjever DANo Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Varaždino Grad Varaždin o Pučko otvoreno učilište Varaždin

• Varaždinska županija• Nezaposlene žene na tržištu rada - iznad 40 godina,

dugotrajno nezaposlene, radno ne-aktivne, samohrane majke koje su radno ne-aktivne ili nezaposlene duže od 6 mjeseci

Page 5: Žene na tržištu rada

16.11.2010. Zagreb 5

Novim vještinama do novih mogućnosti126.516,8 €

• Deša Dubrovniko Dubrovački centar za poduzetništvo o Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba

Dubrovnik• Dubrovačko-neretvanska županija• Dugotrajno nezaposlene žene i nezaposlene žene od 40-65

godina na području Dubrovačko-neretvanske županije

Page 6: Žene na tržištu rada

16.11.2010. Zagreb 6

Cvjetna budućnost108.041,11 €

• Grad Pleternicao Pleternički komunalac d.o.o. o Hrvatsko žensko društvo

• Požeško-slavonska županija• Nezaposlene ili neaktivne žene iznad 40 godina i dugotrajno

nezaposlene ili neaktivne žene u najaktivnijim godinama (24-49) iz područja Pleternice

Page 7: Žene na tržištu rada

16.11.2010. Zagreb 7

Zajedno smo jači – Pakt za zapošljavanje STEP

150.618,52 €

• Ženska grupa Karlovac „KORAK“o Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Karlovaco Grad Karlovac o Karlovačka županija

• Karlovačka županija• Nezaposlene žene i poslodavci s područja Karlovačke županije

Page 8: Žene na tržištu rada

16.11.2010. Zagreb 8

Budi poslovna – budi konkurentna!117.357,51 €

• Brodsko-posavska županijao Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Slavonski

Brod• Brodsko-posavska županija• Nezaposlene žene na području Brodsko-posavske županije

Page 9: Žene na tržištu rada

16.11.2010. Zagreb 9

Korak po korak na tržište rada139.043,2 €

• Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Vukovaro Udruga žena Vukovar o PRONI

• Vukovarsko-srijemska županija• Dugotrajno nezaposlene žene, samohrane majke nezaposlene

duže od 6 mjeseci, savjetnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje PS Vukovar

Page 10: Žene na tržištu rada

16.11.2010. Zagreb 10

Osnaživanje nezaposlenih žena za aktivno sudjelovanje na tržištu rada –

Žene biraju novu šansu!118.789,58 €

• CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje o HZZ PS Zagreb o Mojposao.net o Institut za razvoj tržišta rada

• Grad Zagreb i Zagrebačka županija• Dugotrajno nezaposlene žene

Page 11: Žene na tržištu rada

16.11.2010. Zagreb 11

“HELPING HAND” - Izgradnja kompetencija žena za profesionalnu

njegu djece i starijih osoba165.356,48 €

• Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Rijekao Udruga Portić o Razvojna agencija Porin

• Primorsko-goranska županija• Dugotrajno nezaposlene žene, nezaposlene žene starije od 40

godina, neaktivne žene; predstavnici lokalne, regionalne i državne vlasti; šira javnost

Page 12: Žene na tržištu rada

16.11.2010. Zagreb 12

Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada

121.119,58 €

• Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Osijek• Osječko-baranjska županija• Nezaposlene žene Osječko-baranjske županije (žene iznad 40

godina, dugotrajno nezaposlene, neaktivne, samohrane majke koje su neaktivne ili su nezaposlene duže od 6 mjeseci, nezaposlene žene pripadnice nacionalnih manjina)

Page 13: Žene na tržištu rada

16.11.2010. Zagreb 13

Žene u rodno ne tradicionalnim zanimanjima124.028,18 €

• Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Čakoveco Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Varaždino Hrvatska obrtnička komora Međimurske županijeo Međimurska županija o Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA o Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Čakovec

• Međimurska i Varaždinska županija• Žene u nepovoljnom položaju na tržištu rada (dugotrajno nezaposlene i

neaktivne), poslodavci s rodno netradicionalnim zanimanjima u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji, savjetnici HZZ-a PS Čakovec i Varaždin, Hrvatska gospodarska komora, Obrtnička komora Međimurske županije, Međimurska županija

Page 14: Žene na tržištu rada

16.11.2010. Zagreb 14

Certificirane profesionalne dadilje na tržištu rada Zagrebačke županije

127.224,07 €

• Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županijeo Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Zagrebo Pučko otvoreno učilište Velika Gorica o Pučko otvoreno učilište Samobor o Pučko otvoreno učilište Ivanić Grad

• Zagrebačka županija• Nezaposlene žene, nezaposlene žene starije od 40 godina,

nezaposlene samohrane majke

Page 15: Žene na tržištu rada

16.11.2010. Zagreb 15

SWOT – Mogućnosti u turizmu za žene u Srijemu

135.654,85 ۥ Grad Ilok

o Općina Nijemci o Općina Lovaso Općina Tompojevcio Općina Tovarnik o Ured za međunarodnu suradnju – TINTL o Udruga „Hrvatska žena” Tompojevci o Udruga žene i vino Ilok-Kutjevo o Udruge žena Općine Nijemci “Sveta Katarina”

• Vukovarsko-srijemska županija• Žene koje žive na području posebne državne skrbi Vukovarsko-

srijemske županije u dobi od 30-50 godina i lokalna udruženja žena

Page 16: Žene na tržištu rada

16.11.2010. Zagreb 16

www.jam - Žene probudite se i radite, zaposlite se nakon motivacije

155.341,75 €

• Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o.o Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Vinkovcio Općina Jarmina

• Vukovarsko-srijemska županija• Nezaposlene žene i dugotrajno nezaposlene žene iz evidencije

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Page 17: Žene na tržištu rada

16.11.2010. Zagreb 17

Vrijeme je za žene144.285,36 €

• Udruženje za mir i ljudska prava “Baranja”o Hrvatski zavod za zapošljavanje, ispostava Beli Manastir o Općina Popovac o Općina Draž o Općina Petlovac o Crkvena općina Osijek Diakonia o Ekumenski forum europskih kršćanki – EFEK

• Osječko-baranjska županija• Nezaposlene žene iz Osječko-baranjske županije

Page 18: Žene na tržištu rada

16.11.2010. Zagreb 18

Žene – most ka zajedničkom uspjehu110.744,9 €

• Vukovarski institut za mirovna istraživanja i obrazovanjeo Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Sisak o Grad Vukovar o Grad Obrovac

• Vukovarsko-srijemska županija, Sisačko-moslavačka županija, Zadarska županija

• Nezaposlene žene starije od 40 godina i dugotrajno nezaposlene žene iz područja posebne državne skrbi, pripadnice nacionalnih manjina

Page 19: Žene na tržištu rada

16.11.2010. Zagreb 19

Žene na tržištu rada – problem ili prilika151.298 €

• Domine, feministička organizacija za promicanje ženskih prava i razvoj civilnog društvao Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Splito Hrvatska udruga poslodavaca, Regionalni ured Split

• Splitsko-dalmatinska županija• Nezaposlene žene iznad 40 godina; dugotrajno nezaposlene

žene; samohrane majke (neaktivne ili nezaposlene duže od 6 mjeseci)